<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><HEAD><meta http-equiv="Content-Language" content="cs" /><TITLE>DADALOVA SLADK KUCHAXKA</TITLE><LINK REV=made HREF=mailto:juracermak@hotmail.com><META HTTP-EQUIV=Content-Type CONTENT="text/html; charset=windows-1250"><META NAME=author CONTENT="Jura_ ermk"><META NAME=description CONTENT="Jogurtov zvin s jablky"><META NAME=keywords CONTENT="zvin,mk,maarsk_zvin, makov_zvin,maarsk_kuchyn,kdoule,kdoulov_sr"><style type="text/css"><!--.novyh{font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica,Helvetica CE,Sans-serif;font-size:16pt;font-weight:bold;font-style:normal;color:#B9005C;text-align:left;}.novy1{font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica,Helvetica CE,Sans-serif;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#B9005C;font-style:normal;}.novy2{font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica,Helvetica CE,Sans-serif;font-size:9;font-weight:normal;color:black;font-style:italic;}a{text-decoration:none}a:link{color:brown}a:visited{color:green}a:hover{color:red;text-decoration:underline}body{font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica,Helvetica CE,Sans-serif;font-size:10pt;font color:black;background-image:none;background-color:#FFD7AE;text-align:justify;margin-top:30px;margin-bottom:10px;margin-left:50px;margin-right:100px}--></style></HEAD><BODY><a name="nahore"></a><span class=novyh>Maarsk oYechov a makov zvin</span><br><small>(lek Magyar: "KuchaYsk kniha - Labu~nk", str.151, Pannonia Budapeae, 1960, specialita <a href="../../narod/narodr003.html"target="_top">maarsk kuchyn</a>)</small><br><blockquote><small><b>Tento zvin</b> - je maarsk specialita pYipraven z tsta nkolikrt vykynutho a sra~enho, pak teHounce vyvlenho, plnnho makovou nebo oYechovou ndivkou a s lskou zavinutho. Je ponkud nro nja asov a snad i slo~en ndivek, ale ty mo~eme zjednoduait. Mo~eme pYipravit <a href="#orechova"><i>ndivky</i></a> do <i>jednoduchch maarskch zvino</i> , kter pYipravme jen z jedenkrt vykynutho tsta, pak udlme bochnky, nechme je odpo inout a nsledn vyvlme na plt. Avaak speciln zvin velmi dobYe charakterizuje maarskou sladkou kuchyni, jej nro nost, ale lahodnost. Tak~e si myslm, ~e pro plnost do serilu DDK o <a href="../../vni/vnir0010.html#madarska">maarsk kuchyni</a>, patY. Zkusme si na nho udlat as a pYekvapit pYtele pYi njak mooc hezk pYle~itosti.</small></blockquote> <span class=novy1>Suroviny:</span><li>300 g msla<li>1 1/2 l~ce cukru<li>apetka soli<li>7 ~loutko<li>315 ml mlka<li>150 g dro~d<li>1,5 litru hladk mouky<li>1 vejce na potYen<br><i>Na makovou ndivku (2 stYedn velk zviny):</i><br>25 g cukru nebo medu, 500 g mku, strouhan citrnov kora, vanilka, 150 g rozinek, 4-5 l~ic meruHkov zavaYeniny, tuh snh ze 2-3 blko<br><i>Na oYechovou ndivku (4 stYedn velk zviny):</i><li>1 kg kostkovho cukru, 1 1/4 kg mletch oYecho, 150 g strouhan citrnov kory, 500 g datl 3-4 oloupan, nastrouhan nebo mlet jablka, 150 g mletch rozinek, 3 dlky strouhan okoldy, 150 g drobn sekanho nebo mletho <a href="#kdoule">kdoulovho sra</a>, 4-5 l~ic meruHov marmeldy, snih ze 3-4 blko a troaku vanilky, tuh snh ze 2-3 blko<br> <br><span class="novy1">Postup pYpravy:</span><li>UtYeme do pny mslo s cukrem a apetkou soli.<li>PYidme postupn ~loutky, pak kvsek (mlko, ve kterm jsme pYedtm rozdrobili dro~d s pYdavkem hladk mouky).<li>Rukama nebo vaYe kou tsto Ydn vypracujeme, <i>tYikrt na vle vyvlme</i> a po ka~dm vyvlen nechme 30 minut odpo inout.<li>Po tYetm vyvlen rozdlme tsto na tolik bochnko, podle toho kolik zvino chceme upci a bochnky nechme opt hodinu odpo inout.<li>Pak je tence vyvlme a plnme n~e popsanou oYechovou nebo makovou ndivkou.<li>Naplnn svineme, potYeme vejcem, propchme na nkolika mstech, aby nepopraskaly, vlo~me na plech a nechme 15 minut odpo vat.<li>Znovu je potYeme vaj kem a po nkolika minutch vlo~me do vyhYt trouby pYedehYt na stYedn teplotu (180C)a upe eme.<br><span class="novy1">PYprava oYechovch ndivek:</span><li>V horkm mlce (asi 300 - 400 ml) rozpustme cukr a postupn pYidme vaechny uveden ingredience.<li>Snh vmchme do zchladl smsi.<br>OYechovou ndivku pro <i>jednoduch zvin</i>:<li>Z vykynutho tsta udlme ihned bochnky, kter po 30 minutch vyvlme, pYipravme: vaYenm oYecho v oslazenm mlce, pYidme strouhanou citrnovou koru, troaku vanilky (mo~eme pou~t vanilkov cukr), hodn rozinek a je-li zapotYeb jeat dochutme prakovm cukrem.<br><span class="novy1">PYprava makovch ndivek:</span><li>PYipravme sirup z cukru nebo medu a mlka (asi 6 - 10 l~c ), ve kterm svaYme mlet mk, pYimchme citrnovou koru, pak ostatn ingredience a nakonec do zchladl smsi vmchme tuh snh z blko.<a name="kdoule"></a><br> Makovou ndivku pro <i>jednoduch zvin</i> pYipravme stejn jako vae uvedenou oYechovou pro jednoduch zvin, ale msto oYecho vezmeme mlet mk :o).<br><br> <small><b>Poznmka DDK:<br>Kdoulov sr</b> - pYipravme uvaYenm zralch kdoul, zalitch zcela vodou, domkka. Pak ovoce scedme od zbytku vody co kastrolu jeat po vaYen zostane, zbytek na st prolisujeme a zv~me. PYidme stejn mno~stv cukru a na ka~d kilo aevu z polky citrnu. Pak za stlho mchnm svaYme do potYebn hustoty. Zkusme zda ji~ sms "geluje" kpnutm aevy na studen talY - po zchldnut se nesm roztci. Je-li tomu tak, odstavme z ohn, ale stle mchme. Vla~nou kaai nalijeme do vyplchnutch formi ek a suame na vzduchu. Za 1-2 dny jsou ji~ oschl. Vyklopme hmotu na porcelnovou msu a suame dle. Po nkolika dnech ulo~me sr do krabice, jej~ vko propchme, aby ael dovnitY vzduch. Mo~eme do nj pYimchat pYed nalitm do formi ek oYechy nebo loupan mandle.</small> <br><a href="#nahore"><small><b>nahoru</b></small></a><br><a href="zavh.html"target="_top"><small><b>ZPT do kapitoly</b></small></a> <br> <a href="../../hypsladkuch/hypsladh.html"target="_top"><small><b>ZPT do SLADK DDK</b></small></a><center><a href="../../index.html"target=_top><h5>HOME</h5></a></center><A HREF="http://counter.cnw.cz/" TARGET=_parent><IMG SRC="http://counter.cnw.cz/invisible.cgi?juracermak&on" ALT="[CNW:Counter]" BORDER=0></A></BODY></HTML>