Okultní invaze 3

 Nesmírnost vesmíru a nefyzická dimenze.

Ale i kdyby byla evoluce pravdou, ty neuvěřitelné vzdálenosti činí velmi nepravděpodobnou možnost, že by fyzické bytosti ve fyzické raketě mohly kdy Zemi dosáhnout. Dále, jak Jacques Vallee podotýká, UFO jsou schopné „se objevit a zmizet velmi náhle, měnit svůj zřejmý tvar postupným způsobem a splývat s druhými fyzickými objekty.“ Zřejmě fyzické nejsou, i když (jako poltergeist - démoni) mohou ovlivnit fyzický svět. Jedno UFO, sledované radarem při rychlosti přes 10 tisíc kilometrů v hodině, bylo schpné udělat 90ti stupňový obrat, aniž by i jen trochu zpomalilo - což je pro fyzický objekt nemožné... SWAT team v Atlantě pozoroval gigantické UFO, vznášející se přímo nad hlavou. Najednou se v okamžiku dostalo do nadzvukové rychlosti, aniž by způsobilo „sonic boom,“ což je pro fyzické objekty nemožné.

Nejsou-li UFO fyzické, co jsou a kdo je řídí? Jastrow předpokládá, že některé bytosti se mohly vyvinout za hranici, kde už nepotřebují těla, se staly „duchy.“ Tento pohled je nyní přijímaný mnoha předními vědci. Vallee říká, že „tyto jednotky mohou být mnohorozměrné, za hranicí samotného časo-prostoru.“ Tím že nemají zábrany ani prostorové, ani časové, nefyzické ETI, by nás mohly kontaktovat zde na Zemi pomocí mentálních či psychických prostředků... Ve skutečnosti, jak Masters a Houston navrhují, pouze telepatické/psychické komunikace jsou praktické. Opět ty nesmírné vzdálenosti tento závěr požadují. Zabralo by 1000 let pro pozemské radiové signály dosáhnout pouhé jedno procento naší Galaxie, a potom dalších 1000 let pro obdržení odpovědi. Miliony let by trvalo dostat se radiosignálem k okrajům vesmíru.... A tak dnešní pokusy o radiový kontakt s ETI jasou právě tak hloupé, jako teorie v jejich pozadí...

O takové vysoce vyvinuté, nefyzické bytosti Jastrow říká: “Jak víme, že tam jsou? Možná, že se dovedou materializovat a potom opět odmaterializovat - tak jak se zdá, dělají UFO. Jsem si jistý, že mají - podle našeho standardu - magické síly.“ Jsme v ohromné nevýhodě. Naše materialistická věda nám nedává žádnou metodu jak vyhodnotit spirituální bytosti či události tím méně je identifikovat či dokonce jejich úmysly.“ Proč by to nemohli být démoni? ... Zcela nevědomky, Jastrow - i když agnostik - opakuje biblický popis Satana a démonů: Spirituální bytosti, schopné se zjevit či zmizet, mistři klamu což se hodí na konkluse, ke kterým došel Vallee, když popisoval UFO. Pavel varoval: Satan sám se transformuje do anděla světla. Proto není žádným překvapením, když jeho pomocníci se vydávají za pracovníky spravedlnosti.“

Zdánlivě nevědomý této možnosti, či neochoty této čelit, Andrija Puharich, i když výborný vědec, napsal, že „i když nevěděl o těchto bytostech vůbec nic,“ měl „kompletní důvěru v jejich moudrost a v kladný postoj vůči člověku.“ (A.Puharich, Uri: A Journal of the Mystery of Uri Geller ,1975) Pravě tak spisovatel Whitley Strieber, po létech kontaktů, stále neví kdo tyto jednotky jsou, ale chce jim věřit. Proč?

Trvalo to léta, než Strieber připustil, že jeho vlastní bizazní zážitky byly skutečné - ale přesto jim ještě nerozumí. Vysoce inteligentní, velice vzdělaný, a již známý autor bestselerů, Strieber jistě nepotřeboval předstírat halucinace, nebo o nich lhát, aby prodal své knihy. V knize „Communion“ pečlivě popisuje to, čemu říká „otřesný útok z neznáma, složité osobní setkání s inteligentní nelidskou bytostí.“ Přicházejí na Zem z jiných planet, nebo z jiné dimenze? Strieber to stále ještě neví....

Strieber je rozzloben a zmaten. Má pocit, jako by byl znásilněný. „Ti návštěvníci,“ popisuje, „připochodovali přímo doprostřed života indiferentního skeptika, aniž by na okamžik zaváhali.“ S počátku si myslel, že se zbláznil. Nakonec, být prohlášený za mentálně porušeného člověka by bylo lepší, než věřit že to, co prožíval bylo skutečné. Ale „tři psychologové a tři psychiatři,“ kteří mu dali „hromadu psychologických testů a neurologická vyšetření,“ ho prohlásili za normálního. Dále prošel zkouškou lži, kterou mu dal člověk s třicetiletou zkušeností. Ve svém hledání pravdy, Strieber také konzultoval vědce pro vesmír, fyziky, a astronauta. Bylo mu pouze řečeno: “Pro vědeckou obec, povaha tohoto jevu zůstává nerozřešenou otázkou.“

Perfektní příprava pro démony.

Velmi seriózní mezinárodní pokusy o kontakt s ETI se provádějí po desítky let. V USA se tento program jmenuje „Search for Extraterrestial Inteligence (SETI) a byl spojený s NASA. V roce 1993 zastavil Kongress vládní podporu SETI a tento program byl nahrazen harvardský „Project Phoenix“-velmi intenzivní, pokračující snaha navázat radiový kontakt s ET civilizacemi. Jiné národy vysílají radiové signály do éteru také a naslouchají v naději v nějakou souvislou zprávu „odtamtud.“ Jako část tohoto pátrání, Voyager nesl zprávu na zlaté desce, umístěné na jeho exterioru: Posíláme tuto zprávu do vesmíru. Z těch 200 milionů hvězd této Galaxie, možná, některé - možná mnohé - mají obydlené planety s civilizací, která je schopná cestovat ve vesmíru. Pakliže jedna taková najde Voyager - zde je naše zpráva.

Toto je dar od malého vzdáleného světa, vzorek našich zvuků, myšlenek a pocitů. Pokoušíme se přežít náš čas, abychom vyrostli do vašeho. Doufáme že jednou, až překonáme problémy kterým dnes čelíme, se zapojíme do společenstva galaktických civilizací. Tento záznam představuje naší naději, odhodlání a dobrou vůli vůči ohromnému a úžasnému vesmíru...

Jimmy Carter President of the United States of AmericaThe White House, June 16, 1977.

Jako někdo, kdo se hlásí ku Křesťanství, Carterova naděje by měla být věčnost s Kristem v nebi . Namísto toho, on navrhuje zářivou budoucnost s galaktickou společností ve vesmíru, o kterém Bible učí, že bude jednou totálně zničený, na konci milénia: „Nebesa s hlukem zmizí a prvky se roztaví mocným žárem .... všechny tyto věci budou roztaveny ..... my, podle Jeho slibu očekáváme nová nebesa a novou Zemi, kde bude přebývat spravedlnost...“ (2 Petr 3:10-13)....

Profesor Courtney Brown tvrdí, že remote viewers identifikovali ET civilizace, které Zemi navštěvují a že „jsme na prahu před vstupem do říše galaktického života jako plně platní členové ve společenství světů.“ (Courtney Brown, Cosmic Voyage : A Scientific Discovery of Extraterrestials Visiting Earth, 1996).. Syrský president Hafez Assad, ve jednom interview vyjádřil přesvědčení, že „pouze mimozemská moc by mohla přinést trvalý mír na tuto Zemi.“ Dokonce i vedoucí Křesťané hovořili souhlasně o této nebiblické a nemožné události. Jastrow a Vallee nejsou jediní vědci, kteří připouštějí, že ETI by mohli být nefyzičtí. Bohužel, věda tohoto světa nemá žádnou ochranu proti takovýmto bytostem. Skutečnost, že se nyní pokoušíme o kontakt s nefyzickými bytostmi, provádí perfektní příležitost pro démony.....


Nerozřešené kontradikce.

Zpozorování podivných létajicích objektů bylo zaznamenáváno ož od nepaměti. Moderní éra UFO nastala 24 června 1947, když obchodník a bývalý pilot Kenneth Arnold při letu nedaleko Mount Rainier pozoroval devět „létajících talířů“ letících rychlostí asi 1600 mil v hodině. Dva týdny později „plukovník Army oznámil, že příslušníci 509th Bomb Group z Roswellu chytili létající talíř a nějaké mrtvé mimozemšťany na místě pádu na farmě 75 mil severozápadně od Roswellu, Nové Mexiko. O několik hodin později mluvčí Air Force popřel že taková zpráva kdy byla vydána. (UFO era turns 50 this week, Bulletin June 22 1997). Dnes je Roswell mekkou nadšenců, kteří přicházejí navštívit International UFO Museum, a slídějí po celém městě po informacích....

Ještě po padesáti letech trvají pověsti o tom, že vláda tají pravdu a že spadlé létadlo a prezervovaná těla mrtvých mimozemšťanů (spolu s 600 živými), jsou prý uschováni v supertajné „Area 51,“ podzemním komplexu velikým jako Manhattan skrytým pod Nellis Air Force Base. Když se toto poprvé doneslo k Vallee-mu „informátory,“ nikdo z nich neměl odpověď na logické otázky jako „kdo odtamtud vynáší smetí“ a že taková Air Base by „trčela jako bolavý palec“ na každém snímku ze satelitů fotografujících povrch Země. „Neexistuje, že by objekt takové velikosti se dal uschovat kdekoliv na Zemi.“

Na druhé straně Jacques Vallee přiznává, že jeho zájem o UFO počal v čase, „kdy byl svědkem jak se ničily filmové záznamy neznámých objektů na jedné observatoři.“ Průzkum, udělaný Newsweek-em v r.1996 odhalil, že 48% Američanů věří, že „vláda skrývá důkazy o UFO před občany.“ Nedávno byly některé pochyby rozehnány zprávou v tisku: „S rostoucí hysterií nad údajnými UFO jevy z padesátých let, Air Force opakovatelně pouštěla falešné zprávy, aby zakryla fakt, že její supertajné špionážní letouny byly spatřeny.“ ... Obava z toho, že by se občané dozvěděli o těchto tajných letadlech (U-2) vedl Air Force k vydávání zavádějících a klamných informací.

Frank Kaufman, dnes osmdesátiletý stále tvrdí, že on a několik dalších mužů „přidělených na základnu Roswell Army Air Field (v 1947) narazili na vrak létající vesmírné lodě a přitom pozorovali, jak vojáci nakládali mrtvá těla mimozemšťanů a odtahovali vrak.“ Glenn Dennis z pohřebního ústavu v Roswellu tvrdí že byl požádán, aby odeslal několik malých, hermeticky uzavřených rakví.... Air Force trvá na tom, že ten vrak byl z výškového balonu velmi tajného programu pro pozorování sovětských nukleárních pokusů v atmosféře. Vallee připouští, že to mohl být „Fugo Baloon.“ 24 června 1997, Air Force vydala zprávu o 230 stránkách pod titulem “The Roswell Report, Case Closed,“ ve které se pokouší všechno uzavřít: Ta „těla“ nebyli mimozemšťané ale umělé figuriny používané při padákových zkouškách mezi 1954 a 1959...

Měl Kaufman tak popletenou pamět, že zaměnil vrak balonu z roku 1947 s loutkami, které spadly o deset let později? A je Dennis také tak popletený? Bylo by zapotřebí rakví pro figuríny? Je téměř nemožné dát dohromady konfliktující zprávy. Daniel Ross píše: „Když se počaly ukazovat létající talíře v pozdních čtyřicátých letech, a ohlášená pozorování šla do tisíců, ... okamžitě „spadlo“ víko neproniknutelného utajení...“ (Daniel Ross, UFO´s and the Complete Evidence from Space: The Truth about Venus, Mars and the Moon, 1987).... Bylo dokonce navrhnuto některými informátory s „přístupem dovnitř,“ že Navy Secretary James V.Forrestal „vyskočil z okna šestnáctého patra nemocnice, potom co viděl hrůzně vypadající mimozemšťany vypadající jako Kudlanky nábožné, kteří byli pokročilí před námi víc jak o miliardu let.“ Cvoků, dodávajících zprávy o UFO není nikdy nedostatek....


Tvrdošíjný, nevysvětlený jev.

UFO horečka je živená pozorovanými jevy po celém světě. Veliký počet jich byl v Sovětském Svazu počátkem dubna 1989, s největší koncentrací, přicházející z města Voroněž (obyvatelstva kolem 1 milionu), 450 km jihovýchodně od Moskvy. Noviny celého světa přinesly zprávu svědků, kteří pozorovali UFO přistání v parku, obří členové posádky vyšli a procházeli se kolem. Těchto pozorování bylo tolik, že Vallee odcestoval do USSR ve společnosti vyšetřujícího reportéra z „Le Figaro“ aby ty zprávy zkontrolovali. Píše: USSR byl svědkem nejmasivnějších UFO návštěv od doby francouzské vlny v 1954. To zanechává jednu jedinou zprávu: Záhada UFO je právě tak živá a záhadná jako vždy. Ale o její fyzické realitě nemůže být pochyb...“

Ještě nedávněji, početné úkazy UFO byly oznámeny v israelském tisku. „Velká Invaze“ byl titulek jednoho článku v deníku „Maarif,“ ve kterém bylo zaznamenáno 16 úkazů UFO za poslední tři měsíce.... Israelský rozhlas dokonce vysílal zprávy o únosech lidí mimozemšťany. Jistý Uri Sakhov řekl, že jeho únosci mu sahali po prsa, byli zelení, a vydávali nesrozumitelné zvuky. Vědci shledali, že prach na Sakhovi byl zcela odlišný od hlíny v té oblasti.. V tom stejném čase (odhalujíce hysterii kolem tohoto případu) „stovky, ne-li tisíce zpanikovaných Španělů zaplavily telefonní ústřednu místní radiostanice se zoufalým voláním, že nad New Yorkem se vznášejí mimozemšťané a new yorčané prchají v panice po ulicích. Byl to ve skutečnosti inzerát a v pravém dolním rohu obrazovky bylo napsáno, že je to inzerát pro film „Independence Day.“ Jaká připomínka na Orsona Wellese „Války Světů.“ Drtivá většina pozorovaných UFO má obyčejná vysvětlení Mnoho takových zpráv jsou vymyšleniny cvoků, jako byla zpráva Louise Farrakana že „byl odnesen paprskem na létající talíř, zvaný Matka Raketa, kde mu hlas dlouho mrtvého proroka Elijáše sdělil, že Reagan a generální štáb chystají ohromnou krvavou válku.“ Stejně směšné jsou zprávy o údajných únosech žen kvůli křížení a také mnoho UFO katastrof. Jistě, civilizace tak vysoko nad námi, by nepotřebovala takové procedury, ani by neproletěli triliony kilometrů, a potom havarovali na Zemi......

Je mimo rámec této knihy dokumentovat ty početné případy zdánlivě pravých případů výskytu UFO. Tento autor (Hunt) , je osobně seznámený se spolehlivými svědky, kteří pečlivě pozorovali fenomén UFO zblízké vzdálenosti. Toto nebyly „světla tančící po obloze,“ jak byla viděna po Arizoně v březnu 1997 mnoha svědky a zaznamenaná na videu, která zůstala nevysvětlená. Existovala setkání za dne, trvající po několik minut z takové blízkosti, že není pochyb o tom co lidé viděli - bez jakéhokoliv pozemského vysvětlení....


Ne z tohoto světa a nehmotné.

Záznamy FBI zahrnují početné zprávy o záhadných létajících objektech viděných v mnoha částech země kompetentními pozorovately, včetně pilotů a instruktorů Air Force právě tak, jako FBI personálu. Neuvěřitelná rychlost a manévrování objektů naznačuje původ mimo tuto planetu. Zprávy také zahrnují nálezy fyzické evidence na zemi včetně spálené trávy a radioaktivní místa, kde objekty zřejmě přistály. Zpráva CIA od Deputy Director (DDCI) pro Director of CI (datum vymazané), píše: V tomto čase nás zprávy o příhodách přesvědčují že se něco děje co zaslouží naší okamžitou pozornost. Pozorování nevysvětlených objektů ve velkých výškách a cestujících vysokou rychlostí v blízkosti US obranných základen jsou takové povahy, že se nedají připsat přirozenému původu, ani známým létajicím objektům...

Není pochyb o tom, že některá UFO jsou skutečná, reálná. Piloti komerčních společností, právě jako piloto vojenští je viděli. Dokonce i astronauté (Ed White, první Američan procházející se v prostoru, James McDivitt, James Lowell, Frank Borman, ) je viděli. Vallee říká: „Setkali jsme se s mnoha seriózními svědky, viděli jsme příliš mnoho případů skutečných stop, neidentifikované létající objekty (UFO) existují....“ Potom se opět vrátí k mystickému prvku a přidá: „Jsou ohromující, mají dokonce vliv na vnímání času a prostoru a vědomí těch, kteří se dostanou do jejich blízkosti...“ Citát z John Ankerberg a John Weldon „Behind the ´Alien Abduction Syndrom.“ Skutečnost, že UFO jsou „reálné,“ neznamená ještě že jsou „fyzické.“ Veškerá evidence ukazuje na možnost, že to jsou vetřelci z jiného rozměru skutečnosti. Vallee říká: „Spekuluji, i když to nemohu dokázat, že se zde jedná o ne-lidskou formu inteligence, která je schopná manipulovat s prostorem i s časem způsobem, který nechápeme.“ Jev UFO je mnohem složitější, vzrušující, hrůzu nahánějící a finálně důležitější a záhadnější než fyzický létající objekt.

Něco, co je nefyzické, nás navštěvuje z neznámých důvodů. Arthur C.Clarke řekl: “Jedna teorie, která se už nedá brát vážně je, že UFO jsou mezihvězdné rakety.“ Podle Vallee-ho, který znal předního odborníka na UFO, J.Allen Hynek-a tento řekl: „Přestávám podporovat ideu, že UFO jsou „šrouby a nýty“ plavidel z jiných světů. Připadá mi stupidní, že by členové nějaké vzdálené super- inteligence překonali neuvěřitelné vzdálenosti, aby zde prováděli nesmysly jako zastavovat auta, sbírat vzorky hlíny a strašit lidi.“ .... Z mnoha důvodů, které jsme uvedli a podle dalších biblických které následují, nevěříme, že nějaké vesmírné letadlo spadlo blízko Roswellu-u nebo že nějaká těla byla nalezena. Nepochybujeme o upřímnosti těch, kteří byli „svědky“ a kteří jsou přesvědčeni jinak, a nemáme žádné vysvětlení pro celý ten zmatek. Ovšem, není pochyb o tom že fyzické vraky a fyzická těla nebyly součástí UFO scény.....Proč neexistují humanoidní ET.

Že se život mohl vyvinout náhodou kdekoliv, je matematická nemožnost. Toto bylo dokázáno nade vší pochyby. S elektronovými mikroskopy, které otevřely „Darwin Black Box,“ (viz Kapitolu 2), se odhaluje nepochopitelná složitost života na molekulární rovině (a s komputory, které jsou schopné vykalkulovat nemožné praděbodobnosti obsažené ve složení prvků dohromady v pravém pořadí náhodou) můžeme dogmaticky prohlásit, že evoluce je podvod. Pakliže inteligentní život (jako je na Zemi) někde existuje, byl stvořený Bohem k nějakému účelu. Jistě, Bůh mohl vytvořit inteligentní život na jiných planetách, ale Bible učí jasně, že tak neučinil. Každá část Písma vypráví o tom, že Boží plán pro celý vesmír a pro celou věčnost se týká planety Země! Satan přišel na tuto Zemi, aby rozšířil svou vzpouru a zároveň také na tuto Zemi přišel Kristus aby zemřel za lidský hřích a tím na kříži porazil Satana.

Je to sem, na tuto Zem, kam se Kristus jednou vrátí aby zničil Satanovo království a vládl po 1000 let. A je to na tuto Zemi, v novém vesmíru, kam sestoupí Nový Jerusalém, a je to z tohoto Nového Jerusaléma, odkud Kristus bude vládnout po věčnost. Kristova oběť na kříži očistila samé nebe tím že se postarala o hřích v celém vesmíru. .... Nejsou žádní fyzičtí ET, kteří by navštívili Zemi. Jediný inteligentní život mimo člověka je ve spirituální formě: Bůh, andělé, Satan a démoni. Ovšem, spirituální bytosti, ať už andělé, Satan či jeho horda jsou schopni proniknout do fyzické sféry a vykonávat činy - podle našich standardů nemožné - a zanechávat za sebou fyzickou evidenci. Není ovšem žádná evidence, ža by mohli mít sex se ženami a produkovali potomky, jak se někteří lidé domnívají....

Satan způsobil Jobovy vředy, způsobil že Sabeané a Chaldejci okradli Joba a zabili jeho služebnictvo, zapříčinil „veliký vítr.“ který zničil Jobův dům a zabil jeho děti. Satan vzal Krista na vrchol hory a věž chrámu. Jannes a Jambres, kouzelníci faraonova dvora byli schopní napodobit - pomocí Satana - mnoho zázraků, které Mojžíš dělal silou Boha. UFO se zdají mannifestovat podobnou sílu.... Podvodné síly jednotek, které se manifestují v UFO se ukázaly v tragedii „Heaven´s Gate“ sebevraždách v březnu 1997. Jeden z mnoha UFO kultů byl založený v polovině sedmdesátých let Marshalem Applewhitem a Bonnie Lu Trusdale Nettes, známí jako „Bo a Peep.“ Bonnie zemřela v 1985 a Appelwhite pokračoval jako vedoucí kultu. Jejich víra se točila kolem reinkarnace, evoluce a UFO. Členům bylo řečeno, že se musejí připravit na odlet z této Země na příští evoluční dimenzi na obrovském UFO. Citát na počátku této kapitoly ukazuje neuvěřitelnou sílu UFO klamu....


Spása pro ETI?

Každá inteligentní bytost se svobodnou vůlí (nutné atributy pro uctívání a lásku), která je méně než Bůh, bude vždy dělat nedokonalé volby. Hřích je definovaný jako „minout Boží slávu.“ Bůh nepotřebuje experimentovat ve smyslu: Člověk se vzbouřil, zkusme to na jiné planetě.“ Pakliže jsou další hříšníci roztroušení po tomto vesmíru, Bůh je musel stvořit. Proč? Jedna planeta rebelů nestačí? .... Náš vlastní soucit a svědomí (právě tak jako Písmo) nám říká, že milující Bůh chce hříšníkům odpustit a usmířit je se Sebou. Ovšem, učinit tak spravedlně, pokuta za porušený zákon, musí být zaplacena. Konečné bytosti (jak každá stvořená bytost musí být) nemůže nikdy nekonečný trest, který je vyžadován zaplatit, a tak sám Bůh to bude muset udělat tím, že se stane jedním z nich. Bible prohlašuje, že Bůh to udělal pro obyvatele Země tím, že se stal skrze pannu člověkem a zemřel za lidské hříchy na kříži.

Aby bytosti jiné planety mohly být spasené, Bůh by se musel stát jedním z nich a zemřel pro ně také tak, jako kdysi za nás. Ale Bible naznačuje, že „ten muž Kristus Ježíš“ (1 Timoteovi 2:5)... je „ten samý včera, dnes a navždy“ (Židům 13:8). Navrhnout, že Kristus na sebe vzal v jinou dobu i jiné formy, je doktrína antikrista (1 Jan 4:1-3). Bible jasně říká, že „mzda za hřích je smrt“ (Řím. 6:23). a že „bez prolití krve, není odpuštění hříchu“ (Židům 9:22).

Bible dále učí, že Kristus zemřel pouze jednou - na Zemi, jako člověk. A tudíž je usmíření s Bohem pouze pro člověka. Neexistuje vykoupení pro žádné jiné bytosti. Kristova oběť nemohla být opakována na žádné jiné planetě právě tak, jako nemohla být opakována a opakována v katolické „oběti mše,“ jak tvrdí Řím. Bible prohlašuje: „...ale jednou pro vždy dal svou krev za naše věčné vykoupení - ... a objevil se ke konci světa, aby svou obětí sňal hřích .... protože jednou obětí zdokonalil navždy ty, které posvěcuje.... Není již žádná oběť za hřích. (Židům 9:12, 26; 10:12,14,18)...

Aby hříšník mohl uniknout Božímu soudu, nekonečná pokuta za jejich hřích musí být zaplacená, něco, co konečná bytost udělat nemůže. Že Kristus plně tuto pokutu zaplatil je doloženo pozemšťanům nevyvratitelnými důkazy: prohlášení očitých svědků, archeologická a historická evidence, a proroctví vyplněná na této Zemi. Že by i jiné bytosti měly svého spasitele, který by za ně zemřel na nějaké vzdálené planetě, je totální kontradikce všeho, co Bible učí....


Finální konflikt.

Je zcela možné, že UFO a víra v ETI může hrát důležitou roli v přesvědčení lidstva, aby následovalo Antikrista. Pochopitelně - kdyby se podařily kontakty s „přátelskými“ ETI, které by nabídly své „božské“ síly pro dobro lidstva, který pozemský vůdce by takovou příležitost nevyužil? A opět, jaká příležitost pro démony! .... Mnoho z přicházejícího materiálu nám vypráví o blízkém setkání s ETI a nabádá aby je lidé přijali jako přátele. Potom co obdržela mnoho zpráv skrze média od různých „jednotek,“ Lyssa Royal píše: Přichází éra, která od nás vyžaduje, abychom se zapojili do styků s ETI. Tento jev vstoupí do života každého člověka ... musíme akceptovat a uznat naší vlastní evoluci tím, že vstoupíme do dospělosti svého druhu a staneme se odpovědnými galaktickými sousedy.... Tím že se ochotně zapojíme do mimozemského kontaktu, my planetární druh, vyšleme paprsek zprávy prohlašující do vesmíru, že jsme dorostli do galaktického společenství...“

Jaké omezení mají satanické „síly, znamení a lživé zázraky“ z 2 Tesalonským 2:9, nevíme, ale úkazy budou dostatečně přesvědčivé a celý svět bude uctívat Antikrista jako „Boha.“ (Apok. 13:8). A skutečnost, že lidstvo je otevřené pro kontakt, rady a pomoc od ETI - i od těch nefyzických, kteří mohou být pouze démoni - staví kulisy pro to „aby uvěřili lži...“ (2 Tesalonským 2:11). Jacques Vallee, agnostik je přesvědčený že hlavním účelem UFO je manipulovat lidským vědomím s cílem nějakého velikého klamu. Spojuje UFO s okultem: Několik vyšetřovatelů - zejména Ray Palmer, Joh Keel a Salvatore Freixedo tvrdí, že je možné propojení mezi událostmi UFO a „okultními“ jevy. Na první phled, že jenom náznak možnosti něčeho takového vědce znepokojuje.. Avšak, jevy oznámené svědky UFO zahrnují v sobě efekty poltergeistu, levitace, psychickou kontrolu hojení, prožitky mimotělesné .... familiární témata okultní literatury, která inspirovala nejenom oživení čarodějnictví, ale také „psychické“ spisovatele ... vědecké parapsychology... Kromě toho, je spojení mezi UFO a okultem také v sociálním dopadu. (Jacques Vallee, Messengers of Deception, 1979).


Fascinující společná nit...

Od samého počátku v Zahradě Edenu, Satan komunikoval lidem neměnnou lež, ve snaze zabránit aby uvěřili v Krista a nedostali Jeho milost, kterou On zdarma nabízí. Ideje o evoluci a o životě na dalších planetách tento cíl ještě více propagují. Navíc, zprávy přicházející od údajných ET jsou stejné, jako ty, které přicházejí v jógínskem transu, pod hypnózou, pomocí drog, od médií v seancích a i pomocí jiných pozměněných stavech vědomí.... „Kontakty“ s UFO či údajnými ETI, jak Vallee poukazuje, jsou okultní povahy a zahrnují stavy pozměněného vědomí, při kterém je klam nejsilnější... Bylo to Shirley McLaine-ové hraní si s okultem, co otevřelo jí a i mnoha jiným, že mimozemšťané se dostali s pozemšťany do kontaktu, aby je uvedli do New Age. Jeden velmi známý „kontakt“ připustil v rozhovoru s Vallee-m, že „vetřelci dodávali mnoho dat po straně okultu. Tvrdili, že mají hodně co do činění s naším náboženstvím. Hovořili o čarodějnictví a kultech.... (Vallee, Revelations)..

Dále, následky opakovaných „kontaktů,“ (které „kontaktovaní“ sami popisují), zní jako posedlost ďáblem, jak ji prezentuje Bible. Whitley Strieber v knize „Transformation“ tvrdí, že je schopný povolat ET do svého života každou minutu. Prostě se „dá“ těmto „návštěvníkům,“ i když přiznává, že vždy zápasí se strachem z toho že oni jsou zlo a on vlastně neví, co či koho zastupují. A zase to vypadá jako Eileen Garrett a duchové, kteří jí ovládali, když byla v transu. V jedné chvíli došel Strieber k závěru, že „návštěvníci“ jsou pravděpodobně bozi, kteří nás stvořili. UFO a ETI denně pomáhají ekumenickému, celosvětovému náboženství, které popírá biblickou zprávu a podobá se starodávnému polyteistickému náboženství, které Bůh odsoudil.

Ve skutečnosti se tito „bozi“ podobají starodávným bohům pohanů. Jako jeden z příkladů „jednotka,“ která se představila jako Ashtar (Ashtoreth, Astarte, Ishtar, a.t.d.) byl ve spojení s početnými „kontakty.“ Ashtar neustále lhal. George Van Tassel obdržel instrukce pro postavení, “Integratonu,“ který by zamezil stárnutí. Van Tassel je mrtev......

Thelma Terrell, pod jménem Tuella, je také v kontaktu s Ashtar, který prohlásil, že „veliká proroctví“ od bratrů v prostoru se naplní v osmdesátých letech - další lež. Ashtar dal mnoho misinformací skrze T.Jamese (o tom, že je Země dutá, že George Adamski, který vydal knihy se zfalšovanými fotografiemi, se skutečně setkal s ET, že Lemuriánci stále mají v Antarktidě města, a pod. Pochopitelně, Ashtarovy lži jsou hlavně o Kristovi, popírá co Bible o Něm píše a „tvoří jiného Krista (2 Korintským 11: 4)


Změněné vědomí: Univerzální klíč okultu.

Profesor Courtney se zabýval TM na jeho nejvyšším Siddhistickém stupni. Také cvičil mimotělesné zážitky (OBE) v ústavu Roberta Monroe ve Virginii, než se dostal do „remote viewing.“ Klíčem ke všem je změněný stav vědomí ve kterém, jak říká Brown, končí „logika“ a my se stáváme částí „pole vědomí.“ Robert Monroe vyvinul patentovanou technologii nazvanou „Hemisync,“ která mysli rezonovat mechanicky - právě tak, jak to dělá mysl velkých „vidců“ či mystiků, „kteří strávili celý život hledáním hranic vědomí...“ V tomto bodu, říká Brown, člověk vejde do „podprostoru“ (subspace) , „kde existuje náš aspekt-vzezření, jako i ostatních bytostí...“

Říká Brown: „Já osobně jsem zahlédl, ve svém remote viewing, hodnostní označení na uniformě jednoho ET .... mám bohatou zkušenost s různými druhy mimozemšťanů. Většina těchto kontaktů se odehrála v remote viewing.“ (Brown, Cosmic).. V tom stejném smyslu tvrdí, že měl kontakt s „Ježíšem“ , „Bohem“ (ten druhý se stále ještě vyvíjí!!) a Buddhou, který, jak tvrdí Brown, sedí na Federační Radě, která monitoruje dění na Zemi. A stará se o nás až podnes. Jako v každém okultu, Ježíš a Bůh jsou sníženi na úroveň Buddhy. .... Kdyby Brown nebyl profesorem, který ještě aktivně učí na univerzitě, člověk by si myslel, že se zbláznil. On mluvil s „Ježíšem,“ „Bohem“ a „Buddhou?“ Byl v kontaktu s Marťany a druhými rasami ETI? A jeden z hlavních vydavatelů Dutton/Penguin vydává takovou neuvěřitelnou okultní fantazii?

Je jasné, že pozměněné stavy, základní pro remote viewing, otevírají člověka vlivu démonů. Satan krmí remote viewers občas nějakou platnou informací aby si je udržel, a potom jim vrazí své lži, spolu s jakoby zázraky a znameními. Dostatečné množství pseudovědecké podpory se publikuje, aby se davy daly přesvědčit. Daniel Ross píše v „UFO and the Complete Evidence from Space, toto: „Meziplanetární návštěvníci pozorovali hlavně naše lety na Měsíc. Vědečtí specialisté, kteří jsou poradci vládním a vojenským autoritám věřili, že Venuše a Mars jsou původem této hvězdné lodě.“ (Ross, UFO)...

Pověst o tom, jak Brownova žena (instruktor TM) byla navštívena jedním z „Greys“ (údajný druh ETI, o kterém se Brown své ženě nikdy nezmínil), v rozhodnou dobu, a jak „světelná bytost,“ která se objevila Brownovi ho zavedla do kontaktu s vojenským remote viewer, který Browna vyučil v této technice, podle vzoru démonického vedení. Jeho zkušenosti v „podrozměru“ (subspace), kde se setkával s běžným „jasným světlem“ s mrtvými příbuznými, a s ETI, jsou podobné se zážitky případů lidí klinicky mrtvých, či zážitky téměř zemřelých. Zde máme celý okultní obrázek, jak jsme jej pro vás dokumentovali...ETI, Spirituální komunikace, a NDE....

Podle Browna, nejenom ETI mohou obývat pod-prostor a mohou tam být viděni, ale také duchové mrtvých. „Lidé, kteří již neobývají náš fyzický prostor, „žijí“ v pod-prostoru. Není správné říkat, že jsou to mrtví lidé, protože jsou velmi dobře naživu. A zde máme opět hadí popření smrti. Brownova zpráva potvrzuje spojení mezi všemi okultními jevy.... Bylo to během OBE v Monroe Institutu, říká Brown, „pozoruhodná věc se stala, která velmi změnila můj pohled na mimozemšťany. Vyprávěl, jak potkal duchy několika dávno mrtvých příbuzných, ale nedávno zemřelá teta Elsie scházela.

Když se po ní počal vyptávat, zalilo ho „to nejjasnější světlo, které kdy zažil .... jako by se díval přímo do slunce. Najednou před ním stály statisíce „Greys.“ Byl slyšet hlas mrtvé tety, která řekla: “Toto jsou bytosti, kterým chceš pomoci.“ Zde jsou ETI spřízněni s beztělesnými..... Nemělo by být ani překvapením se dozvědět, že Norman Vincent Peale, který zatáhl mnohem více okultu do církví než kdokoliv jiný v tomto století, tvrdil, že byl ve styku s nehmotnými při několika příležitostech. Peale napsal: „Seděl jsem na platformě velikého auditoria. Asi deset tisíc lidí zpívalo hymny. Pak jsem „uviděl“ jeho - mého otce, který zemřel už dávno, ve stáří osmdesáti pěti. Kráčel svižně dolů mezi sedadly, asi tak čtyřicetiletý. Byl jsem jako ve snu z toho, co jsem viděl. To ohromné auditorium zmizelo. Zůstal jsem s ním sám. Přišel blíže, a usmál se svým starým úsměvem. Pozdvihl ruku ve známém gestu. Zdvihl jsem se z křesla. a pokročil jsem k okraji platformy a vztáhl k němu ruce. V tom okamžiku byl pryč. Nechal mně tam otřeseného, trochu v rozpacích nad mým počínáním, ale šťastným. Když jsem řekl na platformě biskupovi ci jsem viděl, řekl: Proč bychom nevěřili, že váš otec zde byl? Jemu by se takové shromáždění jistě líbilo.“ (Norman Vincent Peale: When Loved Ones Leave Us.)...

Pozměněný stav vědomí zásadní pro takové zážitky může přijít různými cestami. Problém není v tom, že Peale měl takové nebiblické střetnití, ale že jej akceptoval jako od Boha. Bojoví piloti mohou mít podobné zážitky ve chvíli napětí pod G-LOC (ztráta, nebo téměř ztráta vědomí, při zvýšení gravitace). V TV Speciálu Arthura Clarka pilot vypráví o prudkém světle a euforickém pocitu za takových okolností. Na tom stejném programu popisuje G-LOC efekt Jim Whinnery, hlavní aeromedik-vědec, z Naval Air Warfare Center: Malé sny, které se týkyjí rodiny, přátel, milovaných, pocit že nechci být rušený, protože je to příjemný prožitek ... extrémně živý... Právě když jsem opustil odstředivku, kráčel jsem dolů halou a shledal jsem, že se dívám dolů sám na sebe.

Jak jsme viděli, změněné stavy vědomí dovolují cizím duchům aby kontrolovali mozek. Za takových podmínek člověk prožívá nasazené „vzpomínky“ na dřívější životy, vidiny budoucnosti, vznášení těla, vědomí kosmické sounáležitosti, kontakty se světelnými bytostmi, jako s ET, a tak dále. Změněné vědomí bude také jistě zahrnovat koma osoby, která se zdá být klinicky mrtvá....Blízká smrt není smrt.

Jeden z nejmarkantnějších způsobů misinformace který je propagovaný Satanem je skrze tak zvanou „klinickou smrt,“ že ti, kteří se „vrátí,“ nám povědí, co vlastně znamená „zemřít.“ Už ten samotný termín - téměř smrt (near death) a klinická smrt znamená, že tito lidé ve skutečnosti nezemřeli a vrátili se zpět. To by bylo vzkříšení. A tudíž tito lidé nemají nic, co by nám mohli říci o smrti o stavu, kterým ještě neprošli. Že Satan používá pozměněný stav vědomí pro své účely je jasné z toho, že ti, kteří se „vrací zpět“ téměř bez vyjímky propagují lež Hada: Nikdo nezemře. Švýcarská psychiatrička Elisabeth Kubler-Ross, která hovořila s více než 20 tisíci lidí, kteří přežili klinickou smrt, a která se angažuje velmi silně v okultu, tvrdí, že „smrt neexistuje.“ (Jonathan Rosen, „Rewriting the End: Elisabeth Kubler-Ross,“ 1995)...

Podle Raymonda Moody-ho, lékaře, jehož kniha „Life After Life“ se prodala v milionech výtisků a začala NDE (near death experience) trend. Hlavní vliv NDE na téměř všechny, kteří to zažili je, že se nebojí smrti. Dr. Moody se také dostal hluboko do okultu, kontaktoval duchy mrtvých tím, že se díval do zrcadla. Jedna novinová zpráva píše: „Dokonce i mé kouzelné děti (22 a 19) měly o mne trochu obavy“ připouští Moody. Ale pochybovační potomci počali věřit právě tak, jako tisíce dalších, kteří se dívali na Oprah Winfrey Show, kde vystupoval Moody. Jeden z nejvíce hodnocených programů poslal dva skeptiky aby navštívili bývalý mlýn v Alabamě, který Moody přestavil na místo setkávání s milovanými zemřelými. Jeden byl profesor z Harvardu, a druhý sportovní producent. Oba se měli pokusit - bez jakékoliv přípravy, kterou Moody vždy prováděl. ... Harvardský profesor uviděl visi své mrtvé matky, producent visi svého mrtvého otce - k velkému překvapení 14 milionů posluchačů programu. „Zírání do zrcadla bude znovu každopádně akceptováno. Nemám pochyb o tom, že bude ověřené jako platné..... proces už začal...“ (John Marshall, „Through a glass, and beyond the grave, the dead speak, 1993)...

Možnost vidět a komunikovat s těmi kteří zemřeli, se uznává jako důkaz, že nezemřeme. Tato lež je opakována velmi často spirituálními bytostmi při seancích. Údajný duch syna biskupa Jamese Pike-ho prohlásil, že „jeho misí bylo ukázat, že smrt není.“ Dále „syn“ pokračoval v prohlášení, že osobní Bůh není, že je to „centrální Síla,“ a že Ježíš nebyl spasitelem, pouze vysoce vyvinutým člověkem. Ti kteří se vrací z klinické smrti, téměř jednomyslně popírají smrt a soud, jak je presentuje Bible. Prožitek zdánlivého vyklouznutí z těla a pohybu na příští rovině existence je tak nádherný (jak oni tvrdí), že většina nemá zájem se vracet k Zemi. Všichni svědčí, že soud po smrti neexistuje, pouze „bytost světla,“ která akceptuje každého bez otázek, a potom je vrátí do života. Na příklad Ken Vincent píše o svém zážitku: „To bílé Světlo bylo nádherné! Byla to jen láska. Věděl jsem, že můj život bude přezkoumán. Věděl jsem, že jsem udělal věci, na které jsem nebyl hrdý, ale setkal jsem se s totální akceptancí.“ (Ken Vincent, Visions of God,1994).

Záplava bestsellerů s podobnými zprávami následovala „Life after Life. Vyprávění těch, kteří „zemřeli“ a opět se vrátili, aby nám o tom pověděli, jsou stále populární na televizních rozprávkách. Jedna z nejpopulárnějších „vypravěček“ byla Betty Eadie, která ujistila posluchače, že každý jde do nebe právě tak jako ona, když byla klinicky mrtvá a byla doslovně „obejmuta Světlem, Ježíšem.“ Její kniha, „Embraced by the Light“ byla okamžitě bestsellerem na New York-ském seznamu a prodávala se velmi dobře v křesťanských knihkupectvích, protože presentuje lež, kterou většina lidí chce věřit. Eadie se vydává za Křesťanku. Věnovala svou knihu „Mému Světlu, mému Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, kterému dlužím vše co mám.“ Ve skutečnosti je Mormonkou, jejíž „Ježíš Kristus“ není Ježíšem Kristem Bible a její kniha a učení obsahuje mormonské doktríny, včetně celé škály okultismu a satanských lží: „Poznala jsem, že my všichni jsme božští ... každý z nás božský, dokonalý.... Latter Day Saints (Mormoni) je tou nejdokonalejší církví na zemi..... Pozorovala jsem, jak mojí spirituální bratři a sestry vešli do fyzických těl, při svém návratu na zem..... Je mnoho cest k Bohu ...všechna náboženství na zemi jsou potřebná, protože existují lidé, kteří potřebují co ta náboženství učí.“

Damion Brinkley měl dva zážitky „blízké smrti,“ které Dr.Raymond Moody nazývá „snad nejpozoruhodnější ze všech na světě.“ Jeho příběh je vylíčen ve dvou knihách „Saved by the Light,“ a „At Peace in the Light.“ Televize Fox z toho udělal film. V následujícím souhrnu si povšimněte těch stejných proti-křesťanských okultních prvků - od „bílého světla“ a lidskému božství, až po „žádná smrt“ a žádný soud: Zasáhnut bleskem a prohlášen mrtvým po 28 minut, měl Brinkley obvyklý prožitek „mimo tělo, při kterém pozoroval svou ženu a paramediky jak se ho snaží zachránit. Setkal se s radou 13 bytostí světla, kteří mu dali za úkol vrátit se na zemi a postavit centra kde by se lidé léčili jak emociálně, tak i spirituálně (falešným evangeliem) Brinkley tvrdí: „že žádné nebe a peklov křesťanském smyslu neexistuje. Bůh je světlo, čistá láska a energie v jednom. Říše kde Bůh bydlí, je fantastická, plná „bytostí světla,“ kde město křišťálových katedrál vyzařuje mocnou lásku. My všichni jsme kdysi byli bytoti světla - někteří se odvážně rozhodli přijít na Zemi, a spolutvořit s Bohem. .... My nejsme ubozí, politováníhodní lidé, kteří se snaží mít nějaký náboženský prožitek. My jsme veliké, úchvatné a mocné spirituální bytosti, které se pokouší o lidský prožitek.“ Víra není podmínkou, soud neexistuje …. jen takový přehled života pro připomění, že láska je tou nejmocnější silou ve vesmíru....“ (Ben Winton, „Near-death survivor: God is light, love.“ 1997)...Do nebe/pekla a zpět?

Tím že se otevřel pro „vedení,“ Frank Buchman byl připraven púřijmout jakoukoliv démonickou lež - pokud to byl „spirituální zážitek.“ Vrcholný klam přišel skrze zážitek skoro-smrti, který byl výsledkem mrtvice. Buchman řekl přátelům: „Viděl jsem slávu toho druhého světa. Viděl jsem otevřenou náruč Krista, Bylo to lepší než cokoliv, co jsem kdy viděl - vise života potom. Budu se této vise držet. Nevyzpytatelné bohatství Krista.... Byla to sláva....“

Jistě, v blízkosti smrti vidí Hinduisté své bohy, Buddhista prázdno. Je to proto, že si mozek tvoří visi podle vlastní víry, nebo démoni kreslí obrazy uvnitř systému víry člověka? Vise jsou ubohou básí pro víru! Přesto však jsou vise velmi vysoko považovány mnoha Křesťany. Někteří z nejpopulárnějších mluvčích na charismatické straně jsou ti, kteří - údajně byli v nebi/pekle, a vrátili se, aby o tom pověděli...

Příběhy jsou při nejlepším nebiblické a v některých případech podvodné. „The End-Time Handmaidens“ pod vedením Gwen Shaw, nabízejí nejméně tucet knih, které popisují výlety do nebe a pekla. „My Glimpse of Eternity“ od Betty Maltz koupilo asi milion lidí. Vypráví o tom, jak potkala Ježíše v nebi. Její příběh byl vydán Catherine Marshal-ovou v magazínu „Guideposts“ Normana Vincenta Peale-ho. Pravdivost jejího příběhu přišla na přetřes, když jejích dalších šest dodatečných knih a i vyprávění, přidávalo, nebo bylo v kontradikci s tím prvním příběhem.

Percy Collet údajně ztrávil v nebi pět a půl dne a vyprávěl svůj příběh vděčné „Full Gospel“ audienci. Tvrdil, že „psi v nebi neštěkají, ale koně chválí Boha“..... „Bůh Otec je větší nežli Ježíš a má peří na levé ruce.“ (Richard Fisher, „Heaven Hopping“, 1985)... Jeden z mluvčích, po sedm let nejžádanější při „Full Gospel Business Men´s Fellowship“ banketech a i mnoha kongregacích byl Dr.Richard Elby. Jeho knihy „Caught Up into Paradise“ a „Didn´t You Read My Book?“ a příběhy vyprávěné na shromážděních a i na TBN (Trinity Broadcasting Network) jsou nebiblické a kontradikční.

Jako kontrast k ohromnému množství klinicky mrtvých, kteří se vrátili a vypráví o krásných prožitcích, doktor medicíny Maurice Rawlings, ve dvou knihách „Beyond Death´s Door“ a „To Hell and Back,“ vypráví, jak se stal Křesťanem skrze resuscitaci pacienta se srdečním záchvatem, který křičel že je v pekle. Provedl resuscitaci i na dalších, kteří také tvrdili, že jsou v pekle. Rawlings vysvětluje, že Kubler-Ross-ová, jako psychiatr dělá interview dne a i týdny po události klinické smrti, a tak si pamatují pouze to příjemné. Dokonce i ten pacient, který tak křičel že je v pekle, později popřel, že něco podobného prožil.

Není nikde - ať už ve Starém či Novém Zákoně zmínka o někom, kdo se vrátil, a vyprávěl jaké to je být mrtvý - a toto byly osoby, které byly skutečně z mrtvých vzkříšeny. Pavel byl „chycen do třetího nebe“ (2 Korint. 12:1-4) ale o tom zážitku neřekl vůbec nic. Pouze Janovi v Apokalypse, bylo toto povoleno.

Ti, kteří tvrdí, že byli vzati do nebe/pekla, a bylo jim Bohem řečeno aby se vrátili na zem, buď lžou, nebo byli oklamáni. Když ten bohatý člověk v pekle požádal Abraháma aby poslal Lazara kvůli varování jeho pěti bratří, Abrahám prohlásil „Mají Mojžíše a proroky ... když neslyší Mojžíše a proroky (Boží Slovo), nepřesvědčí je ani někdo, kdo byl vzkříšený z mrtvých.“ (Lukáš 16:29). Je zcela jasné, že Bůh nikoho na takovou misi neposlal.

Kontakty s UFO, komunikace s ETI a netělesnými bytostmi, zážitky z tak zvané klinické smrti - to všechno je v kontradikci s Božím Slovem. Ano, popřít Boží Slovo a evangelium Ježíše Krista je jejich zřejmým účelem. Pouze Ježíš Kristus přišel sám z nebe aby nám řekl o „domě Otce, kde je mnoho příbytků“ (Jan 14:1-3).. On sám se vrátil zpět z mrtvých, aby nám řekl pravdu. Uděláme dobře, budeme-li poslouchat Jeho Slovo.....19. Přízraky andělů, duchů, a Marie.

16 července 1843 a opět v ten stejný den v 1881 se zjevila Pana Marie na vrcholku palmy, nedaleko vesnice Ville Bonheur ve střední Haiti - blízko posvátného vodounského poutního místa. Pro venkovany tento zjev nebyl nic jiného, než Freda, bohyně lásky ... a její přítomnost pouze dodala reputaci posvátnému vodopádu...

- Vade Davis, antropolog -

Bůh si přeje zřídit ve světě oddanost mému Neposkvrněnému Srdci ... Tomu, kdo tuto oddanost přijme, slibuji spásu..

-Naše Paní z Fatimy -Dnes jsem s vámi zvláštní cesto, drže malého Ježíše na klíně...Jsem vaší Matkou ...

-Naše Paní z Medjugorje 25/12 1996 -Kdykoliv vidím obraz Marie,cítím že představuje lásku a soucit. Ona je jako symol lásky. V buddhistické ikonografii bohyně Tara má podobnou pozici......

- Dalai Lama -Když hovořil o katastrofách předpověděných v „Třetím Tajemství Fatimy,“ papež Jan Pavel II poukazoval na „oceány zaplavující kontinenty, lidí ničeni náhle po milionech, ... papež potom sáhl do kapsy a vytáhnul růženec. Zvolal:“Zde je lék proti Zlu! Modlete se a nedávejte žádné otázky! Nechte všechno na Madoně.“Dalším náznakem invaze okultu je veliký počet lidí, kteří vidí nejenom UFO ale anděly zjevy Marie a nehmotné duchy. Nona Coxhead inzerovala v novinách její rodné Anglie pro ty, kteří byli ochotní sdílet s druhými své mystické zážitky. Coxhead poznamenala: „Mystické zážitky se valily jako povodeň - musela jsem s inzercí skončit, a to velmi rychle.“ A.J.Russel, který vydal „God Calling,“ byl pevným věřícím v zjevení zemřelých..

Michael Jordan, jeden z největších hráčů basketbalu všech dob věří, že dostává vedení od svého mrtvého otce. Je to jen „pocit“ vyvolaný „přání otcem myšlenky“ a ovlivněný vlivem okultu jeho trenéra Phil Jacksona, nebo je to něco jiného? .... Dokonce i kadeti na West Point Academy oznámili zjevování „duchů.“ Plebes přísahá, že byl svědkem zjevení ducha vojáka, metr šedesát vysokého, oblečeného v uniformě z doby války Severu proti Jihu. Tento „duch“ se opakovaně zjevil a opět zmizel v místnosti 4714, baráku čtvrté Divize. West Point měl takových případů více.

Vyšetřovatelé zjistili ty stejné vlivy okultu v zjevování se duchů, setkání s UFO, a přízraků andělů a Marie. Na rozdíl od UFO, které jsou ohlašovány za normálního vědomí, přízraky Marie (až na některé vyjímky) byly „viděny“ pouze určitými „visionáři,“ kteří byli v pozměněném stavu vědomí. I tak, množství lidí (aniž by „viděli“ „pannu“), jsou přesvědčeni tím, že korálky růžence mění barvu, hojením a změněnými životy. Vyšetřující reportér Michael H.Brown (ten kdo odhalil „Love Canal“ jedovatý odpad), je jedním z těch, kteří konvertovali skrze přízrak či zjevení. Potom co jich dostatečný počet vyšetřil, Brown píše: Během posledních deseti let jsme prožívali nadpřirozenou episodu. ... V Evropě a Asii, V Nicaragui a na Středním Východě, v Africe i v Americe slyšíme zprávy o přízraku ženy, která se nyzývá „Požehnanou Pannou Marií.“ Zjevuje se visionářům, dává jim inspiraci, poučení, včetně varování ohledně budoucnosti světa. Tato zprávy o přízraku svaté ženy, kterou Katolíci nazývají „naše Paní,“ nebo „Královnu Nebes“ jsou pozoruhodně konzistentní....Návštěvy andělů a Bible.

Na rozdíl od UFO a zjevení Marie, bibličtí andělé se obvykle ukazují jako normální lidské bytosti, dokonce se dotýkající svědků, kteří jsou v normálním stavu, konverzující s nimi... A na rozdíl od UFO a zjevy Marie, zde je solidní biblická podpora pro zjevení andělů jako „duchů, vyslaných k službě těm, kteří mají být spasení.“ (Židům 1:14)... Bible zaznamenává mnoho případů, kdy andělé, sloužících Božím lidem. Ve Starém Zákoně se andělé zjevili Abrahámovi, (Genes 18), Mojžíšovi (Exodus 3), Balámovi (Numeri 22), Gideonovi (Soudců 6), a dalším. V Novém Zákoně se andělé zjevili Zachariášovi a Anně (Lukáš 1), ovčákům (Lukáš 2), Korneliovi (Skutky 10), Petrovi (Skutky 12) Pavlovi (Skutky 27), a k Janovi v Apokalypse ...

Avšak biblická varování klamů posledních dnů jakoby neznamenala nic v dnešní explozi zájmu o anděly. Prý se ukazují tak často jako UFO. Kolem poloviny Američanů věří, že mají vlastní strážné aděly a 48 procent věří, že UFO jsou skutečné. Newsweek napsal: „Andělé se objevují všude v Americe.“ Ten stejný týden Times oznámil New Age andělů - 69 % Američanů věří, že existují. Co se to vlastně děje?

Během intenzivního jedenáctidenního zasedání v roce 1979, mladý farmář z Missouri oznámil, že obdržel od bytosti nazvané Rafael, „The Starseed Transmission“ které Jean Houston ocenila jako „snad nejdokonalejší příklad přijatého poznání (channeled knowledge), jaké kdy poznala.“ Opět zde vidíme jasnou opozici Křesťanství. To následující co „vyslal“ Rafael, je ďábelsky chytrá perverze toho, co učil biblický Kristus: „Já jsem Kristus. Přicházím tento den skrze atmosféru vašeho vědomí. Chci od vás, aby jste otevřeli dveře vašeho rozumu, dovolili mi do vašeho srdce. ... Přišel jsem nejprve skrze člověka jménem Ježíš ... ženich se vrací. Kdokoliv mne bude následovat, musí zemřít všem definicím sama sebe, vzít mého ducha a následovat mne podél linií mého vibračního pole...“Hodnocení andělských jevů.

Dvě skutečnosti z biblického záznamu jasně vystupují: Andělská zjevení jsou vzácná, a pouze pro speciální účel. Tak ti, kteří oznamují mnohonásobné a bezúčelné andělské zjevy, jsou pod klamem okultu. Populární televangelista Benny Hinn tvrdí, že se mu opakovatelně zjevovali andělé (bezúčelně) již od dětství. Na TBN (Trinity Broadcasting Network) Hinn svědčil: „Nikdy nezapomenu na rok 1974 ... říkám vám pravdu, nelžu - každou noc, po celý rok, se mi andělé zjevovali v mém pokoji...“ Hinnovo tvrzení je při nejmenším směšné. Mocní poslové Boha zaskočili na 365 bezúčelných nočních návštěv? Hinn dokonce nadšeně předpovídá takové andělské návštěvy pro druhé: „Stane se to ... připravte se na poznání andělské činnosti..... Každý z vás může mít 6 tisíc andělů k dispozici.“

Při jiné příležitosti předpověděl „mnoho návštěv andělů, kteří budou, jako mladí muži, klepat na vaše dveře...“ ... Dokonce i „Dotek anděla,“ (Touched by an Angel), jeden z nejpozorovanějších programů v Americe, má své dva „anděly“ (Roma Downey a Della Reese) alespoň s nějakou misí, s nějakým úkolem, což zcela schází u „andělů“ Benny Hinna! Hlavní producent Martha Williamson „doufá, že její hodinové homilie (kázání) jsou ekumenické: „Nikdy jsem nevěřila že Bůh byla specifická denominace.“ Williamson říká: “Jeden z důvodů, proč věřím že andělé jsou tak populární, je že nikoho neohrožují. A tak si pořídíte andělskou kuchařku a stane se z ní andělské náboženství...“

Tento program nabízí generického boha, který odpouští bez Krista, ať už jste udělali cokoliv. V TV Guide interview Della Reese vysvětluje, „Jednáme se spiritualitou, kterou může přijmout každý. To je Bůh, jak vy Ho chápete....“ Hlavní katolické noviny „Our Sunday Visitor“ tento program chválí, zatímco sekulární „Time“ poznamenává: „Tito mocní andělští poslové a neohrožení bojovníci, byli zmenšeni na mrňavé, snadno stravitelné.... Ten hrůzný cherubím se stal cherubem-panenkou. Pro ty, kteří se snadno dusí Bohem a Jeho předpisy, jsou andělé příhodným kompromisem - samé prachové peří a sladká pěna - neodsuzující, každému dosažitelní, jako aspirin…“ (John Meroney, „Religion and the Rating Game“)..

Na rozdíl od rozlišujícího kriticismu v „Time,“ Paul Crouch v TBN se rozplývá: „Z celého světa přicházejí zprávy skrze prorocká slova poznání, skrze sny, vise, zjevení andělů, Ježíše a dalších nebeských návštěvníků .....“ Jiných nebeských návštěvníků? Kdo, nebo co by mohli být? Crouch tvrdí, že krásná žena (anděl nebo Marie), se několikrát zjevila jemu a Janovi, aby je povzbudila. Crouch říká: „Podala Janovi růžovou růži. ... Jan poděkoval ....Ohlédli jsme se na okamžik jinam, když jsme se otočili, byla pryč! V žádném případě nemohla odejít přes prostorné náměstí velikosti fotbalového hřiště, aniž bychom ji viděli odcházet. ... pět důvěryhodných svědků může dosvědčit, že to mohl být pouze nebeský návštěvník! Jan viděl tuto pozoruhodnou paní ještě dvakrát..“ Přirozeně, naši katoličtí bratři a sestry věří, že to byla Marie... Já nevím.... V roce 1980 , otec moderního Pentekostalismu, David Duplessis, navštívil Medjugorje, a udělal závěr, že to co on prožil, bylo „oživení“ (Revival), jaké nečekal že kdy uvidí, a nezahlédl žádné „špatné ovoce.“ Ta nebeská zjevení - prohlásil veliký charismatický vůdce - jsou „od Boha.“

Jak už jsme dokumentovali jinde, tento „otec moderního charismatismu“ byl podveden římsko-katolickou církví, za účelem přitáhnout Protestanty zpět k papeži. To, že David Duplessis, jako Crouch a milony dalších, byli zle podvedeni přízraky Marie, se stane jasným, až se dostaneme dále....Andělé, duchové, nehmotní a okult.

Ve své knize „Book of Angel,s“ Sophy Burnham v*/ypráví, jak anděl na lyžích zachránil její život na sjezdové dráze. Během příštích pěti let bylo napsáno více jak sto knih o andělích různými autory. Dokonce i ateistka-psychiatr Elisabeth Kubler-Ross tvrdí že má „strašidla... strážné anděly, ať už jim říkáte jakkoliv,“ kteří s ní mluví a vedou ji...“ .... G.Richard Fisher, bystrý znalec kultů, poznamenal, že kniha „Ask Your Angel“ otevřeně přiznává že „konverzace s anděly je něco, co Bůh přísně zakazuje, (Deuteronomy 18:10-12), což může mít ničivé následky (1 Letopisy10:13). Islám a Mormonismus mají svůj původ v údajných andělských návštěvách. A pokud se týká hledání styku s anděly, (Koloským 2:18) Pavel říká: Ne! Dnešní „andělománie“ je přímé porušování Bible!

Jeden ze Satanových nástrojů a zároveň římsko-katolický moderní hrdina, který už brzy bude kanonizovaný papežem Janem Pavlem II., byl Padre Pío. Jako mnich novic, dostal povolení od svého představeného, že může trpět za hříchy světa - jasné popření toho, že Kristus zaplatil plně za naše hříchy. Pío manifestoval stigmata po padesát let. Svědčil, ze množství duchů mrtvých jej navštívilo na jejich cestě do nebe, aby mu poděkovali za to, že zaplatil za jejich hříchy svým utrpením, aby oni mohli být propuštěni z očistce. Jiní mnichové svědčili, že slyšeli mnoho hlasů hovořících v noci s Padre Pío. A takové anti-křesťanské vychlubování je chváleno Vatikánem!

Katolicismus učí, že Kristovo utrpení na kříži nebylo dostatečné, aby dostalo kohokoliv do nebe. Utrpení dobrých Katolíků, či Padre Pía udělá to, co Kristovo utrpení nemohlo dokončit. Zde máme největší kontradikci - ne pouze mezi Katolicismem a Biblí, ale uvnitř Katolicismu samém! Vatikán II. prohlašuje, že jako dodatek k utrpení Krista, každá osoba musí také za své hříchy trpět. A to je důvod pro Očistec. Na druhé straně Katolicismus učí, že odpustky snižují, nebo vylučují utrpení, a že další lidé mohou trpět ve prospěch druhého - takže on vlastně nemusí trpět vůbec.... (Vatican Council II ; The Conciliar and Post Conciliar Documents, 1988)... ... Těžký okultismus Padreho také v sobě zahrnoval anděly. Následující popis je typický:

Padre Pío „potkal“ svého strážného anděla už jako mladík, a občas od něho dostal radu.... Padre Pío často vyslal svého anděla k někomu, kdo pomoc potřeboval (a jiní andělé k němu přišli).... Na příklad: Jedna italská dívka poslala svého anděla, aby poprosil o dobré zdraví pro jejího strýce Freda. Potom se rozhodla poprvé navštívit Padre Pía. Když se k němu přiblížila, zažertoval s ní: “Tvůj anděl mně držel vzhůru celou noc a žádal o vyléčení tvého strýce Freda....“ Matka těžce nemocného dítěte také poslala anděla svého dítěte, aby požádal Padre Pía o modlitby. V okamžiku jak tak učinila, uviděla své dítě se otřást, jakoby se ho někdo dotknul. Přesto že lékaři byli mystifikováni, dítě se brzy uzdravilo.... (The Padre Dío Gazettem XI)...

Chycený strážným andělem.

Lenny a Diana Goldberg se naučili kontaktovat své osobní „anděly,“ „Hledali jsme příští stupeň v našem spirituálním růstu,“ říká Lenny, „když jsme našli knihu, která obsahovala krok za krokem poučení, pro komunikaci s vlastními „strážnými anděly.“ Lenny pokračuje: „Získali jsme materiály, které vyžadovaly „Quija board,“ a čistě bílé svíčky. Pustili jsme se do práce v naději, že dostaneme všechny odpovědi na naše otázky. Řekli jsme modlitbu, na kterou mají reagovat jen vyšší andělé a požádali jsme o ochranu před „nižšími jednotkami,“ jak jsme tak zapálili svíčky. Za nedlouho jsme - každý z nás - komunikovali přes „Quija“ - s našimi vlastními anděly, jako se spirituální vysílačkou.“

Brzy jsme shledali, že jsme schopni komunikovat s „vílami,“ s „Ascended Masters,“ jako „Michael archanděl“ - dokonce i „automobilové anděly,“ kteří nás opatrovali když jsme jeli v naší Camry (Toyota)… „Quija se stala pro nás příliš pomalá, a tak „rádce“ naučil Dianu, a později mně, komunikovat pomocí automatického psaní..

„Strážný anděl“ Lennyho Goldberga mu řekl že on, Lenny, byl vybrán jako „přijímačka,“ (channel), skrze kterou bude nadiktována kniha o přicházejícím New Age a životě na jiných planetách. Hlavním tématem knihy bude „absolutní láska, a jak ji dosáhnout.“ Povaha téma přesvědčila Lennyho o „dobromyslné povaze bytostí, které ho vedly a radily mu.“ Pokračuje ve svém příběhu: „Když nastal čas pro napsání knihy, ten „nejvyšší duch“ do mně vešel aby začal diktovat. Jeho jméno bylo „kristus.“ Po čase mi hlasy mých neviditelných „přátel“ počaly vyhrožovat že se mnou přestanou komunikovat, pakliže nesplním jejich zvyšující se žádosti. „Zázraky,“ které se dály v mém životě, mne ujistily, že musím vytrvat....“ (Angels of the New Age, by Lenny Diana Goldberg, zdarma v jejich obchodě v Ashlandu, Oregon)...


Lenny se probudil do skutečného světa když, jak říká „když jednoho dne mne „kristus“ informoval, že je čas, abych pokročil do další roviny mé evoluce. Měl jsem k nim přidat - tam kde oni jsou. Příběh Lennyho zní téměř jako Heaven´s Gate: „V nebi?“ ptám se. „Nemusím zemřít, abych se dostal do nebe?“ Duch odvětil že ano a nabídnul mi nějaké rady, jak se zabít. V té chvíli jsem padnul na kolena v slzách a prosil, že musí být ještě nějaká jiná cesta sloužit Bohu a zůstat se svou rodinou. ...... Pak jsem udělal něco, co bych jako Žid nikdy před tím neudělal. Někde jsem slyšel, že Ježíš může pomoci. A pojednou jsem se počal modlit k neznámému Ježíši, „prosím Tě, ukaž mi, jak bych mohl žít a přitom sloužit Bohu.“ .... Pojednou jsem uslyšel jiný hlas který mi říkal, že duch, se kterým jsem byl v kontaktu je Satan! .... Cítil jsem se zmatený, vystrašený, rozlobený. Zavolal jsem svého „strážného anděla,“ který mi slíbil, že mne bude vždy ochraňovat. On řekl: “Jistě, já jsem Satan. Přece jsi musel vědět po celou dobu, že mi sloužíš!“ O dva dny později se Lenny setkal s místním evangelickým pastorem který mu vysvětlil evangelium, a vedl ho skrze modlitbu k přijmutí Krista. Lenny počal studovat Bibli, a když došel k dopisu Pavla 2 Korintským 11:14, „Satan se mění v anděla světla,“ Lenny pochopil jasně všechno. Končí svůj příběh slovy: “V červnu 1989 byl Ježíš mou cestou ven ze Satanovy New Age.“Moc přízraků.

Nancy Fowler, 38 letá žena v domácnosti z Georgie, která žije na 180 akrové farmě 23 mil od Atlanty byla nazvána „nepravděpodobnou visionářkou.“ Tvrdí, že hovořila soukromě s „Marií“ a „Kristem“od roku 1988. Shromažďují se u ní větší davy, než kdekoliv jinde na asi 200 místech údajných zjevení na světě. Až 80 tisíc poutníků najednou se zde shromáždilo, aby si poslechli „visionářku“ jak předává nejnovější zprávu od „Marie“. Poutníci svědčí o změněných životech, hojení a dalších zázracích. (Holton, „Portrait of an unlikely visionary“ Our Sunday Visitor, 22/9 1996).

Jedno z nejnavštěvovanějších míst na světě, je „Naší Paní z Quadalupe.“ Údajně se zjevila jako indiánská žena indiánskému vesničanu jménem Juan Diego, blízko Mexico City, na posvátném vrchu který byl zasvěcený Aztécké bohyni-matce, Tonantzin, matce všech indiánských božstev. Katoličtí Indiáni ztotožňují „Marii“ z Quadalupe s Tonantzin. Je nazývána „Mexico´s Symbol of Unity, the Patron Saint a Protectress of Mexico,“ pod jejíž praporem bojovali se Španělskem za nezávislost v 1910. Ona nestranně zaopatřuje ochranu pro každého - od Chicano gangů v Los Angeles, pašeráky drog, až po zbožné a oddané jihoamerické sedláky.

Jeden z nejsilnějších příběhů přichází od frátera Barhama, potomka dlouhé řady pastorů a vůdců v „Assemblies of God“ (Ckarismatická denomonace), nyní katolický kněz. Vypráví o muži, který konvertoval do Assemblies of God a silně nenáviděl svou katolickou minulost. Když objevil v jednom knihkupectví knihu o Mejugorije dostal zlost, skoupil všechny výtisky aby je doma spálil. Zaslechl ženský hlas: “Pomodlíš se se mnou? Pojednou klečel na kolenou. Fráter Barham pokračuje ve vyprávění: A když klečel, počal plakat a přemýšlet: “Může to být Satan, aby mne podvedl? Abych si myslel, že to se mnou hovoří má dávno zemřelá matka? .... Měl se na weekend stát výkonným orgánem v Assembly of God. V neděli uslyšel hlas: „Budeš se se mnou modlit?“ Odvětil: “Pakliže jsi od Satana a chceš abych uvěřil že jsi má matka - dovolávám se krve Ježíše Krista a poroučím ti, abys zmizel!“ Hlas řekl: “Jsem tvá matka, ale ta, kterou ti Kristus dal na Kalvárii.“ Řekl: “Jsi tou ženou z Medjugorje?“ „Ano,“ řekla. „Dobře, mám pro tebe otázku. Co je s tou katolickou vírou, že Kristus je přítomný na oltáři při katolické Mši?“

Řekla: “Je to můj Syn, Duše a Božství, kdo je přítomen na oltáři.... Půjdeš ven?“ Poklekl jsem na své zahradě a Marie řekla: “Podívej se na měsíc!“ Když jsem tak učinil, viděl jsem Marii, jak drží tělo svého Syna, sundaného dolů s kříže na Kalvárii. Počal jsem plakat nad tím, co jsem viděl. Už jsem do kostela Assembly of God nešel. Vyhledal jsem katolický kostel, kde byla otevřená zpovědnice. Smířil jsem se opět s církví, kterou jsem nenáviděl. .... Nyní jsem zpět tam, kam patřím. Podařilo se mi přivést zpět do katolické církve lidi, které jsem odlákal. Našel jsem Krista ještě živějšího jak v srdci, tak i v životě. A nalezl jsem Marii jako svou matku...

Přesvědčující? Jistě, ale o nic více než zjevení Djwhal-a Khul-a pro Will Barona. Djwhal Khul vyzařoval téměř oslňující světlo a uklidňující přítomnost která ho naplňovala mírem, tato démonická bytost „Ascended Master“ zatahoval Barona hlouběji a hlouběji do okultu. Will píše: „Když jsem ho uzřel poprvé, mou první myšlenkou bylo „vypadá jako Ježíš Kristus.“ Jakékoliv pochyby, které snad zpočátku existovaly, byly rozehnány navždy. Tato dramatická návštěva Djwhala Khula odsunula filosofii materialistického ateismu na hranici absurdna. (Will Baron, Deceived by the New Age , 1990).Medjugorje.

Medjugorje, Jugoslávie, je neobvyklá tím, že přízraky „Marie“ se údajně stávaly ve dne, čtyřem visionářům od 1981. Někteří odborníci, kteří toto místo navštívili, zůstali skeptičtí. Jiní opět, byli přesvědčení o relevantnosti zjevení. Takový byl případ skupiny z Montpelliérské univerzity z Francie, již vedl Henri Joyeux, člen „French Surgeon´s Academy“ a držitel mnoha mezinárodních vyznamenání za medicínu. Druhou skupinu vedl Marco Margnelli - skeptik a v té době nadšený marxista - italský specialista na prozkoumání visí... Profesor Margnelli byl tak přesvědčen o platnosti přízraků, že konvertoval ke Katolicismu. (Inside the Vatican, November 1996).. Avšak římsko-katolická církev Medjugorje nepotvrdila.

Zjevení „Marie“ se objevuje všude - dokonce i na takových nepravděpodobných místech, jako je skleněný exteriér banky v Tampě na Floridě, a podlaha jedné stanice Metra v Mexico City, kde přízrak „Naší Paní z Quadalupe“ počal vytvářet chaos na počátku června 1997. Přestože kolem 20 tisíc zjevení „Marie“ bylo nahlášeno během staletí, „méně než tucet jich bylo oficiálně uznáno Vatikánem.“ (Our Sunday Visitor, September 15, 1996).

Někteří Katolíci tvrdí, že Medjugorje jev je exploitován Františkánským řádem. Františkánská Univerzita ve Steubenville, (se kterou mužské hnutí „Promise Keepers“ je blízce angažované), je hlavním sponzorem návštěv Medjugorje, kterou ročně navštíví přes 16 milionů poutníků. Papež Jan Pavel II údajně řekl Vedoucímu Františkánského Řádu „mnoho bomb napadalo kolem Medjugorje a přesto Medjugorje sama zůstala nepoškozená - není snad to zázrakem od Boha?“ (Poznámka překladatele: Papež měl na mysli válku v Bosně-Hercegovině. Medjugorje leží jižně od Mostaru, asi tak 35 km severovýchodně od ostrova Hvaru v Chorvatsku).

„Inside the Vatican“ považuje toto místo za scénu vyjímečného spirituálního zázraku. Více zpovědí bylo slyšeno v Medjugorje, než na kterémkoliv jiném místě na světě. Více než 150 zpovědníků zde pracuje bez přestávky po celý den. V roce 1990, před vypuknutím občanské války, 1 milion 900 tisíc lidí se zde účastnilo přijímání; 30 tisíc kněží a biskupů navštívilo to místo. Údajně se zde stalo mnoho konverzí. V USA se vytvořilo 600 modlících skupin Medjugorje, v Rakousku 500 a několik set v Itálii.Marie nebo Sofie?

Jedno z nejpozoruhodnějších zjevení Marie nebylo pozorováno nějakými obvyklými visionáři v pozměněném stavu vědomí, ale množstvím obyčejných lidiček na předměstí Kahýry v Egyptu: Byl viděn nejméně milionem Egypťanů, a přesto západní tisk - a Křesťanství zejménat, toto zcela ignorovaly. Viděli to státníci i učenci ...... Marie se zjevila ve snu zbožnému Egypťanu jménem Khalil, a řekla mu, aby postavil na svém pozemku kostel a že ona se za padesát let vrátí a požehná to. Khalil učinil to, co mu bylo řečeno, a přesně za padesát let, druhého dubna 1968, kolem 20.30 večer, několik procházejících žen a skupina muslimských dělníků zaznamenali pohyb na špičce kostela, který Khalil postavil.... „Slyšel jsem pokřik lidí na ulici a tak jsem vyběhl ven,“ vzpomíná si Farouk Mohamed Atwa. „Běžím k nim a uviděl jsem bíle oblečenou ženu, stojící na vrcholu kostela.“ Atwa a jeho kolegové se domnívali, že se žena, klečící před křížem na střeše kostela chystá spáchat sebevraždu. „Paní, neskákejte, neskákejte!“ Use dával dohromady záchranný team. V novinách „Watani“ později napsali: “Všichni jí viděli oděnou jakoby v zářivém plášti ze světla - podobné tomu, který se spojuje se zjevením Panny Marie.... Zjevení se vrátilo o týden pozdějia; brzy bylo vidět třikrát týdně .. někdy viditelné po hodiny. Velké davy se tvořily kolem kostela..... občas až 250 tisíc lidí, a poprvé v egyptské historii se společně veřejně modlili Katolíci, Muslimové, Ortodoxní. Muslimové volali podle Koránu „Marie, Bůh si tě vyvolil. A očistil tě. Vybral si tě. Nade všemi ženami....“ Svědkové viděli, jak se Marie vynořila z oslňující záře. Hlavní zprávou se zdá být ekumenismus.....

Ve Východní Ortodoxii jsou ikony protějškem zjevení Marie a dalších svatých. Jak jeden odborník pravil, “Ikony jsou absolutně centrální pro Ortodoxii, odlišující ji od Katolicismu a Protestantismu. Na první postní neděli je v liturgii anathema proti těm, kteří odmítají ikony. Ikony jsou pro nás zdrojem odhalení.“ (Daniel B. Clendenin, „Why I am not Orthodox,“ Christianity Today, Jan.1997).. Ikony jsou považovány za okna do nebe. Ortodoxní se prostírají na zem před ikonami a líbají je. Připisovat takovou moc fyzickému objektu otevírá člověka vůči okultu... Jednou z nejvlivnějších osobností v ruské Ortodoxii (silně ovlivnil Tolstoje) byl teolog, filosof, spisovatel a mystik Vladimír Sergejevič Soloviev. Když mu bylo devět, dostal svou první visi - ne „Marie“ ale bohyně Sofie. Toto pohanské božstvo zůstalo vedoucí osobností jeho života. Jedno z těch zjevení přišlo, když omdlel jak tak přecházel ve vlaku z jednoho vagonu do druhého. Byl by spadl mezi kola, kdyby ho byla nezachránila. To jím tak pohnulo, že napsal: “Teprve nyní chápu, že Bůh v člověku je, že dobro existuje, společně s pravou radostí v životě...“ (PaulM.Allen , Vladimir Soloviev:Russian Mystic , 1978)...Marie, či „Panna Marie“ - Zjevuje se?

Po celém světě stojí tisíce svatostánků jako svědectví o zdánlivé realitě „Mariánských“ přízraků a „zázraků,“ které je údajně provázejí... Právě tak, jako s UFO - zatím co mnoho údajných „jevů“ lze odmítnout, jsou další, které se zřejmě vysvětlit nedají... Bible učí jasně, že Marie zůstala pannou pouze „dokud neporodila svého prvorozeného syna..“ (Matouš 1:25), a že měla další děti s Josefem (Matouš 13:55). Tudíž každé zjevení, tvrdící o sobě že je „Pannou Marií,“ není od Boha.. Přesto všechno, Marie musí pannou zůstat, aby si zasloužila exaltované postavení, které jí Katolicismus připisuje. Zamyslete se nad následujícím od papeže Jana Pavla II (povšimněte si že „víra“ je v Marii a církev - ne v Krista a Jeho evangelium!) Všichni ti, kteří se kdysi modlili k Nejsvětější Panně, i když možná zabloudili od katolické církve, mají zachovanou ve svých srdcích jiskřičku víry, která může být oživena. Panna je očekává s otevřenou náručí....“ (John Paul Woos Straying Flock : Protestants object to being labeled as ´sects´ - Christianity Today, April 8 1996).

Více než 100 milionů zbožných ročně navštěvuje tisíce Mariánských míst po světě, aby prosili „Naší Paní“ o zázraky. Existuje pouze pár svatostánků Ježíše a tyto navštěvuje pár lidí. Není nezvyklé pozorovat římské Katolíky, obzvláště starší ženy, plazících se po kolenou kolem sochy Marie, vstávajících od této ukázky zbožnosti, s krvavými koleny. Tato démonická „Panna Marie“ drží své zbožňovatele v pohledu na ní a ve víře ve spásu skrze dobré skutky, která je tak připravuje o jistotu věčného života vírou v Krista a Jeho plné zaplacení pokuty, kterou Bůh vyžaduje za jejich hříchy......

Není jediného příkladu ani učení v Bibli, které by naznačovalo že Bůh povoluje, či má nějaký účel pro zemřelé osoby, aby se zjevovaly živým... Dokonce vedoucí katolický magazín popisuje Medjugorje a jiné přízraky, které nejsou oficiálně schválené církví, jako „subtilní boudy“ (very subtle con-game).. Ovšem to, co říká „Marie,“ není subtilně, ale vyloženě a drsně rouhající. Na příklad 25 prosince 1996, Naše Paní z Medjugorje prohlašuje: “Jsem vaší matkou.“ „Zbožníci“ přízraku u Conyers v Georgii, vytvořili skupinu nazvanou „Děti Naší Milující Matky.“ Pravý Křesťan je dítě Boha vírou v Ježíše Krista. (Galatským, 3:26) ne děti Marie. Přesto Katolicismus učí, že stoupenci Marie jsou její děti, a že „žádné dítě Marie není nikdy ztracené.“ Kde to najdete v Bibli?

Ta „Marie“ která se zjevuje, slibuje něco, co může pouze Bůh: Být v jednom okamžiku současně s miliony lidí na celém světě. Farní kněz z Medjugorje, fráter Slavko píše: Mariina přítomnost a blízkost k nám, je tou hlavní zprávou Medjugorje. Skutečnost, že lidé cítí její přítomnost a potom - skrze ní - přítomnost Boží, je síla Medjugorje. Měli bychom všichni stále děkovat Bohu za její přítomnost a stále si být více vědomi, že ona je s námi. ...“ Všudypřítomnost je Boží unikátní atribut, a je rouháním připisovat ji „Marii.“

Mariina slova se opakují a jsou velmi mělká, povrchní, každopádně nehodná takového speciálního návštěvníka na Zemi. „Marie“ dělá i dětské chyby, jako na příklad Naše Paní z Medjugorje: „Modlete se milé děti za zdraví mého milovaného Syna, který trpí a kterého jsem zvolila pro tuto dobu.“ (Caritas of Birmingham: Messages from Our Lady, December 1996)... Marie má starosti o zdraví vzkříšeného a oslaveného Krista? A ona si zvolila Jeho? Katolíci kteří věří, že Ježíš Kristus (tělo, duše, duch, božství, atd) je současně v milionech malých oplatek při Mši, nemají pražádný problém akceptovat stejnou fantazii, že Jěžíš je dítětem - či dokonce nepevného zdraví.Démonická impersonace a falešné evangelium.

Kdekoliv se tato „Marie“ objeví, propaguje lži Hada a učí falešné doktríny římského Katolicismu. „Marie“ dává sliby, na jejichž splnění by musela být Bohem, a slibuje spásu, kterou pouze Ježíš Kristus může dát, a nabízí asistenci kterou ti, kteří jsou v Kristu, nepotřebují. Opakovatelně popírá dostatečnost Kristovy oběti na kříži. Na příklad „Naše Paní z Fatimy“ prohlašuje: „Čiňte oběti za hříšníky, protože mnoho duší hyne a jde do pekla, protože není nikoho, kdo by se za ně obětoval a modlil se za ně.“ (Our Lady of Fatima´s Peace Plan from Heaven, 1983)... Pravdou je, jediná oběť, která může skutečně duše spasit, již byla vykonaná na kříži....

Tato démonická zjevení byla pozorována po staletí. V roce 1251 „Naše Paní z Maunt Carmel“ se údajně zjevila Sv. Šimonovi Stockovi a dala mu ten „Veliký Slib“ (Kdokoliv zemře a bude mít na sobě můj škapulíř, neutrpí věčným ohněm). Potom papeži Janu XXII v roce 1322 dala svou známou Sobotní Privilej. Potvrzená papeži Alexandrem V, Klementem VII, Piem V, Řehořem XIII, a Pavlem V, tato démonická lež svedla miliony: „Slibuji pomoc v hodině smrti každému, s milostmi nutnými pro spásu všem těm, kteří na první sobotu po tři, za sebou jdoucí měsíce půjdou ke zpovědi a k přijímání,, budou recitovat pět desátek Růžence, a budou mi dělat společníky po patnáct minut, zatím co meditují nad patnácti tajemstvími Růžence s úmyslem kompenzace vůči mně .. za hříchy spáchané proti mému neposkvrněnému Srdci .. a zemřou s mým škapulířem na těla.“ (Canon Barthas, Fatima 1917-1968, vyd.1969. - Fráter Alfonso, Fatima and the Immaculate Heart of Mary, 1974)...

Bible jasně učí, že „všichni zhřešili a minuli Boží slávu.“ (Římanům 3:23). Marie vyznala, že potřebuje Spasitele (Lukáš, 1:47), jako každý jiný hříšník. Její srdce nemohlo být „neposkvrněné“. Kromě toho, hřích je proti Bohu (Žalm 51:4), a nemůže být proti Marii! římsko-katolická církev podporuje takové hereze, prezentované přízraky. Každý papež od roku 1930 dal svůj plný souhlas a podporu „Naší Paní z Fatimy.“ Jeden kněz píše nadšeně (a nebiblicky):

Slib, který Matka Boží dala v ohledu výrazu oddanosti Pěti Prvních Sobot je jeden z největších slibů, které kdy byly dány. S plným souhlasem a spoluprácí s Jejím Božským Synem, Naše Paní nabízí svým dětem na Zemi absolutní jistotu spásy a místo v nebi na věčnost! Míra nebeského vlivu Naší Paní a pomník jejímu srdci které přetéká láskou, že požaduje tak málo za splnění svého slibu spásy. Těm, kteří zbožně vykonají věrně kompenzaci, Ona slavnostně slibuje dar nebes, a říká jasnými a jistými slovy „Slibuji Spásu.“

Slib spásy, které zjevení nabizí je nejenom rouhání - ale jeho zřejmým cílem je zamezit těm, kteří se na to spoléhají, zamezit přijetí skutečné spásy od Krista jako dar skrze víru v Něj. A proč by vůbec někdo vzhlížel k Marii, když Kristus, Spasitel který za naše hříchy zemřel, nabízí spásu zcela zadarmo? Je to popření pravé spásy, kterou Kristus nabízí když tato démonická „Marie“ římského Katolicismu slibuje spásu za oddanost, modlitby a jiné dobré skutky. Že římští Katolíci se nechali podvést falešnými sliby „Marie“ je důkazem toho, že neuvěřili slibu Krista skrze Jeho evangelium. Naopak uvěřili falešnému evangeliu Říma, které je v plném souhlase s tím, co říkají zjevení. Ti, kteří uvěřili této „Marii,“ přijmuli lež, která je nakonec zatratí....

„The Fatima Crusader,“ který už po léta byl v popředí propagace zprávy z Fatimy a oddanosti k „Naší Paní z Fatimy“ a jejímu „Neposkvrněnému Srdci“ se ptá zneklidňující otázku: Můžeme kdy vědět, máme-li dostatečnou oddanost - takovou, že by se Naše Paní cítila zavázána splnit svůj slib vůči nám? „Crusader“ nadšeně odpovídá: A zde to je, kde jsme ohromeni neomezenou Božskou Milostí a hluboce katolickým charakterem odhalení Fatimy. Tento pokus o ujištění, je bohužel nedostačující, jelikož dostáváme další podmínky, jako na příklad od údajného „dítěte Ježíše“ k Lucy v únoru 1926. Člověku zbývá jen se ptát, kolik „vroucnosti“ je potřeba, a co přesně znamená být „vlažným a lhostejným,“ zatímco recituji růženec: „Je pravda, má dcero, že mnoho duší začne, ale málo jich vydrží do samého konce, aby obdržely slíbené milosti. Duše, které vykonají Pět Prvních Sobot s nadšením a učiní Kompenzaci Srdci vaší Nebeské Matky, mne potěší víc než ti, kteří jich udělají patnáct - ale vlažně a lhostejně....“ (Liguori, Devotion)....Marie a baby Ježíš?

Pozorovatel píše: „Velmi často je zde baby - dítě Kristus - v mateřské náruči.“ Ve Fatimě, „Dítě Ježíš,“ vznášející se na oblaku světla, se zjevil s Pannou 13 července 1917, aby prohlásil že nebude ve světě mír, dokud se svět neoddá Neposkvrněnému Srdci Jeho Matky v kompenzaci za hříchy proti ní spáchané. Podobné přízraky „Marie“ a „Ježíše“ se objevily Lucy, jediné přežívající z původních třech visionářů, v komůrce konventu v Pontevedra v prosinci 1925: Nejsvětější Panna se zjevila, a po Její straně, pozdvižený na světelném oblaku bylo Dítě Ježíš který řekl, „Mějte soucit se Srdcem vaší Nejsvětější Matky, pokryté trny, kterými je nevděční lidé bodají každým okamžikem, a není nikoho, kdo by vykonal čin Kompenzace, aby trny odstranil.“

15 února 1926 „dítě Ježíš“ opět vyzvalo Katolíky aby „rozsévali oddanost a kompenzace Neposkvrněnému Srdci Jeho Svaté Matky,“ a prohlásilo že „kompenzace musí být konány vůči Neposkvrněnému srdci Marie, aby lidstvo mohlo být spaseno.“ Jak rouhavé popření jednoduchého evangelia spásy z milosti, skrze víru v Ježíše Krista a Jeho oběti - a přesto je akceptováno římsko katolickou církví! .... Skutečnost že „baby Ježíš“ se velmi často zjevuje s „Marií,“ je dalším přídavkem k důkazu že tyto přízraky jsou démonické. Ježíš Kristus byl dospělým mužem ve svých třicátých let, když zemřel na kříži za naše hříchy. Vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa po pravici Otce. (Marek 16:19, Skutky 2:33, 5:31, 7:55, Římanům 8:34, Koloským 3:1, Židům 10:12, 12:2, 1 Petr 3:22.), kde On „žije provždy a přimlouvá se za nás,“ (Židům 7:25).

Jeho vzkříšené a oslavené Tělo je tak úžasné, že „Jan padl jako mrtvý u Jeho nohou“ (Apokalypsa 1:17). Idea, že se ještě zjevuje jako malé děťátko v náručí Marie, je rouhavá fikce, počatá a udržovaná římsko-katolickou církví za účelem exaltování Marie jako Královnu Nebes nad Ježíše Krista! Dokonce i některé evangelické osobnosti (jako Jack Van Impe) hovoří o těchto zjeveních, jako by byly od Boha.

Představte si rodiče dospělého syna, jak stále ukazují obrázky svého syna v kolébce a mluví o něm jako o dítěti. Přesto Katolicismus, ve svém umění a představách pokračuje představovat Krista jako dítě. Katolicismus uctívá každoročně údajná zjevení Krista ve formě infanta a nabízí uctívání loutkám dětského Ježíše, jako kdyby to byl On. Na Vánoce 1996, Our Sunday Visitor věnoval celé dvě stránky článku „Svatým Infantům Mexika,“ které se sice liší jedna od druhé, ale přesto se věří, že všechny jsou „Dítě Kristus.“ Jak tento populární katolický časopis píše: “V Mexiku je oddanost Dítěti Kristu bohatá.“ Uctívání „Santo Nino de Atocha“ - „Svaté Dítě z Atochy,“ i když soustředěno v Mexiku, nalezlo svůj zvláštní koutek v mnoha srdcích v USA. Článek pokračuje: Během Druhé Světové Války, vojáci Národní Gardy Nového Mexika, statečně bojovali u Coregidoru a obrátili se k malému Jžíši pro ochranu. Přibližně 2 tisíce těch, kteří přežili, pochodovali se svými rodinami v průvodu kolem svatostánku v Atocha, blízko Santa Fe, Nové Mexico, aby vzdali své díky.“

Povšimněte si, že to není Pán Ježíš Kristus, oslavený v nebi, dospělý muž, který porazil hřích i Satana na kříži, vstal slavnostně z hrobu a je nyní po pravici Otce, Pán vesmíru, ke kterému se tito vojáci obraceli pro ochranu, ale k „malému Ježíšku.“ Ve skutečnosti tento „malý Ježíšek“ už neexistuje, ale tato fikce odvrací miliony od důvěry v toho pravého Pána Ježíše Krista. Ať už je tato „síla,“ která ochraňuje Katolíky, kteří věří v „Ježíška,“ odkudkoliv - určitě není od Boha! Už ten samotný akt víry v sílu jinou než Bůh, se otevírá okultu. Satan bude šťastný, bude-li moci „posloužit“ a tím svést každého, kdo věří ve falešného „Ježíše.“

Další představy malého „Ježíška,“ ku kterému se Katolíci modlí pro ochranu zahrnují „Doktora Nemocných,“ skrze kterého bylo údajně mnoho lidí vyléčeno. Dále „Svaté Dítě Štěstěny,“ jehož požehnání prý přináší štěstí, a „El Niňo Cieguito“ - „Slepý Ježíšek,“ který je uctívaný v kapucínském kostele v městě Puebla. Slepý Ježíš? On, který otevíral oči slepých je sám slepý?

Je zcela ohromující číst tvrzení, že tento malý obrázek „Svatého Ježíška, Lékaře Nemocných, stále vyzařuje útěchu a požehnání.“ Podobná tvrzení jsou pronášena o dalších neživých symbolů. Římský Katolík věří, že „nějaká síla v tom je.“ Ovšem, jelikož tato „síla“ nemůže být od „malého Ježíška,“ který neexistuje, nebo z neživého obrázku či sochy, potom logicky, může být pouze od Satana - nebo se jedná o placebo efekt.. Potom co Ježíš vystoupil do nebes na konci těch 40 dnů, během kterých se stýkal se svými učedníky po svém vzkříšení, (Lukáš 24: 50-51, Skutky 1: 1-11) nemáme žádné zprávy o Jeho návratu na zemi, aby se komukoliv zjevil. On je přítomný mezi těmi Jeho v Duchu, ale ne fyzicky či viditelně. Pakliže Ho kdo vidí, musí to být pouze ve visi, jakou měl první křesťanský mučedník Štefan: ....“ale on, plný Svatého Ducha se díval pevně do nebes. Slyšte, vidím otevřená nebesa a Syn Člověka (ne Ježíšek) stojí po pravici Boha....Další hlavní kontradikce.

V roce 1854, papež Pius IX prohlásil „Neposkvrněné Početí“ za dogma, které každý Katolík musí věřit. Tvrzení, že Marie byla počata bez hříchu, počalo u zjevených přízraků. Na příklad „Naše Paní z Lourd“ se představila Bernardettě Soubirous-ové v roce 1858, jako „Neposkvrněné Početí.“ Autor Michael H.Brown píše: „To bylo první potvrzení, že Marie byla počata bez původního hříchu.“(Brown, Final).. Pakliže Marie nezhřešila, a hřích (jak učí Bible) přináší smrt, potom by Marie nikdy nezemřela! V uvědomění si této logiky, papež Pius XII vyhlásil oficiální dogma v r.1950, že Marie byla vzata do nebe, aniž by zemřela. A zde stojíme před jasnou kontradikcí mezi Katolicismem a přízraky „Marie,“ které uctívá. Zjevení „Marie“ často o sobě tvrdí, že je „ženou oblečenou sluncem, s měsícem pod nohama a na hlavě korunu dvanácti hvězd, viděnou v Apokalypse 12, v konfliktu s Rudým Drakem. Takto se na příklad „Marie“ zjevila Kateřině Laboure-ové v roce 1830 v Paříži. Ta stejná „Marie“ řekla italskému knězi Stefano Gobbi, „jste v období, ve kterém boj mezi Mnou, Ženou Oblečenou Sluncem a mým nepřítelem Rudým Drakem se blíží k svému konci.“ (Brown, Final)...

Římský Katolicismus podporuje totožnost Marie, jako ženy oblečené sluncem. Ale o té ženě nám přece Bible říká, „byla těhotná a volala v porodních bolestech, aby už se dítě narodilo.“ Bolest, specificky ta, která je spojená s porodem, existuje pouze jako důsledek hříchu. (Genese 3:16) .. Bezhříšná Marie by nemohla trpět u porodu bolestí, ale žena oblečená do slunce v kap.12 , o které Řím tvrdí že je Marií, bolest prožívá. Pakliže tato žena je Marie, potom nemohla být počata bez hříchu a nemohla vstoupit tělesně na nebesa. Římsko katolická církev to může mít buď tak, nebo onak....„Marie“ Spasitelka, Královna Míru.

„Marie“ zjevení neustále varuje, že její Syn je na svět rozlobený, a že Ona se Jej snaží utišit, aby „nevylil svůj hněv na lidstvo.“ V listopadu 1991 v Georgii řekla: “Prosím vás, děti, pakliže neopravíte své životy, ruka mého Syna udeří.“ (Holton, Visitor, September 15, 1996). Aby tomuto soudu zabránila, „Marie“ nabízí mírový plán pro svět. 6 srpna 1981, se „Naše Paní z Medjugorje“ představila jako „Královna Míru.“ Ve skutečnosti Bible učí, že Kristus je „Princ Míru“ (Izaiáš 9:6) a že „udělal mír, skrze krev kříže“ (Koloským 1:20) Jaké rouhání této „Marie,“ nabízet její „mír pro svět!“

„Marie“ je Spasitelem, který stojí v cestě Kristovu hněvu a usmiřuje Jej, ale potřebuje modlitby a uctívání, aby v tom mohla pokračovat. Zde máme další zřejmý satanický úmysl odvrátit Katolíky od důvěry v Krista a věřit Marii. On je zobrazený jako náš nepřítel, kterého je třeba usmířit s pomocí Marie. A ta léčka se povedla. Zamyslete se nad touto velmi známou modlitbou k Marii: „Ó Matko Nekonečné Pomoci, ve Tvé ruce pokládám svou věčnou spásu, Tobě svěřuji svou duši. Protože, pakliže Ty mne opatruješ, drahá Matko, neobávám se ničeho; ne svých hříchů, protože Ty pro mne získáš odpuštění, ani od ďáblů, protože Ty jsi mocnější, než celé peklo dohromady, ani Ježíše, mého Soudce, protože jedna modlitba od Tebe Ho usmíří... Jen jedné věci se obávám, že v hodině pokušení, bych mohl zapomenout Tě zavolat - a tak mizerně zahynout. Získej pro mne, pardon za mé hříchy...“

5 února 1954 „Panna z Balestrino“ varovala visionářku Kateřinu, „můj Syn Ježíš je velmi znechucený, chce na vás poslat trest. Ale já, Jeho Matka najdu cestu, jak vás schovat pod svým pláštěm..“ (Brown, Final). Taková byla ta rouhavá zpráva přijatá od přízraku v Argentině, ženou která měla stigmata, Gladys Herminia Quiroga de Motta. „Ježíšek,“ který „Marii“ údajně doprovázel, prohlásil: “Kdysi byl svět zachráněný pomocí archy Noého. Dnes je archou má Matka. Skrze Ní budou duše zachráněné, protože Ona je ke mně přivede. Ten kdo odmítá mou matku, odmítá mně!“„Marie“ a Fatima.

Podle dokumentárního programu, který vysílala Iránská televize, to co se událo ve Fatimě, Portugalsku, nebyl zázrak křesťanský, ale muslimský. Ve skutečnosti Iránská televize potvrdila, že to nebyla Panna Marie která se zjevila třem pasoucím dětem, ale sama Fatima, dcera Mohameda, proroka Islámu. Program popisoval jak se to stalo, a jak se Fatima stala místem věrných z celého světa. Mezi záběry jsou také scény z poutí do Fatimy Pavla VI, a Jana Pavla II. (Il Giornale , October 25, 1995).

Lefebrist bulletin „SI SI NO NO“ z července 1996 tvrdí, že „Iránský televizní program odráží Islamickou strategii si přisvojuje pro Islám proroctví Madony, že Rusko bude konvertovat. „Několik let zpět, nedlouho před tím než zemřel, Ayatollah Khomeini, vládce Iránu, zaslal dopis Gorbačovy, tehdy vládci Sovětského Svazu pozvání - aby konvertoval k Aláhovi. Šíitský Irán soutěží se sunitským Tureckem o ohromné, Turko-Muslimské populace v Centrální Ásii. Představit těmto masám konverzi Ruska k Islámu, jak „předpověděno“ ve visi v roce 1917 „dcerou proroka,“ by bylo výhodné jako propaganda. Biskup Fulton J.Sheen založil na projevu té samé „Paní z Fatimy“ svou předpověď, že Islám bude konvertovat na Křesťanství shromážděním Muslimů k uctívání „Matky Boží:

Korán má mnoho pasáží týkajících se požehnané Panny. V prvé řadě, všichni věřící v Korán, věří v Neposkvrněné Početí a také v Její Panenský Porod. Marie proto, je pro Muslimy pravou Sayyidou, nebo Paní. Její jediný možný rival ve víře by byla dcera Mohameda. Ale po smrti Fatimy, Mohamed napsal: „Budeš nejpožehnanější ze všech žen - po Marii.“ (Fulton J.Sheen, „Mary and the Moslems, 1952).. .... Sheen považuje za pozoruhodnou skutečnost, že se „Naše Paní“ zjevila v portugalské vesnici, která byla pojmenována po Mohamedově dceři za doby muslimské okupace a tak se stala známou jako „Naše Paní z Fatimy.“ Když se nosí socha „Naší Paní z Fatimy“ v muslimských oblastech Afriky, Indie a jinde, Muslimové přicházejí po statisících aby se jí poklonili. Ve dvou dnech se sešlo odhadovaných 500 tisíc lidí v Bombay. (Fatima Crusader, 1992)...

„Naše Paní z Fatimy“ se také údajně zjevila papeži Janu Pavlovi II, během jeho zotavování se po atentátu na jeho život, a řekla mu, že zachránila jeho život, kvůli speciálnímu úkolu který pro něj má, a že dá světu znamení aby se lidstvo poklonilo jeho spirituální autoritě. Z vděčnosti udělal papež několik poutí do Fatimy a přinesl sebou kulku vyoperovanou z jeho těla, aby byla usazena na diamantový kříž zdobící sochu. Papež udělil své „Apoštolské Požehnání“ otci Nicolasi Grunerovi za jeho velmi důležitou apoštolskou práci s „Fatima Crusader.“ Papež řekl:

Copak bych mohl zapomenout, že událost na náměstí sv.Petra (pokus atentátu) se udál na den a hodinu, kdy se před šedesáti lety uskutečnilo první zjevení Matky Krista chudým pasačkám ve Fatimě v Portugalsku? A proto všechno, co se mi stalo v ten stejný den, považuji za mimořádnou Mateřskou ochranu a starost, která se ukázala být silnější, nežli smrtící kulky.“ Obsah výzvy Naší Paní z Fatimy je tak hluboko zakořeněný v Evangeliu a v celé Tradici, že se církev cítí být povolána touto výzvou. Tato zpráva obsahuje pravdu a volání, které ve svém fundamentálním kontextu jsou Pravda a Hlas samého Evangelia. Chtěl bych opakovat mou výzvu, aby se naslouchalo Poselství z Fatimy....“ (Antonio Maria Martins SJ., Documents on Fatima the Memoirs of Sister Lucia)....

Skutečnost, že papež a katolická církev jsou v dokonalé harmonii s démonickými přízraky a jejich protibiblické teologii a falešnému evangeliu - říká všechno.... A vlastně by člověk ani jinak neočekával, když se zamyslí nad hlubokou angažovaností Katolicismu v okultu....Pohanská a okultní spojení.

Carol Damian, historička umění, spisovatelka a profesorka na „Florida International University“ v Miami , je také Katoličkou. Návštěva římsko-katolického konventního muzea v Cuzco, Peru, hlavního město starodávného Imperia Inků, postavené ve výšce jedné míle, jí otevřela oči k nápadné podobě mezi zjevy Panny Marie a těch „panenské matky a dítěte“ známé domorodcům Peru, dávno před tím než dorazili Španělé: Zírala jsem na obraz nadživotní velikosti postavy, o které jsem se domnívala že je to Panna Marie, když mi má průvodkyně - jeptíška s úctou popsala obraz jako „Pachamama,“ Matka Země a patronka And. „Prosím, vysvětlete mi ještě jednou, pomalu, proč jste nazvala Panu Marii Pachamama,“ požádala jsem. „Kdo je Pachamama? Vypadá jako Panna Marie mé katolické zkušenosti...“

Vrátili jsme se k obrazu, který je obzvláště drahý obyvatelům Cuzca, a ona mi počala vyprávět její příbeh a - Marie se ztransformovala. Tato malba mne inspirovala aby pokračovala v poznání legendy Pachamamy. Pokaždé, když jsem se vracela do Cuzca, navštívila jsem tento obraz, a potom jsem se podívala na každý obraz Panny, který jsem v okruhu sedmdesáti kilometrů mohla najít. Panna Maria měla různé tituly, byla oblečena do různých obleků - ale byla to Panna z And. Byla to Pachamama, Matka Země, Měsíční Bohyně, Královna Inků..... Pod jejím nádherným oblečením byli schopni schovat, zakrýt posvátné kameny Inků a jiné magické předměty, a pokračovali v uctívání svých speciálních božstev.... (Carol Damien, Who is Pachamama? V LANCHILE, 1996).

Bývalý New Ager Alan Morrison nám připomíná, že někteří okultisté si činili nárok na „Marii,“ jako na jednoho z „Ascended Masters.“ Nijak to nepřekvapuje, protože oni považují „Ježíše Krista“ také za jednoho z nich. Jedna z New Age prorokyní, Elisabeth Clare Prorok předpověděla, že „Marie“ bude „transmitovat poselství míru,“ se stále větší frekvencí při počátku Věku Aquarius. Je to jen náhoda, že římsko-katolická „Marie“ také rozhojnila svá zjevení, jak se tak blížíme konce století a tisíciletí? Morton pokračuje: Zobrazená forma ve které je tato „Ascended Master“ Matka Marie reprezentovaná v okultní literatuře je zcela podobná formě Panny Marie, jak se ukazuje ve zjeveních a visích Katolíkům. Neo-Gnostici poukazují na tuto spirituální jednotku jako na „Archetypal New Age Woman,“ a je velmi obtížné se vyhnout závěru, že po dlouhá staletí byli Katolíci vedeni do klamu považovat démonické netělesné zjevení jako skutečnou a pravou visi matky Ježíše Krista. Jinými slovy, Panna Marie z těchto visí, je zlý duch.... (Morrison, Serpent)...20. Okultismus a římsko-katolická církev.

Na prahu Třetího Tisíciletí, právě tak jak technologie a věda nám usnadňují lepší pozorumění a kontrolu nad našim fyzickým světem, zázraky, nadpřirozené události a přízraky se zhojňují úžasným tempem. A to vytváří u některých katolických intelektuálů nepříjemný pocit........

-“Inside Vatican“ -Odněkud, kouř Satanův vniknul do Chrámu Boha....

- Papež Pavel VI (1972) který uzavřel Vatican II. -Každý, kdo je obeznámen se stavem věcí ve Vatikánu za posledních 35 let, je si dobře vědom toho, že Satan měl, a má své zástupce při dvoru sv. Petra v Římě.

- Malachi Martin, bývalý Jesuita a profesor při „Vatican Pontifical Bible Institute“ -Ďábel uvnitř církve je ve skutečnosti chráněný některými autoritami církve....

- Arcibiskup Emmanuel Milingo, Řím.. -Tradiční indiánská medicína může být druhem ošetřování, ne vyloženě vědou. Domorodé holistické praktiky nejsou alternativní - jsou součástí celé praxe.“ Tak to je podle Ann Hubbertové, ředitelce péče o pacienty v St.Mary Hospital, Tuscon Arizona. Tato římsko-katolická nemocnice byla „první nemocnicí n USA, která oficiálně spojila indiánské léčení a moderní medicínu...“ Tato praxe byla zavedena v době, kdy nemocnice zaměstnala Edgara Monetatchi juniora, medicinmana v 1984..

-Brain /Mind Bulletin -Pohybujeme se k sjednocení Východu a Západu, a stane se to skrze zdravotní péči ,“ praví Sestra Breitenbach-ová patřící k „Poor Handmaids of Jesus“ jeptiška, ředitelka „Healing Art Center“ v Mishawaka, Illinois. Obdivovatelka Deepak Chopry, nevidí žádný konflikt mezi novou a starou dobou. „Lidé se cítí tak upjatě v tomto ohledu. My jsme tomu říkali důvěra v Boha.“

- Time -Ježíš je splněním toho, na co čekali velcí mystikové světa po staletí.....

  1. John Michal Talbot, populární hudebník a zakladatel „Roman Catholic Brothers and Sisters of Charity“ –Nosil jsem škapulíř (a spoléhal na jeho slib: Kdokoliv zemře se škapulířem na těle, neutrpí pekelný oheň) od ranného dětství...“

- Papež Jan Pavel II -Římsko-katolická církev tvrdí, že je tou pravou křesťanskou církví, založenou Petrem, o kterém tvrdí, že ho Kristus zvolil prvním papežem. A tím prý, jako Biskup římský, založil Petr toto město jako střed Křesťanství. S ústředím v Říme od samého počátku, římsko katolická církev tvrdí, že je tou jedinou platnou křesťanskou církví v historii. Všechny ostatní církve jsou prý falešné a (kromě Východní Ortodoxie) prý vznikly v šestnáctém století Reformací. Historie ovšem říká něco zcela jiného. (plná diskuze o těchto otázkách je v knize „Woman Riding the Beast“).

Ve skutečnosti žily miliony Křesťanů, kteří - již tisíc let před Reformací - odmítly spojení s církví Říma, kvůli jejím pohanským a okultním praktikám a apostázii. Tito skuteční následovníci Krista, byli pronásledováni a zabíjeni Římem. Tragické je, že falešná obvinění z hereze a nemoralitě pronesená Inquizicí, aby ospravedlnila vraždění těchto mučedníků, jsou stále oficiálním pohledem, které se nacházejí v encyklopédiích i dnes...

Namísto toho, že by byli následníky Petra, papežové (jak historie potvrzuje), byli nástupci Konstantina a dalších římských císařů. Ustavili nárok na imperiální autoritu skrze podvržený dokument, který cirkulovali ve Středověku, známý jako „Donation of Constantine.“ Za účelem vynucení „Křesťanství“ papežové si pořídili vlastní armády a loďstvo, a dostatečnou vojenskou moc, aby mohli ovládnout svět. Jak jeden katolický historik doznává: „Od doby „Donation,“ je jasné, že Biskup Říma vypadal jako Konstantin, žil jako Konstantin oblékal se jako on, obýval jeho paláce, vládl jeho zemím, a měl stejné císařské vzezření - byl pánem nad církví i státem....Už sedm set let potom co Petr zemřel, papežové se stali posedlými po moci a bohatství. Petrovi (údajní) nástupci se stali pány světa. Oblékali se do šarlatu jako Nero a nazývali se „Pontifex Maximus“... (Peter de Rosa, Vicars of Christ).

Historik R.W.Southern prohlásil: „Během celé středověké éry byla v Říme jediná spirituální a světská autorita, (papežství), s mocí a bohatstvím převyšující vše, co římští císařové kdy měli...“ (R.W.Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages, 1970)... Jeden historik osmnáctého století napočítal 95 papežů, kteří si přisvojili právo sesazovat krále a vládce. Historik Walter James napsal, že papež Innocent III (1198-1216), který zrušil římský senát, „držel celou Evropu ve své síti.“ (Walter James, The Christian in Politics, 1962). „Povraždil za jedno odpoledne mnohem více Křesťanů, nežli kterýkoliv římský císař za celou dobu vlády.“ (De Rosa, Vicars).. O tomto papeži, který nikdy neprohrál jedinou válku, historik W.Thompson píše: „Králové Filip Augustus a Jindřich IV se před ním chvěli, a Petr II Aragonský a Jan Anglický zbaběle souhlasili, a svolili konvertovat svá království do spirituálního poddanství a držet je v podřízení k němu, platili roční tributy.“ (Thompson, The Papacy and the Civil Power , 1876 )...

Kristus řekl: „Moje království není z tohoto světa; kdyby bylo, mojí služebníci by bojovali“ (Jan 18:36) . Přesto ti, kterí tvrdili, že jsou Jeho náměstky, veleli armádám, které drancovaly a masakrovaly, vykrádaly města a sesazovali krále. Mávali s tím, co prohlašovali za Jeho kříž, a přitom ukradli království světa jejich vládcům, nahromáždili nesmírné bohatství a často žili své životy v prostopášnosti, zkaženosti a zla... Z velmi dobrého důvodu se tato éra jednoho tisíce let historie před Reformací nazývá „Dobou Temna.“Zpohanštění církve.

Většina korupce v církvi se dá vystopovat k údajné konverzi Konstantina ku Křesťanství. Tato pozoruhodná událost mohla být jen a jen mistrovská strategie Satana. Konstantin oženil Křesťanství s Pohanstvím a tak otevřel vrata k masivní invazi okultu. Ve skutečnosti Konstantinova „konverze“ sama, měla v sobě dvě klasické okultní události: To odpoledne před bitvou proti Maxentiovi u Mulviánského Mostu, uviděl Konstantin ohnivý kříž na obloze s řeckými slovy „en toutoi nika“ „v tomto znamení zvítězíš.“ Časně ráno na druhý den - podle Eusebia, který říká že Konstantin osobně se zapřisáhnul na pravdivost tohoto příběhu - a také Lactania, Konstantin snil o tom, že mu hlas říká, aby nechal označit štíty svých vojáků písmene „X“ s čarou vedoucí přes písmeno a nahoře zakroucené. (Will Durant, The Story of Civilization, Part III, Ceasar and Christ, 1944)...

Tento falešný kříž se velmi blízko podobal Mithraickému „kříži světla,“ aby se neurazili věřící v boha Mithrase, kteří sloužili v Konstantinově armádě. Pod touto ekumenickou míchanicí Pohanství a Křesťanství, tento „první křesťanský císař“ zamordoval své nepřátele ve jménu Krista, který řekl: “Neodporujte zlu; ale pakliže vás někdo udeří do jedné tváře, nastavte mu druhou.“ Papežové dokonce Konstantina předčili v jejich krvavých výbojích a v perverzi Křesťanství. Do roku A.D. 380, (43 let po Konstantinově smrti) se z Křesťanství stalo oficiálním náboženstvím Impéria. Pohanství, jako samostatné náboženství, bylo postaveno mimo zákon - zcela zbytečné gesto, protože už bylo absorbované do církve.... Nakonec, odmítnutí slíbit věrnost papeži bylo považováno jako zrada proti Státu trestaná smrtí. Tak jako Islám bude za několik století, zpohanštělé Křesťanství bylo násilím vnuceno celé Evropě pod pohrůžkou mučení a smrti. Dokonce i katolický historik připouští, že „římský Katolicismus se stal nejkrutější vírou, kterou kdy svět poznal, který poroučel vládcům, aby vnutili katolické náboženství všem svým občanům.“ (De Rosa Vicars of Christ)..

Velký světský historik Will Durant píše velmi upřímně: „Porovnáno s perzekucí údajné hereze v Evropě od 1227 do 1492, pronásledování Křesťanů Římany v prvních třech stoletích po Kristovi, byl mírný a humánní proces...“ Že Konstantin byl použit Satanem aby zpohanštil Křesťanství se dokazuje tím, co následovalo. Sv. Augustin poznamenal: Člověk který vstoupí do kostela (čtvrtého století) uvidí lidi, kteří nosí amulety, stálí klienti čarodějů, astrologů.... Ten stejný dav, který se tlačí do kostela na křesťanské svátky, plní arény a divadla ve svátky pohanské. Papež Julius II neopustil Boloňu, dokud mu jeho astrolog neřekl, že tak učinit může. Sixtus VII a Pavel III, nechali své astrology, aby jim určili hodinu hlavních konferencí..(Durant, Civilization)...

První „náměstek Krista“ a jeho nástupci.

Za dnů Konstantina, císař, jako hlava pohanského kněžstva v Římě, známé pod titulem „Pontifical College“ (nyní je hlavou papež), se jmenoval „Pontifex Maximus.“ Konstantin byl hlavou církve tak, jak budou další císařové po něm. Nazval se „Vicarius Christi,“ Kristův Náměstek. Přesto ale pokračoval předsedat při pohanských oslavách a podporovat pohanské chrámy právě tak, jak nechal stavět chrámy křesťanské! Nakonec si papežové, císařské tituly Pontifex Maximus a Vicarius Christi, zabrali pro sebe. Skutční Křesťané se od apostátní církve oddělili a počali nazývat papeže Antikristy.

Konstantin nikdy neodvolal svou lojalitu k panteonu pohanských bohů. Nezrušil ani pohanský Oltář Vítězství v senátu, ani Vestálské Panny; a bůh slunce - spíše než Kristus - byl poctěn na císařských mincích. Během celého svého „křesťanského“ života, míchal Konstantin pohanské a křesťanské rituály a nadále se spoléhal na „pohanských formulkách k ochraně úrody a léčení nemocí...“ (Durant, Civilization)... Historik Philip Hughes, ktolický kněz, píše: „Ve svém chování zůstal Konstantin Pohanem do konce života. Jeho záchvaty zuřivosti, krutost, která neušetřila ani životy jeho ženy a syna - jsou nepříjemnými svědky nedokonalosti jeho konverze.“ (Hughes, History)..

Za vlády Konstantina, pohanské zvyky a rituály dostaly „křesťanský nátěr“ a byly pozměněny podle církve, aby uspokojily davy, které do církve vešly. Papež Lev I. (440-461) se vychloubal tím, že svatý Petr a Pavel „zaujmuli místa Romula a Rema, jako patroni Říma.“

Will Durant píše: „Pohanství přežilo (v církvi), ve formě schválených starodávných rituálů a zvyků, nebo bylo přijato často shovívavou církví. Intimní a důvěřivé uctívání „svatých“, vystřídalo kult pohanských bohů. Sochy Isis a Hora byly přejmenovány na Marie a Ježíš. Římské Lupercalia a svátek očistění Isis, se přejmenovaly na Zrození Páně a Saturnália na Vánoce. Starodávný festival mrtvých se změnil na svátek Všech Svatých, kadidla, světla, květiny, procesí, obleky kněžstva, hymny které těšily lidi dřívější kultury, byly „očistěny“ rituálem církve....brzy počnou lidé používat znamení kříže jako magické znamení k zahnání démonů.... Pohanství vešlo - jako krev matky - do nového náboženství, a podmaněný Řím si podmanil svého podmanitele.“ (Durant, Civilizace).

Od dob Konstantina, římský Katolicismus se vždy a všude přizpůsobil pohanským náboženstvím lidí, které pokřesťanštil... Ve svém monumentálním díle o Pohanství, Evans-Wentz má zajímavé komentáře: „Pravděpodobně většina z nás, při pohledu na starodávné kulty si vybaví vše o jejich uctívání řek, jezer, stromů, vodopádů a pod. Nemůže být pochyb o tom, že tyto kulty prosperovaly, když Křesťanství (římský Katolicismus) přišlo do Evropy. Těžko se dalo očekávat, že bylo možné eradikovat staré kulty po dlouholeté existenci, a tak se pomalu absorbovaly do nového náboženství. Ve svatém háji či lesíku, nad posvátnou studní, u břehu uctívané řeky, se postavila socha Panny, nebo nějakého jiného katolického svatého, a prostí venkovští lidé si podvědomě udělali transformaci starých duchů a otců, které uctívali, na nové a nádherné představy, nových objektů uctívání.“ (Walter Yeeling Evans-Wentz, The Fairy Faith in Celtic Countries, 1966)...

Římský Katolicismus a Voodoo.

Sochy, obrazy, svatou vodu a katolické rituály v Bible nenajdete, ty všechny byly adoptovány z Pohanství. Jejich protějšky je dnes možné najít ve voodoo a příbuzných kultech. Haiti, o kterém se říká, že je „osmdesát pět procent katolické a sto deset procent Vodoun“ (Davis, Serpent) je jeden z mnoha moderních příkladů, adaptace Katolicismu k pohanskému okultismu. Latinská Amerika, která je 90% katolická, je velmi podobná. Katolické noviny popisují tamní náboženství, jako „syntézu kultur Jihoamerických Indiánů a Evropy“. Voodoo je pouze jedno z pohanských náboženství, které otroci přivezli na Západ z Afriky. Hrůzný spiritistický kult Santoria, importovaný z Kuby, který vyloženě „explodoval“ v „barrios,“ latinských čtvrtích amerických měst, je další smíšenina Afrického Pohanství a Katolicismu, kde jsou démoni v maskách „bohů,“ kteří se vydávají za katolické svaté. V Brazili a Kubě, spiritismus a voodoo-spřízněná africká náboženství - jako Macumba, a Candoble - se míchají s Katolicismem. Mnoho Jihoameričanů je aktivní jak v Katolicismu, tak i v domorodém, či importovaném okultu....

Jeden článek v „Our Sunday Visitor“ s názvem „V Chrámu Voodoo“ pokládá otázku: Proč je New Orleans, jedno z nekatoličtějších měst na světě, chycené v čarodějném kouzlu starodávného kultu? Autor podává mnoho případů pohodlného soužití Katolicismu a Voodoo: Celeste Champagne říká, „má matka mne učila vše od voodoo po duchy. Voodoo je část mého života - tak jako Svaté Přijímání.“

Andy Antipas, bývalý profesor angličtiny, který se dal na historii náboženství, říká: „Afričané, prodaní do otroctví, přinesli své voodoo náboženství se sebou. Křesťanství (Katolicismus) jim byl vnucený. A tak aby se zalíbili svým pánům, modlili se skrze ikony a sochy Křesťanství, k jejich vlatním voodoo bohům... V jasný den se fronta před Lafitte hřbitova točí jako had kolem hrobů. Proč? Aby muži a ženy všeho druhu a postavení mohli vyškrabat své „X“ na hrob zemřelé Královny Voodoo Marie Laveau - a tím dát podnět k jejich zaklínání dobra pro sebe, a zla pro své nepřátele. .... Kněžka Ava Jones, graduovala v „Xavier Prep Catholic High School,“ a „Loyola University School of Law se vzdala své právnické kariéry, aby zasvětila svů život Voodoo. Má přednášky na Voodoo a africká náboženství pro tak rozdílné skupiny jako America College of Surgeons, a American Academy of Cardiology. Zavoláte-li jí, většinou uslyšíte „Teď jsem s klientem, mohu vás zavolat později?“ „A ona zavolá - jakmile se vrátí domů ze své denní návštěvy Mše a Přijímání.“ (George Gurtner, „In the Temple of the Voodoo,“ in Our Sunday Visitor, October 1996).

Na Haiti, právě tak jako všude kde držel kontrolu Vatikán, křest do římsko-katolické církve byl povinný. Konvertovaní otroci pokračovali v praktikování svého pahanského náboženství pod maskou Katolicismu tím, že „oblékli“ své bohy do jmen katolických svatých. V roce 1790, Moreau de Saint-Mery pozoroval, že „afričtí otroci používali katolickou víru jako schema, ve kterém mohli provádět jejich „primitivní“ náboženství..“ (Leslie Desmangles, The Faces of the Gods: Vodoun and Roman Catholicism in Haiti, 1992). Náboženské a mezinárodní studie profesora Leslie Desmangles ukazují, že Katolicismus a Voodoo jsou tak nerozlučně spjaté v náboženském životě na Haiti, že katolické a voodoo předměty mohou být viděny na stejném oltáři.

Voodoo je dominantní silou v politickém a sociálním životě a jeho „oungans“ a „mambos“ jsou mocné a vlivné osobnosti. Voodoo a katolické cereminiály jsou běžně prováděny za sebou ve spojení se stejnou událostí, jako pohřby, svatby, či poutě a procesí k posvátným voodopádům Ezili a Damballah. Profesor Desmangles vysvětluje: „Katolický rituál provedený „pret savann (katolický kněz) a ten prováděný „oungan“ (kněz voodoo), činí celý voodoo rituál. Křest Vodou zahrnuje jak provedení katolického (pret savann), tak i kněze (oungan) voodoo. Vodou naplňuje důležité, jak civilní, tak i politické funkce. Také Katolicismus je nedělitelnou částí života Vodousantů.“ (Desmangles)

Míchání voodoo do římského Katolicismu se neodehrává pouze na úrovni farnostní. Jde až na vrchol a jde o mnoho víc, než pouhou toleranci. Noviny celého světa přinesly následující příběh, jak papež vyzývá kněze voodoo, aby konvertovali na způsob Konstantina: Papež Jan Pavel II hledal ve čtvrtek společnou půdu s přívrženci voodoo a navrhoval, aby si ponechali svou tradiční víru a přestoupili na Křesťanství. Druhý den jeho desáté africké návštěvy měl papež dramatické a emociální schůzku s knězi voodoo. Papež jim sdělil, že právě tak jako oni čerpají z náboženství svých předků, tak Křesťané (Katolíci) uctívají své předky ve víře, od apoštolů až k misionářům. Voodoo kněží srdečně přivítali papeže.„Bozi“ a „svatí“.

Desmangles vypráví o tom, jak se jednou „účastnil mše na jedné prominentní farnosti kde kněz nalil úlitbu vody na čtyři hlavní body, před přijímáním a tak přiznal přítomnost Boha, svatých a všech Iwas (bohy voodoo) ve vesmíru.“ Existuje tolik Iwas ve Voudou, že museli být zařazeni do rodinných skupin podle charakteristik a funkcí. Věří se, že Iwas obývají mytologický ostrov pod mořem, známý pod jménem město Vilokan. Na počátku ceremonie oungan vyvolává Legba, strážce bran Vilokanu, zatím co ostatní věřící zpívají píseň chvály, aby se dostali do kontaktu s bohy.

Hlavním účelem ceremonie voodoo je být ovládnutý jedním z Iwas. Tato démonická posedlost je typický spirituální úspěch v náboženském životě věřícího ... přímý kontakt se spirituálním světem .. Kromě tohoto strašidelného aktu „posedlosti“, funkce Iwas ve voodoo je velmi málo odlišná od tak zvaných svatých Katolicismu. Dopis od bývalého Katolíka, (jména byla pozměněna), by mohl právě tak být o bozích voodoo: Je mi 37 let a před tímto rokem jsem nikdy neměl žádný vztah s Bohem. Přicházím z velké katolické rodiny, navštěvoval jsme katolické školy až do univerzity. Mohu vám jmenovat svatého patrona pro golfaře, nebo svatého pro matky i v beznadějném případě. Pakliže svatá pro beznadějné případy vám vaše přání splní, musíte nechat tuto modlitbu vytisknout v místních novinách.

Mohu vás naučit, jak se modlit růženec. Mohu vám ukázat svou nádhernou sošku „Požehnané Matky.“ Mám škapulární medaili, kterou budu-li mít na sobě ve chvíli smrti, půjdu přímo do nebe. Zde je zase má zázračná medaile, která - nosím-li jí, mi přinese speciální milosti od Panny Marie. Mám malý leták se speciálními modlitbami, pro každého svatého jinou. Můžete si vypůjčit můj katalog, a objednat si nějakou medaili kteréhokoliv svatého a nosít ji kolem krku. Nechcete-li ztrácet čas hledáním něčeho co jste ztratili, dám vám malou modlitbu k svatému Antonínu: Svatý Antoníne, prosím přijdi. něco jsem ztratil a potřebuji to najít. On je patronem pro ztracené věci. Nebude trvat dlouho a ztracená věc se objeví.

Mám také nějaké kartičky pro mši. Za pouhých 25 až 50 dolarů váš kněz bude sloužit mši za duši zemřelé osoby aby se dostala v Očistci blíže ke dveřím. Kdo ví, možná že právě ta, kterou koupíte, duši vystrčí z Očistce do nebe! ... Ještě něco bych vám chtěl říci: Dejte vaše dítě pokřtít ihned jak se narodí! Ztratil jsem dítě pět měsíců staré, které ještě nebylo pokřtěné. Vzpomínám si na bolest kterou jsem cítil, když mi kněz sdělil, že mrtvé dítě pokřtít nemůže. Že moje dítě nepůjde do nebe ale do Limba. Není to špatné místo, ale Boha v Limbu nikdy neuvidí! Dlouho jsem plakal v pomyšlení, že nikdy své dítě neuvidím ... tak nečekejte se křtem!

Všechny tyto věci bych vám byl mohl říci před tím, než jsem se znovu narodil se shora, spasený krví Ježíše Krista....

Stačí se podívat na TV program „Eternal Word“ (EWTN) a hned se dozvíte, kolik „svatých“ a jejich hrobů jsou uctíváni a ku kterým jsou Katolíci vybízeni, aby se obrátili pro pomoc - a dokonce i pro spásu. Tento katolický program byl založen a řízen podnikavou jeptiškou, která se nazývá Matka Angelika. Na programu jsou také početní kněží, zároveň s nadšenými katolickými laiky. EWTN nabízí neustálé procesí těch nejhlubších pověr a okultismu...... Bob a Penny Lord, zářící nadšením pro to, co ti „svatí“ dovedou, zavedou diváky na vzrušující výpravy po stopách svatých životů, a poučí se o zázracích konaných „Visionáři, Mystiky Stigmatiky.“ Hrob Sestry Margaret Mary, mystička sedmnáctého století, byl navštívený v 1997. Návštěvníci se dozví že ztratila svůj hlas ve chvíli když zpívala v chóru a získala svůj hlas zpět, až když se Ježíšek objevil v její náruči.“ Na Ježíškovo zvláštní přání, Margaret Mary byla schopna učinit kompenzace za hříchy, které Ježíška zraňovaly.

Je zřejmé, že tento přízrak byl okultní invazí ze světa démonů. Ježíš Kristus není dítětem. A pouze Satan by navrhnul lidské utrpení jako „kompenzaci“ za hřích osoby jiné. Bible nás opětovně učí, že jen a jen Ježíš Kristus vytrpěl plnou pokutu za hřích: „Bůh na Něj položil nepravosti nás všech.“ (Izaiáš 53:6). Navrhnout cokoliv jiného je vyložená hereze. Jan Křtitel oznamuje Krista jako „Beránka Božího, který snímá hříchy světa.“ (Jan 1:29). Všichni ostatní - včetně tak zvaných svatých, jelikož jsou hříšníky, (Římanům 3:23). nemohou zaplatit za hřích druhého. Petr prohlásil, že „Kristus trpěl za hřích. On, bez hříchu, pro nás hříšné, aby nás mohl přivésti k Bohu.“(1 Petr 3:18).

Přesto na EWTN, Michael Freze autor „They Bore the Wounds of Christ“ vyzdvihuje ty svaté, kteří údajně na žádost Krista „se nabídli trpět současně s Kristem za hříchy světa. Výsledkem jsou stigmata. Nazývá je „druhými Kristy mezi námi.“ .... Freze pokračuje ve vysvětlení, proč ani svatí, ani nikdo jiný si nemůže být jistý spásou. Je to otřesné popření Kristova triumfálního: „Je to dokonáno!“ (Jan 19:30).. Freze nám říká, že to vlastně ve skutečnosti dokonáno nebylo. Odvážně, tento expert na stigmata informuje EWTN diváky: Spousta lidí, Katolíci i další se ptají, „co tedy s ukřižováním, nebyla to naše spása jednou provždy? Ne, nebyla. Byl to počátek spásy. Spásný plán jde dál. Bůh si volí lidi, aby se účastnili Kristova utrpení. ... Ježíš se nabízí stále a stále....“Modlitby k „svatým“ a k jejich znázornění.

Obrazy a sochy se dostaly do církve, když Konstantin uspokojil Pohany tím, že ponechal jejich modly a dal jim křesťanská jména. Ve Východní Ortodoxii (která se odtrhla od Vatikánu v A.D. 1054., mají ikony svou vnitřní moc. Katoličtí obránci tvrdějí, že se neuctívá obraz nebo socha, ale svatý, kterého reprezentuje. Přesto Jan Pavel II, když hovořil v Bazilice sv. Petra, řekl že podoby (Images) mají moc: „Mysteriózní „Přítomnost“ transcendentního Prototypu se zdá být přenesena do posvátné podoby. (obraz, socha, ikona) oddaná a zbožná kontemplace takové podoby se zdá být skutečnou a konkretní stezkou očistění duše věřícího - skrze samotné zpodobnění .... a může být v určitém smyslu - jako analogie svátostí, být průchodnicí (tunelem) Boží milosti...“ („Icons Speak of Christian History,“ The Pope Speaks, March /April 1990)...

Obrazy, sochy či ikony v katolických kostelích jsou povětšině „Marie“ a jiných „svatých,“ kteří tvoří elitní sbory mrtvých, (podobné jako Iwas, spirituání vůdci a Ascended Masters), kteří se zjevují a z hrobu pomáhají žijícím. Ale v Bibli, všichni Boží lidé, v době kdy žijí na Zemi, jsou zváni svatými, jak ve Starém Zákoně (Žalmy 30:4, 85:8, 149:1), tak i v Zákoně Novém (Římanům 1:7, 15: 25, 1 Korint. 1: 2, a.t.d.).. Dopisy Nového Zákona jsou psány svatým, kteří žili v Římě, Korintu, Efezu, Kolosu a jinde.... Každý Křesťan je svatý, a má přístup k Bohu skrze Ježíše Krista. Idea, že někdo, kdo žil obzvláště svatým životem a kterému se připisují zázraky, je zvolený za svatého církevní hierarchií, mnoho let po jeho-její smrti, a který-á může být potom žádán-a o pomoc, je Bibli absolutně cizí.... Toto je pohanský okult. Pro mnoho Jihoamerických Katolíků - i v USA je „curandero“ nebo šamanský hojitel, nazýván „svatým“ také.. (National Catholic Reporter , Feb,7, 1997).

Na EWTN nacházíme opět, na jaře 1997 dva nadšené kněze, George W.Kosicki, a Harold Cohen, nabízející „Marian Helpers“ brožurku. Těžko skrývají své vzrušení, jak tak doporučují divákům Sestru Faustinu, která „se tak plně podílela v Kristově smrti a vzkříšení“ .... a „pokračuje v této činnosti nadále v nebi.“ Ježíš jí údajně řekl: „Uděluj milosti jak chceš, komu chceš a kdykoliv chceš.“ Kněží vyzývají diváky: „Spojte se s ní!“ ..... Zatím co je biblické, požádat přátele na zemi, aby se za nás modlili, není ani jeden příklad v Bibli, pro požádání mrtvé osoby o totéž. Bůh opětovně varuje před pokusy o kontakt s duchy (Deuteronomy 18:9-12) Nikde v Bibli neuvidíte modlitbu k Abrahámovi, k Mojžíšovi, k Danielovi nebo k Marii! Všechny modlitby jsou zaměřeny na Boha. Svatý Duch se za nás přimlouvá (Římanům 8:26), Kristus je naším advokátem po pravici Otce, (Římanům 8:34, 1 Jan 2:1), a On je tím jediným prosředníkem mezi Bohem a lidmi (1 Timoteovi 2:5)...

A přes to všechno, miliony římských Katolíků, nejenom že žádají tak zvané svaté (kteří je nemohou slyšet), aby zasahovali v jejich prospěch, ale modlí se přímo k nim, jako kdyby měli Boží moc. Oni to jsou, kdo splňuje modlitby (svatý Antonín vám najde ztracené předměty). A toto je oficiální pozice římsko-katolické církve. Skutečně jsou modlitby namířené na „svaté.“ Jak Vatikán II, tak i „Katechismus Katolické Církve“ poukazují k Marii jako k „Matce Boha, pod jejíž ochranu se věrní uchylují v nebezpečí a potřebě.“ (EWTN nás informuje, že „Marie“ přišla, aby zahnala Satana, když bil Padre Pia....

Marie je matkou těla, které na sebe Kristus vzal, když se stal člověkem, aby zemřel za naše hříchy. Ona není matkou Ježíše jako Boha, který je jejím Srvořitelem! A proč utíkat pod ochranu Marie, když je k dostání ochrana od Boha a Krista? Ochránit všechny Katolíky od nebezpečí a dát jim vše co potřebují, k tomu by musela být Marie všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomná. Přesto že to v teorii popírá, praxe Katolicismu vyměnila Boha a Syna za „Marii“ a další „svaté.“ Kateřina Sienská, Padre Pio a další „trpící svatí“ jsou uctíváni proto, že trpěli za hříchy jiných, a modlí se k nim miliony Katolíků, včetně současného papeže. Jsou větší nežli Kristus, jehož utrpení ponechává dobré Katolíky v očistci. Ale utrpení Padre Pia, Kateřiny Sienské a dalších „speciálních svatých“ osvobozuje mnohé do nebe. Na EWTN nedávno Kosicki a Cohen vyzývali diváky, aby udělali své utrpení přístupné pro“spásu duší“ a aby se modlili: “nabízíme své utrpení pro spásu duší...“

Nejvyšší římsko-katolická autorita vysvětluje, že Kristova oběť za hřích, zanechává hříšníka, který svých hříchů lituje v povinnosti, aby se „očistil vlastním utrpením.“ (Flanery, Vatican)... A tak vlastně utrpení druhých, může dosáhnout toho, co Kristus udělat nemohl, a oběť Mše může odstranit to, co ještě zbylo po Kristově oběti na kříži. Vatikán II rouhavě prohlašuje, že věřící vždy „nesli své kříže aby zaplatili za své vlastní hříchy a hříchy druhých, aby pomohli svým bratřím získat spásu od Boha.“ (Flanery, Vatican).. Římsko-katolické dogma, že to, co Kristus vykonal na kříži bylo nedostatečné je sdíleno také Ortodoxní církví. Jako jeden příklad, zamyslete sa nad každoročním ruským 170 kilometrů dlouhým „Pochodem Hříšníků.“ Hříšníci pochodují s ikonou svatého Nikolaje - Tvůrce Zázraků. Plouží se divočinou dvacet hodin denně a vyžívají se v utrpení které to přináší „za svou spásu a spásu druhých.“ Vysvětloval to jeden mladý muž při pochodu v 1996: “Naším cílem v životě je nést náš kříž, abychom získali věčnou spásu.“ (The Moscow Times, August 31, 1996)...

„Zázraky“ „svatých“

Zázračné síly, které má pouze Bůh, jsou připisovány nejenom katolické Marii, ale mnoha údajným svatým. Katolíci mají svého oblíbeného svatého či svaté, se kterými cítí určité pouto a kteří mají jeho zvláštní důvěru. „The Hem of His Garment,“ nová kniha Lawrence Gesy, popisuje příběhy údajných uzdravovacích zázraků připsaných „svatým“. Na příklad, žena zmrzačená při automobilové nehodě, která trpěla deset let chronickými bolestmi, prohlašuje že je kompletně vyléčena svatou Annou. (Coleen Smith, The Potent Medicine of Prayer, Our Sunday Visitor, 1997)...

Aby jeden mohl být vyvolen k svatosti po smrti, musí udělat v životě zázraky. Příběhy o zjevení „svatých“ a jejich zázracích jsou propagovány s vírou, že oni pečují a ochraňují ty, kdo se k nim modlí. Následující je nedávný popis z novin „jak se dělá svatý:“ Před deseti lety, mladá dívka pojmenovaná po židovské chůvě, kterou Nacisté zabili, umírala v bostonské nemocnici. Její rodiče se modlili k jmenovci dívenky, Editě Steinové, která byla po své konverzi známá jako Sestra Teresia Benedicta. Jejich motlidby byly vyslyšeny, dívka se uzdravila. Dodnes věří, že nad ní Steinová drží ochrannou ruku.

Vatikán rozhodl, že její uzdravení byl zázrak připsaný mrtvé chůvě, a posunul Steinovou o krůček blíže k vyhlášení její svatosti. Vatikán oznámil 8 dubna 1997, že papež Jan Pavel II oficiálně tento zázrak uznal, což je poslední krok před kanonizací. (Robert Estrin, Associated Press, „Vatican attributes recovery of deathly ill child to dead nun.“ Santa Barbara News Press April 20, 1997)... Padre Pio je další svatý v procesu kanonizace. „Modlitba k Padre Pio“ zahrnuje: „Padre Pio, nechť svědectví o tvém léčení se stane důkazem toho, že tě Pán pozval do posvátného shromáždění Svatých. V tvojí dobrotě, pomoz mi v mé zvláštní potřebě....“

Existuje mnohem více svědectví o okultních zázracích týkajících se Padre Pia, než on potřebuje, aby se stal svatým. Typický výčet: Když jsem se modlil, podíval jsem se na sochu. Tak jak se velmi často stává, počala se měnit .... jako by na ní utkvělo oslnivé světlo. Socha „Posvátné Srdci Ježíšovo“ se mění. Jednou je to Marie, podruhé Ježíš či svatí. ... Ale dnes jsme nemohl přijít na to, kdo to byl. Když jsem se přiblížil, pojednou se objevilo zlatavé světlo kolem. Teď jsem ho jasně poznal. Řekl jsem, “Padre Pio,“ on řekl, „Chci podílet sebe s tebou. ..... Po chvíli jsem se zeptal, zdali by mohl pomoci Dorotce (přítelkine s rakovinou). Řekl mi, „Ano, řekni jí, ať se modlí k Svatému Srdci Ježíšově a ke mně, po tři dny.“ Několik dní později přišel ke mně a řekl mi, abych neměl obavy. Zeptal jsem se na Dorotku. Řekl, „Já s ní budu...“ (The Padre Pio Gazette)...

Toto představuje klasický okultismus: Transformace sochy do podob Ježíše, Marie, jiných údajných svatých doprovázená oslnivým světlem, které Bible spojuje se Satanem. Ať už je Pio v nebi, či v pekle - v žádném případě nemá svobodu objevit se na Zemi. Bible odmítá možnosti takových zjevů i v případě dobrého cíle, (Lukáš 16:27-31)... A Boží všudypřítomnost, připisovaná Piovi a zdálivě demonstrovaná, může být pouze démonického původu. Že osoba, která popisuje pokračování tohoto příběhu, viděla později Pia s Dorotkou ve svém automobilu, jak se vracela ze Mše, pouze přidává k této démonické iluzi. Avšak právě tato zjevení jsou ověřovací faktory, podle kterých katolická církev volí své kandidáty na „světsví.“ Současný papež se stal „spirituálním synem Padre Pia při jejich prvním setkání v 1947 , a navštívil jeho hrob, aby se tam pomodlil. V roce 1954 nazval papež Pius XII, Padre Pia „Zpovědníkem Evropy.“

V Katolicismu neexistuje jistota spásy - i „svatí „ často vyjádřili strach z toho, že by nemuseli přijít do nebe. Jejich spása závisí na dobrých skutcích, jejich utrpení a jejich obětí pro druhé, namísto aby se spoléhali na dokončené dílo Krista. Naše svědomí jasně popírá, že bychom mohli kdy být „dostatečně dobří,“ abychom mohli dosáhnout Božího standardu. „Padre Pio Gazette“ se nedávno zmínila o všech útocích, které Padre Pio (jak on věřil) utrpěl z rukou Satana. Útoky, které ho zanechaly „zkrvavělého, pohmožděného, oteklého.“ Opět, nic podobného v Bibli nenajdete. Být zbit démony, (jak se běžně stává mnichům na Mt.Athos, Vatikánu řecké Ortodoxie) je projev okultu. „Gazette vypráví o pochybách, které soužily Padre Pia: „Ne tak viditelné, ale mnohem nebezpečnější, byly útoky na jeho duši. Ty ´myšlenky zoufalství´ nedůvěry Bohu....“ (Padre io Gazette VI.).....Ostatky a „zázraky“.

Nejenom na obrazy, sochy a hroby svatých se pohlíží jako na sídla speciálních sil, ale obzvláště na jejich ostatky: Mumifikované prsty, pramen vlasů, kost, láhve údajných slz, či jiné předměty. Takové ostatky jsou vystaveny v katolických a ortodoxních katedrálách a svatostáncích po celém světě. Jsou jim připisovány „zázraky“ právě tak, jako jsou připisovány podobným objektům ve voodoo a jiných pohanských kultech. Římští Katolíci - po milionech konají poutě na svatá místa, aby uviděli předpokládané ostatky svatých. Nemůžeme ani začít s přehlídkou zázraků, které se údajně přihodily po celém světě: „Eucharistický zázrak,“ (údajná přeměna hostie na skutečné Kristovo tělo) který se prý udál korejskému věštci, během soukromé mše slavené papežem Janem Pavlem II ve Vatikánu v roce 1995. Veliká socha Madony ze čtrnáctého století v Turinu počala plakat, jak zpozoroval kněz farnosti Cavallo.

Jeden z nejnovějších „zázraků“ jsou „slzy krve“ které prý byly viděny jak proudí z očí „malé sádrové sošky Naší Paní,“ zakoupené v Medjugorje. Umístěná ve městě Civitavecchia, asi 75 km severovýchodně od Říma, na italském pobřeží. Tato soška přivede až 30 tisíc poutníků za jeden den. Ve své netrpělivosti dostat se blíže k sošce „vidět, poprosit, pomodlit se,“ davy se stávají neovladatelné. Řím vyslal do městečka skupinu expertů aby to vyšetřili a ti oznámili: 1) Očití svědkové byli důvěryhodní. 2) Rudá tekutina (vytékající z očí) byla ve skutečnosti lidská mužská krev. 3) Nebyl tam nijaký mechanismus nebo trik, který by vysvětlil tok krve z očí sošky. Nebyl tam žádný náznak podvodu.

Mužská krev ze sošky Marie? Aristide Serra, profesor při římské „Marianum“ navrhuje, že toto poukazuje na „krev Krista, vylitou za svět...“ (Inside the Vatican, June 1997).. Také to míří k nebiblické víře, kterou papež hodlá vyhlásit jako nové dogma, že Marie je „Co-Redemptrix“ (spolu-vykupitelka) s Kristem. A opět vidíme exaltování Marie okultními prodtředky. Růženec je také nástroj okultu. Zahrnuje marnivé opakování, které Kristus zakázal: „Ale když se modlíte, neužívejte marnivé opakování, jak to dělají Pohané, protože se domnívají že budou vyslyšeni pro jejich stálé mluvení...“ (Matouš 6:7).. A přesto v Katolicismu se vytvářejí zázraky právě takovým opakováním - a zjevení s tím souhlasí. 25 června 1985, Naše Paní z Medjugorje prohlásila: „Vyzývám každého z vás, aby jste se modlili růženec. S pomocí růžence překonáte všechny potíže, které se Satan snaží uvalit na katolickou církev...“ (Caritas of Birmingham April to November 1996).

Zemřelá Matka Tereza se neustále modlila růženec za svou spásu. Padre Pio se spoléhal na růženec jako „na zbraň“ proti Satanovi. Už jsme se dříve zmínili o tom, že papež Jan Pavel II prohlásil, že růženec je „medicinou“ proti všemu zlu, které na nás chce Satan přivést. Říká: „Modlete se růženec a ponechte všechno na Madoně...“ Připisovat kouzelné síly neustálému opakování jedné formule, přináší do života okult..... To všechno hledání spásy a odpuštění skrze „svaté,“ obrazy, sochy, ostatky škapulíře medajle, formulky a opakování Mše, popírá efektivnost Kristovy kompletní (je dokonáno!) oběti na kříži....

Velkopodvod odpustků.

Ve své horlivosti předstírat že: Buď Reformace se nikdy neodehrála, nebo že rozdíly neměly žádnou důležitost, vedoucí evangelisté potlačují pravdu o římském Katolicismu. Typická misinformace propagovaná, aby se ospravedlnilo ekumenické šílenství je toto falešné prohlášení Charlese Colsona: Reformátoři na příklad napadali korupční praxi odpustků, dnes už nejsou, (kromě moderní ekvivalent bezohledných televizních kšeftářů, ironicky většinou Protestantů, kteří slibují hojení a požehnání pro přispívající..“ ) (Charles Colson, The Body: Being Light in Darkness, 1992)... .... Ve skutečnosti Vatikán II obsahuje 17 stránek a 20 komplexních předpisů s instrukcemi ohledně odpustků (které autor Colsonovi zaslal) které posilují všechno to, co Katolicismus vždy učil a praktikoval.. Zde je na příklad předpis č.17:

Věrní, kteří používají s oddaností předmět zbožnosti (krucifix, kříž, růženec, škapulíř nebo madajli, potom co byl tento předmět řádně požehnaný kterýmkoliv knězem, může obdržet částečnou odpustku. Ale když je tento předmět požehnán papežem nebo kterýmkoliv biskupem, ten věřící, který jej oddaně používá, může také obdržet plnou odpustku na svátek Petra a Pavla, pakliže zároveň učiní prohlášení víry, a použitím jakékoliv schválené formule... (Vatican II., Flannery, vol.I.) .... Který „bůh“ uděluje odpuštění hříchů skrze kouzelné použití nějakého fyzického objektu a citování nějaké formulky? A co spravedlnost? Jsme zpět ve voodoo! A proč by se, kterákoliv křesťanská církev uchýlila k takovému klamu, když Kristus zaopatřil plný pardon - a to ještě zdarma? Celá ta idea odpustků je odmítnutí biblického učení že Bůh uděluje odpuštění pouze na spravedlné bási plně zaplacené pokuty Jeho Synem Ježíšem Kristem, která přichází zdarma Jeho milostí, a to přímo od Něj....

Je to otevřené popření dostatečnosti Kristovy smrti na kříži a perverze Božího spravedlivého odpuštění milostí a předstírat že nějaký fyzický předmět má jakýkoliv účinek... Jasně ti, kteří nosí škapulíř (jak papež nosí od dětství), ve spoléhání se na slib, že ti, kteří zemřou se škapulířem „nebudou trpět věčným ohněm,“ neuvěřili slibu Krista věčného života jako dar, protože jinak by nepocítili potřebu nějakého magického předmětu. Ve skutečnosti odmítli Kristovu spásu a jednou s hrůzou shledají, že odpustky jsou vyložený podvod. Škapulíř nebo medajle kolem krku nepomohou o nic více, nežli zaječí pracička v kapse!

Tím že udělala předpisy, regulace a dispenzaci údajných svátostí skrze používání „svatých“ předmětů, církev zotročila své členy, kteří se musí obrátit na ní pro spásu. Takové předměty se musí používat opakovatelně, aby jeden obdržel další splátku na věčný život. Není konce objektů, ve které římští Katolíci pokládají svou naději na spásu. Zamyslete se nad tímto článkem, který pochází z jednoho z neprestižnějších magazínů Katolicismu, Inside the Vatican: Papež Celestýn V. ustavil „Svaté Dveře“ ke katedrále Maria Collemaggio v Bule 29 září 1294. Aby člověk získal tuto „perdonanza“ (odpustku), je nutné, aby byl v katedrále mezi 18.00 hod. 28 srpna a 18.00 hod. 29 srpna, aby opravdu svých hříchů litoval, šel ku zpovědi a k příjímání během 8 dnů po návštěvě. Svaté Dveře jsou otevřené po 24 hodin každý rok, ale tento rok 1994, je sedmisté výročí Buly Pardonu. Jděte tam! (Inside the Vatican, April 1994)..

Je tragédií, že miliony římských Katolíků se spoléhají na podvodné sliby - sliby, které podkopávají Boží spravedlnost a popírají platnost Kristovy smrti na kříži. K čemu je cesta do Říma pro plenární odpustek, (odpuštění všech hříchu do té doby), když příští hřích vám přinese potřebu dalšího odpustku? Odpustky nejsou biblické. Přesto římsko katolická církev takovou herezi propaguje a nestydatě vyhlašuje kletby na ty, kteří této herezi oponují. V kontradikci k tomu co říká Colson, Vatikán II, když cituje výroky z Trentu, slavnostně prohlašuje: „Církev učí, a nařizuje, že používání odpustků - něco co je nejprospěšnější pro Křesťany, a co je schváleno autoritou Svatých Koncilů, má být nadále používáno v církvi; a proklíná všechny, kteří tvrdí že odpustky jsou bez efektu, nebo že církev nemá moc je udělovat.“ (VaticanII, Flannery).. Mnoho Katolíků odpustky odmítá. Ale přesto chodí na Mše a představují si, že jsou ve správném vztahu s církví. Ve skutečnosti jsou odsouzeni tou nejvyšší autoritou církve - exkomunikováni a prokleti. Tito lidé mohou (podle jejich církve) uniknout peklu pouze tím, že budou litovat a přiznají své odmítnutí odpustků.Kouzlo Mše.

Svátosti (liturgie a rituál), jsou samým srdcem římského Katolicismu a nezbytné pro spásu, kterou církev tvrdí, že ji nabízí. Srdcem liturgie je oběť Mše. (Každý, kdo si přeje se účastnit Mše, nalezne ji na EWTN). Papež Jan Pavel II. řekl: „Svatá Mše je absolutním centrem mého života a každého dne mého života ..... ten nejdůležitější a nejsvatější moment pro mne je oslava Eucharistu....“ A přesto, v tom co považuje za nejsvětější, v tom děká kompromisy pohanskému okultismu. Během 1984 návštěvy Nové Guineje. Papež Jan Pavel II předsedal nad oslavami „Nové Mše“ v přírodě, která zahrnovala domorodé tanečníky kteří při nabízejícím procesí vyhazovali do vzduchu oblaka oranžového a žlutého dýmu, pohanský rituál k odehnání zlých duchů, zatímco osmnáctiletá domorodka četla pasáže z Bible, oblečaná do tradičního oděvu (nahoře nahá).

New York Time napsal, že tato Mše byla indikativní skutečnosti, že římsko katolická církev se snaží udělat své služby více univerzální tím, že integruje do svých rituálů prvky z kultur lidí, které misionáři přivedli do jejich náboženství. .... Mše a celý římsko katolický rituál je forma magie. Svátosti nejsou považovány jako pouhé symboly spirituální reality, ale, jako ve voodoo a v rituální magii jsou vnímány jako mající svou vnitřní moc. Samotné jejich provádění přenáší milost. Popřít toto znamená prokletí od církve. Trentský Sněm vydal dekret a Vatikán II to potvrdil že: „Pakliže kdokoliv řekne, že svátostmi Nového Zákona (to znamená římsko katolický kód kánonu zákona) milost není udělena samým aktem, ale že samotná víra v Božský slib je postačující k získání milosti - nechť je prokletý..“ (Council of Trent, Seventh Session, Canon 8, from Canons and Decrees of the Council of Trent; English translation 1988).

Dále katolický rituál nenabízí udělení nějaké malé „milosti“ pro těžké dny, ale jedná se zde o udělení spásy: „Pakliže kdokoliv prohlásí, že svátosti Nového Zákona nejsou pro spásu nutné, ale že i bez nich lidé obdrží od Boha, skrze víru samotnou, milost ospravedlnění - nechť je prokletý..“ Vatikán II prohlašuje, „Je to liturgie, skrze kterou - obzvláště v božské oběti Eucharistu, je dílo našeho vykoupení dokončeno…“ („The Constitution of the Sacred Liturgy“, in Sacrosanctum Concillium , 1963)... Jako kontrast k tomuto prohlášení učí Bible, že naše vykoupení na kříži bylo úplné. (Římanům 3:24, Efezkým 1:7, Koloským 1:14, Židům 9:12, a.t.d.). Největší herezí Říma je popření plné účinnosti Kristovy oběti, jako kompletní transakce pro vždy, a tvrzení, že Mše je pokračováním této oběti: „Finálně, Mše je božsky ustavený prostředek pro aplikování hodnot Kalvárie. Kristus vydobil pro celý svět všechny milosti, kterých je pro spásu a posvěcení potřeba. Ale tato požehnání jsou udělována graduálně a postoupně ... hlavně skrze Mši. A tudíž Mše je tou pravou smírnou obětí, což znamená, že je touto nabídkou Pán spokojen, uděluje milost a odpouští nepravosti - i ty vážné.“ (John A. Hardon, Pocket Catholic Dictionary, 1985). „Pakliže kdo prohlásí, že oběť Mše je pouhou konmemorací na oběť dokončené na kříži ale už ne výkupnou - a neměla by být nabízena za živé i mrtvé, za hříchy, tresty, satisfakce a jiné potřebnosti - nechť je prokletý…“ (Schroeder, Trent)..

Katolicismus tvrdí, že Kristus je stále obětováván na oltářích; Bible říká že „není třeba, aby sebe obětoval vždy a znovu jako kdysi velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně....Kristus byl jen jednou obětovaný, aby na sebe vzal hříchy mnohých.“ (Židům, 9:25-28)... Katolicismus tvrdí, že Mše není pouhou vzpomínkou na Kalvárii, ale skutečnou výkupnou obětí; Bible říká „Není už třeba přinášet oběti tam, kde jsou hříchy odpuštěny“... (Židům 10: 18).. Katolicismus učí, že Kristus je v hostii na oltáři jako oběť, a Katolíci sedí před oplatkou vystavenou v monstranci a věří, že jsou v Jeho přítomnosti. EWTN hostitel nedávno vyzval diváky, aby s Ním “věnovali jednu hodinu v „uctívání Eucharistu,“ - Bible učí, že „potom co nabídnul jednu oběť za hříchy provždy, usedl po pravici Otce.“ (Židům 10:12)..

Byl to masový vrah Křesťanů a Židů, papež Innocent II., kdo podle dekretu v A.D.1215, udělal ze Mše „oběť“ v oficiálním dogmatu. Aby tomu tak bylo, Katolicismus spoléha na centrální kouzlo: Transubstanciace. „Kněz je nenahraditelný, jelikož pouze on může svou mocí přeměnit prvky chleba a vína, do těla a krve Krista.“ (Pocket Catholic Dictionary).. Katolicismus hrdě prohlašuje, že béře slova Krista doslovně, když říká: „Pakliže nebudete jíst tělom Syna člověka a pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6:53). Neberou Ho však doslova když říká že je „vinný kmen“ a oni „větvemi,“ nebo že je „dveře“ a oni „ovcemi.“ (Jan 10:9-14).. Pakliže mluví „doslovně,“ potom ten, kdo jí Jeho tělo a pije Jeho krev „už nebude nikdy hladovět a žíznit!“ EWTN hovořil o Tereze, která „nejedla nic jiného než Eucharist, od 1926 do 1962.“ I kdyby tomu tak bylo, tento slib nebyl pro jednu „svatou,“ ale pro každého. Kristova slova dávají smysl pouze, když pod „kdo jí“ měl na mysli spirituální a věčný život - ne tento fyzický život zde na zemi.....

Římský Katolicismus zvrátil celé evangelium. Spása už nepřichází skrze jednou-pro-vždy oběť na kříži, která plně zaplatila pokutu za hřích, požadavek Jeho vlastní božské spravedlnosti. Nyní spása přichází skrze formu rituální magie, kde chléb a víno jsou transformovány do těla a krve Ježíše Krista, aby sloužily jako oběť za částečné odpuštění za hřích, oběť která musí být opakována nekonečně....New Age a Katolicismus.

Člověk nalézá každý odstín New Age, okultu a mystických pověr v římském Katolicismu. „Catholic World“ měl celé jedno číslo věnované hnutí New Age jako „pravému spirituálnímu probuzení,“ bez jediné kritické poznámky. Články byly sympatické, včetně příznivé poznámky od papeže. (The Catholic World, May/June 1989). Jiné číslo bylo věnováno Buddhismu, s jedním článkem, který měl titulek „Buddha uctívaný jako křesťanský světec.“ (The Catholic World: The New Age, a Challenge to Christianity, May/June 1990). Miliony římských Katolíků včetně knězů a jeptišek jsou otevřeně angažováni v různých praktikách okultu, s žádným oficiálním nesouhlasem od církevních autorit. Následující inzerát je typický v katolické publikaci: „Wholistic Growth Resources,“ operující již od 1982 pod vedením františkánských Sester v Little Falls, Minnesota. Nabízí ženám náboženské holistické zkušenosti skrze „transformační výlet“: „Individuální týdenní poradny, skupinové procesy, tělesná léčba, enneagram (stimulace nervových tkání pro obnovení vzpomínek) umělecká terapie, rodičovská syntéza, holotropické dýchání, rituály, psychosyntéza, jídlo/výživa, ženská spiritualita, žurnalita a pod.“ (National Catholic Reprter, February 19, classified ad section)...

Tapická brožurka z jiného zdroje nabízí „Wholistic Therapeutic Massage“ od františkánských Sester (SP) „Sisters of Providence,“ které míchají tyto starodávné léčící masáže se službou pro tělo, mysl a ducha... Brožurka dále slibuje, že holistická masáž podporuje spirituální vývoj.... Zřejmě se jedná o něco více, nežli masáž těla! Brožurka dále vysvětluje, že kancelář Sester je u Hermitage v Indianapolis, františkánské léčivé středisko zasvěcené spirituálnímu, emociálnímu, intelektuálnímu a profesionálnímu růstu lidí. Je zároveň certifikované ve spiritualitě a uctívání...... Jak a kým se může člověk dát „spirituálně“ certifikovat? Dryáčnická reklama pokračuje: „Středisko zřídilo různé kurzy jednající se spiritualitou, psychologií, snížení stresu, yóga a výživa. Skrze své služby ve „Wholistic Therapeutic Masssage“ pokračuje středisko v pomáhání lidem ve vývoji těla, mysli i ducha..“

Dveře, které Konstantin otevřel, umožnily, aby Katolíci přijali neuvěřitelnou míchanici okultismu! Nedávný článek v National Catholic Reporter je typický. Autor poukazuje na kouče Chicago Bulls pochvalně jako na „Zen Křesťana“ a chválí jeho spiritualitu: „Nedávno mluvil Jackson v Old St.Patrick Church v Chicagském centru. Pověděl davu o síle modlitby. „Stal jsem se mnohem efektivnější, když jsem si vybalancoval svou mužskou i ženskou stranu mé přirozenosti.“ Studujte astora Jacksona - Osvobodí vás, aby jste mohli vést druhé. - a sebe kontrolovat.“ (Tim Answorth, „Chicago Bulls head pastor, Phil Jackson, National Catholic Reporter, January 24 1997)....

Staletí římsko-katolické zaangažovanosti v pohanském okultu vedlo zcela přirozeně k „sňatku“ s New Age. Mathew Fox , dominikánský kněz a plodný spisovatel byl očividný New Ager. V roce 1977 založil „Institute for Culture and Creation Spirituality. Ústav byl situován při „Holy Name College“ v Oaklandu, Kalifornii od 1983. Fakulta zahrnovala šámany: Starhawk the witch, Buck Ghost Horse, a severoamerické šámany Luish Teish - kněžku voodoo, a Roberta Frager, mystik Sufi. .... Foxův „Kosmický Kristus“ je všude a je všechno. Vatikán umlčel Foxe na jeden rok, končící prosincem 1989. Přesto církev jasně prohlásila, že potrestání Foxe se stalo pro jeho neochotu se podrobit autoritě hierarchii, ne pro jeho neuvěřitelné hereze. Když byl propuštěn z Dominikánského Řádu, pro neposlušnost, pokračoval jako kněz až desertoval k Episkopální církvi. Stále má početné přívržence mezi Katolíky. Dominikánská Provicie v Holandsku protestovala, že jeho odstranění „byla hanba řádu, který hledá pravdu.“

V roce 1997 založil Fox „University of Creation Spirituality“ v Oaklandu, kterou nazval „první a jedinou univerzitou spirituality.“ Nabízí kurzy v širokém rozsahu okultismu, jako na příklad „Mystics East and West,“ „African American Spirituality,“ „Indigenous People´s Ritual,“ „Dreams and Myths,“ „Urban Shamanism, Shabda Yoga,“ a.t.d. První konference, navštívená mnohými Katolíky, se konala 22-29 června 1997, a nabízela kurzy (nad ty, které byla uvedeny dříve), „The Spell of the Sensuous,“ „Urban Spirituality,“ „Ancestral Voices,“ „Native American Ritual,“ a.t.d.Jistota věčného života.

Zřejmým důvodem pro angažovanost Katolíků v okultu je skutečnost, že nemají žádnou jistotu spásy skrze Krista a hledají jiné zdroje na pomoc k cestě do nebe.... Trentský Sněm vyhlásil že kdokoliv si činí nárok na jistotu spásy, páchá smrtelný hřích „Pakliže kdokoliv prohlásí, že bude mít - s absolutní a nechybnou jistotou - dar vytrvání až do konce, pokud se to nedozvěděl speciálním odhalením, nechť je prokletý....“ (The Canons and Decrees of the Council of Trent)...

Kristus slíbil věčný život jako dar každému, kdo v Něj uvěří! Prohlásil jednoznačně: „Ten kdo věří v Syna, má věčný život, (Jan 3:36) nepodléhá soudu, ale přešel od smrti k životu.“ (Jan 5:24)... „Mé ovce slyší můj hlas, dávám jim věčný život a nikdy nezahynou.“ (Jan 10:27).. Pavel prohlásil, že „darem Boží milosti je věčný život skrze Ježíše Krista.“ (Římanům 6:23). Dar nemůže být odpracovaný, ani skrze zásluhy, ale je dávaný milostí, jediným způsobem, kterým spásu přijímáme - jak nás Bible ujišťuje. Jan píše: „A to je ten slib, který nám On slíbil, věčný život... (1 Jan 2:25). Jan nás ujisťuje: „Tyto věci jsme vám napsal, aby jste věděli (čas přítomný!) že máte (přítomné vlastnictví!) věčný život.“ (1 Jan 5:13). S takovými jasnými sliby je vrcholem nevíry prohlásit, že potřebujete „zvláštní odhalení!“ A přesto tento tragický stav v římsko-katolické církvi pokračuje. John Cardinál O´Connor řekl: „Učení církve je, že já nikdy nevím v každé danné chvíli, jaká má věčná budoucnost bude. Mohu doufat, modlit se, dělat jak umím nejlépe, ale stále ještě nevím. Papež Jan Pavel II neví s jistotou zda půjde do nebe, neví to ani Matka Tereza z Kalkuty.“ (New York Times, February 1, 1990).. Pakliže papež, Cardinal O´Connor, či Matka Tereza nevědí s jistotou že jdou do nebe, jaká je potom naděje pro malého průměrného Katolíka?

Satan uvnitř církve?

Papež Jan XII byl nejenom vrahem a sukničkářem (jako spousta dalších papežů), ale často připíjel Satanovi na oltáři sv. Petra. Obvinění ze Satanismu uvnitř církve se znovu dnes ozývá - a to z velmi spolehlivých zdrojů, jak vidíme z citátů na počátku kapitoly. Přesto média jsou neochotná se tímto subjektem obírat.... Světová média věnovala velmi málo pozornosti ohlášení arcibiskupa Emmanuela Millingo ohledně praxe Satanismu katolickým duchovenstvem. Když byl otázán v tomto směru Malachi Martin, církevní historik, odvětil, „Arcibiskup Milingo je dobrým biskupem, a jeho tvrzení, že v Římě jsou Satanisté, je správné..“ (New York Times. 1 Feb. 1990)..

Milingo, exorcista církve, současně Vatikánem umlčený, prohlásil svá obvinění v řeči v listopadu 1996 při „Fatima 2000 International Congress on World Peace,“ v Římě. Jako kontrast k všeobecnému mlčení, italský tisk z toho udělal velkou událost. „Ill Messagero,“ největší římský deník, z toho udělal titulní stránku. Milingo na kongresu řekl: „Ďábel v katolické církvi je nyní tak chráněný, - jako zvíře chráněné státem na reservaci, kde je každý postavený mimo zákon, kdo by jej chtěl polapit či zabít. Právě tak je dnes omezený exorcista zaútočit na ďábla...“ (The Fatima Crusader, Winter 1997)...

Ve své poslední knize „Windswept House,“ kterou vydal Doubleday a založenou na slabě skrytých faktech, známých Malachi Martinovi, popisuje satanické rituály prováděné vysoko postavenými činitely římsko-katolické církve a dokonce i uvnitř samotnéhoVatikánu. Když se Martina zeptali, zda tyto události, popsané v novele - včetně dosazení Satana na trůn vně církve - odrážejí skutečnost, Martin odpověděl: „Jistě, pravda to je - ale jediná možnost jak to dostat k vytisknutí, bylo v této formě novely...“ (William F.Jasper, „Dark Dealings in the Vatocan? 1997)...21. Psychologie a Okult.Na šámana můžete pohlížet jako na ranného psychoterapika......

- Herbert Benson, M.D.Harvard profesor -

Základní model člověka, který vedl k rozvoji Východní maditační techniky , je ten stejný jako ten, který vedl k humanistické psychoterapii.

- Lawrence LeShan , bývalý president pro Humanistickou Psychologii -Diskuze o Jungově psychickém podílu musí začít s hlubokým nadechnutím. Je to příběh tak neuvěřitelný, že od chvíle kdy byl plně odhalený, analytičtí psychologové padali pod jeho dopadem, psychoanalytici jej ignorovali jako pohádku, a parapsycholozi to shledali tak hutným soustem, že jej dodnes nemohli zažít. ... Jungova doktorální téze z 1899 byla o psychologii a patologii tak zvaných okultních jevů....

- Nandor Fodor in „Freud, Jung and Ocultism -Jádro problémů, které psychologický a psychiatrcký výzkum ještě nerozluštil a je nepravděpodobné že tak někdy učiní, je schopnost rozeznat mezi patologickým chováním psychického původu, a démonické invazi....

- Eugenio Fizzoti , profesor Psachologie Náboženství, Pontifikální Salesiánské Univerzity, Řím -Když hovoříme o náboženství, máme na mysli velikou instituci - doktríny, struktura síly - dogmata. Když ale řeknu „spirituální,“ dostávám se zpět k původní zkušenosti, která vedla k vývoji náboženství v první řadě, skrze změněné stavy vědomí.... Vzrušující věc kolem transpersonálních psychologiích ... nemusíte věřit - náboženské traktáty (jako Bible). Je možné vyvinout techniky - ať už meditační či psychoterapeutické či jakékoliv, které vedou lidi zpět k experimentální základně , která dala vznik náboženství vůbec...

- Carles Tart, University o California, profesor of psychology .Existuje bohatá evidence toho, že ve mnoha formách moderní myšlenky - obzvláště v tak zvané psychologii „prosperity,“ „will power building“ a systémy „high pressure salesmanship“ - černá magie prostě pouze prošla metamorfózou - a i když změnila jméno, přirozenost zůstala stejná...

- Manly P.Hall, okultní autorita/historik -

Velký fyzik David Bohm, přijal neochotně „nemožnost finálního poznání“ skrze vědu. Jako student indického mystika Krishnamurti, Bohm byl těžce ovlivněný Hinduismem a jeho závislostí na mystickém odhalování. Podobné konkluze ohledně našich vůdčích myslitelů a vědců jsou prezentovány v neuctivé a bezbožné - i když myšlenky provokující knize napsané štábem „Scientific American“ kterou autor pojmenoval: The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age. “ Nositel Nobelovy ceny Richard Feynman (s dalšími vedoucími fyziky) má velmi pesimistický pohled na budoucnost fyziky. Je velmi nepříjemné skličující, když vědec musí přiznat, že to co je základem všeho, je něco co nikdy nebudou moci pochopit. Pochopitelně to je přesně to, co by člověk očekával od vesmíru, který stvořil Bůh....

Dávno před tím, než se zrodila moderní fyzika, nás informuje Bible: „Vírou chápeme, že Bůh stvořil světy svým Slovem; takže to co vidíme, nevzniklu z viditelného..“ (Židům 11:3). Existují věci kterým jsme schopní porozumět pouze tak, že uvěříme tomu, co nám o nich říká Bůh! Bůh nám netvrdí, že viditelný vesmír vzniknul z něčeho neviditelného, nebo že to bylo uděláno z ničeho, pouze říká, že to nebylo uděláno z ničeho, co by člověk mohl vidět, dokonce i s jeho nejsložitějšími elektronickými mikroskopy, či jinými instrumenty, které je schopný vynalézt. Dále jsme informováni, že vesmír přišel do existence „Božím Slovem“ a je udržovaný, či drží pohromadě „slovem své moci.“ (Židům 1:3). Více nežli to nemůžeme, a také nepotřebujeme vědět.

Člověk nikdy neodhalí záhadu existence prostoru, času či hmoty. Každé dveře, které věda otevře, otevírají deset dalších neotevřených. To neznámé exploduje před námi každým novým objevem jako ustupující obrazy v zrcadlové hale. Nositel Nobelovy ceny Niels Bohr řekl o kvantové mechanice: „Pakliže si myslíte že tomu rozumíte - to pouze ukazuje, že o tom nevíte nic.“ Ano, my ve skutečnosti nevíme nic o tom co je přitažlivost, energie, elektron, či o čemkoliv jiném. Věda se už vzdala té hrdé naděje, že prozkoumá finální realitu. Už dříve jsme citovali Sira James Jeanse: „Významným výsledkem fyziky dvacátého století není teorie relativity, ani kvantová teorie, či rozbití atomu, ale všeobecné poznání, že stále ještě nejsme v kontaktu s finální realitou.“ (Sir James Jeans, The Mysterious Universe, 1930)..

Nevíme v kterém bodu se fyzické stýká se spirituálním. Ale někde tam (nebo zde?) je jiný, nefyzický vesmír, (nebo vesmíry?) zcela za hranicemi našeho chápání. Zdali to spirituální je základnou pro to fyzické, či je to docela něco jiného, nejsme schopni, žádnou vědeckou metodou či instrumenty rozhodnout. Vtírající se realita tohoto „spirituálního“ rozměru se dnes už popřít nedá.. Joan Borysenko biolog rakovinových buněk a přední osoba New Age hovoří o „psychologii, medicíně a spiritualitě přicházejících k sobě.“ S neschopností vědy dodat všechny odpovědi které hledá srdce, svět, namísto obrácení se k Bohu a Jeho jistému Slovu, se obrátil k mysticismu a okultismu, podporovaných psychologií. A dokonce prestižní „American Journal of Psychiatry“ připouští že to první je lepší než to druhé: „Pacienti, kteří dostali konvenční ošetření pro mentální zdraví, ukázali mnohem menší zlepšení, než ti, kteří šli ke spirituálním hojitelům.. Ve spirituálním hojení dostane médium zprávu od spirituálních bytostí nebo upadne do posedlosti duchy, aby mohlo provést diagnózu, poradu, či předepsat rostlinné, nebo rituální léky.“

Život, duše a duch....

Pakliže je fyzický vesmír nerozluštitelnou záhadou, život sám v sobě je ještě záhadnější. Nevíme co vlastně život je, jen to že přichází od Boha a není fyzický...Život oživuje fyzická těla - přesto není částí toho těla. Fyzický život má něco do činění s duší: Bůh vdechl do jeho chřípí dech života, a člověk se stal živou duší.. Bible duši nedefinuje, ale zdá se, že je přítomná u tvorů, kteří dýchají. Zatím co nižší živočichové mají také duši, duch není nikdy spojován se zvířecím životem. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, a Bůh je duch. Aniž definovala cokoliv, Bible rozděluje mezi duší a duchem. (1 Tesalon. 5:23, Židům 4:12, 1 Korint. 15:45). Člověk je duch žijící v těle, pomocí kterého se účastňuje fyzických událostí. Duch člověka jej rozlišuje od zvířat a umožňuje mu, aby poznal Boha. Ani lidské tělo, ani jeho duše nejsou Božím obrazem, jelikož Bůh je nemá. Lidský duch je k obrazu Božím. Separace lidského ducha od Boha, znamená spirituální smrt. Bůh prohlašuje: „Vaše nepravosti vás oddělily od vašeho Boha, (Izaiáš, 59:2). a jste mrtví pro vaše viny a hříchy (Efezkým 2:1). Separace ducha od těla přináší smrt tělu. (Jakub 2:26) . Ve chvíli smrti jde tělo do hrobu, a duch se vrací k Bohu, který jej dal. (Eccles. 12:7). Když potom vezmeme Bibli jako celek, může to znamenat pouze že duch člověka může být poslán do nebe či do pekla - podle rozhodnutí Boha. Duch mrtvé osoby nebude poletovat kolem a strašit na zemi, jak by okult chtěl abychom věřili. „Duchové“ mohou být pouze démoni, za duchy se vydávající...

Duch oddělený od těla zůstávý v plném vědomí - ať v nebi či v pekle. Již jsme jednou poznamenali, že mozek nemyslí. Myšlenka má původ v duchu, který potom mozek použije, aby tělo promluvilo, či vykonalo jeho vůli. Ten bohatec, jehož tělo leželo v hrobě, byl si - v pekle - každopádně vědomý sama sebe a i druhých. (Lukáš 16:23-31).. A právě tak je to s těmi, kteří jsou v nebi, kteří byli separováni od svých těl: „Viděl jsem pod oltářem (v nebi) duše těch, kteří byli zabiti pro Slovo Boží.... A volaly mocným hlasem....“ (Apokalypsa 6:9-10)...Psychologie, náboženská věda.

Zatímco samotný termín „psychologie“ uznává psyche (duši), vždy bylo tvrdohlavé trvání na tom, že „psyche“ je pouze totální součet čistě fisiologických reakcí na fyzikální podněty. Téměř po sto let se psychologové a psychiatři drželi medikálního modelu Freuda a behaviouristické teorie B.F.Skinnera. Oba dva se zarputile - a proti zdravému rozumu - snažili vysvětlit myšlenku, emoce a osobnost pouze v termínech fyzického těla.... Tento klam vydržel déle než by měl, vinou pyšného rozhodnutí zavést psychologii jako vědu. Nemůže přece existovat věda ducha, jelikož věda nemá žádné prostředky pro pozorování duchů .... Přesto všechno, kulty „Mind Science,“ jak už jsme viděli (Christian Science, Religious Science, Science of the Mind) se pokoušely udělat vědu ze spirituality, a tím zapadly hluboko do okultu...

Ve své poslední knize „Worldwide Laws of Life“ John Marks Templeton (Templetonovy Ceny za Pokrok v Náboženství) opětně zdůrazňuje, svůj sen o „nové Renesanci lidského poznávání“ skrze „vědecký výzkum spirituálních objektů.. Mám sen o zavedení nového vědeckého odvětví: věda spirituální informace a výzkumu.“ Toto, jak už jsme viděli dříve, je přesně: Religious Science.

Okultismus tvrdí, že využívá spirituální sílu, která pracuje podle určitých zákonů, a tak „vyláká“ předvídatelnou reakci ze spirituálního světa.... Před sto lety napsal William James: „Přál bych si, aby když budu jednat s Psychologií jako s přírodní vědou, aby se takovou stala.“ Společnost po Druhé Světové válce tuto lež uvěřila, a nadšeně se podrobila každému experimentu a teorii. Scientismus psychologie udělal veliké sliby: „řešení sociálních i mezinárodních problémů, porozumění a změna sociálního chování jak jednotlivce, tak i společnosti a vytvoření bezpečnějšího a lepšího světa tím, že odstraní destruktivní síly, které přinesla válka...“ (Dr.Tana Dineen , Manufacturing Victims, 1996)..

Převládnul klam, že „sociální svět je předpovídatelný, poznatelný, kontrolovatelný a průlom do pochopení mysli lidského individua a že toto budou základní cihly pro lepší společnost. Ve skutečnosti, dlouhá studie ustavená „American Psychological Association“ a podpořená „National Science Foundation“ a zahrnující 80 prominentních vědeckých osobností došla k závěru, že „psychologie není a také nemůže být vědou.“ (Sigmund Koch, „Psychology Cannot be a Coherent Science,“ in Psychology Today, September 1969)... Karl Popper, jeden z největších filosofů vědy poznamenal, že „psychologické teorie mají více společného s primitivními mýty, než s vědou.“ Slavný židovský psychiatr Thomas Szasz nazval psychologii „chytrou a cynickou destrukcí lidské spirituality a nahrazení ji pozitivistickou ´vědou mysli´“.....Pokus jednat s lidským chováním vědecky, otevřel dveře okultnímu svodu.....

Problém člověka spočívá v tom, že je separovaný od Boha hříchem. Psychologie obrátila hřích na nemoc, nemoc ducha, která nepotřebuje lítost a smíření s Bohem, ale terapii a usmíření s „vnitřní pravdou.“ Templeton ji prosazuje jako „učit se napojit na zdroje naší vnitřní bytosti.“ To není nic než šámanismus/okultismus..... Zatím co většina psychologů prohlašuje, že jsou angažovaní ve vědě, další připouštějí, že nemůže existovat věda o lidském chování. Lidský pokusný králík si poskakuje a zcela náladově dělá volby, které se nedají předpovědět na čistě vědecké bázi. Termín „sociální věda“ promarnil mnoho času a vedl k velikým omylům. Freud kdysi prohlásil, že „nepřítelem je náboženství.“ (Peter Gay, „A Godless Jew.“ 1987). A přesto on sám založil to nejzhoubnější náboženství s člověkem jako bohem. Ve skutečnosti Freud, právě tak jako Jung byl hluboce angažovaný v okultu. V jejich nové knize The End of „Christian Psychology,“ Martin a Deidre Bobgan poznamenávají: „Freud shromáždil veliký počet starých řeckých, římských, orientálních a egyptských púamátek - řady sošek, na stole a kolem své kanceláře. Jeden člověk, která znal jeho rodinu, řekl že „pro Freuda toto nebyly pouhé dekorace. On některé z nich používal aby mu pomohly psát. Jeden spisovatel navrhuje, že Freud pravděpodobně praktikoval starodávnou formu magie, ve které posvátné sošky drží imaginární dialog s mágem, aby mu dodaly neocenitelné poznání...“Proces nenápadného přebírání moci.

Představujíce se jako vědci „psyche“ nebo duše, psychologové se protlačili nahoru jako odborníci, kteří jediní jsou schopni definovat normální chování. Martin L.Gross vysvětluje: „Jak tak protestantská etika v Západní společnosti oslabila, zmatený občan se obrátil k jediné alternativě kterou znal: psychologický expert, který tvrdí, že existuje nový vědecký standard chování, aby nahradil mizející tradice... Občanu-pacientovi bylo řečeno (a on obvykle věří), že jeho mučivé pochybnosti o lásce, sexu, práci, meziosobními vztahy, manželství a rozvod, výchova dětí, osamělost, a i smrt, se poddají nové technologii mysli. Posvátně vyslovujíce slovo „věda,“ experti psychologie tvrdili, že znají všechno.“ (Martin L. Gross, Psychological Society, 1978).

Výsledkem byla destrukce jak společnosti, tak i rodiny. Exploze zločinu, rebelie a imorality šel souběžně s růstem psychologie, od ranných padesátých let. Narostl 43% přírustek Američanů ve stáří 10-19 let, kteří se stali pacienty psychiatrických ústavů od 1980 až 1987, zatím co počet privátních psychiatrických postelí na 100 tisíc obyvatel se zdvojil od 1983 do 1988. Jaký rozvoj jednoho průmyslu! Psychologie se správně nazývá „jedinou profesí, která tvoří nemoce, o kterých tvrdí, že je léčí.“

Důvěra a podpora publika i médií pro tuto profesi pokračuje, navzdory faktu, že mezi jejím personálem je více morálních, emociálních a charakterových problémů, než kdekoliv jinde. Sebevražedné úmysli má občas jeden ze čtyřech psychologů. Bruno Bettelheim, Paul Federn, Wilhelm Stekel, Victor Tausk, Lawrence Kohlberga Sigmund Freud jsou někteří z prominentních odborníků na „mentální zdraví,“ kteří spáchali sebevraždu.... (Robert Epstein, „Why Shrinks Have so Many Problems, 1997). Zpráva Americké Psychiatrické Asociace - Odbor na prevenci sebevražd odhalila, že „psychiatři spáchají sebevraždy častěji než je průměr pro lékaře.“ (Epstein)...

Freud byl „bábovka,“ který často omdlel, nedovedl kontrolovat své sexuální impulsy, nebyl schopen přestat kouřit i po třiceti operacích, a žil ve strachu z pověr.“ (Epstein). Freud řekl: „Pacienti jsou než odpad. Jejich jediný užitečný účel je, že nám zaručují živobytí. a zaopatřují materiál ke studiím. V žádném případě jim nejsme schopni pomoci.“ (Citát z A. Haynal, Controversies in Psychoanalytic Method, 1989). Dr. Al Parides, profesor psychiatrie při UCLA poznamenal: „Podíváte-li se na skutečný život Freudových původních učedníků, všichni měli neuvěřitelné množství sexuálních problémů - počet deviací, co se sexuality týká, byl enormní....“ (Bruce Wiseman, Psychiatry, the Ultimate Betrayal, 1995)..

Navzdory rostoucímu množství evidence proti psychologii, byla přijímána jako nová pravda a nová naděje. Taková důvěra publika jim dávala neomezenou moc. Je otřesné si uvědomit, kam by asi tak společnost zavedli. Hlavní psychologové navrhovali, aby „rodiče dostávali povolení mít děti po tom když demonstrovali zdravé pochopení pravd psychologů, (Chronicles March 1986, „Psychology Today, Psychology Tomorrow, PsYchology Forever“)... a že političtí a vojenští činitelé mělo projít psychologickými testy, aby se zjistilo, že nemají v sobě fundamentalistickou víru, že Armageddon je nevyhnutelný.“ (Journal of Humanistic Psychology, Fall 1992).. V roce 1971 president American Psychological Association navrhnul, aby psychologové podávali drogy proti agresivitě občanským a vojenským vůdcům....Nebezpečná pseudověda.

Psychologické teorie přicházejí a odcházejí jako na zmateném kolotoči. Na příklad „drapetomania“ byla oficiální psychiatrická diagnóza „duševní nemoci,“ která byla epidemická v ranné Americe. Jelikož postihovala pouze otroky, byla označená jako nucení uniknout z plantáží, nemoc, kterou vyléčila Občanská Válka. Dnes se „mentální choroby“ vytváří či léčí hlasováním. V předešlých desetiletích byla homosexualita považována za nepřirozené chování. Avšak v roce 1974, na základě hlasování Americké Psychiatrické Asociace (5854 k 3810), homosexualita byla změněna z „deviantního/abnormálního chování, na „sexuální preferenci.“ Finálně byla odstraněna z diagnostických manuál úplně. To není věda....

Podobné hlasování rozhodne o tom, zda nějaká, nově vynalezená duševní choroba bude zařazena do posledního Diagnostického a Statistického Manuálu. Jeden psycholog, který navštěvoval slyšení DSM-III-R, smutně poznamenal: „Nízký stupeň intelektuální snahy byla šokující. Diagnózy byly vyvíjeny podle většiny hlasů na úrovni na které bych si tak vybral nejvýše restaurant. Já se cítím Italem, vy Číňanem, tak pojďme do kavárny. Pak to dáme do počítače. Možná že to odráží naší naivitu, ale věřili jsme, že bude alespoň pokus, dívat se na věci vědecky...“ (Paula J. Kaplan Ph D., They Say You Are Crazy, 1995).

V jejím výborném expozé psychologie, „Manufacturing Victims.“ Dr. Tana Dineen píše, že to „o čem psychologie přesvědčila lidi, a co bylo skutečně dokázáno, je zcela odlišné.“ Říká dále, že „kdyby se psychologové poctivě zahleděli na to, co dělají, určitě by dostali pochyby o své efektivnosti, své hodnotě, a o svém vlastním obraze...“ Ve skutečnosti, jak ona píše, vědecké studie ukazují, že terapie je neefektivní, zbytečná - a může být ve skutečnosti škodlivá...

Psychologové vyvinuli několik set, mezi sebou soutěžících teorií, a několik tisíc terapií. Jakkoliv primitivní pověra nebo nově vynaleznutá „bouda,“ od „Primal Scream“ k „Rebirthing“ a „Past Life Regression“ se stane legitimním, když dostane vinětu „terapie.“ V článku „Psychology Goes Insane, Botches Role As Science“ psycholog Roger Mills píše: „Já sám osobně jsem viděl terapeuty přesvědčovat své pacienty, že všechny jejich problémy pocházejí od jejich matek, od hvězd, od biochemického uspořádání, jejich diet, životního stylu a dokonce „karmy“ jejich bývalých životů..“ Brožurka napsaná bývalou dominikánskou jeptiškou Kathleen A. Fitzgerald, píše: „Posvátná psychologie bádá a chápe jedinečnou přirozenost, barvu a cit našich individuálních duší. Jedná se o ztrátu duše, získání duše, péči o duši a oslava duše. Vnitřní Dítě pošle duši do exilu, až je bezpečno aby se vrátila. V domorodé americké spiritualitě se šáman vydává aby duši získal zpět.“ (Kathleen Fitzgerald, An Introduction to Soul Work (Sacred Psychology) )....

Toto je mytologie! Univerzitní profesor Robyn M.Dawes napsal „House of Cards: Psychology and Psychoterapy Built on Myth“ z „pocitu hněvu a společenské povinosti.“ Profesor Dawes cituje případ psychiatričky z Harvardu, jejíž pacient spáchal sebevraždu. Vše o co měla vyšetřující komise zájem byla otázka, zda neměla s pacientem sexuální styk. Skutečnost, že pacienta „regresovala“ do infantility, aby ho mohla „přerodičit“ - to zcela opomenuli! Kdo by se odvážil prohlásit, že tento nesmysl není legitimní terapií? Dawes obviňuje pole psychologie, že „ podporuje principy, o kterých je známo že jsou nepravdivé, a provádí techniky které jsou k ničemu..“ Ano, ve slavné „Cambridge-Sommerville Youth Study“, která se týkala 650 sociálně slabých chlapců od šesti do deseti let (rozděleni na dvě stejné skupiny), přezkoumání této po 30 letech ukázalo, že ti, kteří byli terapii vystaveni měli mnohem více problémů (alkoholismus, duševní poruchy, nespokojenost v zaměstnání), a spáchali mnohem více vážných zločinů než ti, kteří neměli tu „výhodu“ podílet se na psychologické konzultaci... Každá vědecká evidence, kterou bylo možné kompilovat dokazuje, že psychoterapie je při nejlepším zcela neúčinná, a dokonce nebezpečná v mnoha případech.....Definice spirituality.

Ve své knize „Consciousness Explained“ z r. 1992, filosof Daniel Dennett z Tuft University tvrdí, že „vědomí a náš pocit, že vlastníme ´sjednocené já´ (unified self) vychází z interakcí mnoha rozličných „subprogramů“ mozkového „hardware.“ Pro toto je právě tolik důkazů, jako pro existenci Mikuláše nebo vodníka! Zatím co se někteří psychologové se stále drží tohoto šílenství, psychologie, jako celek se pohnula dále - donucena jevy kterým čelí.... Už není trapné připustit že lidský duch a (nebo) duše existují, a že není možné je měřit či definovat.

Byla to ta nová disciplína parapsychologie (vyšetřování psychických jevů), která donutila neochotné badatele připustit nefyzickou stranu člověka. Experimenty se zdály potvrzovat, že lidská mysl může ovlivnit fyzickou hmotu na vzdálenosti dosahu jakéhokoliv pozorovatelného vyzařování z mozku. Ve skutečnosti, již od Antona Mesmera bylo pozorováno, že hypnotizovaná média mohou „vidět“ události, odehrávající se na míle daleko. Neexistovalo fyzické vysvětlení. Mysl musí být nefyzickou skutečností, která je rozdílná od mozku. Ovšem i toto připuštění ten jev nevysvětlovalo. Lidská mysl - sama o sobě - není schopná „remote viewing,“ a v žádném případu nemůže být odpovědná za návštěvy spirituálních bytostí (entities), za záblesky budoucnosti, nebo za schopnost mluvení v jazycích, kterým nebyla nikdy vystavena. Takové jevy se dají vysvětlit pouze, pakliže lidská mysl je v kontaktu s jiným zdrojem informací a síly.

Velká část psychoterapie se týká hypnózy pacienta a jeho regrese do minulosti, nebo jiných prostředků, které ho uvedou do stavu vysoké ovlivnitelnosti. Zatím co terapeut má kontrolu slovní, jiná mysl může převzít kontrolu mentální. Edgar Mitchell se zabýval zdánlivě úspěšným experimentem telepatického ovlivňování chování objektu na dálku. Jak uvidíme, pouze vliv mysli jiné než mysl terapeuta může vysvětlit většinu toho, co se v terapii odehrává...Pátrání po jiných myslích.

Bible nás učí, a všechny kultury v historii tak věřily, že duchové existují - inteligentní bytosti bez těla. Ale některé (ať už andělé či démoni) mohou na sebe vzít tělesnou formu způsobem, který nechápeme. Mohou dokonce mít dopad ve fyzické rovině ve které naše těla fungují, a patrně „posednout“ lidské tělo i osobnost. Opět, jak k tomu dochází ( i v případě že „posedlá“ osoba souhlasí), nevíme. Ani se pokoušet o pochopení či o kontakt s těmito bytostmi v žádném případě nemáme: Kdyby se kdokoliv uchyloval k duchům zemřelých a vědmám aby s nimi smilnil, takového vyobcuji ze společenství jeho lidu. (Levitikus 20:6). ... Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se věštbami,ani hádač či čaroděj, ani zaklínač ani jasnovidec, ani ten kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo tyto věci činí, má Hospodin v ohavnosti..... (Deuteronomy 18:10-12).. Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl s prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu... (Koloským 2: 18)..

Okultní mínění Karl Junga mělo strašný dopad na psychologii. Jeho osobní „spirituální vůdce,“ Philemon, právě tak jako přízraky, které Junga strašily, se mohli zjevit náhle z ničeho, a právě tak zmizet. Ale Philemon měl konkretní formu a zdál se být nezávislou jednotkou a Karl Jung k němu vzhlížel jako ke svému guru. Většinu svých teorií se Jung naučil právě z těchto démonických zdrojů, teorie, které mají takový vliv na dnešní psychologii....

Badatelé se sjednotili na čtyřech možnostech k vysvětlení jevu: 1) Jsme částí univerzální mysli a tak - potenciálně - máme veškeré znalosti a moc k dispozici. 2) Nefyzické bytosti mrtvých, jsou schopni komunikace a interakce se živými. 3) Jiné „mysli“ tam „venku“ patří mimozemšťanům, kteří se mohli vyvinout za potřebu těl, a dovedou ovlivnit či převzít kontrolu nad lidským myšlením. 4) existují jiné mysli patřící démonům a andělům, obě skupiny se snaží lidstvo ovlivnit - první pod kontrolou Satana, druhá pod vedením Boha.

První teorie padá svou vlastní vahou, když připisuje lidstvu kdykoliv dosažitelný zdroj neomezeného poznání a moci. To se sotva srovnává s naší zkušeností. To, že by člověk musel dosáhnout pozměněného stavu mysli, aby se mohl „napojit“ na tuto údajnou univerzální mysl, vypadá trochu „uhozeně.“ Buď její částí jsme a tak je nám všechno okamžitě k dostání, nebo ne. Jak to vypadá, tak zřejmě ne.....

Co se týká alternativy druhé, že duše mrtvých jsou schopny nás kontaktovat, Bible to popírá právě tak, jako zdravý selský rozum. Proč by teta Amálie (na příklad), která byla velmi prostou osobou v tomto životě, měla najednou vědět všechno na té druhé straně? Kromě toho. tito údajné nefyzické bytosti jednohlasně prodávají Satanovy lži z Edenu. Možná o sobě tvrdí že byli Křesťané, či ateisté či cokoliv v životě, ale po smrti se stali výřečnými mluvčími pro Satana. Mnohem pravděpodobnější je, že to jsou démoni, vydávající se za duše zemřelých...

Alternativa číslo tři: Vysoce vyvinutí mimozemšťané.... víme, že už jsme viděli nemožnost evoluce, a že fakta vylučují hypotézi ETI. Autor Robert A. Baker poukazuje na skutečnost, že nikdo nebyl schopný přijít s fyzickým artifaktem, který by nepopíratelně prokázal, že mimozemské meziplanetární lodě existují, nebo že jakýkoliv mimozemský život - inteligentní či ne, existuje. Do té doby člověk musí zůstat nepřesvědčen jakoukoliv zprávou o mimozemšťanech, hvězdných plavidlech, nebo únosech lidí mimozemšťany... (Robert A.Baker, Hidden Memories: Voices and Visions from Within, 1992)... Terence Sanbek, kalifornský klinický psycholog podává další námitku zdravého rozumu: Dostat se k nejbližší hvězdě by zabralo roky - i kdyby jste cestovali rychlostí světla, což nemůžete. Když se tam dostanete, oslovíte nejprve opilého rybáře od Mississippi, nebo se obrátíte na hlavu Státu? Pakliže jste skutečně natolik inteligentní, nemůžete jednat tak stupidně, že?

Zbývá nám už jen jedna volba: Démoni stojí v pozadí okultních jevů. Veškerá evidence kterou jsme doposud prozkoumali poukazuje na jednu pravděpodobnost: že jsme pod invazí osobními bytostmi velice rafinovaných, jejich konečným cílem je strhnout lidstvo do zkázy, která na ně čeká pro jejich rebelii. Ano jejich cíl byl prozrazený satanistkou Marilyn Manson: „Jsem na cestě dolů, a chci vás vzít se sebou.“ Takové šílené siláctví se některým lidem zamlouvá. Ale při tom, jak připravují past na většinu lidstva, démoni se vydávají za ETI, Ascended Masters, rozdvojené psyché, či cokoliv se bude líbit těm, se kterými chtějí navázat kontakt. A jejich hra se usnadňuje tím, že lidstvo neuvěřitelně odmítá postavit se pravdě, a ještě psychoterapeutovou dychtivostí hrát v mantinelech Satanovy lži...Mekka lidského potenciálu.

Během šedesátých a sedmdesátých let, mnoho předních „světel“ na kvetoucím poli humanistické psychologie se scházeli k sdílení svých teorii v Esalen Institutu, v oblasti Big Sur, jižně od San Franciska. Abraham Maslow se svou ženou Bertou jej objevili náhodou a nadlouho. Slavní lidé, jako Aldous Huxley, Paul Tillich, Arnold Toybee, Joan Baez, Simon a Garfunkel, někteří z Beatles, B.F.Skinner, Linus Pauling a Jerry Brown občas zaskočili na diskusi. Ealen se stal střediskem New Age na Západním pobřeží ještě před tím, než název New Age vešel na scénu.

Esalen už se dávno zabýval „channeling spirit entities“ (přijímáním zpráv od spirituálních bytostí) dávno před tím, než se to stalo populární. Esalen měl svého vlastního rezidenta-přijímačku, mladou Angličanku Jenny O´Connor . Pomocí automatického psaní, skupina nezemských „jednotek,“ které se zvaly „Nine“ (údajní rezidenti hvězdy Sirius) dávali pravidelné zprávy skrze Jenny a byly občas pozoruhodně přesní ve předpovídání budoucích událostí. Spoluzakladatel Richard Price, před jeho příšernou smrtí, byl tak nadšený, že počal angažovat „Nine“ ve svých „Gestalt“ terapeutických konzultacích.... Po několik let Esalon nabízel ve svém katalogu Gestalt terapeutiku, která bude prováděna pomocí „Nine“ paranormální inteligence. (Esalon Catalogue 1980).

V katalogu dokonce existovala biografická stať pro „Nine,“ která je popisovala jako „vaše gigantické reflexe,“ praktikové gestaltu, poradci v manželství, čistá energie v případě nutnosti, k dostání komukoliv. Price vyjadřoval názor, že bylo vlastně jedno zda materiál který Jenny od „Nine“ přijímala, přichází se Siria, či z nevědomí Jenny. „Nine“ byli dokonce konzultováni ohledně starších ředitelů Esalon na veřejném mítinku, který skončil výměnou personálu na špičce vedení. (Walter Truett Anderson, The Upstart Spring, 1983)..

Pro naší studii je důležitý fakt, že „Nine“ komunikovali skrze jiná média, s jinými organizacemi a lidmi zapletenými v okultu. Kontaktovali Andrija Puchariče v jeho laboratoři, a zatáhli ho do okultu. Zesnulý Gene Roddenberry (Tvůrce Star-Trek-u) doufal, že se s nimi spojí a napsal skript nazvaný „The Nine.“ Byly jim napsány knihy, jako „The Only Planet of Choice“ věnovaná „ to Tom and the Council of Nine,“ s tím, že Tom je údajným mluvčím pro „Nine.“ Apoštol Pavel identifikoval „Nine,“ už před 1900 lety jako „démonické nepřátele lidstva, kteří vládnou spirituálním zlem...“ (Efezským 6:12).Humanistická a transpersonální psychologie.

„The Association for Humanistic Psychology“ (AHP) byla silně proniknutá otevřeným okultismem. Už v roce 1986 byli praktikující šámané hlavními mluvčími na Dvacáté čtvrté roční schůzi při San Diego State University. Účastníci dostali příležitost aby prožili a učili se, jak vyvíjet u druhých šamanský pozměněný stav vědomí vhodný pro kontakt se spirituálními bytostmi. Potom tam probíhaly séance pro zkoušení komunikací se „spirit guides“ a jinými „spirituálními přátely.“ Ve zprávě o konvenci, Los Angeles Times přiložily i fotografii Durchback Akuete, africký medicine man, jak přivádí do transu AHP spolu-presidenta L.Barbacha.

AHP, které tvrdí, že že provádí vědu psychologie, inzerovalo svou 1986 konvenci v tisku „Shaman Drum: A Journal of Experiental Shamanism.“ Krátký pohled na kterékoliv číslo „Shaman´s Drum“ odhalí silnou angažovanost psychologů. Typické vydání má články jako „Learning to Trust the Spirits“ (Shaman´s Drum, Fall 1996)... a propaguje nejprimitivnější démonický okultismus jako osvobozující pravdu. Zamyslete se nad následujícím popisem pod ilustrací v nedávném článku s názvem:“Handling Hungry Spirits: Shamanic Rituals of the Embera“: Mladá haibana zpívá popěvek k vyzývání hai (duchů)...... Dívka je namalovaná ve formě hada, která slouží jako hostitelka hai (duchů) během léčby.... Oblečená do korálků s bederní páskou, haibana drží šamanskou berlu, jak tak nabízí duchům komerční alkohol a importované cigarety Marlboro. Aceite přetahuje třikrát živého hada přes pacientku tak, aby absorboval její nemoce.

Inzercí v Shaman´s Drum AHP jasně doufá přilákat do svých řad více činných šámanů skrze příbuznost mezi psychoterapií, a jejich starodávným náboženstvím. Byla také jasná implikace, že psychologové by mohli naučit šámany několik nových triků... Část inzerátu zněla:

Nezapomenutelná příležitost učit se od některých nejslavnějších hojitelů a spirituálních vůdců v Západní Africe a Brazílii. ... Cestujte do pozměněného stavu vědomí tam, kde je možné potkat vyšší spirituální učitele a samé „bohy.“ Předměty jsou: Rituál, Meditace, Pozměněné stavy vědomí, Šámanismus a Spirituální Hojení, Média...

Co si představují, „vědečtí“ psychologové pod termíny jako „higher spirit teachers,“ „gods,“ „Spirit healing,“ a „Mediumship“? Transpersonální psychologie je ještě více otevřená o své okultní angažovanosti. Jedny noviny ohlásily: Vidět vise. Mluvit v jazycích, Procházet se a mluvit s Ježíšem. Blaženost s Buddhou. Zápasit se Satanem. Vidět UFO. ... Zní to jako výčet psychologických chorob od lidí, kteří zmagořili. Opravdu zmagořili? ..... Ústav pro transpersonální psychologii v Menlo Parku (Kalifornie) .... psychiatři, psychologové, a poradci, jsou odborníci na rozeznávání spirituality, jako důležitý prvek lidské podstaty. (Joan Cannell, „The Spiritual Frontier“ in San José Mercury News June 14 1986)...

Profesor Charles Tart považuje transpersonální psychologii za spirituální psychologii. Byl nazván jedním z předních odborníků této země na transpersonální psychologii, psychologii spirituálního růstu.“ Jeho antologie Altered States of Consciousness a Transpersonal Psychologies, jsou považovány za klasiku.“ Tart píše: Spirituální psychologie, které ukazují jak růst spirituálně je možné nalézti zakotvené v Sufismu, v různých formách Buddhismu jako třeba Zen, v tradičních praktikách jógy. Obvykle učí, že vaše destinace je, aby jste se vyvinuli do vyšší přirozenosti.

Ve svém příspěvku do Journal of Humanistic Psychology psycholog John Heider přiznává, že hlavním katalyzátorem v rozvoji transpersonální psychologie bylo „široké používání a zneužívání psychedelických substancí jako marihuana LSD, a mescaline. Psychedelické drogy daly nepopíratelnou evidenci, že pozměněné stavy mysli jsou reálné a že cestička k transcendentní zkušenosti existuje.

Odkaz Sigmunda Freuda.

Ukázalo se, že Freud byl podvod. Jeho práce nebyla vědecká. Některé ze studií jeho případů, které nabídnul na podporu svých teorií, jsou zakuklené autobiografické skeče. Jeho „objevy“ odrážejí jeho vlastní sexuální posedlost, právě tak, jako u Junga. Ranná korespondence mezi nimi má také otázky na Freuda, týkajících se způsobu svedení pacientky, Sabiny Spielrein. Jung měl jiné milenky - právě tak jako Freud nebyl omezen na svou švagrovou, Minna Bernays. Moderní psychologie vyvěrají povětšině ze sexuální zvrácenosti a vzpoury proti Bohu se strany jejich „objevitelů.“

Freudovy teorie byly založené na jeho zvráceném pohledu, že všechny myšlenky, pocity a motivace mají své kořeny v sexuální touze. Jeho „Oidipovský Komplex“ pro který není možno najít evidenci ve všeobecné populaci, jasně obrážela jeho vlastní posedlost s incestem. Zlo, které povstalo z vlivu Freuda a Junga nelze ani odhadnout. Dokonce velmi známý německý časopis Der Spiegel v červenci 1994 ve svém článku naznačil možnost démonické účasti na Jungově a Freudově psychologii. ... I když on sám byl zdiskreditovaný, dvě z Freudových teorií zůstaly jako hlavní podpora většiny psychologie a psychoterapie: nevědomý a psychický determinismus. Freud si přisvojoval objev skutečnosti, že lidské chování je hnáno nutkáním povstávajícím z dětských traumat a které leží skryté v oblasti zvané „nevědomí“ a lze jej dosáhnout a léčit pouze psychoterapií. Profesor Dawes vyjadřuje své pobouření: „Nejzhoubnější z těchto pověr je, že chování dospělých je určováno hlavně dětskými prožitky, dokonce i nepatrných, a hlavně těch, které buď vyzdvihují či snižují naše sebevědomí...“ (Dawes, House).

Zřejmý efekt těchto teorií je zbavit viny zločince ať už spáchal(a) cokoliv. Na indexu Freudova obsažného díla, schází jedno jediné slovo: Odpovědnost. Bez odpovědnosti není vinný nikdo. Alkoholismus a návyk na drogy jsou „nemoce,“ kriminalita se stala „produktem“ sociálního prostředí, ve kterém byli lidé vychováni, a tak dále. (Gross, Psychological).. Namísto viny, my všichni jsme oběti - nejenom toho, co se nám stalo, ale oběti našich vlastních pocitů - a tím bez jakékoliv odpovědnosti. A tak District of Columbia odvolací soud ve svém rozhodnutí, že nikdo nemůže být odpovědný za zločin pakliže měl „neodolatelné nutkání.“ Toto rozhodnutí vedlo později k osvobození Joh Hinckley-e, který se pokusil o atentát na presidenta Reagana. (Dawes, House).Znovunabytí „potlačených“ vzpomínek.

Pakliže problém leží někde v minulosti, člověk se musí do minulosti vrátit, odhalit a jednat s tím traumatem. Tento proces se jmenuje „regression therapy“ a vyvolává mnoho kritických otázek. Paměť má daleko do dokonalosti, často se mýlí a je vypočítavá, jak bylo dokázáno mnoha vědeckými testy. .. Potom jde o cestu, kterou se vzpomínky v terapii extraktují. Pacient je nenápadně vedený do vysoce ovlivnitelného stavu mysli, potom v pokusu pomoci jeho paměti, dostává vodící doporučení. Tato doporučení velmi často převládnou a stanou se spouští „vzpomínky“ události, která se nikdy nestala. Události jsou pak vytvářeny stejnou cestou jakou používá šaman. Terapeut má velmi často svou vlastní - má svůj vlastní program, a činí nátlak na pacienta aby si „upamatoval“ to, co on terapeut - bez jakékoliv evidence - rozhodl, že je tím problémem. V případě že se pacient nemůže upamatovat, je obviňován, že potlačuje vzpomínku, nebo že odmítá se upamatovat. Freudův modus operandus pokračuje dodnes. Freud napsal: „Nesmíme věřit, co pacienti říkají, (když popírají jakékoliv vzpomínky) vždy musíme předpokládat a také jim sdělovat, že si něco ponechali pro sebe. ... Na tomto musíme trvat, musíme opakovat tlak a presentovat sebe jako neomylné, až nám něco řeknou. .. technika nátlaku nikdy nepochybí...“

Tento druh terapie opakovatelně vedl k falešným vzpomínkám. Tisíce rodin po celé Americe byly zničeny falešnými vzpomínkami na údajné sexuální a satanické rituální zneužití (SRA), které se nikdy nestaly. Obvinění (většinou otcové) bojují zpět a soudy rozhodovaly o velikých částkách peněz, které museli žalovaní terapeuti platit jako kompenzaci. Většina „vzpomínek“ na údajné sexuální zneužití a SRA jsou „odhaleny“ v hypnóze. Freud sám tuto techniku používal. Prokázalo se, že hypnóza vytváří falešné vzpomínky. Proto svědectví takto získané, je nepřípustné ve většině US států. Ano, skutečné vzpomínky byly pod hypnózou vyvolány, ale zde se setkáváme s vážným problémem .... Osoby „vrácené zpět“ v hypnóze do dělohy, si „pamatovaly“ detaily vlastního porodu (včetně konverzací kterým nemohly porozumět). Ale vědeckým faktem je, že mozek (myelin sheating) je příliš nevyvinutý, aby byl schopný mít vzpomínky. Tyto „vzpomínky“ zřejmě z mozku nepřišly. Lze se pouze domnívat, že nějaká jiná mysl tyto „vzpomínky“ dodala ve formě podvrhu.

Už jsme viděli spojitost mezi okultem a reinkarnací, základním článkem víry Východního mysticismu a čarodějnictví. Pod hypnoterapií se produkují faktuální „vzpomínky“ o prostředí a událostech z údajných minulých životů a dokonce se občas vyprodukuje i cizí jazyky. Opět jsme nuceni k neuniknutelnému závěru, že nějaká jiná mysl tato data dodává - data která jsou za hranicí schopnosti osoby pod hypnózou. Používajíce „spirit guides,“ šamané používají tuto stejnou techniku po tisíce let.Rozdvojené osobnosti?

Další klam zplozený z Freudových teorií o nevědomí a psychickém determinismu je přesvědčení, že člověk může být „obydlen“ mnoha osobnostmi. Takový pacient je prý postižený s „multiple personality disorder“ (MPD). Sotva někdo slyšel o MPD před filmem „The Three Faces of Eve“ z roku 1957. Vypráví příběh Christine Costner Sizemore, které po mnoha terapiích údajně manifestovala 22 různých osobností. V roce 1973 kniha Sybil a její film v 1977 zapříčinila úplnou explozi tohoto přesvědčení a MPD byla spojována se sexuálním zneužitím. Publikace Michelle Remembers přidala k MPD ještě dimenzi SRA.

V roce 1980 byla MPD identifikována v DSM-III jako psychiatrická porucha. Dnes někteří psychologové teorizují, že my všichni máme rozdvojené personality a že lidstvo by mohlo učinit veliký evoluční skok vpzřed tím, že se naučí tuto vnitřní sílu „osedlat.“ Další psychologové poukazují na spojitost MPD k okultním prožitkům a vztah „rozdvojených“ k „vyššímu já,“ objeveném v jogínském transu. (Ray Grasse, „The Crowd Within: Multiple personality disorder, and Traditional Esoteric Psychologies“ in The Quest Autumn 1994). Popis klinického lékaře Armanda DiMele-ho z New Yorku činí to okultní spojení velmi jasné:

V jednání s rozdvojenou osobností vlastně zvete tu věc skrze hypnózu. Mluvil jsem se „spirituálními hlasy,“ které přišly skrze „rozdvojence“ a které mi řekly o mém dětství. Podrobnosti, jako věci visící na zdích našeho domě. Existuje jakási nepopíratelná evidence něčeho čemu nerozumíme a ani nemůžeme změřit...“ (Klimo, Canneling)..

Kalifornský psychiatr Ralph B.Allison, jeden z vedoucích autorit na MPD, je pevný věřící ve „vyšší já“ a sám je praktikuje. Říká: „Každý z nás máme k němu přístup. Nemusíme chodit k médiu. Můžeme to dělat privátně, potichu....“ Allison občas nazývá své „vyšší já“ „Mike,“ a ponechává si pro sebe svůj posudek, kdo či co by finálně „Mike“ mohl být. MPD pacienti, podle Allisona nenaslouchají vyšším pomocníkům, a tak proto trpí. Terapie v sobě zahrnuje také učení naslouchat. (Klimo, Channeling). Je tohle věda? V klasické okultní terminologii, doktor Allison nazývá tyto „jednotky“ jako „Ascended Masters,“ kteří - jak on věří, jsou příbuzní našich „vyšších já.“ Na základě zkušenosti s MPD, tento psychiatr se dostal k víře „nefyzických myslí.“ V konversaci s těmito „jednotkami“ mu některé říkají: „Nestarej se o to, odkud přicházíme, jaká je naše adresa, nebo kde jsme žili před tím!“ Jiní opět vyprávějí: „V mém posledním životě jsem žil jako Sioux v Dakotách, a už tenkrát jsme měl rozdvojenou osobnost, a tak mně poslal Bůh, abych jí (pacientce) pomohl v jejích potížích. Jsem na to odborník.“

V typickém postoji psychiatra, dr. Allison říká: „Kdo jsem já, abych se dohadoval? Mojí prací je pomáhat lidem, a je mi úplně jedno, odkud informace přichází. Ptám se jen: funguje to?“ Ve skutečnosti by identita těchto bytostí měla být velmi důležitá. Zní to jako démonická posedlost.... Mezi mnoha případy, které by mohli být humorné, kdyby nebyly tragické, je případ ženy jménem Nadean Cool, která žalovala svého bývalého psychiatra pro trestnou nedbalost, protože jí řekl, „že má 120 osobostí, a potom účtoval její pojišťovně účet za ´grupovou terapii´.“ Blue Cross, (jedna z hlavních pojišťoven) která zaplatila 113 tisíc dolarů psychiatrovi Dr.Kenneth Olsonovi a 114 tisíc St.Elisabeth Hospital ve Wisconsinu, se přidala ke Cool-ové v žalobě s tím, že Olson jí účtoval za skupinovou léčbu a tvrdil, že ošetřoval víc než jednu osobu. (St.Petersburg, Florida Times, Feb.12 1997)... Co je tohle za vědu? Už zdravý rozum se brání....Mimozemšťané a psychologie.

Ať už kult UFO je mýt, kouzlo či šílenství, jeho velekněží jsou psychiatři, a náboženský rituál, který používají, je hypnóza. Tato starodávná šamanská metoda činí pojítko mezi UFO, NDE, a okult. Velmi málo z těch, kteří byli uneseni ( na UFO) - pakliže vůbec někdo - má vědomou vzpomínku na tuto údajnou příhodu. Při procesu regresse do minulosti pod hypnózou, (s pomocí nějakých nápovědí), „vzpomínka“ na „únos“ a na to že byl(a) fiziologicky vyšetřen(a) a možná i někdy sexuálně napaden(a) je odhaleno terapeutem - přesně tak, jako „vzpomínky“ údajného sexuálního zneužití v dětství byly „odhaleny“ po tisících... Jacques Vallee považuje regressi pod hypnózou k odhalení vzpomínek za „velmi pochybnou metodu, která se - bohužel stala standardem ve vyšetřování UFO. (Vallee, Revelations).. Ve skutečnosti se může, každý hypnotizovaný subjekt, „upamatovat“ jak byl unesen UFO, a bude se to podobat údajně skutečným „únosům,“ jako vejce vejci. Zážitky tak zvané klinické smrti se dají také duplikovat pod hypnózou, čímž se ukazuje spojení mezi UFO jevy a okultem. (Greenberg, Encounters)...

Po celé Americe, stovky skupin lidí, kteří věří, že se setkali s mimozemšťany anebo byli uneseni, se scházejí pravidelně,, obvykle pod vedením psychiatra. Typická je skupina z předměstí Los Angeles, kterou vede hypnoterapeutka Yvonne Smith „pro lidi, kteří se domnívají, že jejich sexuální a rozmnožovací chování, je kontrolováno mimozemšťany.“ (John Vaughan, „UFO, space alien stories, fill the ether once more,“ in Santa Barbara News Press, November 20, 1994)..

Hlavním knězem v únosech UFO je Dr. John E. Mack, profesor psychiatrie při Cambridge Hospital, Harvard Medical School, laureát Pulitzer Price. Intervieoval víc než sto lidí, kteří tvrdí, že byli unešeni na palubu UFO. Většinu toho, co tvrdí že se naučil z těchto pohovorů, je uvedeno v jeho knize „Abduction: Human Encounters with Aliens. James S.Gordon zrevidoval tuto knihu v New York Times:

Po čtyři roky tento známý psychiatr zaznamenával podivné a napínavé zprávy od normálních lidí, kteří věří, že byli uneseni z jejich domů a automobilů a transportováni skrze stěny, na paprsku světla, do hvězdných lodí. Tito výmluvní sensitivní a dobře vzdělaní lidé nebyli - podle dr. Macka, psychotičtí, blouznící či toužící po publicitě. Jejich zážitek s únosem na UFO se zdá být zdrojem, ne symptomem jejich nesnází... Jak tak dr. Mack naslouchal, počal věřit že jejich prožitky byly, v určitém smyslu „skutečné,“ a - pod hypnózou - jejich fragmentované vzpomínky se stanou krystaly, kolem nichž se formují komplikované scény únosu, zneužití a instrukcí...

Jak jeho kniha prozrazuje, Dr.Mack počal vidět spojení mezi únosy UFO, zážitky blízko smrti, a regresse minulého života. Všechny tyto zkušenosti jsou, jak Mack navrhuje, jsou pomocným faktorem k znovuzískání věčné (okultní) moudrosti...

Bohužel, vyprávění unesených postrádá váhu autority, kterou by Mack a souhlasící čtenáři k tomu rádi přidali. .... Je to právě zde, přesně na klinické a vědecké půdě, kde je jeho kniha zranitelná kritikou. Právě tak znepokující je nedostatek materiálu o metodách dr.Mack-a, jak vyvolává hypnotický trans, či jaké otázky podává svým subjektům pod hypnózou, a potom jeho prohlášení, že on a „unesení“ „spolu-vytvářejí“ jejich realitu...

Dr. John Mack hovoří o „jevech, které se zdají přicházet z jiné dimenze; informace získané telepatií, věštectví a celou psi (psychickou) říši; prožitky mimo tělo, prožitky z blízké smrti, telekinese a jev únosu UFO, to jest o jevech, které se mohou manifestovat ve fyzickém světě, ale zdají se mít původ v dimenzi jiné, přicházejí z neviditelného místa.“ (John E.Mack, M.D. „Studying Intrusions from the Subtle Realm: How Can We Deepen Our Knowledge?“ v článku „When Cosmic Cultures Meet, the Proceedings “: An International Conference Presented by the Human Potential Foundation, May 27-29 1995)... Popisuje svět okultu, ve který počal vášnivě věřit...

Karl Jung žil ve stálém zmatku, stav který ho pronásledoval od dětství. Byl zmítán pomyšlením na to, který stav je ten skutečný: vědomý či nevědomý. Tato ambivalence nebo-li dvojakost se ukazuje jasně následující popis jednoho snu, který zároveň odhaluje jeho názor na UFO a skutečnost, že Jung měl hlubší problémy nežli jeho pacienti: Z mého domu jsem zachytil pohled na dva čočkovité kovově zářící disky řítící se přes dům...dvě UFO. Potom přiletěl další předmět: optický objektiv s kovovým prodloužením, které vedlo do schránky - jako laterna magika. Ze vzdálenosti šedesáti - sedmdesáti yardů se to zastavilo ve vzduchu zaměřené přímo na mne...... Probudil jsem se s pocitem úžasu. Prolétla mi hlavou myšlenka: Stále si myslíme, že UFO jsou naší projekcí. Nyní to vypadá tak, že my jsme jejich projekcí. Jsem promítán to laternou magikou jako C.G.Jung. Ale kdo manipuluje tím aparátem? (C.G.Jung, Memories, Dreams, Reflections, 1963).Ohromující produkty hypnotického transu.

Záhadné efekty, které provázejí hypnózu, ponechávají vědce v hádankách. Občas se objeví spontánní „vzpomínky“ na minulé a budoucí životy, ze kterých se nejméně jedna pětina týká života na jiných planetách... (Martin Deidre Bobgan „Hypnosis and the Christian,“ 1984).. Hypnotický trans také produkuje zkušenosti běžné při stimulaci psychodelickou drogou, TM, a při formách jógy či Východní meditace. (Greenberg, Encounters).. Kromě toho, hypnotizované subjekty spontánně manifestují psychické síly, věštění, prožitky mimo těla a celou škálu okultních jevů. (Greenberg, Encounters ; DeHerrera „Hypnosis).

Povšimněte si případu Williama, inteligentního, vyrovnaného, jednadvacetiletého studenta, hypnotizovaného profesorem Tartem. William prožilů to stejné kosmické vědomí a sebe-uskutečnění, jaké je vyvolané jógou nebo klinickou smrtí. Prožil hluboký mír, potom oddělení od těla, posléze oddělení se od vlastní osobnosti a vplynutí do vesmíru - pocit, že je všechno bez omezení v tom, co by chtěl prožít, či čím by chtěl být. Cítil plnnost Božího vědomí, „ve kterém čas, prostor a ego jsou předpokládaně transcendovány. Zbylo jen čisté uvědomění si primální nicoty, ze které veškeré manifestované stvoření pochází.“ (Bobgan, Hypnosis)..

Akceptovaná teprve v roce 1958 Americkou Lékařskou Asociací, jako terapeutická technika, hypnóza se zdá demonstrovat sílu mysli, která ovlivňuje tělo. Je to vliv placeba pod přesnou kontrolou. Existuje dokonce evidence, že „dochází k buněčným změnám, vedle změn chování.“ Martin Deidre Bobgan píší: „To, že spojíte slovo hypnóza se slovem terapie, neznamená, že jste ji vyzdvihli z okultu do vědy.“ Bílý límeček může vypadat důvěryhodněji než peří a pomalovaná tvář, ale základ je stejný. Hypnóza je hypnóza, ať se jí říká lékařská hypnóza, hypnoterapie, autosugesce či cokoliv jiného. Hypnóza v rukou lékaře je právě tak vědecká, jako proutek na hledání vody v ruce stavebního inženýra.“ (Bobgan, Hypnosis).

Někteří lékaři používají hypnózu jako anesthetikum. Když se některým hypnotizovaným pacientům oznámí, že žádnou bolest nepocítí, nebo že nenastane krvácení, stane se to skutečností u mnoha subjektů. Nebo naznačení že cigarety chutnají odporně, na příklad mohou pomoci přestat kouřit ..... Jógy a jiné typy Východní meditace jsou formou samohypnózy, či autosugesce. Jsou praktikovány různé druhy sebe-hypnózy. Založeno na létech bádání, lékař William Kroger a psycholog William Fezler varují, aby se nikdo nenechal zmást tak zvaně údajnými rozdíly mezi hypnózou Zen, jóga, a dalšími Východními hojícími metodami. Přesto že každá má jiný rituál - v podstatě jsou stejné. (J.Greenberg, Close Encounters, All in the Mind?, 1979)... Samo-hypnóza je hojně praktikována v holistickém zdravotním hnutí a potom na seminářích úspěchu pro vyprodukování úspěchu a posílení sebevědomí. Výsledky hypnózy nemohou být vysvětleny jakoukoliv schopností mozku, nebo mysli. Hypnóza je hlavní branou do okultu a sehrála hlavní roli v invazi okultu do Západní společnosti. Sebe-hypnóza, kterou se naučil od svého staršího bratra Joe, sehrála podstatnou roli v jeho zavedení do okultu. (Jackson, Sacred Hoops). Dva závěry, které většina badatelů považuje za nechutné, ale neuniknutelné jsou: 1) Za všemi druhy okultních jevů včetně UFO, stojí společný zdroj, který se zdá orchestrovat chytrý podvod pro své vlastní cíle. 2) Hypnóza, nebo síla sugesce, je v samém srdci tohoto komplotu. Pakliže odmítnete tyto dvě konkluze, potom nic nedává smysl. Potom badatel může pouze, jako profesor Alwin H.Lawson z kalifornské univerzity si bručet: „Podstata tohoto stimulu nahání hrůzu...“22. „Křesťanská“ psychologie.Psychologie a psychiatrie nabízejí vědecké vyladění psyché ... náhražku Křesťanství.... zpověď.... mystickou činnost, .... školené kněžstvo oddané sloužit za hodinový plat těm, kteří chtějí zpověď.... Medikálně-psychologický koncept nemoci zcela nahradil hřích. Hovoříme nyní hladce o vrazích jako lidech „nemocných.“ Freudovy ateistické ideje paradoxně ovlivnily i kněze pastory, rabíny, kteří se nyní tlačí na pastorální porady - což činí duchovenstvo více freudovské, než křesťanské...

- Martin L. Gross. -V případě obtížné diagnózy, obyčejně seženu horoskop.....

- Carl Jung -Překvapující množství psychoterapeutů následuje Jungovy rady (o konsultování horoskopu).

- Wholemind Newsletter. -Pod vlivem humanistických psychologů, jako Carl Rogers a Abraham Maslow , mnoho z nás, Křesťanů počalo vidět potřebu sebe-lásky a sebe-hodnocení.... Toto je dobrý a nutný pohled...

- Bruce Narramore -Dnešní MD psychiatři a Ph.D. psychologové se ustavili v neodiskutovatelné roli Šalamounů naší doby. Nový videc podává své soudy s neomylným nádechem papežské buly, postoj, který zastraší i suverénního laika....

- Martin L. Gross -Psychiatrie byla ochotná posvětit své hodnoty svatou vodou medicíny a nabídnout je jako pravou víru „Mentálního Zdraví.“ Je to falešný Mesiáš....

- E.Fuller Torrey, mezinárodně uznávaný psychiatr -Není nic křesťanského v psychologii. To že používá výrazy jako duše, duch a dokonce i Bůh, oklamalo mnoho Křesťanů kteří věří, že psychologie je kompaktibilní s Křesťanstvím. Ovšem význam těchto slov v psychologii přichází z okultu, jsou proti-biblická a nevyhnutelně proti-křesťanská. Psychologie je ve skutečnosti nepřátelským náboženstvím se svým anti-křesťanským vlastním evangeliem, které nabízí nebiblické diagnózy a bezbožné léky pro stav lidstva. Dokonce i Rollo May vyjádřil obavy ze spojení psychologie s náboženstvím. Další světští psychologové, jako Sam Keen a Philip Reiff, „popsali psychoterapii jako druh národního náboženství, s evangeliem sebe-uspokojení a s terapeuty jako novými knězi.“ (Miles Vich Rollo May „ Debating the Legitimacy of Transpersonal Psychology,“ in „The Common Boundary,“ July/August 1986)..

Jeden psycholog říká že „někteří z nejvlivnějších pionýrů americké psychologie v ní nalezli ideální prostředek, jak odmítnout svou křesťanskou výchovu ve jménu vědy.“ (Mary Stewart van Leeuwen, „The Sorcerer´s Apprentice,“ 1982).. Profesor psychiatrie Thomas Szasz, sekulární Žid, říká: „Jedním z nejmocnějších motivů v životě Sigmunda Freuda, bylo vykonat pomstu na Křesťanství.“ (Thomas Szasz, The Myth of Psychoterapy, 1978), Szasz nazval psychoterapii „ne pouze náboženstvím, které se vydává za vědu, ale falešným náboženstvím, které zamýšlí zničit náboženství pravé......“ Ale není křesťanská psychologie něco zcela jiného? Ne, není. Ať už je psychiatr Křesťanem či ateistou, musel projít stejnými zkouškami a dosáhnout stejného standardu, aby dostal státní licenci. Na příklad „Fuller Graduate School of Psychology“ Fullerova semináře, je pověřená Americkou psychologickou asociací a musí splnit stejné bezbožné standardy jako každá sekulární škola psychologie....„Křesťanská“ psychologie neexistuje.

Prostou pravdou je, že něco jako „křesťanská“ psychologie neexistuje. Podívejte se na index kterékoliv učebnice psychologie. Naleznete psychologie Freuda, Junga, Existenciální, Behaviourální, Humanistickou, Transpersonální, ale o křesťanské psychologii není ani zmínka. Důvod je prostý: „Není Křesťana, který by byl zakladatelem specifické školy psychologie, známé jako „křesťanská.“ Ve svých pracích, které prezentovali při setkání se svými kolegy, dva křesťanští psychologové prohlásili a jejich posluchači souhlasili, že : není přijatelná křesťanská psychologie, která by byla znatelně odlišná od psychologie nekřesťanské. Bylo by obtížné tvrdit, že my pracujeme způsobem, který by byl fundamentálně odlišný od našich nekřesťanských kolegů. Doposud neexistuje jakákoliv přijatelná teorie, způsob výzkumu či léčebná metoda v psychologii, která by byla distinktivně křesťanská...“ (J.Sutherland P.Poelstra, „Aspects of Integration, a paper presented to the Western Association for Psychological Studies, Santa Barbara, June 1976)..

Tak co je potom míněno, řekne-li se „křesťanská psychologie?“ Většina laiků se skutečně domnívá, že existuje psychologie, která je specificky křesťanská. Ovšem profesionálové vědí, že se angažují v pokusu“ integrace ateistických a proti-křesťanských teorií do křesťanské teologie.“ Psychologie je právě ta „moudrost světa“ vyučovaná „duchem světa,“ kterou apoštol Pavel odmítnul. (1 Korintským 2:5-14). Zakladatel „Rapha,“ Robert McGee upřímně přiznává, že se připojuje k Svatému Duchu v partnerství a ateistou Albertem Allisem, který považuje Křesťanství za případ duševní choroby: „Změna v tom jak myslíme, cítíme a jednáme je proces, který zahrnuje nadpřirozenou práci Svatého Ducha. Ale jako místo startu používáme model, přejmutý od psychologa Alberta Ellise - jeho „Rational Emotive Therapy.“ (McGee, Search).

Psychologie vychází z okultu, je nevědecká a mnoho vedoucích odborníků připouští, že je destruktivní. Ta stejná oprávněná kritika, kterou lze postavit proti sekulární psychologii, je aplikovatelná na psychologii tak zvaně „křesťanskou.“ Přesto se dostala do nejlepších kazatelen, a tvoří velkou část učební osnovy na křesťanských univerzitách a dokonce i seminářích. Před několika lety rozeslal v letácích: Příští neděli oznámím na národní televizi historický průlom Těla Krista (Křesťanstva). Jeho dopad jistě vzruší křesťanský svět a uvede nás do nové éry pastorování. ..... Je prostě nedostatek vyškolených křesťanských psychologů, psychiatrů a pastorů, aby stačili pokrýt potřebu mas, volajících o pomoc. „Liberty Institute for Lay Counseling“ zaopatří nutné školení ...můžete být jedním z nich! Představte si to! Dr.Gary Collins a jeho štáb jsou tam (ve vašem pokoji). s vámi pomocí audio kazety...“

Inzerát George Fox University má tučný nadpis: „Naše doktoráty z psychologie mají něco speciálního - křesťanský světonázor! Leták Fullerova teologického semináře hrdě hlásí: Jako profese, křesťanská psychologie není nic nového. Je to Fuller..... Fullerova škola psychologie má všechno. Od M.S., v manželské a rodinné terapii až po Ph.D. klinickou psychologii. Následující výtah z plnostránkového inzerátu od „Wheaton College Graduate School“ v Christianity Today“ podává ten stejný integrační obrázek: Symboly pro psychologii příštího století : Psy.D. a M.A. v klinické psychologii ... oddanost k Písmu, a integrace psychologické teorie s křesťanskou vírou. ...

Inzerát Wheatonu zapoměl vysvětlit proč teorie antikřesťanů jsou integrovány do Křesťanství. Ani se nesnaží vysvětlit, proč by taková rozporná míchanice měla být žádoucí... Uzavírající verše jedné básně to říkají lapidárně:

Who would leave the fountain head

to drink the muddy stream

where men have mixed what God has said

With every dreamer´s dream!Vliv Normana Vincenta Pealeho.

Byl to Norman Vincent Peale, Zednář 33tího stupně, který nazval panenský zrod Ježíše Krista „jakousi teologickou ideou.“ kdo byl pionýrem v integraci teologie a psychologie, která se tak stala „křesťanskou psychologií. (Los Angeles Times, June 5, 1988). V roce 1937 zřídil Peale kliniku s jedním psychiatrem při svém kostele, která vzrostla na dvacet doktorů a duchovních. Toto se stalo inspirací pro tisíce podobných klinik dnešní doby. Hlavní učedník Pealeho, Robert Schuller, se stal hlavním faktorem v akceptování této a i jiných destruktivních učeních mnoha evangelisty. V jeho zprávě na World Psychiatric Congress v Madridu v 1967, Schuller vzbudil dojem, že psychologie i psychiatrie jsou v plném souladu s Křesťanstvím, a pokračoval v tomto klamu ve mnoha knihách a populárních televizních vystoupeních.. Pátého října 1997, během jeho TV programu „Hour of Power,“ přijmul Robert Schuller „International Victor Frankl Logotherapy Award.“ Logoterapie pobízí pacienta aby si uvědomil existenciální význam svého života na zemi (bez ohledu na nebe či peklo), který zahrnuje „spirituální“ hodnoty bez jakékoliv náboženské spojitosti a je založený na „Dobrém, Pravém a Krásném ale ne na Bohu.“ Logoterapie je humanistická a protikřesťanská. (Victor E.Frankl, „The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy , 1973 )... Přes to všechno, Schuller při přijímání odměny řekl: “...ta největší pocta , a Victor Franklovo učení stojí pouze za učením Ježíše Krista...“

Dnes, většina evangelických církví následuje příklad Pealeho, a Schullerova „Hour of Power „ má největší návštěvnost ze všech televangelistů každou neděli. Skutečnost, že Billy Graham dal své vřelé doporučení jak Pealeho, tak i Schullera byla jistě převažujícím faktorem v tomto úspěchu. Těch pár pastorů, kteří se ještě okultní invazi brání, je považováno za takové, kteří „zaspali dobu.“ V jejich knize „The Integration of Psychology and Teology“ křesťanští psychologové John D,Carter a Bruce Narramore píší: „Typický konservativní duchovní je dvacet až třicet let za svým liberálním kolegou v uvědomění si příspěvku psychologie k porozumění osobnosti.“

Peale byl horší než liberál. Otevřeně přiznával, že jeho myšlenky přicházely od dvou předních okultistů, zakladatele „Religious Science“ Ernesta Holmese a spoluzakladatele kultu Unity, Charlese Fillmore-ho. Dva duchovní (jeden z nich bývalý Pealeho chráněnec), nedávno vystopovali některé rysy Peale-ho učení k dalšímu okultnímu zdroji, Florence Shovel Shinn. Po srovnání jeho knih s jejími knihami „citují desítky specifických příkladů, kde Peale a Shinn nejenom stejně myslí, ale používají podobné či totožné fráze...

Shinn, která zemřela v 1940, čerpala z mystických zdrojů jdoucích zpět ke starodávnému egyptskému filosofu jménem Hermes Trismegistus a z tajemství Zednářů, jak je popsáno v Kybaliónu.... Díla Shinnové znovu vydaná firmou Simon Schuster, a církví Religious Science, jsou k dostání v New Age knihkupectvích. Norman Vincent Peale napsal úvod k vydání Simona Schustera s poukazem na to, že „už dávno používal její učení,“Nemožné povolání...

Křesťanský psycholog James Dobson píše: Křesťanská psychologie je hodnotné povolání pro mladého věřícího, pod podmínkou, že jeho víra je dostatečně silná, aby se mohla postavit humanistickým konceptům, kterým bude vystaven.. Proč musí být kdo vystavený humanistickým konceptům, aby se mohl učit křesťanskou psychologii? Psychologie byla vynalezena humanisty a nelze ji oddělit od humanismu, na kterém je založena.

Na svém národním rádioprogramu, Dobson a hlavní křesťanský psycholog Gary Collins (který byl subjektem interview), souhlasil, že psychologie je založená na stejných pěti principech jako humanismus. Potom ovšem oba dva prohlásili, že psychologie (humanismus) může být integována s Křesťanstvím. Člověk se musí zeptat, proč takové bezbožné spojení! ..... V jedné ze svých knih Gary Collins píše: „Je příliš brzy odpovědět z rozhodností, zda psychologie a Křesťanství mohou být integrovány.“

Jelikož, podle jeho vlastního přiznání, se to ještě nestalo, potom název křesťanská psychologie je misreprezentace vnucená církvi! Růst jeho vlivu, bohužel, roste. Po návštěvě křesťanského knihkupectví jeden reportér poznamenal: V sekci věnované křesťanskému životu, kde kdysi byly knihy o modlitbách a uctívání, naleznete dnes porady „jak se zbavit starostí,“ „jak překonat závislost,“ „jak jednat se stresem,“ „jak žít bez pocitu viny.“ (Gustav Niebuhr, „Evangelical Christians see value of psychology,“ Santa Barbara NewsPress, Feb.15, 1997).

A opět se musíme ptát: Proč se pokoušet integrovat teologii s humanismem? Může snad moudrost světa Křesťanství vylepšit? A je snad psychologie tím, co se Křesťanství nedostává? Bylo snad Křesťanství, po celých 1900 let o něco zkráceno? Už samotná idea křesťanské psychologie je jak nelogická, tak i nebiblická.... Ano, Křesťané mohou mít prospěch z moudrosti tohoto světa v různých oblastech, jako fyzika, chemie, medicína, a jiné sekulární disciplíny - tak proč ne z psychologie?

Je několik důvodů. Zaprvé by bylo směšné hovořit o křesťanské fyzice, nebo křesťanské chemii, protože tyto obory nemají s Křesťanstvím nic společného. Ale psycholog, na rozdíl od jakékoliv jiné profese tvrdí, že jedná se stejnými věcmi jako jedná Bible: Duše a spirituální strana člověka. Tento nárok by byl legitimní v případě, kdy by byla Bible nedostatečná....Kam se obrátit pro radu?

Ale copak nepotřebujeme občas radu? Jistě. Otázkou je „jakou radu a od koho?“ Copak by jeden hledal radu v případě srdečních potíží u automechanika? Což takhle požádat o finanční radu člověka, který několikrát zbankrotoval? Či žádat o radu jak se dostat do nebe někoho, kdo tu cestu nezná a očekává že půjde do pekla? Člověk by měl hledat zdroj či odborníka nejlépe kvalifikovaného v tom oboru! ..... Člověk sám sebe nestvořil, a není schopný si rozumět. V žádném případě neví, co je život. Jak by potom mohl pochopit vnitřní činnost své duše a ducha, své mysli a emocí? Psychologie je studie „psyché“, to jest „duše.“ Ale Jung doznal, že „nikdo neví co duše je.“ Jen hlupák by tedy akceptoval Jungovo psychologické teorie - a přesto jsou tyto studovány a používány stovkami (ne-li tisícemi) „křesťanskými“ psychology. (Původně vyšlo jako „Seele und Todt“ v Berlíně 1934. Citováno v „Psychology and the Ocult“ od C.G.Junga, 1977)..

Psychologie je marný pokus člověka porozumět sám sobě a upravit si své chování. Křesťanská psychologie uvedla tuto moudrost světa, která je v očích Boha pošetilostí, do církve. Je nabízena jako dodatek k Bibli. Potřebuje Bible takovou pomoc, a může spojenectví s humanismem vylepšit biblickou teologii? V tom případě máme nedostatečnou Bibli. Jistě, Bible nestačí, jedná-li se o technologii výkumu vesmíru, opravy motoru, tzransplantace ledvin a podobně. Nebyla pro tyto věci napsaná. Bylo by pošetilostí „jít pouze podle Bible“ když stavíme mrakodrap. Ale když dojdeme k věcem o kterých Bible píše, potom je tou nejvyšší autoritou... Nic jiného nepotřebujeme.

Bible je Boží Slovo a je neomylná. Tudíž se zdá být rozumné „jít podle Bible“ tam, kde nás Bible učí a dává instrukce. Bible se zaobývá „věcmi, které se týkají života a zbožnosti“ a tvrdí o sobě, že „nám dala v Kristovi všechno co potřebujeme v tomto ohledu.“ (2 Petr 1:3,4).. Tajemství křesťanského života je „Kristus ve vás.“ (Koloským 1:27). A je jisté že Kristus, který je „naším životem,“ nepotřebuje žádnou psychologickou radu. Vše co ptřebujeme je uposlechnout Ho a věřit že žije svůj život v nás, a k tomu nám dává Bible dostatečné instrukce. Bůh nám říká: „Nejúskočnější ze všeho je srdce - kdo je zná? Já, Hospodin, zkoumám srdce.“ (Jerem.iáš 17:9.10).... Moudrý člověk říká s Davidem: „Zkoumej mně, Bože Ty znáš mé srdce - zkoušej mně, Ty znáš můj nepokoj, pohlédni, zda jsem nesešel na špatnou cestu, veď mne po cestě věčnosti....“ (Žalm 139:24-24)...

Co může být lepšího než Boží analýza našich životů a motivů - než Jeho vedení? Jedno ze jmen našeho Spasitele Ježíše Krista je „Rádce“ (Isaiáš 9:6). Můžeme si přát lepší radu než takovou, kterou dává Jeho Slovo skrze Svatého Ducha? Jaká urážka našeho nebeského Rádce, když hledáme někde dodatkovou pomoc! ... Křesťanská psychologie tvrdí, že dodává dodatečnou odbornost, která Bibli schází. Toto tvrzení popírá jasné svědectví Bible. Ta pravá Církev - bez křesťanské psychologie - přežila římské arény, i Inkvizici, a krví svých mučedníků zanechala dědictví vítězného křesťanského života na stránkách historie dlouho, dlouho před tím, než Freud a jeho „křesťanští“ následovníci přišli na scénu!

Je Bible dostačující?

Bible prohlašuje, že je postačující pro všechny naše spirituální, emociální a behaviourální potřeby. Bůh nelže! Byly ti, které On inspiroval aby Bibli psali , omezení vlastními vědomostmi a tudíž trpěli nedostatkem hlubšího pochopení člověka, které později zaopatřili Freud, Jung, Maslowa další? To je urážka Boha! .... Psychoterapie se skládá ze stovek konfliktujících a nedokázaných teorií takže člověk nemusí mít obavy z toho, že by měla nedostatek falešné moudrosti. Kromě toho, jedna z těch silných evidencí toho, že Bible Božím Slovem je, je fakt, že doby a kultury, ve kterých byla napsaná, neměly není ten nejmenší vliv. Bible nebyla omezená moudrostí a vědomostmi těch kteří byli inspirováni aby ji napsali, ale je to Boží Slovo a je dokonalá.... ... Pavel říká, že pouze skrze Písmo muž či žena jsou zdokonaleni, „perfektní“ (dospělí, kompletní), plně připraveni na „všechny dobré skutky.“ Pro člověka aby žil v Božích standardech a byl všechno co si Bůh přeje, pro to najde radu v Bibli.

Křesťanská psychologie ve skutečnosti říká že Pavel nemá pravdu a že Bible není dostatečná, Klinický psycholog Bernie Zilbergeld píše: „Ti, jejichž předkové nacházeli útěchu v Božím Slovu a uctívali u oltářů Yahwe-ho a Ježíše Krista, dnes nacházejí uspokojení a uctívají u oltářů Freuda, Junga, Carl Rogers-e .. a spoustě dalších podobných autorit....“ (Bernie Zilbergeld, „The Shrinking of America: Myths of Psychological Change, 1983).... Jednoduchá logika praví, že jestli křesťanská psychologie má nějakou hodnotu k nabídnutí, potom biblické tvrzení o její dostatečnosti je nepravdivé, a tím že se spoléhala pouze na Bibli, Církev nesplnila spirituální a emociální potřeby Křesťanů za posledních 1900 let.... Křesťanská psychologie tvrdí, že Bibli schází porozumění, které později dodal ateistický humanismus.

Bible byla zaslouženě nazvána „příručkou Výrobce.“ Bůh náš Stvořitel“ (Žalm 95:6, Přísloví 22:2, Isaiáš 17:7, 45:11, 51:13, Židům 11:10.) . Bůh zamýšlel, aby Jeho tvorové konsultovali Bibli s důvěrou, a reagovali s poslušností... Každopádně vložil Výrobce do své knihy každou instrukci, kterou Jeho tvorové potřebovali, aby žili svatě: (Leviticus 11:44-45, 1 Tesalo. 2:10, 1 Petr 1:16), šťastně: Job 5:17, Žalm 128:2, 144:15, 146:5, Přísloví 3:13-18, 14:21, 16:20 28:14, 29:18, Jan 13:17, a plodně: Genese 1:28, Jan 15: 4-8, Koloským 1:10). Bůh určitě „nepřehlédnul“ jakýkoliv možný problém nebo poruchu, která by se nám mohla přihodit, ani „nezapoměl“ zaopatřit lidstvo kompletními instrukcemi, a vhodnými léky.

Dejme tomu, že by se potomci Adama stali zlostnými, frustrovanými, ustrašenými, nejistými, osamělými. Řekněme, že se cítili zneužití, ubližovaní a nepotřební, bez účelu či smyslu. Nechť se obrátí pro pomoc na svého Výrobce, který je stvořil pro svůj dobrý účel, a ví o nich všechno. Ať hledají radu v Jeho manuálu, do kterého On zapsal všechny operační instrukce. Ať se obrátí ke Kristu, který zachraňuje od pokuty za hřích a od moci hříchu, který žije a posiluje zevnitř, ke kterému se obraceli mučedníci a svatí po staletí, a kterého vždy shledali dostatečným.. Jak řekla David: „Přichází den strachu, já však věřím v Tebe...“ Co víc potřebujeme?.....

Co dělali Jeho lidé před psychologií?

Až do nedávna, Boží lid vzhlížel k Němu pro své spirituální a emociální potřeby - a slavně vítězili! Přečtěte si jedenáctou kapitolu Židům. Povšimněte si jak utrpení, tak i triumfu. Žádný z těchto hrdinů a hrdinek víry neměl přístup - a ani necítil potřebu pomoci od Steve Arteburnovy New Life Clinics, či jakýkoliv jiný křesťanský psychologický program. ... Zamyslete se nad utrpením Joba, který jej překonal bez jakékoliv terapie z Rapha Care programu, nebo alespoň poradu od jednoho ze 17 tisíc členů American Association of Christian Counselors. Když Job takovou psychologickou poradnu nepotřeboval, potom my, kteří trpíme nesrovnatelně méně, nepotřebujeme tuto nedávno objevenou „pomoc“ také! Job nás učí, že zkoušky a trápení musíme prodělat pro své vlastní dobro, aby nás zdokonalily a abychom dozráli; že sám Bůh bude s námi, a to je všechno co potřebujeme abychom tím prošli...

Podívejte se na Josefa! Neporozuměný a kritizovaný svými rodiči, nenáviděný svými bratry, kteří ho chtěli zabít a nakonec prodali do Egypta. Potom byl nespravedlně obviněn a poslán do vězení, jako nějaký zločinec. Jak on chudák, mohl emociálně přežít bez křesťanských psychologů, či bez „vnitřního hojení“ - bez pomoci, kterou dnes mnoho lidí považuje za nezbytnou? Hloupá otázka! ....

Zamyslete se nad tím, co prožil Pavel: „Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsme byl vícekrát, ran užil do sytosti, často jsem hleděl smrti do tváře. Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát zbit holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal s lodí, noc a den jako trosečník ztrávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratry, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto na mne ještě doléhají starosti o všechny církve...“ (2 Korint. 11:23-28)...

Pavel svědčí: „Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který nás miluje.“ (Římanům 8:37). Navzdory všemu tomu trápení, a obtížím, která musel vytrpět, říká: „Díky Bohu, který nám vždy dává vitězství v Kristu...“ (2 Korint. 2:14)... Byl to také Pavel, kdo mohl napsat z vězení: „Ale můj Bůh vám dá všechno co potřebujete, podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4:19)... Bohužel, mnoho Křesťanů Bibli ignoruje. Charismatici hledají zážitky raději, nežli zdravé biblické učení, evangelíci se snaží vyhnout potížím a bolestem života, které nás vychovávají a posilují, (1 Petr 1:7), pomocí psychologů; dávají jim přednost před pokorou a lítostí, která přichází z biblického učení. Jak Bobgan naznačuje v posledním dopisu: „Před příchodem psychohereze do církve, učili kazatelé lidi o mocné a dostačující Boží milosti v dobách utrpení problému a zkoušek. Ale zdá se, že nyní mnoho z nich je přesvědčeno že lidé „trpí“ a tak že potřebují jakousi psychologickou moudrost a pomoc. Namísto aby učili o moci Evangelia jak spasit, tak i posvětit, nabízejí neslané, nemastné řešení posledního trendu psychologických „bolístek,“ která jistě stádu ubližují.“ (Psychoheresy Awareness Letter) ..

Tato generace je „ano, ale“ generací! Není snad Bible neomylným Božím Slovem? „Ano, ale pro mne to nefunguje.“ „Nemáme Svatého Ducha? „Ano, ale...“ Nepřišel Kristus, aby žil v našich srdcích a dal nám sílu? „Ano, ale...“ Nebylo Boží Slovo, útěcha a vedení Božím Duchem, a Kristus vně Křesťana, dostatečnou pomocí pro mučené a zabité Křesťany za posledních 1900 let Křesťanství? „Ano, ale svět je dnes složitější, a potřebujeme dodatečnou pomoc...“ Hrdinové a hrdinky víry, o kterých píše dopis Židům v 11 kapitole, triumfovali v prostředí silné perzekuce bez psychologie. „Ano, ale vy nechápete mou situaci .... mé děti ... můj manžel ... moje manželka ... můj boss ... týrání, které jsem jako dítě utrpěl...“Okult a egoismus.

Tím že zaměřila pozornost do sebe, Freudo/Jungovská posedlost s nevědomím, dala zrod cirkusu „selfismu,“ který dobyl nejenom svět, ale i církev: Sebeláska, sebeakceptování, sebevíra, sebezdokonalení, sebehodnota, sebeuznání, až „sebe ad nauseum.“ „Já“ je svatostánkem lidského potenciálu a je srdcem okultu. Je to „já“ a pýcha, které hledají psychické síly. Ježíš řekl, že „člověk musí zapřít sám sebe..“ (Marek 8:34) a Pavel odmítnul jakoukoliv důvěru v sebe (Filip.3:3-7) . Na rozdíl od toho, Robert Schuller chválí sám sebe: „Sebeláska je korunovační pocit sebe-hodnoty. Je to zušlechťující emoce sebe-respektu .. setrvání ve víře v sebe. Je to upřímná víra v sebe. Přichází ze sebe-objevení, sebe-disciplíny, sobě-odpuštění, a sebe-akceptování. Produkuje spolehání se na sebe, sebe-důvěru, a vnitřní bezpečnost, klid jako v noci...“ (Robert Schuller, Self-love, The Dynamic Force of Success, 1969)..

Ještě před 40 lety byl ego-centrismus považovaný za ošklivý lidský rys. Dnes je středem většiny psychoterapií, je bohem, před jehož oltářem se klaní a očekávají přízeň. Zakladatel Rapha, Robert McGee, vysvětluje že Kristovo prohlášení: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32) má v sobě: aplikaci pravdy ... v našem smyslu sebe-hodnoty...“ Píše: „Ať už to má vinětu „sebe-hodnoty,“ nebo“ sebe-ocenění,“ pocit důležitosti je kritický pro emociální, spirituální a sociální stabilitu člověka, a je hnacím faktorem lidského ducha.“ (R. McGee, Search).

Jaký dluh dluží „Já“ psychologii! Namísto aby se zapřelo, „já“ se nyní miluje, „považuje se,“ uznává se... Je nám stále připomínáno s kazatelny, z rádia, televize, knih, časopisů, a seminářů, že ta největší potřeba které církev čelí je potřeba Křesťanů vyvinout sebe-lásku, sebe- ocenění, a pozitivní obraz sama sebe! James Dobson (jak rád jsem ho čítal! pozn. překladatele) píše: „V pravém slova smyslu, zdraví celé společnosti závisí na lehkosti, s jakou jednotliví členové získají osobní akceptanci. A tudíž, kdykoliv klíče k sebe-ocenění jsou mimo dosah pro větší procento lidí - tak jako ve dvacátém století Ameriky, potom se rozšíří „mentální nemoce,“ neurozy, nenávist, alkoholismus, zneužívání drog, násilí, a společenské zmatky určitě nastanou...“

Bylo to právě v Zahradě Edenu, kde „Já“ mělo svůj strašný zrod skrze činnost Satana. „Já“ se zrodilo z přání být jedním z bohů! A prosazování „sebe,“ vně církve, je částí invaze okultu...Flagrantní Kontradikce Písma.

Falešná iluze sebe-ocenění zaplnila církev. Liberty University Jerry Falwella propaguje „sebe-ocenění.“ Robert Schuller nazval sebe-ocenění „jednou z největších potřeb, které lidstvo dnes čelí.“ (Schuller, Self-Esteem).. Jak tak nazývá tuto lež psychologie „základnou nové reformace“ Schuller píše: „Tam kde Reformace šestnáctého století obrátila zpět naší pozornost k Písmu, jako jedinému neomylnému zdroji pro víru a praxi, nová reformace vrátí tuto pozornost k posvátnému právu každé osobnosti na sebe-úctu.“ (Schuller, Reformation)...

Takováto destruktivní pošetilost pochází z psychologie a je kontradikcí Bible. Jsme vyzváni „v pokoře ducha, pokládejte jeden druhého za přednějšího, než sebe ...“ Dopis Římanům 12:3, nás varuje, abychom o sobě „nemysleli více, než bychom měli..“ Bible nikde nevaruje, abychom o sobě nesmýšleli příliš nízko. Samuel Yochelson, psychiatr a Stanton Samenow, klinický psycholog ztrávili víc jak šest let vyšetřováním tvrdých zločinců, a nemohli nalézt ani jeden případ, kdy by se kriminálník vysoce nehodnotil i v případě, že právě plánoval nějaký zločin... (Stanton E. Samenow, Inside the Criminal Mind, 1984).. Není proto divu, že nám Bible často připomíná, že jsme hříšníci, neužiteční Bohu, a sobě samým. Ovšem „křesťanská“ psychologie je právě zaměřená na útěk z takové „negace.“ My přece musíme být vždy „pozitivní“!

„Jak člověk smýšlí ve svém srdci“ je nesprávný, pokroucený citát z Písma, který v tomto smyslu používá psycholog, aby povzbudil tendenci k pozitivnímu sebe hodnocení, a tím učí starodávnou kultní víru v to že „se můžeme sami vypracovat v to, co si přejeme v našich myšlenkách. Ale Bible přece neříká: „Jak člověk ve svém srdci myslí, takovým se stane...“ Šalamoun varuje svého syna, že až se jednou stane králem, jiní vládci ho mohou pozvat na hostinu - ale jejich předstírané přátelství nemusí být možná upřímné. Nenech se oklamat, „protože jak uvažuje ve svém srdci, takovým je: Jez a pij říká, ale jeho srdce s tebou není..“ (Přísloví 23:7). Je to varování, že lidská vřelá slova, nemusí nutně odrážet to, co si skutečně myslí...Pravda o „sebezmu,“

Když Kristus řekl: „Miluj svého bližního jako sebe samého,“ neříkal (jak křesťanští psychologové tvrdějí), že potřebujeme terapii či seminář, aby nás učily, jak máme milovat sama sebe. Pakliže ano, potom by byl vlastně říkal: Milujte svého bližního tak, jak nedokonale milujete sebe. To by nedávalo smysl. Křesťané vždy věřili (do adventu psychologie), že Kristus opravoval naše přirozené zaujetí sama se sebou. Kristus říká: Dej nějakou tu lásku, pozornost a péči svému bližnímu, kterou dáváš sobě.“ A takovou výzvu potřebujeme! .... Tuto novou dnešní interpretaci dal církvi bezbožný psycholog jménem Erich Fromm, který nazýval víru v Boha „dětskou iluzí.“ (Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics, 1963).. Tvrdil, že když Kristus řekl: Miluj svého bližního, jako sebe samého,“ myslel tím, že „se máme nejprve naučit milovat sami sebe, než budeme schopní milovat bližního, nebo Boha.“

Tento falešný pohled byl propagovaný Robertem Schullerem v jeho knize „Self-Love, the Dynamic Force of Success,“ a odtud se ta lež rozšířila do církve. Nové hnutí „Promise Keepers,“ otevřeně hlásá lži křesťanské psychologie. Leták „Promise Keepers prohlašuje: Mnoho křesťanských svobodných mužů bojuje bitvu o vybudování své sebe-hodnoty, sebe-ocenění, sebe-lásky. Je nemožné mít zdravý vztah k jiným, zatím co máte nezdravý vztah sám k sobě. Ježíš to rozeznává, když nás vyzval abychom milovali bližního, jako sama sebe. (Marek 12:31). Přesto někdy lidé řeknou,“já se nenávidím!“ Jak to smíříme s Biblí, která říká, „Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale pečuje o něj?“ (Efezským 5:29).. Co člověk může nenávidět je jeho vzhled, šaty, zaměstnání, plat, způsob, jak se na něj dívají lidé. Ale on nedrží v nenávisti sebe! Kdyby se nenáviděl, byl by šťastný že vypadá hloupě, otrhaně, že má málo peněz a pod. Fakt že tyto věci nenávidí, ukazuje, že sebe má rád, přesně jak říká Bible. Určitě to nebylo negativní sebe ocenění, co způsobilo pád Lucifera, ale velmi pozitivní.

Před více jak 200 lety William Law napsal to, co Křesťané vždy chápali: Sebe-láska, sebe-ocenění, a sebe-hledání, a život pýchy; Ďábel, otec pýchy je stále kolem těchto vášní, jeho vliv je stále v nich... Bohužel, lži psychologie nakazily nejenom křesťanské psychology, ale i pastory a autory. Josh McDowell, který udělal mnoho dobrého (jeho kniha, „Evidence That Demands a Verdict“ pomohla mnohým) napsal dvě knihy o budování sebe-obrazu, sebe-ocenění, sebe-hodnocení, „Building Your Self-Image, 1978 a „His Image, My Image,“ 1984...Biblické příklady odmítnutí té lži.

V „His Image,“ Josh prezentuje tři psychologické zásady pro dobře integrovanou osobnost: 1) Pocit náležení (být přijat od druhých), 2) Pocit ocenění (cítit se dobře o sobě). 3) Pocit kompetence (sebe důvěra). Ve skutečnosti většina - ne-li všichni hrdinové a hrdinky Bible neměli to, o čem Josh píše, že je nutné: Mojžíš, například byl vlastními lidmi odmítnut a sám se považoval za bezcenného a neschopného. (Exodus 3:11, 4:10-13) Pakliže kdy měl někdo nedostatek sebe-důvěri a sebe-ocenění, byl to Mojžíš. Ale namísto, aby mu předepsal křesťanskou psychologickou poradnu, Bůh prostě řekl „budu s tebou! Vlastně Bůh vybral Mojžíše právě pro jeho ubohé sebe-ocenění! Bůh si vyvolil toho nejpokornějšího člověka na zemi, (Numbers 12:3) aby se postavil tomu nejmocnějšímu vládci a vysvobodil svůl lid ze sevření tyrana, aby Bůh měl z toho slávu!

Podívejte se na Pavla! Nenáviděný Židy, a odmítnutý většinou církve, „nikdo při mně nebyl, všichni mne opustili... (2 Timot. 4:16), „Všichni v Asii se ode mne odvrátili..“ (2 Timot. 1:15), považoval se za největšího z hříšníků“ (1 Timot. 1:15), a „nejmenší ze všech svatých“, (Efezským 3:8). Místo aby budoval Pavlův pocit vlastní hodnoty a síly, Kristus prohlásil, že „jeho síla se zdokonalila skrze Pavlovu slabost“ (2 Korint. 12:9) Teď se pokuste srovnat Pavlovo, „když jsem slabý, pak jsem silný“ (2 Korint. 12:10) a „ve mně není nic dobrého“ (2 Korint. 12:10) se třemi základy psychologie!

Vše co mu zbylo, byl balík „sebezmu.“

Křesťanská psychologie propaguje lež, že Bůh nás miluje, protože v nás vidí nějakou hodnotu, a dokonce že Kristova smrt na kříži dokazuje, že máme pro Boha nekonečnou cenu! Bruce Narramore volá nadšeně: „Jaký základ pro sebeocenění....! Jaký pocit sebe-hodnoty toto přináší, když Boží Syn nás má za tak cenné, že za nás položil svůj život!“ (Narramore, You´re Someone Special ). Jak egocentrické! Důvod proč on zaplatil takovou cenu, byl náš hřích, a požadavek Jeho spravedlnosti. Láska není založena na hodnotě. Správně to řekl Spurgeon: „Ježíš nezemřel za naší spravedlnost, ale za naše hříchy. Nepřišel, aby nás spasil protože za to stojíme - ale protože jsme totálně bezcenní, ruinovaní, nehodní. Nepřišel na tuto zemi kvůli něčemu co bylo v nás, ale pouze z důvodů, které si On vzal z hloubky své vlastní Božské lásky. Když nastal čas, zemřel za ty, které popisuje jako bezbožné, přidává jim tak beznadějné přídavné jméno, jak jen On mohl.“ (Spurgeon, All of Grace)...

Křesťanským psychologům zůstal pouze pytel plný „sebezmu.“ Dokonce i mladí mají plné zuby nesmyslů. Jak to podal jeden ze studentů: Když jste chváleni za všechno, máte toho brzy dost. Zeptáte se: Když jste chváleni za všechno, co potom má cenu dělat? Reportér z Washington Post napsal: Víte, ti šampióni sebe-ocenění.... kteří káží, že by se mělo dětem kázat jak nádherné jsou? Zavřete oči a představte si že jste dokonalí - tak zní jedna z pouček. Jiná opět říká: Napište pět věcí, které vás dělají speciální osobnost. Pozdvihněte sebe-ocenění u dítěte - říkají propagátoři - a uvidíte, jak se zvýší zlepšení. Učte je sebe-hodnotu a mladí nepůjdou do drog a nebudou mít děti. „Sebe ohodnocení může zachránit životy, a vědci navrhli víc jak 200 měřítek a vykonali na dva tisíce studií aby toto dokázali. Data, bohužel, nesouhlasila.... Ozývají se hlasy nové, které říkají že učení sebe-hodnoty je ztráta času a peněz, nebezpečné rozptylování se od skutečných úkolů, jako stavět poznání, zručnost, a charakter... (The Bulletin, Bend Oregon, November 23, 1995).

„Welcome to California, the state of self-esteem.“ Toto byl titul směšné „1990 California Self-esteem Task Force“ zprávy, která tvrdila, že nedostatek sebe-hodnoty je srdcem nejosobnějších a sociálních nemocí, sužujících národ. Bohužel, ani po mnoha létech studií, „California´s Task Force“ nebyla schopna nalézt evidenci, která by potvrdila jejich tvrzení. Minneapolis Star Tribune dokumentovala že: sexuální zločinci, kteří obdrželi od státu psychologické ošetření, (které dávalo důraz na sebe-hodnocení), byli pravděpodobnějšími recidivisty než ti, kteří žádnou takovou pomoc neobdrželi. (Citát z „Psychoheresy Update, Spring 1992)... Roy Baumeister, profesor psychologie při „Case Western Reserve University,“ který po léta tuto látku studoval, říká: Tvrzení „esteem movement“ se pohybuje od fantasií až po nesmyslné žvásty.“ (Roy Baumeister, „Should Schools Try to Boost Self-Esteem? 1996) Je alarmující si pomyslet na to, co se stane, až tato generace školních dětí vyroste v přesvědčení, že jsou chytřejší, než zbytek světa.. Amerika bude zemí nafoukaných blbců.“ (Linda Seebach, „Beware Treeway Drivers With Self-Esteem, 1996)...

Nespočetné studie sekulárních psychologů a psychoatrů poukazovaly na skutečnost, že čím větší přesvědčení o sebe-hodnotě, tím spíše bude ta osoba imorální, násilnická a náchylná pošlapat prána druhých. Celé to „self-esteem“ hnutí je obžalovaný jako původce mnoha zla. První stránka Newsweeku v únoru 1992, nesla palcové titulky: The Curse of Self-Esteem: What´s Wrong With The Feel Good Movement. Celý ten článek od profesora/badatele vyzněl ve smyslu: Zpráva pro Kalifornii: Zapomeňte na self-esteem, self-control je nejdůležitější... Po létech výzkumu autor prohlašuje: Kdybychom mohli zapomenout na self-esteem a nahradit jej sebe-kontrolou, děti by na tom byly mnohem lépe, a společnost jako taková, také...

Přesto tato pomýlená a destruktivní teorie self-esteemu pokračuje být srdcem křesťanské psychologie. Ty křesťanské osobnosti, které začaly s propagací klamu self-esteemu, dluží církvi omluvu a měly by se poctivě snažit oddělat tu škodu, kterou za léta natropily... Radosti nebe naplňují hříšníky, kteří svých hříchů litují. Na rozdíl od farizeje Šimona, který měl self-esteemu víc než dost, ale Ježíšovi nepodal ani vodu, ani ručník, hříšná žena umyla Jeho nohy svými slzami, a osušila svými vlasy. Ježíš použil její příklad, aby ukázal Šimonovi, že láska která bude navěky vyzařovat z nebe, přichází z poznání naší nehodnosti, uznání, které vyzdvihuje Jeho lásku v naší spáse. (Lukáš 7: 36-50).. Čím více si uvědomíme naší vinu a ubohost, tím větší bude naše vděčnost a láska k Tomu kdo se sehnul tak hluboko, aby nás zachránil.Rozdvojené osobnosti v církvi.

Jedním z posledních klamů ve světě, který se dostal do církve se jemnuje „Multiple Personality Disorder“ (MPD), jeden z posledních „objevů.“ Křesťanský psycholog James G.Friesen, vůdce v tomto rostoucím poli, píše v „Here´s Life Publishers“ book: „Výskyt je mnohem vyšší, než se očekávalo. Počet MDP terapeutů zdaleka nestačí... Friesen nám obratně sděluje, že tajemství léčení MPD (o které Bible neříká nic), je složitá nutnost „odhalení ... skrytých vzpomínek.“ Připouští, že tyto údajné „vzpomínky“ jsou „zapomenuté,“ a „většinou neuvěřitelné“: Jsou to strašné, bolestné a dokonce i groteskní události, které nikdo nechce objevit. „Tohle se mi přece nestalo!“ je běžná reakce. Přátelé a rodina může v tom popření také figurovat. My všichni bychom rádi uvěřili, že se tyto věci nestaly, ale možná že se staly! (James G.Friesen, More Than Survivors: Conversations with Multiple-Personality Clients , 1992)...

„Možná“ že se staly? Zdravý rozum by neuvěřil ve „vzpomínky,“ které neexistovaly dokud je terapie „neobjevila,“ a které se zdály být pacientům neuvěřitelné a zahrnovaly nepravděpodobné události, o kterých přátelé a rodina tvrdili, že se nikdy nestaly! Friesen pokračuje: Rozlišení mezi rozdělenými „já“ a démony je zásadní..... Jeden se diví, proč Ježíš nikdy takovou metodu nepoužíval, (ani Pavel) když vyháněl démony... Friesen trvá na tom, že „démoni se nedají odstranit, dokud tyto skryté „vzpomínky“ nejsou odhaleny. Přesto Ježíš se nikdy nezdržoval odkrýváním vzpomínek, právě tak Pavel. Friesen dodává, že exorcismus mohou provádět pouze lidé zkušení jak v křesťanské, tak i psychologické aréně. A přesto Kristus a Jeho apoštolové měli úspěch ve vyhánění démonů 1900 let před tím, než vynalezli psychologii. Pakliže je křesťanská psychologie pravdivá, není pravdivá Bible!

Někteří křesťanští psychologové se namáhají získat své „rozdvojené“ pacienty pro Krista. Friesen navrhuje, aby terapeut učil klienta „žít život ze „silných rozdvojených „já“ a ponechat práci s odstraněním těch „poraněných já“ terapeutovi. Dejte každému „já,“ aby pracovalo pro dobro.... dospělé „já,“ zatím co dětská „já“ jsou držena v bezpečí od stresů dospělých. Vypadá to tak jakoby blázni řídili blázinec! Člověk se jen díví, proč takovéto „instrukce“ nenalézáme v Bibli, a proč Pavel říká „Nezatajil jsem vám nic, co by vám bylo prospěšné. Nezatajil jsem vám nic z Boží rady,“ když jim zatajil zásadní pomoc pro MPD! Buď Pavel neměl pravdu, nebo je křesťaská psychologie podvod....Cirkus Okultismu.

S hypnózou jsme již jednali v předešlé kapitole. Je částí běžné výbavy všech čarodějných doktorů po tisíciletí.. Michael Harner ji zaznamenává jako jeden z hlavních prvků šamanismu, který dostává nový život v Západní společnosti. Je to neuvěřitelné, ale stovky křesťanských psychologů hypnózu používají. Stejně smrtelně nebezpečná forma šamanismu, která je nyní částí „křesťanské“ psychologie je visualizace. Je to ve skutečnosti ta nejmocnější okultní technika, kterou známe, a je to metoda používaná šamany pro získání „spirit guides.“ Will Baron se to naučil v New Age kultu, ku kterému patřil: Nakonec jsem si představovali sami sebe sedící pod stromem v nádherné zahradě nazvané „zahrada duše.“ Tyto techniky měly balancovat mysl, tělo, emoce a otevřít nás k vyššímu „já“ a obdržet komunikace od „masters.“ ... Po pěti minutách tiché meditace Muriel znovu promluvila. „Zveme přítomnost a energii našeho milovaného pána Djwhal Khul-a ... nepoužívejte svou mysl ... naslouchejte hlasu Boha…“ .... Po chvíli ticha muriel promluvila: Půjdeme v pořadí za sebou v malém kruhu a přivoláme Pána Ježíše.“ (Baron, Deceived).. K ohromení Willa Barona, členové skupiny počali dostávat zprávy od „Ježíše.“ Pochopitelně to nebyl Ježíš z Bible. Duch v masce Ježíše se objevil všem, kteří si ho visualizovali - ať už Křesťanům, či New Agerům. Východní mysticismus a šamanismus se dostávají ve visualizaci do centra okultu. Toto je esence veškerého mysticismu, ať už je prováděna jogínem, nebo římsko katolickým „svatým.“ Je srdcem spirituálního cvičení Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Jezuitů. A přesto všechno je používaná stovkami křesťanských psychologů a dokonce evangelickými osobnostmi. Už jsme se o tom zmínili, a probereme to ještě hlouběji v příští kapitole.

Richard Foster obhajuje visualizaci Ježíše, právě tak jako David Seamands, H.Norman Wright a další křesťanští psychologové. Křesťané upadají do vážného klamu, když se domnívají, že by Kristus opustil své místo u Otce a objevil se, když si Ho visualizují. Namísto aby připustil že existují okultní praktiky uvnitř Křesťanstva, a varoval své čtenáře, Gary Collins odmítá veškeré obavy: „...mnoho z těch, kteří se obávají vstupu okultu do psychologie, činí neplatné a nelogické uzávěry co se týče současných poradních praktik. V jejich, často upřímném přání očistit poradenství od okultních praktik, někteří autoři odsoudili visualizaci, samomluvu (self-talk), hojení vzpomínek a další, často používané terapeutické metody.“ (Collins, Trust).. Dále pokračuje: Visualizace, imaginace a vedená obraznost (guided imagery), jou příbuzná slova, která popisují používání mentálních obrazů, aby přinesla zvýšené porozumění, uvolnění, sebevědomí. Sebevědomí jde proti Bibli, ale on je obhajuje jako žádoucí. Zatím co připouští, že někteří psychologové zneužívají visualizaci a vedenou obraznost, on sám nikde nevysvětluje, co by mohlo být špatné, a ani nevaruje proti okultnímu použití visualizace.Znovuzískání „potlačených“ vzpomínek.

Pohroma falešných vzpomínek na údajné sexuální zneužívání „odhalená v terapii“ ničí doslova tisíce rodin po celé zemi, mnoho z nich i křesťanských. Tento autor (Hunt) dostal telefonní hovor s jedním rozrušeným pastorem. „Potřebuji nějakou radu,“ počal. „Mladá žena z mé kongregace chodila k uznávanému křesťanskému psychologovi a objevila, že její otec jí sexuálně zneužíval mezi věkem dvou let do pěti, a dokonce ji zapojil v satanickém rituálu! A on je vedoucím našich starších! Co mám dělat?“ Když jsem se otázal jak toto „zneužití“ bylo odhaleno, pastor odvětil: „Psycholog ji „vrátil“ mentálně do jejího dětství, a vzpomínky se vynořily. Pochopitelně, otec to popírá, a matka přísahá, že se to nikdy nestalo! Bratři a sestry, starší i mladší tvrdějí také, že se to stát nemohlo. Ale tyto „vzpomínky“ jsou tak skutečné, říká, že něco udělat musíme.“ Tyto případy, kdysi vzácné, se množí regresí pacientů do milulosti..

Někteří terapeuté jsou přesvědčeni - a přesvědčují rostoucí audienci, že je velmi vzácný člověk, který nebyl sexuálně (a pravděpodobně satanicky) zneužitý. Bylo odhadnuto, že pakliže jsou tyto příběhy odhalené psychology pravdivé, potom “asi 50 tisíc lidských obětí je vykonáno každý rok v USA.“ (D Magazine, October 1991). To je jasně nesmyslné! A přesto na základě těchto falešných vzpomínek -mnohé z nich „objevené“ křesťanskými psychology, jsou zničeny rodiny a jedinci jsou ruinováni.... Falešně obviněni, mnoho z nich skončilo ve vězení se staví na odpor, a žalují dotyčné terapeuty. A soudy tyto případy hodnotí, zvažují evidenci, a udělují vysoké odškodné. Profesorka Washington State University Elisabeth Loftus, jedna z předních expertů na vzpomínky varuje, že celkově vzpomínky jsou nepřesné, obzvláště ty, které byly „získány“ v terapii. Vypráví o oběti znásilnění, která se stala hysterickou, když viděla muže, kterého identifikovala jako násilníka. Byl odsouzený na základě jejího svědectví. Později se někdo zcela jiný k znásilnění přiznal....

Moody Magazín propagoval tento klam v článku o mladé ženě, která skrze terapii „odhalila vzpomínky“ na údajné případy incestu a satanického rituálního zneužití. Dříve nikdy takové „vzpomínky“ neměla. Po dalších dvou letech „terapie“ začala pacientka projevovat rozdvojenou osobnost - opět vytvořenou v terapii. Článek končil konkluzí, že ještě mnoho let bude zapotřebí k „vyléčení“, a že by bylo extrémně nebezpečné ponechat takovou pacientku v běžném křesťanském léčení pomocí modlitby, Bible a podřízení se Bohu..... Nechceme tvrdit, že se sexuální zneužití nestává; je zcela časté. Ale „vzpomínky“ údajně získané hypnoterapií jsou téměř vždy falešné. „Co se skutečně stalo, stalo se v terapii“ říká Sherrill z pařížské univerzity, po extenzivní studii. Jak tvrdí psychiatr Richard Wagner z kolumbijské univerzity, autor Sex Abuse Hysteria: Je velice nepravděpodobné, že by si pacient nepamatoval něco tak traumatického, jako znásilnění, nebo vynucenou soulož. Amnésie není běžnou věcí v po-traumatickém stresovém pohnutí. Právě naopak. Mysl se takovou událostí neustále zabývá....

Kniha od Freda a Florence Littauer Freeing Your Mind from Memories that Bind uvádí tézi, že odhalování skrytých vzpomínek je klíčem k emociální a spirituální pohodě. Navrhují, že jestliže má někdo „mezery“ ve vzpomínkách na dětství, poukazuje to na pravděpodobnost že ten či ta byli zneužiti. (velmi pravděpodobně sexuálně). Podle této definice, jsme byli zneužiti všichni. Taková teorie popírá zdravý rozum a je bez jakékoliv vědecké či biblické podpory....

Proč by člověk potřeboval odhalit své vzpomínky (i třeba přesné), aby mohl mít správný vztah k Bohu? Kde o tom Bible píše? A pakliže upamatování minulosti je klíčem, potom si musíme vzpomenout i detaily, což je nemožné. Pakliže ale jednou tuto teorii přijmete, nikdy si nebudete jisti, že nějaké trauma není ještě skryté v nevědomí, a trauma přece drží klíč k vašemu emociální a spirituální pohodě..... Pavel, na příklad minulost zcela zapoměl a zdůrazňoval cestu vpřed k odměně, kterou mají slíbeni všichni ti, kteří se těší na Jeho příchod... Minulost nemá pražádnou důležitost, jsou-li Křesťané skutečně noví lidé v Kristu, a „všechny věci jsou nové.“ I když hledání v minulosti za účelem pochopení současného chování, by možná na chvíli pomohlo, ale stále zůstane nejistota, „objevil jsem všechno?“ a tím nás okrádá o biblické řešení skrze Krista. Co je důležité je náš osobní vztah ke Kristovi - ne naše minulost.... Littaurovi, právě tak jako mnoho křesťanských psychologů, se silně spoléhají na tak zvané „Four Temperaments.“ Tato, dávno již odmítnutá teorie osobnosti, se vyvinula ze starého řeckého pohledu, že fyzická říše se skládá ze čtyřech prvků: Země, vzduchu, vody a ohně. Empedocles je vztahoval ke čtyřem pohanským bohům, zatím co Hippocrates je spojoval s tím, co ve své době považoval za čtyři lidské základní povahy: optimista, flegmatik, mrzout a melancholik. Tyto charahteristiky byly také spojovány se znaky zvěrokruhu........ Neexistuje žádná vědecká podpora pro „Čtyři Temperamenty.“ Přesto mnoho křesťanských psychologů a „hojitelů“ z nich dělají základ pro „klasifikaci osobnosti“ a klíč pro porozumění chování. Jak Bobganové poznamenávají ve své výborné knize „Four Temperaments, Astrology Personal Testing“: Slovo temperament pochází z latinského slova „temperamentum,“ což znamená „řádné zamíchání.“ Myšlenka byla, že pakliže byly tělesné tekutiny sladěné tím, že se správně smíchaly dohromady, potom hojení, ozdravení nastalo. Dokonce i rozložení planet prý mělo vliv. Čtyři temperamenty byly už zavržené po Středověku. ..... dokud se nenašlo pár duší, které je hodily na trh s terminologií dvacátého století. Temperamenty zaznamenaly oživení mezi astrology a evangelickými Křesťany.Co je pravda?

„Všechna pravda je Boží pravda.“ Toto je hlavní odůvodnění, které používají křesťanští psychologové na obhajobu integrace bezbožných teorií do křesťanské teologie.... Argumentují že Freud měl v sobě nějakou Boží pravdu, a tu si od něj křesťanská psychologie vypůjčila. Tato téze oklamala velké množství lidí. Její platnost závisí na dvou faktorech: 1) Co je pravda v psychologii? 2) Co je Boží pravda? Psychologové se nemohou shodnout mezi sebou. Existují stovky rozporuplných teorií, a mnoho psychologických škol, které si oponují. Protože není vědecká, nemáme žádný objektivní standard, kterým bychom měřili pravdu v psychologii. Ale i kdyby byla vědou, jakkoliv pevně usazenou, není Boží pravdou... Spousta lidí má popletenou představu, že všechno co je faktické, je částí Boží pravdy. Potom by - logicky vycházelo, že Bible neobsahuje celou Boží pravdu. Tato myšlenka je ale v kontradikci k tomu, co o pravdě říká Bible. Ježíš o sobě prohlásil: „Já jsem pravda.“ On neříká, že je jednou pravdou z mnoha pravd, částí pravdy, ale že On je pravda. Už toto samotné prohlášení odděluje Boží pravdu od vědy a od teorií psychologie.

Existuje Boží pravda mimo Bibli? Ne podle Ježíše Krista! On prohlásil: „Tvé slovo je pravda.“ Ne částí pravdy, ale pravda. Řekl: „Budete-li pokračovat v mém slovu, poznáte pravdu, a ta pravda vás osvobodí...“ (Jan 8:31-32).. Opět, ne část pravdy, ale pravda. Celá Boží pravda je v Jeho Slovu, a to osvobozuje od hříchu. Nemohl Freud a další sekulární psychologové „zakopnout“ bezděky o nějakou tu pravdu, která je v Božím Slovu? Bůh napsal svůj Zákon do každého svědomí (Římanům 4:15) , a tak v tom rozsahu, jak naslouchají svému svědomí, něco z Jeho pravdy znají. Ale i kdyby měli trochu z Boží pravdy, k čemu je dobré tuto pravdu vláčet bahnem a špínou jejich falešného učení - když ji mohou nalézt čistou a jasnou v Jeho Slovu? Ježíš slíbil, že po Jeho odchodu pošle učedníkům Přímluvce, „Ducha pravdy, kterého svět přijmout nemůže, „jelikož Ho ani nevidí, ani nezná.“ To eliminuje Freuda a další. A Svatý Duch „vede do celé pravdy.“ (Jan 16:13)... Je jasně vidět, že Boží pravda je odhalená pouze v Jeho Slovu, Jeho Duchem, pro ty Jeho.... Pavel to potvrzuje: Boží věci nikdo nezná, jen pouze skrze Ducha. (čímž se vylučují všichni nespasení). Přirozený člověk (nespasený) nepřijme věci Božího Ducha, jsou pro něj pošetilost. Opět, Freud a jeho následovníci se nekvalifikují. A tudíž by sotva mohli rozdávat Boží pravdu.....Rozpoznat pravdu.

Navzdory jasným slovům Ježíše a Pavla, křesťanští psychologové a jejich následovníci pokračují v obhajobě integrace. V žurnálu křesťanského výzkumného ústavu, Bob a Grettschen Passantino se pokoušejí ukázat, že každý fakt je částí Boží pravdy. Říkají „100 X 100 je 10 tisíc a můžeme se na to spolehnou jako na Boží pravdu, protože to odpovídá skutečnosti a zákonu logiky. Ne. Nesplňuje to biblické kritérium: neosvobozuje to lidi, není obsaženo v Bibli, nemůže být znáno nespaseným člověkem. Ježíš řekl Židům: protože vám říkám pravdu, nevěříte mi. Židé by jistě souhlasili, že 100 x 100 je deset tisíc, a Kristus říká, že neuvěří pravdě. Jasně Passantino, společně s křesťanskými psychology, mají falešný pohled na Boží pravdu. Passantino prohlásil: Biblické Poradní Hnutí zůstává daleko za komprehensivním programem (jaké odsouzení Bible!) Hunt a někteří zastánci hnutí berou 2 Petra 1:3 vytrženého z kontextu. Verš zní: „Jeho Božská moc nám dává vše co potřebujeme pro život a zbožnost. Jeho obsahem je spása - ne detaily denního života.“ Právě naopak: Petr nemluví o spáse, ale o tom jak žít jako Křesťan. Každopádně „zbožnost“ se týká života na zemi! Kontext jedná o dnešním životě. Petr vyzývá k pracovitosti, ctnosti, poznání, ukázněnosti, trpělivosti a bratrské laskavosti, což jsou charakteristiky „denního života na zemi. “ Passantinu tvrdí že toto není Petrovým předmětem. Jelikož celá Boží pravda je obsažena v Jeho Slovu, křesťanská psychologie nemá co by nabídla, a zavádí do vážného omylu. Základním cíle křesťanského psychologa, je přesvědčit Křesťany, že Boží slovo postačuje.

Pavel říká jasně, že to co učí, není moudrost světa, ale moudrost Boží, a že pečlivě mluvil - ne slovy, které učí lidská moudrost, ale Boží Duch. Na rozdíl od Pavla, Passantino - a celá křesťanská psychologie považuje alespoň některá lidské slova za potřebný dodatek k pravdě Božího Slova. My bychom měli spíše věřit Božímu slibu, že „láska, radost, mír, trpělivost, zbožnost, víra, pokora, sebeovládání“ jsou skutečně „ovoce Ducha,“ a ne ovoce terapie........23. Charismaticko/evangelický Okultismus.Imaginace ...... To je ta podvodná část člověka, ta milenka omylu a falše, která tiskne stejný charakter jak na pravé, tak i na nepravé. Nehovořím o hlupácích, ale o těch nejmoudřejších. Je to právě mezi nimi, kde má imaginace největší moc přesvědčování... Rozum marně protestuje....

- Blaise Pacal -My, New Ageři, si můžeme dovolit riskovat a jít proti proudu. Oddejme se, bezstarostně dětským hrám fantasie. Podejme se visím a snům. Oddejme se hrám, zpěvu, smíchu. Imaginace může propustit proud tvořivých myšlenek, a praktikování naší imaginace může být spousta legrace. Pouze takoví, kteří si nejsou jistí ohledně své dospělosti se budou obávat takové formy oslavy....

- Richard Foster -Nejlepší způsob, jak mít vzájemný vliv s Bohem, je naše imaginace. A hudba je velmi účinná pro otevírání vlastní imaginace...

- Římsko-katolický hudebník, John Michael Talbot -Můj vřelý přítel Billy Graham konsekroval Oral Roberts University před 18 tisíci lidmi 2 dubna 1967.

- Oral Roberts -

Můžete dělat zázraky, když porozumíte Boží moci a zákonům, které odemykají Boží sílu, základní principy které umožňují pochopit a prožít tok Boží energie. Krátce řečeno, Bůh používá vyslovené slovo, které jsme vyslovili, aby přenesl spirituální energii . čistou sílu - do hmotné sféry. Mluvíme k penězům a ony přijdou. Mluvíme k bouřím, a bouře přestanou. Když přiznáte (vyznáte) požehnání, a úspěch - tyto věci k vám přijdou....

- Pat Robertson -Šestého října 1979 .... CBN Center (Christia Broadcasting Network) bylo otevřeno. Billy Graham přišel a měl hlavní proslov. A s ním přišli ... Bill Bright ... Jim Bakker ... Demos Shakarian ... Rex Humbard, a mnoho jiných...

- Pat Robertson -Finálně je věřící nazván „Kristus.“ ... Ano, to je to co my jsme; jsme Kristus!

- Kenneth Hagin -Když se učedníci ptali Ježíše, jaká znamení budou naznačovat blízkoste Jeho návratu a konec světa, to první, které jim dal - byl náboženský klam, podvod: „Dávejte pozor, ať vás nikdo neoklame!“ (Matouš 24:4). Jeho odpověď je jasné varování. Potom pokračoval, aby vysvětlil podstatu tohoto podvodu a opakoval toto první a nejdůležitější znamení třikrát!: „Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat „já jsem Mesiáš.“ a mnoho lidí oklamou. Vyvstane velký počet falešných proroků, a podvedou mnohé. Objeví se falešní Kristové, falešní proroci, a budou ukazovat veliká znamení a zázraky, a kdyby to bylo možné, oklamali by i samotné vyvolené. Uvědomte si, že jsem vás před tím varoval....

Kristovo varování se zřejmě netýká ateistů, nevěřících, či nějakého anti-křesťanského náboženství! V takových frontálních útocích proti Křesťanství není nijaký klam či podvod! Kristovo varování je o klamu, ktrý je nenápadný, subtilní, protože přichází ze vně Křesťanstva - a v Jeho jménu!Vnitřní svod.

Juda nás také varuje o „lidech kteří se vloudili...“ Vloudili kam? Zřejmě do církve. Že tito nejsou satanisté či přesvědčení členové okultu, kteří by záludně pracovali v církvi je jasné z Kristova popisu: Mnoho z nich přijde v ten den „Pane, Pane, cožpak jsme neprorokovali ve Tvém jménu, ve Tvém jménu vyháněli démony, a ve Tvém jménu dělali mnoho nádherných činů?“ (Matouš:7:22) . ..... Tito nepřátelé, kteří stojí proti Kristovi v Jeho jménu, jsou jasně okultisté. Je zde v činnosti moc, která není z Boha. Kristus zde nepopisuje pouhé triky - i když tito lidé nad tím nejsou! Jejich znamení a zázraky jsou tak přesvědčivé, že i vyvolení jsou v nebezpečí toho klamu. Kromě toho, ta „moc“ přesvědčí i samé falešné proroky, protože se táží, zřejmě s překvapením: „Pane, copak jsme...“ Je to ukázka takovýchto sil, která přitahuje dnešní hledače oživení....

Je to hlad po bohatství a blahobytu a - obzvláště po takových „božských“ silách, co otevírá dveře do otroctví okultu. Hlavním problémem v charismatickém hnutí je touha po moci a očerňování biblické doktríny, což končí ztrátou právě těch směrnic, které by před okultem ochránily. Benny Hinn připouští, že když poprvé spatřil sílu, která plynula skrze Kathryn Kuhlmanovou, rozhodl se, že „tohle chci, každou buňkou mé bytosti.“ (Benny Hinn, Good Morning, Holy Spirit, 1990).. Zamysli se nad Benny Hinn-em, když na TBN se smál zcela nahlas a vyprávěl, jak jednomu chlapíkovi, když „padl pod mocí,“ když se Hinn dotknul jeho čela, spadla paruka. Him se smíchem vypráví, jak se ho dotknul znovu a znovu, aby viděl jak mu znovu padá paruka. To připouštěl se srdečným smíchem. Byla to Boží moc, kterou viděli, Boží Duch při akci? Určitě ne! Co to potom bylo za sílu, jejíž mocí ten muž opakovatelně padal? Ta podivná síla, o které Hinn tvrdí, že ji obdržel na hrobech Kathryn Kuhlmanové a Aimee Semple McPherson-ové. To je zcela vážná otázka...Hnutí falešných „znamení a zázraků“

Je tragedií, že Hinnsové, Haginsové, Copelandové a další přesvědčili sami sebe a i druhé, že ty tak zvané zázraky které oni činí, jsou důkazem, že oni ke Kristu patří. Je možné, že některý z těchto charismatických vůdců bude jednou říkat, „Pane, Pane, copak jsme...? a kterým Pán odpoví ? „nikdy jsem vás neznal....?“ Pakliže ne oni, potom kdo? Kristovo varování pro poslední dny se týká jasně „falešných znamení a zázraků....! Pavel je ještě specifičtější: „Věz že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. Lidé se budou stále učit a nikdy nedojdou k pravdě. Právě jako Jannés a Jambrés stáli proti Mojžíšovi, tito budou také odporovat pravdě. Lidé zvrácené mysli zkažení, co se víry týká...“ (2 Timoteovi 3:1,7, 8).

Jannés a Jembrés byli okultisté-čarodějové při dvoru faraóna. Pomocí Satana duplikovali některé ze zázraků, které Bůh provedl skrze Mojžíše a Árona. Pavel píše, že odpor vůči pravdě v posledních dnech přijde skrze ty, kteří budou ukazovat - pomocí Satana, něco co bude vypadat jako zázraky od Boha a tak zvrátí víru... Mnoho falešných proroků vyvstane a mnohé oklamou. Kristus nepopisuje něco malého. Falešné oživení bude celosvětové. Ve skutečnosti takové hnutí zde už je a roste s pomocí těch, kteří by to měli vědět! Bill Bright mluví a píše s nadšením, že jsme na prahu „největšího oživení v historii církve.“ (Bill Bright, The Coming Revival, 1995). Pat Robertson souhlasí, hovoří o „nejpozoruhodnější době oživení, kterou kdy lidstvo poznalo.“ (Robertson Buckingham, Shout, ). Jiní to popisují podobně. Bohužel co oni chválí, je charakterizováno zanedbáváním zdravého učení a tolerance falešných proroků. Taková lehkověrnost a odmítání biblického vedení, otevírá bránu do okultu.....Falešná proroctví po tuctech.

Satanova moc je omezená. Jannés a Jambrés mohli napodobovat Boží zázraky až po určitou hranici. Když Satanova moc selže, falešní proroci se musí uchýlit ke svým vlastním pošetilým technikám. Ale i když tito podvodníci dělají zřejmé omyly „boty,“ jejich lehkověrní podpůrci je ctí a následují... Každý měsíc jdou miliony dopisů k lidem, kteří jsou na seznamu mnohých náboženských organizací. Mnohé z nich jsou psány počítači, které na několika místech dopisu vloží jméno adresáta, aby dopis vyhlížel osobně. V naší kartotéce máme mnoho dopisůod televangelistů. Mnohé sdělují, jak pisatel ztrávil celou noc v modlitbách za adresáta; pisatel obdržel speciální slovo od Boha právě pro adresáta, a tak podobně. Taková tvrzení uvěří snad pouze ti nejlehkověrnější! Je lidsky nemožné pro každou osobu, aby se modlila - individuálně - za tisíce lidí, které má na svém seznamu, tím méně aby mohl sledovat jejich osobní potřeby a problémy, a dostávat individuální proroctví pro každého zvlášť!

V jednom ze svých dopisů zaslaných jeho podpůrcům, Oral Roberts prohlašuje: „Přišel na mne dar proroctví, a dostal jsem 33 předpovědí ohledně vás (zde je vsunuto počítačem jméno adresáta). Falešní proroci počítají s lehkověrností adresáta. Mnozí z nich se cítili nepochybně polichoceni, že „Boží člověk“ dostal 33 předpovědí, týkajících se speciálně jich, aniž by tušili, že identický dopis dostaly tisíce - ne-li víc - adresátů.

Podvádí Oral Roberts vědomě své přívržence aby od nich dostal peníze, nebo je opravdu oklamaný natolik, že se domnívá že dostává od Boha odhalení? The News-Sentinel z Knoxville, Tennessee, publikoval tento dopis vydavateli: „Na naléhání mé terminálně nemocné ženy jsem napumpoval stovky dolarů do „Království Oral Robertse.“ Vymyli ji mozek natolik, že uvěřila, že on a Bůh jí vyléčejí. Přibližně za rok po její smrti přišel dopis s podpisem Oral Robertse, ve kterém tvrdí že měl rozhovor s Bohem, který mu sdělil, že jeho žena se brzy uzdraví. ... To mne tak rozlobilo že jsem na druhou stranu dopisu napsal něco ve smyslu že je lhář, že mu Bůh nikdy nic neřekl, že Bůh dobře věděl že má žena je už rok v nebi. ... Odpověď nikdy nepřišla. Kdy už my lehkověrní a prostoduší lidé přestaneme posílat peníze na jejich Cadilaky a vily? (Dopis podepsaný Harry Maggart z Knoxville z 1997).

V Johanesburgu, v Jižní Africe, na počátku 1996, nějaký člověk omdlel a padl na zem během programu oživení Benna Hinna a byl vynesen ven. Benny ujistil audienci, že mu Bůh řekl, že ten člověk bude O.K. Ve skutečnosti zemřel ještě v ambulanci. V roce 1989 na Sylvestra, při bohoslužbě v jeho kostele v Orlandu na Floridě, Benny udělal několik falešných předpovědí. Zde je alespoň jedna: „Bůh mi také řekl, abych vám sdělil, že kolem 1994, nejpozdějí 1995, Bůh vyhladí americké homosexuály. Zničí je ohněm.“ Nestalo se to, ale počet jeho přívrženců vzrůstá. Právě tak Kenneth Copeland prohlásil mnoho falešných předpovědí - některé z nich tak skandálně neuvěřitelné, že pouze těžký pomýlenec by je mohl brát vážně. Opět jeden příklad: „Jak se tak blížíme k lednu (1976) uvidíte více výskytu Boží slávy, než kdykoliv před tím. Amputované údy obnovené Boží mocí, oči obnovené tam, kde žádné oči nebyly. Bůh způsobí, že váš automobil který řídíte, a dostáváte deset mil na galon, bude jezdit 70 mil na galon - ten stejný starý automobil...“

Nic podobného se nestalo. Israel měl příkaz falešné proroky ukamenovat - dnešní křesťanští vůdci na ně navršují poctu za poctou, a jejich přívrženci očekávají dychtive „další slovo od Boha.“ Pastor John Hinkle (doposud zcela neznámý), prohlásil na TBN v roce 1993 že mu Bůh řekl: „Ve čtvrtek devátého června (1994), vytrhnu zlo z tohoto světa.“ Zlo není věc, která by se dala „vytrhnout ze země - zlo žije v lidském srdci. Ježíš prohlásil: Ze srdce vycházejí zlé myšlenky, vraždy, smilstvo..“ (Matouš 15:19)... Antikrist, ztělesněné zlo (2 Tesalonským 2:4-10) má teprve přijít, a jeho vláda silou Satana, teprve rozšíří zlo na zemi tak, jako nikdy před tím. V totálním přehlížení Písma a zdravého rozumu, „proroctví“ Hinkleho bylo odměněno nadšeným potleskem jeho audience, a potom propagováno na televizi Pavlem Crouch-em, a později Pat Robertsonem. Crouch také obhajoval toto směšné proroctví ve třech veřejných dopisech. „Proroci“ z „Youth With A Mission“ údajně to schválili také. Přišel 9 červen 1994, a zlo na zemi prospívá nadále. Nezastrašený, Crouch prohlásil, že se proroctví splnilo, a stále vysílá! Touha charismatiků po mimobiblické odhalení otevírá dvěře kultu. Pat Robertson měl „slovo od Pána,“ že má kandidovat na úřad presidenta USA v roce 1988. Když se ho ptali na toto „odhalení,“ zde máte jeho neuvěřitelnou odpověď: Bob Slosser: „Pakliže vás Bůh povolal aby jste kandidoval, jak to, že jste nedostal republikánskou nominaci?“ Pat Robertson: „Předpokládám, že by jste mohl položit stejnou otázku o Ježíši. Bůh Ho poslal, aby se stal Mesiášem Israele a králem Israele; proč se Mu to nepodařilo napoprvé, a byl ukřižovaný?“ (Bob Slosser: „Election According to Pat Robertson,“ v „Charisma Christian Life“, October 1988).Podvádějící podvedený.

Když tak někoho, kdo vede nebo vedl církev do okultu jmenujeme, netvrdíme, že to bylo nutně promyšlené z jeho strany. Málo lidí, dokonce i ateisté, jde úmyslně do okultu. I Luke Skywalker ve „Star Wars“ filmech, neměl v úmyslu spáchat cokoliv zlého. Domníval se, že používá „světlou“ stranu „Síly.“ Ale čerpal vedení i sílu ne od Boha který ho stvořil, ale ze „Síly,“ která mohla být pouze zástěrkou Satana. ... Po tři léta varoval Pavel starší v Efezu - ve dne i v noci se slzami v očích, že „jednou budou dokonce někteří z nich učit perverzní věci a stáhnou za sebou učedníky.“ (Skutky 20:28-31). Že budou slibovat „zázraky a znamení,“ mezi nimi Kenneth Hagin, Kenneth a Gloria Copeland, Marilyn Hickey, Frederick K.C.Price, Oral Roberts, Pat Robertson, Benny Hinn, Yonggi Cho, a jiní... Tito výše jmenovaní mohou upřímně věřit že slouzí Kristu, ale oni pokroutili Písmo. Síla Svatého Ducha je hledána bez ohledu na to, že On je Svatý Duch, a to Duch pravdy. Ale okultní síla manifestovaná skrze falešné proroky nutí jejich přívržence přehlédnout všechno ostatní...Síla imaginace.

Klíčovým prvkem v okultu je imaginace. Tato úžasná schopnost, kterou Bůh člověku dal, se dá použít jak pro dobro, tak i pro zlo. Bohužel, jelikož lidské srdce je otrokem zla, jeho imaginace ho často zavádí do směru diktovaného sobeckými ambicemi. Boží prohlášení je jednoznačné: A Bůh viděl, jak se na Zemi rozmohlo lidské zlo, a každá imaginace myšlenek jeho srdce byla zlem. (Genese 6:5)

...“protože imaginace lidského srdce je zlo již od jeho mládí...“ (Genese 8: 21)

...“zlý lid, který odmítá naslouchat mému slovu, který kráčí v imaginaci jejich srdcí.“ Jeremíáš 13:10).

Každý otec či matka dobře ví, že není třeba učit dítě závisti či sobectví. Tyto přirozené rysy se manifestují samy ještě než dítě opustí plénky a dlouho před tím, než na něj počne mít vliv společnost. Omezení disciplínou (málo známé v dnešní době) omezení svědomím, které nám všem Bůh dal, omezení poznáním, že ostatní nebudou souhlasit, omezení přátely, učitely a vládou- to všechno funguje jako jakási zábrana proti zlu.... Ovšem omezení imaginace, kromě svědomí, neexistuje. Tam vládne „já“ a je možné prožívat fantasie, za které by se jeden v reálném světě styděl. V představách lze prožívat ty nejnižší vášně - a lze tak snadno se dostat do okultu.

Televize představovala nesmírný skok za rádio tím, že pomohla člověku, aby si visualizoval touhy svého srdce. Skrze televizi, příboj chtíče a zla - daleko za hranicemi představivosti našich předků - zaplavil domovy kolem světa. Jistě, najdou se, občas dobré programy, které stojí za to shlédnout, ale jsou přehlušeny záplavou zla.. Videohry šly ještě dále. Mladí lidé se kompletně ponoří na hodiny do boje, zabíjení, styku s démony, při používání okultních sil. Imaginace si otevřela dveře do okultu. Nakonec video a skutečný svět splynou v jednu realitu.

Nyní je zde nová technologie virtuální reality (jakoby skutečnost) , a s její pomocí poskočí imaginace o další ohromný skok. Umožní totiž, aby se člověk mohl zabývat legitimně jakémukoliv druhu zla v prostředí, které se zdá být skutečným světem. Můžete si vychutnat nádhernou dovolenou svých snů, a neopustit dům. Můžete se vyspat s nádhernou ženou (mužem), bez jakékoliv zábrany od vašeho svědomí či zákona, protože to bude pouze fantasie - ne skutečný svět. Jen virtuální realita. Všechno toto je ovšem subjekt pro jinou knihu.

Imaginace nemůže být používána ve styku s Bohem, jak učí Calvin Miller (Calvin Miller, The Table of Inwardness : Nurturing Our Inner Life in Christ, 1984), Richard Foster a jiní nyní učí. Namísto toho je to cesta do okultu. Imaginace umožňuje hypnózu a vytváří falešné „vzpomínky,“ které ničí mnohé lidské životy. Nějakým způsobem je imaginace používaná zjeveními a tak otevírá dveře k dalším neomezeným klamům, ze kterých některé jsou hojné v charismatickém hnutí skrze emocialismus, který tak mnoho charakterizuje dychtivé hledání znamení a zázraků...

Slavný případ, který odhalil sílu imaginace otevřít dveře okultu byl „Philip Experiment.“ Byl opakovaný mnohokrát po celém světě. Členové „Canadian Toronto Society of Psychical Research“ dali dohromady příběh o „duchu,“ který se jmenoval Philip. Potom se pokusili uvěřit, že Philip je skutečný a pokusili se o kontakt. Jedna „jednotka“ se identifikovala jako „Philip“ a komunikovala s nimi klepáním, které vycházelo ze stolu, kolem kterého seděli. „Philip“ opravil historku, kterou si vymysleli a počal levitovat stůl tak mocně, že jej nemohli udržet při zemi, a museli běhat po pokoji s rukama na stole. (Stoker Hunt, Quija : The Most Dangerous Game, 1985). Nikde v Bibli nečteme, že by Bůh používal lidskou imaginaci pro své účely. Víme pouze, že člověk je svou imaginací zaváděn a že tato se podbízí jeho chtíči. Falešní proroci si představují, že Bůh k nim rozmlouvá - zatím je to klam jejich srdce které říká to, co slyšet chtějí.....Proroci s nezaslouženou poctou.

Dnešní proroci se vychloubají svou mocí, a používají ji, aby postrašili ty, kteří se je snaží opravit Božím Slovem. Aby se vyhnuli opravě, varují kritiky: „Nedotýkejte se Božích pomazaných!“ Tím chtějí naznačit že ti, kteří je berou v potaz, budou souzeni Bohem. S podporou Pavla Crouche Benny Hinn pohrozil na TBN že „pakliže se kritici odváží dotknout se pomazaných Bohem (myslí sebe), jejich děti zemřou.“ („Praise the Lord“ show, October 23 1992.). V jedné ze svých mnoha visí Ježíše Krista, o kterých tvrdí že je obdržel, Kennethu Haginu „bylo řečeno“ (Bůh mi řekl) , že budou pastoři, kteří ho odmítnou jako proroka. Tito, říká Hagin, „budou padat mrtví z kazatelen“ (Kenneth Hagin, I believe in Visions, 1972). Pastoři by měli padat jako mouchy, protože těch, kteří zprávu Hagina odmítli, jsou tisíce.....

Tento perverzní výklad Bible je hojně používán k obraně charismatických pastorů a evangelistů před opravou, kterou tak zoufale potřebují. Tato fráze se objevuje v Bibli poprvé, když Saul byl dvakrát v rukách Davida a jeho muži naléhali, aby Saula zabil. David odmítl se slovy „Nevztáhnu svou ruku proti Božímu pomazanému.“ ( 1 Samuel 24:10, 2 Samuel 1:14 ). „Dotknout se Bohem pomazaného“ znamená vždy ublížení tělesné, případně zabití. David to neudělal, ale veřejně pokáral Saula před svými muži a jeho armádou (1 Samuel 24:9-15) a Saul litoval. Člověk nemůže použít tuto frázi jako garanci imunity před kritikou vůdců církve. Tento autor (Hunt) pozoroval s hrůzou, jak Paul Crouch zahromoval na víc jak deset minut na mezinárodní televizi proti svému oblíbenému cíli: „lovci herezí“. Nazval je „prohnilý dav Sanhedrinu,“ ..... „prokletí a na cestě do pekla“.... „žádné vykoupení pro ně“ .... „do pekla s vámi!“ ....“Bůh vás zastřelí, když to neudělám já!“ (Praise-a-Thon, TBN, April 2, 1991). Podobně tak, John Kilpatrick pastor Brownsville Assembly of God, prohlásil: „Chtěl bych dnes něco říci Hanku Hanegraaf-ovi. Můžete si kritizovat jiné lidi a jiné Boží cesty, ale tuto nechte raději na pokoji! Prorokuji proti vám, pakliže nepřestanete, během 90 dnů vás Duch Svatý srazí dolů. Ano, řekl jsem že do 90 dnů vás Svatý Duch srazí dolů, a já mluvím jako muž Boha ... toto je Boží záležitost, a vy to raději nechte na pokoji! Pane Hanegraafe a ostatní ďáblové, poslouchejte! Říkám toto jako Boží člověk za tímto svatým stolkem, v tomto svatém prostředí velikého vylití Svatého Ducha ... toto oživení se nezmenší, a toto oživení vyústí do celonárodního probuzení...“ (Videotape, April 6, 1997, church service). Několik týdnů před tím, než vypršelo prorokovaných 90 dní (July 5. 1997), pastor Kilpatrick nabídl svou omluvu na internetu. Píše, že byl „v těle,“ když pronesl ten soud. Dovedete si představit jak Izaiáš, nebo Jeremiáš říkají: „Je mi líto, omlouvám se. Když jsem psal kapitoly 3, 11 a 24, nebyl jsem v Duchu, ale v těle. Prosím zapomeňte na ně!“ Dnešní tak zvané oživení je vedené falešnými proroky, kteří se odvažují tvrdit, že je zcela legitimní dělat „v tréninku“ omyly ! Ale podle Písma, pakliže kdo prohlásí „Tak promluvil Bůh“ a nemá pravdu, není to omyl, za který se lze omluvit - je to rouhání! John Wimber - až do své nedávné smrti učil jak dělat znamení a zázraky a účtoval si za to tučné „učné“ za seminář. Některé z těch technik stále ve „Vineyards“ používají, jako na příklad pomalé pohybování rukou několik centimetrů od pacientova těla, aby léčitel nalezl „horká místa,“ kde Bůh pracuje, nebo si zcela vyprázdnit mysl a mluvit cokoliv na mysl přijde. To otevírá dveře do okultu. Bibličtí proroci se nikdy nijaké techniky neučili!Pat Robertson a CBN.

Pat Robertson je jak Southern Baptist, tak i jeden z vedoucích charismatiků. Jeho životopisec říká: “Zatím co Southern Baptist otevřeně charismatiky nepodporují, nikdy se Robertsonovi nevyhýbali. Ve skutečnosti Adrian Rogers, president Southern Baptist Convention, byl hlavním řečníkem při oslavách 25tého výročí CBN. Pat začal CBN se sedmdesáti dolary. Hovoří o zázracích, které udělal Bůh, aby vytvořil křesťanské televizní impérium včetně Family Channel Network, s podporou tisíců Křesťanů. Člověk se jen diví, jak Pat a jeho rodina skončili tak, že vlastnili kontrolu ve Family Network a prodali ji v 1997 tískovému magnátu jménem Murdoch za 1.9 miliardy dolarů. Věnovali snad Křesťané své příspěvky na to, aby Pat zbohatnul a televizní stanice, která vznikla pro rozšiřování Kristova evangelia, padla do bezbožných rukou?“ (Washington Times, June 12, 1997). Všechny ty „zázraky,“ které zapříčinily veliký úspěch CBN, mají dnes tak nějak dutý zvuk. Velká část Patova snu o úspěchu CBN přišla z falešné předpovědi, někdy v květnu 1968. Pat vypráví: „Byl to týden zasvěcení nového zařízení v Portsmouthu. Právě jsem pronesl kratší řeč o jasné budoucnosti CBN, když pojednou Harald Bredesen, náš starý dobrý křesťanský přítel přistoupil, položil ruce na mou hlavu a pronesl tak mocné proroctví, že na něj nezapomenu, dokud budu žít. Protože jsem věděl, že v tom okamžiku mluví Bůh: Dny tvého začátku se zdají malé v tvých očích ve světle toho, odkud jsem tě přivedl.....ale tyto dny se zdají být malé ve světle toho kam tě vedu. Vyvolil jsem si tě, abys uvedl příchod mého Syna.“ ... Elektrické vzrušení prolétlo shromážděním. Potllesk zazněl ze všech koutů. Byl jsem jatý posvátnou hrůzou. Bůh dal CBN roli Jana Křtitele - připravit cestu pro Jeho druhý příchod!„ (Dopis z dubna 1982).... Toto absurdní proroctví hraje také roli v pohledu Pata na království a poslední dny, o čem se zmíníme v pozdější kapitole. Pochopitelně, toto proroctví bylo použito pro získávání příspěvků s frázemi jako :

Nastal čas k uvedení druhého příchodu Ježíše Krista! A já bych vás rád pozval abyste se stali součástí největšího spirituálního proražení, které kdy svět zažil, skrze váš štědrý dar dnes. Žádám vás, aby jste dali, jak jste ještě nikdy nedali, abychom připravili cestu pro našeho Pána Ježíše Krista!“ Kdo by mohl odmítnout takovou výzvu? Na dopisu bylo velkými písmeny napsáno: Uveďte příchod Pána! a říká v části: Ježíš se vrací zpět, a může to být dříve, než si myslíme! A dnes vás vyzývám aby jste pomohli uvést Ježíše Krista! Prosím, reagujte okamžitě s vaším darem dnes! Na darovacím listu byl text: Ano, Pat! Já také chci pomoci s uvedením návratu Ježíše Krista tím, že připravíme Israel a celý svět pro Kristův návrat. (Uvědomte si, že to není Rapture!) Téměř 30 let později se upřímně ptáme, co CBN udělala aby vytvořila „ten největší spirituální průlom, který svět kdy zažil, a aby uvedla příchod Ježíše Krista? Jako dodatek k falešnému proroctví zde byl další okultismus, - i když bez pochyby neúmyslný, - od samého počátku. Robertson popisuje nová studia v Portsmouthu, která byla zasvěcena 3 května 1968: Tato nádherná modlitební kaple byla dedikována vzpomínce na mou matku a byla plná symbolických významů. Všechno v místnosti nutilo k myšlence na nebe. Ručně tesaný kříž visel uprostřed místnosti nad hrubým balvanem z bílé skály. Krystaly jsou užívány v New Age jako ohnisko univerzální „síly.“ Kameny byly používány v pohanských modloslužbách od nepaměti. Proč by se měl Křesťan shromažďovat kolem kamene za účelem modlitby? A jak může hrubý, neopracovaný balvan vzbuzovat myšlenku na nebe? Pat má spoustu věcí k vysvětlování.

Charismatická Christian Science.

Kromě toho, Patova kniha The Secret Kingdom, ve které odhaluje úspěch, který postavil CBN, se čte jako manuál pro okult. Zatím co obsahuje mnoho povzbuzujících příběhů o tom, jak Bůh činí zázraky v životech lidí, a o lidech, kteří přišli ke Kristu, jsou tam také vážné problémy. Poznamenali jsme, že okult je postavený na zákonech, které jsou údajně vesmíru vlastní, které musí uposlechnout i duchové. Ta stejná lež klame charismatiky. .... Kenneth Hagin hovoří o Božím „zákonu víry.“ (Kenneth Hagin, Having Faith in Your Faith, 1980). Yonggi Cho učí totéž, a připouští, že „Zákony Čtvrtého Rozměru“ budou vytvářet zázraky pro okultisty právě tak, jako pro Křesťany. Cho vlastně kárá Křesťany, že nepoužívají tyto zákony k svému úspěchu, zatím co okultisté ano. Právě tak jako Cho, Hagin a další, Robertson vidí tyto zákony jako něco, co platí pro každého - i bezbožné. A jsme zpět v Christian Science a jejímu spojení s okultem. Pat vysvětluje: Počal jsem si uvědomovat že v království existují zákony, které jsou právě tak platné, jako zákon termodynamiky či gravitace.... Jakmile toto tajemství pochopíme, uvědomíme si že Bible není nějakou nepraktickou knihou teologie, ale spíše praktickou knihou života, která obsahuje systém myšlenek a chování, které zaručí úspěch.

Robertson vlastně říká: „Hledejte království, pochopte způsob jak funguje a potom - jako den přichází po noci - evidence pozemského úspěchu vás bude doprovázet...“ Toto jsou principy tak univerzální, že je lze nazvat zákony v tom stejném smyslu, jako přirozené zákony ustavené Bohem. Ježíš řekl otevřeně,“budete-li tyto věci dělat, toto se vám stane.“ Pakliže aplikovány, tyto principy prostě fungují.... Bohužel, někteří lidé, jako na příklad Napoleon Hill, který napsal „Think and Grow Rich,“ posbíral pouze několik z těchto pravd o království a o Bohu. Některé z těch metafyzických principů království, jednotlivě vybraných, mohou vyprodukovat fantastické dočasné výhody.

Tak tedy: Boží království funguje na metafyzických principech, které používal Napoleon Hill, a budou fungovat pro každého! Bible nejedná o teologii (což je poznání Boha), která je nepraktická, ale o principech a zákonech, které pracují a přinesou úspěch každému! To znamená, že okultní formulka funguje! .... Bible jasně učí, že Bůh nereaguje automaticky tímto způsobem, Ale Satan bude ochotný posloužit! Pravda, Pat občas o poznání a podřízení se Boží vůli hovoří. Ale na druhé straně tvrdí, že tyto metafyzické principy a zákony pracují i pro Napoleona Hilla, který Boha nezná! Podle Pata, jeden z osmi zákonů které vládnou tajnému království, je „Zákon Zázraků.“ Na jedné straně připouští, že zázrak je „porušení přirozených zákonů Bohem.“ (Robertson with Slosser, „Secret“). Na druhé straně tvrdí, že existuje jiný zákon, „Zákon Zázraků,“ který Bůh přehlasovat nemůže ale musí jej poslechnout, aby se zázrak stát mohl. Říká že „Boží síla je nám k dispozici, známe-li pravidla zázraků.“ Pat říká: To úžasné CBN je výmluvným svědectvím pro Boží moc a pro funkčnost „Zákona Zázraků.“Oral Roberts a Město Víry...

Pat Robertson tvrdil, že ho Bůh vybral, aby uvedl příchod Jeho Syna, a tak přiměl své přívržence, aby poslali peníze k financování tohoto neuvěřitelného projektu. Oral Roberts tvrdil, že se mu zjevil Ježíš a řekl mu, že ho Bůh vyvolil, aby našel lék proti rakovině. Toto „odhalení“ přišlo během „osmihodinnové konverzace s Ježíšem, který byl 270 metrů vysoký, a který mu řekl aby požádal statisíce svých „modlících partnerů,“ aby každý z nich zaslal 240 dolarů k dokončení lékařského střediska (60ti poschoďová diagnostická klinika a 30ti poschoďovou nemocnici), aby tam výzkumníci mohli objevit lék proti rakovině, a „dalším hrůzným chorobám.“ „Modlící partneři“ financovali celý ten projekt, který stál 200 milionů dolarů. .... Že to byla to falešná vise a falešná předpověď, je dnes už historií. Nestaly se žádné zázraky, neobjevil se žádný lék proti rakovině, a nemocnice, kterou mu „Ježíš“ přikázal postavit, zkrachovala. Ve své autobiografii „Expect a Miracle: My Life and Ministry,“ Oral se snaží vysvětlit, že to „byla Boží vůle, zavřít Město Víry, lékařské a zubní školy.“ Na rozdíl od přívrženců Orala Robertse, média se oklamat nedala: „Skončil sen Orala Robertse o nemocnici, která by byla kombinací náboženské víry, a lékařské technologie. Evangelista, kterého žalují o nezaplacené účty, prodává lékařské středisko svého Města Víry, které mu Bůh nařídil postavit. Roberts počal zavírat komplex - tři vysoké stavby - v 1989. Nemocnice, která měla 777 lůžek, otevřela v 1981, dosáhla nejvyššího obsazení 148 pacientů v roce 1984.“ (The Bulletin, Oregon, March 20, 1992).

Měl snad Oral halucinace, nebo lhal o 270 metrů vysokém „Ježíši“ a sedmihodinové konverzaci? Jasné je, že se mu Ježíš nezjevil a neřekl mu, aby postavil zbytečnou, nepotřebnou nemocnici a neslíbil mu zázraky, které by se v té nemocnici měly odehrát! A přesto je Oral Roberts velmi považován miliony, včetně mnoha církevních vedoucích - speciálně mezi charismatiky. V roce 1989 byl jmenován „Christian Leader of the Year,“ skupinou „International Christian Business Leaders Association.“ (Charisma Christian Life, January 1990). Tajemství úspěchu, který Napoleon Hill obdržel od spirituálního světa, bylo přijato charismatickým hnutím, a většinou evangelických církví. To „Nejvyšší Tajemství,“ které Hill obdržel od démonických bytostí bylo „cokoliv lidská mysl je schopná uvěřit, lidská mysl je schopná dosáhnout.“ (Napoleon Hill, „Grow Rich with Peace of Mind“ 1967). Oral Roberts tvrdí, že mu Bůh sdělil v principu to stejné: „Cokoliv si dovedeš představit a uvěřit, to můžeš udělat!“ (Oral Roberts, Miracle of Seed Faith, 1970)... Oral Roberts, jako další charismatičtí vůdci, jasně poukazuje na to, co Napoleon Hill nazval „The Magic Power of Belief.“ (Hill, Peace of Mind). Norman Vincent Peale to nazýval „“Power of Positive Thinking“ a Robert Schuller tomu říká power of „Possibility Thinking.“

Oral Roberts tvrdí že „objevil,“ to, že se nemocní uzdravili když se jich dotkl pravou rukou, ne levou. A máme tu opět okultismus -a jen několik lidí - pokud vůbec někdo - bylo uzdraveno. Nikde v Bibli není možné najít takové „znamení,“ ale mezi okultisty a falešnými proroky se to už stalo několikrát. Na příklad William Branham, který si nikdy nebyl jistý, zda je to Bůh nebo Satan kdo mu sílu dal, ale „cítil“ Boha v levé ruce. (David Edwin Harrell, Jr., All Things Are Possible: The Healing and Charismatic Revivals in Modern America, 1975)... Roberts prohlašuje: „Slyšel jsem Boha jak mi říká, že od nyní budu cítit Jeho přítomnost v pravé ruce, A tak Boží přítomnost v mé pravé ruce byla znamením velkému počtu nemocných lidí, že Bůh existuje, a že Jeho přirozeností je hojení. Když to přišlo, bylo to nepopíratek¨lné! Prostě, bylo to tam! Když to tam nebylo, byl jsem zcela obyčejný, a každý to věděl.“ (Roberts, Expect).Peníze, peníze, kdo má peníze?

Peníze jsou středem okultu. Kenneth Copeland bezostyšně prohlašuje, že ho Bůh poslal, aby kázal nebiblickou „Gospel of Prosperity.“ Marilyn Hickey, autor „God´s Seven Keys to Make You Rich,“ je předsedkyní správní rady „Oral Roberts University.“ Ve své knize „Miracle of Seed Faith,“ Oral tvrdí, že mu Bůh odhalil, že ten veliký princip „setí a sklízení“ - tak evidentní ve fyzickém světě, je právě tak skutečný ve světě spirituálním. Člověk může „zasadit“ peněžní dar náboženské organizaci a „sklízet“ zázraky. Jako reakci na toto tvrzení, stamiliony dolarů od upřímných, ale oklamaných Křesťanů proudily k tak zvaným „učitelům víry,“ které je udělaly bohatými. Prosté duše byly nalákané na „stonásobný obrat,“ na jejich dary.....

Toto falešné učení se podbízí touze po bohatství - jednomu z nejnižších lidských chtíčů. „Ježíš byl bohatý,“ říká Frederick Price a další „učitelé víry“ a proto Jeho přívrženci musí být bohatí také.. Kenneth Hagin říká, že „jezdit ve starém autě namísto v novém Cadilacu, není “pokorné, je to nevědomost Božího daru hojnosti.“ (Kenneth E.Hagin, The Believer´s Authority, 1984).. Frederick Price souhlasí: „Jezdím v Rolls Royce, v následování Ježíše.“ (Ever Increasing Faith, program on TBN, December 9, 1990). Gloria Copeland píše: “Vy nám pošlete tisíc dolarů, a Bůh vám pošle sto tisíc dolarů. Marek 10:30 je dobrý obchod.“ (Gloria Copeland, God´s Will is Prosperity, 1978). Oral Roberts slibuje „Zázraky Hojnosti“ pro ty, kteří „využijí stonásobný návrat“ .... Jak se to liší od prodeje odpustků katolickou církví? Každý z těchto je prostě jinou formou chtivosti po vzoru Balámova omylu.“ (Juda 11). Jak se liší prohlášení Pat Robertsona, „když vyznáte požehnání a úspěch, tyto věci k vám přijdou,“ a Johna Marks Tempeltona, „vaše spirituální principy přilákají k vám blahobyt.... materiální úspěch přichází, jste-li naladěni na nekonečno......?“

Gloria Copeland vypráví, jak se naučila „převzít autoritu nad financemi“ a nařídít, aby k ní peníze přišly „ve jménu Ježíše Krista.“ (Gloria Copeland, God´s Will is Prosperity, 1978). Citát Pat Robertsona, na počátku kapitoly, říká to samé. Ano, Pat říká, že modlitba „se neskládá pouze z úprosby o to, co žádáme. Modlit se v tom pravém smyslu slova znamená „odevzdat naše životy do totální roviny s tím, co od nás vyžaduje Bůh.“ A poukazuje na Jeremiášovo varování proti „prorokům, kteří hovoří moudrostí vlastních představ.“ Taková varování, jsou velmi isolovaná v knize, která povětšině zdůrazňuje, jak použít moc pomocí „automatických principů, které jsou „k dostání“ komukoliv....

Patti Roberts, rozvedená první žena Richarda Robertse, vypráví jak, když odjížděli na líbánky, Oral je pozval oba do své studovny. Varoval je, „že kdyby kdykoliv opustili jeho organizaci, zemřeli by v letecké katastrofě. Patti vypráví o rostoucím zklamání, které vedlo k hádkám s Oralem. Zdálo se jí, že se všechno točilo okolo peněžních příspěvků, složitých technik jak prodat Ježíše, aby ještě více lidí podporovalo organisaci. Zklamání vyvrcholilo když Patti zavolala Al Bushe, dlouholetého presidenta „Oral Roberts Evangelical Association.“ Konverzace, jak se ona upomíná, proběhla asi takto: „Al, po asi čtyřiceti programech natočených za minulý rok, kolikrát jsme dali lidem plán spásy?“ „Plán spásy? „Ó, Patti, nemám tušení. Jsem si jistý, že jsme tak učinili alespoň jednou.“ „A jak často jsme jim dali principy „Seed Faith?“ Zasmál se. „Ale to víš sama. Dáváme tyto principy každé show. O co ti jde?“ „Al, v těch dopisech, které jsi obdržel od posluchačů, kolik z nich se domnívalo, že když dají peníze Oral Robertsovi, že si tím kupují malinké místečko v nebi? Kolik z nich se domnívá, že změnili Boží názor o jejich budoucnosti na věčnosti?“ Jeho odpověď trvala dlouho. Když konečně odpověděl, snížil svůj hlas a řekl střízlivě a trochu váhavě: „Spousta z nich, Patti.“Intriky k získání peněz pro okult.

Oral Roberts stále sní o nových způsobech, jak dostat peníze od svých „faith partners,“ ze kterých mnoho žije z nízkých příjmů a musí se uskrovnit, aby mohli podpořit jeho luxusní životní styl. Jedna jeho výzva žádá, aby „více než milion pravidelných podpůrců o 500 dolarů každého, aby zastavili satanickou konspiraci.“ „Jsem neschopen vám to říci, tento problém na televizi, kvůli nepřátelům, uváděl leták..“ (St.Louis Disppatch November 13, 1991).

Některé z jeho důmyslných technik jak získat peníze, obsahují vyložený okultismus. Na příklad Oral rozeslal dvě malé „zázračné svíčky,“ jednu červenou, jednu zelenou svým „prayer partners“ aby je použili v „zázračné svíčkové službě.“ Instrukce, které přišly se svíčkami, zněly:

Vaše zázračná svíčková služba je připravená na 24 prosinec. Vraťte mi červenou svíčku ještě dnes a zelenou zapal na 24 prosince, když tak souhlasíme s vaším zázrakem. Já věřím, že Bůh má pro vás vánoční zázrak. Jak jsem tak napsal ta slova „Bůh má pro vás vánoční zázrak,“ úžasné vylití Svatého Ducha na mně přišlo. Věřím, že jste na prahu skutečného vánočního zázraku.... Skutečně věřím, že mne vede Svatý Duch, abych pro vás udělal několik specifických kroků a to je, proč jsem vám poslal ty vánoční svíčky. Co cítím že ode mne Bůh chce, je - dodat vám neocenitelný vánoční zázrak.“

Požádal mne abych zapálil svíčku a zapálil svou víru pro vaší potřebu zázraku. A já to udělám ve jménu Ježíše Krista. Vlastně jsem požádal Richarda, abychom společně provedli privátní osobní, zázračnou svíčkovou službu pro vás a pro vaše zázračné potřeby. Společně zapálíme svíčku, jako náš zázračný kontakt, a uvolníme svou víru ve vánoční zázrak. .... Jaké rouhání tvrdit, že ho Bůh vede do takové okultní šarády! Červená svíčka má být vrácena Oralovi. Zelenou si má adresát ponechat a zapálit ji na Štědrý den večer, když Oral a Richard zapálejí červené svíčky, které lidé zaslali zpět. Pochopitelně s tím přišla také nevyhnutelná žádost o peníze, prezentovaná tak, jako kdyby to bylo právě to tajemství k zázraku:

Když zašlete váš „Candlelight Miracle Request Sheet“ a vrátíte s tím červenou svíčku, přiložte zázračné semeno víry (miracle seed of faith) vánoční dar Božímu dílu ... pro váš vánoční zázrak. Považuji to za osobní čest pomoci vám a zapálit svíčku zázračné víry - jako bod našeho kontaktu, aby se vaše potřeby splnily. ... Teď pošlete mi váš seznam zázraků, spolu s červenou zázračnou svíčkou, a ten největší dar víry, který můžete nyní dát! Nedovedu si představit lepší oslavu Vánoc nežli toto. (Jméno adresáta) - Skutečně mluvím od srdce když vám říkám, že nechci aby jste přišel o cokoliv v tomto dni zázraků. Nemám slov, abych popsal, jak silně v tom cítím Boží přítomnost! (Opět jméno adresáta): dovolte, abych vám připoměl, aby jste jednal okamžitě. Až počneme zapalovat červené svíčky 24tého prosince - chci, aby vaše tam byla, a chci, aby jste obdrželi svůj vánoční zázrak.

Cožpak nemá žádné svědomí? Toto je čisté čarodějnictví! V obálce byl přiložený plakát, který zobrazoval Orala a Richarda, jak zapalují červené svíce. Oral drží hrst „Miracle Request Sheets“ v ruce, a Richard s rukami žehnajícími další hromadě takových žádostí, oba dva s výrazem veliké starosti a soustředění....

Bod kontaktu.

Člověk vždy shledával, že pomáhá, má-li něco hmatatelného, v co věřit. Hůlka kouzelníka je nástroj magie, která se zdá vytvářet zázraky. Kouzelným předmětem může být objekt, který se stane bodem kontaktu se spirituálním světem. Festiše, talismany a římsko-katolické škapulíře, krucifixy, medaile a obrázky, právě tak jako ortodoxní ikony hrají stejnou roli. .... Další kouzelné prostředhy, jako Quija, kyvadla, vodu hledající proutky, křišťálové koule, karty, znaky zvěrokruhu, a.t.d. Nabízejí něco hmatatelného, co vyvolá pocit očekávání v těch, kteří v ně věří. Čarodějnictví používá magické odvary, svíčky a další hmatatelné objekty, jako most k duchovní dimenzi. Pochopitelně všechny tyto předměty, jak tvrdí Pat Robertson, fungují podle - jak on je nazývá, metafyzických zákonů tajného království.

Ve stejné kategorii jako okultní předměty dříve zmíněných, je charismatický „bod kontaktu.“ Oral Roberts to nazývá svým „největším objevem.“ (Hanegraaf, Christianity). V dopise, kde žádá o příspěvky jsou vyznačené „body kontaktu.“ W.V.Grant poslal svým příznivcům na papíře stopu své nohy, aby si na něj stoupli, jako na bod kontaktu. Oral Roberts již několikrát zaslal svým následovníkům obrys své ruky na papíru, aby tím, že na ní položí své ruce, vytvořil bod kontaktu. Další „učitelé víry“ mají své variace této okultní techniky - v televizi se divák má dotknout obrazovky. V jednom ze svých letáků se žádostí o podporu Oral Roberts píše:

Začni okamžitě. vezmi přiložený plakát pro bod kontaktu a umísti ho tam, kde ho uvidíš po celý den. Polož svou ruku přes mou a hlasitě řekni: “Já připojuji mou víru s vírou Orala Robertse. Očekávám zázrak. Vezmi svůj modlitební list a nezapomeň na něj nakreslit obrys tvé pravé ruky, a potom tam napiš všechno to, co potřebuješ. Já chci pomazat tvůj list přání ve své modlící věži ve dne 28 července a položit mou ruku přes obrys tvé ruky, jak tak uvolním tuto explosivní víru za zázraky pro tebe. Nezapomeň zatrhnout speciální čtvereček, abych věděl, zda také chceš osobní lahvičku se svatým olejem. Až jej obdržíš, namaž - ve jménu Ježíše Krista - každou oblast tvých potřeb....“

Tento klam „bodu kontaktu“ pochází z nepochopení Kristova prohlášení „když dva z vás budou souhlasit na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec tak učiní.“ (Matouš 18:19). (pozn. překladatele: český překlad vynechává slovo „péri“ (týkati se dotýkati se). King James anglická verze píše „If two of you shall agree as „touching anything“ that they shall ask... Jak řecké „péri“ tak i „touching“ v angličtině, zde znamená „týkající se“ ne dotýkající. Tam udělal Oral Roberts (a další) omyl a vysvětluje to jako fyzický dotyk, který má údajně aktivovat Boží sílu) .. Prostě ignorance stvořila tento „bod kontaktu“ jako klíč k získání zázraků. Učitelé víry (faith teachers) tak zavedli miliony svých přívrženců do jedné z forem okultismu. Podle Johna Goodwin-a, bývalého pastora „Vineyard-u“ a blízkého spolupracovníka Johna Wimbera: „Wimber hovořil o používání ostatků k hojení lidí. On věřil, že je to zcela legitimní ... ostatky jsou věci, kterých se svatí buď dotýkali, nebo je vlastnili - jejich kosti, pramen vlasů byly naplněné hojící silou svatého. Člověk se dostane s nimi do kontaktu, a uzdraví se. Wimber to prosazoval. „tohle se děje v katolické církvi víc jak 1200 let. My Protestanté s tím máme problémy, že? ... Ale my hojitelé bychom je mít neměli...“ (John Goodwin, Testing - audio tape) ...„Vnitřní hojení.“

Terapie regresse, která vytváří falešné vzpomínky, je prováděna uvnitř církve křesťanskými psychology. Existuje jiná forma stejného klamu, nazvaná „vnitřní hojení (Inner healing).... Byla představena Křesťanům jednou úžasnou okultistkou která infikovala církev, Agnes Sanfordovou, o které jsme již zmínili dříve. Ona je „Mary Baker Eddy“ charismatického hnutí a její učení ovlivnilo i množství ne-charismatiků. John Wimber byl hlavní silou v rozšiřování jejího učení, právě tak jako další okultisté, na příklad Morton Kelsey, pastor Sanfordové.

Okultní technika visualizace je klíčem k vnitřnímu hojení. Člověk si visualizuje událost z minulosti, potom visualizuje Krista na scénu, jak ten problém vyřeší. Občas tento „Ježíš“ oživne, pohybuje se a mluví. Nebyl navázaný kontakt s Ježíšem, ale s démonem, který se za Ježíše vydává. Od smrti Sanfordové, vnitřní hojení bylo převzato a pokračováno těmi, které ona vytrénovala či ovlivnila, jako Ruth Carter Stapleton, Rosalind Rinker, John a Paula Sandford, William Vaswig, Rita Bennett a další. Původně převládající mezi charismatiky, a liberálními církvemi, vnitřní hojení se dostalo hojně do evangelických kongregací. Tam se praktikuje trochu kultivovanější formou psychology jako David Seamands, H.Norman Wright, James G.Friessen, a i laickými terapeuty jako Fred a Florence Littauer.

John a Paula Sandford přiznávají, že Agnes Sanfordová byla „pro nás všechny předchůdkyní na poli vnitřního hojení, a naším prvním učitelem v Pánu, naším přítelem a poradcem.“ Nazývají ji „solidní ženou církve,“ která založila „School of Pastoral Care.“ Mezi žáky Sanfordové patřil také římsko-katolický vedoucí, Francis McNutt. Tento „mentor“ dnešního vnitřního hojení učil že: „Boží láska byla začerněna negativními myšlenkovými vibracemi tohoto hříšného světa. A tak Pán snížil vibrace svých myšlenek na úroveň myšlenkové vibrace lidstva, a očistil myšlenkové vibrace, které obklopují naší planetu.“

A tudíž, jelikož se stal částí kolektivního nevědomí celé rasy, když zemřel na kříži, část lidstva zemřela s ním, a neviditelná zosobněná (personalized) energie našeho ducha s Ním již vystoupila na nebesa. .... Jeho krev, ta mystická esence života zůstává na zemi, ve formě plazmy, hnaná větry do každé země a exploduje v řetězové reakci spirituální síly... My řídíme, zaměřujeme tuto řeku života do uzavřené mysli tím, že činíme pokání za hříchy světa a za určité konkretní osoby. A dále zavedeme tu osobu (visualizací) ke kříži Krista, kde pro ní získáme odpuštění, ozdravení a život. Naučila jsem se kombinovat svátostný a metafyzický přístup ....metafyzické metody...“ (Agnes Sanford, The Healing Light, 1947, Agnes Sanford, The Healing Gifts of the Spirit, 1982)...

Její knihy jsou tak otevřené ve svém okultismu, že jejich přijetí stojí jako obžaloba celého charismatického hnutí. Potom, co její okultismus byl demaskován v „Seduction of Christianity,“ Sanfordová byla obhajována charismatickými vůdci, a tento autor (Hunt), a T.A.McMahon byli ostře kritizováni za to, že tu knihu napsali. John Sandford později tvrdil, že ze Sanfordové vyhnal ďábla a přivedl ji ke Kristu - potom co vyučila jeho a další vnitřní hojitele!

Pro Sanfordovou bylo přijatelné všechno, co umožňovalo napojení se na to, čemu ona říkala „proud energie,“ nebo „vysoká voltáž Boží tvořivosti.“ Když prohlásila, že jsme „částí Boha,“ oznámila také, že Bůh je „primální energií“ (primal) a Ježíš tím „nejdokonalejším psychiatrem.“ Učila, že člověk může odpustit hříchy druhého, pomocí visualizace. (Sanford, Light).. Richard Foster napsal: “Velice mi pomohlo pochopení hodnoty imaginace Agnes Sanfordové v modlitbách za druhé. Tuto radu modlitby skrze imaginaci, zobrazování si hojení a i více, jsem obdržel od Agnes Sanfordové.“ (Foster, Celebration).. Agnes učila: „Při hojení vzpomínek, člověl musí pevně, ve své představě držet obraz té osoby jako svatou od Boha (i když je zlá), a obrátit ve své imaginaci temné, černé stíny její přirozenosti na zářivé ctnosti a zdroje síly. Ano, může se to obrátit. To je vykoupení...“ (Sanford, Gifts).. Foster se postavil za Sanfordovou a její knihu. Napsal: “Poznal jsem ji jako extrémně moudrou a zručnou poradkyní.“ Ale Sanfordová otevřeně učila Východní mysticismus a okultismus. Učila na příklad, že „lidé existovali v nebi, před jejich příchodem na Zemi, po stopách závoje slávy, s podvědomou vzpomínkou na před-zemskou existenci.“ (Sanford, Gifts).. Následující výňatky z její hnihy stojí jako obžaloba těch, kteří s ní souhlasí a schalují ji: „Co se týká mluvení v jazycích, naše nevědomí si může dobře rozumět s nevědomím nějaké jiné žijící osoby, nebo někoho, kdo žil dříve, či bude žít později, nebo dokonce někoho z nebe. .... Nemohu říci, co můj duch dělá, či kam právě jde. Ale skutečnost, že cestuje a že Bůh pracuje skrze mé spirituální tělo i když má mysl o tom nic neví, se stává víc a víc zřejmé... Prostě zavolejte ve vaší mysli mně, nebo někoho jiného jako lidský tunel k lásce Ježíše Krista...“ (Sanford, Gifts)...

Rebecca Brown také učí, že když se vzbudíte ráno unaveni, je to proto, že „Bůh používal vaše spirituální tělo k celonočnímu boji pro spirituální boj.“ Velkou část okultismu Sanfordové se zřejmě naučila od svého pastora Mortona T. Kelsey-eho, který studoval v Jung Institutu blízko Curychu, a který se stal Jungiánským psychologem, právě tak jako syn Sanfordové, John Sanford jehož mnoho knih pokračuje v rozšiřování podobných okultních praktik. Kelsey-ovy knihy jsou velice populární a zanesly mnoho okultu do církve.

Kelsey staví na stejnou úroveň síly šamana, s dary Svatého Ducha, a věří, že „jeho matka za něj zemřela, tak jako za nás zemřel náš Pán.“ (The Christian and the Supernatural), a prohlásil, že šaman či čarodějný doktor je „ten, ve kterém je Boží síla koncentrovaná, a může proudit na další..“ Kelsey píše: „Psi“ (psychická síla) není zlo vlastní. Psi zkušenosti, jsou prostě přirozené prožitky lidské psyché... Jasnovidnost, telepatie, předtucha, psychokinéze a hojení byly pozorovány v životech mnoha náboženských osobností a téměř u všech křesťanských svatých... Mojí studenti počali chápat roli, který plnil Ježíš, když Mircea Eliade „Shamanism“ a Carlose Castanedy „Journey to Ixlan“ (obě oslavující šamanské síly)...

Pošpiňování doktríny.

Biblická doktrína je nádoba pravdy a náš štít proti omylům. Znamení posledních dnů před Kristovým návratem je odmítání ověřit všechno skrze Bibli. John Wimber šel podle zkušenosti (prožitku), a ty jsou, nejhledanější „komoditou“ při současných „oživeních“ (Revivals). Nikdo nechodí na veselá oživení v Torontu nebo v Pensacole, aby tam slyšel výklad Bible. Jezdí tam, aby - jak tomu říkají „prožili čerstvý dotek Svatého Ducha,“ novou „zkušenost.“ A jak vlastně člověk pozná, že takový „dotek“ obdržel? Jenom pocity a fyzickou manifestací, většinou velmi bizarní... Učení, které člověk na takových shromážděních slyší, je často zmatené a pokřivené. V kostele na letišti v Torontu jsem slyšel, jak neschopným, jak nedostatečným se cíti Kristus na svatbě v Káně Galilejské. Naštěstí Jeho matka Ho povzbudila a On si uvědomil, že může udělat zázrak. Tento příběh má být naším povzbuzením, když se cítíme neschopní.

Pozorovali jsme jsme člověka, jak se kroutí v agónii na pódiu „Brownville Assembly of God“ v Pensacole, a Steve Hill popsal tuto herezi své audienci: „On rodí, dává spirituální zrod pro vás.... umírá, aby jste měli život.“ Nedávno došel následující dopis: Můj pastor a několik dalších z našeho kostela jeli do Pensacoly, a výsledkem bylo rozdělení a devastace naší kongregace. Pastor nám nyní tvrdí, že na doktríně nezáleží a soustřeďuje se pouze na manifestace a dary Ducha. Totálně se změnil a vyhýbá se členům, kteří tento „Pensacola prožitek“ neměli...Obhajoba okultu.

Jedním z dnešních hrdinů mezi charismatiky a Letničními je William de Arteaga, který je ctěn a uznáván (stejně jako Crouch z TBN) za to, že napsal knihu „Quenching the Spirit,“ jako opozici vůči „Seduction of Christianity.“ Fakt, že Arteaga obhajuje okultní visualizaci, před-pozemskou existenci lidské duše, regresse do minulých životů v hypnóze, karmu Východního mysticismu a reinkarnaci, nijak nezmenšuje široké přijetí v charizmatických kruzích....

Základní myšlenka „Quenching the Spirit“ je jak absurdní, tak i heretická: Že Bůh přináší novou pravdu církvi tím, že ji odhalí nejprve kultům a okultním skupinám. A tudíž skutečnost, že nebiblické praktiky jako visualizace, vnitřní hojení, Positivní myšlení, Positivní vyznání přišly z okultu, hovoří vlastně v jejich prospěch, protože právě tak Bůh pracuje! Charismatici tuto knihu milují, protože oponuje „Seduction of Christianity,“ která na jejich omyl poukazuje. Pochopitelně tato kniha je velmi doporučovaná téměř každým v tomto „táboře“ - od Jacka Hayforda k Oralu Robertsovi. Profesor C.Peter Wagner z Fuller Seminary ji nazývá „cenným obrázkem opozice k novým a neobvyklým činům Svatého Ducha, od John Kalvína po Dave Hunta.“

De Arteaga validuje okultní techniky „mysl-nad-hmotou“ argumentem, že kvantová fyzika dokazuje vliv „myslového pozorování“ na subatomické částečky. Toto je mýt, vynalezený fyziky New Age. Něco vždy musí udělat kontakt s objektem, aby se lidské pozorování mohlo uskutečnit. Běžně je to tak, že se světelné fotony odrazí od objektu a vytvoří obraz v oku a mozku. Ovšem, odrazit foton od subatomické částečky, abych ji mohl pozorovat, je jako odrazit auto od auta - a tím pozorování, ne mysl pozorujícího, ovlivní subatomickou částečku. Od tohoto nepochopení kvantové fyziky de Arteaga usuzuje, že „skrze víru pracuje mysl v Boží síle, a může pohnout horou.“ (William de Arteaga, Quenching the Spirit: Examining Centuries of Opposition to the Movement of the Holy Sperit, 1992)... Boží moc je viděna jako síla, kterou naše mysl operuje, posloucháme-li „spirituální zákony.“ Tento princip, říká Arteaga, byl otevřen „Slovem,“ (Logos) metafyzickým kultům, a odtud se dostal do církve. Ve skutečností byl zdrojem Satan a „pobibličtěná Science of Mind,“ kterou Arteaga propaguje, je čistý okultismus.

Ta myšlenka „Quenching the Spirit,“ byla již dříve presentována de Arteagou v „Past Life Visions“ (1983): „Duch Svatý poteče do okultních skupin, pakliže je blokovaný ortodoxními Křesťany.“ (Strana 17). Arteaga chválí neuvěřitelně okultní knihu „The Healing Light“ Agnes Sanfordové. (str.132) ,,obhajuje její víru v předpozemskou lidskou existenci (str. 145-146), zdá se akceptovat evoluci člověka z nižších druhů, (str. 126), prohlašuje že „duchové jsou pozemské duše“ (str. 187), kteří mohou legitimně komunikovat s žijícími lidmi, že církev by měla sloužit mrtvým (str. 183)... Tvrdí, že reinkarnace je biblická a dokonce potvrzená Kristem, (str.197-209), a že takové evangelium pomáhá Indii, jelikož dovoluje „Hindům udržovat jejich koncept karma-reinkarnace.“ (str.215)... Také doporučuje regressi do minulých životů, jako standardní metodu spirituálního hojení. (str. 151-163). A vedoucím charismatikům činí potěšení, podporovat takového heretika!....

Jaký smutek takové odchylky musejí vyvolat v Tom, který řekl: „Pravda vás osvobodí.“ Jaké břemeno na sebe mnozí v kongregacích vzali, z nedostatku správného postoje k pravdě. Nenechme se oklamat těmi, kteří se „nepozorovaně vplížili“ (Juda 1:4).24. Spirituální boj a oživení.

Bez jasného postoje Písma, potřebujeme se konsultovat s těmi, kteří mají zkušenost. ... Ti, kteří pracují kolem nemocných s rakovinou vědí, že Křesťané mohou a také onemocnějí rakovinou. Právě tak ti, kteří majkí klinické zkušenosti s Křesťany, kteří mají démonické symptomy vědí, překonali své pochyby a došli k závěru, že Křesťané mohou a pravidelně mají v sobě démony...

- Charles Kraft, profesor Fuller Seminary -

Jak jsme v uctívání, lidé vidí vise, vidí obrazy. Pozorováním jiných lidí, kteří uctívají, občas jim Duch osvětlí za co intervenují. A potom Pán jen nám identifikuje, jaký je směr pro ten večer...

- Craig Howell, kapitán intervenující skupiny v Brownsville Assembly of God, Pensacola, Florida -

Holy Trinity Church v Bromptonu importovali Torontské požehnání do Anglie. Steve Hill, v době když navštívil Holy Trinity dostal dotek pastora Sandy Millar a přinesl požehnání do Pensacoly...

- Albert James Dager, zpráva -Budu raději v církvi, kde se manifestují jak ďábel, tak i svět, než tam, kde se neděje nic, protože lidé se bojí manifestovat cokoliv..... a i když se manifestuje ďábel, nestarej se! ... Zaraduj se, protože něco se přece manifestuje!

- Rodney-Howard-Browne -A potom máme ty, kteří jsou angažováni v Toronto Blessing, kteří se domnívají, že Svatý Duch je síla, kterou mohou pumpovat, nabírat lžící, nafoukat a nacpat do druhých. Je možné, že taková síla existuje, ale není to Svatý Duch..

- Pastor George Byron Koch -Lausanne II. byla semeništěm pro další vyvíjení se „Spirituální Bojové Sítě. Když jsme byl v Manile, Pán ke mně promluvil: „Chci, abys zaujmul vedení v oblasti oblastních duchů ..“ Stal jsem se koordinátorem v Mezinárodní Bojovou Síť“...

?Proč by jste vy Křesťané, měli mít strach? Proč by jste se měli bát? Copak nevíte, že princ tohoto světa byl již souzený. Už není pánem, ani princem. Máte jiného, silnějšího Pána, Krista, který jej přemohl a svázal. A prot o, ať princ a bůh tohoto světa se cení dělá velký hluk, hrozí.... už nemůže udělat víc, než špatný pes na řetězu.....

- Martin Luther -

„Spirituální boj,“ ten nejžhavější předmět na 1989 „Manila Conference“ (Lausanne II), navštívená 4000 evangelických osobností z celého světa. Z rádia, televize, z křesťanských knih a magazínů - a i z mnoha kazatelen je nám sdělováno, že převzít ofensivu proti Satanovi a „svázat“ různé zlé duchy, kteří dominují na zemi, je tajemství světové evangelizace, osobního vítězství a blahobytu. Dokonce i „Naše Paní z Medjugorje“ prohlásila: „Křesťané mohou zastavit válku a dokonce i přírodní kalamity modlitbou a půstem.“

Pakliže tak tomu je, potom Křesťané jsou odpovědni za všechny války a přírodní katastrofy. Pakliže zlo vládne světu a lidé jdou do pekla, je to proto, že se Křesťané dostatečně nemodlili! Ale to není ani logické, ani biblické. Ať už se Křesťané modlí a drží půst od rána do večera - jednotlivec stále musí udělat vlastní svobodnou volbu zda následovat Satana, nebo Krista, zda uvěřit evangeliu a přijmout Boží odpuštění, nebo Krista odmítnout a obdržet Jeho soud. Bitva mezi Bohem a Satanem probíhá v každém jednotlivém srdci!

Ano, Pavel řekl že „my bojujeme proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy...“ Ale co tím myslel? Vyzval nás, abychom se „postavili proti svodům Ďábla.“ Ne na něj zaútočit, a on slibuje, že se „štítem víry“ jsme schopni uhasit jeho „ohnivé střely“ - ne střílet zpět! Víra je osobní záležitost a její štít chrání jednotlivého Křesťana. Nikdy nemůže ochránit nevěřící. Toto je jasně osobní bitva proti svodům - to znamená podvodné triky lží a chtíčů, bojované v srdci a mysli. Pro takový odpor je Křesťan dobře vyzbrojen. A bitva se vyhrává tím, že „věříme pravdě Božího Slova,“ které je „mečem Ducha,“ kterým bojujeme „dobrý boj víry.“ (1 Timoteovi 6:12)....

Bible neříká zcela nic o tom, že bychom měli napadnout démonická opevnění. Také ani apoštolové, ani ranná církev se nikdy tohoto nepokusila. Když Pavel vyhnal démona „z dívky posedlé duchem věštění,“ (Skutky 16:16), bylo to až potom, co ho sledovala po několik dní , a Pavel byl už z toho unavený, jak se neustále pokoušela ztotožnit jeho službu s věštěním. Pavel nikdy necestoval, aby zaujmul ofensivu proti démonům - nikdy. Podrobnosti ze Skutků demonstrují, co Ježíš myslel následujícím: „Což může někdo vejít do domu silného člověka a vzít si jeho věci, pakliže ho dříve nespoutá? ... Po pravdě vám říkám, cokoliv svážete na zemi, bude svázáno na nebi, cokoliv uvolníte na zemi, bude uvolněno na nebi. Dostal jsem veškerou autoritu jak na zemi, tak i na nebi. (Matouš 12:29, 18:18, 28:18).. ..... Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě...“ (Jan 12:31,32)....

Kristus je Ten kdo spoutal Satana - ten silný člověk. A neudělal tak svou mocí Boha, ale tím, že zaplatil pokutu na kříži. Satan je poražený, a Kristus má veškerou autoritu. A přesto zlo pokračuje na této zemi, protože lidé odmítli Krista, aby následovali sebe a Satana. Stále se modlíme: „Přijď do Tvého království, Tvá vůle ať se stane jak v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10).. Je zřejmé, že Boží vůle není prováděna po celé zemi, jinak bychom Jej mohli vinit za zlo na této planetě. A my máme bojovat s tímto zlem ne nějakým kouzelným svázáním Satana (kterého Kristus již svázal), ale vírou a evangeliem spásy....Dnešní nebiblická „spirituální bitva.“

Obálka magazínu „Charisma“ Johna Dawsona z „Youth With A Mission“ s citátem: „Bitvy proti zlým spirituálním silám mohou být bojovány a vyhrány.“ Podle Petra Wagnera z „Fuller Theological Seminary“, Dawsonova kniha „Taking Our Cities For God: How To Break Spiritual Stronholds,“ „je nejdůležitější knihou, která kdy byla v tomto poli napsána.“ V předmluvě pastor Jack Hayford píše: Toto je kniha pohledu Svatého Ducha na ty nejtěžší problémy, kterým čelíma na této planetě v dnešní době.“ Dawson ve své knize píše: „Démonické pevnosti které svírají naší městskou populaci mají sílu - ale my je můžeme porazit. Tato část předkládá pětinásobný přístup ke zničení pevností našich měst.“

Člověk se jen diví, proč Kristus, apoštolové a ranná církev se nikdy nezabývali „strháváním démonických pevností“ jejich doby. Skutečnost že tak nečinili, se nezdá vadit dnešním advokátům atraktivní ambice, pro kterou není ani jeden biblický precedent.... Vzrušující plamen výhledu na vítězství skrze „spirituální boj,“ se rozhořel v srdcích Křesťanů.. Principy Dawsonovy knihy (a i jiných podobných) byly nadšeně následovány mnoha pastory, círvemi a jednotlivci během těch osmi let od doby kdy Dawson knihu napsal. A přesto žádné město kdekoliv na světě nebylo „zabráno pro Boha.“ Ve skutečnosti zlo ještě vzrostlo...

Tak to vypadá, na vzdory seminářům pořádaným Jack Hayfordovým kostelem „Church on the Way“ v Kalifornii (včetně přednášejících jako Bill a Vonette Bright, Yonggi Cho, a Joy Dawson) a i jinde, kde trénují posluchače, aby zabrali svá města pro Boha. Přes to všechno, nadšení pro tuto falešnou ilusi nepominulo. Naším zájmem je, aby Kristovo evangelium proniklo do všech konců světa, jak On přikázal. Proč nesledovat biblický program, se kterým měla ranná církev takový úspěch? Proč vynalézat stále nové metody a praktiky, které pouze odvádějí energii od Božího biblického plánu?

Hlavní článek „Pentecostal Evangel“ (oficiální magazín Assemblies of God) z 2 dubna 1995, měl název „This City Belongs to God.“ Titulek pod fotografií (pěti pastorů), zněl: „Pastoři Detroitu Vyhlašují Nárok Na Jejich Město.“ Díky Bohu za to, že se církve pohnuly, aby přinesly evangelium do Detroitu, ale město nebude Bohu patřit do doby, než se vrátí Kristus! ... V 1989, více než 1300 pastorů z mnoha denominací vedeni Lloyd Ogilvie-m, a Jack Hayford-em se počali scházet každé tři měsíce k modlitbě v „Presbyterian Church in Hollywood“ aby vedli „spirituální boj,“ pro záchranu Los Angeles.. (Leading pastors pray for revival v Los Angeles: Spiritual warfare and unity mark meeting,“ Charisma Christian Life, November 1989).. V následujících létech zlo vzrostlo. Není ani jeden příklad z Bible, který by podpořil takový boj proti zlu. Jeden z pastorů nám napsal: „Sejdeme se, postíme se, modlíme se a zlé duchy svážeme - jakmile opustíme shromáždění, jsou zase volní.... Jeden z vedoucích pastorů zaangažovaný na těchto shromážděních, musel opustit své pastorální místo pro sexuální nepřístojnosti. Zatím co bojovali místní zlé duchy o Los Angeles, jeden z vedoucích prohrál bitvu ve svém vlastním srdci....“

Proč nám to neřekl už dříve?

Tato shromáždění, nazvaná „Love L.A.,“ byla inspirována Larrym Lea, který prohlásil: „Toto je doba kdy nemůžeme dělat nic méně, než vést militantní boj na spirituální rovině. Démonické pevnosti, které drží Los Angeles a naší zemi v otroctví, budou strženy.“ Charisma zobrazila Larry Lea „apoštola modlitby,“ jak v maskáčích povolává 300 tisíc bojovníků modlitby aby se připojili k akci „zabrat Ameriku pro Boha.“ A přesto jak Amerika, tak i L.A. se stále morálně zhoršují... Když uvádí svou knihu „Breaking Strongholds in Your City: How To Use Spiritual Mapping To Make Your Prayers More Strategic, Effective and Targeted,“ Peter Wagner píše: „Tato kniha odhaluje svody ďábla a zároveň cíle modliteb, k donucení nepřítele propustit miliony nespasených duší, které nyní drží v zajetí. Jsem vzrušený tím, že nám Bůh dal nový nástroj pro účinný spirituální boj!“


Nezdá se vám absurdní vychloubat se „novým nástrojem,“ který „konečně“ osvobodí miliony „nespasených duší“ - nástroj, o kterém se Bible nezmiňuje, který byl Kristovi, apoštolům a ranné církvi zcela neznámý ? Proč Svatý Duch neodhalil tyto životně důležité metody o něco dříve? Je možné, že miliony šly do pekla po devatenáct století jen proto, že jsme tyto techniky neměli? Nebo snad Wagner, Dawson, Lea Hayford a další klamou sami sebe a zároveň své následovníky?

Desátého listopadu 1989, Miamská aréna hlučila zpěvy, modlitbami a vítěznými pokřiky deseti tisíce nadšených Křesťanů. Dostali slib „spirituálního průlomu“ od Larryho Lea. Podpořený 430 místními pastory, kteří ukazovali základní jednotu, Lea identifikoval speciální duchy násilí, drog, čarodějnictví, chtivosti, které vládly Miami a slavnostně přísahal, „Tito duchové nebudou této oblasti vládnout!“ Prohlásil, že „Silný Muž Chtivosti zadržuje bohatství zlých, bohatství, které patří Křesťanům, a že „když jej svážeme, bohatství národů bude dáno církvi“ a jednotlivým Křesťanům. Vzrušené posluchačstvo se připojilo k Leo-vi, mávalo imaginárním mečem, a sekalo tohoto démona na kousky. Miami nezaznamenalo žádný pokles zločinu, ani transfer „bohatství zlých“ do křesťanských rukou. Parávě tak nepoznalo San Francisko pokles homosexuality od doby, kdy tam Lea vedl Křesťany před třemi léty, aby „svázali ducha tohoto hříchu....“Zkušenost produkuje teologii.

Pakliže tyto nápady nejsou biblické, jak to že oklamou tolik Křesťanů? Protože tito následují lidi, aniž by porovnali jejich učení s Božím Slovem! Co tito vůdcové prohlašují a učí, je velmi často založeno na zkušenosti - ne na Písmu. „Charisma“ udělal interview se skupinou „expertů.“ Námět byl „boj církve se silami Temna.“ V jejich odpovědích hrála Bible nepatrnou roli, zatím co zkušenost a názory hráli hlavní roli. V jedné z hlavních knih na tento námět, autor C. Peter Wagner, jeden z předních „expertů na spirituální boje“ dělá toto poučné prohlášení:

Jedna fundamentální téze bude kontrolovat tuto debatu, abychom se srovnali s relativně novou a někdy i zdánlivě radikální myšlenkou, která se točí kolem strategie spirituálního boje, spirituálního mapování, ztotožňovací lítost (identificational repentance) a jiné podobné problémy. Téze, že služba (zkušenost) předchází teologii, a ne naopak.“ (Wagner, Confronting) Wagner nazýva Wimbera svým „učitelem.“ Wimber prohlásil: “Zaznamenáváme všechny naše zkušenosti abychom mohli vyvinout teologii.“ Co se stalo s Biblí? Don Lewis z Regent Pointu správně komentuje, že Wimberovo trvání na tom, že „kritické myšlení se musí odložit,“ je „vyloženě nebezpečné.“ (Don Lewis, „Assesing the Wimber Phenomenon, 1985). Více než na jedné kazetě tento autor (Hunt), slyšel Wimbra, jak říká: „Kdy už uvidíme generaci, která se nebude snažit této knize (Bibli) porozumět, ale bude ji prostě věřit?“ Ale člověk přece nemůže věřit něčemu, čemu nerozumí! Důraz Bible je na porozumění, ne na pocity či zkušenosti! (Jeremíáš 9:24, Matouš 13:19, 1 Jan 5:20).

Článek v Charisma citovaný výše, psal o „vybrané skupině přímluvců, interventů, kteří se sešli v Jižní Kalifornii v r.1990, aby prodiskutovali roli modlitby v překonávání místních duchů a k získávání ztracených.“ Skupina se skládala mimo jiných: Peter Wagner, John Dawson, Cindy Jacobs, Jack Hayford, Larry Lea, Gwen Shaw, Dick Bernal Tom White, Joy Dawson, Dick Eastman. Další členové: Ed Murphy, Charles Craft, Frank Peretti. Tito tvořili „Spiritual Warfare Network,“ která hraje důležitou roli v „United Prayer Track Movement 2000 A.D.“ Když se zmiňuje o těchto „předních expertech v hnutí spirituálního boje,“ Charisma píše: „Jejich poznání subjektu spirituálního boje nebylo získáno pouze ze studie Bible, ale také z osobních zkušeností z boje proti silám temnot.“ (The Devil, Demons Spiritual Warfare,, Charisma, February 1994).

Jeden z těch „expertů,“ Francis Frangipane prohlásil, že „meč Ducha“ má dvě ostří: Jedno je Písmo, druhé je „živé Boží Slovo,“ to je, co Duch říká církvi nyní, (nová odhalení skrze nové proroky)... Frangipane byl apoštolem, spolu se zakladatelem John Robert Stevensem heretického „Church of the Living Word,“ který byl nechvalně známý svými novými odhaleními skrze falešné proroky, a neostyšným okultismem a nemorálnostmi... Frangipane se nikdy nevzdal svého členství, a zde v Charisma propaguje ten stejný omyl. Pochopitelně, „nová odhalení“ udělala charismatické hnutí tím čím dnes je, a jsou základem nové doktríny spirituálního boje s „teritoriálními duchy....“

Příklady, které mají dokazovat úspěchy spirituálního boje jsou většinou chabé. Cindy Jacobs vypráví o čarodějnici v Mar del Plata v Argentině, která prý zemřela v okamžiku, kdy se počali modlit. (Charisma, February, 1994). Ale co ty stovky, které zůstaly naživu? Žádné zabírání „města pro Boha.“ Chytají se stébla „zkušenosti,“ zatím co ignorují svědectví Bible. Wagner se snaží dodat příklady z historie církve, ale příklady z Bible jsou nápadné svou absencí... Ano, prý byl kdysi „Gregory the Wonderworker,“ jehož přítomnost, (podle tradice) umlčela bůžka v pohanském chrámu. Ale, jak tak povídka pokračuje, na prosbu pohanského kněze, dal Gregory své svolení, aby démon mohl, skrze bůžka nadále fungovat! Jaká kontradikce! Wagner potom cituje nějakého historika v tom směru, že „hrubé zacházení s démony, jejich ponižování, donutit je aby vyli, aby prozradili svá tajemství, přivádělo konverty do církve.“ (Wagner, Confronting). Ponižování a donucování k vytí, nezní právě biblicky a byla to odpadlá církev, do které vstupovali. Vzpomeňte si, co sv. Augustýn řekl: „Církev plná lidí nosících amulety, ... klienti čarodějů a astrologů, kteří zaplňují divadla na pohanské svátky.. Zdá se, že kdo se smál naposled, byl Satan....“

Teritoriální duchové?

Dawson píše: „Bible povětšinou identifikuje zlého ducha podle oblasti ... jako na příklad „princ království Persie.“ (Daniel 10:13). Povětšinou? Zde je jeden případ, který proponenti mohli použít, aby ospravedlnili svou „poslední módu“ „teritoriálních duchů“ Daniel se přece nemodlil za Persii, ale za informaci o posledních dnech . Tento pohled, (který přinesl Daniel) bylo to čemu princ Persie oponoval. Ani Daniel, ani Gabriel tohoto prince „nesvázali“, ani tam není náznak toho, že by bývalo došlo k nějakému spirituálnímu „průlomu“ v Persii. Byli snad Daniel a Gabriel ignorantní těchto nových strategií dneška, a proto je nepoužili?

Wagner argumentuje, „existence, totožnost, a činnost těchto oblastních duchů je dobře známá těm, kteří žijí, či často cestují do Třetího světa.“ To je jejich názor, ale opět to nemá žádnou oporu v Písmu. Timothy M.Warner, profesor při „School of World Mission and Evangelism at Trinity Divinity School,“ a specialista ve „spirituálním boji,“ se také spoléhá více na zkušenost, než na Bibli: „Došel jsem k přesvědčení, že Satan skutečně přiděluje sbor démonů pro každou geopolitickou oblast ve světě, a že tito jsou principality a síly, proti kterým bojujeme. Tento koncept mne napadnul, v misionářském kontextu, ne z biblického výkladu.“ (Timothy M.Warner, Spiritual Warfare: Victory over the Powers of This Dark World, 1991).

Řečeno prostě: Pakliže toto nové učení je pravdivé, potom Pavel, druzí apoštolové (a sám Ježíš) zanedbali „svázání“ oblastních duchů jejich doby! Wagner cituje jednoho „odborníka,“ že Kalí „je bohyní Temnot, zla a ničení, jíž je zasvěceno celé město.“ (Kalkuta). To ovšem neznamená, že Kalí může být svázána a tím celá Kalkuta osvobozena. Odtrhnout se od kteréhokoliv démona - ať už je, nebo není reprezentovaný bůžkem, je záležitostí osobní víry v Krista, skrze kázání Jeho evangelia.

Miliony lidí, včetně pohanů v nejhlubším démonickém otroctví, přišly ke Kristovi bez toho, že by někdo svázal nějakého ducha. New Tribe Mission Video, „Delivered from the Power of Darkness,“ dokumentuje konversi kmene Taliabo. Tito byli pohané žijící na osamělém ostrově v Indonesii, kteří byli v otroctví démonů. Neodehrálo se nijaké „svázání“ duchů misionáři, a žádná „spirituální bitva“ typu, který se dnes propaguje. Namísto toho bylo přednášeno Kristovo evangelium, a lidé konvertovali, zcela osvobozeni. Kromě toho misionáři vcházeli do chrámů modloslužebníků, kázali tam své - aniž by věnovali démonům jakoukoliv pozornost....

Na rozdíl od toho, Brownsville Assembly of God v Pensacole, které údajně prožívá to největší oživení, musí být stále čistěno od démonů. Tato skutečnost samotná uvádí celé „oživení“ v pochybnost. Zde je, jak to provádějí: „Bylo nám řečeno abychom se drželi za ruce a procházeli skrze auditorium a „vyčistili“ celou budovu. Během služeb oživení, přicházeli ztracení lidé po stovkách, a démonické bytosti, které je zotročovaly, byly vyháněny mocí Boha. Tito bojovníci modlitby jdou do akce, a malé skupiny po třech či více procházejí auditorium, a očisťují každou část domu. Modlí se nad každým sedadlem....“ (Don Milam, Intercessory Prayer, The Heat Behind the Fire in Pensacola, 1997)..


Nové „spirituální technologie“

Viděli jsme omyl „bodu kontaktu“ a fyzických objektů jako fetiše, sošky svatých a svaté vody. Ten stejný omyl je základem myšlenky „oblastních duchů“ (territorial spirits), a víra, že když chcete začít strategické modlení, musíte se dostavit na místo síly (nebo se modlit nad každým křeslem). V jejich knize „Prayerwalking: Praying on Site with Insight,“ Steve Hawthorne a Graham Kendrick píší, „Prayerwalking je modlitba na místě. Modlitba na místě znamená prostě se modlit právě na těch místech, kde očekáváte, že vaše modlitby budou splněny.“ Wagner souhlasně podotýká: „Katolická církev používá rituál exorcismu k vyhánění démonů z budov. Ve Dni za Změnu Světa v 1993, na příklad YWAM a další rozmístili „prayer journey teams,“ kteří cestovali na 24 různých světových míst na všech kontinentech, aby strhli pevnosti temna, a aby přišla Boží plnost.“

No, svět se nezměnil, a když, tak k horšímu. Čas a cestovní výdaje k těmto „strategickým“ místům byly vyhozené peníze. Žádné pevnosti na kontinentech nepadly. Spirituální stav na všech pevninách se zhoršily, a tak to bude pokračovat: „Se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, a budou klamat sebe i druhé.“ (2 Timoteovi 3:13).. Tato nebiblická „válka“ se stala mánií mezi Křesťany, která marní jejich čas, zdroje a energii. Charles Kraft říká: „Domnívám se, že jeden z úkolů devadesátých let je pracovat na těch strategických místech zcela tiše s evangelizací. Bohužel, evangelisté se stále víc a více oddávají své mánii....“

Wagner je v čele této sekce ve své knize „Spiritual Technology For The 1990´s.“ A opět jsme v okultu. Boží síla nezávisí, (okultní ano) na nějaké „spirituální technologii“ - biblicky nic takového neexistuje, ani na tom, kde se modlitba modlí. Kdo rozhodnul, že těch 24 bodů budou strategické? A co to znamená?

Kde nás Bible informuje - ať příkladem či doktrínou - o tom, že modlitba má větší efekt, jestliže se vysloví „na místě“? Když člověk uvěří,, že „techniky“ jsou důležité k vypuštění spirituální síly, strká hlavu do oprátky okultu. Toto není rozdílné od zapalování svíček, či dělat znamení kříže. Při „Academic Symposium on Power Evangelism“ ve Fuller Theological Seminary, když poukazoval na britského psychiatra, podpořil Wagner okultní klam: „Jako Angličan, je v harmonii s Boží mocí, procházející skrze svátost oltářní.“

Vinu za lidskou nevíru a neposlušnost svádějí na démony. Vina není v lidech, kteří z vlastní vůle odmítají Krista, ale je to chyba Křesťanů, kteří „nesvázali“ oblastní duchy správnou technikou! Ten stejny klam proniká dnešní scénu „osvobození.“ Billovi vyhnali „ducha chtíče“ v pátek večer, a vše bylo v pořádku, než příští středu spáchal opět smilstvo. Pochopitelně, „duch chtíče“ se do něho vrátil, a musí být znovu vyhnán. Bill sám, přece za nic nemůže!

Dále máte na příklad Johna Avanzini (populární na TBN) na televizi, jak dává falešné sliby, aby lidé posílali podporu jeho organisaci: „Pakliže budete stát se mnou v tomto semináři, slibuji vám, že moc „ducha dluhu“ bude ve vašem životě zlomena .... nadpřirozená moc k získání bohatství bude uvolněna do vašich rukou.“ Toto je dvojník lži křesťanské psychologie. Jeden hází vinu na trauma z dětství, druhý na „ducha dluhu.“ Není zapotřebí píle, rozšafnost, další školení,či jakékoliv jiné praktické řešení. Člověk prostě potřebuje pouze „svázat „ducha dluhu“ nebo „ducha chtíče,“ a problémy jsou vyřešené!Dopad na evangelium.

C.Peter Wagner a jeho kolega Charles Kraft hovoří o „autoritativní modlitbě.“ Namísto „ne má, ale Tvá vůle....“ tento druh modlitby nařizuje Bohu udělat určité věci. Satan s jeho bandou mají také nařízeno, aby dali od církve, situace či osoby ruce pryč. Ale Satanovi bylo poručeno nesčíslněkrát, a právě tak často byl „svázán,“ těmi, kteří se domnívají že tato formulka funguje - přesto se zdá, že Satan pokračuje bez starostí dál... Jak to asi ovlivní víru mladých lidí, kteří, týden za týdnem vidí a slyší své pastory a starší, jak nařizují hojení ve jménu Ježíše - a nic se neděje? Typický je Richard Roberts se svou druhou ženou, jak nařizuje, aby Boží Slovo vyšlo ven a hojilo veškeré nemoce a zlepšilo finance každého, kdo se právě na televizi dívá! Vlastně si nikdo ve skutečnosti nemyslí, že by se něco stalo. Jak potom může kdokoliv popřít, že je tu něco fundamentálně vadného!

Je viditelná příbuznost mezi tím, o čem jsme se zmínili a Wimberovým populárním „Power Evangelium,“ teorii, že „znamení a zázraky“ přimějí lidi, aby uvěřili evangeliu. Kdyby tomu tak mohlo být, potom v době Ježíše z Nazareta, by byl měl konvertovat celý Israel! Namísto toho, „a i když mezi nimi učinil tolik zázraků, přesto Mu neuvěřili“.. (Jan 12:37) Dopis Římanům, 1:16, nás ujištuje, že „evangelium je Boží moc pro spásu těch, kteří ji uvěří..“ Pavel prohlašuje, že „protože svět ve své moudrosti nepoznal Boží moudrost v Jeho díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kteří uvěří bláznivé zprávě.“ (1 Korint.1:21). Ano, ale dnešní evangelium potřebuje pomoc od „znamení a zázraků“ a démoni musí být „svázáni.“ John Dawson píše: „Potřebujeme přemoci Satana dříve, než použijeme další metody evangelizace.“ Pravdu vystřídala zkušenost....

Takové učení podkopává evangelium. Zamyslete se: Jack Deere, který odešel z Dallaského Teologického Semináře po 12 letech učení na fakultě, aby se stal vedoucím teologem v hnutí Wimberova Vineyardu. Měl interview s Grahamem Banisterem v Sydney při „Konferenci Spirituálního Boje,“ kde přednášel Wimber pro 5500 církevních vedoucích, kteří zaplatili $ 150 každý, (víc jak 800 tisíc dolarů dohromady, aby se mohli účastnit. Kdysi řekl Petr Šimonu Kouzelníkovi, který mu nabízel peníze za seminář „znamení a zázraků“: „Tvé úpeníze nechť zahynou s tebou, protože jsi se domníval, že si můžeš za peníze koupit Boží dar....“ (Skutky 8:20) Ale odborníci ve Vineyardu jsou placeni velmi dobře za „učení“ znamení a zázraků. Benister oznámil: Potom co jsem se představil, řekl jsem Dr.Jacku Deereovi: Mohl by jste mi vysvětlit, proč moje vysvětlení evangelia bylo včera nesprávné? Jack Deere odvětil: „Opravdu nejsem připravený o tom hovořit...“

Byl jsem trochu překvapený když jsem si uvědomil, že on právě skončil řeč k 5500 lidem, kde nás informoval o mnoha starodávných jazycích, které se musel naučit, aby Bibli řádně porozuměl. Nemyslel jsem si, že by někdo s takovými vědomostmi potřeboval nějakou přípravu na přátelskou debatu o obsahu Písma. .... Pak jsem se zeptal: „Dobrá, ale jen tak z hlavy, co vy se domníváte že evangelium vlastně je?“ Jack Deere odvětil: „Nejsem připravený abych o tom učinil nějaké formální prohlášení,“ Zeptal jsem se: „Můžete mi tedy - alespoň neformálně říci, co vy si myslíte, že evangelium je.“ Deere odpověděl: „Nejsem si zcela jistý.“

Trochu zaražen jsem řekl: „Shledávám to překvapujícím, že si nejste jistý co evangelium je!“ Deere řekl: „Kdysi jsem byl jako vy, myslel jsem, že evangelium je prostě ospravedlnění vírou.“ Reagoval jsem: „A vy si myslíte, že je něco navíc? Co by jste k tomu přidal?“ „Vysvobození,“ řekl, „věci jako démoni a hojení“... Poznamenal jsem, „Vy by jste přidal, jako důležitou část evangelia, exorcismus démonů a hojeni?“ Přikývnul. Pokračoval jsem, „tak jak John Wimber učil minulou noc?“ „Ano,“ odvětil. „Ale vy si nejste zcela jistý s tím, co by se mělo přidat?“ jsem se zeptal.

No, ještě ne,“ odvětil. „Bylo by správné usoudit, že jste ještě v takovém proměnlivém stavu od chvíle, kdy jste se přidal k Wimberovi ?“ Rychle odvětil: „My všichni jsme v takovém stavu....vy také.“ „Ale ve zprávě evangelia?“ Trochu zaražen jsem pokračoval: “Chcete mi říci, že by jste nemohl jít zpět do sálu, a říci jim evangelium?“ Odpověděl, „ještě ne.“ Zeptal jsme se: „A kdy si myslíte, že by jste to mohl udělat?“ Odvětil: „Možná za pět, možná za deset let...“ Zůstal jsem v šoku, když jsem si uvědomil, že jeden z vůdčích teologických mozků hnutí „Signs Wonders“ nevěděl, co evangelium je....

Na TBN programu „Praise the Lord“ 25 ledna 1994, John Wimber řekl že se domnívá, že ho démon v Hong Kongu infikoval „čínskou rakovinou,“ a řekl, že ho zabije. Tak nějak, se vším tím „svazováním“ teritoriálních démonů po celém světě a zabíráním měst pro Boha, tento démon všemi těmi experty na spirituální boj poražený nebyl, a Wimber jeho rakovině podlehl v listopadu 1997. Něco zde nehraje!!!!„Požehnání v Torontu“

Rodney Howard-Browne, který si říká „barman Svatého Ducha,“ přinesl oživení smíchu do USA, z Jižní Afriky. Jeho první shromáždění v kostele Hinna, se obrátilo v blázinec nekontrolovaného smíchu, který z počátku Hinna polekal. Potom se vzchopil a prohlásil celému shromáždění: „Toto je Svatý Duch!“... Tento nový jev se stal známým pod názvem „svatý smích“ a objevil se všude, kam Howard-Browne přišel. Navštívil Oral Robert University a Oral dosvědčil, že „na konci přednášky dostal nejdelší potlesk v historii university .... „změnil můj život, a život mého syna,“ Oživení smíchu však nechytlo pozornost až do ledna 1994, kdy přišlo do „Toronto Vineyard Chuch, kde byl pastorem John Arnott . Zde mohl člověk slyšet nejenom nekontrolovatelný smích, ale hrozné, jakoby zvířecí zvuky - a co nejhorší - z hrdel těch, kteří byli uprostřed požehnáni.

V následujících měsících přicházely desetitisíce dušiček z celého světa, aby „to zkusily“ v Torontu. „Holy Trinity Brompton“ v Londýně, se stal centrem svatého smíchu pro Anglii a Evropu. Toronto přestalo přitahovat návštěvníky v polovině 1996 a už takové davy nemá... .. Později v 1995, bylo Toronto Vineyard Wimberem vyjmuto z „Fellowship of Vineyard Churches, a stalo se Toronto Airport Christian Felloship, (TACF). Tato akce byla omylem brána jako znamení, že Wimber dospívá, a že počíná odmítat některé výstřelky, které kdysi schvaloval. Naopak, mnohé Vineyard kongregace pokračují ve své angažovanosti ve svatém smíchu. Wimber nebyl proti tomuto zvířecímu chování a zvukům, ty byly součástí hnutí Vineyard už od počátku. Co se Wimberovi nelíbilo, byl pokus ospravedlnit tyto manifestace z Bible. Wimber to považoval za zbytečné....

Ve skutečnosti to byl Randy Clark, pastor St.Louis Vineyard Christian Fellowship, kdo přinesl oživení smíchu do Toronta. Clark „to dostal“ od Rodney Howard-Browne v „Rhema Bible Church“ Kenneth-a Hagina mladšího, v Tulse, a pokračuje v rozšiřování tohoto jevu po celém světě. Kromě toho byl Clark zainteresován proto, že „lidé, kteří se třásli, padali, smáli se, mu připomínali o léta dřívější manifestace oživení Vineyardu...“ (Charisma, June 1944). Jako hlavní řečník na 25té Mezinárodní Luteránské Konferenci o Svatém Duchu v St.Paul Minnesota, srpen 6-10, 1997, byl Clark uvedený v malé brožurce jako ten, “který byl použit Bohem jako katalyzátor pro vylití Ducha v Torontu.

Někteří lidé, kteří opouštějí Toronto bohoslužby jsou tak „opilí“, že nemohou ani odjet autem. Někteří nejsou schopní nasednout do letadla na cestu domů, z důvodů jejich bizarního a nekontrolovatelného chování. Toto je stěží oslava Boha.. Pokus, jak takové chování ospravedlnit, je činěn na srovnávání tohoto a chování učedníků, kteří byli obviněni z opilství v Den Letnic. Ovšem, jediná podivná věc u nich byla to, že „přestože byli všichni z Galileje, lidé z různých míst je slyšeli - každý ve svém jazyku.“ Ti, kteří je slyšeli, nemohli přijít k jinému vysvětlení než to, „že byli plni nového vína“, ale nebylo to proto, že by se chovali opile. (Skutky 2:6-13).

John Goodwin byl pastorem Vineyard-ské kongregace a vůdcem hnutí po několik let. Před tím než přijmul Krista, pohyboval se na scéně drog, hudby a Východního mysticismu v Hollywoodu. Uvědomil si spojení mezi okultem který poznal než byl spasený, a to v čem se angažoval v hnutí Vineyard, a tak celé to hnutí opustil. Goodwin říká s hlubokou upřímností a varováním: Vineyard-y, Pensacola, Toronto -- děje se tam víc, než je vidět. Nejde pouze o nějaké hereze, o nějaké falešné doktríny, a podivné zkušenosti. Když pozorujete, jak lidé štěkají jako pes, řvou jako lev, kroutí se na podlaze jako had..... Už jste někdy viděli, jak se lidé transformují do formy opice před vašima očima? To s vámi zatřepe! ..... Byli jsme v Londýně a John Wimber učil. Jsem nahoře na balkonu, vedle mne Blaine Cook a Karl Tuttle, dnešní pastor Vineyardu v Anaheimu.

Pojednou, v koutku oka vidím nějakou formu vyskočit nazpět ze židle, vyskočit víc jak metr a půl nad židlí ... a počne se fyzicky měnit do opice. Jeho tvář se měnila ..... znáte to z hororových filmů, jak se osoba mění do vlkodlaka! Bylo to přesně tak. Paže se mu prodloužily, ramena se změnila do opičích ... totálné démonický projev. Lidé k němu pozdvihovali ruce s voláním, „Pane, my žehnáme činům Svatého Ducha.“ Chtělo se mi utéct z místnosti - a to jsem nebyl nijak blízko.

Jen se snažím sdělit vám, že to co se děje s touto skupinou, je zcela démonická manifestace. Ani bych vám nemohl spočítat, kolikrát jsem byl na seminářích a konferencích, kde se takové věci dály. Lidé ječí a vyjí. Zvířecí zvuky? Ale kdepak! Nikdy jste neslyšeli, aby zvíře takové zvuky vydávalo. Toto jsou zvuky nadpřirozené! Učí lidi, že to jsou manifestace Svatého Ducha na životy lidí. Není ani jedna biblická podpora pro takové tvrzení! (John Goodwin, Testing the Fruit, audio tape, 1997).



Brownsville – Assembly of God

„Oživení,“ které probíhalo víc jak dva roky v Brownsville Assembly of God, Pensacola, Florida, se rozšířilo po celém světě, a stalo se větším a vlivnějším, nežli „oživení smíchu“ v Torontu, které je jeho částí... Předcházelo mu - víc jak dvou roční období půstů a modliteb za oživení, s používáním spirituálního mapování k identifikaci, a potom k „svázání“ teritoriálních duchů. Teď „čistí“ svatostánek před každým shromážděním, aby vyhnali démony z každého křesla, z každého koutu. Oni věří, že „spirituální boj“ hraje důležitou roli v úspěchu shromáždění.

Je podivné že Pavel „obrátil svět vzhůru nohama“ s evangeliem (Skutky 17:6), a necítil žádnou potřebu takových procedůr. Každou sobotu diskutoval v synagogách o Písmu. Skutky 17:3) Bylo jej vidět rozmlouvat „na tržištích denně“ na místech učení, jako na příklad na Areopágu. Už několik hodin po svém obrácení, Pavel počal učit že „Kristus je Boží Syn.“ Uváděl do zmatku Židy dokazováním, že „Ježíš je tím Kristem“ a diskutoval s Řeky. Pavel kázal tak mocně, že buď mu museli uvěřit, nebo se rozhodnout Pavla zabít. Vybrali si to druhé.... (Skutky 9:20-29)..

Nedostatek takového pečlivého a jasného vykládání Bible, je charakteristický pro dnešní, tak zvaná oživení. Tento autor (Hunt) se setkal s Michaelem L. Brown-em teolog z Brownsville, který vede „Brownsville Revival School of Ministry.“ Řekli jsme mu, že jsme viděli šest různých natočených shromáždění v Brownsville, pozorovali několik set lidí vystoupit z lavic a přijmout Krista, přesto jsme však neslyšeli Steve Hilla, evangelistu, aby jasně presentoval evangelium. Zdálo se, že lidé přicházejí ze všech koutů světa, aby „to dostali.“ Dostali co? ... Lidé sebou trhali, třásli, padali na zem. Takové nepřirozené pohyby, které tělo normálně nečiní, se musí zdát nezaujatému pozorovateli démonické. Lidé byli doslova vynášeni z křtícího basénu, aby se neutopili, zatím co jiní se tak silně třásli, že bylo zapotřebí několika mužů je uklidnit. To, co jsme na videu viděli, připomínalo Pavlovo varování: „Všechno ať se děje slušně a spořádaně.“ (1 Korint. 14:40). Dále jsme slyšeli zcela heretická prohlášení, jako na příklad poznámka Steve Hilla ohledně muže, který se na zemi kroutil: „Bůh na něj seslal ... aby padl na zem a prožíval porodní bolesti. On vám dává spirituální zrození ... on za vás umírá ... umírá, aby vy jste mohli žít....“ Namísto toho, že by přijal naše upřímné pozorování v duchu, v jakém bylo podáno, Brown trval na tom, že evangelium presentováno bylo, a že ta videa musí být vyjímkou. Požádali jsme o videa, která by jasnou presentaci evangelia přinášela, a bylo nám slíbeno, že nám je zašle. Uběhlo několik měsíců. Upozornili jsme ho, ale videa nikdy nedošla...

Michael Brown napsal knihu na obranu jevu v Pensacole, s podtitulkem „Confronting the Critics of Revival.“ Kniha bohužel nebere vážně skutečný problém Pensacoly, a její spojitost s Torontem. Brown obviňuje kritiky že „mají ten stejný, negativní, úzkoprsý, hnidopyšský duch, který by byl odmítnul Krista - bez toho aby Ho vyslechl se sympatií, který by hledal výmluvy - bez ohledu na celkový tón biblické zprávy ve jménu věrnosti vůči Bohu.“ (Michael L.Brown, Let No One Deceive You : Confronting the Critics of Revival, 1997).. Právě naopak - nepochybujeme o upřímnosti těch, kteří jsou angažováni, ani o tom, že jsou duše zachraňovány, životy změněny. Ale jsou tam jevy, které Boha neoslavují, a některé se zdají být zcela démonické....Těmto problémům je třeba čelit přímo.

Oživení a domínium.

Brownovu knihu vydal „Destiny Image Publishers“ právě tak, jako poslední knihu Steve Hilla a jinou „Brownsville Revival Magazine,“ s editirem Renee Deloriea. Zima 1997 „Destiny Image Digest“ byl vlastně plný oživením v Pensacole. Otázali jsme se Browna, jaké spojení bylo mezi oživení v Pensacole a tímto vydavatelem - nikdy jsme nedostali odpověď. Destiny Image propaguje teologii dominia tak jako většina „spirituálních bojovníků.“ Toto učení prohlašuje, že když Adam zhřešil, ztratil vládu (dominion), kterou mu Bůh dal, a že Kristus jej znovu získal. A proto se mají Křesťané uchopit vlády nad médii, školami, vládami - mají vládnout zemi, a ustavit království Boží.

Je pochopitelné, že je to „spirituální boj“ kterým se převzetí světa provede. Až se dostanou Křesťané ke kontrole, jak jejich teologie učí, potom se Kristus vrátí na zemi. Vrátí se ne proto aby nás vytrhl v Rapture, ale aby vládnul nad královstvím, které jsem zajistili. A zde je, jak Gary D. Kinnaman, hlavní postava v hnutí „spirituálního boje“ to vysvětluje a prosazuje ve své knize Overcoming the Dominion of Darkness: Ve skutečnosti, Great Commision (Velké poslání ze Skutků 1:8), je znovupověření k zastupování autority Krále ve všech směrech života. První Poslání bylo dáno v Genesi 1. Byli jsme stvořeni k vládnutí, pro dominaci. Ježíš přišel vzkřísit Poslání Království: „Mějte vládu nad zemí.“ (Genese 1:28) „Zničil základnu království Temna a umožnil opětně, aby Boží lid naplnil poslání z Genese a dominoval.“ (GaryD.Kinnaman, Overcomming the Dominion of Darkness: Personal Strategies for Spiritual Warfare, 1990)...

Pravdou je, že Bůh dal Adamovi vládu „nad rybami moře, nad ptactvem ve vzduchu, nad dobytkem po celé zemi (aby obdělával půdu a produkoval potravu) a nad každým plazem plazícím se po zemi...“ A člověk tuto vládu přece neztratil. Jezdíme na koních jíme kuřata a zabíjíme komáry. Bůh neřekl ani slovo o vládě nad médii, školou a vládami. Tento nebiblický cíl je sdílený hnutím oživení, a spirituálními bojovníky společně s pochody pro Krista, a „Promise Keepers,“ speciálně ve vztahu k roku 2000. Ale o tom až v kapitole příští....

A co s oživením?

Mnoho Křesťanů šokuje když zjistí, že výraz „oživení“ (revival), není v Bibli. „Oživený“, najdete šestkrát, ale vždy se jedná o fyzické oživení jednotlivého člověka. „Oživit“ je v Bibli osmkrát, ale většinou se vztahuje na Israel. Nikde, v celé Bibli není ani náznak „spirituálního oživení“ jak si ho dnes Křesťané představují. Ani jednou! „Oživení“ zní tak biblicky, tak spirituálně, a je tím nejhledanějším cílem Křesťanů naší doby. Každý si pamatuje veliká oživení v historii: Wesley, Whitfield, Edwards, Finney, Moody a další.... Jistě musí být správné toužit po další „návštěvě Svatého Ducha.“ Není toto přáním každého zbožného pastora pro naší zemi, pro celý svět? A že to není v Bibli? Nemožné!

Přicházejí na mysl legitimní myšlenky. Zaprvé, existuje množství výrazů, které zní biblicky, ale biblický podklad nemají (ve skutečnosti jsou s Biblí v kontradikci), ale jsou spojené s myšlenkou oživení a tudíž akceptovány bez váhání. Na příklad pastor Brownsville Assembly of God, John Kilpatrick prohlásil s velkou autoritou: „Každý Boží služebník v těchto dnech potřebuje „mantle“ (z angličtiny: plášt bez rukávů, pláštěnka) devadesátých let. „Mantle“ z osmdesátých let už nebude fungovat. Musíte mít nový, čerstvý „mantle.“ (Don Nori, Publisher: „Pastor Kilpatrick, Pastoring the Revival.“ Destiny Image Digest, 1997).. Zní to impozantně, ale co je „mantle?“A jak se mění? On to nevysvětluje. Je to prostě přijatá terminologie hnutí oživení....

Předpokládá se, že „čersrvý mantle“ pastora Kilpatricka je příbuzný dalším termínům oživení jako „čerstvá návštěva Ducha,“ (fresh visitation), a „čerstvé pomazání.“ (fresh annointing). Pakliže v Křesťanovi žije Kristus, (Římanům 8:10-11, 2 Korint.13:5, Koloským 1.27) , a také Svatý Duch, (Jan 14:17, Římanům 8:9, 1 Korint. 3:16), a nachází se v něm pomazání Ducha, (1 Jan 2:27), a když je Kristus stále v našem středu když se sejdeme- jak On přislíbil, co potom může znamenat „čestvá návštěva Božího Ducha,“ nebo „čerstvé pomazání?“ Vůdci tohoto současného trendu oživení stále zvou Svatého Ducha aby byl přítomný, a aby pracoval. Ale On v nás přece žije a pracuje mezi námi, když se setkáváme! A tak myšlenka „oživení“ jako nějaké speciální pomazání, posvěcení Svatým Duchem, je nebiblická a může vést k omylu tak, jako se to stalo v charismatickém hnutí..

Jak člověk pozná příchod „čerstvé návštěvy“ „pomazání,“ nebo „mantle?“ Pochopitelně nezvyklou manifestací. A tak je člověk naprogramován, aby takové manifestace hledal a teprve ty se stanou důkazem, že Bůh zde pracuje. „Oživení“ je něco speciálního, se speciálním znamením. Člověk jasně vidí tento omyl v Torontu a v Pensacole, jak už jsme poznamenali dříve. Ed Roebert, pastor Hatfield Christian Church v Pretorii v Jižní Africe, který má 6 tisíc členů, prohlašuje jednoznačně: „Bůh nás vede k největšímu vylití ze Svatého Ducha, které kdy svět poznal. Věřím, že jak nás tak Bůh vede do nového tisíciletí, vezme nás tam se zázraky a znameními a nebeskou mocí. Z tohoto já neslevím...“

Pakliže je Kristus v nás a s námi, - jak jistě je - a my jsme „naplněni Duchem,“ (Efezským 5:18), jak Pavel naznačuje jako stálá zkušenost (ne něco speciálního), potom bychom měli být neobyčejně šťastní, vítězní a plní ovoce. Pakliže toto je pravda, co je to „vylití Svatého Ducha“? A pakliže to chce „speciální vylití,“ potom bychom mohli vyčítat Bohu, že to neudělá, ne? Pakliže přichází skrze modlitby a půst, , potom je vina za duše jdoucí do pekla, a za Křesťany žijící v hříchu - naše a jen naše! Bible se zmiňuje o modlitbách a půstu pro speciální potřeby (Daniel 9:3, Matouš 17:21, 1 Korintským 7:5), ale nikdy za účelem „čestvého vylití“ oživení se speciální manifestací..

Pakliže je Duch v nás a s námi, aby přesvědčil hříšníky a aby nás učil Slovo, potom bychom měli být spokojeni a měli bychom žít ve světle té pravdy. Každopádně Boží Slovo „Meč Ducha,“ (Efezským 6:17, Židům 4:12), je prostředkem, který duši usvědčí a spasí. Boží Slovo je dostatečné, k našemu zdokonalení, pakliže jej posloucháme (2 Timoteovi 3:15-17). Je možné, že by honba za speciálním pomazáním, či čekání na speciální vylití Ducha nám bránila, abychom žili plný život v tom, co nám Bůh již dal - nemohla by nám dávat výmluvu, proč tak nečiníme?

Některé vážné obavy.

Naším přáním není byt kritickými, ale poctivě čelit faktům a nebezpečí. Ať už někdo věří, že oživení je biblické či ne, ať už je definuje jakkoliv, přání každého by mělo jistě být, aby skrze oživení byl Bůh oslavený, Kristus viděný takový jaký skutečně je, a Jeho Slovo uposlechnuté. Co když tomu tak není? Co když máme oživení falešného učení? Není to legitimní obava? Před čtyřiceti lety, ještě nežli apostáze dosáhla dnešních proporcí, A.W.Tozer varoval: „Kdykoliv se dnes Křesťané sejdou, jedno slovo je slyšet stále : Oživení. V kázáních, písních a modlitbách stále připomínáme Bohu a jeden druhému, že to, co nám vyřeší naše spirituální problémy je „staré mocné oživení.“ Tak silně vane vítr pro oživení, že sotva někdo se zdá mít porozumění nebo odvahu se otočit a položit se proti větru, i když je zcela možné, že pravda leží právě v tom směru.... Podle mého poctivého uvážení se domnívám, že my dnes oživení nechceme. Široko rozprostřené oživení druhu Křesťanství, které dnes máme, by se mohlo stát tragedií, ze které bychom se nemuseli vzpamatovat za sto let....“(A.W.Tozer, Keys to the Deeper Life, „Sunday Magazine, 1971)...

Člověk by se domníval, že ti, kteří volají po tom, co Tozer nazývá „mocné, starodávné oživení“ budou mít starosti s okultismem, který je dnes akceptovaný, a budou si přát, aby to mocné oživení okultismus vytlačilo. Ale oživení které přinesli, je na hony vzdálené od Křesťanství, které známe z Nového Zákona.... Pro mnohé se stalo Křesťanství „znameními a zázraky,“ „padání pod mocí“ (slain in the Spirit) či nekontrolovatelný smích. Další nabízejí Křesťanství, které je zformovánu aby se líbilo světu a neuráželo hříšníky, včetně bohoslužeb a „Křesťanské“ televize, které jsou oslnivější než Hollywood, nebo 50 tisíc lidí na stadiónu, kteří tleskají Ježíši. Pro další je to hledání „sebe-ocenění,“ a „positivní sebe-image“ pátrají v nevědomí po minulém zneužití, které by se stalo omluvou pro dnešní nevíru a hříšnost, nebo tiché rozjímání s imaginárním vysualizovaným „Ježíšem.“ My nepotřebujeme oživení takového Křesťanství. Jenom proklamace evangelia a zdravé učení, mohou zvrátit rostoucí apostázii - ne znamení a zázraky!

Jak tak dnešní scénu pozorujeme, je zde další obava. Oživení se „pumpuje“ skrze emocionalismus a dryáčnické reklamy. Tak zvané „chválicí a uctívací“ teamy hrají velkou roli ve mnoha kostelech. Je to nutná součást bohoslužeb v Torontu i Pensacole. (Mark Haville, Chris Hand , Philip Foster, and Peter Glover, „The Signs and Wonders Movement - Exposed“ Day One, 1997)... Většina stylu přichází z Vineyardu a je charakterizovaný mělkou, opakovanou lyrikou v rockovém rytmu. Tento autor (Hunt), se smutkem v srdci, poslouchal „We love to worship You , we love to worship You „, nebo možná „we love to praise You“ opakované do nekonečna. Ale v takových opakovaných frázích není ani uctívání, ani chvála. Vypadá to, jakoby jsme se zamilovali do zamilování, chválili chválu a uctívali uctívání. Bičují se emoce, ale nemá to obsah - jen pocity bez důvodu... Pravé uctívání a chvála vyžadují ocenění toho kým Kristus je, a co pro nás udělal. Staré křesťanské hymny toto presentují s hlubokým porozuměním. Taková hloubka v dnešní lyrice zcela chybí.... Ale i kdyby snad někdy se nalezl nějaký obsah, rock beat dominuje. Takové „uctívání“ běží a bězí po víc jak hodinu v Pensacole a Torontu, kde audience stojí, tleská, poskakuje, tančí a dostává se postupně do jakéhosi šílenství, které pochopitelně nepřinese ani skutečné uctívání, ani porozumění jak Božího Slova, tak ani Krista......

Opičky se opičejí…

Když tak pozorujete Benny Hinna či Rodney Howard-Browna při práci, musíte si povšimnout dokonale pečlivou přípravu audience pro to, co následuje. Čtyři bývalí vůdci v hnutí nového obživení napsali knihu, kterou by každý Křesťan měl číst: The Signs and Wonders Movement - Exposed. Všichni z nich byli vynikajícími umělci v oboru znamení a zázraků, a dnes vysvětlují, že to byla prostá záležitost naučení se jak.... Jejich kniha uvádí také „Vineyard Tips for Leaders.“ Zde je malý příklad, který vysvětluje podrobně, jak „vypracovat“ oživení a je to přesně to, co vidíte v Torontu a Pensacole: „Běžně pomáhá začít pokaždé s uctíváním (zpívání, tleskání, tančení), které pokračuje svědectvím lidí, kteří byli „dotknuti.“ Okamžitě po svědectví, pozvete Svatého Ducha aby ještě jednou přišel na tyto osoby a pracoval na nich dále. Ti počnou opět zažívat ty stejné manifestace. Když bohoslužba začíná, hledej projevy ..... jako pláč, třesení, smích a podobné... Povzbuď lidi, aby se neobávali toho, co Bůh koná....“ („Movement Exposed“)

Většina dnešního „vysvobození“ se odehrává v emocionálně nabité atmosféře v Torontu a Pensacole a jejich odnoží... Pastor Don Manzat nám připomíná, že už v 1880, jeden skeptický student informoval Dr.Jean-Martin Charcot, hlavního lékaře v Salpetriere Hospital v Paříži, že on spíše „vynalezl,“ než objevil „hystero-epilepsy.“ Jelikož pacienti, kteří byli ovlivnitelní k přesvědčování, byli ubytováni se skutečnými epileptiky, počali něco, co vypadalo jako záchvaty. Podobné přenášení chování se děje na místech oživení, jak každý střízlivý pozorovatel může vidět.... Emocionální projevy se zdají napodobovat jeden druhého u všech těch, kteří „to mají.“ Zatím co je definitivní podobnost mezi oběmi, různé projevy chování v Torontu se liší od chování v Pensacole. Je jasně vidět, že se chování učí v místním prostředí...

Toto vyvolává další obavy: Veliká většina dnešního kázání je charakterizována emocionálními výzvami „aby každý udělal rozhodnutí pro Krista,“ aniž by kdo jasně vysvětlil Jeho evangelium! Tisíce jsou přitahovány ke Kristu, pro jeho příjemnou osobnost, nebo „protože On mění životy,“ léčí, hojí, či „vylepšuje business.“ Tito Mu vlastně neuvěřili, a tragedií je, že vlastně spaseni nejsou! Jak často jsme pozorovali psychologické, nebo dokonce hypnotické manipulace s audiencí, jenom aby se získala „rozhodnutí.“ Nikdo není v tomto efektivnější, nežli Steve Hill, evangelista v Pensacole. Použije všechny možné triky, aby dostal lidi z lavic k podiu, a tak nějak to vydává za „vedení Svatým Duchem.“ Taková manipulace byla zcela evidentní na Svátek Otců v 1995. Velice daleko od „spontánního hnutí Ducha,“ „oživení“ počalo s velikým přemlouváním a zcela sekulární snahou se strany Hilla, bez nějakého velikého výsledku....

Obavy o vedení

 Jiná vážná obava je spojení těch, kteří vedou současná oživení. Toto „oživení“ přitahuje kdekoho tím stejným způsobem, jako dělá hnutí „Promise Keepers. Římští Katolíci, kteří evangelium neznají a jejichž církev, jak už jsme podrobně dokumentovali, je ve skutečnosti proti evangeliu, jsou „oživováni“ právě tak jako ostatní, a přijímáni jako bratří a sestry v Kristu. Takový pomíchaný dav jde do Toronta nebo Pensacoly „na čerstvé požehnání,“ potom emocionálně „nabiti“ se vrací do svých kostelů, kde v tom pokračují. Bill Bright tvrdí, že mu Svatý Duch zjevil, že „oživení, které se právě děje“, se stane největší spirituální sklizní v historii.“ (Bill Bright, Coming Revival, 1995)... Ve své řeči, v katolickém kostele v Římě - když přijímal Templetonovu Cenu za „Pokrok v Nábožensví,“ se zavázal, že veškerý výnos (přes milion dolarů), půjde na Bohem-inspirovaný účel půstů a modliteb za celosvětové probuzení a dokončení Velkého Poslání, do konce roku 2000. ... Člověk se ale musí zamyslet nad hnutím půstu-a-modliteb financované cenou za pokrok náboženství nového světa! Není zapotřebí ani půstu ani modliteb, aby jeden poznal že ekumenismus a kompromisy stále více šíří infekci mezi vůdci nejvyšších kruhů evangelíků. A je znepokojující že ti, kteří jsou na špičce hnutí oživení, k této apostázii přispívají! Bolestná fakta? Ano, ale podívat se na ně musíme!



Templetonova cena za „pokrok“ v náboženství

Již jsme se jednou zmínili, že ten nej-anti křesťanštější člověk, který byl akceptovaný jako Křesťanský vůdce, je bohatý finančník John Marks Templeton. Je tak otevřeným okultistou, že je neuvěřitelné, že se tam mohl „vplížit nepozorován,“ ale stalo se tak. Templeton nabízí ročně cenu vyšší, nežli je Nobelova cena. Vysvětluje proč: „Mikroby se pomalu vyvinuli do červů, ryb, plazů, a savců. Lidé se objevili až tak před 40 tisíci lety ... lidská mysl je tak potentní, nikdo neví co se může stát příště. Evoluce se zrychluje ... tradiční Judaismus a Křesťanství ztrácejí svou sílu k informování současné mysli. Teologové musí prozkoumat ohromné neviditelné rozměry našeho vyvíjejícího se vesmíru. Hlavním účelem Templetonovy Nadace je povzbudit nadšení pro zrychlení objevů a pokroku ve spirituálních záležitostí. Příští stupeň lidsko-božského pokroku na evoluční škále potřebuje génie ducha, který bude schopný získat poznatky o Bohu, které je vědecké a nespoléhá se na starodávná odhalení (jako Bible), které nenajde odpor, jaký existuje mezi náboženstvími či mezi kostely. Templetonova Nadace podporuje tento druh pokroku.“ (Templeton, The Humble Approach, 1995).... Templeton nemohl vyjádřit jasněji, že doufá ve zřízení nového světového náboženství Antikrista, které sjednotí veškerá náboženství! K tomuto účelu vytvořil náboženské výzkumné středisko nazvané „The Humility Teology Information Center.“

Podle Templetona je potřebný „pokrok,“ protože písma světa (včetně Bible), byla napsána muži, jejichž „mysl byla omezena kosmologiemi, od té doby dávno diskreditovanými. Právě tak Bible nepodává přesně Kristova slova, protože ti, kteří tyto zprávy psali, mohli psát pouze to, čemu rozuměli - jako primitivní a ignorantní Židé. Právě naopak Pavel ujišťoval, že každé slovo v Bibli je dáno „inspirací od Boha“ (2 Timot.3:16). Petr o Bibli řekl, „svatí muži mluvili, jak byli unášeni Svatým Duchem“ (2 Petr 1:21). Autor Žalmů řekl: „Navěky je Tvé Slovo ustaveno na nebesích.“ (Žalm 119:89). Ovšem pan Templeton tomu všemu nevěří. Přesto že uznává všechna náboženství, největší chvály má pro dvě z těch otevřeně proti-křesťanským: The Unity School of Christianity a The Church of Religious Science. Chválí je proto, že „vidějí člověka jako expandující myšlenku v mysli Boha,“ a pro snahu o „pokrok“ v náboženství, protože „jak mysl postupuje, staré formy náboženství umírají. Templeton píše: „Doktrinální formulace Křesťanství se změnily a budou se - čas od času - měnit. Křesťané se domnívají, že se Bůh zjevil v Ježíši z Nazareta před dvěma tisíci lety pro naší spásu a výchovu. Ale nesmíme to brát jako že tím se pokrok zastavil a že Ježíš je koncem změny. Prohlásit, že Bůh nemůže projevit sama sebe opět nějakým rozhodným způsobem, se zdá být svatokrádežné.. Aby držel krok se svou myšlenkou „pokroku“ v náboženství, Templeton navrhuje: „Je možné, že jednou z vlastností Boha je změna.“ To je zřejmě pravda o jeho „bohu,“ ale Bůh Bible prohlašuje: „Já jsem Pán, já se neměním!“ (Malachiáš 3:6). Templetonův bůh je jasně bohem panteismu, ne Bůh Bible: „Bůh je miliardy hvězd v Galaxii a On je mnohem více. Čas, Prostor, Energie jsou částí Boha.... Bůh je pět miliard lidí na Zemi. Bůh je miliardy nespočetných bytostí na jiných hvězdách. Bůh je tou jedinou realitou. Bůj je všechno a vy jste malou částí Boha...“

Pokorný přístup?

Navrhnout, že Křesťanství obsahuje tu jedinou pravdu a je neměnné, je v kotradikci tomu, co Tempeton nazývá „pokorným přístupem.“ Podle něj, když lidé přijmou „pokorný přístup,“ přijímají nové myšlenky o duchu právě tak jako nové myšlenky vědecké. Pokora otevírá dveře k říši ducha, k výzkumu a pokroku v náboženství, a je „klíčem k pokroku“ protože nedovolí hrdou myšlenku, že by jedno náboženství mohlo být to jediné pravdivé: „Ten skutečně pokorný člověk by měl mít tak otevřenou mysl, že by přijímal všechny náboženské pohledy odkudkoliv z vesmíru, kde žijí inteligentní lidé. Hledači, kteří zaujmou pokorný přístup, nikdy neodmítnou myšlenky jiných národů, náboženstvích, ras či dob....pokorný přístup v teologii jde stále vpřed a konstantně se vyvíjí... Ve skutečnosti jádro pravého náboženství, je ochota vidět pravdu v jiných nábožestvích. Perská písma tvrdí: Kterákoliv cesta, kterou vezmu, se spojuje s dálnicí, která vede k Tobě. ... Široký je koberec, který Bůh rozprostřel...“ (Templeton, Humility(.. Také Kristus hovoří o „široké cestě,“ ale namísto aby ji doporučoval, varuje, že je to cesta k zániku. (Matouš 7:13).. Přesto Templeton prohlašuje, že by nikdo neměl tvrdit, že Boha lze dosáhnout pouze jednou cestou. Taková výlučnost postrádá pokoru! Nové, volnější víry, s větší představivostí a adaptabilnější musí být vynalezeny, aby lidská, Bohem daná mysl a imaginace mohly pomoci vybudovat království nebes. Templeton jasně odmítá Krista který řekl: „Já jsem cesta, pravda a život - nikdo nepřijde k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6). Ta samotná myšlenka „pokroku v náboženství“ popírá evangelium Ježíše Krista. Křesťanství není náboženství, ani není v podřízeno nějakému progresivnímu vývoji! „Ježíš Kristus je stejný včera, dnes a navždy....“ (Židům 13:8). Křesťanství také neudržuje nějaký přátelský ekumenický vztah se světovými náboženstvími a považuje je za nástroje Satana. My máme „vytrvale zápasit o víru, která nám byla jednou pro vždy dána.“ (Juda 3). Každý skutečný Křesťan bude nekompromisně oponovat neopohanským vírám Templetona a i cenám, které nabízí.... Je zřejmé, že by bylo velmi nepoctivé přijmout Templetonovu cenu za pokrok v náboženství pro každého, kdo plně nesympatizuje s jeho cílem a učením. Samotné akceptování ceny představuje souhlas se vším, co cena představuje. Také nemůže žádný evangelický příjemce předstírat nevědomost, jelikož Templetonovy neo-pohanské názory byly plně publikovány po léta. Přesto Billy Graham, (1982), Charles Colson (1993), a Bill Bright (1996), cenu přijali, a tak se připojili k Hinduistickému, Buddhistickému a Muslimskému příjemci. Dovedete si představit jak Eliáš přijímá ekumenickou cenu od proroků Baala, nebo Pavel od pohanských osobností jeho doby?

Přesto článek v magazínu Moody uvažuje: „Navzdory obav jeho kritiků, Charles Colson udělal správně když přijal tuto cenu a i příležitosti, které s ní přicházejí...“ (Moody, November 1993). Na konferenci, která ho označila jako laureáta ceny 17 února 1993, Colson řekl: „Obdivuji Sira Johna za to, že založil tuto cenu tak štědrým způsobem. Jeho řeč při přijímání ceny byla pronesena v Chicagu 2 září 1993 v Parlamentu Světových Náboženstvích (Templeton je zde členem rady a hlavním přispěvatelem). Tato naplánovaná událost musele být přeložena na jiné místo, aby pojmula celý ten dav pro ten večer. Tím mohl Colsonův štáb mylně informovat, že to nebyla událost Parlamentu, přestože celá rada Parlamentu seděla v tradičních róbách na podiu s Colsonem. Shromáždění otevřel muslimský učenec a uzavíral buddhistický mnich.“

Tragické na tom je, že Colson nepresentoval jasně evangelium. Ani Bill Bright tak neučinil při pijímání ceny v katolickém kostele v Římě, přesto že nešetřil chválou na Templetona a jeho proti-křesťanskou cenu. Bright řekl: „Pro mne prestižní Templetonova Cena znamená více, než kterákoliv jiná, za cokoliv jiného. Jsem hluboce pokořený a vysoce poctěný tím, že jsem byl vyvolen pro tuto velkolepou Templetonovu Cenu 1996. Rád bych poděkoval Johnu Templetonovi za to, že tuto cenu stvořil..“

Boj zuří mezi Boží pravdou a lží Satana. Nebojuje se pošetilým „vázáním teritoriálních duchů,“ ale Božím Slovem. Ježíš řekl, že je to „pravda Jeho Slova,“ co nás osvobodí. (Jan 8:30-31). Tragicky, příliš mnoho evangelických kongregací nedává mnoho pomoci svým členů, obzvláště mladým, kteří denně ve škole, mezi svými vrstevníky, a v médiích čelí lžím Satana, podávaných tím nejlákavějším způsobem..... Je vysoké procento odpadlíků od Křesťanství mezi těmi, kteří byli vychováni v evangelických kostelech, v době kdy opouštějí domov a jdou na universitu, do světa práce. A jak může nastat obroda biblického Křesťanství, když vedoucí obrody se sami angažují v kompromisu s nepřáteli Krista.

25. A.D. 2000 Mileniální šílenstvíV Organisaci Spojených Národů běží přípravy na velikou globální událost roku 2000. Planeta je plná vzrušení, v očekávání globální renaissance...

- Matthew Fox, New Age priest -

Rok 2000 je tím nejvýznamnějším symbolem budoucnosti našich životů....

- John Nesbitt, autor „Megatrends 2000 New Age“ -Již jen tři roky do Velikého Jubilea Roku 2000. Církev i římská obec jsou povolány, aby hrály důležitou úlohu v této události. Panuje všeobecné přesvědčení, že to postaví naše město do středu světové pozornosti, a dá pevný význam jménu „Caput Mundi,“ jak se běžně nazývá... Vlastně, příprava na rok 2000, se stala hermeneutickým klíčem mého pontifikátu.....

- Papež Jan Pavel II. -Papež Jan Pavel II. stojí jako skála, proti veškeré oposici ve svém jasném vyslovení základních principů křesťanské víry

- Pat Robertson -


Salemská (Massachussetts) „Religious Leaders Association“ oficiálně přivítala velekněze-čaroděje do svých řad. Randall Wilkilson, kněz Episkopálního kostela Sv. Petra řekl, že „nikdo ze skupiny duchovních různých náboženstvích, neshledal žádný vážný důvod, zabránit Poirierovi v členství... My nediskriminujeme na základě víry...“

- Associated Press -


Jeden z nejviditelnějších „televangelistů,“ reverend Robert Schuller, učiní širokou výzvu pro křesťansko-muslimské porozumění. Učiní tak v hlavním projevu před velkým shomážděním amerických Muslimů v Meadowland.

- Times-Post Wire Service, August 31, 1997 -Den plyne za dnem, rok za rokem, století za stoletím. A proto, logicky, není důvod pro nějaké vzrušení, které roste v očekávání každého století, ani pro římské Katolíky, aby označovali „Svatým Rokem“ každý první rok nového století. Ale přesto, jak se tak rok 2000 blíží, mezi náboženskými a politickými vůdci roste naděje, že tento rok bude prahem nové éry míru a harmonie lidstva. První týden září 1997 se setkalo asi šedesát vedoucích myslitelů v Praze, na pozvání českého presidenta Václava Havla a laureáta Nobelovy ceny Elie Wiesla, aby naplánovali novou budoucnost pro nové tisíciletí. Mezi přítomnými byl Dalai Lama, bývalý israelský ministerský předseda Simon Peres, bývalý president Jižní Afriky F.W. de Klerk, a korunní princ Hassan z Jordánska.

Papež Jan Pavel II., používá své ohromné moci a prestiže k ovlivnění bankéřů, aby odpustili Třetímu Světu dluh, jako unikátní příspěvek k roku 2000, který by „nablýskal“ image Vatikánu. Pat Robertson prosazuje tutéž myšlenku. V tom, co Mezinárodní Měnový Fond (IMF) nazval „historickou událostí,“ se světoví finanční magnáti, včetně reditele IMF setkali s představiteli Vatikánu a katolickými biskupy z Třetího Světa v schůzce za zavřenými dveřmi v červnu 1997. Mezidenominační koalice, která podporuje papeže tvrdí, že „příchod nového tisíciletí skýta příležitost - a i důvod - pro jednorázové prominutí dluhů, které dluží ty nejchudší země planety.“ (William Boyle, „Forgive them their debts? - Inspired by the pope, international moneylenders consider freeing the Third World from its crippling debt, „Our Sunday Visitor August 17, 1997)...

Rok 2000 nepředstavuje časovou míru od narození Buddhy, Konfucia či Mohameda, ale od narození Ježíše Krista. Iniciály A.D. znamenají „anno Domini“ neboli „léta Páně.“ Kristovo narození determinuje datum po celém světě - dokoce i v ateistických zemích, nebo v zemích s jiným náboženstvím. Za každým datem v kalendáři, na minci či dokumentu je osoba Ježíš Kristus, a velká událost Boží inkarnace skrze pannu v Betlémě. Příchod milénia tedy nemůže uniknout spojitosti s Ježíšem Kristem.

Důkladné plány se připravují různými křesťanskými organisacemi k oslavě 2000 narození - oslavy „neomezené pouze pro Křesťany.“ (Jay Gary, The Star of 2000: Our Journey Toward Hope, 1994).. Je prý naděje, že při účasti na těchto oslavách, by mohli být ovlivněni ne-Křesťané. Ve skutečnosti jsme přešli rok 2000 nejpozději v roce 1996 důsledkem chyby v kalendáři. „Kristu se musel narodit ve 4 nebo 5 BC, jelikož Herodes, za jehož vlády se Ježíš narodil, zemřel v 4 B.C.“ (William Durant, Story of Civilization, Part III, Caesar and Christ, 1944 ) ...

Tudíž není žádných zvláštních důvodů pro oslavy 2000tého narození Ježíše Krista. Pečlivě promyšlený názor tohoto autora (Hunt) je že oslavy a události doprovázející příchod roku 2000, vytvoří celosvětový spirituální sebeklam za hranice naší představy. Tak veliký bude zmatek a vytvoří se falešná, všechny-zahrnující náboženská jednota, která by dokonce mohla zatlačit pravé Křesťanství do undergroundu. Robert Muller, bývalý UN. Asistent Secretary-General a kancléř University for Peace, řekl:

My potřebujeme svět kosmické spirituality. Já doufám, že náboženští vůdci se sejdou, aby definovali ještě před koncem tohoto století kosmické zákony, které jsou přijatelné každou vírou.... Doufáme také, že papež přijde před rokem 2000 do Spojených Národů, promluví za všechna náboženství a spiirituality této planety, a dá světu náboženský pohled na to, jak by se Třetí Milenium mohlo stát meléniem, spirituálním, kde všichni uvidí integraci a harmonii lidstva se stvořením, s přírodou, a planetou, kosmem a věčností...“„Ježiš“ pod kletbou pravého Ježiše

Na Silvestra 1999, bude celý svět oslavovat „nové tisíciletí“ s velkými nadějemi na znovuzrození lidstva do New Age míru a prosperity předpověděné okultisty od Edgar Cayce po Alici Bailey. Ovšem ten fakt, že den který se bude oslavovat je uplynulý čas od narození Ježíše Krista, nemůže uniknout ani ne-Křesťanům. A proto ekumenicky myslící Křesťané, plánují použít následující oslavy k „evangelismu.“ Nedávno zemřelý M.H.Reynolds střízlivě poznamenal: „Je několik důležitých skutečností, které by Boží lidé měli znát, ohledně nebezpečí evangelismu v A.D. 2000. Za prvé, tento ekumenický evangelismus vyžaduje vzájemný souhlas římských Katolíků a liberálních Protestantů jako partnerů v evangelizaci - ne těch, kteří evangelizaci potřebují.“

Evangelíci kráčejí po cestě kompromisu tak dlouho, že ztratili jakékoliv spirituální rozpoznání. Evangeličtí vůdci se stali „slepí vůdci slepých,“ a ti kteří je následují jsou v nebezpečí pádu do ekumenického příkopu. Tak úspěšný byl Satanův plán použít „evangelismus“ aby vykoval nebiblický ekumenismus že poprvé v historii veliký počet rozličných skupin zpívá tu stejnou písničku „Musíme se dát dohromady, abychom zevangelizovali svět.“ (Foundation, January-February 1989)..

V očekávání roku 2000 jsou v pohybu plány na nevídané, světské vzpomínkové oslavy na Krista v historii. Los Angeles Times oznámil: „Od Vatikánu po Anaheim Hills se dělají plány na největší oslavy Vánoc, jaké kdy svět viděl.“ (Roy Rivenburg, „A Bash 2000 Years in the Making : Pilgrimages, Multimedia Shows, Block Parties, Christians have big plans for their own millennium celebrations, L.A. Times, May 2, 1995). Pakliže současné plány vedoucích Křesťanů (ve spolupráci s římskými Katolíky a sekularisty se zrealizují, potom bude světovým hrdinou falešný „Kristus,“ a pravé Křesťanství bude zapomenuto. Je možné, že je to to, o čem Ježíš hovoří v otázce: „Až se Syn člověka vrátí, najde na zemi víru?“ (Lukáš 18:8)...

Velká část toho klamu kolem roku 2000 je propagována v neuvěřitelné knize Jay Gary-ho „The Star of 2000.“ Zde máme celý svazek napsaný křesťanským vůdcem, který nadšeně navrhuje a popisuje uvedení roku 2000 celosvětovými „parties“ a gala událostí, na oslavu narození Ježíše Krista. A přesto v celé knize nenajdete evangelium, které by vasvětlilo účel Jeho příchodu! Tato kniha je doporučena známými osobnostmi z křesťanského světa, včetně: Joe A. Aldrich Multnomah School of the Bible, Bill Bright, Campus Crusade, Paul E.McKaughan, president Evangelical Fellowship of Mission Agencies, Dick Eastman, mezinárodní president „Every Home for Christ,“ John Dawson, „Youth With a Mission,“ Paul Cedar, president „The Evangelical Free Church of America,“ Paul Eshleman, „The Jesus Project,“ David Bryant, „Concerts of Prayer International,“ E.Brandt Gustavson, president „National Religious Broadcasters,“ a jiní...

Podpořený takovou přesvědčivou galaxií vůdců, Jay Gary píše nadšeně o „úžasné slávě, kráse a důstojnosti, kterou lidé světa (spasení či nespasení), mohou přinést před Boha na počest Krista. Jako kontrast, Bible učí, že přirozený člověk nemá nic, co by mohl Bohu nabídnout, protože „naše spravedlnost je jako špinavé hadry“ (Izaiáš 64:6). Ano i „oběť nabízená bezbožnými, je odporná...“ (Přísloví 21:27).. Přes toto všechno, Gary a mnoho křesťanských osobností jsou rozhodnutí, že svět - spasený, nespasený - bude oslavovat Ježíše, jako „Člověka Tisíciletí.“ Pakliže se jim to povede, vytvořejí falešného Ježíše, který bude vinen toho, před čím pravý Kristus varoval: „Běda vám, pakliže všichni lidé o vás mluví dobře!“ (Lukáš 6:26). Gary slibuje, že Vánoce 1999 budou těmi nejdůležitějšími Vánoci ve 2000 letech. Až se to počne odehrávat, celý svět prožije nové probuzení ve světle nového tisíciletí....

Téměř každý nastupuje do vlaku tohoto falešného „Krista.“ Dokonce i bývalý sovětský president Michal Gorbačov prohlašuje, že „pravý socialismus prosazuje hodnoty, o kterých kázal Kristus .... my podporujeme věc Krista.“ Potom co procestoval Israel připomínající život Ježíše, Gorbačov se nazval „celoživotním socialistou, který jde ve stopách Ježíše.“ Dokonce prohlásil, že mír a sociální harmonie mezi Palestinci a Israelity „musí být založena na duchu Ježíše.“ A tak roste obliba Ghandiho „Ježíše,“ kterého svět objímá skrze „Ježíšovy oslavy.“Ježiš, kterého mají rádi všichni...

V tom stejném čase kdyzískával jistotu a podporu evangelického vedení, Jay Gary také blízce spolupracoval s New Agers jako Robert Muller a John Nesbitt. Pracoval také s „World Goodwill,“ která vychází z „Lucifer Publishing Company,“ vedoucí okultisky Alice Bailey.Gary založil a je ředitelem „Bimillenial Global Interaction Network“ (BEGIN), kterou „World Goodwill“ chvalně nazývá jako „skupinu světoobčanů, kteří cirkulují informace a myšlenky na rok 2000 jako planetární oslavu s podtextem naděje.“ ... BEGIN počal inzerovat Nesbitt-ův Megatrend a propagoval „Parliament of the World Religions.“ World Goodwill natiskl dopis od Gyry-ho, kde žádá o účast na oslavách Ježíše Krista také od čtenářů okultu, z nichž většina jsou vůči Kristovi nepřátelští:

Společný projekt, na kterém pracujeme je „Mezinárodní Rok Díkůvzdání“ v r. 2000, speciálně skrze OSN. Dr.Robert Muller svolil k vedení tohoto projektu. Pakliže některý z vaších čtenářů by rád navrhnul definici pro Světový Rok Díkůvzdání 2000 ve formě reflexe, smíření a vděčnosti mezi národy, kulturami a lidmi (žádná zmínka o vděčnosti vůči Kristovi či Bohu) nechť nám napíše. Zároveň hledáme články a cokoliv na téma pro přicházející „Let´s Talk“ 2000 Forum.“

Většina z toho co Gary navrhuje pro rok 2000, je sentimentalita smíchaná s oslnivou krásou a´la Disneyland a zábavy která láká ne-Křesťany. Kolik z nich se samo oklame do přesvědčení, že oslavou Jeho adventu získali k Němu vztah? Některé z těch „důmyslných“ možností, které Garyho vzrušují, je znovu uskutečnit „2000 té výročí cesty mudrců z Východu, s koňmi a velbloudy po původní cestě ze Středního Východu!“ (Gary, Star) . Potom ještě Návštěvní Středisko v Betlémě, kompletní s planetáriem!

Gary nabízí světu generického „Ježíše,“ který „patří všem lidem, bez ohledu rasy nebo náboženství - naděje revolucionářů či evolucionářů, který fascinuje jak intelektuály, tak i anti-intelektuály. Kniha navrhuje, že Ježíš může být oslavován kýmkoliv, jako „Hvězda 2000 ... ten největší náboženský génius všech dob, ... největší učitel, kterého lidstvo kdy mělo .... oslavenec .... nejpozoruhodnější osobnost“, a.t.d. Taková humanistická oslava se líbí padlému lidstvu, a jeho přirozenému sklonu uctívat hrdiny. Čím více bude svět přitahovaný k falešnému „Ježíši,“ tím dále bude ostraněný od Ježíše Krista Jeho evangelia a poslání...

Ano, Gary navrhuje, že není třeba „přijmout teologického Ježíše,“ aby Ho mohl člověk uznat za hodného historické vzpomínkové oslavy. „Namísto, aby pozval lidstvo „ k lítosti vůči Bohu a k víře v Ježíše Krista,“ (Skutky 20:21), což učil Pavel, Gary zve svět odmítající Krista k oslavě „nejdůležitějších narozenin, v historii lidstva.“ Svět má „party“ rád, a Gary slibuje, že toto bude ta nejveselejší „party“ v historii. .... Kdyby se skutečně celý svět angažoval v oslavách, které Gary navrhuje, nebyl by to triumf pro Krista a Jeho kříž, ale tragicky zamaskované odmítnutí spásy, kterou On nabízí. Navrhnout takovou „party“ ve jménu Ježíše, je podvod nejhoršího druhu. Že vedoucí evangelisté nadšeně chválí tuto knihu, je věrný obraz stavu církve a kde ji rok 2000 nalezne... M.H.Reynolds nazývá hnutí „Evangelismus 2000“ jako „ten největší a nejpodvodnější tlak směrem k ekumenické apostázii, jaký kdy svět zažil...“ (Foundation, Jan 1989).Národní modlitba a pochody za „Ježíše“.

V podobném duchu ekumenismu, Shirley Dobson, žena křesťanského psychologa Jamese Dobsona, prohlásila že „National Day of Prayer“ kterému předsedá, „patří všem lidem a všem náboženstvím. A my povzbuzujeme všechny lidi v jejich sférách vlivu, aby se sešli a v modlitbě intervenovali za náš národ.“ Měl papež skutečně dobrou myšlenku v Assisi? Jsou modlitby kohokoliv - i animistů, čarodějných doktorů, Hinduistů, Buddhistů - účinné? Jak mohou evangelisté povzbuzovat pohany, okultisty, a členy falešných náboženstvích, aby se s nimi spojili v modlitbě o „Boží“ požehnání? Není to stejné, jako kdyby byl Eliáš vyzval kněze Baala, aby se s ním spojili v modlitbě o Boží požehnání pro Israel? A co tak Pavel, aby požádal kněze chrámu bohyně Diany v Efezu, a Stoiky na Aeropágu, o společnou modlitbu za římské Impérium?

Pozorovali jsme jak TBN presentovala 1997 National Day of Prayer. Nebylo pochyb o upřímnosti a vážnosti těch, kteří se účastnili. Modlitby a proslovy těch, kteří tam byli (Promise Keepers, The March for Jesus, a.t.d.) ukazovaly opravdovou touhu po národní jednotě a po požehnání pro Ameriku. Ale také bylo jasné, že tam, něco chybělo, protože prvkem definice byla jednota. .... Opět a opět účastníci vyjadřovali svou touhu po morálním a spirituálním probuzení Ameriky, které by spojilo rodiny a obce. Tato toužená jednota a probuzení, byly soustředěné kolem „generické“ víry a ekumenismu, které nenacházejí nic vadného na falešném učení a okultní praxí.. Nepadla zmínka o rozdílu mezi Boží pravdou a Satanovou lží, žádný zájem se zmínit o falešných vírách, které klamou a zatracují lidstvo - pouze o jednotu, bez pravdy. Jak podivné je, že ti, kteří tak brojí proti potratům a jiným zlům ve světě, zřídka kdy vysloví svůj zájem o hereze a okultismus v církvi... Každoroční Pochod za Ježíše má svůj původ v londýnské charismatické skupině zvané „Icthus Christian Fellowship.“ Ve spolupráci s YWAM, přivádí doslova miliony do ulic celého světa „oslavit Ježíše.“ Podle zpráv, 25 června 1994 : Více než 20 tisíc vězňů se zapojilo do této události ve věznicích po celé zemi. V Sao Paulo, Brazílii, 850 tisíc lidí tančilo po ulicích za silného deště. Asi jeden milion lidí se účastnilo shromáždění jedné modlitby v Soulu, Korea. ... Po prvé vůbec, bylo povoleno Křesťanům aby dělali veřejné průvody v Mongolsku a Phnom Penh, Kambodža.

A tak to šlo kolem světa. Zní to tak dobře! Ale literatura Pochodu pro Ježíše, povzbuzuje každého (včetně Katolíků, a dokonce Hinduistů, Buddhistů a Muslimů) aby se přidali v oslavách Ježíše. Jak může člověk, věřící náboženství nebo filosofii, která je proti Kristovi, vyjádřit Jeho ocenění? Nevytváří to něco jako pseudonásledovníky Krista, kteří jsou od pravdy vzdálení tak, jako údajní konverti v Janovi 2, 6, a 8 - a právě tak oponující evangeliu? Gandhí obdivoval Krista, ale zůstal Hinduistou kterému právě tento obdiv pro falešného Krista, zabránil poznat Krista pravého. .... Jay Gary byl oblastním koordinátorem pro Pochod pro Krista. Je zakladatelem „A.D.2000 Global Service Office“ a také „Celebration 2000“ a krycí organizace A.D.2000, ke které je Pochod za Krista přidružený. Jeho brožurka pro 1994 udává, že Pochod pro Krista, je částí A.D. 2000 sítě mezinárodních organizací. Jay Gary hrdě prohlašuje, že „Pochod pro Krista se stává největší pouliční „party“ na světě.“ a pomáhá připravit svět na největší oslavy Ježíše. Je to ten důvod, proč Kristus přišel, aby se mohly konat pouliční oslavy v Jeho jménu? Pochody ukazují politikům, že existuje velká volební skupina, se kterou musejí počítat. Pat Robertson řekl mnohokráte, že „Washington pro Ježíše“ v dubnu 1980, (který on, společně s Billem Rightem vedl, znamenal obrat na americké politické scéně.“ Ale i tak pokračovala Amerika jak politicky, tak i morálně v sestupu dolů....

Křesťanství je nenápadně předefinováno, aby se stalo atraktivní celému světu. Miliony „Křesťanů“ všech barev, od evangelíků po Mormony a Moonies se spojili v různých organizacích (jako na příklad Pat Robertsonova „Křesťanská Koalice“) aby „pokřesťančili“ Ameriku tím že ji zavolají zpět k „tradičním morálním hodnotám,“ na kterých byla založena. Tak nějak tato „mise“ uchvátila imaginaci a věrnost množství evangelistů a popletli si ji s „Velkým Posláním.“ Je nová naděje, že „Amerika může být zachráněna“ s kompromisním ekumenickým evangeliem, které bylo dostatečně rozředěné, aby nikoho neuráželo.....

Výprodej Křesťanství

Římští Katolíci se stali partnery evangelistům v evangelizování světa – když ve skutečnosti, by měli být hlavním cílem evangelizátorújak miliony bývalých Katolíků mohou dosvědčit! Ti, jako Graham, Bright, a Colson, kteří tím, že akceptují Katolíky jako „bratry a sestry v Kristu,“ kompromitují evangelium. Z kanceláře Colsona přišlo prohlášení, že „akceptování Templetonovy ceny, dalo Colsonovi nádhernou příležitost podobnou Pavlovy na Aeropágu, presentovat evangelium Ježíše Krista těm, kteří je převracují.“ Bohužel, Colson žádné evangelium nepřednesl. Ve své řeči v 1993 prohlásil, že Ježíš Kristus změnil jeho život, že Je Bohem, „Cestou, Pravdou a Životem.“ Byl to dobrý začátek, ale Colson se nikdy nedostal k tomu aby vysvětlil co tím vlastně míní. Konec konců, Hinduista věří, že Ježíš - jako každý - je Bohem! New Agers věří že cesta, pravda, a život je v každém... Colson končil zmínkou o Vzkříšení, ale nevysvětlil rozdíl biblického mínění těchto termínů, ad falešného pohledu většiny posluchačů..

Colsonovy projevy byly klasickým příkladem „politické korektnosti“ v náboženské formě. Obsahovaly opakované reference k „morálnímu úpadku,“ „morálním hodnotám,“ „zvyšující se spirituální hnutí v Americe,“ a jiné mlhavé termíny, které si může každý vykládat po svém. Mluvil o „transcendentních hodnotách,“ „morálním consenzusu,“ „morálních volbách,“ „spirituálním probuzení,“ „morálním a sociálním oživení,“ „morálním pozdvižení,“ „lidské důstojnosti,“ „charakteru a víře,“ „tradiční víře,“ a.t.d. Všechna náboženství byla úpoctěna frázemi jako „náboženský vliv,“ „všechny náboženské tradice naleznou společnou půdu,“ „náboženské přesvědčení,“ „všechny naše víry,“ „pravé náboženství, a jeho zlidšťující hodnoty.“ Pravda, Colson na „lásku Krista,“ a „smiřující Kristova moc,“ a o „konverzi ke Kristu“ jeho přítele, nebylo dáno vysvětlení kdo Kristus je, proč přišel, a jak může být člověk spasený. Colson popsal své vlastní obrácení jako zvolání k Bohu „vezmi si mne takového, jaký jsem,“ s poznámkou, že „od té chvíle už můj život nebyl ten stejný.....“ Příslušníci jiných náboženstvích podávají podobná svědectví, a připisují svým bohům ty stejné transformující síly. Nebylo řečeno nic, co by popřelo falešnou víru Templetona, nebo někoho přivedlo ke Kristu.

Co bylo horší, v Parlamentu Colson převrátil celé evangelium, svým příběhem z vězení o krucifixu na stěně cely, na který jeden vězeň ukázal a poznamenal: „On sedí za nás všechny.“ Kristus za nás „nesedí.“ Už dávno není na kříži! Náš dluh byl plně zaplacen. Kolsonův poukaz na falešného Krista Katolicismu udržuje nevěřící dále od spásy... To stejné lze říci o jeho „proslovu v tiskovém národním klubu v březnu 1993, když bylo poprvé oznámeno, že byl odměněný Templetonovou cenou. Opět scházelo evangelium, a některá terminologie jej dokonce podkopávala... Navrhnul, aby nenásilní vězni pracovali v komunálních střediscích, že to bude pro jednotlivce „osvobozující,“ a že „náboženství (každé?) dává morální impuls konat dobro.“ Colson se zmínil o nádherně vyřezaném krucifixu Ježíše visícího na kříži, ale evangelium nepodal. Ano, řekl „pouze evangelium Krista může způsobit morální reformaci,“ a „byl to Ježíš, který udělal trvalou změnu v mém životě,“ ale nikdy nevysvětlil jak a proč.... Tragicky, ten stejný kompromis a zmatek charakterizuje řeč Billa Brighta při přejímání Templetonovy ceny v katolickém kostele v Římě, o čemž jsme se již zmínili. Použil právě tak korektní terminologie, která neurazila Templetona, či katolické duchovenstvo (čtyři kardinálové byli přítomni), nebo zástupce jiných náboženstvích.. Jeho řeč byla tak všeobecná, že si každý mohl přidat vlastní význam slov. Vlastně ve skutečnosti, už akceptování Templetonyovy ceny Grahamem, Colsonem a Brightem je popření evangelia, a staví je to do situace, kde musí v kompromisu pokračovat. Byl by to vrchol pokrytectví a nevděčnosti přijmout cenu určenou k propagaci všech náboženstvích - a v tom stejném čase prohlásit, že pouze Kristus spasí! Není divu, že evangelium nebylo presentováno jednoduše! Dokonce i Moody Magazine to připustil, ale obhajoval tuto chybu ve svém úvodním článku: „Kritici Colsona mají pravdu, že jeho řeč se soustředila více na morálku než na evangelium. Ne-Křesťané pravděpodobně neslyšeli dost o díle Krista, aby mohli porozumět cestě spásy. Ale v pluralistickém rámci, řeč o sociální výhodě křesťanských ideálů, může sloužit před-evangelizačnímu účelu....“ (Moody, November 1993)...

Před-evangelizační účel? Někteří z přítomných možná neměli jinou příležitost evangelium uslyšet. Proč jej neuvést při této velmi neobvyklé příležitosti, jak také Colson slíbil. Naopak, právě tím, že přijmul jeho cenu, upevnil Templetona v jeho omylu. Graham, Colson a Bright měli tuto cenu odmítnout a raději vysvětlit Templetonovi to skutečné evangelium v pokusu zachránit ho od věčnosti bez Krista. A co to množství lidí které zavádějí stranou tím, že přijmou cenu a pochvalu od Templetona?Ekumenické evangelium pro přístí tisíciletí.

Existuje téměř totální přijímání ekumenického hnutí evangelíky, za účelem evangelizace světa do roku 2000. Jeden z předních představitelů tohoto hnutí, Michael Green promluvil při takové prestižní příležitosti, jako bylo shromáždění při Billy Graham „International Conference for Itinerant Evangelist in Amsterodam.“ Tam řekl těm evangelistům z celého světa (kteří vzhlíželi k tomu, koho Graham ustavil jako řečníka), „nevykládejte mi o znovuzrození, mluvte o osvobození! Ztotožněte se se sekulární společností, a spřátelte se s ní! Staňte se s jedním z nich!“

Ve své knize „Budoucnosti Křesťanství“ Green navrhuje, „aby se Křesťané učili oddanosti k Bohu od Muslimů či Hinduistů, o odpoutání se od vášní od Buddhistů, o posvátnosti přírody od animistů, a o dobrotě od ateistů...“ (Foundation, July-September 1995)... To, že ztracení „musí být znovuzrozeni,“ jak řekl Ježíš, je nahrazeno humanistickým evangeliem vlastní spravedlivosti.... Volání po návratu k morálce má nahradit evangelium. Stačí, když budete propagovat tradiční morálku a všichni evangelisté vás srdečně přijmou. William J.Bennett, bývalý ministr výchovy, přesto že je vedoucím v „Catholic Campaign for America“ se stal populárním řečníkem mezi evangelisty, protože hovoří o tradičních hodnotách. Evangelisté pochválili jeho knihu The Book of Virtues.“ V poslední kapitole presentuje tento destruktivní klam: „Není nic speciálně křestanského v poznání, že náboženská víra přidává silný rozměr k morálnímu životu. Víra je zdrojem disciplíny, síly a významu v kterékoliv hlavní náboženské víře. To, co Pavel cituje jako „ovoce Ducha,“ má své obdoby v hlávních vírách...“

Ekumenický příliv dosáhnul nepřekonatelných rozměrů... Papežův sjezd v 1966 v Assisi, kde přivital uctívače hadů, uctívače ohně, spiritisty, animisty, Buddhisty, Hinduisty, Muslimy a šamany, byl podporovaný a representovaný Světovou Radou Církví (World Council of Churches), a dokonce i evangelíky. Byla tam representována YWCA a YMCA, Mennonite World Conference, Baptist World Alliance, (která zahrnuje Southern Baptist Convention), World Alliance of Reformed Churches, a Lutheran World Federation. Dokonce i Associated Press vyslovil pocit pobavení nad takovou míchanicí:

Popěvky mantry, zvonky a pohanská kouzla bylo včera slyšet kolem katolických svatostánků v Assisi, kdyř papež Jan Pavel II a jeho 200 hostů z 12 různých náboženství se modlili za světový mír. Medicineman z indiánského kmenu Crow, náčelník John Pretty-on-Top se nabídnul vyhnat zlé duchy. Mnoho lidí k němu přistoupilo, mezi nimi i mladý mnich Františkánů. Dole na cestě v kapli, Zoroastrova církev z Bombaje se modlil před ohněm, který symbolizoval jeho Boha.... 14tý Dalai Lama, bůh-král Tibetu v exilu, vedl silnou Buddhistickou skupinu mulající sůtry, mezi cinkajícími zvonky u Basiliky Sv.Petra..... Afričtí animisté, jejichž tógy by jim záviděl kdejaký módní návrhář, vyvolávali duchy stromů a rostlin, aby přišli na pomoc pro světový mír...“ (Christian Beacon, December 25, 1986)...

1993 „Parliament of the World Religions“ byl sponzorovaný nejenom Americkým Buddhistickým Kongresem a Spirituálním Shromážděním Baha´i, ale také Římsko-katolickou Arcidiecézí v Chicagu, Katolicko_Teologickou Unií, Chicagskou Luteránskou Teologickou Unií, Evangelikální Církví v Americe, Chicagskou Synodou, United Methodic Church, Nothern Illinois Conference, Presbyterian Church USA, a United Church of Christ, ecumenical affairs in Chicago. Oficiální zástupce Vatikánu byl „Jeho Excelence, Nejdůstojnější Francesco Gioia, z ´Pontifical Council for Interreligious Dialogue.´“

Jay Gary byl angažovaný ve vedení a plánování Billy Grahamovo hnutí v Lausanne a „Campus Crusade for Christ.“ Gary chválí Světovou Radu Církví (WCC) pro to, že „zavedla jednotu v moderní době,“ a očekává „ten největší Křesťanský Kongres ve 2000 letech.“ a celé Křesťanstvo - všech 160 hlavních tradic - spojených v oslavách Eucharistu v roce 2000.“ ... Kardinál Edward Cassidy, hlava „Vatican Ecumenical Ministry“ navrhnul také „společné křesťanské oslavy Velikonoc 2000.“ (Inside the Vatican, November 1996).. Na rozdíl od Garyho, Cassidy se o Eucharistu nezmiňuje. Přes všechno to povídání o „jednotě,“ Řím zakazuje Katolíkům se podílet na protestantském přijímání a Protestantům zakazuje se podílet na katolické Mši a katolickém přijímání. Už první slova Billa Brighta při přejímání Templetonovy Ceny bylo vřelé přivítání: „Vaše Eminence, Kardinále Cassidy....“

Gary chválí papeže Jana Pavla II. a Vatikánskou novou evangelizaci 2000, právě tak jako Toma Forresta který ji vede, a tvrdí, že „katolické evangelium, je tím pravým evangeliem.“ Jeden z těch, kteří souhlasili s Garyho knihou, byl právě Tom Forrest. Poznat, co si Vatikán pod slovem „evangelizace“ představuje, a vyložená nepoctivost v předstírání spolupráce s evangelisty, je vidět, když se zamyslíte nad výňatky Forrestovy řeči před čistě katolickou audiencí, na typické konferenci o „jednotě“ mezi katolickými a protestantskými charismatiky:

Naše úloha v evangelizaci není prostě jen dělat Křesťany, ale přivést je do katolické církve.“ Zamyslete se znovu nad slovy papeže Pavla VI.: „Povinností každého nově evangelizovaného je konkretní důkaz změny tím, že vstoupí do církve - naší viditelné svátosti spásy...“ Říkám s radostí tato slova „naše viditelná svátost spásy“ - a pokliže to je to, čím církrev je, potom musíme evangelizovat do církve. Ne, vy nezvete kohokoliv, aby se stal Křesťanem - zvete je, aby se stali Katolíky. Proč by to mělo být tak důležité? Za prvé, existuje sedm svátostí, a Katolíci mají všech sedm. .... Na našich oltářích máme tělo Krista, pijeme Kristovu krev. Ježíš je na naších oltářích živý, jako oběť. A to, (obětování Ježíše), otevírá bránu do Ráje..... Jako Katolíci, máme Marii. A tato naše Matka, Královna Ráje, se za nás modlí, dokud nás neuvidí na slávě. .... Jako Katolíci máme papeže od Petra po Jana Pavla II. ... skálu, na které Kristus postavil svou Církev. .... Jako Katolíci - a tohle se mi velmi líbí - máme očistec! Jsem jeden z těch, kteří by se nikdy nedostali do požehnané vise bez toho. Je to ta jediná cesta, jak jít.... A tak jako Katolíci, naším úkolem je evangelizovat každého koho můžeme, do katolické církve, do Kristova těla a do třetího tisíciletí katolické historie...“ (Roman Catholic Double-Talk at Indianapolis ´96, in Foundation, July-August 1990)...Povaha římsko-katolického ekumenizmu.

Papež a římsko-katolická církev mají v úmyslu hrát vedoucí roli v oslavách třetího tisíciletí. Po soukromé schůzce 19/12 1996 (už páté), papeže a Yasser Arafat a, Yasser prohlásil, že „pozval Pontiffa k oslavě Vánoc 2000 do Betléma, a papež pozvání přijal. „Nabídnul jsem Jeho Svatosti oslavit s námi 2000 rok našeho Ježíše Krista,“ .... „Našeho“ Ježíše Krista? Oslavovat narození Ježíše s Muslimy, kteří učí, že Ježíš není Božím Synem, kteří popírají Jeho božství a smrt na kříži za naše hříchy, a kteří tvrdí, že někdo jiný zemřel na Jeho místě? To je cesta, kterou nabral římský ekumenismus. Vatikán II. identifikuje muslimského Alláha, pohanské božstvo, jako Boha Bible.

V roce 1985 promluvil papež k Muslimům v Bruselu a řekl: „Křesťané a Muslimové, setkáváme se ve víře v jednoho Boha, a pokoušíme se uvést v praxi naše svaté knihy.“ (Abbé Daniel Le Roux, „Peter, Lovest Thou Me?“ 1989)... Islámský Alláh, (bůh měsíce), byl hlavním bůžkem v Kaábě dávno před tím, než se narodil Mohamed! Alláh není Bohem Bible, a také žádný Křesťan nemůže doporučit učení Koránu, které volá po jihádu (svaté válce) proti všem ne-Muslimům. Korán prohlašuje, že „Alláh není otcem, a že nemá syna.“ ( Korán, šůra 4:171)..

Téměř jako papežova zřejmá slepota bylo schválení Muslimů presidentem Clintonem, když promluvil z Bílého Domu 12 ledna 1997: „Prožíváním hladu během Ramadámu, se následovníci Mohameda učí skutečný soucit s chudými tohoto světa každý den. Tím, že se obracejí k Božímu učení Koránu, učí se pokoru a krásu odpouštění. (Ale Korán učí zabít všechny ne-Muslimy!). A jejich příkladem zbožnosti a sebedisciplíny, během Ramadánu, nám Muslimové připomínají, že naše skutečná síla nepochází z jídla a pití, ale z blízkosti k Bohu. Jak půlměsíc, (Allahův symbol) značí počátek Ramadámu opět tento rok, Hillary a já, vám přejeme to nejlepší k této svaté a pamětihodné události....“ (SNS News Service, Israel).

Při setkání s muslimskými vedoucími v Západní Africe v 1993, papež „vyzval Křesťany, Muslimy a animisty aby rtespektovali vzájemně náboženské přesvědčení těch druhých.“ (National CatholicReporter, February 19, 1993).. Jak můžete respektovat víru, která zavádí a vede do okultního kontaktu s démonickými bytostmi? Namísto aby nás Bible učila „respektovat pohanské víry,“ Bible je odsuzuje. Ale Katolicismus byl vždy partnerem Pohanů... Papež Jan Pavel II. užívá tuto širokomyslnost nejen na Islám, ale i na Buddhismus a na ostatní náboženství. Považuje tibetskou buddhistickou jógu (skrze kterou se staneme bohem), dobrého přítele Dalai Lámy, společně s modlitbami čarodějných doktorů, spiritistů a každého jiného náboženství, že vytvářejí „hluboké spirituální energie,“ které vytvářejí „nové klima pro mír.“ (Our Sunday Visitor“, November 13, 1988)... Podle zprávy v Los Angeles Times: „Papež Jan Pavel II. si zul boty a seděl tiše a slavnostně se svrchovaným patriarchou Buddhistů v thaiském buddhistickém klášteře v Bangkoku. Římský pontiff později pochválil „starodávnou a úctyhodnou moudrost asijského náboženství.“ (Courier-Journal May 11, 1984)...

Dovedete si představit Petra v buddhistickém chrámu chválit moudrost Buddhy? Nebo apoštola Pavla, který říká audienci Hinduistů (jako Jan Pavel II. během své návštěvy v Indii), že „je nepřišel nic učit, ale aby se naučil jejich spirituální dědictví,“ a že svět si potřebuje uvědomit indickou „spirituální visi člověka.“ (Jan Pavel II. „Spiritual Visions of Man, in L´Osservatore Romano, February 10, 1986).. ..... První Křesťané by bývali nikdy netrpěli, kdyby byli zaujali prostoj Říma k pohanství! .... Když promlouval k Šintoistům a Buddhistům v Tokyu v 1981, Jan Pavel II. pochválil moudrost jejich starodávných náboženstvích, které inspirovaly „vidět božskou přítomnost v každém člověku...“ „Jako Kristův Náměstek, vyjadřuji svou radost, že Bůh distribuoval tyto dary mezi vás.“ (Le Roux, „Peter“)... Absurdní prohlášení ve světle omylů a okultismu praktikovaných v Šintoismu a Buddhismu! V Togu, v roce 1985, se papež rozplýval radostí, že se „poprvé modlil s animisty,“ (La Croix, August 23, 1985).. Ta nejlepší cesta, jak je nechat v temnotě! Člověk se ptá, jak by papež odpověděl na Pavlovu otázku: „Co společného má spravedlnost s nepravostí? A jaký vztah světla k temnotě? Co má společného Kristus s Beliálem? A co věřící s nevěřícím? Co společného má Boží chrám s bůžky pohanů?“ (2 Korint. 6:14-16)...

Jan Pavel II. prohlásil, že „Druhý Vatikánský Sněm ... uznává, že v diverzitě náboženských tradic je něco dobrého a pravdivého, sémě Slova. Povzbuzovalo to Kristovy učedníky „objevit bohatství, které štědrý Bůh rozdělil mezi národy.“ (L´Osservatore Romano, February 10, 1993).. Můžete si představit Mojžíše navrhujícího, aby Israel „objevil bohatství,“ které lze nalézt v náboženstvích modloslužebných Pohanů kolem nich? Katolický kritik neuvěřitelného ekumenismu své církve píše: „Původně se ekumenismus zaobíral jednotou mezi Křesťany. Ale nyní, stále více hledá jednotu všech náboženstvích, křesťanských i nekřesťanských. 19 května 1964, Pavel VI. oficiálně otevřel sekretariát pro ne-Křesťany, což hrálo důležitou roli v posledních dvou shromážděních Vatikánu II.“

Několik měsíců později, Monsignor Wojtyla (dnešní papež), prohlásil: „Nostalgie za jednotu mezi Křesťany vytváří případ pro jednotu celé lidské rasy. Toto vytváří postoj církve k jiným náboženstvím, který je založený na uznání jejich spirituálních hodnot ... a obrací se k náboženstvím jako Islám, Buddhismus, Hinduismus.“ (Le Roux, Peter).. Opět je třeba zdůraznit, že v žádném případě neuznává Bible nějaké „spirituální hodnoty“ ve falešných náboženstvích! Namísto toho jaou taková odsouzena jako nástroj Satana. Okultismus a démonická temnota, která oslepuje a svazuje příslušníky náboženstvích, která papež chválí, musí být odhaleny a evangelium nabídnuto spíše, než chválit jejich omyl a tím je nechat v jejich odsouzení. Touha po ekumenické jednotě přináší destrukci kompromisu. Je tragické, že evangeličtí vedoucí chválí papeže a propagují partnerství s Římem....Neuveřitelné partnerství.

Evangellisté se spojili v partnerství s římsko-katolickým falešným evangeliem aby společně evangelizovali svět. Tím se ovšem také spojili s pohanskými a okultistickými partnery Říma. Papežové Jan XXIII, a Pavel VI. byli mezi původními zakladateli „Chrámu Porozumění,“ který spojuje všechna náboženství světa v ohromný ekumenický svazek známý pod názvem „United Nations of Religions.“ V tomto duchu řekl papež Pavel VI. vůdci Hinduistů Sri Chimnoy: „Vaše zpráva a moje zpráva jsou stejné.“ A nyní evangeličtí vůdci říkají papeži: „Vaše zpráva a naše zpráva jsou stejné.“ James Dobson, který obdržel čestný doktorát z Steubenville-ho Františkánské University, (Focus On the Family, September 1988). a pracuje s Mormony a Katolíky (Focus on the Family, January 1987), nazval papeže „nejeminentnějšího náboženského vůdce, který vyslovuje jméno Ježíše Krista.“ (Focus on the Family Citizen, January 1987).. Vedoucí článek v Inside the Vatican, týkající se přicházejícího „třetího tisíciletí Křesťanství“ (oblíbená papežova fráze), začíná následujícím odstavcem: „A perite mihi portas institae („otevři mi dveře spravedlnosti“). Jan Pavel II. promluví tato slova na Štědrý Den 1999. Potom zaklepe třikrát stříbrným kladívkem na svaté dveře na pravé straně fasády chrámu sv. Petrakteré byly zapečetěné na konci posledního Svatého Roku. Jakmile bude odstraněna stěna, která zakrývá dveře, papež překročí práh. V levé ruce svíci, v pravé ruce kříž, a tak počně Velké Jubileum roku 2000.“ (Jesus Colina, „First Step Towarda Jubilee“ Inside the Vatican, January 1997)...

Jay Gary, (se souhlasem vedoucích evangelistů) hovoří příznivě o této události, jako o části tradice, že každé století „jak papež udeří na svaté dveře zlatým kladívkem, „tekoucí proudy milosti a pardonu od Krista - Skály, jsou uvolněny.“ Gary to presentuje, jako kdyby skutečně rány kladivem uvolnily „milost a pardon.“ Vypráví čtenářům, že to byl papež Bonifác VIII kdo tuto tradici začal, a že „z celé Evropy proudili poutníci do Říma, aby prožili odpuštění a spirituální oživení.“ (Gary, Star).. Dalších deset milionů návštěvníků se očekává v roce 2000, aby obdrželi další splátku na spásu od církve - a Gary a jeho evangelističtí sponzoři to schvalují!

Gary opoměl informovat své čtenáře o tom, že papež Bonifác VIII nebyl o nic menším vraždícím monstrem, než mnoho dalších papežů! Vedl války aby papežství získal a později udržel - měl za konkubíny jak matku, tak i její dceru, zničil město Palestínu, a zmasakroval celou populaci šesti tisíc obyvatel. Všechno, kromě katedrály zničil a pole nechal zasypat solí. Byl takovým zlem, že Danteho Peklo pohřbilo Bonifáce VIII obličejem dolů, ve skalní trhlině, v hloubce pekelné.... A přesto Bonifác VIII zaujímá uctivé místo na tom dlouhém seznamu papežů, z nichž každý je poctěný titutlem „Jeho Svatost - Náměstek Krista.“ Při znovu-potvrzení Bonifácovu Bul z 1302 (Unam Sanctam), Pátý Lateránský Sněm o něm referuje jako „Náš předchůdce, Papež Bonifác VIII. šťastné paměti..“ (Sydney Z.Ehler a Jojn B.Morall, „Church and State Through Centuries, 1954)... Takovýmto zatušováním se zabývá Řím století za stoletím až podnes. To je to, k čemuž se dnešní evagelisté připojili... A co je vlastně ten jeho výnos „Unam Sanctam“?

Je pouze jedna svatá Katolická a Apoštolská Církev - mimo ní není žádná spása, ani odpuštění hříchů - je tedy nutné, pro spásu každého tvora, aby se stal poddaným Římskému Pontifa.“

Papežská bula, svrchovaný zákon římských Katolíků, byla znovu potvrzena a platí dodnes. A toto je ta skutečná víra papeže, kardinálů i jeho biskupů - za těmi ekumenickými úsměvy a fasádou spolupráce, kterou dnes nastavuje světu. Předstíraje, že Katolicismus je v plné harmonii s Protestantismem, Richard John Neuhaus spoluarchitekt ECT společně s Charles Coltonem, klamně prohlašuje: „Jako první v pořadí, je křesťanská jednota, neboli ekumenismus. Jak druhé tisíciletí se vyznačovalo křesťanskou neshodou, tak Jan Pavel říká, že třetí tisíciletí musí být tisíciletí křesťanské jednoty. Během svých pontifikátů, Jan Pavel, a jeho předchůdce Pavel VI., učinili dramatické kroky k ozdravení této trhliny.“ (The Religious Century Nears, Wall Street Journal, July 6, 1995)..

Ta fráze „Třetí Tisíciletí Křesťanství“ je v souhlase s faktem, že římský Katolicismus odmítá biblické učení o Rapture. Neuhaus dodává, že „Jan Pavel mluví o příštím století, jako o „jaru“ křesťanské mise, a křesťanské jednoty. Katolická církev teprve počala podávat svou ruku evangelíkům. V té stejné době tento pontifikát (papež) se intenzivně zabývá novou spoluprácí s ostatními světovými náboženstvími. V mnohem upřímnějším okamžiku Kardinál Augustin Bea, president Vatikánského Sekretariátu pro Propagování Křesťanské Jednoty prohlásil: „Bylo by vážné nepochopení, kdyby se někdo domníval, že katolický ekumenismus a otevřenost by znamenaly že církev je připravena přezkoumat její dogmatické pozice. Co je církev připravena, je zaujmout více imaginativní a současné prezentace těchto neměnných pozicí...“

Tak tedy dnes máme evangelicko-katolické partnerství „evangelizovat svět do roku 2000“ zatím co Řím se angažuje „v kooperativních vztazích s jinými náboženstvími světa.“ Profesor Peter Kreeft z Bostonu (bývalý evangelík, konvertoval ke Katolicismu) připouští, že Katolíci neznají evangelium. Zatím co propaguje Katolicismus jako jedinou pravou víru, Kreeft bezděky prozrazuje, že většina Katolíků nejsou Křesťany, i když Kreeft ztotožňuje „být aktivním Katolíkem,“ = „být v Kristu...“ Zde máte jeho vlastní slova: „Posledních 25 let jsem se otázal stovek studentů katolických univerzit otázku: Kdyby jste dnes zemřeli, a Bůh se vás zeptal, proč by vás měl pustit do nebe, jaká by byla vaše odpověď? Drtivá většina odpověď nezná - odpověď k té nejdůležitější otázce - podstaty Křesťanství. Po dvanácti letech katechismu jejich odpovědi zní jako „buď upřímný,“ „dělej jak umíš nejlépe,“ „neubližuj lidem,“ „pracuj pro mír,“ a.t.d. Ti lidé ani nevysloví jméno Ježíš!“ (Peter Kreeft, Fundamentals of the Faith, Essays in Christian Apologetics, 1988)...

Prostě pravda pravdoucí je, římští Katolíci potřebují být evangelizováni - od papeže dolů. Namísto toho se evangelisté zavázali „neproselytovat“ - a jak uznali Katolíky jako „Křesťany,“ spojují se s nimi k evangelizaci světa do roku 2000. Doufáme, že síla tohoto klamu, je čtenáři nyní zcela jasná.... ECT byla znovu revidovaná, s použitím evangelického jazyka a znovu podepsána. Colson, Bright, Packer, Robertson a další protestantští signatáři tímto doufají získat podporu ostatních evagelistických osobností. Ovšem, skutečnost že Katolíčtí vedoucí podepsali ECT2 nezměnilo v nejmenším oficiální katolické dogma s jejich falešným evangeliem dobrých skutků, rituálů - ani nezměnili Katolicismus jak se praktikuje jednou miliardou věrných po světě. ECT2 je pokus v marnosti a duplicitě.

Teologie náhradníku.

Jay Gary píše: „1 ledna 2001 oslavíme začátek třetího tisícíletí křesťanské éry. Jistě králové a proroci toužili vidět náš den!“ Jaké neuvěřitelné prohlášení! Skutečností je, že králové i proroci během těch staletí, toužili po Kristu, aby je vzal k sobě domů, jak slíbil, a ne se dívat na to, jak svět pokračuje v třetím tisíciletí od Krista. Fakt, že první Křesťané pozorovali dění, očekávali a těšili se na Kristův návrat, je jasné z Nového Zákona, jak čteme: „Ať jste vždy připraveni, vaše lampy hořící, buďte jako ti, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby jste mu ihned otevřeli, když zaklepe na dveře. Také vy buďte připraveni, protože Syn člověka se vrátí v hodinu, kdy Ho neočekáváte.“

A když nyní odcházím, abych pro vás připravil místo, opět se vrátím, abych vás přijal k sobě, aby jste byli tam, kde jsem já... (Jan 14:3) .......Vždyť my máme občanství v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme našeho zachránce, Pána Ježíše Krista, který změní naše ubohá těla v podobu těla Jeho slávy (při Rapture a vzkříšení),, aby vypadala jako Jeho oslavené tělo. (Filipským 3:20-21) ..... jak jste se obrátili k Bohu od modloslužebnictí aby jste sloužili živému a pravému Bohu, a očekávat Jeho Syna s nebes, kterého On vzkřísil z mrtvých - Ježíše, který nás zachránil od přicházejícího hněvu.. (1 Tesalonským 1: 9-10). ......... Protože sám Pán sestoupí dolů s nebes s mocným hlasem, hlasem archanděla a za zvuku Boží polnice, a nejdříve vstanou mrtví v Kristu. Potom my, kteří jsme ještě naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do prostoru, kde se setkáme s Pánem. A tak už s Ním budeme navždy. A proto se těmito slovy navzájem povzbuzujme... (1 Tesalonským 4:16-18).. ..... Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen Den předá Pán; ale nejenom mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho příchod... (2 Timoteovi 4:8). ... čekajíce na tu blaženou naději, ,zjevení slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista ... (Titus 2:13) ..... ..podruhé se bez hříchu ukáže těm, kteří Ho očekávají pro spásu... (Židům 9:28).. .....“my víme, že až se On objeví, budeme jako On; protože Ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo má v Něm tuto naději se očisťuje tak, jako On je čistý...“ (1 Jan 3:2,3).. ... myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Vy jste zemřeli, a váš život je uschovaný Kristem v Bohu. Až se Kristus, který je naším životem objeví, potom se s Ním objevíte ve slávě i vy.. (Koloským 3:2-4)..

Bůh slíbil Israeli pozemské království, a tyto sliby se naplní při Druhém Příchodu, až se Kristus vrátí aby zachránil svůj pozemský lid před armádami Antikrista a ustavil své mileniální království na trůnu svého otce Davida v Jerusalému. Ale místo aby čekali na Krista vracejícího se s nebe, aby restauroval království Israeli, (Skutky 1:6, 3: 19-21), papežové bojovali armádami a loďstvem aby pro sebe vybudovali ohromné impérium pozemského bohatství a moc. Jak nás informuje historik osmnáctého století: „Teritorium pod přímou vládou papeže se rozšiřovalo. Každá válka nebo smlouva jej mohla zvětšit; a obyvatelé museli platit daně jak jen to unesli.“ (G.T.Bettany, A Popular History of the Reformation and Modern Protestantism.1895)..

Počal růst klamný názor, že církev nahradila Israel. Řím si počal říkat „Nový Jerusalém“ a „Nový Sijón,“ a zabral pro sebe jména, která byla kdysi dána Jerusalému: „Město Boží,“ a „Svaté Město,“ která si Řím podržel podnes. Antisemitismus se stal oficiální církevní doktrínou jak tak víc než 100 anti-semitských dokumentů bylo vydáno římsko-katolickou církví mezi šestým a dvanáctým stoletím. Převládl názor, že „ukřižovatelé Krista“ nemají žádná práva v Božím království. Země Israel patřila Křesťanům, ne Židům. Křižácké výpravy přicházely, aby vzali zemi Turkům - ne ji vrátit Židům, ale přivlastnit ji pro Řím...

Aby mohl shromáždit armádu pro První Křížovou Výpravu, papež Urban II. slíbil okamžitý vstup do nebe tomu, kdo by padnul v tomto boji. Rytíři i prostý lid kteří reagovali s nadšením na tento nebiblický slib, zanechávali za sebou stopu chaosu, drancování, vražd. Židům, se kterými se střetli po té dlouhé cestě, dávali volbu křtu nebo smrti. Potom co „osvobodili“ město tím, že pobili Turky, jeden z prvních činů vítězů bylo nahnat všechny Židy do synagogy a tu zapálit . Katolická církev odmítla biblická proroctví, která se týkala návratu Židů do Israele, právě tak jako proroctví o návratu Mesiáše k vládě s Davidova trůnu v Jerusalému. V roce 1862, obrážejíc víru drženou po staletí, La Civilta, polooficiální hlas Vatikánu prohlásil: „Jak kdysi byli Božím lidem Židé, dnes to jsou římští Katolíci pod Novým Zákonem.“Odmítnutí Rapture.

Římsko-katolické učení, že Řím nastoupil na místo Israele, obrací pozornost ke království pozemskému, a tím odmítá učení, že křesťanskou nadějí a domovem je nebe. Odmítnutí učení o Rapture pak přišlo zcela přirozeně. V přesvědčení že je „novým Israelem,“ římsko-katolická církev chápe svou misi jako založení Božího království na zemi. Jelikož mnoho Katolíků toto dogma nechápou, Scott Hahn, vyhlášený evangelický konvert ke Katolicismu a jeden z jeho nejschopnějších apologetů upřímně prohlašuje: „Udělám cokoliv, aby Katolíci uvěřili, že církev je přebudované Davidovo království, nový a pravý Israel.“ (Inside the Vatican, June, 1997).. Papež Jan Pavel II., se tudíž modlí k Marii: „Ó, Panenská Matko, veď a udržuj nás. Pomoz nám vykonat náš podíl na zřízení civilizace pravdy a lásky na této zemi.......“ (Christifideles Laici, December 30, 1988, John Paul II.´s Book of Mary . Sunday Visitor , 1996)..

Římsko-katolická víra, že Křesťané musí založit pozemské královstvíé - a zároveň odmítnutí uchvácení Křesťanů do nebe, bylo adoptováno mnoha Protestanty. Tato víra se stává hlavním faktorem mezi charismatiky a non-charismatiky reformovaného přesvědčení, jako Rekonstrukcionisté, kteří se dnes Rapture vysmívají, jako „teorii útěku.“ Robert Schuller nedávno prohlásil: „Když jsme postavili tento kostel (Krystalovou Katedrálu), naším cílem bylo postavit takovou budovu, která vydrží po staletí.“ (Robert Schullet, The Power of the Inner Eye).. Je zřejmé že se nezabývá myšlenkou na iminentní návrat Krista, aby ho vzal do nebe, jak věřili první Křesťané. Schuller si přestavuje „profesora církevní historie, jak učí v teologickém semináři v roce 2300“. Reformace 16 tého století bude viděna jako reakcionářské hnutí. A doba od roku 2000 bude označena jako Věk Misí. Až nalezneme hojení ze sebe-hodnocení které ničí emoce, uvidíme novou církev příštího století.

Schuller vidí církev jak postupně roste a sílí a zřejmě přebírá kontrolu nad světem, aniž by odešla do nebe. Mnozí z těch, kteří jsou angažováni ve spirituálním boji, se domnívají, že tím pomáhají zabrat svět pro Krista v procesu zřízení Jeho království. „Promise Keepers“ jsou částí tohoto boje. Na počátku 1994, pastor Billa Cartneye, James Ryle prohlásil: „Ano, 300 tisíc mužů prozatím, se dalo dohromady v Promise Keepers. Nikdy v historii se 300 tisíc mužů nesešlo, kromě toho když sli do války. Tito muži se shromáždili pro Válku.“ (Jewel van der Merwe, „Latter Rain and the Rise of Joel Army. In „Discerment,“ October -December 1994).

Aby se ospravedlnila hnutí jako Reconstructionisté, Dominionisté, či Kingdom Now, sliby Starého Zákona pro Israel, jsou připsány církvi. To že Jozue měl příkaz pochodovat a zabrat Zaslíbenou Zemi se nyní považuje za příkaz, že církev musí převzít kontrolu nad Amerikou a pak světem - což natahuje příkaz který Jozue dostal, ad absurdum! Dokonce i J.I. Packer míchá Kristův příkaz „prohlašovat evangelium“ za příkaz „pokřesťanštit Severní Ameriku a přestavit ruiny Severo-Americké kultury. Vedoucí Rekonstrukcionistů, Gary North píše: „Bůh si přeje, aby Křesťané měli Zemi pod kontrolou. Chceme vidět biblickou rekonstrukci Spojených Států aby mohly být příkladem pro celý svět.“ (Gary North, Liberating Planet Earth, Vol.I. 1987).. David Chilton prohlašuje: „Náš cíl je světová dominace pod Kristovou vládou.“ (David Chilton, Paradise Restored: An Eschatology of Dominion, 1985).. George Grant souhlasí: „Boží armáda (církev) má dobýt Zemi, podřídit si ji a vykonávat nadvládu. Křesťané jsou voláni do války. A je to válka, kterou vyhrají.“ (George Grant, Bringing in the Sheaves, 1985)...

Právě naopak! Až se Kristus vrátí ve svém Druhém Příchodu, svět nebude pod kontrolou Křesťanů, ale Antikrista, „kterého Pán zničí jasem svého příchodu......“ (2 Tesalonským 2:8). To se odehraje u Armageddonu, až armády Antikrista budou na práhu zničení Israele, a Kristus se vrací aby zachránil svůj pozemský lid. Potom Ho konečně poznají jako svého Boha a Mesiáše (Zachariáš 12:8-10, 14:1-9). V přímé opozici k Bibli, nyní mnoho Křesťanů věří, že církev musí převzít vládu nad světem, a teprve potom se může Kristus vrátit, aby vládl nad královstvím, které bylo, v Jeho jménu ustaveno. Jedním z těch neuvěřitelně falešných proroctvích (o kterých jsme se již zmínili), zřejmě ovlivnilo Pat Robertsona tak, že přijal myšlenku, že církev - tak nějak - připravit cestu pro Kristův Druhý Příchod. Skrze Harald Bredesena, Bůh, údajně řekl Robertsonovi, „Vybral jsem si tě, abys uvedl příchod mého Syna..“ Jak tak vzpomíná, Pat nadšeně prohlašuje: „CBN má před sebou úkol: Je to rozšiřování evangelia Jeho království ... být částí velkého shromáždění, které pomůže uvést Jeho Syna, Druhý Příchod Ježíše Krista. A to je mise CBN....“ (Robertson Buckingham, Shout)...

V souhlasu se svou visí Robertson píše: „Mír je možný, blahobyt také, může být svoboda pro všechny v okamžiku, kdy lidské bytosti přijmou principy neviditelného světa.“ („Lidské bytosti, tím má na mysli i nespasené). (Pat Robertson Bob Slosser, The Secret Kingdom: A Promese of Hope in a World of Turmoil, 1982).. Pat dodává, „Víme že Král přichází, - nyní máme za úkol připravit lidi tohoto světa aby Ho přijali. Kdo by si mohl představit projekt víc vzrušující? Velká vise je zde ke splnění. Ještě hodně práce se musí vykonat. A proto musí CBN pokračovat ve svém úsilí - to je přinášet dobré noviny o Kristovi, o Jeho království a o této zemi.....“ Tento omyl může přijít jednou velmi draho! Bible učí, že před tím, než se ukáže Antikrist, Kristus vzkřísí své mrtvé a vezme je - spolu s ještě žijícími Křesťany k setkání někde v prostoru, aby si je odvedl do nebe. Je tudíž zřejmé že ti, kteří se potkají se svým „Kristem“ na zemi, a přivítají ho, aby převzal vládu, budou vítat Antikrista! Tento ustaví království na této Zemi po Rapture - království, kterí Kristus zničí když se vrátí, aby počal svou tisíciletou vládu.Fenomén „Promise Keepers“.

Promise Keepers (Dodržovatelé slibů), (PK), s jejich „Sedmi Sliby,“ se zdají být tím nejrychleji rostoucí náboženským hnutím v historii. Vlastně první shromáždění Promise Keepers se událona úpatí hory Sinaj, když jim dal Bůh Desatero a Israel slíbil, že je bude dodržovat. Ti první „Promise Keepers“ hanebně zklamali. Není nic vadného v Desateru; lidstvo je prostě neschopné jej plnit! Potom je zřejmé, že to poslední co potřebujeme, je dalších sedm obligací! Kdo je vlastně vynalezl? A z čí autority? P.K., které Dobson pomohl založit prvotním darem 10 tisíce dolarů, tvrdí, že křesťanský růst „začíná několika sliby, které hodláme dodržet.“ Znamená to, že Křesťané nerostli do doby než vzniklo P.K. ? Bible tak neučí, a ani těch „nových sedm“ v Bibli nenajdete. Pakliže je Bible dostatečná, proč přidávat člověkem vymyšlené nové povinnosti, které ani Kristus, ani Pavel neznali?

P.K. dává do jednoho balíčku římsko-katolický ekumenismus se svým okultním spojení, Rekonstruktionalismus/Kingdom Now dominanci, a spirituální boj se svou otevřeností vůči okultu. Tato orientace má své kořeny ve Vineyardu. Zakladatel Bill McCartney navštěvuje vineyardský kostel. Pastor kostela James Ryle je v radě P.K., zatím co bývalý pastor Vineyardu, Randy Philips je jeho presidentem. (John Dart, „Promise Keepers,“ a Message to L.A. Men -L.A.Times, May 6, 1955 )... Bylo to právě hnutí Vineyard, které nám dalo falešné proroky, Torontské Oživení Smíchu“ a jiné hereze společně s mělkými, opakujícíme se písněmi z hnutí „Praise and Worship,“ a P.K. je pod tímto vlivem. Jedním z hlavních falešných proroků, kteří tak silně ovlivnili Vineyard, byl Paul Cain.

Cainův první příchod do Anaheimu, aby se setkal s Wimberem, byl údajně ohlášený zemětřesením, které předpověděl. Wimber byl tak ohromený, že do té doby (po několika letech), než se rozešli, byl Cain na vrcholu Wimberova seznamu proroků. Zde je popis klíčového proroctví Paula Caina:

Asi před 30 lety dal Pán Paulovi Cainovi visi, která se mu opakovala nejméně stokrát, a ještě se stává. „Je to vise posledních dnů, kdy sportovní stadióny po celých USA, jsou naplněné tisíce lidmi. V této visi jsou lidé uzdravováni, a zázraky se dějí tisícům, ve jménu Ježíše Krista. Lidé se houfně obracejí k Pánu, celý národ je v oživení. Zdálo se, že se celá Země obrací ke Kristu. .... Televizní zprávy vysílají příběhy o vzkříšení mrtvých a zázračném uzdravování.. Cain slyší televizní hlas, jak oznamuje, že „dnes nejsou žádné sportovní události, protože všechny stadióny jsou používány pro shromáždění hlásající oživení, znovuzrození. Všechny jsou plné lidí, které volají „Ježíš je Pán, Ježíš je Pán...“ (Terri Sullivant, „Paul Cain: A Personal Profile.“ 1989)...

John Wimber a další vedoucí Vineyardu velmi často poukazovali na toto proroctví od Caina, a sami prorokovali podobné předpovědi. Příbuznost mezi takovými proroctvími a sen Billa McCartneye o naplněných stadionech, se setkal s nadšeným souhlasem vedoucích Vineyardu, kteří hráli podstatnou roli v P.K., od jeho počátku. ... A P.K. naplnili stadiony neuvěřitelnými davy lidí, kteří se setkávali, aby oslavili Ježíše. (Víc jak milion mužů navštívilo 22 regionálních sjezdů v 1966, a téměř tři miliony do konce 1997). V takovém hnutí je vždy nebezpečí emocialismu. Poznámky pastora Travers van der Merwe-ho jednoho z 82 tisíc mužů, kteří se účastnili sjezdu v Detroitu jsou významné: „Byla to nádherná ukázka vymývání mozků namířená na vaše emoce. S pomocí hudby, videa a reproduktorů řvoucích rychlá motivační hesla - celý ten dav se dostal do citového pohybu. V jedné chvíli mluvčí řekl:“Buďte vítáni ve Woodstocku ...“

Účastí na sjezdu Promise Keepers, jsem se vypracoval do vysokého emociálního vzrušení, ale nikdo mně nekrmil Božím Slovem. Nebyl jsem přitahován blíže k Bohu, či k Jeho Slovu. Výzva byla, abych se přimknul blíže k Promise Keepers. Cítil jsem emociální stimulaci, ale mé srdce a má mysl zůstaly hladové. Každý, s kým jsem o tom později mluvil říkal „to bylo něco!“ ale když jsem se jich zeptal co z toho dostali - zůstali bez odpovědi... Byl to symbolismus bez obsahu...“ (Travers vander Merwe, Spiritual Deception , Part 4, 1995)..PK, Ekumenismus a Katolicismus.

PK slib číslo 6. hovoří o „ignorování denominačních bariér „ (včetně těch, mezi Katolíky a evangelíky). Tato „jednota“ je stíhána tak mocně, že se nekoná ani jakákoliv oprava jak učení, tak i praxe. Homosexuálovi nebudete říkat, že to co dělá je hřích - prostě ho akceptujete! V Manuálu Promise Keepers : „Brothers! Calling Men intu Vital Relatinships,“ Geoff Forsuch a Dan Schaffer píší: „To první, co se musí v malých skupinách začít, je kompletní akceptování jeden druhého: Žádné „to bys měl vědět!“ „Vždyť jsem ti to říkal!“ Žádné skryté programy! Nejsem tady, abych tě změnil, nesnaž se změnit mně! A přesto by chtěli změnit svět!“

Slib č.5 je závazek, až se vrátí domů, budou podporovat svou církev. Tento slib byl veřejně obnovený milionem mužů, kteří se shromáždili ve Washingtonu 4. října 1997. Existují vážné omyly v protestantských kongregacích. Některé jsou v apostázii, a angažují se v okultu. Římsko katolická církev existuje v apostázii a okultu (komunikace s mrtvými, fetiše a magické rituály) po 1500 let, a mnoho Katolíků tyto sjezdy navštěvuje. Přesto PK apeluje na všechny, aby podporovali ten kostel, ze kterého pocházejí, ať už je heretický, okultní či co. Skutečnost, že jsou Katolíci vyzváni, aby podporovali katolické kostely, staví PK na římsko-katolickou stranu, a za všechno, za čím ona stojí. Al Dager píše: „Jasně vidím „Ježíše“ Promise Keepers. Stojí tam, na úpatí hory, a vyzývá své posluchače:“Chci, aby jste šli všichni do svých domů, synagog, pohanských chrámů a nezapommeňte na Pilátovo Praetorium!Chci, aby jste převzali vedení v těchto oblastech, a prohlásili svým posluchačům, že jste muži nezávislosti, kteří se naučili jak být sensitivní, a jak se dostat do styku se svými emocemi. Buďte opatrní, aby jste neposuzovali nikoho na základě toho, co oni věří...“ (Albert James Dager, „Promise KeepersUpdate: Mormons, Catholics Laud Men´s Movement)

PK vedoucí zapoměli říci pravdu o PK spojení s římským Katolicismem. Tato pravda nemůže být schována publikací na přední straně „Our Sunday Visitor“ z 20 čerevnce 1997. Zde jsou výňatky:

„Promise Keepers udělali další kroky k tomu, aby získali ještě více katolických mužů na své události. Na svém březnovém sjezdu řídící rada přivítala Mike Timmise, jako nového člena .... dlouhodobého vedoucího v katolicko-charismatické obrodě. Na několika sjezdech tento rok, Promise Keepers vyzdvihli do popředí katolického evangelistu Jima Berluci-ho jako předního mluvčího. V červnu hostili Promise Keepers „katolický sumit“ ve svém středisku v Denveru, kde „sondovali“ všechny katolické dobrovolníky a vůdce z celé země. Na počátku tohoto roku Promise Keepers „upravili“ své prohlášení víry a zrevidovali věty, které by mohly Katolíky urazit.

Když byl kritizován pro katolickou angažovanost, mluvčí za PK „vysvětlil,“ že Katolíky zvou, aby je přivedli ke Kristu. Pravdou je, že už od počátku byli Katolíci akceptováni jako Křesťané! Římský Katolicismus byl přijatý jako pravé evangelium a římsko-katolická církev plně podporována. Zakladatel Promise Keepers Bill McCartney řekl „Our Sunday Visitor,“ plná participace Katolíků, byla jeho plánem od počátku. (Mike Aquilina, „Making New Catholic Men?“ - Our Sunday Visitor, July 20 1997).. Plná spoluúčast pro římské Katolíky znamená, že není žádný rozdíl mezi nimi a evangelíky. A přesto rozdílná učení popírají jednotu, která podle PK existuje. Trentský Sněm, nejvyšší autorita Katolicismu, vyhlásil přes sto kleteb (anatema) proti těm, kteří odmítají falešné evangelium Říma. Všechny byly potvrzené Vatikánem II. A tak jsou lidé na PK sjezdech, kteří oslavují bok po boku Ježíše, a tvrdí že jsou jednotní, zatím co většina z nich jsou prokleti učením těch druhých a žádná jednota neexistuje! Někteří navštěvující Katolíci nosí fetiše, jako škalulíře a medajle, a PK to plně schvaluje. Katoličtí návštěvníci jsou posíláni zpět s příkazem, aby podporovali církev, která prohlásila kletby nad těmi, se kterými se na sjezdech objímají, a se kterými vyhlásili jednotu! Ignorování takových skutečností podkopává tu samou integritu, kterou PK chce v lidech vzbuzovat....

Máme-li se postavit proti problémům dnešní doby, musíme se vrátit s lítostí a v pokoře k našemu Bohu, který tu není proto, aby žehnal našim plánům, ale abychom se podřídili Jeho vůli! Musíme prohlásit jak slovem, tak i příkladem, že přípravou na nebe není nějaké „positivní prohlášení“ Farizejů, ale zvolání publikána „Pane, buď milosrdný ke mně, hříšníkovi!“(Lukáš 18:9-14)..... Není to ve vychvalovaných proroctvích, zázracích a exorcismu těch, kterým jednou Kristus řekne, „Nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne!“ (Matouš 7:21-23), ale v jistotě, že „Kristus přišel, aby zachránil hříšníky...“ (1 Timoteovi 1:15) Evangelium je kompromitováno těmi samými, kteří by měli stát v prní linii na její obranu! Emociální oslavy dalšího tisíce let spirituální temnoty a rostoucího okultismu spolu s odmítnutím Toho, kdo je tou jedinou Cestou, Pravdou a Životem, jen přidává k odsouzení, které bylo nad tímto světem vyhlášeno, nad jeho „nadějnými plány a sny.26. Přicházejíci světové náboženství.
Veleknězi, modlitby a chrámy universálního kultu ,jsou již mezi námi. Školní osnovy jsou psány, aby indoktrinovaly naše děti, v tom, čemu J.Rockfeller říká „Church of the People.. .. Prvním krokem bude zničt věrnost k náboženské víře...

- Edith Kermit Roosevelt -Planetární Mše je pro Nové Millenium... Přijímání znamená účastnit se na síle, která žene Stvoření... být částí božského těla vesmíru - přijímat energii „kosmického Krista...“

- Phil Katalfo, New Age leader -Dvě hlavní křesťanské tradice, římští Katolíci a Protestanté, musí ekumenicky spolupracovat na .... vytvoření nového světového řádu ...

- Norbert Greinacher - katolický teolog -Konečným cílem by mělo být odstranění Judaismu, Křesťanství a dalších náboženství a připravení místa pro jedno veliké etické celosvětové náboženství : bratrství lidí...

-Victor Golancz - vydavatel, milionář -

Všeobecná změna náboženství na universálního Krista, který uspokojí všechny. To se mi zdá být jedinou možnou změnou světa, ve kterém náboženství budoucnosti může být počato...

-Pierre Teilhard de Chardin, katolický teolog -Ježíš chtěl založit světové náboženství, které by obejmulo každou duši a spojilo každou víru - a Jeho práce nebude skončena, dokud se to nestane...

- Rodney R. Romn ey, Pastor of Seattle´s First Baptist Church -Globální výchova musí připravit naše děti pro příchod vzájemně závislého, bezpečného, prosperujícího,přátelského, milujícího planetárního věku, který byl ohlášený všemi proroky.

-U Thant OSN -

Viděli jsme, že se odehrává mocná ale rafinovaně jemná invaze dnešního světa a církve. Materialismus je mrtev. Už se nedržíme názoru, že nic kromě hmoty neexistuje. Věda dnes již připouští realitu nemateriálního rozměru ovládaného záhadnými silami a obydleného nemateriálními bytostmi, které nemůžeme ani identifikovat, ani vysvětlit. Každý aspekt okultismu je nyní zkoumán, jako nová naděje v medicíně, vyučování, psychologii, obchodu, vojenské výzvědné služby, vědy vesmíru. Hledají se kontakty a přijímají se rady od spirituálních bytostí, jejichž pravdivost či spolehlivost se nedá ověřit vědeckými prosředky. Psychické síly, o který se mylně domnívá, že pocházejí z údajného lidského potenciálu jsou horečně kultivovány v mnoha polích, a jejich hledání vede hlouběji do okultu.

Okult by vždy základnou ne-křesťanských náboženstvích a dostal se do Křesťanství, když se Konstantin údajně stal Křesťanem a oženil Křesťanství s Pohanstvím. Katolicismus, který se pod Konstantinem narodil, byl od té doby angažovaný v okultu nejenom tím, že přijmul pohanské praktiky kdekoliv se rozšířil, ale také otevřeným, neskrývaným ekumenismem pod Janem Pavlem II. V jejich novém partnerství s Římem se evangelíci otevřeli pro invazi okultu. Mind Science kulty, jako Christian Science, Science of Mind, Religious Science, a Unity School of Christianity, otevřeně okult používají. Jejich druh okultismu se dostal do charismatických a Letničních kongregací skrze Positive Confession Movement Hagina, Copelanda, Cho, Wimbera Hinna a dalších falešných proroků a hojitelů. Ten stejný „pozitivní“ okultismus udělal invazi do evangelických církví skrze Pealeho, Schullera a jejich následovníků. „Křesťanská“ psychologie a příbuzné praktiky „vnitřního hojení,“ „hojení vzpomínek“ a „Programu 12 Stupňů“ tuto invazi ještě urychlilo. Všechny tyto proudy se spojují v ekumenickém hnutí. Jeho rozsah nemá precedent v lidské historii. Co dnes vidíme, musí být ta „veliká apostázie,“ o které mluví Pavel, musí přijít před před příchodem Krista pod vedením Antikrista. Vše co v této invazi ještě zbývá, je Nové Světové Náboženství v partnerství se Světovou Vládou. Člověk by musel být slepý abyneviděl, že New World Order, ohlášený jak presidentem Bushem, tak i papežem, se rychle blíží. Málo je těch hlasů, které zvoní alarm a málo je těch, kteří toto varování přijímají, jako na příklad bývalý pastor Vineyardu, John Goodwin. Goodwin vyšel z okultu a přijmul Krista a nekonec si uvědomil, že Vineyard byl angažován v praxi okultu: „Byl jsem pastorem Vineyardu, a podle slov Johna Wimbera „jsem mohl dělat všechno, kdykoliv“ (zázraky) . To mne nalákalo. Byl jsem zcela v souladu s tím, co John učil. Byl jsem doslova na stovkách konferecí Vineyardu. Jsem zde, abych vám pověděl, že toto je hereze „posledních dnů,“ která uvádí církev do New Age, a do New Age Order. Je to všechno část systému Antikrista světa s jednou církví, s jednou vládou, s jednou ekonomií.“ (John Goodwin, Testing the Fruit - tape)...Příprava pro Antikrista.

Obvykle se namítá, že Antikrist není osoba, ale duch. Bible ale učí, že existuje duch antikrista a také mnoho malých antikristů, ale také učí o jednom, který přichází, který bude tím Antikristem - skutečné zosobnění zla. Je zcela zbytečné uvažovat o jeho totožnosti, jelikož tento bude odhalený v čase, který Bůh určil. Zamyslete se: .... „a jak jste slyšeli že přijde Antikrist, tak už teď se objevilo mnoho antikristů...“ (1 Jan 2:18).. „...ten člověk hříchu (syn zhouby) bude odhalen, ten který se vynáší nade všechno co je Boží, a sám usedne v Chrámu a bude se vydávat za Boha .... a potom bude odhalen ten Zlý.... jeho příchod je dílem Satana s celou jeho silou, a znameními a lživými zázraky... (2 Tesalonským 2:3 - 9)....“otevřela ústa a rouhala se Bohu, Jeho jménu i svatostánku, i těm, kteří žijí v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti Křesťanům a aby je přemohla. Byla jí dána pravomoc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. A všichni ti, kteří nejsou zapsáni v knize Života zabitého Beránka, se jí budou klanět.“ (Apokalypsa 13:6-8)...

Tyto verše jasně učí, že Antikrist usedne ve znovu vybudovaném židovském Chrámu v Jerusalémě, kde se prohlásí Bohem, a celý svět ho bude uctívat. Ovšem v Bibli existuje ještě jeden „chrám,“ a tím je lidské tělo obydlené Bohem. (1 Korintským 3:16). Dnes, poprvé v historii nejenom jogíni a guru Východu, ale rostoucí miliony na Západě, skrze okultní praxi se dívají dovnitř sebe kde by měl být Bůh, a přicházejí k přesvědčení, že oni jsou tím Bohem! Pomocí pozměněných stavů vědomí, je to pravé okultní náboženství Antikrista přijímáno vnějším světem a také apostátní církví. Každopádně jak svět, tak i církev jsou připravováni pro Antikrista a jeho světové náboženství. Alexandr Solženicyn identifikuje kořen zla v morálním úpadku Západního světa jako „zbožštění člověka jako suveréna,“ .... racionální humanismus, který staví člověka do středu všeho. Historik Herbert Schlossberg když varuje před následky tohoto rostoucího klamu tvrdí, že tento dosahuje vrcholu v naší době: „Vyvyšovat lidstvo na statut božstva se datuje od nepaměti, ale jeho vývoj do ideologie, kterou přijímají masy lidí, je charakteristickým rysem modernismu....“

„Anti“ je řecká předpona, která se všeobecně chápe jako „proti.“ Ale tato předpona má ještě jeden význam „namísto něčeho,“ „náhražka za.“ Antikrist bude podle Bible, zosobňovat oba významy. Jistě, bude oponovat Kristovi, ale tím nejďábelštějším způsobem (cokoliv méně, by bylo pod úrovní Satana), bude pózovat jako Kristus, a tím působit korupci vně církve. V tom případě budou Antikristovi přívrženci „Křesťané.“ Není potom divu, že tato apostázie musí předejít jeho nástup k moci. Falešné, ekumenické, „antikrist-ovské „Křesťanství“ musí zaplavit svět před příchodem Antikrista! Skuteční Křesťané půjdou v Rapture domů, do nebe, a Antikrist bude uctíván všemi kteří zbyli - kromě těch, kteří přijmou Krista v té strašné době a budou pro svou víru zabiti ...... Jedna, velmi populární vánoční pohlednice, již v pravé harmonii s tímto světovým náboženství přišla na trh v 1997: „Nechť duch těchto svátků nám dá víru v nás samé, a pomůže nám uvěřit v naše sny a tím udělat ze světa lepší svět....“Antikristovo „Křesťanství“ zaplavuje svět.

Vigněta „křesťanské,“ už dávno ztratila svůj smysl a dnes jí lze přilepit ke kterékoliv proti-křesťanské víře. Poslední průzkum identifikuje 26% Mormonů, jako „znovu-zrozených Křesťanů,“ přesto, že jejich „bůh“ je pozdvižený člověk a jejich „Kristus,“ je nevlastním bratrem Satana! (The Baptist Standard, September 17, 1997).. Už ne jenom v římském Katolicismu, ale ve všech denominacích jsou pastoři, učitelé a další vedoucí, kteří rozšiřují falešné evangelium. Zkreslují Krista, kroutí Jeho učení a vedou celé kongregace stranou. Předstírají že representují Krista, ale nepřijímají všechno, co On učil. Kristus, kterého oni representují, vypadá spíše jako Antikrist. Takové je „Křesťanství,“ které se zdá presentovat Bilý Dům.

President Clinton a vice-president Gore (který se prohlásil za New Agera, který ctí pohanská náboženství) se prohlašují za Křesťany (Southern Baptist). President Clinton přijal verš, který Robert Schuller pronesl při jeho inauguraci, pro svůj druhý termín: „Co bylo v troskách od věků, vybudují ti, co z tebe vzejdou, a nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny...“ (Izaiáš 58:12). Na programu Nightline řekl Schuller: „Clinton byl věrný Bohu pod kouzlem toho verše.“ Takové pokrytectví patří do New World Religion.... Člověk marně hledá zájem o zdravou doktrínu od Clintonových spirituálních poradců, Schullera a Tonyho Campolo.

Když propaguje odpuštění bez pokání a změny, Campolo říká: „Jak my potřebujeme se stát těmi, kteří odpouštějí - přes hranice politické strany, denominace, národa.“ (ABC News, Nightline, March 4 1997).. Na tom stejném programu řekl Chris Burry: „Newt Gingrich také volal za mír, ve jménu Boha..“ Newt je New Ager. Člověk se ptá sám sebe, „o jakém bohu mluví?“ Jerry Falwell říká: „Domnívám se, že president poškodil morální podklad této země, za poslední čtyři roky. Mám hrozné potíže spolknout obrázek Billa Clintona s Biblí v ruce, zatím co podporuje aborce, infanticidu, dokonce si přivádí do úřadu homosexuály a lesbičky, zatím co my musíme s láskou řešit morální problémy lidí. Nedomnívám se, že toto je role, kterou chceme učit naše děti...“ (ABC News, same date)...

Dokonce i Michal Gorbačev, ateista, který se změnil na panteistu se odváží říci: „My podporujeme věc Krista také...“ (The Orange County Register, September 5, 1992)... Je příliš mnoho článků, které bychom museli uvést k citování Gorbačeva, jak tak cestuje po zemi a hovoří s Jesse Jacksonem, Jamesem Parks Mortonem, děkanem New Yorkské Episkopální Katedrály a chválí důležitost „náboženství“ v New World Order. United States Secretary of State Warren Christopher významně prohlásil, že nová spojená Evropa nebude uznávat žádná náboženská rozdělení.

Kristus byl nenáviděn. Proroci předpověděli odmítnutí Krista a Jeho smrt, jako Boží plán našeho vykoupení. On prohlásil: „Mé království není z tohoto světa.“ Přišel aby si povolal učedníky pro nebeské občanství:Neukládejte si svůj majetek na zemi, kde moli a rez je zničí.... ukládejte si své poklady v nebesích. Protože tam, kde je váš poklad, tam je i vaše srdce.“ Ale Antikrist, Satanův falešný Mesiáš, bude uctíván světem....Gorbačev, papež a klam.

Gorbačev Antikristem není, ale je jeho dobrým prototypem. V Israeli na něj usedla holubice míru, při příležitosti „třech čestných vyznamenáních za urychlení židovské emigrace.“ Jako speciální odměna byla po něm pojmenována odrůda brambor. Nakonec pochválil Krista, jako „prvního socialistu.“ Gorbačev vytváří „mapu světa“ plánovanou na spojení socialismu a mysticismu do nového náboženství pod souhlasem OSN. Tato charta je plánovaná pro Generální Shromáždění OSN někdy před rokem 2000, a Gorbačev trvá na tom, že tato adopce je nutná...... aby zachránila svět od svých chamtivých obyvatel. (Pagans of the World Unite! The New American August 19, 1997)..

Gorbačev a Jan Pavel II. jsou dobří přátelé a vzájemní obdivovatelé. Gorbačev přiznává zájem o spiritualitu (bez pravdy!) a papež jej podporuje v jeho klamu. Gorbačev píše: „Udržoval jsem intenzivní koresponenci s papežem Janem Pavlem II., od chvíle, kdy jsme se sešli ve Vatikánu v prosinci 1989 ... sdílíme společné přání pohnout dopředu a dokončit to, co jsme společně začali. Co jsem si vždy vysoce považoval z jeho myšlenek, byl jejich spirituální obsah, jejich snaha o vyvíjení nové světové civilizace. Nyní už můžeme říci, že všechno, co se stalo ve Východní Evropě v nedávných letech, (pád Komunismu) by bylo nemožné bez papežových snah, včetně politické role, kterou hrál na světové aréně .

Ten „spirituální obsah“ papežových ideí, a jeho mocná „politická role“ jsou velmi přijatelné Gorbačevovi. Oni jsou partnery v plánování nového světa. Nedovedu si představit Krista, kterého svět nenáviděl a nenávidí, aby hrál politickou roli ve spojení s Caesary tohoto světa - ale ti, kteří se nazývají náměstky Krista, tak činí po staletí. Papež, (který považuje Gorbačeva za krypto-Křesťana), o něm říká: „Jistě, on o sobě neříká, že je věřícím, ale jak si vzpomínám, se mnou hovořil o důležitosti modlitby a vnitřním životě člověka. Věřím, že naše setkání bylo připraveno Prozřetelností. Věřím, že je mužem oddaným principům a bohatý ve spirituálních pojmech.“ (The Toronto Star, March 9, 1992).

Člověk může jen hádat, jaký druh modlitby se podle papeže Gorbačev modlí a hlavně ke komu. Dále nemám ponětí jak ateista může být „bohatý ve spirituálních pojmech.“ Gorbačevovu „spiritualitu“ přijme kdekdo - je přesně to, co potřebuje nové světové náboženství. Papež schvaluje a podporuje myšlenku mezinárodní organizace, ve které by se „Slovanská Spiritualita“ uplatnila a navrhnul Gorbačeva jako ideální postava ve vedení. (US World Report, May 18, 1992).. Ateista ve vedení mezinárodní spirituální organizace s papežovým požehnáním, zní jako příchod Antikristova celosvětového náboženství!

Namísto aby litoval toho že byl původcem toho neuvěřitelného shromáždění pohanů v Assisi, papež jej neustále potvrzuje. V říjnu 7-10 1996 „Katolická Obec“ ze Sant´ Egidio v Římě sponzorovala ekumenickou konferenci, kde „více jak 400 zástupců rozličných náboženstvích (Křesťané, Židé, Muslimové, Buddhisté, Hinduisaté, Šintoisté právě tak, jako jakési obskurní japonské a indické kulty)“ se setkali ve stejném duchu jako před tím v Assisi v 1986 pod vedením Jana Pavla II., a modlili se „za svět bez války.“

Setkání se odehrálo v Trastevere, kde před několika měsíci přednesl Bill Bright svou děkovnou řeč za udělení Templetonovy Ceny. Jméno konference bylo „Peace Is God´Name.“ Jan Pavel II. poslal do konference tuto zprávu: „Rád bych byl s vámi - ale budu s vámi v duchu s láskou a vděčností k přítomným, kteří se štědře oddali duchu z Assisi a drží jej naživu, aby se mohl dotknout ještě většího počtu mužů i žen. .... V tomto světě, jako globální obci si přejeme aby každá náboženská tradice byla jako fontána míru. Teď je tomu tak, v tom starodávném místě Trastevere. Přejeme si, aby tomu tak bylo v každém místě tohoto světa....“ (Inside the Vatican, November 1996)..

Nikdo se tolik nezasloužil o propagaci jednoty mezi světovými nábožestvími, než Sir John Marks Templeton a jeho každoroční cena. V roce 1997, cenu opět dostal jeden okultista:“Pandurang Shastri Athavale, zakladatel a vůdce spirituálního hnutí sebe-poznání, které ovlivnilo alespoň 100 tisíc vesnic. Ceremonie udělení ceny se odehrála 6 května 1997 v historické Westminster Abbey, a cenu v hotovost, obnášející $ 1,210,000 byla předána proncem Filipem, hrabětem z Edinburghu, který předával stejné šeky od Templetona Billy Grahamovi, Colsonovi, Bill Brightovi....Hrát hru Antikrista.

Ochota přijmout jakýkoliv druh spirituality (nezbytný rys přicházejícího světového náboženství), je vzrůstajícím postojem mezi těmi, kteří si říkají evangelíci. Pat Robertson mluví o členech své „Křesťanské Koalice“ (Katolíci, Mormoni, Moonies, a příslušníci jiných náboženstvích) jako o „lidech víry“ kteří jsou „pod útokem, jako nikdy před tím.“ .... silami, „které si přejí zničit všechny náboženské hodnoty, veškeré uctívání, všechny svobody.“ „A proto.“ říká Robertson, „musíme odložit určité protestantské rozdíly a spojit ruce k podpoře věcí, na kterých všichni souhlasíme.“ (Z dopisu zaslaného Pat Robertsonem, Christian Broadcasting Corporation Network )..

Ve skutečnosti členi Koalice mají víry, jejichž „náboženské hodnoty“ jsou totálně neslučitelné! Je při nejmenším klamné hovořit o „lidech víry“ stojící pohromadě, když - aby jste tak mohli učinit, vaše individuální víra musí být opuštěna! Ani není poctivé nazvat organizaci, která zahrnuje další náboženství „Křesťanskou Koalicí.“ Aby Křesťan mohl přijmout ten nejnižší společný jmenovatel, na kterém se všichni dohodli, znamenalo by to opustit Krista, kterého svět nenávidí, Jeho náboženství buď odmítá, nebo alespoň Krista definuje zcela jinak, než kým On ve skutečnosti je. Mnohem víc než „protestantské rozdíly“ musí být přehlédnuty, aby Křesťané mohli spojit ruce s ne-Křesťany! Patova Koalice vypadá spíš jako něco, co navrhuje opkultní vůdce a kněz Mathew Fox: „Hluboký ekumenismus je hnutí, které rozpoutá moudrost všech náboženstvích - Hinduismus, Buddhismus, Islám, Judaismus, Taoismus, Šintoismus, Křesťanství ve všech jeho formách, domorodá náboženství a náboženství bohyní z celého světa. Toto rozpoutání moudrosti celého světa je poslední nadějí na přežití planety, které říkáme Země.“ (Fox, Cosmic).,..

Robert Schuller, o kterém se Clinton zmínil ve své inaugurační řeči jako o „jednom z nejlépe známých amerických pastorů,“ podporoval okultismus ve svém kostele po mnoho let. Ve své předmluvě k „Fourth Dimension“ Paul Yonggi Cho-a, Schuller píše o okultní technice visualizace, kterou Cho propaguje: „Nepokoušej se tomu porozumět - jen to prožij! Funguje to, já jsem to zkusil.“ Schuller se zdá potvrzovat světové náboženství, na kterém se mohou shodnout všichni: To je, co mne odděluje od Fundamentalistů, kteří se pokoušejí konvertovat každého, aby věřil to, co věří oni. Známe věci, na kterých všechny hlavní víry mohou souhlasit. Pokoušíme se zaměřit na tyto, aniž bychom urazili ty, kteří mají odlišný pohled bez toho, abychom kompromitovali naše vlastní křesťanské závazky.“ (USA Today, March 23, 1989)...

Body, na kterých se hlavní víry mohou dohodnout? Ve skutečnosti se nemohou dohodnout na tom, kdo je Bůh, tím méně Ježíš Kristus (kterého všechna náboženství odmítají). A tak tímto kritériem Schuller (který se nazývá služebníkem evangelia), nemůže evangelium presentovat! Člověk přemýšlí, které „závazky“ Schuller nekompromituje....

Pavel přesvědčoval lidi, aby věřili evangeliu (2 Koritntským 5:11), protože měl starost o jejich věčnou budoucnost. Už ne tak Schuller nebo Peale, Schullerův učitel. Norman Vincent Peale prohlásil: Snažím se mluvit o tom, co je základního v Katolicismu, Protestantismu a Judaismu: „Láska. Láska, přátelství, úcta k lidským bytostem... tomu rozumějí všichni.“ (Michael Ryan, „Dr. Norman Vincent Peale´s recipe for living: Do the Best You Can, With What You´ve Got“, Parade, May 17, 1987)... Ale pravá láska pro Krista a lidstvo vyžaduje prohlašovat evangelium!

Podobný kompromis se nalezl v „Oxford Movement“ který se stal „Moral Rearmament“ a hluboce ovlivnil „Alcoholics Anonymous,“ jak už jsme poznamenali dříve. Frank Buchnman, MRA zakladatel, to vysvětluje tak, že „nikdy se nedotknul ani jedné doktríny, na kterémkoliv shromáždění, protože jsem nechtěl nikoho urazit..“ Bill Wilson, zakladatel AA, popisuje Oxford Group jako „nedominační evangelické hnutí, zaměřené na moderní svět ... Budou jednat v obecné denominaci všech náboženstvích....“

Schuller, který tvrdí, že jedná v tom stejném jmenovateli vlastním všem náboženstvím, odsoudil, kteří „plivají jejich zlostná, nenávisti plná kázání, ohně a síry.“ Ale Ježíš varoval často a jednoznačně celé lidstvo bez jakékoliv omluvy - a to ještě ve formách, které by Peale a Schuller nazvali „negativními! Schuller převzal okultní učení „Power of Positive Thinking“ od Pealeho, změnil to na „Possibility Thinking“ a připsal všechno, co si člověk kdy mohl přát, této okultní síle. Po více než 20let říká,“ Possibility Thinking umožňuje zázraky. Ta největší síla ve světě je síla possibility thinking.“ Co se stalo s Bohem?

V novinovém odstavci, který jsme částečně citovali dříve, Schuller řekl: „Můžeme rozpoznat „dobré“ náboženství, od „špatného“ náboženství tím, zda je „pozitivní.“ Hovoří ke „všem náboženským vůdcům... ať už je jejich teologie jakákoliv, aby vyjádřili svou víru v „pozitivních termínech.“ Potom volá po „masivním spojeném úsilí všech vůdců“ (i pohanských a okultních), aby prohlásili „pozitivní sílu“ světové obce, ve tvoření náboženských hodnot. Antikrist by to těžko řekl lépe!

Když Jan Pavel II. vyčlenil poslední desetiletí tohoto století pro „světovou evangelizaci,“ John Wimber vykřiknul, „Toto je jedna z největších věcí, která se stala v historii církve! Jsem papežem uchvácen proto, že povolává církev k tomuto cíli.“ ..... Sponzorováno Billy Graham Evangelistic Association nákladem 21 milionů dolarů se více jak 10 tisíc křesťanských vedoucích sešlo v Amsterodamu v 1996, aby naplánovali strategii pro evangelizaci světa. Na konferenci Leighton Ford prohlásil: „Prohlašujte evangelium, ale nebuďte tak negativní, aby jste odmítli schválit práci těch, kteří patří ke skupině, která hlásá jiné evangelium.“ Chválil Matku Terezu, potom co jí navštívil v Kalkutě, i když se stále modlila růženec za spásu své duše, a považovala Buddhismus, Hinduismus, Islám a další náboženství přijatelné Bohu. Billy Graham byl ještě výmluvnější ve své chvále Matky Terezy, bezprostředně po její smrti: „Tak jako princezna Diana byla královnou srdcí milionů lidí, tak Matka Tereza byla královnou spirituálních srdcí. Znal jsem ji po několik let a byl jsem poctěn být s ní při několika příležitostech. Poprvé to bylo v Domě Umírajících Chudáků v Kalkutě. Měl jsem s ní nádhernou hodinu přátelství v Kristu. Když vstoupila do pokoje, aby mne přivítala, cítil jsem, že jsem v přítomnosti světce. Byla tou nejskromější a nejsladší ze všech svatých, které jsem potkal, v oddanosti k Bohu....“Velká tragedie Matky Terezy.

Nebylo nikoho, kdo by byl více ekumenický či více ctěný světem a evangelickými vůdci, než Matka Tereza, zakladatelka „Missionaries of Charity,“ a také jejich ředitelkou až do své smrti v září 1997. V říjnu 1994 obdržela U Thantovu „Peace Award.“ (U Thant je Buddhista). Tato cena byla předána vedoucím Hinduistů a OSN guru-em, Sri Chimnoy v Sant Gregoriu, konvent „Missionaries of Charity“ v Římě, v uznání „neúnavné službě lidstvu“ Matky Terezy. (Christian News, October31, 1994)... Celý svět zná její obětavou práci a obdivuje ji za pomoc opuštěným a zpustlým lidem ulic Kalkuty a kdekoliv jinde, kde se o ně mohla starat. Ale tragedií je, že tito ubožáci odcházeli z čisté postele přímo do věčnosti bez Krista, aniž by jim kdo řekl o Tom jediném, který je mohl zachránit! Je to evangelium, které Matka Tereza, jako celoživotní Katolička, nikdy neznala!

Občas říkala, že chce pomoci těm, které utěšovala, aby „se stali lepšími Katolíky, Buddhisty, Muslimy, Hinduisty .... prostě lepší v tom, v co oni věří....“ Na kontrast od Bible, která varuje, že „Ježíš Kristus je pravým Bohem a věčným životem, .. varujte se modloslužebnictví!“ (1 Jan 5:20-21). Matka Tereza každému - ať už jakéhokoliv náboženství - říkala: „Kterého Boha máte v mysli, toho musíte přijmout...“ (Desmond Doig, Mother Teresa: Her People and Her Work, 1976). Dokonce i sekulární tisk se občas pozastavil nad její ekumenickou volností. Time Magazine položil Matce Tereze v prosinci 1989 několik otázek. Její odpovědi jsou velmi poučné: Time: „Vytvořila jste zde, v Kalkutě skutečnou změnu? Tereza: Vytvořili jsme podvědomí o chudých. Time: Kromě toho, že jste ukázala chudé světu, předala jste nějakou myšlenku, jak s chudými pracovat? Tereza: Musíte dosáhnout, aby cítili, že někdo o ně zájem má, a že jsou milováni. Oni jsou pro mne Ježíšem v přestrojení... Time: Co si myslíte o Hinduismu? Tereza: Miluji všechna náboženství...“

Přirozeně, člověk se zamyslí nad tím, jak chudý jeden musí být, aby se stal „Ježíšem v přestrojení,“ a kolik peněz musíte mít, aby jste přestal být přestrojeným Ježíšem. Skutečností je, že ve chvíli smrti Matky Terezy, její organizace měla v bance miliony, které nebyly na chudé použité vůbec. Ovšem nejhorší ze všeho je fakt, že se zabývala pomocí tělu, zatím co zanedbávala duše! Pastor John McArthur navštívil Matku Terezu v Kalkutě v srpnu 1988, a na rozdíl od Leightona Forda a Billy Grahama oznámil toto: „Dali jsme ji otázky, které by ukázaly její spirituální stav. Její odpovědi byly skličující:“ Miluji a respektuji všechna náboženství“ .... nemyslitelná odpověď ve světle pekelnosti indických hlavních náboženstvích. „Všichni mí lidé umírají nádhernou smrtí.“ nám řekla. Jsem si jistý, že Matka Tereza dává umírajícím falešný komfort.(Masterpiece, Winter 1988).

Nikdo nezpochybňuje upřímnost Matky Terezy, nebo ryzost velkých osobních obětí, které přináší. Přesto existují skličující fakta i v lékařsko/praktické sféře její služby. Veliký počet jejích bývalých pracovníků a i navštěvujících lékařů oznamuje, že pacienti nedostávají dodtatečné léky a že postele, nábytek i všeobecné podmínky nejsou vhodné jak pro nemocnici, tak i kliniku. Zprávy přicházejí od různých nezávislých pozorovatelů a zdají se být mimo veškeré pochyby. Jako jeden příklad, Mary Loudon, dobrovolník v Kalkutě, napsala svou zkušenost ohledně „Domu Pro Umírající,“ Matky Terezy: „Můj první dojem byl jako všechny ty snímky, které jsem viděla z Belsenu (nacistický tábor smrti) a podobných míst, už proto, že všichni měli oholené lebky. Kolem žádné židle, jen rozkládací polní lůžka. Něco jako nosítka z První Světové Války.

Žádná zahrada ... žádná zeleň, nic. Pomyslela jsem si, „co je to?“ Jsou to dvě místnosti, padesát až šedesát mužů v jedné, padesát až šedesát žen ve druhé. Příliš mnoho lékařské péče nedostávají. Nedostávají nic na jejich bolesti - kromě aspirinu .... pro bolesti, které doprovázejí terminální rakovinu......“ (Christopher Hitchens, The Missionary Position: Mother Teresa in Theory Practice, 1995).... Neobviňujeme Matku Terezu z nedostatku soucitu, nebo krutosti vůči pacientům. Jediným problémem je její římsko-katolická víra v to, že osobní utrpení pomůže k získání spásy! Ona sama to vyjádřila ohledně své vlastní spásy v 1993 na „Presidentské Modlitební Snídaně“: Jeden z nejnáročnějších požadavků na mne, je cestování po celém světě - a ještě s takovou publicitou. Řekla jsem Ježíši, „že když už nepůjdu do nebe pro cokoliv jiného, půjdu tam pro všechno to veřejné cestování, protože to mě očistilo a posvětilo a připravilo mně na cestu do nebe...“

Matka Tereza pouze vyjádřila římsko-katolickou doktrínu! Vatikán II. proklíná každého, kdo se odváží věřit, že nepotřebuje (jako dodatek ke Kristovu utrpení na kříži), trpět za své vlastní hříchy. Ještě dnes nosí někteří kněží a jeptišky žíněné spodní prádlo, dávají si kameny do obuvi, bičují se - a jinak se snaží skrze vlastní utrpení si zasloužit nebe. Chudobu a utrpení Tereza přirozeně neměla, a tak jej vyhledávala a i vytvářela jako přípravu na nebe. Zamyslete se nad následujícím příkladem: „Když dostaly tříposchoďový konvent s mnoha prostornými pokoji, odstranily sestry veškeré koberce. Vyhodily měkké matrace z oken a odstranily všechny pohovky, židle a záclony. Lidé ze sousedství to v úžase z ulice pozorovali... Nádherně konstruovaný dům se změnil v něco, co mělo pomáhat se stát svatým. Veliké pokoje se změnily na ubytovny, společné ložnice, kde stála postel vedle postele. Dokonce i topení nebylo nikdy v zimě zapnuté. Několik sester onemocnělo tuberkulózou během doby, kdy jsem tam žila...“ (Hitchens, Teresa)...

Topení nebylo vypnuté pro nedostatek peněz. Matka Tereza měla na účtě miliony, a mohla by si snadno dovolit potřebné vytápění, nábytek a všechno to lékařské ošetření, které bylo potřeba. Přesto se obešla bez tohoto „luxusu,“ vnutila stejná pravidla svým „Sestrám Charity,“ a právě tak na své pacienty. Není pochyb o tom, že právě tak, jak ona doufala, že si vyslouží nebe skrze strádání a utrpení, právě tak chtěla pomoci svým pacientům tím stejným způdobem, který jim vnutila. Na stěně kalkutské márnice je nápis: „Odcházím dnes do nebe.“ V římském Katolicismu je křest nezbytný pro spásu. Jeptišky Matky Terezy tajně „křtily“ pacienty tak, že jim pokládaly mokrou látku na spocená čela a pronášely potichu magickou formulku která údajně odstraní původní hřích a umožňuje vstup do Božího království. Ovšem katolická nejistá cesta vede skrze očistec a další utrpení v plamenech, než se dosáhne nebe. Jak jeden reportét popsal jednu operaci v Kalkutě:

„Mějte na mysli, že celkový příjem Matky Terezy je větší, než by bylo zapotřebí pro zařízení několika prvotřídních klinik v Bengálsku. Rozhodnutí tak neučinit, a místo toho řídit jen tak nazdařbůh a potrhle celý ústav - je zcela úmyslné. Cílem zde není poctivé ulehčení od bolesti, ale propagace kultu založeného na smrti, utrpení a područí. .... Matka Tereza, (která se uchylovala do těch nejdražších a nejlepších klinik a nemocnic na Západě, když měla potíže se srdcem a věkem), jednou tu svou „hru“ prozradila ve filmovém interview. Popisovala osobu, která byla v poslední agónii rakoviny a trpěla nesnesitelnou bolest. S úsměvem řekla Matka Tereza před kamerou co tomu pacientovi v té chvíli řekla:“ Trpíte jako Kristus na kříži. Ježíš vás musí právě líbat.“

Mnoho lidí, kteří pracovali po léta s Matkou Terezou, se cítí šťastní, že unikli kultu. Susan Shields, po tom co ztrávila víc než devět let jako „Missionary of Charity“ v Bronxu, Římě a San Francisku, píše: „Byla jsem schopná udržet moje stěžující si svědomí zticha, protože jsem byla učena, že Svatý Duch Matku vede. Pochybovat o ní by znamenalo, že máte nedostatek víry a co ještě horší, mít hřích pýchy. Schovávala jsem si své námitky v naději, že jednou pochopím všechny ty kontradikce.“

Bohatá na kontradikce, z nichž nebyly nejmenší asociace s pochybnými osobnostmi, od kterých dostávala veliké sumy peněz a kterým dávala své požehnání a duchovní podporu. Na příklad v 1981, v Port-au-Prince, Haiti je viděna na fotografii s Michelle Duvalier, ženou nechvalně známého diktátora Jean-Claude („Baby Doc“) Duvaliera. Tou příležitostí byla recepce, při které Matka Tereza přijmula vyznamenání „Legion d´ honneur.“ Na oplátku Tereza pochválila způsob, jakým se na Haiti starali o chudinu, když ve skutečnosti tam chudí měli živé peklo. Duvaliérové nakonec museli z Haiti uprchnout, aby zachránili své bohatství i životy.

Dále tu máme snímek s John-Roger-em, kterého už tenkrát každý uznával jako podvodníka, vůdce hnutí „Insight,“ kult známý pod jménem „Movement of Spiritual Awareness“ (MSIA). Bylo to při příležitosti její přijmutí ceny „Integrity Award,“ společně se šekem na 10 tisíc dolarů od tohoto nestydatého šarlatána, který tvrdil že má „spirituální uvědomění“ vyšší, nežli Ježíš Kristus....... Tato malá, tolik obdivovaná žena, která bude brzy prohlášená za svatou svou církví, obdržela víc než milion dolarů od Charlese Keatinga z Lincoln Savings and Loan. Ten byl odsouzen do vězení za to, že vylákal stamiliony od prostých lidí. Keating, neochvějný římský Katolík, byl navštěvovaný Matkou Terezou, kdykoliv zavítala do Kalifornie.

Napsala také dopis soudci Lance Ito, aby byl ku Keatonovi shovívavý. Zde je výňatek z odpovědi pro Matku Terezu, kterou napsal Paul W. Turley, státní zástupce: Píši vám, abych vás stručně informoval o zločinech, za které byl pan Keating odsouzen, aby jste si uvědomila zdroj peněz, které vám Keating dal. a abych vám navrhnul aby jste vykonala morální a etický čin vrácení těch peněz jejich právoplatným majitelům. ...Zeptejte se sama sebe, co by udělal Ježíš, kdyby zde byl ....a měl peníze, které byly ukradené. Já si dovoluji tvrdit, že by - bez váhání tento ukradený majetek vrátil jejich právoplatným majitelům. Vy jste obdržela peníze od pana Keatinga, který byl odsouzený za peněžní podvod. Nedovolte mu „odpustky,“ které si on přeje. Vraťte ty peníze těm, kterým patří....

Tento dopis byl napsaný pět let před smrtí Matky Terezy. Podle sdělení Turley-ho, tento nikdy odpověď od Matky Terezy neobdržel a ona také nikdy neučinila jediný pokus tyto peníze vrátit....Vitální rozdíly: Význam slov.

Psychologie naučila svět a církev používat řeč, která je pozitivní a neurážlivá. V touze po jednotě - ať už politické či náboženské - se vybírají slova (jako Colson a Bright používali při přijímání Templetonovy Ceny). která jsou pro každého přijatelná protože každý si může k nim přidat vlastní výklad. Ovšem dojít k „souhlasu,“ když každý k tomu přikládá jiný obsahový význam, znamená být oklamán... Na příklad jak Katolíci, tak i Evangelíci používají termín „znovu-narozený, ale jejich význam je diametrálně odlišný. Katolík je „znovu-narozený,“ když je jako nempluvně pokřtěný. Evangelík je znovu-narozený osobní vírou v Krista. A tak prohlásit, že oba věří ve „znovu-zrození,“ je zavádějící! Oba dva budou souhlasit, že Kristus zemřel za jejich hříchy, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých, a vrátí se zpět. A přesto pro každého je význam Kristovy smrti a jak prospěch z toho je přijímán, je tak veliký, že miliony evangelíků šly raději na smrt, než aby přijaly katolický výklad. A jejich katoličtí kati byli právě tak přesvědčeni o tom, že ten rozdíl byl tak veliký, že evangelické pohledy si zasluhovaly trest smrti.

Poukázali jsme na některé z těchto rozdílů ve významu - rozdílů tak obrovských, že ještě dnes si nejvyšší autority katolické církve podržují více jak 100 anatem (kletby) vynesených nad těmi, kteří zastávají evangelické názory. Ve shrnutí, některá anatema o kterých jsme se zmínili jsou aplikovatelná na: Každého, kdo věří, že spása je z milosti skrze víru v Ježíše Krista, bez svátostí katolické církve a stranou katolické církve; každý, kdo věří, že nepotřebuje za své hříchy trpět, protože Kristovo utrpení je dostatečné; každý, kdo popírá, že je Kristus ustavičně a doslovně obětován jako oběť za hřích, ale kdo věří oběti, vykonané jednou pro vždy na kříži, nebo kdokoliv, kdo tvrdí, že je si jistý svou spásou a tím nebem. V každém z těchto případů je vyhlášena klatba nad takovou osobou....

Rozdíly mezi evangelickým a katolickým evangeliem a v porozumění spásy jsou tak veliké, jako rozdíl mezi nebem a peklem! Jenom jedna strana může mít pravdu. A předstírat, že jsou stejné proto, že používají podobné termíny a ignorovat nesmírné rozdíly v pochopení obsahu těchto termínů, je sofistika toho nejhoršího druhu!

Ani římsko-katolické, ani evangelické evangelium se nezměnilo ani trochu od doby kdy obě strany byly natolik poctivé, že jejich příslušníci byli ochotni ať už zabít, či být zabit pro svou víru. A proto, když Katolíci a Evangelíci nazývají jeden druhého „bratrem a sestrou v Kristu,“ a tvrdí, že oba věří stejné evangelium je v tom veliký omyl. Buď mučedníci umírali pro malé sémantické nedorozumění, které se náhle objasnilo v naší době, nebo toto akceptování jeden druhého s prohlašováním jednoty je podvod.. Dokument, o kterém jsme referovali „Evangelíci a Katolíci Společně: „Křesťanská Mise ve Třetím Tisíciletí,“ je příkladem, jak opomenutí definovat termíny vytvořilo iluzi jednoty, která ve skutečnosti vůbec neexistuje.

Ovšem, když vedoucí osobnosti velikosti J.I.Packera, Charlese Colsona, Pat Robertsona, a Billa Brighta vedou takový trend, dá se očekávat, že miliony Křesťanů uvěří soud takových pilířů víry, a budou následovat. Trinity Broadcasting Network (TBN) propaguje již po léta klam, že římsko-katolické evangelium je biblické. Bill Hybels je další osobnost, který jako pastor Willow Creek Community Church v South Barringtonu, Illinois (který byl nazván tím nejvlivnějším kostelem v Severní Americe), také zavedl množství stranou.

Bill Hybels , kdo se učil u Roberta Schullera, vede celosvětové hnutí. Nedávnou Willow Creek cvičnou konferenci navštívilo 2300 vedoucích z kongregací z Austrálie, Baham, Kanady, Anglie, Holandska , Indie, Japonska, Koreje, Norska, Skotska, Švédska, Spojených Států... Willow Creeks více než s 270 stálých a dočasných členů štábu, v současné době vytváří formu toho, jak by měly všechny kostely vypadat....Schuller řekl: Byl jsem prvním, kdo zavedl reálný vzrůst kostela v Americké církvi. On (Hybels) byl první, kdo vzal tyto principy vybrousil je, a maximizoval na konečnou délku jejich potenciálu. Jsem na něj tak hrdý.... Považuji ho za svého syna. Vidím v něm jednu z největších věcí, které se staly v Křesťanství naší doby... Bill Hybels udělal tu nejlepší práci ze všech, které znám....Dezinformace dúvěryhodných vúdcú.

Pastor Hybels pozval římsko-katolického kněze, Med Laz z Holy Family Church, do své Willow Creek Comunity Church, aby přednesl jeho kongregací „co se Protestanté mohou naučit od Katolíků.“ Když Laza představoval kongregaci, vyprávěl, jak vyvinul respekt a lásku k Lazovi, jako k „bratru v Kristu.“ Přesto Laz vyprávěl o tom, jak se „opravdu stal Křesťanem“ potom co už byl knězem a stalo se to, když navštívil v noci motel, kde byla nějaká jeho mladá známá. Přestože dostal silnou touhu jít s ní do postele, pokušení odolal a cítil se potom tak dobře, že si uvědomil, že se tím stal Křesťanem. Takovéto „svědectví“ bylo odměněné nadšeným potleskem, i když to stěží mohl být příklad toho, co evangelíci nazývají „být spasený“ a přitom to naznačovalo že duchovenstvo se skládá z lidí, kteří neznají Krista....

I když připouští, že on a kněz se neshodují v některých věcech, každá z těchto diferencí byla příliš malá, než aby stála za zmínku. Hybels má pro římský Katolicismus, a jeho falešné evangelium pouze chválu. Prohlásil před kongregací, která k němu vzhlíží pro vůdcovství i vedení, „věřím, že existují některé skutečnosti, které se můžeme od katolické církve učit , a já bych nyní požádal Med-a aby nám pověděl něco o chvályhodných věcech římsko-katolické církve, o kterých se domnívá, že bychom se měli učit...“ .... Laz se vychloubal, že Matka Tereza byla částí katolické církve, a Hybels se vyjádřil o tom, že Protestanté jim to závidí. Ani zmínka o jejím nedostatečném svědectví. Laz se nadále vychloubal tím, že Covenant House je to největší krizové středisko v Americe pro děti uprchlé od svých rodin. Hybels souhlasil......

Tu tragickou pravdu můžete najít v knize nazvané „Am I Going to Heaven? Napsala ji ředitelka Covenant House Sestra Mary Rose McGeady. Titul knihy pochází z povahy prvního příběhu, ve kterém Sister McGeady vypráví o 17 leté dívce, která umírala: Snažila se pozdvihnout svou hlavu z polštáře nemocniční postele .... ale nemohla. „Sestro, potřebuji něco vědět,“ zašeptala. „Prosím, řekněte mi to.“ „Jistě, cokoliv, Michelle, co chceš vědět?“ „Sestro, půjdu do nebe? I já, taková holka z ulice?“ Sehnula jsem se k ní, objala ji a řekla jsem, že Bůh má pro ní speciální místo. Řekla jsem jí také, jak mnoho jí miluji, a jak mnoho v ní věřím. Plakala v mé náruči a šeptla,“ děkuji vám....“ Druhý den Michelle zemřela ve spánku....

Člověk pláče nad Michelle, která chtěla vědět, jak by si mohla být nebem jista, a nikdo jí nic neřekne! A co dalších 31 tisíc zlomených životů, které se Covenant House každý rok pokouší spravit, a které, právě tak jako Michelle, hlůedají odpověď kterou nedostanou, protože Sestra McGeady a její katolické jeptišky neznají evangelium Ježíše Krista! V celé její knize, plné srdcervoucích příběhů, nenajdete ani náznak řešení problému o kterém ona píše:Evangelium Ježíše Krista!

Laz se také chlubil s pevným názorem římsko-katolické církve na stálost manželství, s čímž Hybels souhlasil. Nikdo se ani slůvkem nezmínil o 60 tisících anulmentech (zrušení manželství), které katolická církev - za poplatek - uděluje v USA každý rok, což dělá z manželství výsměch.... (National Catholic Reporter, August 27,1993)... Mnoho zrušení mánželství se uděluje z „psychologických“ důvodů, jako když byl někdo vychovaný v „nefunkční“ (dysfunctional) rodině, nebo proto že je psychologicky nepřipravený(á) pro manželství, které bylo uzavřeno desítky let dříve, a přivedlo na svět potomky - jaké pokratectví a cynismus! typické je utrpení věrné katolické ženy, jejíž katolický manžel obdržel anulment po 30 letech manželství a pěti dětí, aby se mohl „oženit v církvi.“ Je smutné, že někteří Katolíci si uschovávají - u svých advokátů - tajné dopisy z doby před a těsně po svatbě - dopisy vyjadřující pochyby - jen tak pro případ, že by jednou potřebovali anulment. Televizní show „Prime Time,“ se zabývalo 6 ledna 1994 problémem katolického anulmentu. Katolický kněz, jako host si vzpoměl, jak mu kdysi právník církevního kánonu řekl: „Neexistuje v celých USA katolické manželství, které bychom nemohli anulovat.“

Několik přítomných ženských hostů vyprávěly o bývalých manželech, kteří po rozvodu hledali anulment od církve, aby se mohli znovu oženit v kostele. Barbara Zimmerman, vdaná po 27 let a matka pěti dětí; Pat Cadigan vdaná 23 let; Sheila Rauch Kennedy, vdaná 12 let za kongresmana Josefa P. Kennedyho II., (nejstaršího syna Bobby Kennedyho), a matka jeho dvojčat. Toto je výsměch a znesvěcení manželství, a přesto Hybels nemá nic než chválu pro „katolickou oddanost k manželství.“ Bůh řekl, „Můj lid hyne pro nedostatek poznání“ (Ozeáš 4:6). Tragické je, že křesťanští vedoucí, kteří by měli rozdávat - zároveň s pravdou Božího Slova také faktuální informace, které by pomohly evangelíkům v dnešním ekumenickém zmatku, si je nechávají pro sebe....Neuvěřitelná zrada.

Je smutné jak mnoho lidí se po léta hlásí ku Křesťanství, a potom svou „víru“ denuncují. Toto je bezpochyby - částečně proto, že mnoho církví-kongregací je mnohem více zainteresováno ve zkušenosti, prožitcích, zážitcí, v pomáhání lidem aby se „cítili dobře,“ než aby učili zdravou, čistou doktrínu, která by jim dala solidní základ pro jejich víru! Křesťanství se stalo pocitem, který rychle přejde, jak ukazují příští řádky: Mel White, děkan Katedrály Naděje v Dallasu která má 1200 členů, „největší congregace homosexuálů a lesbiček na světě, bývalý profesor Fullerova Semináře po 14 let, psal stínové knihy pro Jerry Falwella, Billy Grahama, Pat Robertsona a proslovy pro Olivera North-a, ...dnes odmítá „Křesťanskou“ vignětu a tvrdí, že ten název dnes „stojí za nepřítelem.“ (Calvary Contender, August 15,1993).

Ještě tragičtější je, když křesťanští vůdci zradí svou víru, a stále jí vyznávají. Na programu Philipa Donahue v 1984 Norman Vincent Peale řekl: „Není nutné být znovunarozený. Vy máte k Bohu svou cestu, já mám svou. Já našel věčný mír v chrámu Šintoismu. Byl jsem v jejich chrámech, a všude je Bůh.“ Šokovaný Donahue odvětil: „Ale vy jste křesťanský duchovní, vy mi máte říci že Kristus je tou cestou pravdou a životem, není tomu tak?“ Peale odpověděl:“Kristus je jednou z těch cest, Bůh je všude.“ (Christian News, May 12, 1997).. A přesto Peale, který jako dodatek k jeho herezím byl ještě angažovaný v okultu, prožíval neochabující chvály, nejen od svého hlavního učedníka Roberta Schullera, ale i od dalších křesťanských osobností.

Bohužel i Billy Graham, přesto že tak věrně hlásal evangelium a mnoho lidí tak bylo spaseno, také evangelium zradil. Na „Larry King Live“ televizním programu v den po inaguraci druhého termínu presidenta Clintona, Larry měl Grahama jako hosta. A opět se jeho skličující ekumenismus (dokonce schvaloval implikací Mormony), ukázal: King: „Jaký je váš názor na ostatní církve, jako Mormonismus, Katolicismus ? A co jiné církve v křesťanském konceptu? Graham: „Myslím si, že máme nádherné společenství se všemi. Na příklad.....“ King: „Cítíte se dobře se Salt Lake City? A co s Vatikánem?“ Graham: „Cítím se velmi pohodlně s Vatikánem. Byl jsem papeže navštívit několikrát. Vlastně ten večer - dne inaugurace papeže jsem kázal v jeho katedrále v Krakově. Byl jsem jeho hostem, a když on byl zde u nás, v Columbii v South Karolíně, pozval mne na pódium, abych s ním hovořil. On měl jednu řeč, já druhou.... ale potom jsme musel do Číny... King:“Máte papeže rád?“

Graham: „Mám ho rád velmi mnoho. On a já, se shodujeme téměř na všem.“ King: „Jak se cítíte s Judaismem?“ Graham: „Velmi pohodlně. Jitzák Rabín byl dobrým přítelem; v New Yorku mne vzali do rabínské rady, abych se s nimi setkal a promluvil si s nimi. Rabín Tannenbaum, who died, byl přítelem všech, mi dal dobré rady a já na něm závisel stále - teologicky, a spiirituálně v každém směru.“ King: „Vy jste znal Martina Luthera Kinga také?“ Graham: „Jistě. Jednou jsme spolu společně letěli do Brazília a měli jsme spolu nádherný čas.“ King: „Vy jste také obdivovatelem Hillary Clintonové, že?“ Graham: „Ano.“ King: „Jednou jste jí na tomto programu obhajoval.“ Graham: „Velmi si Hillary vážím. Mám velmi rád Clintonovu rodinu. ...“ King: „Pane Graham, kdyby jste měl třicet vteřin během Superbowlu, co by jste řekl audienci?“ Graham: „Řekl bych jim, že je ještě jedna hra - hra života, a aby si přesvědčili, zda stojí na straně Boha, že je Bůh miluje a zajíma se o ně, že se mohou k Bohu modlit, a On je vyslyší...“ (Žádný Kristus, žádný kříž, žádné evangelium!) (Larry King Live, January 21 1997).Graham, Schuller a Peale.

Robert Schuller jednou řekl:Byl to Norman Vincent Peale, kdo mne dostal do L.A. a byl to Billy Graham, kdo mne dostal na Televizi.“ Nedávno děla Schuller s Grahamem interview na TV programu „The Hour of Power,“ která má největší účast ze všech křesťanských programů, údajně aso 20 milionů domácností. Následující výňatky jsou z toho vysílaného programu: Schuller: „Povězte mi, pamatujete se ještě, jak tento program „Power of the Hour“ začal?“ Graham: „Něco si ještě pamatuji. Měl jsem nějakou schůzi v Anaheimu, a vy jste přicházel noc za nocí a sedával v tom malém přívesném vozu, který jsme měl jako kancelář, hovořili jsme a modlili se...“ Schuller: „A vy jste mi řekl, „Bobe, měl by jste přemýšlet o televizním vysílání vašich bohoslužeb. A myslím, že jste to byl vy, nebo Fred Deinert kdo to nazval „Hour of the Power.“ Graham:“Cítím se poctěn ...“

Schuller: „Billy, kdyby jste se zahleděl do budoucnosti, jakou výzvu by jste předhodil Křesťanům nebo pastorům - tisícům pastorům, stovkám rabínům - a říkají mi, že přes milion Muslimů pozoruje tento program každý týden. Co by jste navrhnul těmto divákům? Toto je vaše platforma, vy jste počal „Power of the Hour,“ vy jste mne do toho dostal, teď si vezměte poslední slovo! Dejte jim zprávu od srdce!“ Graham: „Ta zpráva je, že vás Bůh miluje. Kdokoliv jste, kdekoliv jste, ať už máte jakékoliv náboženské pozadí, On chce přijít do vašeho srdce, a změnit směr vašeho života, dát vám mír a radost, jakou jste nikdy nepoznali! A udělá to už dnes, oddáte-li se Mu. (Opět, žádný Kristus, žádný kříž, žádné evangelium!)“ Schuller: „Billy, mým učitelem byl Norman Vincent Peale. A byl pro mne velikým učitelem. Arcibiskup Fulton Sheen, drahý přítel. Vy jste znal Sheena a znal jste Normana Peale-a. Jak se na ně díváte?“ Graham: „Oba jsem znal a oba miloval. Mám ve své knize příběh, jak Fulton Sheen přijel ke mně vlakem, a v mém bytě jsme spolu ztrávili několik hodin. Římsko-katolická církev otevřela svou náruč, a přivítala nás a my jsme měli její podporu kamkoliv jsme šli.“ (Zápis z „Power of the Hour“, June 1, 1997).

Ve výlučném interview s Parade Sunday supplement, Billy Graham řekl: „Plně se držím fundamentálních základů křesťanské víry pro sebe a mou službu. Ale, jako Američan, respektuji i jiné cesty k Bohu, a jako Křesťan jsem povolán, abych je miloval.“ (Colin Greer, „The Reverend Billy Graham Reflects on his Faith, his Country, and his Life, Parade, October 20, 1996)... Ovšem, pakliže se Kristus nemýlil, když prohlásil, „já jsem ta cesta, ... nikdo nepřijde k Otci, než skrze mně“ (Jan 14:6), potom „jiné cesty k Bohu neexistují.“ Jeden upřímný Křesťan z Nového Zealandu píše: „Téměř jsem běžel, abych oddal svůj život Kristovi v Carlaw Park Stadiónu v Auclandu, Nový Zealand po jasném a čistém výkladu evangelia Ježíše Krista a po emociálním pozvání k „rozhodnutí pro Krista“ od Billyho Grahama...... To byl rok 1957, a já ještě dnes cítím sílu toho večera a lásku, kterou ten muž měl pro Boha, Jeho Slovo, a pro Pravdu....!

Problémy a tlak života teenagera mne brzy zaplnily, a já na svou „konverzi“ zcela zapoměl.... Vystudoval jsem, procestoval svět, oženil se, měl rodinu, rozvedl se a znovu oženil... Potom náhle.... Bůh mne svrchovaně přivolal ke Kristu a přišla pravá konverze! Vzpoměl jsem si na ten večer s Billy Grahamem v 1957, a počal se zajímat o to, co se s Billym stalo, s nutnou dávkou sentimentality. .... V roce 1985 Dr.Leighton Ford navštívil Sydney s evangelistickou kampaní, a já se přihlásil jako uvaděč/poradce a účastnil se nutných tréninkových lekcí a večerních kurzů. ... Spousta toho, co jsem viděl, slyšel a četl během toho času, bylo kontradikcí toho, co jsem prožil v 1957! Něco se změnilo. Billy Graham Evangelistic Association se stala “politicky korektní.“ Nyní byla přítelkyní politikům i vládám po celém světě a vítaným přítelem ve Vatikánu! Další poznání bylo ještě depresivnější a více varující: Sestup od Evangelistické ortodoxie k ekumenické apostázii trval pouhých 40 let! Se smutkem musím říci, že cesta do mé spirituální minulosti mne zanechala s těžkým srdcem a starostí o budoucnost....Pohanštění Křesťanství.

Thomas Merton (1915-1968), trappistický mnich a katolický mystik , byl jeden z nejvíce uznávaným (jak Katolíky, tak i Protestanty) katolickou osobností tohoto století. Podle Harvey D. Egan-a, jezuitského učence, „Merton smíchal ve svých písemnostech Písmo, církevní Otce, Otce Pouště, veliké křesťanské mystiky, ruské ortodoxní mystiky, současnou katolickou i protestantskou teologii, moderní psychologii, existencialismus, Taoismus, a Buddhismus... s neuvěřitelným citem pro ....sociální spravedlnost, městské násilí, chudobu, ekumenismus a dialog mezi Východem a Západem. Byl „hlasem autority v americké (katolické) církvi a ještě značně dále.“ (Harvey D.Egan, Christian Mysticism, the Future of a Tradition, 1984). Merton měl opravdovou radost z „otevřenosti Vatikánu II. k orientálním náboženstvím.“

Merton sám se „silně ztotožňoval s Východním mysticismem, obzvláště Zen-Buddhismem.“ Chválil hinduistické, buddhistické a islámské mystiky jako ty, „kteří prožili spojení s Bohem pravdy a lásky.“ Merto nikdy neviděl nijakou „kontradikci, mezi Zen a Křesťanstvím.“ (Jackson, Sacred Hoops)... Přesto že není teologem, trenér Chicago Bulls Phil Jackson přišel na stejnou myšlenku. Píše: „Sloučit Zen a Křesťanství mně dovolilo spojit mé spirituální jádro, a počalo integraci mého srdce a mysli. Čím více jsem poznával podobnosti mezi nimi, tím více společné se zdály být. Byl Kristus „Zen Master?“ Možná že je to přehnané, ale on jasně praktikoval nějakou formu meditace, když se oddělil od svých učedníků, a stal se „Jeden“ s Otcem.“ Pochopitelně, Kristus se „nestal“ jeden s Otcem, protože byl s Ním „jeden“ od věčnosti minulosti, až po večnost budoucnosti. Když prorokoval narození Mesiáše, Izaiáš prohlásil, že je to „ mocný Bůh, věčný Otec. (Izaiáš 9:6) který se narodí do světa.

Tragédií je, že Jackson nikdy Křesťanství nepochopil. Říká, že jeho matka měla na zdi Jana 3:16, v jeho ložnici, když mu byly čtyři roky. Správně cituje verše a potom řekne, „a od té doby jsem se staral o to, abych si udržel víru, abych nalezl věčný život.“ Ale to není to, co ten či jiný verš učí! Bible učí, že věčný život je dar Boží milosti, kterou si nikdo zasloužit nemůže. To, co Jackson odmítnul, nebylo Křesťanství, ale jeho miskoncepce! .... Jackson se velmi často modlí „Otčenáš“ se svými hráči. Začíná to: „Otče náš, který jsi na nebesích....“ Aby jste to mohli poctivě vyslovit, musíte znát Boha jako Otce, prožitím znovuzrození do Boží rodiny skrze víru v Ježíše Krista! Podle jeho vlastního přiznání, Phil Jackson odmítnul Ježíše Krista Bible právě tak, jako většina jeho hráčů, a tak je zřejmou kontradikcí se modlit Otčenáš. V tomto volném spojeni Křesťanství, s jakoukoliv jinou spirtualitou, kterou si člověk vymyslí, charakterisuje přicházející světové náboženství - a konec Křesťanství...

Evangelistický pastor, který strávil deset dní v ekumenickém shromáždění na „World Council Of Churches,“ a „National Council of Churches,“ pod podporou „New York City Auburn Teological Seminary.“ Šokovalo ho jasné odmítnutí Křesťanství, ve prospěch Pohanství. Okult byl ctěn, jako by byl od Boha. Zde je část zprávy, kterou napsal: „Bylo mi jasné, že jsme v bryndě, když naše první „slavnost uctívání“ se nacházela při zahradním rybníku, kde se nabízely modlitby a úlitby „Sedmi Duchům, sedmi směrů vesmíru. (Ó, Duchu Severu, zafoukej na nás, Ó Duchu Východu....) To, co se zdálo objektivnímu pozorovateli být vyloženým pohanstvím, bylo nám řečeno, že toto je pouhé cvičení v „objevování ekumenické rozličnosti spirituálního vyjádření, a zkušenosti,“ kterou se musíme naučit sdílet, pakliže jsme opravdoví...“

Bylo zde jasné popření doktríny Trojice, jako archaický symbol pro Boha, tak nabitý klasickým Západním sexismem a symboly podrobení, že musí být opuštěn pro něco přijatelnějšího, aby to vyhovovalo vkusu „citlivosti osvícených,“ jako Sofie. .... Zatím co někteří z nás dávají přednost vztahu k Ježíši, jako naší osobní „osobnosti Krista,“ neodvažujeme se ho udělat exclusivním. Musíme vnímat všechny potenciální „představy Krista,“ abychom se naučili se dívat skrze ně, k tomu jedinému Duchu Spásy a Osvobození, který se prosazuje skrze různé masky „Kristů,“ světových náboženstvích.... „Je jasné, že ideologové Osvobození se zaměřili směrem na WCC a NCC, a vedou je k ničemu menšímu, než syncretistickému Pohanství. A co je na tom hrozné, je fakt, že (souzeno podle účastníků této konference), mnoho z ekumenických osobností hlavních větví Protestantismu, kráčí vesele na cestě k apostázii.“ (The Christian News, November 7, 1968).Směr: Světové náboženství.

Než se stal více-presidentem Spojených Států, senátor Alan Gore napsal knihu, kde chválí „moudrost, destilovanou mnoha věrami.“ Tento vše-náboženský pohled se může ukázat speciálně důležitý tam, kde se jedná o globální odpovědnost za naší planetu.“ Chválí uctívání bohyně, a viní Křesťanství ze „zničení posledního zbytku organizovaného uctívání bohyně.“ Chválí Islám, Hinduismus, Sikhismus a Baha´i právě tak, jako New Age a okultního katolického kněze Teilharda de Chardin.“ (Al Gore, Earth in the Balance, 1992)... Ve své úvodní řeči na Global Forum, 1990 v Moskvě, Gore, který uctívá Zemi jako bohyni matku Gaia, prohlásil, že ekologické problémy mohou být vyřešeny pouze skrze „novou spiritualitu,“ společnou vším náboženstvím. Že se pohybujeme v tomto směru je jasné. Zabralo by to celou knihu pouze začít popisovat rozsah tohoto hnutí. Musí stačit pouze několik příkladů. Papež Jan Pavel II., společně s Nikkyo Niwano, zakladatelem buddhistického hnutí nazvaného Rissho Koseikai, otevřel Šesté Světové Shromáždění o Náboženství a Míru ve Vatikánu ke konci 1994. (Issues of Faith and Peace, Draw Religious Leaders to Vatican. Christian News, November 14, 1994)... Tento mezinárodní sněm, původem ze Ženevy, je věnovaný k propagaci míru pomocí mostů komunikací a důvěry mezi rozličnými náboženskými systémy. Papež Jan Pavel II., je pevným podpůrcem. .... Tento sen se dává do praxe celosvětově. Zamyslete se například nad mezi-náboženskou liturgií, k oslavě rozličnosti „pěti velikých věr“ se odehrála v St. Luke´s Anglican Church v Auclandu, Nový Zealand, v srpnu 1996. Anglikánský biskup v Auclandu, „The Right Reverend John Paterson, přivítal Hinduisty, Židy, Buddhisty, Muslimy, a Křesťany k této události. (New Zealand Herald, August 20, 1996).

Rok 1996 také viděl shromáždění v San Francisku šedesáti náboženských osobností z celého světa, kteří volají po založení Spojených Náboženských Organizací, podobných OSN. Kalifornský episkopální biskup William Swing, po návratu z cesty kolem světa, kde se púokoušel zřídit jednotu mezi náboženstvími, prohlásil: “Jsem přesvědčený, že je zralý čas pro globální iniciativu ve výzvě pro spojení všech náboženstvích.“ (San Francisco Chronicle, June 20, 1996).. 23 června 1997, „200 delegátů z desítek náboženských skupin ze světa,“ se sešli na Stanfordské Universitě, pod vedením biskupa Swinga. Počaly plány na ustavení 26 června 2000, „Spojené Národy pro všechna náboženství,“ které jsou Swingovým snem. United Religions Initiative se snaží o“ přivedení náboženstvích a spirituálních tradicí ke společnému stolu, stálé permanentní, globální shromáždění. Tam, v respektování odlišnosti druhých, budou hledat mír mezi náboženstvími tak, aby mohly společně pracovat pro dobro celkového života a ozdravení země. Swing, který cestoval kolem světa od 1993 to podává takto: „Strávil jsem spoustu času v modlitbách s Brahmíny, meditoval jsem s Hinduisty, či jsem buď mlčel, nebo popěvoval s Buddhisty. Myslím si, že jsem byl vnitřně obohacen vystavením těmto lidem...“ V Atlantě, Georgii, konference Promise Keepers zažila shromáždění 39 tisíc duchovních. Zakladate PK, Bill McCartney řekl: „Toto je sen, který se uskutečnil. Je vzrušující vidět jak padají denominační bariéry, jak tak tu máme Protestanty, římské Katolíky a Mormony pohromadě. Účel shromáždění je jednota církví. Konference přivedla dohromady World Council of Churches. National Council of Churches, Pentecostální, charismatiky, evangelíky, Mormony, římské Katolíky, včetně 600 kněží. Více-president Promise Keepers Dale Schlafer, který organizoval konferenci, prohlásil že tato nová jednota není postavená na doktríně, ale na vztahu. Texaský pastor Tom Watson varuje: Nemělo by být pro nás varovné, že volání po jednotě na úkor doktríny nepřichází pouze od evangelistů, ale také od apostátní WCC a od New Agerů, kteří dostávají své informace od nehmotných jednotek?“ Nevaruje nás Písmo, že se tento den dostaví? (2 Timoteovi. 4.3,4).. Zájem o moralitu a ekologii se stává omluvou pro kompromisy v teologii. Kenneth S. Kantzer, redaktor „Christianity Today“ napsal: „S rozšířením morálního bahna, které ničí kořeny svobodné a spravedlivé společnosti, my evangelíci se potřebujeme přiblížit k našim katolickým sousedům. A k Mormonům, konservativním Židům, a sekularistům, kteří sdílejí naše hodnoty. Kdyby se býval Kristus spojil s rabíny v koalici pro morální zlepšení, představte si, jakým velikým etickým reformátorem se mohl stát, a jaké dobro mohl vytvořit - bez toho, aby musel jít na ten kříž! V tom stejném čase se Křesťanství zaměňuje za Amerikanismus. Miliony Křesťanů všech forem, od evangelíků po Mormony a Moonies, se spojili, aby pokřesťanštili Ameriku tím, že volají po „tradičních morálních hodnotách,“ na kterých byla založená. Tak nějak tato „mise“ uchvátila imaginaci a lojalitu množství evangelíků, a nahradila biblické „Veliké Poslání“ ve svých srdcích a myslích. ...“

Toto je ten nový optimismus ve vzduchu, ta odhodlaná naděje, že „Amerika musí být zachráněna“ kompromisním ekumenickým evangeliem. Dokonce i J.I.Packer se zdá podléhat tomuto klamu. Když píše v C.T., přeměňuje Kristův příkaz k prohlašování evangelia, do volání po „po-křesťanštění Severo-Americké prostředí a přebudování trosek Americké kultury...“ Kde to Bible navrhuje? Llewelin Rockwell píše: „Křesťanství je nyní důkladně zpolitizováno. Katoličtí biskupové a Ralph Reed nemají problémy hovořit o důležitosti pro rodinnou legislaci, nebo o krásách náboženského pluralismu, ale jsou velmi zticha o základech křesťanského učení o spáse. Čím déle proces politizace pokračuje, tím menší je víra. Politické ambice nutí lidi ředit jejich víru, pro to, aby získali přízeň. První stádium výprodeje přichází vychvalováním politického pluralismu nad doktrinální pravdu, druhé stádium s popřením doktrinálních pravd k dosažení politických cílů.“ (New Oxford Review, June 1996)... Bible učí, že přicházejíci světové náboženství bude základem světového impéria Antikrista. To bude obživení Římského Impéria pod Antikristem, s deseti částmi signifikovanými deseti prsty sochy Nebúkadnesara. (Daniel 2:42-44) a deset rohů Danielova čtvrtého zvířete (Daniel 7:7), a deset rohů hlavního zvířete v Janově visi (Apokalypsa 12:3, 13:1, 17:3,) Některé charakteristiky náboženství starého Říma jsou specifikovány, právě jako uctívání císaře, s trestem smrti za odmítnutí. (Apokalypsa 13:8, 14, 15)... A proto je zcela rozumný závěr, že přicházející světové náboženství bude stejnou míchanicí Křesťanství a Pohanství, jaké bylo za Konstantina a pokračovalo potom jako římský Katolicismus.Evangelíci a římští Katolíci pohromadě.

Dokument „Evangelíci a Katolíci Společně: Křesťanská Mise ve Třetím Tisíciletí“ není náhlým rozvojem, ale nevyhnutelným výsledkem dřívější přípravy. Charismatické magazíny (Z Voice to Charisma) a vedoucí (od zemřelé Kathryn Kuhlmanové, po Rex Humbarda) hromadili chválu na papeže Jana Pavla II., navzdory jeho falešnému evangeliu. Ve vychvalování papeže jako křesťanského vůdce, Jack Hayford řekl: „Nemusíte být Katolíkem, aby jste se cítili vysokým a řekli,“Já jsem Křesťanem také.“ Billy Graham nazval papeže Jana Pavla II., „největším náboženským vůdcem moderního světa, a jeden z největších morálních a spirituálních vůdců tohoto století.“ James Dobson, jeden z nejlepších expertů na rodinu a vysoce respektovaný psycholog, nazývá papeže, „nejeminentnějším náboženským vůdcem, který vyslovuje jméno Ježíš.“

Ekumenické partnerství s Římem byl dlouho propagovaný na stránkách „Christianity Today.“ Už v 1985 Kenneth Kantzer napsal v CT o Janu Pavlovi II., jako o „následníkovi svatého Petra,“ kterého „Bůh povolal, aby vykoval jednotnou církev, a jehož hlavním cílem je křesťanské poselství, což jej činí drahým v srdcích evangelíků...“ O rok později Kantzer prohlásil, „že tradiční římští Katolíci si podržují mnoho biblického Křesťanství a vlastní kvality, které obdivuji a přeji si je imitovat...“ Na příklad jejich častá oslava Večeře Páně (Mše) a věrnost k Bibli....“ Zcela naopak - Řím proklíná každého, kdo se účastňuje Večeře Páně jako vzpomínky na Krista: „Když někdo řekne, že oběť Mše je pouhá vzpomínka na obět skončenou na kříži, a ne výkupná, a neměla by být nabízena pro mrtvé i živé za hříchy, tresty, satisfakci, a další potřebnosti, nechť je prokletý..“ (Trent). Ralph Reed, ředitel (až do nedávné resignace) „Křesťanské Koalice“ Pat Robertsona, řekl: „Nastupující partnerství Katolíků a evangelických Protestantů bude tou nejmocnější silou ve volbách po 1990 tých letech, spojením „lidí víry“ pro obecné dobro národa. Vypadá to na to, že jakákoliv „víra“ bude dobrá...“ Z takového spojení za společným cílem se zrodilo „Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millenium.“ Jak poznamenal New York Times: „Společně těžce pracovali ve všech možných hnutích proti potratům a pornografii a nyní vůdcové Evangelíků i Katolíků žádají svá stáda, aby udělala pozoruhodný skok víry: Konečně uznat jeden druhého za Křesťany...“ (New York Times, March 30, 1994)........ John Wimber velmi často chválil papeže a Katolicismus. John Godwin to popisuje: „John Wimber aktivně propaguje spojení Protestantů a Katolíků. Byl jsem tam na pastorské konferenci v Anaheimu (asi 5 tisíc účastníků). Arcibiskup diecéze byl přítomný, seděl vpředu ve své róbě. John Wimber ho požádal aby vstal a řekl mu:“Chtěl bych se vám omluvit za všechny Protestanty za to, že jsme opustili katolickou církev, a za všechno, co jsme řekli o vás i o vaší církvi.“ (John Godwin, Testing the Fruit - tape). ....

Televangelista Jack Van Impe je dalším evangelickým vůdcem, který chválí papeže jako evangelistu, chválí Matku Terezu, a dokonce cituje zjevení „Marie,“ jako by to bylo od Boha. Jeden pastor píše: „Pozoroval jsem Jacka (na TV). Show byla zaměřená na chválu papeže Jana Pavla II.. pro jeho výbornou „křesťanskou“ práci, jeho ekumenismus, jeho lásku a touhu po křesťanské jednotě. Tři čtvrtiny celého pořadu využil k poukazování na hlavní překážky k sjednocení všech Křesťanů vytvořené ze strany křesťanských Fudamentalistů. Poukázal (jak pošetilé to je), prohlášením, že papež a všichni ortodoxní Katolíci se drží těch stejných fundamentů víry, jako evangelíci....“ Plakal bych, když tak vidím „jednota-za-každou-cenu“ mentalitu. Není jednoty mimo pravdu Žádný výnos, žádná kletba, žádná bula nebyla nikdy anulována! Můžete se postavit stranou všech těch problémů - chcete-li, ale Protestanté, již jenom povahou své víry, jsou anatéma římsko-katolické církvi!Volba je vaše...

Přes všechny jeho vynálezy a moderní vývoj, se člověk nezměnil. Je stále potomkem Adama, padlý v hříchu a potřebuje usmíření se svým Stvořitelem. Stále potřebuje lásku, účel a význam ne pouze v tomto životě, ale až za něj.... Věčnost je vše, o co běží, a ta se nezměnila. Bůh nebude remodelovat nebe pokaždé, když přijde na svět nějaká nová myšlenka, nebo aby rozšířil vstupní bránu pro větší spektrum názorů na cenu vstupného! Bůh si také nenajmul inzertní firmu, či propagační partu odborníků z Madison Avenue, aby každého přesvědčil, že nebe je ideální místo na penzi. „Pokání vůči Bohu a víru v Ježíše Krista“ (Skutky 20:21), které již ztratilo popularitu i mezi evangelíky, je stále ještě jedinou vstupenkou do nebe. Lidé, kteří nemilují Boha celým svým srdcem, by se tam stejně cítili mizerně!

Nebe a peklo nejsou stavy mysli, jak Templeton a jeho spojenci tvrdí, ale jsou reálnou a věčnou destinací každé lidské duše a ducha. Peklo je kam lidé jdou, kteří se odvrátí od Boha k okultním silám, kteří se rozhodli pro svou „vlasní cestu,“ prožívat své vlastní vášně, vytvářet si vlastní vesmír ve svých myšlenkách. Obyvatelé pekla jsou egocentrické, totálně osamělé duše. Jejich „Já“ se stalo vše-konzumující, a pro nic jiného tam není už místo. ..... Kristus se narodil Spasitelem hříšníků. Jak nádherné je to, že Ten, kdo je Bohem, jeden s Otcem a Svatým Duchem, nás miluje tolik, že byl ochotný se narodit z panny, vyrůst ve světě který Ho nenáviděl, aby byl opovrhovaný, odmítnutý. vysmívaný, bičovaný, ukřižovaný - ale víc, než fyzické utrpení byly naše hříchy, které na sobě nesl a tak zaplatil nekonečnou cenu za naše vykoupení, kterou požadovala Jeho nekonečná spravedlnost! A stále se mu svět vysmívá, odmítá Ho, a Jeho evangelium je křiveno, překrucováno - dokonce i v Jeho církvi!

Hereze a kompromisy se stran těch, kteří se prohlašují za Jeho následovníky, jsou snad výsměchem největším.... Odmítají Ho takového, jakým On je, a tím podkopávají hlavní účel Jeho příchodu na Zemi. Každý pravý Křesťan by se měl cítit hluboce uražen a sklíčen tím, že takový vážný omyl je propagován nejenom ve světě, ale i ve zdánlivě zdravých kongregacích, a to těmi, na které se lidé dívají jako na evangelické vůdce. Je to naše láska ke Kristovi - jako reakce na Jeho lásku k nám, a také naše láska pro ztracené lidí které On miluje, a za které zemřel, co nás nutí nenávidět herezi , odsoudit invazi okultu, a poctivě bojovat za pravdu, kterou kdysi svatí dostali. ... Pakliže se Kristus ještě zdrží, budeme mít těžké dny před námi... Nedávno tento autor serie semináře John Bradshaw-a, který trval pět dní na sekulární TV. Zatím co hovořil o víře v Boha, (Bradshaw má svou vlastní nebiblickou definici jak pro víru, tak i pro Boha), odsoudil ty, kteří „tvrdí že jsou spasení, a tím ničí sebe-image těch, kteří nevěří přesně tak, jako oni.“ Bylo to extrémně chytré a přesvědčující. Audience zřejmě uvěřila všemu, co on řekl. Lze snadno vidět, jak přichází den, kdy takové argumenty budou používány k potlačení či umlčení evangelistů, jako nebezpečí pro společnost! Křesťanští mučedníci mohli, po celou historii Křesťanství (dnes ještě zabíjeni v muslimských zemích) zvolit ekumenickou cestu kompromisu a „schválit společnou víru všech náboženstvích,“ a tak uniknout plamenům nebo meči. Ale oni zvolili raději pevně stát pro pravdu, bojovat poctivě za víru. Odvážíme se to udělat jinak? Pro nás, na těchto křižovatkách historie, se problémy rozšířily. Smrtelná chapadla okultu v mnoha maskách udělala invazi nejenom do světa, ale také do církve. Jaká bude naše reakce? Jednoho dne budeme za tuto volbu skládat účet před Bohem Jaká radost je být Mu nyní a navěky věrní!

KONEC 13:55:59, 30. 8. 1999.