Nejzávažnější otázky

Písničky

CD Setkání

Něco o autorce.

Kamila je autorka množství písní, které začala skládat, ve svých osmnácti letech když "uvěřila". Začala je skládat zvláště z toho důvodu (jak sama říká), že na její altový hlas s malým rozsahem jí většina písniček prostě neseděla. Svoje písničky hrála ve shromážděních, na evangelizacích i na různých vystoupeních.
V průběhu desetiletého působení na zlínsku spolupracovala s osobitou kytaristkou, zpěvačkou a autorkou Kateřinou Šarközi. Vznikaly nové písničky, které se hodně líbily. Po celou dobu se nedařilo pro vás prakticky žádné zaznamenat. Až teprve po pětileté odmlce, kterou vyplnila starost o dvě děti a po návratu do Brna, když se setkává s Rudou a s Davidem, začínají spolu hrát a nahrávat za nedocenitelné pomoci některých přátel.

Autor písní:
Kamila Kroupová
Zvuková režie: Jiří Dedécius ve STUDIO 7, BRNO 1998

Hraje:
akustická kytara a zpěv, Kamila Kroupová
elektrická, akustická kytara a zpěv, Rudolf Hammer
bubínek, David Pravec
lesní roh, Karel Novák
housle, Jitka Krčová
zpěv a kytara, Marek Brumla

CD Setkání ke STAŽENÍ


Další písničky jsou pouze pracovní záznamy, ale protože už asi nebudou studiově nahrány dám je sem také.

CD Setkání OBAL na CD


přední strana    zadní strana    vnitřní strana

a pro program Nero CoverDesigner Essentials cd.ncd ke stažení.

BONUS:
Kompletní zpěvník v HTML    a ke stažení v DOC
a ke stažení v SXW

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
  1

Líbezný Pán

Pán a Bůh můj, jméno Hospodin má, král všech králů má jméno Líbezný Pán. Dávno touží spásy korunu dát, dávno čeká, kdo z nás jej zavolá. Líbezný Pán tvé srce zná, Hospodin má tě rád. Líbezný Pán Ježíše dal za spásu Kvůli nám. Haleluja, haleluja. Líbezný Pán tvé srce zná, Hospodin má tě rád.
Líbezný Pán Ježíše dal za spásu kvůli nám.
Haleluja, haleluja.

 
2

Ježíš tě slyší

a G Kdo posílí ruce tvé, když sílu ztrácejí? a G Kdo pomůže ti nést tíži všedních dní? a G Kdo podpírá tě když únavou klesáš? a D Kdo dá ti sílu žít? Cmaj G Cmaj To Ježíš, Ježíš jen tě slyší a chrání G ve stínu křídel svých, Cmaj G on tě hladí zármutek tiší a-D h-e nikdy sním nebudeš sám, Cmaj G on tě hladí zármutek tiší, a G nikdy nejsi sám...... a G Možná už jsi chtěl všechno vzdát, a G vím nesnadné je nám tou cestou jít. a G Však cíl je blízko tak zůstaň věrný, a D vrátí se tvůj Pán. Cmaj G Cmaj To Ježíš, Ježíš jen tě slyší a chrání G ve stínu křídel svých, Cmaj G on tě hladí zármutek tiší a-D h-e nikdy sním nebude? sám, Cmaj G on tě hladí zármutek tiší, a G nikdy nejsi sám......
 
3

Sedm dní

První den světlo své jsi rozžehnul a od tmy oddělil. Druhý den klenbou nebeskou vodu pozemskou jsi od vod rozdělil. Třetí den vodám pod nebem jsi jedno místo dal a zemi svou stromy osázel. ref: Svět krásný stvořil jsi nám, v té kráse vidím tvou lásku k nám. Čtvrtý den jsi měsíc za noci a hvězdy rozsvítil a ve dne slunce nad zemí. Pátý den mořím ryby dal povětří ptákům zemi všem nádherným tvorům. Šestý den z prachu vytvořen člověk svobodný, jen on je tvým obrazem. Den sedmý jsi obhlédl Zem "je to dobré", řekl jsi jen "tento den žehnám všem tvorům svým své dílo tak dokončím". ref: Svět krásný stvořil jsem vám, v té kráse skrývám svou lásku k vám.
 
4

Poslední beránek

F d B C Ticíce beránků kdysi platilo svou krví za lidský hřích F d B C tisíce obětí, ale marný boj proti hříchu lidí F d B C Ale proroků hlas zní, neutichá to volání F d B C d o tom, kdo zaplatí daň nejvyšší za lidský hřích B C B C krví nevinnou za lidský hřích F d B C Beránku, Ježíši, vidím ten trám na tvých ramenou F d B C Beránku, Ježíši, vidím tvou tvář tolik znavenou B a vidím rány na tvých bocích B v hřeby ve tvých dlaních B a F krev na oltáři za mě vylitou F v B C Poslední z beránků už zaplatil svou krví za lidský hřích F B C d poslední z dobětí, co jediná spasení dá B C B C hříšné přijímá a lásku má F d B C Beránku, Ježíši, vidím ten trám na tvých ramenou F d B C Beránku, Ježíši, vidím tvou tvář tolik znavenou B a vidím rány na tvých bocích B a hřeby ve tvých dlaních B a F krev na oltáři za mě vylitou B a vidím rány na tvých bocích B a hřebi ve tvých dlaních B a krev na oltáři za mě vylitou
 
5

Můj jsi ty

D fis G Já tvůj Pán, každého rána sám slyším tvůj hlas, e A prosbám tvým naslouchám. D fis G Vím, že sám nemůžeš jít jsi sláb, víru však měj e A sílu hledej jen u mě dál. D h Můj si ty, na věky, G e A slyš můj hlas věčnou láskou mám tě rád. D h Můj si ty, navěky G e G A D7 tak pevně stůj, a víru měj, Království mé hledej. D fis Já tvůj Pán dobře tvou víru znám G e A a každý tichý lásky čin odměním. D fis Vím že sám nemůžeš lásku dát G e A lidem co kolem jsou jen já ti ji můžu dát D h Můj si ty, na věky, G e A slyš můj hlas věčnou láskou mám tě rád. D h Můj si ty, navěky G e G A D7 tak pevně stůj, a víru měj, Království mé hledej. G e G A D Já s tebou jsem tak víru měj, království mé hledej. G e G A D Já s tebou jsem tak víru měj, království mé hledej.
 
6

Světlo

D h D h Svítí světlo malé, křehké a slabé G A D ale ty říkáš: "Ještě svítí"! D h D h Doutná, jen bliká; mě zdá se, že zmírá G A D ale ty říkáš: "Knot stále doutná". mezihra D A e D Jaká předivná a zázračná je láska tvá D v e D mocí svou zacloní, knot vyhaslý zapálí D A e D Jaké předivné a zázračné jsou dlaně tvé D A e D dají stéblu růst, ikdyž uvadá zlomené mezihra D A e D Vím Ježíši můj, ty jediný jsi takový D A e D dáš sílu jít, jsi jedinou nadějí ! D h D h Svítí světlo malé, křehké a slabé G A D ale ty říkáš: "Ještě svítí".
 
7

Jako Samuel

C e a F G Jako Samuel, já toužím s tebou být, buď mi vším. C e a F G Jako Samulel, já spím, noc je tmavá, buď světlem mým. e a F G Tiché tak tiché noci jsou a myšlenky mé jen k tobě jdou. e a F C Jako Samuel na kolenou já toužím bdít i v noci bdít. C e F Slyší Hospodine služebník tvůj, C e a slyší Hospodine hlas tvůj. F f C e a Zde jsem tu mě máš jsem tvůj navždy tvůj. F f C Hospodine dnes slyší služebník tvůj. C e a F G Jako Samuel, já nechci spát, když mě zavoláš tichou tmou. C e a F G Jako Samuel i já chci vstát a hledat dál jen vůli tvou. e a F G Tiché tak tiché noci jsou a myšlenky mé jen k tobě jdou. C e a F C Jako Samuel na kolenou já toužím bdít i v noci bdít. Refrén 2x F f C ...Tvá slova dnes slyší služebník tvůj, F f C ...tvá slova dnes slyší služebník tvůj, F f C e a F C ...tvá slova dnes slyší služebník tvůj.
 
8

Pane můj děkuji

E fis Pane můj děkuji, H A přicházíš, včas a nemeškáš. E fis Pane můj děkuji, H A samotnou nikdy mě nenecháš. E fis gis Dík, že jsi blízko, A H7 na tvou náruč já spoléhám E fis gis Dík za tvou lásku, A H7 všechnu péči já v Tobě mám. E fis Otče můj děkuji, H A že teď smím tebe Otcem zvát. E fis H A Otče můj děkuji, víš co sám pro mě znamenáš. E fis gis Dík za Ježíše, A H7 v jeho kříži mám spasení. E fis gis Dík za tu chvíli, A H7 hřeby vryl jsi mé jméno do dlaní. E-fis H A Mé jméno znáš, ve svých dlaních E E7 vyryté je máš.
 
9

Jen tobě náležím

D e G D Náležím, jen tobě náležím a všechno mé je Tvé. D e Přicházíš vždy skrytý přicházíš, G D v bližních svých tě poznat smím. h G D Já chválu toužím Ti vzdát, h G A tak ptám se, kde správná slova brát? D h Slova váznou nad Tvou krásou, e A nad Tvou mocí, nad Tvou slávou. D h e A Sám tak čistý, spravedlivý, skláníš se ke mě nyní. fis h G..g..D.... Teď vím, jak slabá jsem já. D e Vím že mám, Tě chválit stále dál, G D a tak se ptám, proč chladné srdce mám? D e Žárem tvým ó kéž se rozhořím, G D pak k nohám tvým se položím. h G D Já zpívat toužím ti dál h G A tak prázdná, tak slabá slova znám! D h Slova váznou, nad tvou krásou, e A nad tvou mocí, nad tvou slávou. D h e A plný lásky, slitování, přicházíš tak znenadání. his h G g D Už vím, jak slabá jsem já, fis h G g D ó kéž smím zůstat jen tvá.
 
10

Prázdný džbán

C a Jsi mojí ozdobou, já jen prázdnou nádobou, F C do které sám naléváš svůj olej. C a Jsi vůní nádhernou, co život můj provoní, F C pak ostatní zahlédnout Tě chtějí. C F G F -C htějí znát, Toho, kdo dá, co mám já. C D4/E Chci být jak prázdný džbán, F G do kterého vzácný nápoj dáš. C D4/E Chci být jak prázdná skrýš, F G kam můžeš vzácný poklad skrýt. F G Já hlínou jsem v rukou tvých, F G tak poddajnou chci být. C a Až mě ruka tvá promění, F C v nástroj který ke tvé chvále zní. F C F C Slabé Bůh vyvolil, aby pyšný svět zahanbil, F C i slabost tvou může vzít, F G jako dobrý nástroj v rukou svých tě mít. C D4/E Chtěj být jak prázdný džbán, F G do kterého Bůh vzácný nápoj dá. C D4/E Chtěj být jak prázdná skrýš, F G kam můžeš vzácný poklad skrýt. F G jen poddajnou hlínou být, F G nech Ježíše v sobě žít. C a Pak tě ruka Jeho mocně promění, F C v nástroj který k jeho slávě zní.
 
11

Věřím že jdeš se mnou

G h e h Nevidím vítr, co korunou stromu kývá G h e ale cítím, jak vlasy mi čechrá. G h e h Neznám tu moc, co dala bouři sílu, G h e Že mohutné větve stromů ohýbá. A h C h a-D G a vánek chladivý i kdyŽ ho nevidím mě objímá. G h e h Nevidím Pane ruku Tvou, jak ruku mou drží, G h e ale věřím, že jdeš se mnou. G h e h Nechápu tu moc, co na cestě Tvé mě drží, G h e že nedáš mi zní upadnout. E h C h a Jsi jak vítr ukrytý, ale nejsi vzdálený. G h a Pane můj, láska tvá je skrytá, G h a jen srdcem svým ji objevím, G h a i kdybych já byla slepá, G h a tebe vždy vírou uvidím. G h a Možná je ti Boží láska skrytá, G h a jen srdcem svým ji uvidíš G h a není vzdálená, je blízká, G h a tomu kdo v ni uvěří.
 
12

Setkání

D D1p. G 1. Slunce najednou, svítí mi nad hlavou, Gmi D D1p. tma a mráz, už tu nejsou. D D1p. Hmi G Vidím náruč tvou, vidím cestu svou, Gmi D D1p. vím že dál půjdeš se mnou. D Dcelé Hmi Fmi Setkání, s tebou, ten dotyk lásky tvé, G Gmi A je mocí, co změní život náš. D Dcelé Dmi Setkání s tebou, je to největší, co znám G Gmi A Ježíši dotýkej se nás. 2. Ovečky zbloudilé, ty domů dovedeš, i zraněné a slabé. Laskavé srdce tvé, dál hledá ztracené, děti tvé hříšné. Refrén. 3. Tvé slunce nad hlavou, a setkání nás dvou, je mi vším, tak tě chválím. Pro mne jsi umíral,pro mne jsi z mrtvých vstal, Kriste můj, jen tebe chválím. Refrén. Svou mocí dál dotýkej se nás. akordy.gif(1 kb)
 
13

Ať Bůh ti žehná

Co vím, co znám, co jsem a co mám co cítím a prožívám, ty víš. A můj život dál bude jiný, že tě znám, Bůh to ví, že v srdci tě mám. Čas náš nečeká, vždy spěchá víc než se zdá. Co je Boží v nás přetrvá. A D D2 G-e Ať Bůh ti žehná,ať Pán je s tebou, D Hmi A7+ A ať tě probité ruce Jeho domů vedou. Hmi G Gmi Ať se mu nikdy nezatouláš, Hmi A# A7+ A ať se jednou u Pána se mnou setkáš. D D2 G Emi Ať Bůh ti žehná, to je mé přání. D Hmi A7+ A Ať tě na všech cestách tvých Ježíš chrání. Hmi G Gmi Ikdyž já tu nejsem, tak On je blíž, Hmi A# A7+ A jenom v něm život svůj naplníš. Hmi G Gmi Ať se mu nikdy nezatouláš, Hmi A# A7+ A ať se jednou u Pána se mnou setkáš.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  


 Úvod | Audio | Knihy | Články | Odkazy | Písničky | Miracle písničky | Miracle fotky |