<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><HEAD><meta http-equiv="Content-Language" content="cs" /><TITLE>Dadalova kuchaYka</TITLE><LINK REV="made" HREF="mailto:juracermak@hotmail.com"><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=Windows-1250"><META NAME="resource-type" CONTENT="document"><META NAME="distribution" CONTENT="local"><META NAME="author" CONTENT="Jura_ ermk"><META NAME="keywords"CONTENT="kuYec_jtra,jtra,vnitYnosti,maarsk kuchyn,dadalova_kuchaYka,kuchaYka"><META NAME="description" CONTENT="Restovan hus jtra"><style type="text/css"><!--.novyh{font family:Times New Roman,Times,Serif;font-size:17pt;font-weight:bold;font-style:italic;color:#B9005C;text-align:left;}.novy{font family:Times New Roman,Times,Serif;font-size:13pt;font-weight:bold;color:#B9005C;font-style:italic;}a{text-decoration:none}a:link{color:maroon}a:visited{color:green}a:hover{color:red;text-decoration:underline}body{font family:Times New Roman,Times,Serif;font-size:11pt;font color:black;background-image:none;background-color:#F0F8FF;text-align:justify;margin-top:20 px;margin-bottom:10px;margin-left:40px;margin-right:50px}--></style></HEAD><BODY><a name=nahore></a><span class=novyh>Maarsk restovan hus jtra - Slt libamjszeletek</span><br><i>(<a href="../narod/narodr002.html"target="_self">Maarsk kuchyn, 2004</a>)</i><br><br><span class=novy>Suroviny pro 4 osoby:</span><li>700-750 g husch jater<li>500 ml chladnho mlka<li>1,5 kg husho sdla<li>300-400 ml chladn vody<li>1 stYedn cibule<br><i>PYloha:</i> chlb<br><br><span class=novy>Postup pYpravy:</span><li>Hus jatra nechme jednu hodinu nasknout zcela ponoYen v dostate nm mno~stv chladnho mlka, pak je nechme okapat a otYeme do sucha. <li>Nakrjme hus sdlo, dme do kastrolku s 300-400 ml chladn vody a pYidme stYedn velkou cibulku rozkrjenou na tvrtinky.<li>Kdy~ varem zredukujeme kapalinu tak, ~e nm v kastrolku zbv jenom sdlo, teprve te umstme do rozhYtho sdla jtra a restujeme je na mrnm ohni, a~ zskaj zlatohndou barvu.<li>Pak je vyjmeme ze sdla, nechme okapat a nakrjme na tenk pltky. <li>Okam~it tu dobrotu podvme popraenou malm mno~stvm sladk papriky, nejlpe s obdobnmi vny jako jsou maarsk: <i>Hajsi cabernet</i> nebo <i>Villnyi vrs</i>.<br><br><small>Podle Elka Magyara mo~eme chutn hus jtra pYipravit i dalami zposoby:</small><br><br><span class=novy>Jtra duaen v mlce</span><li>Do hlubaho kastrolu vlo~me vta kus syrovho husho sdla, na to dme pkn jtra z vykrmen husi ky a nalejeme na n tolik syrovho, slab osolenho mlka, aby byla zcela potopena. <li>Nechme je tak 6-7 hodin stt, pak je dme na plotnu a dusme pYikryt na stejnomrnm, ale dosti prudkm ohni tak dlouho, a~ se mlko vyvaY.<li>Pokli ku sejmeme a jtra osma~me v samotnm zbylm sdle po obou stranch bhem nkolika minut.<br><br><span class=novy>Jtra duaen v hovzm vvaru protkan lan~em a hYeb kem</span><li>Podle dalaho zposobu dusme jtra, prota~en pltky lan~e a jednm - dvma hYeb ky, v siln hovz polvce tak dlouho, a~ se polvka vyvaY (dme jen tolik vvaru, aby jtra byla potopena).<br><a href="#nahore"><small><b>nahoru</b></a><br><a href="vnih.html"target="_top"><b>ZPT na obsah kapitoly</b></small></a><center><a href="../index.html"target=_top><h5>HOME</h5></a></center> <A HREF="http://counter.cnw.cz/" TARGET=_parent><IMG SRC="http://counter.cnw.cz/invisible.cgi?juracermak&on" ALT="[CNW:Counter]" BORDER=0></A> </BODY></HTML>