Okultní invaze 2

Hlavní předmostí pro invazi.

V šedesátých letech Timothy Leary z Harvardu vedl jakoby hypnotizovanou mládež do „spirituálních zkušeností“, o kterých materialistická věda tvrdila, že neexistují. Learyho LSD a jiná psychodelika se ukázala být odpalovací rampou pro „výlety mysli“ (mind trips) za hranice fyzického vesmíru času, prostoru a hmoty, do podivné dimenze omamné nektary jsou hojné a exotická dobrodružství „normálkou.“ Pro miliony to byl „super zážitek“, něco, co změnilo jejich života navěky...

Rockoví hudebníci hráli klíčovou roli ve vedení dvou generací k drogám. Často byla samotná hudba komponovaná pod vlivem psychedelií, a koncerty se stávaly jednou velikou „drug party.“ Leary nazval Beatles „čtyřmi evangelisty.“ Když naslouchal jejich album „Sergeant Pepper´s Lonely Hearts Club Band“ Leary prohlásil: „Beatles převzali moje místo. To poslední album je kompletní oslava LSD.“ Drogové hnutí padesátých, šedesátých a sedmdesátých let zřídilo hlavní předmostí pro invazi okultu do Západní civilizace. Alan Morrison píše: V tom čase,se zformoval nová kontra-kultura, která otevřela mládeži dveře k masivní nákaze démonických vlivů a extrémně hříšnému chování. Středem toho bylo používání halucinogenických a mysl-měnících drog jako Marijuana, Lysergic Acid Dithylamide (LSD) di-Methol Tryptamine (DMT), Mescaline, Peyote, a jiné houbové přípravky. Později miliony objevily, že se mohou „odvázat“ různou technikou Východního mysticismu (TM a jiné formy yogy, vizualizace a hypnózy). A tím se zrodilo něco, čemu říkáme New Age. Hinduistický a buddhistický okult proniknul všemi oblastmi Západní společnosti od psychologie a medecíny ku vzdělání a obchodu. Početné yogíni a guruové, jako Vivekananda, Yogananda, Maharaj Ji, Maharaši Maheš Yogi, Baba Muktananda si rychle uvědomili že drogy otevřely Západní mysl pro jejich zprávu, a udělali invazi našeho pobřeží....

Čarodějníci, čarodějky a jejich kouzla Starý Zákon zakazuje. (Exodus 7, Isaiáš 47, Jeremiáš 27, Malachiáš 3). V Novém Zákonu je to zakázáno opět. (Skutky 13: 6 - 8, Apokalypsa 9: 21, 18: 23, 21 : 8, 22 :15. Dnešní pojmenování čaroděje je šaman a řecký výraz pro čarodějnictví je „pharmakeía.“ Šaman musí vstoupit do změněného stavu vědomí, aby získal svého strážného ducha a ovlivnil jeho čarodějnictví. Toto velmi často se děje pomocí mysl měnících drog. Populární používání psychodelik a zároveň zaangažovanost v orientálním náboženství, je na cestě změnit Západní společnost. Tento vliv na poslední dvě generace je graficky zobrazený v následujícím článku z Los Angeles Times:

Joyce Lyke, vnučka pastora Jižních Baptistů, studuje u Sufi mystika v Berkeley. Její manžel Brian, bývalý presbyteriánský kazatel se humorně nazývá „evangelickým Taoistou.“ Přestal se smát, když mu byla položena otázka, jaké náboženství předává svým dětem. Odvětil: “O dětech moc nevím, neindoktrinuji je v ničem. Do kostela nechodíme...“ V Carmel High School, kterou navštěvuje Karina Lyke, někteří z jejích přátel počínají experimentovat s LSD a údajně halucinogenními houbami psilocybin. Její rodiče vidí psychodelické drogy jako klíč ke spirituálnímu probuzení, a proto by svým dětem neporadili „prostě řekni ne!“

Drogy na předpis.

Lékařská věda pozoruhodně prodloužila průměrný lidský věk, za co jsme vděční. Ovšem na druhé straně nemůže uniknout odpovědnosti za objev, rozšiřování a nadměrné předpisování drog. My jsme zlá a zatvrzelá společnost - přesně taková, jakou nás Bible pro tyto poslední dny předpověděla, a veliká část tohoto zla má původ v drogách... „Neodvrátili se od svých vražd (včetně potratů?) ani čarodějnictví...“ (Apokalypsa 9:21). Dokonce i děti jsou chycené v pavučinách drog. Když Johny zlobí, jeho matka prostě zvýší jeho dávku Ritalinu; aby se sama uklidnila, vezme na pomoc Prozac. Velké procento Američanů už ani neví, jak se postavit nepřízni osudu či neštěstí a tím si vypěstovat silný charakter. Místo aby se postavili svým problémům tváří v tvář, trvají na tom, aby jim někdo vynalezl kouzelnou drogu, která by jim pomohla při všech potížích....

United States Department of Justice Drug Enforcement Agency (DEA) klasifikuje Ritalin, jako kokain a další drogy závislosti ...... Indiana Prevention Resource Center varuje před „ šňupáním či injekcemi Ritalinu“ protože má - jako kokain stimulativní efekt .... je to jeden z posledních trendů, který připomíná „Speed Freak“ éru šedesátých let.“ Skutečnost je, že „všechny armádní složky odmítají potenciální zájemce, kteří používají Ritalin nebo podobné, chování-upravující medikamenty.“ Náborový sergeant Cruz Tores říká: “Bohužel, pakliže někdo používal Ritalin, nemůžeme dělat nic. Ritalin je považovaný za mysl-měnící drogu, a proto armádní složky berou Ritalin jako vážnou drogu.“

Vlivná psychoanalytička Elisabeth Zetzel považuje osobní boj proti strachu a úzkosti jako něco velmi důležitého pro správný emociální vývoj. Varuje, že umělé vylepšování nálady pilulkou připravuje osobu o posilovací zkušenosti potřebné pro skutečné řešení problémů. Křesťané, kteří se vydávají na lehkou cestu ven z problémů, obcházejí lekce víry a výdrže, které je chce Bůh učit. Psychiatr Peter Bereggin, vedoucí expert na psychoaktivní drogy, varuje: Morální a psychologická nebezpečí která skrývá Prozac a podobné drogy, jsou nakonec nebezpečnější, nežli jejich postranní účinky fyzické. Ale toto není poprvé, co se Amerika neostýchala zamilovat do medikamentů. Nežli nebezpečí návyku se stalo každému zřejmé, Valium požívalo stoupající reputaci jako „maminčin malý pomocník.“ Ženy v domácnosti se dostávaly skrze jejich denní povinosti v „drogovém oparu.“ (Breggin, „Prozac.“)

V našem mozku je více buněk, nežli hvězd ve vesmíru (pozn. překlad. mozek,, pochopitelně nemůže obsahovat n e k o n e č n ý počet buněk - ovšem vesmír, je-li nekonečný, musí mít také nekonečné množství hvězd !) a tyto buňky tvoří stovky miliard neuronů a triliony synapsí v dokonalé rovnováze. Kromě toho, ten záhadný článek spojení mezi duchem člověka (který byl stvořený podle Boží podoby), a jeho mozkem a tělem, je navždy mimo dosah vědy. Přesto toto spojení je narušováno drogou k usměrnění lidského chování. Cožpak může být to řešení chemické? A přesto miliony lidí používají drogy jako Prozac, Effexor, Benzedrine, Dexedrine, Ritalin, Zoloft, Paxil a podobné, aby si „zlepšili“ chování a náladu....

Mozek je příliš komplexní, než aby se dal „vyladit“ drogou. V mozku existuje víc než 500 různých neurotramsmitterů a nikdo vlastně neví přesně jak pracují, a jaká je jejich reakce na drogy. Magazín „Times“ nedávno poukázal v článku o výzkumu: Prozatím, ty nástroje (drogy) které manipulují serotonin v lidském mozku - jsou více mačetami než skalpely - drsný efekt, ale schopné nadělat mnoho kolaterální škody. Barry Jacobs, neuro-chirurg při Univerzitě Princentonu říká: My prostě nemáme dost znalostí o tom, jak mozek pracuje.“ (Michael Lemonick: „The Mood Molecule“ Time, Sept.29 1997).

Doktor Breggin připomíná: „Zdali deprese mají biologickou či genetickou bási, nebylo vědecky demonstrováno. Biopsychiatrická teorie zůstává pouhou spekulací a běží opačným směrem než velká část výzkumu a klinické zkušenosti právě tak, jako proti zdravému rozumu.“ .... Breggin pokračuje: Teorie biochemické nerovnováhy nahradila Freudovu psychologickou teorii, jako nejpřijatelnější vysvětlení emociální bolesti a utrpení. Freudova teorie zase nahradila víc náboženské a filosofické vysvětlení jako původní hřích, ďábel a morální degenerace. Biochemická nerovnováha je prostě poslední z biopsychiatrických spekulací, presentovaná publiku jako vědecká pravda... Ironickou pravdou je toto: Jediné známé biologické nerovnováhy v mozcích téměř všech pacientů jsou ty, které byly vyvolány léčením. Jediné vzácné vyjímky jsou hormonální nerovnováhy, a takoví pacienti jsou vždy léčeni jako medikální, ne psychiatrické případy...

Několik slov varování.

Hrůzné následky z hraní si s mozkem, nejsou většinou známé celé lékařské profesi a nebo sdělovány publiku. Všechny psychiatrické drogy fungují tím, že způsobí mozkovou dysfunkci. Stejné drogy, které americký psychiatr předpisuje jako léky, sovětský psychiatr používal jako nástroj mučení.. Občas je mylně namítáno, že braní drog pro změnu mozkových funkcí, je stejné, jako brát insulin. Je zde ohromný rozdíl: Insulin pracuje od krku dolů, psychoaktivní drogy ovlivňují mozek. A uvědomte si: Nikdo přesně neví, co tyto drogy na mozku udělají, ani jak škodlivé mohou být v případech násilí, vraždy či sebevraždy, o kterých soud tvrdí, že byly zapříčiněny různými drogami na předpis... Pozor: nechceme ovlivňovat někoho, kdo užívá jakýchkoliv léků, aby je přestal brát! Psychiatrické drogy mohou být návykové, a skončit najednou, by mohlo vyvolat vážné následky. Každá změna v léčení by se měla odehrát pod dohledem lékaře. Chceme jen prostě poukázat na skutečnost, že nikdo vlastně skutečně neví, jak ta či jiná droga pracuje a jakým je plný rozsah postranních účinků. Mnoho drog předpisovaných lékaři bylo vysoce oceňováno, než škoda, kterou zapříčinili byla plně odhalena a drogy byly staženy z trhu.

Dokonce i LSD bylo některými psychiatry vytrubováno jako „zázračná droga“ a bylo pro každého k dostání, než bylo zakázáno vládou v r.1966. Někteří M.D. ještě žádají její znovuzavedení. V roce 1990 The United States General Accounting prověřil veškeré drogy schválené FDA mezi léty 1976 a 1985: Vyšetřování shledalo, že 102 ze 198 schválených léků se ukázaly být vážným rizikem a mohly vést k velmi vážné a permanentní neschopnosti a i k smrti. V případě psychiatrických drog byl poměr ještě vyšší. Devět z patnácti nedávno povolených léků ukázalo vážná rizika včetně jednoho, který musel být z trhu stažen.

Pro lékaře předepsání léků jako Prozac, Ritalin a další, není něco jako když automechanik „ladí“ motor. Předpis není založený na diagnózi mozku, ale na profilu chování. Prozac se nedává pacientu aby si „vybalancoval“ mozek, ale aby se cítil lépe. Breggin není jediným psychiatrem kritizujícím „biologickou psychiatrii“ to znamená použít drogu pro vylepšení nálady. Takových lékařů je více. Objevily se kritické články v profesionálních časopisech psychologie a psychiatrie. Účinnost těchto drog je stále nejistá a je to otázka, která nebyla vyřešena.....

Při hledání chemického řešení , věda opět ignorovala to, co by mělo být prioritou číslo jedna: Upravit si svůj vztah s Bohem skrze Ježíše Krista! Jeho inkarnace spojila Boha a člověka v Jeho osobě; a On přináší toto usmíření a spojení uvnitř lidského ducha, když On je přijatý jako Spasitel. Křesťanství není nějaký list předpisů k následování. Jediný Krist může žít křesťanský život, a On jej bude žít v těch skrze ty, kteří Mu uvěřili. Pavel řekl: „Zalíbilo se Bohu ... odhalit svého Syna ve mně“ (Galatským 1:15) Křesťanství je odhalení Krista v naších životech skrze Boží moc a sílu!

Pro ty, kteří Mu věří, a poslouchají Jeho Slovo, Kristus se stává jejich životem. Jak prohlásil Pavel: „Jsem ukřižovaný s Kristem; přesto žiji .... i když to nejsem já, ale Kristus, který žije ve mně....“ (Galatským 2:20). Je zřejmé, že Kristův Duch uvnitř, nepotřebuje pomoc od psychoterapie nebo drog. Kristus také nenabízí nějakou lehkou zkratku. Křesťanský život je plný problémů, svodů a konfliktů povolených Bohem, který nás tak zkouší, zdali jsme Mu skutečně věrní a posloucháme Ho...


Dvě generace čarodějů.

Morální a spirituální následky „vrtání“ se v mozku a nervovém systému pomocí drog, mohou být mnoherm horší, nežli fyzické nebezpečí. Nezapomeňte : „Mozek je stroj, který může řídit duch.“ Normální spojení mezi mozkem a lidským duchem je uvolněné drogami, a to umožňuje démonickým duchům řídit mozek. Tento fakt je totálně ignorován celou psycho-farmakologií. Už dvě generace mladých byly vedeny nevědomky do kouzelnictví. V domění, že to všechno je jen „legrace s rekreační drogou, byli “ zlákáni do světa čaroděje. Jako výsledek vyvinuli v sobě v zásadě hinduistickou filosofii života, která je totálně ztransformovala.

Citovali jsme Terence McKenna, že „jednotky“, které potkáváme na našich drogových výletech, „se pokoušejí nás něco naučit.“ Brad Green je jeden z mnohých, který vstoupil do okultu psychodeleckými dveřmi. Jeho zkušenost je typická mezi mnohými které, autor poslouchal v rozhovorech po celém světě: Když jsem poprvé zkusil LSD, bral jsem velmi slabé dávky, abych prostě měl legraci a pozoroval barvy a psychedelické formy. Když jsem ale počal brát silné dávky, dostal jsem spirituálního vůdce. Později, kdykoliv jsem použil psychedelickou drogu, byl jsem vždy vedený spirituálním vůdcem. Měl jsem spirituální učitele, kteří mi dávali lekce, kreslili diagramy přímo přede mnou. ...... Když jesem tu silnou dávku LSD vzal poprvé, dostal jsem lekci z astrologie. Viděl jsem celý zvěrokruh - ta celá věc přede mnou ležela v plných barvách, veliké mapy ... spirituální bytosti tiskly informace přímo před mýma očima ... slyšel jsem jejich hlasy ale v té době jsem nikoho z nich neviděl.

Na jiném LSD „výletu“ mne mojí spirituální duchové učili vše kolem Hinduismu. Učili mne nejvyšší vibrace hinduismu, „OM.“ Uviděl jsem, jak se celý vesmír proměnil ve vibraci, počal jsem vidět vibrace energie, přicházející z telefonních kabelů. Duchové mi ukázali, že všechno je - nakonec - jedna základní vibrace, OM. Viděl jsem vibrace u lidí.... Přestal jsem navštěvovat školu (high school) a zasvětil svůj život drogám. Byl jsem přesvědčený, že pomocí mých spirituálních vůdců, kteří mne učili, jsem se dostal na vyšší vzdělávací platformu - důležitější než ta nuda ve škole....

Jeden z mých přátel byl učen Transcendentální Meditaci svými duchy na LSD výletu. Nikdy neměl žádné lekce od Mahariši. Když mu bylo 18, jen tím, že sledoval své spirituální rádce, dosáhl Kosmického Vědomí..... Později jsme byli silně ovlivněni skupinou Beatles. Měli jednu skladbu nazvanou „Revolver.“ Když jsem ji slyšel, neporozuměl jsem dokud jsme jí neuslyšel podruhé pod vlivem LSD. Ta píseň učila meditaci. Říkala: “Vypni svou mysl, uvolni se a pluj dolů po proudu, naslouchej hlasům ony nemluví....!“ Celé to bylo o spirituálních rádcích, vedoucích vás do kosmického vědomí......

Spousta toho, co Beatles dali do albumů ... mělo mnoho svodů, jak dostat mládež na LSD. Později propagovali Maharaši Maheš Yogi potom, co se dostali do TM. Domnívám se, že to byli Beatles, kteří uvedli statisíce dětí, na cestu orientálního způsobu myšlení. Já sám jsem přijímal všechno, co mne spirituální rádci učili, protože to přece musela být pravda přicházející od Univerzálního Sebe. Počal jsem věřit, že to je přesně to, co Bůh je. Dále jsem byl přesvědčený, že Bůh je OM, a že vesmír byl „maya, pouze iluze.... Později jsem si počal uvědomovat, že rádci mne učili Hinduismus. Přijal jsme to jako pravdu - bylo mi jedno, jak se tomu říká....

Takovéto zkušenosti se nedají přičíst imaginaci nebo náhodě. Exisatuje jasný účel a jednota toho co je učeno ty, kteří vejdou do světa čaroděje. Je to zcela stejné ve všech kulturách ve všech dobách lidské historie. Není pochyb o tom, že byl navázán kontakt s ne-lidskou inteligencí, která má svůj plán, definitní plán...

Moderní oživení Neošamanismu.

McKenna je každopádně pro používání drog. Věří, že je sem zavedli mimozemšťané - dokonce má dojem, že posvátné houby jsou vlastně tou inteligencí. Je upřímně přesvědčený že partnerství mezi halucinogenními rostlinami a lidstvem zformuje naší budoucnost: V roce 1975 jsme počali něco jako druhou neolitickou revoluci objevem kultivace některých hub. Náhle, dvacet či třicet druhů hub, obsahujících psilocybin, které jsme jen občas viděli v lese, jsou náhle všude. Stropharia cubensis byla ... před vynálezem lidské kultivace, vzácnou tropickou houbou. Nyní roste od Nome po Tierra de Fuego v každém podkroví, sklepu, garáži. Společně s mým bratrem jsme napsali knihu: Psilocybin: Magic Mushroom Growers´ Guide v roce 1975. Prodalo se víc jak 100 tisíc výtisků. Bob Harris napsal knihu „Growing Wild Mushrooms.“ Jonathan Ott napsal knihu. Společnosti prodávající spóry narostly v počtu. Je velmi obtížné odhadnou, kolik lidí se na tom angažuje.

Věřím, že skutečná symbióza vzniká mezi lidmi a halucinogenními rostlinami. LSD je věc laboratoře, Psilocybin je stvoření lesů a lučin. Když jej člověk rozmnožuje, když jej rozmnožujeme, když nás omámí, je zde vzájemný vztah a přenos energie a informací ... možná že je chytřejší nežli my... Byla to dlouhá cesta od maleb v jeskyních Alta Miry ke dveřím vesmírné lodě. A nyní stojíme na tom prahu ruku v ruce s naším podivným partnerem. (Undated „Magical Blend“, a Transformative Journey). McKenna poukazuje na „nevyřešený problém v botanice; proč existuje taková velká koncentrace halucinogenních rostlin v Novém Světě“ a jako důvod uvádí skutečnost, že „halucinogenní šamanismus je na takovém vývoji“ v Severní, Střední a Jižní Americe. K poznámce o „milionech, které poznaly LSD“ přidává zcela překvapivě: „Nedomnívám se, že užívání drog „ve velkém“, je dobrý nápad...“ Potom učinil následující návrh: Jsem přesvědčený, že musíme mít ustavenou menšinu - šamanskou profesionální vrstvu - jejíž úkol bude ... vykonávat pro naší kulturu nějaké z kulturálních funkcí, jaké prováděli šamanové v časech předhistorických.“

Potom co poučil svět, jak pěstovat posvátné houby s nadšením, že „každý se do toho dostává“, jak to že pojednou navrhuje že „pouze ustavená menšina - šamanští profesionálové, by měli být ti, skrze které by přicházely „informace a poučení.“ Ve skutečnosti člověk nepotřebuje halucinogeny, aby se stal šamanem - mnozí šamané je nepoužívají vůbec. Vše co je zapotřebí, je probudit imaginaci pomocí rúzných technik, z nichž vizualizace je tou nejmocnější. Mnohem více lidí - i v církvich - naletělo na tuto „neškodnou metodu než na drogy.... Jean Houston nám připomíná: Během historie lidé objevili či vynalezli mnoho způsobů jak pozměnit vědomí jako bránu k subjektivním skutečnostem, k zvýšené sensitivitě, a estetickému, tvůrčímu a náboženskému vnímání.. Rituální bubnování, tanec, skandování, půst, požívání mysl-měnících prostředků, jogy, a meditativní stavy, - takové pomáhaly potlačit danné skutečnosti tak, aby mohly být vnímány reality a řešení alternativní ...


Imaginace a visualizace

Okultismus vždy používal jednu ze tří technik pro změnu a vytvoření reality: Myšlení, mluvení a visualizace. První je nejznámější, propagovaný ve světě i církvi jako „Positive Thinking,“ Normanem Vincentem Pealem, a jako „Possibility Thinking“ Robertem Schullerem. To druhé je nejvíce známé mezi Charismatiky. Je to t.zv. „Positive Confession“ (nebo „Positive Speaking“) hnutí „Faith“, o kterém jsme se zmínili dříve. Třetí technika je nejmocnější. Je to také nejrychlejší cesta vkročit do světa okultu a získat spirituálního rádce-vůdce. Šamané jej používali po tisíce let. Carl Jung se ji naučil od spirituálních bytostí a tak ovlivnil humanistickou a transpersonální psychologii. Napoleon Hill se ji naučil od spirituálních rádců, kteří jej řídili. Agnes Sanford byla první, která to zatáhla do církve. Norman Vincent Peale nebyl daleko za ní, a jeho vliv byl mnohem větší. Peale napsal:

Dejme tomu, že máte důvěryhodného přítele a ten vám řekne:“Existuje mocná, staro-nová idea ..... koncept, který je dosažitelný každému z nás, který může ztvárnit a změnit lidské životy lepší, neuvěřitelnou cestou....“ Řekli by jste: „Pověz mi o tom!“, že ano? .... A to je to, co dělám touto knihou - říkám vám o tom. Tím konceptem je forma mentální činnosti, nazvaná „imaging.“ Skládá se ze živého představování si - ve vědomé mysli vytoužený cíl nebo objekt. Tuto představu si podržíte tak dlouho, až zapadne do vašeho „nevědomí“, kde uvolní veliké nedotknuté energie..... Koncept imaging byl implicitní ve všem co jsem napsal či mluvil.... ale teprve nedávno počal být uznávaný vědci a lékařkými autoritami.....

Okultní techniky provedly invazi do církve. Někteří vedoucí učili visualizaci po léta. Ve své knížce „Power of the Inner Eye“, Robert Schuller (jako Yonggi Cho a jiní) překrucuje Bibli tvrzením, že Písmo propaguje okultní techniku visualizace. Píše: V r. 1985 byl květnovém výtisku „Psychology Today“ nádherný článek s titulkem “In the Mind´s Eye.“ Jedná o visualizaci. To je ta vise, o které mluví Bible ve verši „kde není žádného vidění, lid hyne....“ (Přísloví 29:18). Já jsem praktikoval a podrobil si sílu vitřního oka a funguje to.... Před třiceti léty jsme počali s visí kostela. Všechno se splnilo. Je tomu právě naopak! Šalamoun, ve verši 29:18 nepropaguje okultní praxi visualizace! Opravdu Schuller přičítá stav své dnešní skleněné katedrály „zkrocení síly vnitřního oka“ skrze visualizaci? Co s tím má společného Bůh? A pakliže v tom Bůh vůbec byl, stalo se tak, jelikož byl tak nějak „donucený“ praxi visualizace k tomu, aby něco udělal?


Zničení pravé víry v Boha.

Michael Harner prohlašuje, že oživení primitivního šamanismu se děje pomocí starých technik, moderního názvosloví a pro moderní účely : v lékařství a psychologii, v kurzech pro dynamickou mysl, a v motivačním školení ve světě obchodu. Jak jeden profesionální journal poznamenal: “Pradávné šamanské praktiky se dnes adaptovaly pro současné použití v hojicím procesu.„ (Shamans with Ph.D´s and Private Practices,Network News in Public Boundary March/April 1986). Tou hlavní šamanskou technikou jeovšem - visualizace...

Nyní máme „American Association for the Study of Mental Imagery“ (visualizace). „The First World Conference on Imagery“, sponzorovaná „Marquette University“ a „Medical College of Wisconsin, se konala v San Francisku během 20-23 června, 1985. Potom následovaly další. Tato konference se zabývají používáním visualizace v medicíně, psychologii, vzsdělání, obchodě a i jiných oblastech. Profesor medicíny na univerzitě v Yale, Bernie Siegel řekl před léty: „pokud se týká fyzických nemocí, nejrozšířenější technika léčení byla imaging nebo visualizace...“ “Phil Jackson souhlasí: „Visualizace je mým velmi důležitým nástrojem...“

A visualizace se stala důležitým nástrojem i pro evangelikály - což jí ale nezbaví okultní síly. Yonggi Cho ji použil jako střed svého učení. Vlastně ve skutečnosti Cho tvrdí, že nikdo nemůže mít víru, pokud si nevisualizuje to, za co se modlí. Přesto Bible učí, že „víra je evidence věcí které nevidime.“ (Židům 11:1). A tak visualizace, jinak pokus „vidět“ odpověď k modlitbě, by spíš proti víře pracovala, než aby pomáhala! Ovšem, Norman Vincent Peale prohlásil: „Když si člověk vědomě visualizuje že je s Ježíšem - je to pro mne ta nejlepší záruka pro udržení víry....“ (Norman Vincent Peale: Plus - February 1986).

Citát na počátku této kapitoly od Calvina Millera - jednoho z nejvíce uznávaného křesťanského autora, že „si musíme vytvořit jediného Krista, kterého známe - v naší imaginaci“ - je urážka Boha! Richard Foster a mnoho dalších v zásadě ten stejný okultismus, o kterém budeme jednat v pozdější kapitole. Poslechněte si Millera znovu: A přesto, imaginace stojí na prahu našeho vztahu s Kristem ... v mých konversacích s Kristem ... opíjím se slávou Jeho hnědých očí ...Jeho kaštanových vlasů ... Co? Vy nesouhlasíte? Jsou Jeho vlasy černé? Oči modré? Pak nechť je to tak, jak říkáte! Jeho obraz musí být reálný jak pro mne, tak i pro vás, i když se liší. Klíčem k životnosti je představovaný obraz!“

A opět to jde proti Bibli. O Kristovi mluví Petr: „Ač jste Ho neviděli, milujete Ho ... ač Ho ani nyní nevidíte, věříte v Něj s nevýslovnou radostí plnou slávy...“ (1 Petr 1:8). V předešlých verších hovoří o budoucím „objevení se Krista.“ Právě tak Jan mluví „až On se objeví“ (1 Jan 3:2) a Pavel píše o Jeho „objevení se“ v budoucnosti.. (2Timoteovi 4:8). Visualizovat si Krista by znamenalo nebiblický pokus donutit Ho zjevit se před správnou dobou - pakliže ovšem si neřekneme, že je to pouhá představa. Přesto ale ti, kteří visualizaci praktikují, přičítají výsledky k procesu, který by se dal těžko vysvětlit jako výsledek nějaké fantastické konversace sama se sebou.... Kromě toho ten „Kristus“, který mění barvu vlasu nebo očí podle vkusu pozorovatele, určitě není tím Ježíšem Bible a historie. Ovšem potom se naskýtá otázka: Kdo je ta bytost, která se zjevuje jako reakce na tuto okultní techniku aby podváděla Křesťany?


Víc než představa?

Jak už jsme opakovatelně poznamenali, hlavní evidence, že v okultních jevech je obsaženo něco více než představa, je konzistentní spodní tón filosofie, kterou dodávají spirituální visualizované bytosti. Další evidence je nalezena ve skutečnosti, že ty stejné „jednotky“ činí kontakty celou historií a po celém světě s jednotlivci, kteří o nich nikdy neslyšeli, ani se neznali mezi sebou, právě tak, jako jiní, kteří žádný kontakt skrze visualizaci nehledali. Dále skutečnost, že tak početná zjevení „Great White Brotherhood, „Djwhal Khul v Tibetu, či různí „svatí, „Marie“ a dokonce „Ježíš“, zjevující se i těm, kteří je nehledali, není žádnou náhodou....

Vezměme si, na příklad případ Willa Barona. Ten ztratil svou důvěru v Bibli va škole, při studii evoluce. Později, pomocí drog a orientálního mysticismu se stal součástí Hnutí New Age. Ve skutečnosti se stal členem rady New Age kultu „Lighted Way.“ Jednoho speciálního dne dělal Will své meditace několik krátkých minut když - jak podává: Náhle, jakási fyzická síla, kterou jsem nikdy dříve nepocítil, přišla na mne. Oslnivé světlo osvítilo celou mou bytnost - pronikla do každé buňky mého těla. Můj mozek, obzvláště, byl zalitý tímto světlem, jako kdyby tisíci watová žárovka se rozsvítila uvnitř mé hlavy. Pocítil jsem hluboký mír. Moje mysl, mé racionální myšlení fungovalo zcela normálně, s jasnými, přesnými a logickými myšlenkami. Neměl jsem v sobě žádnou drogu. Pojednou, člověk vyzařující intensivní zlato-bílé světlo stál přede mnou. Můj první vjem byl, že tato záhadná, zářicí bytost, vypadá jako Ježíš Kristus. Okamžitě, silná intuitivní myšlenka ..... se vynořila a řekla mi, že tato postava je Djwhal Khul, vysoko postavený člen White Brotherhood of Masters ... který diktoval Alici Bailey obsah metafyzické knihy, kterou vydala..(Will. Baron, Deceived by New Age -Pacific Press Publishing Assoc. 1990).

Ředitelka New Age kultu, ke kterému Baron patřil, byla spirituálním médiem. Měla podobnou zkušenost jako Baron, ale s jinou „jednotkou.“ Při nejmenším, „to“ vzalo na sebe jinou formu. Will si živě pamatoval její vzrušení, když skupině referovala: Byla jsem probuzena kolem půlnoci. K mému ohromení, nějaký „člověk“ stál uprostřed hotelového pokoje. Byla jsem šokována. Byl přes metr osmdesát, a měl důstojné vzezření naznačující velkou autoritu. Řekl mi:“Poklekni! ... Jsem Ježíš Kristus a zahojím Tě. On je úžasně mocný. Dotkl se mé hlavy, požehnal mi, a potom vyšel z pokoje skrze zavřené dveře.

Že toto nebyl Ježíš Kristus je jasné každému, kdo zná Bibli. Kromě toho člověk nemusí čekat, než se tento „Ježíš“ rozhodne pro návštěvu. Lze ho přivolat kdykoliv, podle učení, které zavedli Peale a Sanford, a které svádí církev po více než 50 let, a získává na síle. Právě tak jako šaman visualizuje své spirituální rádce, tak Křesťané - po milionech - si visualizují „Ježíše“ a on se jim doslova zjevuje - nebo si tak myslí.... S touto okultní invazí do církve se budeme zabývat v pozdější kapitole, ale jeden příklad ukážeme nyní. Jeden pastor vypráví o své okultní praxi „hojení vzpomínek,“ kterou do církve zavedla Agnes Sanford: Počal jsem visualizovat sebe jako osmiletého chlapce. Vedoucí semináře řekl: “Teď si zkuste visualizovat Ježíše, a nechte ho přijít k vám...“. „K mému úžasu se Ježíš vynořil z temného pozadí. Počal ke mně vztahovat své ruce v láskyplném gestu, plným akceptance. V tom jsem přestal scénu vytvářet já. Postava „Krista“ natáhla ruce a zdvihla břemeno z mých zad. Udělal to s takovou silou, že jsem doslova vyskočil z lavice.“

Je jasné, že toto bylo více než představa. Ten který původně vysualizoval představu „Ježíše“ byl překvapený, když „to“ vzalo na sebe vlastní charakter, a on si uvědomil, že již sám nic netvoří. Tento „Ježíš“ měl svůj vlastní život a osobnost. Nemůže být pochyb o tom, že zde byl učiněný skutečný kontakt se spirituálním světem. Dále si můžeme být zcela jisti, že tato bytost nebyla Ježíš Kristus. Není člověka, který by Ho mohl zavolat aby opustil své místo po Boží pravici a udělal osobní návštěvu. Tato „jednotka“ mohla být pouze démonická bytost, vydávající se za Ježíše Krista.


Klasický případ Napoleona Hilla.

O Napoleonovi Hillovi jsme se krátce zmínili v kapitole 1. Hill nehledal kontakt se žádnými spirituálními bytostmi, když náhle byl konfrontovaný ve své studovně neočekávaným a nepozvaným vetřelcem. Hill tvrdil, že to byl vyslanec, přicházející po astrální rovině. Hlasem, který „zněl jako zvonkohra velkolepé hudby“, tento návštěvník z jiné dimenze prohlásil: „Přicházím z Velké Školy Mistrů. Jsem jeden z členů Rady Třiceti Tří, kteří slouží Velké Škole a jeho žákům na fyzické rovině.“

Hillovi bylo řečeno, že „byl pod vedením Velké Školy“ po léta, a byl jimi vybraný, aby přinesl světu „Formuli Úspěchu,“ „Svrchované Tajemství“a to, že „cokoliv lidská mysl může věřit, lidská mysl může také dosáhnout.“ (Napoleon Hill, Grow Rich with Peace of Mind“ 1977). Zde máme opět tu stejnou lež, která odvrací člověka od Boha, k údajné síle lidské mysli. Peale a Chuller se snaží spojit tuto okultní sílu s modlitbou a vírou. Hill se nemodlil, ale byl představen záhadnému zdroji „vedení“, který tvrdil že žije ve spirituální dimenzi (oblast za hranicí našich pěti smyslů), ze které „neviditelné tiché síly nás stálě ovlivňují...“

Přesto že převážně hovořil a psal o „síle mysli“ a „pozitivním mentálním postoji“ (fráze, kterou ispirovaly ty spirituální bytosti, Hill byl přesvědčený, že v pozadí těchto „sil“ jsou „neviditelní pozorovatelé, řídící osudy těch, kteří jsou ochotni se jejich vedení podřídit. Neexistovala hranice úspěchu či bohatství, které tito „pozorovatelé“ byli ochotni darovat za následování jejich principů. Hil tvrdil, že dostal tato tajemství skrze kontakt s „Velkou Školou Mistrů“ o které psal: Občas známý pod názvem „Venerable Brotherhood of Ancient India, je to veliká pokladnice náboženské, filosofické, morální, fyzické apsychické moudrosrti. Tato škola se trpělivě pokouší pozdvihnout lidstvo ze spirituálního dětství k dozrání duše a konečnému osvícení...“

Bestseller i po 60 letech, Hillova kniha „Think and Grow Rich“ ovlivnila životy a kariéry velkého procenta horních kruhů amerických businesmanů. Vydání z roku 1941 obsahuje doporučení amerických presidentů: Theodore Roosvelt, Harding, Wilson a Taft, a od některých špičkových vědců a zakladatelů amerických vedoucích korporací: Thomas A.Edison, Luther Burbank, John D. Rockefeller , F.W. Woolworth, William Wrigley, Jr., George Eastman (Eastman Kodak), Robert Dollar a jiní.... „Venerable Brotherhood of Ancient India“ učil Hilla sílu visualizace. Podle jejich rady, visualizoval Hill - devět slavných lidí z minulosti sedících kolem stolu - jako rádce. Jejich rady se ukázaly být pro Hilla velice užitečné a výnosné. Jako výsledek, se Hill stal velmi úspěšným a miliony dalších lidí - včetně mnoha amerických průmyslníků, obchodníků a politických vůdců přijaly a prokázaly úžasnou moc této starodávné šamanské techniky ve všech sférách jejich životů.... Přesto že se držel přesvědčení že všechno je jen imaginace, z toho co Hill napsal je jasné, že visualizace otevřela dveře do světa okultu: Těch devět byli Emerson, Paine Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford a Carnegie. Každou noc jsem měl poradní schůzi s touto skupinou, kterou jsem pojmenoval „Neviditelní Rádcové.“ .... V těchto imaginárních poradách, jsem žádal od každého z členů mého „kabinetu“ názor, který by každý z nich byl ochotný poskytnout. Přitom jsem každého z nich oslovoval individuálně.... Po několika měsících těchto nočních „porad“ jsem ohromen zjištěním, že těch devěd imahinárních postav se zřejmě staly skutečné. Každý z těchto devíti vyvinul individuální charakteristiky, což mne ohromilo.

Tyto noční porady se staly tak realistické, že jsem se počal obávat možných následků a na několik měsíců jsem s tím přestal. Tyto zkušenosti byly zlověstně bizarní, a tak jsem se počal obávat, že když v nich budu pokračovat, ztratím z očí ten fakt, že tyto schůzky byly pouze prožitky mé imaginace. Toto je poprvé kdy mám odvahu se o tom veřejně zmínit .... stále považuji schůzky mého „kabinetu“ za čistě imaginární, ale vedly mne po nádherných stezkách dobrodružství .... a byl jsem - zázračně - převedený přes nesčetné potíže a problémy ..... Nyní chodím k mým imaginárním rádcům s každým vážným problémem, který já nebo mí klienti máme. Výsledky jsou úžasné ...... Carl Jung se také snažil popřít realitu těchto bytostí, které ho navštěvovaly a vedly. Nakonec byl donucený připustit jejich objektivní realitu. Hill nemohl věřit tomu, že by jeho imaginace mohla dát každému, z jeho devíti „rádců“ individuální charakteristiky, které - jak se přiznal ho překvapily... A kde se brala ta moudrost, která se ukázala v mnoha případech být tak blahodárná a užitečná, když problémy, které byly za hranicemi jeho schopností, byly předneseny jeho imaginárním rádcům? Jistě, je mnohem pohodlnější věřit v sílu vlastní imaginace, než přijmout fakt, že se stal obětí okultní invaze...

Nebezpečná hra.

Psycholog/teolog Jean Houston a její manžel uvedli šamanismus do bytů. V její knize „Mind Games“ podává podrobné instrukce pro „vůdce“, jak vést skupinu do „hromadného pozměněného stavu mysli, stále se prohlubijícího transu.“ (vůdce je instruován, aby si podržel normální nezměněnou mysl pro případ, že by někdo z hráčů potřeboval pomoc dostat se z pozměněného stavu mysli. Vyvrcholení přichází ve formě setkání s „jednotkou“ nazvanou „Duch skupin, “ který se stane velmi reálným celé skupině.

Zde máme několik instrukcí od Houston a manžela, které má číst vedoucí skupiny: Shromáždili jsme se v tomto kruhu .... vytvořili kruh vědomí ... A nyní zapříčiníme aby vystoupila .... z tohoto ložiska .... bytost, kterou jsme pojmenovali „Group Spirit.“ Budeme si vědomi jeho lokace ve středu našeho kruhu. Můžeme a musíme materializovat Ducha Skupiny - dát mu dostatek materiálu, aby se mohl pro nás všechny zjevit. Budeme moci jej vidět, slyšet a dokonce dotknout se ho, kdyby nebylo potřebí určité opatrnosti....

Opatrnosti? Z jakých důvodů? Vadí „Duchu skupiny“ dotek? Ublížil by? Toto zní velmi reálně a proto je zřejmě nutné a tak to musí být pro účastníky aby mohli „vidět“, „slyšet“ a dokonce i „dotýkat“ se, kdyby to bylo dovoleno .... Člověk se nemusí zapojit do skupiny, aby získal spirituálního rádce. Šamané to vždy dělali sami. Art Ulene, lékař z Los Angeles, populární lékařský poradce na TV, vyškolený v TM, byl uveden do „guided imagery“ (vedené představy), když dělal na filmu o technikách uvolnění, s Dr. Davidem Breslerem, psychologem při UCLA.“ Ulene, který měl svého „duchovního rádce,“ vyprávěl ostatním, jak také oni mohou získat svého vlastního „partnera.“ Uvedl je do pozměněného stavu mysli, a potom doporučí aby si visualizovali nějakou „relaxační scénku“ a potom jim poví:

Pomalu se, po té vaší relaxační scéně rozhlédněte až uvidíte živého tvora. Nenechte se překvapit tím, co naleznete. Přibližte se k tomu tvoru, a požádejte, aby se on také přiblížil k vám .... A nyní je vhodná doba, aby jste se seznámili. Promluv k tomu tvoru. Řekni mu své jméno. Zeptej se na jeho. Věř nebo nevěř, odpověď dostaneš .... Potom co jste si řekli všechno, je čas vrátit se do tohoto světa. Řekni nashledanou a slib, že se opět vrátíš. Potom pomalu otevři oči ..... My všichni máme tohoto vnitřního diagnostika, tvora rádce, který může pomoci ve chvíli potřeby. Naší tvorové možná nemají příslušné diplomy, ale jejich druh medicíny funguje.....

Je toto šílenství - či něco mnohem zákeřnějšího, nebezpečného? Ti kteří se v tom angažují, každopádně udělali kontakt s něčím, co počne jako představa, ale stane se „jednotkou“ se svou vlastní osobností a funkcemi, které jsou nezávislé na tom, kdo je visualizuje. Dr.Bernie Siegel, profesor medicíny na Yale, byl šokovaný, když se to stalo jemu. Řekl: Nevěřil jsem, že to bude „fungovat“, ale kdybych byl věřil, čekal bych že uvidím Ježíše, nebo Mojžíše ... Místo toho jsem potkal George, zarostlého, dlouhovlasého. mladého muže, který měl na sobě dokonale bílý vlající háv a na hlavě jarmulku. (malá židovská čepička). Pro mě to bylo neuvěřitelné probuzení.... George byl spontánní, znalý mých citů, dokonalý rádce.“

Důvěra na nepravém místě.

Dokonalý rádce? To zní opět jako Napoleon Hill. A nebuďte překvapeni když zjistíte, že rady, které poskytoval George, byly přesně stejné jako ty, které dostával Hill od svých devíti slavných rádců. Jeden z důkazů, že toto není pouhá imaginace se nachází v „radách“, které vnitřní rádce dává. Nabízí moudrost a znalosti, které visualizující osoba nemá. Potom tyto rady jsou - s nepatrnými odchylkami ta stejná lež Hada z Edenu. Tato skutečnost by měla dát evidenci o pravém zdroji těchto rad.....

Masters a Houston navrhují, že stav pozměněné mysli je tou nejlepší cestou pro kontaktování okultních bytostí. Jejich opodstatnění je víceméně zajímavé: Je možné, že v oblasti stavu, který nazýváme normálním, vědomý kontakt s touto jinou formou života je nemožný z důvodu nějakého druhu ochrany proti tomu. Tím že pozměníme vědomí, tak nějak spouštíme obranný štít a kontakt se stává možný. (Houston Masters, „Games“)...... Ano, zdá se, že různé okultní techniky pro změnu vědomí, jako na příklad drogy byly speciálně vynalezeny aby „ztrhly ten obranný štít. Je možné, že by tento ochranný štít tam byl daný Bohem, aby se zamezilo invazi démonických jednotek? Ta nejlepší rada je: Neskloň svůj ochranný štít! Ale právě tyto techniky které štít odstraňují, jsou doporučovány a učeny nejenom od Masters, Houston-ovou a dalších New Age gurů, ale jsou také propagovány v církvi. Dveře k lidskému duchu jsou úmyslně otevírány pro okultní invazi! Bývalý vedoucí Hnutí New Age, hovoří ze zkušenosti mnoha let a praví: „Po delším pozorování (z uvnitř, jako vůdce) celé scény New Age, jsem přesvědčený, že tyto techniky (yoga, visualizace vnitřních rádců, TM a pod.) mají moc samy o sobě. Fungují, protože jsou vytvořené specificky vyhodit dveře do povětří a porazit bariéry, které tam Bůh postavil, aby zabránil okupaci démonickými bytostmi které jsem poznal jako velmi skutečné a destruktivní.“

Spíše než že by byly representanty „kolektivního nevědomí“ (jedna ze lží učená Carl Jungem, velké množství evidence ukazuje na to, že tyto „jednotky“ potkávané skrze šamanské techniky, jsou formy, které na sebe berou démoničtí duchové s úmyslem podvést a zničit lidstvo. Přest Masters a Houston - včetně dalších angažovaných v okultu - slibují, že když „budete vnitřnímu rádci-vůdci věřit, a budete mít důvěru v jeho schopnost vás vést a ochraňovat, potom budete bezpečný před jakýmkoliv nebezpečí...“ Zní to tak strašidelně jako něco, co by přestrojený vlk mohl šeptat do uší Červené Karkulce....


Jak víme, že je to skutečné?

V roce 1966 měla všechna média velikou legraci se zprávou, že se První Dámě Hillary Clintonové podařilo spojení s bývalou První Dámou Eleanor Roosveltovou. Hillary to vyvracela tvrzením, že tato konverzace byla pouze „imaginární. Mluvila Hillary sama se sebou? “ Jistě to bylo něco více! Ve skutečnosti Hillary byla vedena Jean Houston-ovou do starodávné okultní techniky visualizace .... Na jedné straně to všechno vypadá směšné - vyčarovat si v představě nějaké záhadné bytosti, které se potom zdají být skutečné - ať už to nakonec znamená cokoliv. Na druhé straně by bylo urážlivé, obvinit tyto vysoce imteligentní a vzdělané osoby z nějakého hromadného šílenství. Ano, už ta skutečnost, že lidé všech dob a ze všech koutů země měli ty stejné zkušenosti, dává tomu pečeť reality. Ovšem, skutečnost, že tyto „jednotky“ nejsou fyzické, to přináší otázku jak „skutečné“ vlastně jsou. A zde máme před sebou tu hlavní otázku: Co znamená být skutečným?

Výsledkem celosvětové transformace pomocí drog a šamanských technik je zmatek kolem „reality“, činící problém pro mnohé lidi, kteří si dříve s odpovědí byli zcela jisti. Je to co prožíváme na drogovém výletu nebo ve „vyšším vědomí“ dosaženém pomocí orientálního mysticismum „skutečná událost“, nebo je to realita, která se nachází v normálním vědomí? Stalo se velmi populárním prohlášení, že se svou myslí vytváříme vlastní vesmíry, a tím potom realita je ve stavu proměnlivosti, pro každého z nás jiná. Toto je patentovaný nesmysl pocházející z Hinduismu, kde všechno je jen „maya,“ iluze.... Logicky: Faktem, že vesmír existoval dávno před tím, nežli náš Homo sapiens si přišel „tvořit“ vesmír, by měl ten klam, který Jean Houston a jiní věší na nos důvěřivému posluchačstvu. Přesto tato „teorie“ přežívá. Vyvrátit fantasii, že my všichni sníme sen nazvaný „realita“, a dokázat, že skutečný vesmír - nezávislý na naší mysli existuje, Sir James Jeans poukázal na tři kritéria, která jsou životně důležitá pro objektivní realitu: Překvapení, kontinuita, a změna. Zde máme, co tím myslel:

Dvacet milionů lidí je náhle probuzeno ze spánku zemětřesením v Mexiko City které jich mnoho zabije v troskách domů a bytů ve kterých přebývají. Skutečnost, že byli touto událostí překvapeni - ano probuzení otřesy země o kterých jistě nesnili - je dostatečná evidence toho, že objektivní realita byla vnucena obětem. Bylo by šílenstvím tvrdit, že hurikán, který ničí obydlí nebo oheň který pohltí hotel, jsou částí nějakého společného snu, na kterém se všichni domluvili! A přesto tito guru „nového vědomí,“ kteří jsou tak populární, propagují techniku pro opuštění tohoto „běžného“ ale „iluzorního“ stavu věcí, a vstoupení do nové reality vytvořené myslí v tak zvaném stavu „vyššího vědomí“ - což je vlastně ten „pravý reálný svět....“

Druhý kriterion Jamese Jeanse k ustavení objektivní reality - kontinuita - je právě tak snadný pochopit: Po dvaceti letech se vracíte na sjezd maturantů vašeho ročníku. Ta stejná třída, kam jste kdysi chodili, kompletní s lavicemi obrazy a i prasklinami na stropě - na to všechno jste si sotva kdy vzpoměli během posledních dvaceti let. Všechno zůstalo na místě - bez jediné vaší myšlenky. Ty mladé stromy na dvoře povyrostly bez zásahu vaší mysli..... Zřejmě - vaše stará škola a její okolí, jako ten svět a vesmír nejsou nějakým snem který sníte, ale objektivní realitou která existuje zcela nezávisle od vás a zbytku lidstva. Představte si ten chaos, kdyby realita byla produktem miliard individuálních, nezávislých, někdy zapomětlivých (a i duševně chorých) myslí. Čí „realita“ by byla tou dominantní, a jak často by vaše „realita“ byla „přemožena“ „realitou“ někoho jiného, kdo by chtěl u vás prosadit tu svou? A podle jaké logiky by se dalo představit si, že miliardy lidí se tak nějak dali dohromady, a podařilo by se jim vytvořit vesmír který vnímáme - z vnitřního atomu té nejvzdálenější hvězdy - vesmír, který tu byl dávno před tím, než jsme přišli na scénu?

V té škole také nastaly změny během vaší nepřítomnosti. Ta stará škatulovitá tělocvična byla přestavěna a dnes zde stojí nová, moderní, veliká. Takové změny, přicházející bez našeho vědomí v místech na která jsme již zapoměli. Zřejmě se staly bez přičinění naší mysli. Toto také dokazuje objektivitu fyzického vesmíru kolem nás. Tato tři kritéria překvapení, kontinuita, změna také dokazují realitu okultních zkušeností, ze stejného důvodu ..... Když vědci jako Sir James Jeans prohlásí (jak on prohlásil), že vesmír je „jedna veliká myšlenka,“ nemá na mysli myšlenku lidskou, ale, jak Jeans řekl „ v mysli nějakého Věčného Ducha,“ který jediný mohl být Stvořitelem vesmíru. Velmi daleko od mentálního „tvoření,“ se lidstvo vyškrábalo až k poznání, že existuje - nezávisle na něm a na jeho imaginaci - realita, která byla zřejmě stvořena „Myslí“ která je daleko - velmi daleko za hranicemi lidského pochopení a lidských schopností. Jediná smyslu plná věc by byla zastavit svou snahu o manipulování reality a přenechat volant našeho života jeho Stvořiteli......11. Ekologie, šamanismus, věda a KřesťanstvíU kořene všech velikých spirituálních tradicí leží domorodý tep šamanismu, archaické spirituální dědictví lidstva, táhnoucí se 40 tisíc let zpět do mlhy praehistorie. Pradávná moudrost je ještě zachována a praktikována šamany domorodých kultur. Je to právě tato starodávná moudrost, která byla v naší Západní kultuře ztracena, kterou tak zoufale potřebujeme k opravě stavu extrémní nerovnováhy, nemocí a zkázy, které na této planetě nacházíme dnes.....

The Ojai Foundation..


Pouze celosvětové uznání jednoty (celistvosti) stvoření, může zajistit kritické globální vědomí, nutné pro vytvoření grafu nového kurzu udržitelné, přežitíschopné budoucnosti....

World Council of Churches....


Žijeme v jedné z nejfundamentálnějších změn v historii - změna ve skutečné struktuře pohledu na Západní idustriální společnost. Dovoluje nám znovu nahlédnout do tisíciletí explorace lidského vědomí .... to je šamanismus....

Institute of Noetic Sciences ....Šamani, které v našem „civilizovaném“ světě nazýváme „medicine men“ a „čarodějní doktoři,“ jsou strážci pozoruhodné pokladnice starodávných technik ........ tyto šamanské metody jsou si nápadně podobné po celém světě - dokonce i pro lidi, jejichž kultury jsou zcela odlišné v jiných směrech, a kteří bylli odděleni oceány a kontinenty po tisíce let....

Michael Harner -


Země požaduje, aby lidská obec převzala odpovědnost, jakou ještě žádná předešlá generace neměla. Je od nás žádáno, abychom se naučili zcela nový způsob chování a disciplíny. Toto je především úkol náboženský a spirtuální....

Thomas Berry, Adjunct Associate Profesor Emeritus - Fordham University -


Stále více si uvědomujeme, že každá snaha chránit a hýčkat naše životní prostředí, potřebuje injekci posvátné vise....

Carl Sagan to „Science Religion group in Moscow.....


......vyměnili Boží pravdu za lež, a uctívají a klanějí se tvorstvu místo Stvořiteli, který budiž požehnaný na věky! Amen........

Pavel v dopise Římanům 1:25 -


Konec Studené války zmenšil hrozbu globálního nukleárního konfliktu. Důraz se nyní klade na znečistění, které nám hrozí odevšad...... Zde v USA, ve více než 30 Státech se stalo zákonem povinné vyučování ekologických problémů na státních školách. „The National Environmental Education Act, původně vydaný v 1970, později zrušen v r. 1981, byl znovu ustavený v listopadu 1990 ........ Některé teorie, které byly publikovány aby vyvolaly všeobecnou podporu - jako na příklad zda díra v ozonové vrstvě je přirozený jevem který se cyklicky opakuje, nebo je způsobena člověkem - je diskutabilní. Naše planeta: otepluje se, nebo se ochlazuje? V šedesátých a sedmdesátých letech vědci varovali před golbálním ochlazováním - ne oteplováním. Ještě v roce 1977 US Academy of Science varovala před přiicházející dobou ledovou. Nyní jsme varováni před globálním oteplováním i přes rekordní mrazy - hrozba, kterou někteří vědci ironicky nazývají „bublinou horkého vzduchu.“

V prosinci 1933 „US News World Report přinesly hlavní exposé nazvané „Mýty Soudného Dne.“ Byly tam vyjmenovány všechny falešné poplachy, kterými ekologové strašili svět. Přesto všechno ekologické hnutí nabírá na síle a má pozornost a i podporu většiny vládních, vědeckých a náboženských vůdců....


Přirozené náboženství dneška.

Zatímco se spoléhá převážně na vědecká data za účelem podpory, ekologické hnutí je náboženství, se svou vlastní ekoteologií. Victor Ferkiss, profesor univerzity v Georgetown, prohlašuje souhlasně, že ekologický zájem „začíná premisou, že vesmír je Bohem.“ (Science Digest, November 1981). Carl Sagan, nedávno zesnulý kněz kosmického uctívání, prohlásil s autoritou: „Pakliže musíme uctívat moc větší než je naše, nedává smysl uctívat Slunce a hvězdy?“ Ne, nedává. Úcta nepřísluší věcem, ale osobám.

Člověk si nemůže nepovšimnout podobnosti mezi domorodcem, který se klaní před kusem dřeva nebo před kamenem kterým připisuje nějakou okultní sílu, nebo čarodějnici uctívající „Matičku Přírodu,“ a na druhé straně vědců a profesorů, kteří přičítají mystickým evolučním silám vytvoření lidského mozku. Je skutečnou zvráceností dávat úctu neosobnímu stvoření, namísto osobnímu Bohu který nás stvořil, perverze které se drží ve snaze vyhnout se morální odpovědnosti vůči našemu Stvořiteli. Proto Bible obviňuje jasnou formou ty, kteří jako Sagan a mnoho jeho přátel vědců, uctívají stvoření místo Stvořitele; a jasně varuje z toho vyplývající perverzi morálky a chování....

Básí ekologického hnutí je víra, že lidstvo je produktem evolučních sil, které jsou vesmíru vlastní. Podle této teorie se musíme vrátit k souladu s přírodou - naší Matkou - spíše, než s naším Stvořitelem. New „Agři,“ (a to zahrnuje zvyšující se počet vědců) přijali pohled šamanů a orientálních mystiků, že vesmír je žijícím organismem jehož integrální částí jsme my všichni. Jediné co potřebujeme je si uvědomit tuto sounáležitost s přírodou, nebo s „Univerzální Myslí,“ a prožívat tuto příslušnost skrze „vyšší stav vědomí.“

Rostoucí pohanská spiritualita ve svém uctívání tvorstva místo Stvořitele je ideální pohon pro partnerství vědy a náboženství. Už v roce 1988, Willis Harman, president „Institute of Noetic Sciences“ (založený astronautem Edgarem Mitchellem) přednášel na téma „Immanentní Smíření Vědy a Náboženství,“ smíření, ve kterém, pro pravé Křesťanství místo není. A přesto jsou Křesťané zatahováni do této koalice. Ekologická krize je používána jako ospravedlnění tohoto procesu ....... Stále větší počet vědců počíná přijímat šamanský pohled, že Matička Země je bohyně Gaia. Tato víra je propagována na vědeckých shromážděních vysokého stupně. Konference Isthmus Institutu v Dallasu pravidelně přitahuje vedoucí vědce a religionisty k diskusi na téma „věda a spiritualita.“ Většinou se odehrávají při univerzitě v Texasu, typické konference zahrnují diskuse o „spirituálních aspektech“ ekologie a o bohyni „Gaia.“ Pochopitelně, jejich pojetí „spirituálního“ je vyloženě pohanské a proti-křesťanské....


Pocta bohyni.

Jak by se dalo očekávat, víra v Gaiu je velmi přitažlivá pro feministky a dokonce i pro ty, kteří si říkají Křesťané. Rostoucí hnutí uvnitř křesťanské církve je výsledkem konference na téma „Re-Imaginace Boha, Společnosti a Církve“ z listopadu 1993 v Minneapolis, Minnesota. Jedním z plenárních řečníků byla Chung Kyun Kyung, „Presbyteriánka“ z Jižní Koreje. Ve svém hlavním vystoupení před tímto „křesťanským“ posluchačstvem Chung prohlásila: „Chtěla bych vám ukázat tři obrazy Boha, tak známé v Asii, a vysvětlit jak tyto obrazy transformovaly mé Křesťanství a mé teologické pochopení Boha. Tyto tři bohyně, které vám chci představit jsou KALI, QUANI a ENNA. Tyto tři jsou mou novou Trojicí. Kali je pro mne bohyní spravedlnosti ... Kali je většinou lokalizována v Indii a ve Šri Lanka, je to obraz Hindů ...... Quani je buddhistický obraz boha. Enna znamená matku a znamená Zemi. Je domorodou bohyní Filipín ... Křesťanská církev byla vždy patriarchální . A proto jsme zde, abychom zničili patriarchální modloslužebnictví Křesťanství.....“

Namísto aby byla z Křesťanství okažitě exkomunikována za své otevřené urážky, Chung požívá vysoké úcty. Osmnáct měsíců před konferencí v Mineapolis, měla plenární proslov na Sedmém Světovém Sněmu Církví (únor 1992) v Canberra, Austrálii. Člověku jde mráz po zádech, má-li opakovat její zlostná a nenávistná slova proti Bohu Bible a její zlou perverzi Křesťanství a Svatého Ducha. A přesto delegáti WCC jí poctili dlouhotrvajícím potleskem. Ecumenical Press Service oznámila:

V kombinaci slovních ohňostrojů a korejských domorodých tanečníků, Chung podala dramatickou evokaci ženského Svatého Ducha. Tohoto Ducha spojila s Hagar, egyptskou otrokyní z Genese, o které Chung prohlásila, že byla „vykořistěna a opuštěna Abrahámem a Sárou.“ ..... Potom Chung spálila útržky papíru, kde byly napsána jména dalších vykořisťovaných duchů - které byly plné „han,“ korejské slovo pro hněv - a ztotožnila je s obětmi Holocaustu, s bojovníky za svobodu, s povražděnými obhájci ne-násilí, s korejskými ženami žijícími ze dne na den, s chudými, a s japonskou „prostituční armádou“ z Druhé Světové Války. Nakonec Chung prohlásila: „Vím také, že už víc nevěřím ve všemohoucího „macho“ válečníka Boha, který zachraňuje všechny dobré a trestá špatné.“

V té stejné plenární řeči řekla Chung o Svatém Duchu: „Neobtěžujte Ducha a nevolejte jí pořád! Ona má s námi plné ruce práce!“ Osmnáctkrát volala duchy mrtvých, kteří trpěli v minulosti bezpráví. Prohlásila, že „bez slyšení pláče těchto duchů, nemůžeme slyšet hlas Svatého Ducha.“ Potom když znovu přivolala duchy mrtvých, Chung řekla: „Doufám, že se necítíte nepohodlně se všemi těmi duchy všude kolem nás.“ Ve stejném démonickém duchu pracují šamané......

Většina lidí angažovaných v ekologickém hnutí jsou proti-Křesťané, kteří viní Bibli a Křesťanství za údajné ekologické krize. Ve jejich slavné televizní sérii, Joseph Campbell říká Bill Moyersovi: „Křesťanské oddělení hmoty od ducha přírodu vykastrovalo. A evropská mysl a evropský způsob života byly, vlastně touto separací oslabeny. Ta pravá spiritualita, která by přišla ve spojení ducha a hmoty, byla tímto zabita.“ (Campbell with Moyers: Power of Myth). A přesto Campbell odmítá to největší možné spojení ducha s hmotou: Inkarnace Ježíše Krista, kdy se Bůh narodil do světa a stal se člověkem.....


Křesťané přicházejí na palubu.

Křesťané se připojují k protikřesťanskému ekumenickému hnutí a křesťanská média se o něm zmiňují s chválou. Jednou z prvních oranizací byla „North American Conference on Religion and Ecology „ (NACRE). Její první mezinárodní konference byla v květnu 16-19 1990, v National Cathedral ve Washingtonu D.C. Ve své roli, jako president „World Wide Fund for Nature, jeho královská výsost princ Filip - vévoda z Edinburgu, byl hlavním organizátorem něčeho, o čem se domníval že se stane „Událost Assisi Severní Ameriky,“ ekologická konference, naplánovaná podle shromáždění papeže Jana Pavla II. v Assisi, kde se sešli v roce 1986 náboženští vůdci z celého světa, aby se modlili za mír. Vrcholem této čtyřdenní události byla „Mezináboženská Oslava a Náboženské Perspektivy na Přírodu,“ (Interfaith Ceremony and Religious Perspectives on Nature): Buddhisté, Židé, Muslimové, Sikhové, Lummi Indiáni, Křesťané a jejich učení, týkající se konservace a přírody. Následovalo požehnání Katedrály a dubového háje. (NACRE brožura „Inter-continental conference on caring for creation“).

V březnu 1991 „The Southern Baptist Christian Life Commision“ vedená Richardem Land-em „uvedla první seminář o životním prostředí. Později ve stejný rok, „United Church of Christ“ počal ekologický sumit pro menšiny.... Největší černošská denominace, „The National Baptist Convention USA,“ se počla angažovat v ekologii v tom stejném čase. Také „Evangelicals fo Social Action“ (Ron Sider, ředitel), pomáhali organizovat shromáždění vědců a náboženských osobností pro diskusi o záchraně přírody. Několik hlavních (mainline) protestantských denominací společně s vůdci jako Robert Schuller, „World Vision“ president Robert Seiple, a David McKenna, president „Asbury Teological Seminary“ nadšeně nabídli podporu něčemu, co je povětšině pohanské hnutí.. (Christianity Today, August 19 1991).

Jako příklad podpory křesťanských médií pro tuto otevřeně pohanskou záležitost a zapojení i nejvyšších křesťanských kruhů, „Christianity Today“ s radostí tuto konferenci komentovalo. Ani zmínka nepadla o tom, že vznikla z moskevského okultu „New Age Global Forum“ na kterém Carl Sagan navrhnul, že Země by měla být „považována za svatou,“ a vyzval lidi aby „s ní zacházeli s úctou a respektem“ - ne proto že ji udělal Bůh, ale protože ona - Gaia - udělala nás..... (Christianity Today, August 19 1991).

V květnu 1992 vedoucí evangelíci opět vytvořili koalici „vědy a náboženství“ sponsorovanou „Joint Appeal by Religion and Science“ for Environment.“ Sagan byl spolupředsedou s James Parks Mortonem, děkanem „Cathedral of St.John the Divine in New York City“ Více než 150 vědců teologů a politiků se sešlo ve Washingtonu D.C. s vedoucími Kongresu. Mezi účastníky z náboženské strany byli : „National Council of Churches,“ „National Conference of Catholic Bishops,“ „The Consultation of the Environment and Jewish Life,“ a „World Vision.“

„Joint Appeal“ má základnu v ohromné Episcopal Cathedral of Sain John the Divine, která je baštou New Age/Ecumenical/ antikristova podvodu, kde je vystavena na kříži ženská postava tak zvaná „Krista.“ Její, Boha urážející děkan James Parks Morton prohlásil: “Stále více a více nás to nutí si uvědomit, že tělo Kristovo je Země - biosféra - je kůže, která zahrnuje nás všechny.“ (Tarrytown News, 1984). Ze schůzky v květnu 1992 vyšlo konsorcium pro životní prostředí, „The National Religious Partnership fot the Environment,“ který zahrnoval „US Catholic Conference,“ „The National Council of Churches,“ The Evangelical Environmental Network, a „Consultation for Jewish Life and Environment.“

Ještě další, podobná organizace „National Religious Partnership for the Environment,“ NRPE, byla založena v r.1993 vicepresidentem Al Gorem, který je také aktivní v „Joint Appeal.“ Také NRPE má svou bási v Saint John the Divine a distribuovala desetitisíce balíčků obsahujících ekologicky zaměřené modlitby, nápady pro kázání, a pro nedělní školy, katolickým, protestantským, židovským a evangelickým kongregacím po celé zemi. Kromě „World Vision,“ jiné evangelické organizace, které se angažují jsou „Soujourners,“ a „InterVarsity Christian Fellowship.“ Ředitel NRPE je právě tak přesvědčený „ekokrize“ ztransformuje to co je dnes na to „co bude náboženským (a „Křesťanským“) ve dvacátém prvním století....“


Předefinovat Křesťanství skrze ekologii.

Richard Austin, jeden z mluvčích na „Earth Care“ konferenci prohlásil: „Kristus je na sto procent Bůh a na sto procent Země .... On přišel zachránit svět....“ Potom dodal, že zachránit Zemi je také naším úkolem: „Slyším, jak nás Bible volá abychom zachránili Stvoření před zkázou...“ (Calvary Contender, June 1996). Ale Kristus prohlásil: “Vy jste zdola, já jsem zhora; vy jste z tohoto světa, Já z tohoto světa nejsem“ Jan 8:23. Kromě toho, „Slovem jsou udržována nebesa i země do dne soudu .... ve kterém nebe zmizí s velikým hlukem a prvky se roztaví v žáru; také země a vše co je na ní shoří..“ (2 Petr 3:7, 10).

Thomas Perry, katolický kněz, říká že ekologická krize si vyžaduje „nový smysl toho, čemu se říká být člověkem, a nový pohled na to, jak věci být mají. Musí být zrevidováno všechno to, co Bible říká o smyslu lidstva. Musí změnit důraz od možného nebe na péči o Zemi, etika a morálka musí zahrnovat práva přirozeného světa. „Larry Rasmussen, profesor při „Union Theological Seminary,“ volá po „biospirituální víře, ve které je člověk částí přirozeného řádu věcí, s pražádným nárokem na zdroje a žádným speciálním právem na Boží lásku....“ (The Oregonian, April 10. 1993). Takováto pohanská pošetilost získává na popularitě mezi evangelíky, kteří tvrdí, že Kristův rozkaz učit evangelium, zahrnuje také záchranu životního prostředí..... Taková je zpráva jednoho kurzu nazvaným „Environmental Stewardship: A biblical Perspective,“ který se učí při „Mission University of the Nations“ se střediskem na Hawaii. A tak Křesťané uzavírají kompromitující partnerství s Pohany a marní svůj čas na snahách v péči o Zemi, místo přípravy duší na věčnost......

Ano, máme být rozšafní ve spotřebě přírodních zdrojů. Ovšem, mnoho varování ohledně ekologických problémů jsou přehnané alarmy s cílem propagovat humanistická řešení. Navíc, většina problémů tohoto druhu je následek sobectví hříšného člověka a korupce bezbožných vlád. Kristus nás nepovolal k reformaci společnosti. Člověk potřebuje regeneraci - znovuzrození skrze víru v Krista. Zatím co jsou zcela oprávněné zájmy zahrnující tento čas na zemi, mnohem větší by měl být zájem pro věčnost a nebe... Paul Gorman, výkonný ředitel „Joint Appeal“ řekl, že „péče o Zemi, je částí toho, co se bude nazývat náboženstvím v budoucnosti. Ano, hnutí pro životní prostředí počalo redefinovat to, co znamená být Křesťanem......“

Růst nábožensko-vědecké koalice.

Nové partnerství mezi náboženstvím, vědou a politikou počalo s „Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human Survival“ v 1985. Spirituální a političtí vůdcové z pěti kontinentů, a pět hlavních náboženstvích světa se sešlo, aby naplánovalo ekologickou spásu a světový mír. Účastníci vydali společnou deklaraci: „Vstupujeme do éry globálního občanství.. Toto nové vědomí převyšuje všechny bariéry rasy a náboženství, ideologie a národnosti. Máme před očima visi nové obce, kde lidské násilí ustoupí, a vznikne věk vzájemně zabezpečeného blahobytu a míru....“ Pozor na dobu, kdy lidstvo se počne domnívat, že dosáhlo bezpečí a míru! (1 Tesalonským 5:3) !! Tato dohoda vedla v roce 1988 k pětidennímu „Globálnímu Fóru“ v Oxfordu, Anglii. Náboženské a politické osobnosti (ke kterým se v tuto dobu připojili i vedoucí vědci), z 52 zemí se opět setkali aby „spojili všechny víry se všemi politickými postojemi...“ Mezi účastníky byli i US senátoři a vedoucí vědci, členové Nejvyšších Sovětů a Sovětská Akademie Věd, UN Secretary General, arcibiskup z Canterbury, dnes již mrtvá Matka Teresa, a Dalai Lama, členové kabinetu, kardinálové, swamis, rabíni, imánové, mnichové. Konečné Prohlášení Konference bylo: „Byli jsme sem přivedeni v zájmu o globální přežití, a odvodili jsme z tohoto setkání živé uvědomění si sounáležitosti humanity ... a uvědomění si faktu, že každá lidská bytost má jak spirituální, tak i politický rozměr..... Každý z nás byl zkušeností z této konference pozměněn ..... přijali jsme závazky, které jsou neodvolatelné...“


Zelené „Křesťanství.“

Michal Gorbačev, v té době ještě president Sovětského Svazu, byl pochopitelně jedním z plenárních řečníků na Globálním Fóru 1990. Ve své řeči, jako ateista, Gorbačev vyzval lidstvo, aby se samířilo s přírodou - spíše než s Bohem, který ji stvořil. Řekl: “Lidstvo je součástí jediné a integrální biosféry ... „ekologizace“ politiky si vyžaduje ... zformování nového současného postoje k přírodě ... vrátit člověku pocit, že je částí přírody. Žádné morální zlepšení se jinak nestane....“

I když už není presidentem Ruska, Gorbaěev má dnes více vlivu, než kdykoliv před tím. Jeho bohatě podporované „Gorbachev Foundation USA, “ má své kanceláře s pohledem na Golden Gate Bridge v San Francisku. Poradce při uzavírání US vojenských základen, Gorbačev je také presidentem ekologického hlídacího psa, „Green Cross International,“ dítě Global Forum-u, se sídlem v Haagu. Zelený kříž? Jaké právo má Gorbačev a jeho organizace přemalovat kříž pokrytý rudou krví Krista za naše hříchy - v něco zeleného? A přesto to je přesně to, co se děje se zprávou od kříže, skrze hnutí pro životní prostředí! Zelené hnutí je humanistický pokus restaurovat ztracený Ráj Edenu, aniž by lidé uznali problém lidského povstání proti Bohu....

Ano, znečisťování a chtivé vykořisťování životního prostředí je hloupé a špatné. Ale pošetilé a zlé uctívání Matky Země, a pohled že každý druh je posvátný a má stejná práva jako člověk - je ještě horší, a přesto tato filosofie je propagována dnešními vládci. A cesta zpět už není...... Na konferencích o životním prostředí nychází člověk letáčky a přednášky jako „Ozelenění Velkého Města,“ „Ozelenění Církve.“ První poukazuje na roli „Katedrály sv. Jana Božského“ v New Yorku. Druhý je popsán jako „Rozvoj ekologicky informované teologie, spirituality a ekologické praxe v křesťanských církvích.“ Ano, církve vstoupily do „zeleného“ hnutí a křesťanští vedoucí jsou ozvěnou této filosofie.

Richard Foster, o kterém budeme později hovořit více v pozdější kapitole, se stal novým „guru“ pro evangelíky se svým bestsellerem „Celebration of Discipline“ z roku 1978. To uvedlo mnohého Křesťana do okultu tím že radí určité okultní techniky (včetně visualizace Krista). Foster radí tak zvané „ustředění dolů“ (centering down) pomocí Východní mystické techniky a meditace: „Potom co jste získali určitopu zručnost v „centering down,“ přidejte pět až deset minut meditace na nějaký aspekt stvoření. Vyberte si něco ve stvořeném řádu jako strom, rostlinu, ptáka, list, oblak, a každý den nad tím poctivě a zbožně medituj ... neměli bychom vynechat tento způsob Boží milosti....“ (Richard Foster, Celebration of Discipline: The Path to spiritual Growth“)...


Věda, Evoluce, Náboženství.

Pohanské uctívání přírody bylo velebeno na konferenci „Re-Imaging God,“ kterou navštívilo mnoho domnělých evangelíků. Kromě pozvání „ducha Země, Vzduchu a Vod, Chung Kyun Kyung prohlásila: „Mnoho Asijců vidí boha ve větru, v ohni, ve stromech, v oceánu. My s bohem žijeme - je to pouhá energie ..... Věříme, že tato životodárná energie přichází od boha a existuje všude - je ve slunci, v oceánu, přichází ze země, a ze stromů. Prosíme boha o povolení používat tuto život dávající energii pro své potřebné sestry a bratry. Cítíte-li se velmi unavený, jděte k velkému stromu a požádejte „dej mi trochu tvé životní energie!“ (Campbell with Moyers, Power of Myth).

Koalice mezi náboženstvím a vědou pro ekologickou záchranu Země, získává na síle. Slyšíme Boha urážející prohlášení týkající se Země, od konservativních „křesťanských“ osobností - zvláště z římsko-katolické církve. Carl Sagan, ateista a zapřísáíhlý odpůrce Křesťanství, před svou smrtí měl několik pochvalných poznámek ohledně náboženství. Sagan zřetelně vstoupil do nové koalice. Nadšeně citoval následující slova papeže Jana Pavla II : „Věda je schopna očistit náboženství od omylů a pověr. Náboženství může očistit vědu od modloslužebnictví a falešného absolutna. Každý může přivést toho druhého do širšího světa, světa ve kterém budou rozkvétat oba.... Takové mosty musí být opatrovány a povzbuzovány. Nikde to není tak jasné, jako v dnešní krizi životního prostředí ..... Má to potenciál spojit a obnovit náboženský život....“

Věda bude hlavním ekumenickým faktorem ve vytvoření světového náboženství. Již jsme vysvětlili, jak římsko-katolická církev byla obzvláště postrašena vědou a tím také nejvíce chtivá přijmout cokoliv, co by věda ke smíření navrhla. Když Dalai Lama, blízký přitel papeže Jana Pavla II. přijel, aby se zúčastnil „Earth Summit“ v Rio de Janeiro v červnu 1992, byl vřele přivítán kardinálem Eugenio de Araujo Sales. (National Catholic Reporter, June 19 1992). Římsko-katolická církev byla jedinou církví, která měla právo účasti, protože Vatikán je svrchovaným státem na stejné úrovni jako USA, Velká Britanie, atd.... Ve své proslovu na tomto sumitu, tajemník UN volal svět k návratu do pohanského uctívání přírody:

Nad morální smlouvou s Bohem, nad společenskými smlouvami ustavenými mezi lidmi, musíme nyní uzavřít smlouvu s přírodou, s touto Zemí, které vděčíme za vlastní existenci, a která nám dává život. Našim starodávným předkům byl Nil bohem, kterého uctívali právě tak, jako Rýn, nekonečný zdroj evropských mýtů, nebo Amazonský prales, matka pralesů. Skrze celý svět byla příroda obydlím božských bytostí, které daly prales, poušť nebo hory, osobnosti které vyžadovaly uctívání a respekt. Země měla duši. Najít opět tu duši a dát jí nový život, to je účelem sumitu v Riu.“

Gorbačev tvrdí, že „hlavním účelem ´Zeleného Kříže´ je přivést národy dohromady .... stimulovat nové vědomí životního prostředí ... vrátit Člověka k poznání, že je částí přírody.“ Žádat od člověka, aby uznal že je částí přírody je doznáním že částí přírody není! Tvorové přírody takové pobízení nepotřebují. Přesto Gorbačev připouští, že „souboj s přírodou je životně důležitý pro naše technologie.“

Rádia, televize, letadla, počítače, opery a umění nejsou přirozené. Právě tak nejsou ambulance, lékaři, nemocnice a soucit - a právě zde jsme konfrontováni hlavní kontradikcí uvnitř ekologického hnutí a evoluční teorií, na které je založeno! Sir John Eccles píše: „Existence lidské morálky a etiky je jasně v rozporu s teorií, která vysvětluje veškeré chování v termínech sebezáchovy a záchovy druhů..“


Iracionalita ekologických případů.

Lidské svědomí stojí jako pevný svědek proti Darwinismu a celému ekologickému hnutí, které je na něm založené. Dokonce i ti nejfanatičtější obhájci evoluce jsou kontradikcemi ve svých životech. Chcete-li být konzistentní, musíte zavřít všechny nemocnice, skončit s jakýmkoliv léčením, a nechat slabé zahynout. Nakonec - evoluce požaduje, aby jen ti nejschopnější přežili. Ale člověk je nucený svým svědomím být soucitný, protože byl stvořený k obrazu Boha, který „je láska.“

Lékařsky prodlužovat život těm, kteří mají genetické vady či nemoce, pracuje proti evoluci, protože umožňuje takovým aby reprodukovali a tak přenášejí své genetické nedostatky na další generace a tím oslabují druh. Je-li evoluce pravdou, potom musíme zastavit pátrání po léku proti Aids a nechat je vymřít. A jelikož Aids je převážně nemocí homosexuálů, příroda by měla mít právo zničit ty, kteří praktikují nepopíratelně nepřirozený sex a nerozmnožují se. Čím dříve lidé s takovými „nedostatky“ všeho druhu zemřou, tím bude lépe pro přežití druhu!

Pakliže se zastavení veškeré pomoci nemocným zdá být kruté, položte vinu na přírodu - je to její způsob! Neviňte osobního, milujícího a laskavého Stvořitele, který do nás vložil kapacitu soucitu. Kdybychom byli skutečně produktem přírody, nikdy by se nám nepříčilo nechat slabé a nemocné vymřít! Pokus evolucionisty o obě alternativy v jednom - popřít osobního Stvořitele a přesto se držet morálky a soucitu, které se nemohly vyvinout v přírodě - odhaluje lež, která se učí jako fakt na školách.

Na jejich televizních sériích Joseph Campbell říká Bill Moyersovi že „impulsy přírody jsou ty, které dávají životu opravdovost, autentičnost, ne pravidla, která přicházejí od nadpřirozené autority..“ Právě naopak! „Impulsy přírody“ nám dávají tesákový a drápový zákon džungle. Osobní Stvořitel nám nařizuje, abychom milovali jeden druhého. Kdyby evoluce byla pravdou, potom cokoliv člověk udělal - od přepadávání až k válkám by byla přirozená akce, proti které by se nedalo nic namítat! Policie, soudy, vězení a obvinění ze zločinnosti by musely být zrušeny. Pakliže je člověk jen vysoce vyvinutým zvířetem, potom nemůžeme podávat stížnost nebo obvinění z morálního hlediska proti čemukoliv on činí o nic více než proti kterémukoliv zvířeti!


Trochu rozumu, prosím!

V přírodě neexistuje „správné či nesprávné.“ Určitě není „nesprávné“ pro sopku chrlit jedovaté plyna do vzduchu. Cokoliv příroda a její děti dělají je prostě „přirozené.“ Pakliže je člověk produktem přírody skrze evoluci, potom cokoliv dělá, je prostě „přirozené.“ A proto nemůže být „nesprávné,“ když člověkem udělaná továrna vypouští nečistoty do vzduchu nebo automobily otravují plíce. Pakliže jsme součástí přírody, nemůžeme mít zákony proti znečisťování prostředí.

Pokud se týká bouří a hluku kolem ohrožených druhů - copak příroda nesprovodila ze světa nespočetně druhů za miliony let? Nebo, copak se už někdy nějaký druh rozhodl zachránit druh jiný? Tak proč by tak měl činit člověk? Tím že zničí tvory, stojící mu v cestě, člověk, jako nejvyšší predátor, tím přece plní svůj „vývojový smysl“ - což je přežít na úkor druhých .... Vlastně by to byl zásah do přírody - je-li člověk její částí - zakázat mu zabití bisona nebo jiného člověka! Proč by člověku mělo být bráněno v zabíjení kořisti, pakliže koyot, lev nebo vlk, tak činit mohou?

Poctivá logika diskredituje ekologické hnutí a evoluční teorii v jeho pozadí. Člověk nemůže věřit v evoluci a zároveň v ekologické zachování druhů nebo habitatu. Neměl by existovat ani zájem o ochranu „ohrožených druhů“ ani pro ekologické vylepšení stavu planety. Pakliže je evoluce faktem, potom když člověk, jako výsledek evoluce jeho mozku, nervového systému a psyché zničí Zemi v nukleárním holokaustu či způsobí nějakou jinou ekologickou katastrofu - v širokém pohledu vyvíjejícího se vesmíru - toto musí být považováno za pokrok, jelikož to bylo zapříčiněno evolucí!

Na druhé straně, již ta skutečnost, že člověk je schopný uvažovat o ekologii a o přežití druhů včetně sebe, ukazuje na to, že on sám není produktem těchto sil, ale tím že má moc do nich zasahovat, musí mít vyšší původ. Je zřejmé, že nestvořil sám sebe ..... Jasně - člověk není evoluční potomek matičky přírody, ale byl stvořený k obrazu Boha. Pouze inteligentní Stvořitel mohl přivést lidstvo do existence. A jelikož je tomu tak, řešení problémů člověka neleží v návratu k přírodě a naslouchání co říká Země - jak nám kdekdo radí, ale dostat se do spojení s Bohem, který nás stvořil a podřídit se Jeho vůli.....


Okultní spojení.

23 ledna 1997, od 17.30 do 17.35 Greenwich času, „Gaia Mind Project“ držel „Simultaneous Global Meditation and Prayer.“ Cílem bylo: v okamžiku „archetypically appropriate planetary alignment“ (ve správném položení planet) aby miliony lidí kolem světa se zabraly do „současné meditace a modlitby“ s úmyslem „pokročit ve vývoji vědomí.“ (Marilyn Ferguson, „Brain/Mind/Newsletter). Opět vidíme evoluci v srdci okultu - a používání visualizace -nejmocnější okultní techniky. Leták organizující tuto událost prohlašoval: „Doufáme, že společným spojením budeme moci iniciovat posuv v chápání našeho vztahu k bohyni Gaia ... ve které my chápeme sami sebe jako vynořující se sebeobrážení vědomí živé Země.“ (in which we recognize ourselves as the living Eath´s emergent self-reflexive consciousness). Naším záměrem je použít tuto astrologickou mandalu (jakékoliv symbolické zobrazení vesmíru) abychom ztotožnili - na jeden okamžik - ozvučný výraz sjednocené globální mysli. Možná že skrze sílu úmyslné synergie (spolupůsobení) budeme moci jako katalyzátor v evoluci vědomí a počít globální hojení.

Forma účasti je jednoduchá. Dvacátého třetího ledna medituj, modli se, či čiň něco, co by tě přivedlo do kontaktu s Božským - po dobu pěti minut počínaje 17.30 GMT. Potom v 17.35 se zapoj do jedné minuty soustředěné visualizace. Bílé světlo by byl asi tím nejlepším univerzálním a spirituálním prototypem, proto navrhujeme, aby jste si společně visualizovali bílé světlo jako metodu k dojití ozvuku v okamžiku kdy astrologický hvězdný vzor bude přesně v New Yorku. Astrologicky toto speciální datum představuje první v sérii neobvykle řídkých mnoho-konjukcích, v prvních stupních Aquária, překlenujících několik týdnů. Jako prototyp, hlavní planety zúčastněné, představují laskavou expansi spirituálního osvobození ..... Vaše pomoc je velmi důležitá pro rozšíření uvědomění si této příležitosti v katalyzování transformace globálního vědomí ...

Zde máme všechny prvky okultu, o kterém jsme do teď uvažovali: naše sounáležitost (oneness) s vesmírem, sílu mysli, evoluci a transformaci vědomí, astrologii, spiritualitu, a osvobození. Tituly a popisy „Pre-Conference Institut-u“ při typické conferenci na životní prostředí nám dává další evidenci o tom, že když je ekologické hnutí podporováno vědou, je to věda smíchaná s okultem:

Používání expresivního umění za účelem poznání našeho spojení se všemi formami života.

Cítěním a vnímáním můžeme naslouchat našim vnitřním hlasům a hlasu přírody. Jak cestujeme do hlubin mysterií a životnosti naší vlastní přirozenosti, napojujeme se na tyto energie ve všech formách života.


Země a Duch ve veřejné výchově.

Spiritualitu zavádíme do školních tříd v přestrojení za řešení ekologických problémů. A tak, na vzdory údajné separaci církve od státu, která zakazuje propagaci Křesťanství na veřejných školách, staré pohanské náboženství uctívání přírody a domorodých spiritualit má povolený vstup....


Živá Země: Židovská zkušenost.

Judaismus je zakořeněný v mocném uvědomění si jednoty života.Židovské zvyky nabízejí denní příležitosti pro poctu a oslavu našeho vztahu k Zemi. Při této příležitosti probádáme židovské metody pro spojení se Zemí. (Nový pohled na křesťanské mystérie: Perspektivy z Nové Kosmologie.)

Institute se bude zabírat s předefinováním a změnou myšlení na hlavní témata Křesťanství. (Zde máme opět barvení Křesťanství „na zeleno“).


Posvátné symboly Bohyně.

S poukazem na léta ztrávená průzkumem uctívání této starodávné bohyně .... Merlin povede toto bádání o moudrosti a síle tradice této bohyně. Podívá se na příspěvky této rostoucí Zemi-ctící spiritualitu, na vyvolávání magických sil...


Hlubina času a hojení našeho světa.

Zde máme koncept naší planety když živý systém se pohybuje po rovině poznávání zkušeností, který je jak intimní, tak i moc dávající, skrze posuv vlastní identity od mrňavého, separovaného „já“ k uvědomění si interexistence se všemi bytostmi....

My jsme Země a Kosmos.

Deepak Chopra je klasickým příkladem chyby naturalismu v rozlišení hmoty od ducha, a hmoty od morálky. Jde tak daleko, že navrhuje ovlivnění lidských vztahů, vztahy mezi atomy a částečkami na „kvantové rovině.“ Taková mystická pošetilost je proti zdravému rozumu a všem zkušenostem. Je to ovšem přirozený důsledek víry že “Všechno je jeden,“ a že Země je živým tvorem nazvaná „Gaia,“ že celý vesmír je jedna živá bytost s univerzálním vědomím, jehož my jsme integrální částí. Říká Chopra:

Všechno ve vesmíru ovlivňuje všechno ostatní .... Když si uvědomíte, že každý elektron, který vibruje je příčinou vibrace vesmíru, potom vás udeří, když si uvědomíte moc obsaženou ve vašich volbách. A když aplikujeme tyto poznatky na naše osobní a profesionální životy, činíme pozitivní evoluční změny, které se rozšíří do světa....“ (Deepak Chopra´s „Infinite Possibilities for Body, Mind Soul - November 1996).

Neexistuje evidence, že vibrace jednoho elektronu třese vesmírem právě tak, jako že individuální volba má univerzální dopad. Přesto Chopra prohlašuje, že každý z nás představuje „hologram vesmíru ... všechny kvality v kterémkoliv vztahu jsou také částí naší vlastní „psyché.“ Přestože tento nesmysl je v kontradikci se zdravým rozumem, vzrušil imaginaci těch, kteří jsou v ekologickém hnutí..

Tato mystická víra ve spojení všeho se vším podporuje šamanskou fantasii, že lidské vědomí může změnit životní prostředí. Mnoho pokusů na této víře založených bylo zamířeno na zahojení naší planety zainteresovat miliony lidí po celém světě pro visualizaci míru a meditaci o ekologickém zdraví. O jednom z nedávných pokusů jsme se již zmínili, ale tyto snahy jdou zpět až deset let. Magazín „Science of Mind,“ v listopadu 1986 přinesl toto oznámení:

Třicátého prvního prosince 1986 od 12 hodin vpoledne se miliony lidí po celém světě shromáždí v duchu a současně vyšlou svou lásku a světlo v meditacích, modlitbách, zpěvu či jakékoliv jiné formě uctívání které je jim nejbližší. Budou visualizovat svět jako plný míru, harmonie a rovnováhy, kde každý má co potřebuje aby mohl žít produktivní a plný život....

Máme příležitost jako jednotlivci a jako tělo světa, abychom počali hojit a přivést naší planetu do harmonie a rovnováhy - celosvětovou, nedenominační, nepolitickou, svépomocnou snahou, která spojí lidi ve společném svazku a za společným cílem: MÍR NA ZEMI ....

Pohlédněte do sebe a shledáte jedinou Přítomnost, jedinou Moc, jedinou Příčinu a jedinou Činnost vašeho věčného života. Staňte se otevřeným tunelem pro slavné vyjádření tohoto nekonečného „Já“.... My, kteří tvoříme časopis „Science of Mind“ doufáme že vy - naši čtenáři - se připojíte k této Hojící Meditaci.“ Chceme připomenout, že se jedná o skutečnou energii, skutečnou sílu, a skutečné možnosti jak přispět k světu plného míru..“

Na vzdory údajně „skutečné energii a skutečné síle“ vyprodukované touto a i jinými událostmi , podmínky na Zemi se nezlepšily, ale jsou stále horší... Přesto všechno, tyto absurdní snahy pokračují až dodnes. Bůh, který nás stvořil je popírán a toto „nekonečné Já“ je zbožšťováno na Jeho místě....

Šamanská spojka..

Profesor Jeanne Achterberg z „University of Texas Health Science Center“ poukazuje na to, co všichni už víme: Šamanismus je na Západě vítán. Achterberg říká, že částí důvodu „je všeobecný pocit, že něco schází ve školení a chování psychiatrů..“ Profesorka k tomu dodává:“Šamanismus nás může mnoho naučit, obzvláště pokud se to týká těch nejtěžších úkolů nás, kteří pracujeme v oboru pomáhání: Naučit se ctít jedinečnost cesty každého jednotlivce..... Opět, Ježíš Kristus je jako cesta odmítnut.....

Hillary Clinton už dlouho propagovala šamanismus, včetně veřejného schvalování.. „Time“ magazín, když Hillary dal na první stránku s nadpisem „NEJMOCNĚJŠÍ ŽENA,“ prohlásil v článku: „Už tím, že je sama sebou, Hillary Rodham Clinton předefinovala roli První Dámy.“ Uvniř byla fotografie této „nejmocnější ženy světa“ (která o sobě tvrdí že je Křesťankou), s hlavou skloněnou v úctě, a je jí „žehnáno“ Indiánem Severní Ameriky - spirituálním hojičem - šamanem z Montany...

Praxe šamanismu, která se dnes často nazývá New Age, je nerozlučně spjata s hnutím za životní prostředí. Jak už jsme poznali, šamanismus se týká kontaktování nefyzických „jednotek“ za účelem získání speciálních znalostí a síly. Robert Vetter, antropolog, vypráví příběh Johna Tallhorse, o kterém se věří, že je posledním medicinmanem Komančů, který je naživu. Měl nevyléčitelnou rakovinu, vydal všechny své peníze za lékaře a nakonec se obrátil „k tradičním cestám lidu a rozhodl se pro cestu pátrání po vizích.“

Sám v noci na osamělém místě - potom co se celý den postil a čtyřikrát se pomodlil, podle víry, že „tabákový kouř nese modlitby do nebes,“ se pojednou střetl s něčím, co ho vyděsilo. Tallhorse tvrdí, že to byl duch Aunnah Parker, slavný bojovník a vůdce Komančů, kterého rozpoznal z obrazu. Vypráví Tallhorse, „vydechl na mne oheň a zcela mne ochrnul. Ležel jsem tam jako mrtvý až na mne propmluvil.“ Tallhorse pokračoval: „Podíval se na mne a řekl, ´co tu synu děláš? S tebou nic zlého není!“ Řekl jsem : „Jsem nemocný.“ On řekl,“ Ne. ... Jitro přichází, synu. Tam venku je jeden, o kterém říkají, že je opravdu nemocný. Řekli mi abych ho navštívil než půjdu ..... Celý svět se zastavil na krátký moment právě před rozbřeskem .... doba ve které vycházejí duchové.

Toto je zajímavý případ, protože Tallhorse o visualizaci ( setkat se s duchovním rádcem) nevěděl nic. Ten duch, (démon vydávající se za někoho) přišel bez očekávání a pozvání. Prvek překvapení, jak jsme viděli je jednou ze známek skutečného prožitku. Co se odehrálo -včetně vyléčené rakoviny - bylo spontánní a nemohla to být halucinace vytvořená očekáváním.

Pro šámana, tyto spirituální bytosti, které potkal při svém pátrání, jsou spojené se Zemí. Eagle Man, moderní šáman se zmiňuje pochvalně o domorodých Američanech, kteří - údajně - dali světu dary jako „výsledek jejich hlubokého spirituálního spojení s přírodou.“ Potom dodává, “Vrátit se zpět k přírodě bude klíčem k záchraně planety.“ (Ed McGaa, Eagle Man, Rainbow Tribe: Ordinary People Journeying on the Red Road“, 1962).

Návrat k přírodě je základní zpráva, která přichází z téměř všech komunikací okultního světa. Marilyn Ferguson tvrdí, že „nový paradigm (vzor) vidí lidstvo zakotvené v přírodě. „Ramtha“, skrze J.Z Knighta posílá stejné zprávy o harmonii s přírodou. Je to běžná zprávabytostí, které komunikují skreze „kanály,“ média, Quija hru, a další okultní prostředky .... Miliardy lidí kolem světa pozorovaly úvodní slavnost Zimní Olympiády 1994 v Oslu. Slyšeli zájem o o životní prostředí vyjádřený v proslovech. Herci a herečky oblečení v exotických kostýmech hrají v rolích norských přírodních duchů, kteří se vynořují zpod sněhu. Televizní komentáři se neopoměli zmínit o tom, že Norové nestaví na místech bez souhlasu duchů přírody. Bylo také řečeno, že komunikace s takovými duchy pomáhá ve správných ekologických rozhodnutích.....


Po cestě prvosenek.

Přestože kontakt s takovými „jednotkami“ se hlásí z celého světa, jeji pravá totožnost, lokace a účel - ať už „nature spirits“ „space brothers,“ „Ascended Masters,“ „milovaných zesnulých,“ „Power animals,“ bohové a bohyně a.t.d. - je to vždy mimo možnost ověření.... To by mělo působit nesnáze, ale zdá se že tomu tak není. Vědec medicíny, Andrija Puharich píše: „Když vezmu v úvahu fakt, že mám dvouletou nepřetržitou zkušenost (spojení s nimi), jsem pozoruhodně ignorantní co se těchto bytostí týká .......... Na druhé straně mám kompletní důvěru v jejich moudrost a dobromyslné úmysly vůči člověku na Zemi. Můj nedostatek znalosti čehokoliv o nich je takový, který nepotlačuje mou víru v jejich zásadní sledování dobra, pravdy, krásy a spravedlnosti..“ (Andrija Puharich, Uri: A Journal of the Mystery of Uri Geller, 1975).

Taková důvěřivá naivita u vědce je neuvěřitelná! Přesto nalézáme podobnou důvěru zcela univerzální, pokud se týče imaginárních sil přírody a duchové, kteří údajně tyto síly kontrolují. Na druhé straně: Bible je odmítnuta, přesto že její integrita je viděl jak interně, tak i externě. Zpráva, kterou přináší Bible není zprávou, kterou by lidstvo slyšet chtělo..

Zmínili jsme se o televizních sériích Billa Moyerse s Josefem Campbellem, světoznámým expertem na mytologii. V těchto programech Campbell poukázal na „společná téma v mýtech světa.“ Pro Campbella byla mýtologie „písní vesmíru.“ Mystický pohled, že vesmír je živý organismus má sice sympatickou přitažlivost, ale není schopný vysvětlit neosobní násilí destruktivních sil přírody, - nebo morální svědomí člověka. Ve skutečnosti veškerá evidence dokazuje, že existují zlé „jednotky,“ které vedou lidstvo po destruktivní stezce lží a klamů....12. Vliv Východního mysticismuJe zcela nemožné aby byl existoval pokrok po spirituální cestě, bez praxe Východní meditace......

- Djwal Kul, starodávný Tibetský Mistr -


Nejdokonalejší psychici ve světě jsou takoví, kteří jsou ponoření do mysticismu, takže bychom neměli brát na lehkou váhu to, co říkají.... Pro mne není - jako pro některé vědce -anatémou hovořit o sprituální rovině.....

- Edgar Mitchell, astronaut -


Základní model člověka, který vedl k rozvoji Východní meditační techniky je ten stejný model, který vedl k humanistické psychoterapii.

- Lawrence LeShan, past President Association for Humanistic Psychology -


Emergence of the Mystical“ od Henry C. Clausen-a (Zednář 33 stupně) jsou paběrky z učení, založeném na starověkých mysteriích Egypta a Řecka. Bhagavad-Gita Hindů, učení Bugghy, a inspirující články víry moderní Teosofie - se sekcemi pod titulem „Mysticism, Key to Knowledge“ a „Seeing Inner Light ....“ To by mělo být v rukách každého Zednáře....“

- Zednářský komentář ke knize napsané Sottish Rite Sovereign Grand Commander“ a vydaný zednářským centrem ve Washingtonu -

Vidíme vzrůstající misionářské hnutí Hinduismu ... malá armáda misionářů jogy je připravena vydat se na Západ. Možná, že si neříkají Hindu, ale Hindové ví, odkud joga přišla a kam jde.......

- Editoriál v „Hinduism Today“ s nadpisem: „Otevřený dopis Evangelíkům“ -


Amerika je na pokraji průlomu do Buddhadharmy, rozkvětu moudrosti, který osvítil miliardy duší na druhé straně světa.

- Tray Cochran, poradní editor „Tricykle: The Buddhist Review -


JÓGA POMOHLA BENNETTO-OVI PŘESTAT KOUŘIT....

- Letáček po celé Americe od bývalého ministra školství USA -


Ne, já nepotřebuji víru, já mám vlastní zkušenost........

-Joseph Campbell -


Stanford Research Institute, s fondem od Charles F. Kettering Nadace, podnikl průzkum, aby se dalo zjistit jak Západní člověk by se sám, dobrovolně obrátil k Východní mystice.... Řízený Willisem W. Harman-em, (který se později stal presidentem „Edgar Mitchell´s Institute of Noetic Sciences,“) projekt měl název „Changing Images of Man.“ Ti vědci, kteří se v tom angažovali, upřímně věřili, že obrat k Východnímu mysticismu byl jedinou nadějí pro přežití lidstva.

Úkol přemluvit publikum, aby přijalo tento nový směr připadl jednomu z přátel a obdivovatelů Harmana, Marilyn Ferguson. Ta splnila svůj úkol vydáním publikace „The Aquarian Conspiracy,“ bestseller, který otevřel půdu pro celý projekt. V této knize Ferguson říká: „Otřesný nezměnitelný posun nás dohnal .... nová mysl, Obrat o 180 stupňů ve vědomí kritického počtu jednotlivců, široká síť, dostatečně silná, aby mohla přinést radikální změnu v naší kultuře .... Tato síť, Aquarian Conspiracy již zaujala mysl, srdce i zdroje některých nejpřednějších myslitelů, včetně laureátů Nobelovy ceny - vědců, filosofů, státníků, známých osobností .... kteří pracují, aby vytvořili odlišný druh společnosti..... Východní mystické technologie pro rozšíření a transformování osobního vědomí - kdysi tajemství elity - nyní vytvářejí masivní změnu v každé kulturní oblasti - medicíně, politice, obchodu, školství, nábožesnství a rodiny.

Východní mysticismus pronikl všemi oblastmi Západní společnosti. Dětské comics, které kdysy nabízely Charles Atlas kurzy v posilování svalů, dnes inzerují kurzy v síle ducha, které učí, jak kontrolovat mysl druhých. Filmy jako „Star Wars“ a „Star Trek,“ TV série jako „Kung Fu,“ „Highway to Heaven,“ „Touched by an Angel,“ kreslené filmy jako „Mutant Ninja, „Power Rangers,“ „Masters of the Universe,“ a.t.d. udělaly Východní mysticismus běžným způsobem myšlení. Po celé Americe nabízí YMCA lekce jógy, a církve se tohoto trendu chytily také. Podle Palaniswami, editora „Hinduism Today,“ jóga a jiné formy Východní meditace „byly příliš kultivované pro široké vrstvy před 30 lety, ale dnes jsou tím nejhledanějším artiklem.“

Univerzity dnes nabízejí kurzy Psychologie Jógy, „původ Salem Witchcraft“, Eckankar, Tarot Cards Workshops, Psychic Developement and Technics, Astrology, Self-Awareness through Self-Hypnosis a podobné subjekty. Washington Post měl článek o Marylandské obecné škole po názvem „Meditation Comes to the Class-room,“ zatím co Seattle Times oznámil, že „trestanci ve Walla State Penitentiary se učili „stress management.,“ skrze Hatha Jógu. Známý autor novinnových článků napsal: „Namísto zpívání hymny, sedějí v lotusové poloze a popěvují si „omomommm v nejstarší teologické škole Ameriky“ (HarwardDivinity School) ... Školní kalendář připomíná studentům, že 20 března je „specielní doba naslouchat Buddhovi a meditovat na zdokonalení osvícení...“ Neexistuje zmínka o Velkém Pátku či Bílé Sobotě, ukazujíce na jejich nedůležitost - na ústavu, kde je uctíváno všechno -kromě Západního náboženství....

Harward, elitní instituce, která vychovává příští generace církevního vedení. Jeho diplomy jsou jako pasporty do moci v protestantských institucích. Poslední gradující Křesťane: Před odchodem posbírej všechny Bible, zhasni světlo a zavři dveře! (Don Feder, „Omm´ echoes from Harward, April 4, 1994 Washing. Times).


Evangelisté Východního mysticismu.

Jak tato transformace zaskočila „křesťanskou“ Ameriku? Drogové hnutí šedesátých a sedmdesátých let otevřelo Západ pro kosmické evangelium přivandrovalých Východních guru. Většina Zápaďáků shledává velmi obtížným pohlížet na tyto úsměvné a klanící se jogíny, swamis a lámy, jako na misionáře, kteří mají v úmyslu prorazit s jejich mystickým evangeliem. Přichází jako šok poznání, že největší misionářská organizace světa není křesťanská, ale hinduistická: „India Vishva Hindu Parishad (VHP).....

Ano, misionářská organizace. Už je tomu téměř 20 let, v lednu 1979, na druhém „World Congress on Hinduism,“ který byl sponsorovaný VHP (navštívený 60 tisíci delegáty z celého světa) mluvčí prohlásil: „Naše mise na Západ měla neuvěřitelný úspěch. Hinduismus se stává dominantním náboženstvím světa a konec Křesťanství není daleko.“ Podle zákona, žádný křesťanský misionář nesmí působit mezi Hinduisty v Indii, ale Hinduisté evangelizují na Západě velmi agresivně - a s velikým úspěchem. Mezi primárními cíly, které jsou napsané v VHP ústavě je následující: „Zřídit řád misionářů - jak laických, tak i zasvěcených, za účelem poropagace dynamického Hinduismu který representuje různé víry a denominace včetně Buddhismu, Jain, Sikh, Lingayaat a podobné; a otevřít řídit či pomáhat seminářům nebo centrům pro spirituální principy Hinduismu ve všech částech světa.“ (J. Aargaard, „Hinduism´World Mission,“ Update 1982).

Je zajímavé, že 1979 World Hindu Conferenci předsedal Dalai Lama, který veřejně prohlašuje toleranci pro všechna náboženství. Hinduismus a Buddhismus pronikají naší společností, vládními kruhy a dokonce i školským systémem pod maskou „vědy,“ zatím co Křesťanství je zakázáno jako náboženství. Phil Jackson dostává ovace za to, že změnil Chicago Bulls Center ve výstavu fetišů a totémů - a že představil Východní mysticismus celému teamu. Newsweek píše pochvalně o Jacksonovi jako o muži, který „ustavil principy Zen při koučování mužstva a tím přivedl Chicago Bulls ku třem následovným šampionátům.“ Článek dále chválí Jacksona pro uskutečnění „jednoho z těžších problémů v historii náboženství.“ Zcela jiná reakce by nastala, kdyby byl Jackson indiktrinoval svůj team Křesťanstvím...

Žádný z guru, kteří přišli na Západ, neudělal více pro důvěryhodnost Východního mysticismu než Tenzin Gyatso - Dalai Lama, spirituální vůdce v exilu tibetské „Gelugpa“ či „Žluté Sekty, “ nebo také jinak „Mahayana Buddhismu.“ Tvrdí o sobě, že je čtrnáctou reinkarnací původního Dalai Lamy, boha na Zemi - s mocí zasvětit další do jejich vlastního božství. A zde máme opět tu perzistentní zprávu o zbožštění, jako ozvěnu lži z Edenu ...... V srpnu 1996 elita Hollywoodu, jako na příklad herec Richard Gere a MGM President Mike Marcus poctili Dalai Lamu na dobročinné večeři - výtěžek připadl „American Himalayan Foundation.“ Tisíc hostů přispělo kolem 650 tisíc dolarů. Harrison Ford představil samozvaného boha. Pochopitelně, Shirley McLaine nechyběla, právě tak jako Leonard Nimoy a další hvězdy. Později ve stejném roce, se počaly točit dva filmy o životě Dalai Lamy.... (Bill Higgins, „Hollywood Elite Says Hello, Dalai,“ Los Angeles Times August 5, 1996).


Celosvětový podvod.

Jako část nejmasivněšího pokusu v historii - namířeného přímo proti Křesťanství - každý guru který přišel na Západ - od Maharishi Mahesh Yogi, přes Bhagwan Shri Rajneesh až po Baba Muktananda - byl na Západ svým guru vyslaný, aby získával koverty pro Hindu/Buddhistickou panteistickou víru. Yogananda, na příklad, zakladatel „Self Realization Fellowship,“ osobně zasvětil 100 tisíc učedníků do kriya jóga. Maharishi zasvětil miliony do jeho druhu TM jógy. Přesto všichni misionáři z Východu protestují, že učí „vědu“ jógy, zdraví a vyšší stav vědomí - ne náboženství....

Jistě, nemůžeme podat zákonnou stížnost proti těm, kteří se snaží přesvědčit ty druhé o něčem, o čem jsou přesvědčeni, že je to důležitá pravda. Ovšem, neměli by lhát o produktu jejich snažení. A to je přesně to, co guru z Východu dělají. „Jóga“ je jméno ze Sanskritu a znamená „chomout,“ „jařmo,“ a jeho cílem je spojit se s hinduistickým konceptem Boha skrze sebe-realizaci: dosáhnout osvícení v uvědomění si, že „atman“ - to jest individuální duše - je totožná s Brahmanem, jinak univerzální duší. To znamená, že to skutečné „Já“ je Bohem. Přesto všichni instruktoři jógy přísahají, že jóga nemá nic společného s náboženstvím, i když - ve skutečnosti, je samým srdcem Hinduismu...... Velikost tohoto podvodu je tak obrovská - dala by se porovnat k prohlášení papeže, že není vůdcem církve, ale vlastně representuje skupinu nenáboženských vědců! Indie zakázala cizí misionáře již krátce potom, co získala nezávislost. V tu stejnou dobu indičtí misionáři cestují po celém světě, obracejí miliony na Buddhismus a Hinduismus a druhou stranou úst prohlašují úplnou toleranci vůči všem náboženstvím a popírají „náboženskost“ svých misí.... Bylo mnoho kritických hlasů, jistě i někdy oprávněných, západních misionářů v Africe, Číně a Indii, kteří s evangeliem Ježíše Krista se snažili „pozápadničit“ druhé kultury. Takový cíl se ospravedlnit nedá. Západní kultura není Křesťanství! Ovšem, ve vší poctivosti, musíme se ptát proč se neobjevila žádná kritika buddhistických, hinduistických a muslimských misionářů, kteří zcela agresivně tlačí svá náboženství a jejich způsob života na nepodezřívavý Západ....


Život je jen iluze - tak si udělej vlastní!

Velká část zásluhy za zavedení Východního mysticismu do římského Katolicismu a Západu, jde na vrub jesuitskému knězi jménem Pierre Teilhard de Chardin. Ještě jako mladá dívka, psycholožka Jean Houston (která přivedla Hillary Clinton v „kontakt“ s bývalou První Dámou Eleanor Rooseveltovou), byla silně ovlivněná de Chardinem. (Jean Houston, Life Force: The Psycho- Historical Recovery of the Self“ 1993). Houston tvrdí, že techniky, které ona učí pro aktivizaci představ otevírá člověku nové skutečnosti. Jako ozvěna de Chardinova východního mysticismu Houston tvrdí, že tato alternativní realita je více skutečná, než ten „kuturní trans,“ známý jako vědomí při probouzení se, ve kterém my všichni sníme ten stejný sen, a říkáme tomu: realita.

Carl Jung napsal úvod k některým z prvních západních vydání knih na téma jógy a východního mysticismu. V souhlase s Hindu pohledem, že život je pouze snem, Jung byl uchvácený sny a jejich interpretací. V jednom ze svých snů se viděl v jógní meditaci, jak representuje „nevědomou přednatální celistvost.“ (unconscious prenatal wholeness). V komentáři na tento sen Jung prohlásil: „Podle názoru té „druhé strany“ (spirituálních rádců) naše nevědomá existence je tou skutečnou realitou a ten vědomý svět je pouhou iluzí. která se zdá být skutečná tak dlouho, pokud v ní jsme... Je jasné, že tento stav věcí se velmi blízce podobá orientální koncepci „Maya.“ (C. Jung, Memories, Dreams, Reflections, 1963).

Jung tvrdil, že měl početné komunikace z „druhé strany.“ Zprávy které obdržel, byly z převážné většiny stejné jako ty ostatní, dokazujíce pravý zdroj. Stále a znovu Východní mysticismus zdvihá svou hadí hlavu. „Ramtha“ není vyjímkou: „Jsi Bohem a tudíž schopný si vytvořit realitu, jakou si přeješ! Pakliže nemůžeš hned teď, potom budeš moci v příští inkarnaci!“ (The World according to Ram .. 1988). A opět je to Hinduistická víra, že všechno je Maya, nebo iluze. Cílem Houstoneové je zbavit nás tohoto běžného klamu ta, „že jednoho dne se budeme s úžasem dívat na ten svět vědomí, který jsme znali a předpokládali, že je to ten skutečný svět - naše oficiálně definovaná a obhajovaná „realita.“ (Robert Masters a Jean Houston: Mind Games). Jóga byla vyvinutá za účelem úniku z tohoto „neskutečného“ světa času a smyslu a dosáhnout „moksha,“ hinduistické nebe. Se svým dýchacím cvičením a uvolňující polohou je jóga propagovaná na Západě jako udržování zdraví a lepší život, ale na Východě znamená cestu umírání. Jogíni si přivlatňují schopnost přežít bez téměř žádného kyslíku a zůstat po hodiny bez pohybu, zcela zproštěný „iluzí“ tohoto světa...


Klam a nebezpečí „vědecké jógy.“

V klasickém mišmaši, jedna z nejstrších náboženských praktik se vydává za „vědu jógy.“ Průměrný Zápaďák nemá ani potuchy o tom, že jóga byla zavedena bohem Krišnou v Bhagavad Gitě, jako jistá cesta do hinduistického nebe, nebo že Šiva (jedno z nejobávanějších Hindu božstev) je osloven jako „Yogeshwara, Pán jógy. Že jóga je vlastně Hinduismus, je většinou popíráno. Když občas zaslechne, poukaz na Patanjali-ho „Yoga Sutras“ ze druhého století před Kristem, Zápaďák se bude domnívat, že Patanjali byl nějaký ranný indický Platón, nebo Einstein. Ve skutečnosti jej Hinduisté považují za jednoho z jejich velkých náboženských vůdců. V domění, že si kupují zdraví, miliony se nevědomky angažují v Hinduismu. Ve víře, že jsou učeni vědecké praktiky, nadšenci jógy jsou nevědomky vedeni do východních náboženských věrouk a rituálů, které jsou designovány aby je otevřely pro okult....

Hatha jóga, známá jako fyzická jóga, je údajně prosta veškerého mysticismu v jiných formách. Není tomu tak. Jóga je jóga a všechny její pozice a dýchací cvičení jsou speciálně vytvořeny pro spojení se s Bráhmanem, Univerzálním „Vše,“ Hinduismu. Kdyby konečným cílem byla fyzická zdatnost, člověk by měl přijmout cvičební program vytvořený k tomuto účelu - ne k dosažení božství. V jednom z nejvážnějších textů Hatha Yoga, Hathayoga-Pradipika z 15 století, Svatmarama jmenuje Pána Šivu (známý u Hindů pod jménem „Ničitel“), jako prvního učitele Hatha Yoga. Nepřekvapuje, že jóga může být tak destruktivní!

Průměrný učitel jógy se nikdy nezmíní o mnoha varováních, obsažených ve starodávných rukopisech že i „Hatha Yoga je nebezpečným nástrojem.“ V jednom, neobvykle upřímném interview v „Yoga Journal,“ Ken Wilber (mystik a nadšenec pro jógu, často nazývaný „Einstein vědomí“) varuje, že každá forma východní meditace - i když prováděná správně - může zapříčinit celou sérii smrtí a inkarnací - zvláštní konflikty a stísněnost ... velmi drsné a odstrašující doby.... David Pursglove, terapista a transpersonální poradce po 25 let, zaznamenává některé „transpersonální krize“ běžné u lidí, kteří se zabývají východní meditací: Hrůzostrašná ESP (extrasensory perception = mimosmyslové vnímání) a jiné parapsychologické události ... spontánní prožitky „mimo tělo“ či přesné předznalosti - důkladná psychologická setkání se smrtí a následující opět-zrození - probuzení moci plaza (Kundalini) ... energie stoupající nahoru páteří, třesení, křeče a někdy divoké záchvaty a kroucení...

„Takové zážitky,“ připouští „Brain/Mind“ Bulletin „jsou běžné mezi lidmi angažovanými v činnostech jako jóga, východní meditace a jiné pohanské spirituální disciplíny. Tyto krize dosáhly epidemických proporcí že John Hopkins z Univerzitní Školy Medicíny, profesor Stanislav Grof (vedoucí autorita na LSD) a jeho žena Christina (učitelka Hatha Yoga) zorganizovali „Spiritual Emergency Network“ (SEN) v roce 1980. SEN koordinuje početná regionální centra po celém světě, která měla víc jak tisíc profesionálů, kteří „rozumí charakteru spirituálního probuzení, a mohou poradit těm, kteří tyto hrůzy prožívají. “


Transcentní podraz.

Transcendentní meditace (TM), jedna z nejpopulárnějších form jógy na Západě zpříkladňuje úmyslnou misreprezentaci, která charakterizuje většinu dnešní New Age scény. Jak už jsme se zmínili, Maharishi Mahesh Yogi uvedl Západu nejprve TM, jako náboženskou praxi Hinduismu. Otevřeně učil, že jejím účelem bylo vyprodukovat „legendární substanci nazvanou soma v těle meditujícího, aby bohové hinduistického Panteónu se mohli probudit a nasytit.“ Ale když TM byla vyloučená ze škol a nedostala vládní podporu jako náboženství, Maharishi rychle „vymazal“ všechny reference na náboženství a počal představovat TM jako čistou vědu.

Takový uvážený podvod říká mnoho o Maharishi integritě. Nic se nezměnilo kromě názvu. Tento podvod byl prosazován mnoha slavnými osobami, které praktikovaly a potom nadšeně propagovaly TM. Bob Kropinski, bývalý TM instruktor, vysvětluje: V roce 1957 Maharishi počal organizaci nazvanou „Spiritual Regeneration Movement“ ... pouze pro náboženské a výchovné účely. V roce 1974 přejmenoval kompletně celou korporaci pod novými Články Incorporace, vypustil všechno „spirituální“ a „náboženské“ aby legitimoval učení Hinduismu. Maharishi na příklad počal nazývat Boha „stav vzduchoprázdna,“ a poučil v tomto podvodu všechny TM instruktory... Následné inzeráty nepoctivě prohlašovaly, že TM není náboženstvím, není filosofií, není jógou, neobsahuje žádnou změnu systému víry ...... Ve skutečnosti TM zahrnuje všechny tři. Podle Kropinského, Maharishi řekl těm „uvnitř“: „Učíte-li lidi, nezáleží na tom zda lžete, protože TM je ultimátní, absolutní spirituální autorita na tváři Země.“ Tmerové, jsou jediní učitelé a uchovatelé pravé spirituální tradice ... Oni řídí vesmír. Oni kontrolují bohy skrze oběti „somy.“

Bývalí TM-erové podali žaloby na miliony dolarů za škody z traumat které utrpěli skrze TM. Kropinski (který takový spor vyhrál) uvádí, že lidé prožívali divoké otřesy, halucinace, vražedné záchvaty, a sebevražedné myšlenky, „jako výsledek TM praxe.“ Na učitelských setkáních si znepokojení TMerové stěžovali, že se dostávají do nekontrolovatelných záchvatů zuřivosti uprostřed meditací, rozbíjeli nábytek, napadali své spolubydlící, a pokoušeli se o sebevraždu. Někteří sebevraždu spáchali, jiní zešíleli .... Jiný bývalý instruktor TM, R.D. Scott vypráví o početných „manifestací duchů“ mezi meditujícími. Toto zahrnovalo „vise vznášejících se zelených očí .... tvorové světla plujících nad stolem „puja“ (Zasvěcující ceremonie TM). Příšerné kreatury se periodicky zhmotňovaly, a zíraly s hrůznými výrazy na participující..... Scott odmítl tvrzení, že tyto prožitky byly pouhé halucinace, tím, že více než jedna osoba viděla „to stejné procesí spirituálních tvorů ve stejném čase a bez předběžného varování...“ Takové možnosti nejsou uváděny v reklamách, inzerátech a brižurách, které propagují údajné výhody TM a jiné formy jógy.....


Předmostí okultní invaze.

Množící se centra, kde jóga a jiné formy východní meditace jsou vyučovány, se stala středisky okultní invaze. Zprávy, přicházející z té „druhé“ roviny popisují taková místa jako „první předmostí zabezpečená přicházejícími silami... pro přípravu lidského druhu na kolektivní probuzení...“ Toto tak zvané „probuzení“ do „vyššího vědomí,“ je ve skutečnosti démonizace lidstva v přípravě na Antikrista a jeho světové náboženství. Podrobnější dokumentaci toho faktu najdete v knize „The New Spirituality,“ od tohoto autora....

Zamyslete se nad případem Maurice B. Cooke. Vážený obchodník z Toronta, se stal dnes nejpopulárnějším příjemcem (channeler) tím, že se počal zabývat východním mysticismem Raja Yoga. Když se naučil „utišit“ svou mysl, začal dostávat telepatické zprávy „diktované z nefyzického zdroje,“ který se představil jako Hilarion. (M. Cooke, The Nature of Reality - A book of Explanations, 1979). Jóga otevřela Cooke-mu duchovní sféru tak, jak je pro to vytvořená.....

Případy takových „kontaktů“ se množí. Přesto že Cooke neplánoval, aby se stal „přijímačkou,“ tisíce dalších sledovali různé formy východního mysticismu, s úmyslným cílem vejít do toho, co oni věří že je dialog se spirituálním světem, kde existují údajně vyšší „jednotky.“ Lyssa Royal vypráví: „Byla jsem formálně vyškolena vysoce respektovaným „příjemcem“ (channeler) v Los Angeles. V 1986 jsem začala s pevným úmyslem vyvíjet mé „přijímací“ schopnosti, abych se dostala ke kvalitním a hlubokým informacím, jak jsou prezentovány v naších knihách „The Prism of Lyra,“ „Visitors from Within,“ a „Preparing for Contact.“

Přijímání je jednoduché. Dostanu se do (východního) meditativního stavu .... jiné vědomí (jednotka) se spojí telepaticky s mým mozkem a použije ho jako zařízení na překládání. Zatím co já jsem v transu, Keith Priest a jiní zúčastnění, se vyptávají „jednotek.“ (Lyssa Royal Keith Priest, Preparing for Contact: A Metamorphosis of Consciousness, 1994).

Komunikace, tímto způsobem konzistentně přijímané početnými příjemci, byly zaznamenané na tisíci knihách, videích, a ovlivňují myšlení celé západní generace. Zprávy, které Lyssa Royal přijímá od několika „jednotek,“ které jsou přijímány pro náš výzkum, se podobají ostatním. Zatím co přiznává, že si není jista totožností těchto bytostí, Lyssa věří jejich informacím. Píše: „Není v žádném případě nutné, aby člověk věřil že tyto bytosti jsou to, co říkají že jsou ..... Použijte tyto materiály pro povzbuzení vaší touhy po výzkumu. (Přesto tyto zprávy odrážejí tu starou Satanovu lež!). Občas dostávám otázku, zda skutečně věřím že skrze mně mluví mimozemské bytosti. Vždy odpovídám, že to není věc víry či nevíry. Místo toho, důležitost leží v tom, kam mne ty informace a celý přijímací proces vedou v mém porozumění....

Čím častější je mé spojení s ní (Sasha, jedna z „jednotek“) tím skutečnější se mi jeví. Pakliže je ona produktem nějaké neobjevené schopnosti uvnitř lidského vědomí, i tak bych považovala náš vzájemný vztah jako dar. Sasha pro mne otevřela dveře do vesmíru....“

Je neuvěřitelné, že miliony jinak inteligentních a vzdělaných lidí na Západě, se dají tak snadno přesvědčit aby přijali jako pravdu informace, dodávané záhadnými bytostmi, které ani nemůžeme identifikovat.... Ovšem, tato skutečnost nabízí další evidenci o realitě svedení Evy Satanem kdysi na počátku, a potvrzuje univerzální rozsah jeho lží....

Praxe jógy a jiných forem orientální medetace vytváří ten stejný pozměněný stav jako drogy, tanec, hypnóza, víření bubnů, visualizace a jiné šamanské techniky, které nejsou na Západě tak často používané. Otevřely se dveře k démonickému svodu lidstva. Je to neuvěřitelné, že praxe jógy je prováděna a propagována v církvích. Robert Schuller k tomu přidal své doporučení: „Různé druhy přístupu k meditaci jsou praktikovány mnoha různými náboženskými skupinami právě tak, jako různými nenáboženskými mysl-kontrolujícími systémy. Ve všech formách - TM, Zen Buddhismu, nebo Jóga - meditující se snaží překonat vědomou mysl (conscious mind). Je důležité si uvědomit že meditace v jakékoliv formě, je poutání - lidskými prostředky - Boží zákony. Transcendentální Meditace není náboženstvím a ani není nutně proti-křesťanská...“ (Robert Schuller, Peace of Mind Through Possibility Thinking, 1977).


Reinkarnace.

Jóga byla vyvinuta jako prostředek k úniku z řetězu nekonečných reinkarnací. Teorie reinkarnace je stále propagovaná lživými duchy , kteří „vysílají“ lidstvu své zprávy. Ve Východním mysticismu, jako je „Christian Science, „smrt je iluze....“ Existence sleduje nekonečný cyklus zrození, smrti a zrození skrze reinkarnaci. Něco jako vzkříšení neexistuje - je to „transmigrace duše“ z těla do těla... Reinkarnace se stala na Západě široce akceptovanou vírou, která zaujmula místo biblického učení že „je určeno člověku jednou zemřít, a potom soud...“ (Židům 9:27). Na Východě je ovšem reinkarnace považována jako způsob trestu. Gándi ji nazval „břemeno, příliš těžké snášet.,“ vracet se opět a opět do tohoto života strastí, zklamání, v nekonečné spirále „soukolí reinkarnace.“

Není možné věřit v obojí: Vzkříšení i reinkarnaci. Každá nová reinkarnace zanechává další tělo překonané smrtí v hrobě. Jako kontrast, Bible slibuje kompletní vítězství nad smrtí skrze Kristovu smrt na kříži, a následné vzkříšení za naše hříchy. Ježíš Kristus byl vzkříšen, ne reinkarnován! Antikrist, bez známek stop po Kalvárii, bude pravděpodobně tvrdit, že je „poslední reinkarnací Kristova ducha..“ Někteří lidé, kteří si říkají Křesťané, jdou až do „ad absurdum,“ aby nějak smířili proti-křesťanskou doktrínu reinkarnace s Biblí, a dokonce tvrdili že Bible reinkarnaci učí! Jejich favoritem je Elijáš, protože „Malachiáš prorokuje Elijášův návrat a Ježíš říká, že Jan Křtitel je navráceným Elijášem...“ (Herbert Bruce Puryear, Why Jesus Taught Reincarnation: A Better News Gospel, 1992). Přesto Elijáš byl vytažen do nebe aniž by byl zemřel, a zjevil se společně s Mojžíšem v konverzaci s Ježíšem (Matouš 17:3), a tak nemohl být reinkarnovaný do těla Jana Křtitele. Jan Křtitel přišel jasně „v duchu a moci Elijáše,“ ale ne jako Elijáš sám...

Někteří propagátoři reinkarnace se představují jako znovuzrození Křesťané. Reinkarnista Herbert Bruce Puryear prohlašuje: “Miluji Ježíše a znám Ho jako svého osobního Spasitele,“ A přesto připouští že „většina křesťanské teologie musí být přezkoumána a přepsána, ve světle této nové pravdy...“ Nepřekvapuje, že Puryear tvrdí, že při modlitbě zažil „oslnivé bílé světlo - tak běžné v okultu....


Reinkarnace a vědecké důkazy.

A přesto nějaké vědecké důkazy jsou pro reinkarnaci nabízené. Máme studie klinické psycholožky Helen Wambach-ové. Tato pod hypnózou vrátila stovky subjektů do „bývalých životů,“ a shledala, že byli na 99 % přesní v popisech života a okolí... Ovšem, hypnóza je vysoce sugestivní stav, ve kterém je člověk kontrolován-ovládán tím, kdo hypnózu provádí. Je zcela rozumné předpokládat, že démon by takové situace využil. aby tam vložil svůj vliv... Hypnóza je jedna z nejstarších okultních metod. Nikdo by se nikdy neměl hypnóze podrobit! .... Jiný uznávaný badatel v této oblasti je Ian Stevenson. Vyšetřil a zdokumentoval početné případy malých dětí které, v procesu spontánního popisování vzpomínek na minulé životy, udávaly takové množství faktuálních dat, že se nezdálo být jiné vysvětlení, vyjma reinkarnace. Zde opět, démon mohl snadno implantovat takové „vzpomínky“ na minulá místa a události.

Přesto, ve vědeckém hodnocení dat, se o nějaké možnosti démonického zásahu vůbec neuvažuje... Ani pochopitelně neexistuje „vědecká“ cesta, jak tuto možnost přezkoumat. A přesto taková možnost, sama o sobě stačí dostatečně „podminovat“ příklady, které reinkarcionista nabídnout může. Reinkarnaci lze odmítnou pomocí prosté logiky, ale Bible, která reinkarnaci popírá, je zcela ověřitelná v každém bodu. (Viz mou knihu „In Defense of the Faith). Prostě, věřit v reinkarnaci a zároveň ve vzkříšení nelze!


Amorální, nesmyslná, beznadějná.

Reinkarnace je amorální, nesmyslná a beznedějná. Je amorální proto, že zachovává, udržuje zlo. Pakliže muž bije svou ženu, Ale zákon karmy, zákon příčiny a následku od něj vyžaduje, aby se v příštím životě narodil jako žena, kterou její manžel bije. Takový manžel, pochopitelně, se musí opět vrátit jako žena, kterou další manžel bije - a tak dále, do nekonečna. Pachatel každého zločinu se musí v příštím životě stát obětí takového zločinu. Tím se vytváří zlo za zlem, zločin za zločinem - do nekonečna...

Reinkarnace je také nesmyslná, protože si nikdo nepamatuje na ty nesčetné minulé životy které měl(a) údajně žít, ani minulé chyby a omyly a lekce z toho nabyté.... Jaký potom má smysl žít opět a opět, jen aby snášel špatnou karmu pro zlé činy, které si nikdo nepamatuje a tudíž neopravuje? Říká se, že podvědomě takové vzpomínky máme, a tak z toho prospěch máme - na rovině podvědomí. Kdyby tomu tak bylo, viděli bychom nějakou evidenci, že se lidstvo postupně morálně zlepšuje. Zřejmě tomu tak není....

Evoluce, nezbytný partner reinkarnace, tvrdí, že člověk je výsledkem statisíců let postupného pokroku, ke stále vyššímu řádu bytosti. Bible naopak tvrdí, že člověk degeneruje do stále více nemorálního chování. Stačí si přečíst denní noviny, aby jeden poznal, který z těchto rozličných pohledů je ten správný... Že reinkarnace je zároveň beznadějná z toho logicky vyplývá: Karma nashromážděná v přítomném životě musí být odpracována v životě příštím. V tomto procesu se nabírá ještě více karmy, která musí být odpracována v následující reinkarnaci, a tak to pokračuje bezkonce. Cyklus nenabízí žádné východisko. Pokud se týká „útěku“ pomocí jógy, neexistuje vysvětlení, jak tato praxe by mohla zrušit nezměnitelný zákon karmy, nebo alespoň důkaz, že někdo někdy takového úniku dosáhl.

Máme zde další morální dilemma: Utrpení jedince nemůže nikdy napravit, vyrovnat, jeho minulé zlé činy. Ani žít dokonalý život v budoucnosti (kdyby to bylo možné), nemůže být náhradou za minulá zla. Tak nějak ta pokuta zaplacena být musí - jinak by nám Bůh odpustit nemohl! Pouze v Křesťanství je pokuta za porušení Božích zákonů zaplacena Bohem, který se stal člověkem skrze zrození z panny. Nikdy nepřestal být Bohem, a nikdy nepřestane být člověkem. Ježíš Kristus je tím jediným Boho-člověkem který, jako dokonalý a absolutně bezhříšný mohl jednat v zastoupení lidstva. Vzal na sebe trest který zasluhovalo lidstvo a jako jediný byl schopný celou tu pokutu zaplatit. Jedině na tomto základě může být nabíduta amnestie všem těm, kteří uvěří, obrátí se a přijmou Krista za svého Spasitele....

Jaký rozdíl mezi neosobním zákonem karmy, který může pouze opakovat zlo a utrpení a osobním Bohem, který nás tak miluje, že se stal jedním z nás, aby zaplatil pokutu kterou zasloužíme my, a který jediný mohl ukončit zlo a utrpení!


Nová Panacea: Východní meditace.

Harwardská Univerzita byla dlouho mezi vůdci v propagaci okultu skrze psychický výzkum. Jeden z těchto projektů zahrnoval experimentování s psychickou silou buddhistických mnichů. Výsledky byly přesvědčující. Na příklad: Harwardský filmový team, oblečený pro severní pól, se vydal v mrazu hluboko pod nulou z kláštera, který stál ve výšce 5 tisíc metrů, se skupinou deseti mnichů, kteří měli pouze sandály a lehkou bavlněnou látku kolem sebe. Ve výšce 5780 m. na skalním převisu, si mniši sundali opánky sedli si na bobky, naklonili se dopředu, sklonili hlavi na zem. Profesor Herbert Benson z Harwardu podává zprávu: „V této poloze, téměř polonazí, ztrávili celou noc praktikujíce zvláštní druh gTum-mo meditace zvané Repeu. Lehký sníh na ně padal celou noc až do rána... Žádný obyčejný člověk by nemohl takové podmínky přežít. Jsem si tím zcela jistý. A přesto tito mniši jednoduše setrvali ve své meditační poloze celých osm hodin .... Nakonec, na povel zatroubení malého rohu, všichni vstali, otřepali ze sebe sníh, obuli si opánky, a pomalu sešli dolů do kláštera.“

Paramahansa Yogananda se pokusil vysvětlit takové ohromující schopnosti takto: Pán Krišna nám ukázal svatou vědu, pomocí které jogín může své tělo ovládnout a změnit je - vlastní vůlí - na čistou energii. Možnost takového jogínského výkonu není za hranicí pochopení moderních vědců, pionýrů v atomové době. Veškerá hmota se prokázala být schopna redukovat se na energii. (Yogananda, Autobiography). Ve skutečnosti není žádná evidence toho, že by se nějaká atomická konverze udála na kterékoliv části jogínova těla. Kdyby tomu bylo tak, potom by jogín nepotřeboval jíst, pít či spát po dny, a tak by napodobil činy Supermana. Jogíni mají definitní omezení hluboko pod hladinou atomické energie. Démon, který jejich těla ovládá, je zřejmě omezený tím, co lze manifestovat skrze lidské tělo.... Vědci Harwardu a jinde shrnuli data, která ukazují, že se děje něco paranormálního. Ale věda to vysvětlit nemůže, protože zdroj v pozadí není atomický ale démonický - zdroj, který věda nemůže ani ohodnotit ani identifikovat... Východní meditace, které se připisují zázračné síly, se stala víc a více populární na Západě. Jsou to opět jen jiné dveře do okultu........


Ta stará hra skořápek....

Je nesmírně důležité pochopit ten ohromný rozdíl ve významu daný slovu „meditace“ na Západě a na Východě. „Meditace na Západě je vždy synonymní s kontemplací, nebo-li hlukým zamýšlením se nad něčím. Křesťanská meditace znamená hledání hlubších pohledů do Božího Slova, (Žalm 1:2), přemýšleti o Bohu (Žalm 63:6). přemýšlení o Božím díle (Žalm 77:12) a přemýšlení nad naší odpovědností a jaká by měla být naše reakce (1 Timot.4:15).

Na rozdíl od toho Východní meditace, (navzdory tomu co říká Schuller) znamená přestat myslet, a vyprázdnit mysl. Je to předehra posedlosti, převzetí. Stálým opakováním fráze či slova (mantra), soustředením se na plamen svíčky nebo na vlastní dech, mysl se vyprázní a člověk vstupuje do pozměněného stavu vědomí. Jeden instruktor východní meditace se snaží vysvětlit tento stav jako přirozený: „Jste-li nováčkem v meditaci, uvědomte si, že každý z nás přirozeně medituje. Máme běžné zážitky, které nás občas dostanou do stavu meditace: pozorování slunce jak zapadá, naslouchání jemné hudby, nebo stát na pokraji vody. Naše mysl se zpomalí, naše tělo se uvolní, a naše vědomí se změní. Náš mozek „přeřadí“ do nižší frekvence známé jako stav alfa. A to je ono - meditujeme...“

Co on popisuje, je pochopitelně opak kontemplace, která byla vždy „kompresovanou“ meditací na Západě. Ale někdo to zaměnil, a Západ to spolkl i s navijákem. Phil Jackson zaangažoval celý team Chicago Bulls ve Východní meditaci, něco, co pochytil na vysoké škole. Píše „Po prvé, když jsme prováděli meditaci, Michael Jordan myslel, že si dělám legraci. Otevřel jedno oko a mrknul se kolem aby se přesvědčil, zda to někdo z hráčů zkouší. K jeho překvapení tak mnozí činili.“ Jackson, který Křesťanství odmítnul, vysvětluje, co našel ve Východním mysticismu: „Co se mi na Zenu líbilo, byl důraz na vyprázdnění mysli. Jedním ze základních nástrojů pro to je sedící poloha nazvaná „zazen.“ „Forma zazen, který praktikuji já, znamená sedět zcela nehnutě na polštáři - oči otevřené, ale zaměřené dolů a pozornost je zaměřena na dech ... Po chvíli se vaše myšlenky ztíší a vy prožíváte chvíle „prosté existence“ bez toho, aby se mysl pletla do cesty.... Mysl je otevřená, zaměřená na nic...“ Buddhismus pomohl Jacksonovi útěk od Boha Bible, kterého se - jako chlapec bál a toužil potěšit. John Daido Loori, opat Zen Mountain Monastery v severní části státu New York říká: „Buddhismus je náboženství bez Boha, nebo (podle druhu školy) bez posmrtného života. Je to hledání přírody pro přírodu, které končí v poznání, že neexistije žádné „Já sám,“ že všechny bytosti i objekty jsou manifestací té stejné základní skutečnosti....“


Klam kosmické jednoty vědomí.

Pocit toho, že jsme částí všeho ostatního ve vesmíru, je známé jako „jednota,“ nebo „kosmické vědomí.“ Je to běžný pocit při požití drog a velmi líbivé pro ty, kteří odmítli osobního Spasitele. Na rozdíl od klamného pocitu mystické jednoty s neosobním vesmírem, Boží láska je prožívána Křesťany v osobním vztahu k Němu..... Astronaut Edgar Mitchel, velitel Apollo 14, měl mystický zážitek kosmického vědomí při zpátečním letu z Měsíce na Zemi. Tak mocně byl ovlivněný, že skončil svůj program průzkumu „vnějšího prostoru“ a zaměnil jej za výzkum „prostoru vnitřního.“ Popisuje tento prožitek a celou transformaci svého života v knize „The Way of the Explorer: An Apollo Astronaut´s Journey Through the Material and Mystical Worlds: Až teprve když jsme se spojili s hlavním modulem a byli vrženi směrem k Zemi .... pak jsem měl čas na relaxaci v beztížném stavu, a přemýšlet o své domovské planetě, která vypadala jako modrý drahokam.... náhle jsem dostal neodolatelně silný pocit univerzální sounáležitosti ...extázi spojení se vším ... Napadlo mne, že molekuly mého těla a molekuly rakety samé, byly vytvořeny někdy v daleké minulosti, v ohnivé peci některé z těch starodávných hvězd.... Potřebovali jsme v naších životech něco nového - revizi konceptů, týkajících se reality a pravdy. Naše víry byly - a stále jsou - v krizi... (Edgar Mitchel Dwight Williams, The Way of the Explorer, 1996). Co společného mají hmotné molekuly něčího těla, raketa a hvězdy, s duší a duchem člověka? Neudělat rozdíl mezi neživou hmotou, a vědomím či osobností, je klam, který vede ke kolosálně tragickým následkům... Irracionalita Mitchellova zážitku byla přehlédnuta v rozkoši dosáhnutí hinduistické „savikalpa samadhi - uvědomění si jednoty věcí, zatím co je stále vnímáme odděleně. Mnoho lidí vně církve mají stejně silné mystické prožitky, které je přivedly do okultních lží a otroctví.... Jako Phil Jackson, Edgar Mitchell vyrostl v oddané křesťanské rodině. Jackson patřil k Letničním, Mitchel k Jižním Baptistům. Ani jeden nepochopil pravé Křesťanství, a tak oba odmítli své vlastní falešné koncepce spíš než pravdu...


Fantazie z „vnitřního prostoru.“

Po návratu z Měsíce, vzpomínky na prožitek samahdi čerstvě v paměti, Mitchel založil „Institute of Noetic Sciences“ zasvěcený pokroku v našem chápání vědomí.... „Tato organizace“ říká Mitchell, „vydává statisíce dolarů a tísíce výzkumných hodin na zkoumání vnitřních zkušeností člověka.“ Píše: Na závěr bych chtěl říci těm, kteří mne již několikrát slyšeli v minulosti. Pomáhá mi, když vyslovím myšlenku, která nyní proniká naší myslí: Bůh spí v minerálech, vzbouzí se v rostlinách, prochází se ve zvířatech, a myslí v člověku......

Je neuvěřitelné, že by někdo věřil v „Boha,“ který původně neměl žádné vědomí, ale probudil se v rostlinách a nakonec byl schopný myslet v člověku! Lidské myšlenky - od nízkých hloupostí a mrňavého sobectví až po grandiózní lži a monstrózní zla Hitlera či Stalina, Mitchellova „Boha“ neukazují v příliš pěkném světle!

Mitchell, který se kdysi nazýval Křesťanem, dnes předčí i Pohany, připisováním zlých myšlenek, chtivosti a nespravedlnosti svému bohu, který „myslí jako člověk...“ Taková je klamná síla mystických prožitků v rozšiřováné okultní invaze..... Ten stejný klam nacházíme uvnitř církve. Zamyslete se nad knihou „Journey to Inner Space: Finding God in You..“ Že by autorem byl nějaký guru z Východu? Ale kde! Napsal ji pastor „First Baptist Church in Seattle.... Později se o tom ještě zmíníme.


Shaktipat a Charismatici.

Profesor Michael Ray ze Stanford Graduate School of Business došel k novému pohledu na lidský potenciál a jeho uplatnění v obchodu potom, co ho jeho psychoterapista seznámil se Siddha Yoga od Swami Muktananda. V té době Swami (dnes již mrtvý) byl guru pro mnoho obchodníků a filmových hvězd. Ray-ův život se změnil, když Muktanandův asistent se dotknul pavím pérem „třetího oka“ uprostřed Ray-ova čela. Ray popisuje: Bylo to jako blesk z nebe, jako pyramida světla. Počal jsem se doslova odrážet od podlahy a cítil celkové chvění. Plakal jsem. Pocítil jsem úžasnou energii, lásku, radost. Později jsem se dozvěděl, že to co jsem zažil, byl shaktipat, nebo-li spirituální probuzení kundulini energie uvnitř mně - jinak hadí síla stočená u báse páteře, která čeká na oživení změněným stavem mysli.

Jak uvidíme, Ray měl zážitek stejný, jako tisíce charismatiků, kteří jsou přesvědčeni že obdrželi „speciální dotek od Svatého Ducha,“ při „službě zázraků“ ať už Johna Wiimber-a, nebo Benny Hinna v Toronto Airport Vineyard, či při celosvětovém „oživení, které vytéká z Brownsville Assembly of God in Pensacola, Florida. Člověk se neubrání pocitu podobnosti mezi shaktipat a tím, co Charismatici - jak katoličtí, tak i protestanští - nazývají „být usmrcen v Duchu.“

Na dotek evangelisty, povětšině na čelo, subjekt padá nazad do paží „chytačů,“ stojících kolem. V tomto - jakoby transu - má subjekt různé okultní prožitky od záblesků světla, až po pocit blaha a lásky, od nekontrolovatelného pláče nebo smíchu a silnému třesení, až po „mluvení v jazycích.“ Byla to evangelistka a hojitelka Kathryn Kuhlman, která udělala z fráze „usmrcen v Duchu“ všeobecný název běžný mezi charismatiky v šedesátých a sedmdesátých letech. Televizní evangelista Benny Hinn, který se považuje za „následovníka“ Kuhlmanové, tím, že pozdvihnul její „posvěcení,“ které se prý stále nachází kolem jejího hrobu.

Jako další příklad podobnosti mezi „usmrcením v Duchu“ a shaktipat zamyslete se nad tím, co se stalo Geraldovi Jampollskému. Ten se stal slavným používáním „Kursu v Zázracích“ při své psychiatrické praxi, v jeho knihách a přednáškách po celém světě. Jampolsky věří, že byl připravený na zprávu „Kursu“ skrze shaktipat, který administroval Muktananda: „Zdálo se, jako bych vystoupil z těla a díval se dolů na sebe. Viděl jsem barvy jejiž hloubka a jasnost byla za hranicemi všeho, co jsem si kdy představoval .... Počal jsem mluvit v jazycích. V pokoji se objevil nádherný světelný paprsek .... byl jsem naplnělný povědomím lásky, jakou jsem nikdy dříve nepocítil. Když jsem později začal číst „Kurs,“ uslyšel jsem uvnitř hlas: Lékaři, zahoj se, toto je tvá cesta domů,“ a já jsem měl kompletní pocit jednoty s Bohem a Vesmírem...“ Jako výsledek těchto mystických zážitků Ray, Jampolsky a tisíce dalších přijali pohled Východního mysticismu. Jsme uprostřed okultní invaze....


Východní mysticismus a ekumenismus.

Mnoho Křesťanů se ujišťuje že je opravdovou ctností pokoušet se vidět v každém dobro, a že tím ukazují Kristovu lásku. Konec konců - není láska tou nejdůležitější ctností (1 Korintským 13) ? Ale láska nemá význam bez pravdy! Když tak poukazoval na vliv Východního mysticismu, nedávný průzkum veřejného mínění odhalil, že 71% Američanů, 64% z těch, kteří tvrdí, že jsou znovu-zrozeni, a 40% těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou evangelíky, nevěří, že existuje absolutní pravda.

Popírání Boží pravdy je propagováno ve všech komunikacích od „jednotek,“ které o sobě tvrdí, že jsou „dušemi mrtvých,“ „Ascended Masters,“ „Space brothers,“ „Ježíš“ či kdokoliv jiný, který se příjemci zpráv nejvíce líbí. Judith Skutch, vydavatelka „Course in Miracles“ dosvědčuje „že ta stejná věčná filosofie či starodávná moudrost, je stále komunikována rozličnými hlasy,“ „Course in Miracles,“ zpráva o 500 tisíci slovech není vyjímkou. Nadiktovaná ateistickému psychologu „Ježíšem,“ „Course“ odráží tu stejnou propagaci Východního mysticismu, který Edgar Mitchell přijmul na zpáteční cestě z Měsíce:

„Svět který sis vytvořil, je pouze v mysli toho, kdo jej udělal ... uvědomíš-li si to, můžeš nad ním získat kontrolu.. Jednota Stvořitele a stvoření je tvá „celost“ (wholeness) ... tvá neomezená moc ... je to to, co vlastně jsi .... Bůh nikdy proti tobě nerozhodne - rozhodoval by proti sobě.... Odpouštění neodpouští hříchy, vidí že žádný hřích není ... Celý pocit viny je pouze ve tvé mysli ... uvědomíš-li si to, jsi spasený ... spása je tak jednoduchá! Je pouze prohlášení tvé pravé totožnosti. Tato lež je tak zřejmá, že nepotřebuje vysvětlení. Každé dítě má dostatek svědomí, aby vědělo, že je morálně za své činy odpovědné, že hřích jej oddělil od Boha. Přesto - tato lež je tak lákavá, že inteligentní dospělí lidé ji přijímají po milionech v jejich zoufalém útěku od pravdy a Boha....


Přijmou ty nejdivočejší povídky.

Je sotva náhodou, že „Ramtha,“ mluvící skrze J.Z.Knightovou, káže to stejné kosmické evangelium z Východu. Ti, kteří odmítli Bibli jako mýt, se obrátí a - spolknou ty nejdivočejší povídky -a nikdo nemá divočejší, než „Ramtha.“ Žil údajně v mytické Atlantidě před 35 tisíci lety, „vystoupil do Sedmého Nebe, kde Bůh a Ramtha se stali jeden. Ramtha je nyní částí „neviditelného bratrství super-bytostí, které nás milují a slyší naše modlitby. Vrcholní businessmani přijali povídku Napoleona Hilla o „Chrámu Moudrosti,“ kterou řídí „school Masters“ na astrální rovině - tak proč ne klamy Ramthy také? Ve skutečnosti, Ramtha má učedníky mezi těmi nejchytřejšími a velmi vzdělanými.......

Učení Ramthy ovlivnilo dokonce i manažéry a vedoucí executivu „Federal Aviation Administration“ (FAA) , jejichž rozhodování a soudy myjí veliký dopad na agenturu. Vliv Ramthy přišel skrze „stress management“ kursu pro FAA executivní síly v období asi 4 let a 1.4 milionů dolarů výdajů pro daňové poplatníky. Tento bizarní trénink, který končil u soudu, byl prováděný kalifornským psychologem, který je údajně studentem Ramthy - a dokonce s ním mluvil. Amorální povaha tréninku a jeho vztah k odmítnutí hříchu a absolutní pravdy, odráží jasně proti-křesťanské učení Ramthy, které opakuje, do značné míry „A Course in Miracles“ a bylo shrnuto následovně: Bůh není ani dobrý, ani zlý. Je zcela bez morálky a soudu. Neexistují žádná božská nařízení. Jeho jedinou činností je „být.“ Pekla a Satan jsou „zlé výmysly Křesťanství,“ produkty vaší podlé knihy (Bible).“ Ramtha radí svým studentům Bibli nečíst. Není nic jako zlo. Nic, co můžete udělat - i vražda není špatné. „JÁ JSEM,“ není ani schopný vás soudit! Odpouštění hříchů neexistuje, protože nejsou hříchy, které by musely být odpuštěné.

Každý ničemný a zlý čin „rozšiřuje vaše chápání. Pakliže se vám chce něco udělat, ať už je to cokoliv, nebylo by moudré jít proti tomuto „chtění.“ Každý, ať už je hladový nebo zmrzačený zvolil tuto zkušenost aby z ní získal poznání. Proč odsuzovat Holocaust? Každý zavražděný Žid chtěl být zavražděný a Hitler pouze procházel zkušeností, kterou se učil.“ (World according to Ram).

Fakt, že duševně zdraví a vzdělaní lidé po deseti tisících se stali studenti a přívrženci Ramthy (a jiných „jednotek,“ které hovoří ty stejné lži, skrze jiné přijemce) činí ze známé masové sebevraždy členů „Heaven´s Gate, zcela racionální čin v porovnání...... Indie, Tibet, Burma, Sri Lanka a další země, kde Východní mysticismus byl praktikovaný po tisíce let, jsou mezi nejchudšími zeměmi planety a neslepější v pověrách. Přesto lidé na Západě, kteří odmítli Bibli, hledají „osvícení“ v orientálním náboženství, které zničilo a ožebračilo tyto země....

V jedné z jejích přesných předpovědí, psychička Jeane Dixonová předpověděla tuto masivní invazi na Západ. Její vyprávění připomíná Zahradu v Edenu.Dixon vypráví, jak na její postel vylezl had a obtočil se kolem ní:

Jeho oči byly upřené na Východ. .... Had otočil svou hlavu a naše pohledy se střetly. Jeho oči odrážely veškerou moudrost a utrpení věků, ale zároveň prosbu o porozumění a důvěru. Otočil opět svou hlavu směrem na Východ, jako by mi chtěl řící, abych hledala moudrost a porozumění na Východě. Tak nějak jsem cítila že mi chce sdělit že pakliže má důvěra a víra byla dostatečně silná, byla bych schopná se podílet na jeho neomezené a nepozemské moudrosti. Had se podíval zpět a zatím co se hluboce díval do mých očí, odplazil se a zmizel.... (Jeane Dixon, My Life and Prophecies: Her Own Life as Told to Rene Noobergen, 1969).

Poslední obraz přesvědčil Dixonovou, že tento had byl Satan který se jí zjevil a že podvede lidstvo v masivním měřítku. Kdo by znal lépe roli, kterou bude Východní mysticismus hrát než ten veliký Iniciátor tohoto klamu....! A přesto Dixonová viděla v jeho očích „veškerou moudrost a utrpení věků..“ Jak svádivá tato okultní invaze opravdu je!!!!!13. Nová úctyhodnost v New Age.Počet lidí vstupující do mystického stádia vývoje se zdá že se zvětšil tisíckrát v jedné či dvou generacích. Člověk přemýšlí, zda exploze v počtu by nemohla reprezentovat obří skok vpřed v evoluci lidské rasy .... směrem ke globálnímu vědomí a světové komunitě. Možná, že největším prorokem tohoto skoku byl Teilhard de Chardin....

- M.Scott Peck -


Nemám nejmenších pochyb o tom, že zde nastane sblížení mezi spirituálními hodnotami, které New Age lidé a věda tak milují....

-Karl Pribram -


Existuje populární „nábožnost“ v dnešní době - jakýsi dětský zájem o strašidla, čerty a upíry. Ale také nejistota a touha po pravdě..........

- Jason Epstein, Random House editor -


Zatímco v předešlých generacích byla „změna vědomí“ považována za známku bohémské zkaženosti, pakliže byla dobrovolná, za známku šílenství byla-li nedobrovolná - dnes je považována za esenci psychologické vzdělanosti.....

- Walter Bromberg -


Existuje veliké probuzení po celém dnešním světě. Občas to vypadá, jako bychom vstupovali do nové a kompletnější doby ... do slunečního světla „“Staré poznání změněno na nové.“

-The Ocult Digest -


Už je tomu 20 let ode dne, kdy normální žena v domácnosti J.Z.Knight-ová explodovala na scéně New Age jako přijemce (channel) pro Ramthu, toho mytického válečníka, uprchlíka z Atlantidy. V roce 1988 „pod palbou negativního postoje médií,“ se ztratila z veřejného života. Přesto a navzdory nepříjemnému rozvodu v 1992, při kterém jí manžel obvinil z „vytváření atmosféry kultu,“ více než tisíc jejích přívrženců jí následovalo do Yelm, Washington, aby si koupili pozemky a domy kolem její manse, která měla cenu 3 milionů dolarů a počali navštěvovat její „Ramtha School for Enlightenment.“ Kolem dvou tisíců dalších „nadšenců“ přicházejí do Yelm, aby setrvali 2x ročně v ústraní. Tito platí 1350$ ročně za „setkání s Ramthou“ skrze paní Knightovou, za cvičení míchanice jógy, kvantové fyziky, a mentálních lekcí, o kterých tvrdí, že „obohacuje spirituální uvědomění, a fyzické schopnosti,“ a aby hledali spontánní hojení všeho - od kuřích ok po rakovinu. (Joan Connell, The New Age Spiritualist and the Old School Scolars ; Academics take their Measure of Longtime Channeler JZ Knight Washington Post March 8, 1997).

V únoru 1997 Knightová zaplatila veškeré cestovní výdaje skupině 14 vědců, vedenou J. Gordonem Meltonem, náboženský badatel z University of California, Santa Barbara, aby sami rozhodli, zda ona a Ramtha jsou skuteční. Výsledky budou zaznamenané v knize, kterou Melton píše o jevu Ramtha. Že je Knightová pozvala, svědčí o její upřímnosti a ochotě se podrobit testu. .... Již dřive, Knightová přivítala Stanleye Krippnera ze Saybrook Institute, San Francisco. Krippnera doprovázel neurofyziolog, který testoval Knightovou v době, kdy „přijímala“ Ramthu. Testy ukázaly zvýšený tep srdce, vlhkost a teplota pokožky, které se nedají „nahrát.“ Právě tak, jako jiná média, na příklad Eileen Garrettová, která se podrobila veškerým testům, vše poukazuje na to, že „spirituální jednotka“ čas od času převezme kontrolu a mluví skrze Knightovou. Krippner po skončení testů řekl: „Nevím kdo jste, JZ, ale vím bezpečně, že nejste podvodnice!“


Odmítnutí a vzpoura.

Knightová říká, že její spirituální Odyssea když, jako teenager byla nenáviděna nevlastním otcem který jí opovrhoval. „Zamilovala se do Boha“ a mluvila s Ním téměř neustále až po delší době „počal Bůh mluvit k ní.“ Toto „mluvení s Bohem“ za účelem získání nových poznatků, a informace jiné, než jaké dal Bůh v Jeho Písmu je charakteristické pro okult a pro kulty, které si říkají „křesťanské.“ „Bůh“ Knightové, není v žádném případě Bohem Bible.... Ramthův koncept Boha - jedna ze lží, které skrze ní přicházejí, a které mnoho jejich přívrženců přijmulo, byl vyjádřený mnoha jinými „jednotkami“ skrze jiné „příjemce,“ a tak i téměř vše ostatní, co Ramtha říká: „Bůh je mysl složená z vědomí a energie, zrozené z prázdna. A Boží síla spočívá v transformování vln energie do částeček zkušenosti. My umožníme „nadvědomí“ v New Age, ve kterém nové druhy energie ko-existují se starými.“ (Jane Connell, tamtéž).

Představa „prázdna,“ jak dává zrod „něčemu,“ je právě tak duchaplné, jako „ nevědomý bůh“ Edgara Mitchella, který se probouzí v rostlinách..... Že miliony inteligentních lidí přijímají takové nesmysly zatím co odmítají Boha Bible, svědčí znovu proti sebe-klamu který drží ve své moci ty, kteří se domnívají že mohou uniknout odpovědnosti vůči Bohu. Zároveň to poukazuje na rostoucí úctyhodnost okultu v dnešním světě ..... Odmítnutí Boha Bible „dětmi květů“ (flower childern) ze šedesátých let, vyústilo v rebélii proti veškeré autoritě. Zakrývali vlastní egocentrismus frázemi o míru a lásce. V jejich novém statečném světě neměly být žádná nařízení, pravidla. Každý měl mít svobodu fetovat a poslouchat senza hudbu, mít free sex, a „milovat se namísto válčení.“ Na jejich drogových „výletech“ prožívali to stejné kosmické vědomí, jako Edgar Mitchell v prostoru a Michael Ray a Gerald Jampolsky skrze shaktipat....

Fantasie kosmické jednoty nefunguje v normálním životě. Camelot byl pouhou přetvářkou. Ovšem člověk může dále snít svůj nemožný sen - pomocí jógy, drog či obou. Útěk od reality a rozumu pokračuje se vzrůstající popularitou a akceptováním „trávy“ a dalších, mysl-pozměňujících drog zároveň s Východní meditací. Gene Edward Veith vykreslil temný obraz velmi dobře: Módní magazíny jako Vogue, a „W“ ukazují „nový pohled“ pro devadesátá léta: Vychrtlé, vyhublé ženy se zapadlýma očima roztažené na podlaze koupelny, drží v ruce injekční stříkačku. Elegantní modely dělají nepříčetný dojem, šoupají své nohy po přistávací ploše jako polo-vědomé mrtvolky. Módní svět to nazývá „heroin chic“ a spotřeba drog u teenagerů letí a letí .... o 78% od roku 1992.“ .... „Já v drogy věřím,“ přiznává se vedoucí známého hudebního vydavatelství, citovaný anonymně v L.A Times. „Je to část dospívání a tvořivého procesu.“

Psychodelická šedesátá léta se vzrušovala pomocí LSD ; nadrogovaná sedmdesátá léta měla v oblibě amphetaminy ; osmdesátá to brala „natvrdo“ a jejich láskou byl kokain. Dnešní „pop kultura“ má v oblibě tmavou, potlačenou náladu ... Lidé oblečení v černém, se zabývají bezútěšnými pohledy do sebe, jejich hudba se válí v cynicismu, hněvu a zoufalství. Droga jejich volby je heroin .... Jonathan Melvoin, keabordista pro „Smashing Pumpkins“ nedávno zemřel na předávkování heroinem. Právě tak Shannon Hoon z „Blind Melon,“ Kristen Pfaff, Wayne Koettel, Bob Stinson... Kurt Kobain se zabil po dlouhém zápase se závislostí na heroin. Státní střediska, která mají takovým lidem pomáhat, mají úspěch pouze v několika procentech případů. „Teen Chalenge“ vyléčí mezi 70 - 86 procenty závislých lidí. Ostatní křesťanské skupúiny a kongregace mají podobný úspěch. Závislost na drogách - právě tak jako závislost na hříchu, se nejlépe léčí evangeliem Ježíše Krista... (Gene Edward Veith, „Heroin Chic“, in World, November 9, 1996)... Již jsme se zmínili o vztahu mezi okultem a drogou. Nový Zákon nazývá okult „čarodějnictvím“ - anglický překlad řeckého slova „pharmakeía.“ Nová skutečnost dala úctyhodnost okultu: Všichni ti „cvoci“ a „hippies“ padesátých a šedesátých let jsou dnes advokáti, politici, psychologové, sociální pracovníci, univerzitní profesoři, vědci v letech devadesátých....

Revoluci vědomí už dávno nevede hrstka zarostlých dlouhovlasých magorů. Dnes nás s tím krmějí se shora. A to okultní ovoce pomalu zraje pro strašlivou sklizeň. Opět, jak to podává Veith: Růst používání drog během Clintonova presidentství se pravděpodobně dá přičíst méně k jeho snížení v rozpočtu antidrogové sekce - ale spíše k permisivní kultuře kterou on sám představuje a representuje ..... v jeho žertech na MTV o tom, že je mu dnes líto, že „nešlukoval.“ (M.Scott Peck, People of the Lie, 1983).


Důstojnost v církvích.

Člověk může jen těžko obvinit svět z akceptování okultu, když církve, (včetně evangelického vedení), dělají totéž. Církevní vedoucí nastoupili na ten vlak s velmi malým zkoumáním jak zdroje, tak i konečného cíle. Akceptance M.Scotta Pecka a jeho heretické bestsellery, jsou jedním z důkazů. V prosinci 1993, když se Peck objevil na Oprah Winfrey Show, jeho první kniha „The Road Less Traveled“ byla už bestsellerem po rekorních 500 týdnů (nyní již 600). Řekl Oprah, že byl „božsky“ vedený k napsání této knihy. Ovšem přiznal se, že v té době Křesťanem nebyl. To proti-křesťanské učení v jeho knize („kolektivní nevědomí je Bůh“), okamžitě vylučuje jakýkoliv nárok na božský zásah.... V jeho druhé knize „People of the Lie“ vydané po jeho údajné konverzi, jeho heretické výroky neskončily. Peck říká, že by „nikdy nevyloučil z teamu pro exorcismus“ žádného Hinduistu, Buddhistu, Muslima, Žida, ateistu nebo agnostika, který má pravou lásku. V knize „Different Drum,“ Peck prohlašuje, že „spása světa přijde skrze společnost .... nic není důležitějšího.“ Ani zmínka o Kristu..... Peckovo postavení na fakultě „Omega Institute,“ který nabízí kursy „Zenu, magie, čarodějnictví, pozměněné stavy vědomí a různá jiná okultní umění,“ zpochybňuje jeho údajné Křesťanství....

Když římsko-katolický kněz - New Ager, (nyní episkopální kněz) Matthew Fox vydal svou knihu „Coming of the Cosmic Christ,“ ve které přirovnává fundamentální Křesťanství k fašismu, a odděluje Ježíše od „krista, který žije v nás všech,“ (běžné okultní téma), M.Scott Peck hned napsal pochvalný posudek na zadním obalu. Přesto Peck a jeho knihy jsou opakovatelně chváleni vedoucími evangelikály - dokonce i v Moody Bible Institute časopisu „Today in the Word.“ Následující komentáře od autorů jako Brenda Scott a Samantha Smith jsou připomínkou úctyhodnosti, kterou okult získal i v evangelických kongregacích:

Pakliže New Agers uznávají Pecka jako jednoho ze svých řad, a pakliže on sám proti tomu nic nenamítá, proč potom Křesťané nemohou mít podobné rozlišování? Namísto toho - Peck vede semináře a učí pastory svou „Zen metodu pro společnost.“

Dr. Calvin Van Reken, asistent profesor morální teologie při „Calvin Seminary“ doporučil „The Road Less Traveled“ v kampusovém oběžníku v lednu 1992. David Mains strávil několik dní čtením Peckovu knihu „The Different Drum: Community Making and Peace,“ na celonárodním rádiovém vysílání nazvaném „The Chapel of the Air.“ David Mains svým posluchacům nikdy neřekl, že Peck považuje své knihy za New Age, nebo že „The Different Drum“ se vysmívá bezhříšnosti Krista a učí Zen Buddhismus ..... Napsali jsme na adresu „The Chapel,“ vysvětlili Peckovy New Age doktríny, a přiložili kopii jeho článku z „New Age Journal.“ Měli jsme obavy, že schválením Pecka by mohla „Chapel“ pomýlit mnoho lidí. Na náš dopis nikdo nereagoval a „The Different Drum“ se vysílal dál...


Evangeličtí vedoucí a okult.

Matthew Fox trvá na tom, že „Křesťanství se dostalo mimo dotek“ se svým středem ve smyslu mystické praxe a kosmického uvědomění.“ David a Karen Mains udělali své, aby tuto nedokonalost odstranili. V jejich osmnácté knize „Lonely No More.“ Karen doporučuje aby si každý opatřil „osobního spirituálního vůdce,“ a další okultní praktiky, které propaguje Fox. Autor bestsellerů a populární mluvčí na ženských konferencích Karen Mais, byla v době kdy tato kniha vyšla, „předsedkyní správní rady pro „Intervarsity Christian Fellowship“USA.“

Karen Mais pochvalně cituje a přijímá rady moderního mystika Thomase Mertona, který byl jak buddhistou, tak i římsko-katolickým knězem... Považuje chvění a třesení svého těla za záhadnou moc od Boha, která prochází jejíma rukam, což je běžný zjev v okultu, a nazývá to „charismem hojení.“ Má pocit, že jednota jejího „já“ s molekuly jejího těla a vesmírem věcí a tvorů, zdánlivě prožívá kosmické vědomí, nebo pocit sounáležitosti podobné těm Edgara Mitchella nebo jogína. Je přesvědčená, že na „naléhavé nutkání Svatého Ducha“ je „mocně vedena aby se sblížila s Jungovým nevědomím.“ Tato hniha je neuvěřitelně egocentrické a do sebe zahleděné podání křesťanského vedoucího, který se nevědomky dostal do otroctví okultu.

Karen Mains zabíhá do ještě větších podrobností o svém životě snů, kterému dává Jungovu interpretaci, zdánlivě bez uvědomění si, že Jungovy teorie přišly z démonické insoirace. Vypráví o „vysokém tmavém hezkém muži kolem třiceti, který se objevil v jejích snech šestkrát až osmkrát za rok, za poslední čtyři či pět let.“ Podíval se jí vážně do očí a řekl: “Jsi všechno, co jsem kdy spirituálně chtěl.“ Držel se jí, hlavu na její hrudi a plakal. Karenin spirituální direktor, katolická jeptiška a přívrženec Jungovy psychoterapie vysvětlovala sen tak, že její „mužské-já“ (Jungův animus) si Karen „namlouval.“ Karen akceptovala, že „toto je skutečně mé „mužské-já, animus, který potřebuji, abych doplnila mé ženské-já - animu.“ Karen považuje tuto teorii, kterou se Jung naučil z démonických zdrojů, za zcela biblickou.“ (Karen Burton Mains, Lonely No More, 1993).

Podřízení se „spirituálnímu vůdci“ otevírá dveře do okultu, speciálně z pohledu na metody, které ti, kteří jsou v této profesi trénováni, používají.... Podle „Spiritual Directors International “ existuje ve Státech asi 350 „spiritual director training programs,“ které fungují na křesťanské bázi. Většina z nich jsou římsko-katolické a ekumenické. Jedna rozhlasová síť se základnou v San Francisku, nabízela seznam „2600 členů, kteří jsou vyškolení jako spirituální direktoři.“ Typické školení „míchá psychologii, sociologii, teologii a spiritualitu na škole, v lekcích a diskusích ....“

V Cenaclu, v katolickém meditačním středisku, Karenino údajné „mužské-já z jejích snů, skrze okultní techniku visualizace, se změní v dítě-idiota sedícího u stolu. Ona vidí „zcela holou“ hlavu, nakloněnou na jednu stranu - slintající, hubenou a podvyživenou kostřičku „uličníka“ (ragamuffin), smutných obrovských očí.... Pod vedením svého katolicko/Jungovským „spirituálního direktora“ je Karen přesvědčená že toto visualizované „dítě-idiot,“ které k ní náhle přišlo oživené, je ve skutečnosti dítě-Kristus uvnitř jí, samé - který se jí snaži vábit!!!!

Klam sekulární psychologie „vnitřního dítěte“ se dostal do církví skrze „křesťanskou psychologii, a dnes se vyučuje v seminářích a je propagovaný vedoucími pastory. Tento autor (Hunt myslí sebe) pozoroval se smutkem v srdci, nedělní ráno osmého června 1997, jak Charles Stanley, solidní evangelický pastor, strávil větší část svého kázání o „dítěti uvniř.“ Karen šla ještě dále v tomto klamu. Její dítě už není obyčejným dítětem ale samým Kristem! „Dítě-Kristus uvnitř mně,“ to nazývá. Nebyl Ježíš dospělým mužem, když zemřel za naše hříchy na kříži, a není nyní po pravici Otce ve svém novém vkříšeném těle? Nepřichází, aby s námi žil uvnitř nás, skrze svého Ducha jako Pán života a slávy, který porazil smrt? Jak potom může být ještě dítětem - a ještě k tomu takovým dítětem, jakým On nikdy nebyl - „vyhublý, podvyživený, .... malá kostřička vandráka, uličníka (ragamuffin) s velikýma smutnýma očima?“ Co je to za podvod - z jakého zdroje?

V hrdinném pokusu „neslyšet zlo, nevidět zlo, nemluvit zlo,“ „Christianity Today“ obhajovalo hereze Karen Mainsové v článku, který ostře kritizoval ty, které označil jako „samozvané lovce heretiků, legalističtí rozhodčí, kteří soudí ... moderní hon na čarodějnice.“ (Christianity Today, May 16, 1994). Ten článek byl nelogickým a nebiblickým útokem proti každému, kdo by do církve přinesl opravu. Zároveň je to popření odpovědnosti každého Křesťana byt jako Židé v Beroji. (Skutky 17:10-11). Tento odsuzující protest, že Karen a David Mains byli nepochopeni a tvrdě souzeni, neobsahuje žádnou dokumentaci ať už jejich učení, které přišlo na přetřes, ani údajně nespravedlivého kriticismu proti nim. Namísto toho bylo od čtenářů očekáváno, že budou věřit tomu, cokoliv „Christianity Today“ napíše.....


Skandální ututlání.

Jako pokračování, vyšel v „Christianity Today“ článek „Christian McCarthyism,“ (July 18,1994). ve kterém Philip Yancey nazývá „McCarthyism“ jakýkoliv pokus přinést opravu do církve. Tato obviňující viněta měla úspěch před 50 lety, kdy chránila komunisty v jejich vlivných pozicích, (odkud zrazovali Spojené Státy zevně) tím, že zesměšňovala každého, kdo poukazoval na komunistickou infiltraci.... My dnes víme, že McCarthy měl pravdu! A právě tak dnes ti, kdo stojí proti herezi a vyžadují opravu, jsou právě tak zesměšňováni. Probudí se církev také pozdě?

Yancey píše, že Karen Mains pouze psala „o svém snovém životě,“ a necituje ani jí, ani její kritiky. Takovéto zaretušování hereze a okultismu vedoucím evangelickým magazínem, je nesvědomité! Yancey argumentuje:“Je na čase, abychom si uvědomili, že Ježíš vyznačil lásku - ne teologickou či politickou správnost - za znak Křesťana!“ Politická „správnost“ nemá nic společného s Křesťanstvím, ale doktrinální solidnost je ochranou.... Yancey asi zapoměl, že „pravda je jazykem lásky.“ (Efezkým 4:15). Kristus také řekl, že právě „láska Ho nutí opravovat ty, kteří žijí v omylu.“ (Apokalypsa 3:19)...

„Christianity Today“ si zahrálo hlavní roli, v udílení úctyhodnosti a důvěryhodnosti okultu. Yancey říká:“Richard Foster se odvažuje používat termínů jako meditace ... což na něj vrhne okamžitě podezření ze spijitosti s New Age.“ Ve skutečnosti Foster propaguje a dává instrukce jak praktikovat Východní meditaci, aby představovaná vise Ježíše oživla: “Můžete se skutečně setkat s živým Kristem, být Jím oslovený a cítit Jeho hojící sílu. Ježíš Kristus k vám skutečně přijde.“ (R.Foster, Celebration of Discipline 1984)

To, co Foster nabízí, je tou nejsilnější známou technikou okultu! A přesto má podporu křesťanských osobností po celém světě, ze kterých se mnoho připojilo k jeho „Renovare“ hnutí, pro oživení Východního mysticismu v církvi.Yancey a „Christianity Today“ potlačují cokoliv, co by vrhalo stín na vysoce považované křesťanské osobnosti, a ukazují Fostera jako někoho, kdo se stal terčem falešných obvinění... Tony Campolo je také popisován jako jeden z nesprávně kritizovaných, jako kdyby jeho otevřené hereze neexistovaly. Právě tak jako Sir John Marks Templeton, Campolo učí, že „Kristus žije v každém, ať už ten o tom ví, nebo ne...“ V jeho poslední knize, „Embracing the Feminine Side of God,“ Campolo prohlašuje: “Uvnitř mně je má ženská strana, která musí být objevena a vyrovnána - mám-li být jako Kristus. A dokud nepocítím to ženské v Kristovi, bude existovat část Jeho, se kterou se nemohu ztotožnit.“ (Tony Campolo, Carpe Diem: Seize the Day, 1994).. A přes toto všechno, je „Křesťanským McCartheismem poukázat na to, že takové nápady jsou zcela nebiblické!

„Christianity Today“ se zdá být více zaměřené na obranu herezí, než jejich odsouzení (které, občas, velmi výběrově provádí). Ani se nedá říci, že „Christianity Today“ je jediným takovým magazínem, který se odchýlil od pravdy. Profesor Richard W.Carlton z „North Park Theological Seminary“ píše do magazínu „Evangelical Covenant Church“ proti „paranoidním reakcím,“ se strany kritiků New Age: “Zdaleka všechno v New Age špatné není ,“ píše, a některé „aspekty mohou být dokonce pro církev zdravé...“ (Richard W.Calrson, „The New Age:A Weather Report,“ 1991). Není divu, že taková prohlášení, jako následující, mohou být pronesena triumfálně profesorem, který učí na Harward Divinity School: „Hnutí za životní prostředí, ve spojení s New Age spiritualitou a znovu-objevení pohkedu amerických domorodců (Indiánů)., útočí na arogantní dominaci přírody, která přivedla tuto planetu na pokraj záhuby..... Veškerý život je posvátný, a musí být ochráněn od plenění druhem, který si ironicky říká Homo sapiens. A tak nedávno, přišlo odhalení „Gaia,“ Země jako živý celek. Veliká bohyně má jmen mnoho - toto je její nejposlednější....

Přede vším ostatním, je to vina Bible....! Utlačující, rasistické, phalokratické, a hierchální dědictví biblického náboženství zdeformovalo Západní kulturu. Křesťanské církve byly, samozřejmě, hlavními faktory této monumentální deformace. Co je dnes na ústupu, jsou potrhané zbytky Judeo-Křesťanské tradice v kostelích a synagogách. Tento konkrétní bůh umírá - jestli už není mrtvý. Ale další, mnohem starší bohové jsou naživu a v pohybu....“ (Peter Berger, „The Other Face of Gaia - z přednášky v roce 1994)...


Role Svobodných Zednářů.

Okult také získal novou důstojnost a důvěru, jak ve světě tak i v církvi, skrze jeho přijetí a propagaci mnohými obchodními a politickými osobnostmi, včetně pastorů. Z těch posledních nebyl nikdo tak vlivný než Norman Vincent Peale. Plodný a populární „křesťanský“ autor - jeho knihy uvedly miliony lidí do okultu. Existují alespoň dva zdroje Pealeho okultu: Písemnosti okultistky Florence Scovel Shinn (dokumentovaná později v této knize), a Svobodné Zednářství.... Zednář 33 stupně, Peale byl zobrazený na přední straně zednářského časopisu „New Age.“ Byl uveden do zednářské Čestné Haly 30 září 1991, a jeho portrét visí v zednářském chrámu ve Washingtonu D.C. Často byl Zednáři vyzdvihován jako vzor zednářského charakteru. Peale, namísto aby uznal lži o Zednářství, Peale pokračuje v jejich klamech.

Podle vlastních dokumentů, Zednářství zahrnuje okultismus. Jeho vliv pronikl jako do světa, tak i do církve. Přesto že mnoho těch, kteří se nazývají Křesťany jsou Zednáři, Zednářství je proti-křesťanský náboženský kult, zakotvený v Pohanství. Obsahuje mnoho z mysticismu Hiduismu, Buddhismu a je Luciferiánské. Peale přesto prohlásil: “Ještě jsem nikdy nezaslechnul jediné slovo nebo výraz (v zednářském rituálu), které by Křesťan nemohl schválit.“ (The Miami Herald, July 28, 1995).

Takové, zřejmě falešné prohlášení vrhá ještě více světla na Pealeho překroucené Křesťanství. Nikdo, kdo dosáhl 33 stupně, nemůže být tak neinformovaný. Prohlášení zednářských autorit odhaluje nepoctivost Pealeho na toto tema. Albert G.Mackey, spoluautor „Encyclopedia of Freemasonry,“ je jedním z nejvyšších autorit Zednářství. V knize „Manual of the Lodge“ Mackey sleduje zednářské učení zpět k „starodávným rituálům a mystériím praktikovaných v samém klínu pohanské tmy....“

Albert Pike, „Sovereign Grand Commander of the Southern Council of Scottish Rite Freemasonry in the USA“ byl čestným členem téměř každého „Vrchního Soudu“ světa. On sepsal „Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry for the Supreme Council of the Thirty-Third Degree,“ které bylo vydáno z vlastní autority. Tento přehled oficiálních zednářských tradicí stopuje Zednářství zpět k Hinduismu, Buddhismu, Zoroastrismu a k jiným Východním náboženstvím. V tomto svazku Pike prohlašuje: Zednářství, jako všechny Záhady, Hermetismus a Alchymie, skrývá svá tajemství před každým, kromě Adeptů a Mudrců, nebo Vyvolených, a používá falešná vysvětlení a nepravé interpretace svých symbolů, aby oklamal ty kteří si zaslouží aby oklamáni byli.... Část symbolů je ukázána (v Modrých Stupních) začátečníku v Zednářství, ale on je úmyslně nepravdivě informován. Není úmyslem aby jim porozuměl .... jen aby se domníval, že jim porozuměl......

Tajnost a okult jdou spolu ruku v ruce. V srdci Zednářství je tajná Luciferická doktrína, které Zednář začne rozumět, pouze až dosáhne vyšších stupňů. Manly Palmer Hall, další z velkých autorit na Zednářství píše: „Když se Zednář naučil tajemství svého Umění (Craft), běsnící energie Lucifera jsou v jeho rukách,“ (Manly Palmer Hall, The Lost Key of Freemasonry, 1976). Přes to všechno je Zednářství vysoce respektováno v celém světě, a Zednáři tvoří vysoké procento těch, kteří jsou ve vedení jak ve světě, tak i v církvích.... Ti, kteří popírají, že Ježíš je tím jediným Kristem, a že přišel jednou-pro-vždy v lidském těle, takoví akceptovali ducha Antikrista (1 Jan 4: 1-3). Takové je učení Východního mysticismu a kultů Mind Science: Že Ježíš dosáhnul stavu „Vědomí Krista“ (Christ consceousnes), které je k dostání pro celé lidstvo. Zednářství prohlašuje to stejné: Ježíš z Nazareta dosáhl hladinu vědomí, dokonalosti, které bylo jmenováno mnoha jmény - kosmické vědomí, regenerace duše, filosofická iniciace, spirituální osvícení, Brahmická Nádhera, Kristovo Vědomí.“


Protikřesťanské náboženství spásy ze skutků.

Zednářství má své vlastní anti-křesťanské evangelium, které ujišťuje členy, že skrze dobré skutky a poslušnost vůči článkům víry, dosáhnou Nebeskou Lóži na Obloze, kde předsedá G.A.O.T.U. což je zkrácenina „Great Architect of the Universe,“ nebo „Bůh jak ty Ho chápeš.“ Zednářská autorita Carl H.Claudy píše: „Zednářství pouze vyžaduje, aby jste věřili v nějaké božstvo ... dejte mu jméno jaké chcete ... každý bůh postačuje, a bude vaším bohem....“ (Little Masonic Library, volume 4, 1977).

Při iniciaci do prvního stupně, Ovčí Rouno (Lambskin) představuje „čistotu života a chování, kterého je zapotřebí k získání vstupu do Nebeské Lóže nahoře.“ Při iniciaci do 19 stupně „Scottish Rite Freemasonry“ je přijímající poučen, že „držení se zednářských „předpisů a nařízení“ z něj učiní Zednáře, který „je hoden vstoupit do Nebeského Jerusaléma.“ Při 28 stupni je mu řečeno, že Zednář je ten, kdo se pozdvihuje po stupních, až dosáhne nebe, ... a že jednou z jeho poviností je „zbavit se dědičného hříchu.“ .... Tyto a i jiné rituály stojí v přímé kontradikci k biblickému učení, že „spása není ze skutků,“ (Efezkým 2:8) či „ze skutků spravedlnosti“ (Titus 3:5).

V rituálu pro „Rytíře Východu a Západu“ Mistr, potom co pomazal kandidáta voňavým olejem, prohlašuje, že „jeho tělo se stalo v ten den svatým!“ V dalším výsměchu Kristovy krve, kterou On prolil za hřích, Starší Strážce odebere kapku krve z paže kandidáta a prohlásí, že „si umyl svůj šat ve vlastní krvi.“ Potom je mu podán „svatý meč Abbadon,“ což je - podle Apokalypsy 9:11, jméno vůdce pekelné hordy...

Podobná rouhání naleznete téměř ve všsch rituálech Zednářství. Jak potom může Peale prohlásit že „tam není nic, co by Křesťan nemohl schválit?“ Albert Pike učí, že „Zednářství je univerzální, věčné, neměnné náboženství.“ Vidí ho v Mojžíši, v Konfuciovi a Zoroastrovi, v Ježíši z Nazareta, v Mohamedovi, Velkých učitelech morálky, a dovoluje každému bratru v Řádu, aby přiřknul každým takovým „Charakter a Božství, jaké jeho Víra a Pravda vyžaduje.“ (Pike, Morals). Ale žádný Zednář nesmí prohlásit, že Bůh Bible je tím jediným pravým Bohem, a že Ježíš Kristus je tím jediným Spasitelem, protože to by narušilo zednářské ekumenické objetí všech náboženských systémů. A tak v zednářském „Maudy Thursday Ritual of the Chapter of Rose Croix“ se prohlašuje: „Scházíme se v tento den, abychom si připoměli Ježíšovu smrt - ne jako inspirovaného nebo božského - protože není na nás, abychom to rozhodli.“ (Naleznete v každém manuálu zednářských rituálů).

Joseph Fort Newton, další autorita na Zednářství, píše: Zednářství je uctívání, ve kterém se lidé všech náboženstvích spojí. Zve ke svému oltáři lidi všech věr ve vědomí, že když použijí rozličná jména pro bezejmenného, který má stovky jmen, modlí se k jedinnému Bohu...“ ... Jako potvrzení tohoto neuvěřitelného a nemožného ekumenismu, Albert Pike píše: „Zednářství je náboženství, kolem jehož oltáře se mohou sejít Křesťané, Židé, Muslimové, Hinduisté, přívrženci Konfucia a Zoroastra jako bratří spojení v modlitbě.“ A opět Manly P. Hall prohlašuje: „Pravý učedník starodávného Zednářství se navždy vzdal uctívání osobností.... Jako Zednář, jeho náboženství musí být univerzální - Kristus, Buddha, či Mohamed - jména mnoho neznamenají - protože on rozeznává pouze Světlo, ne nositele(osobu)..“ (Hall, Lost Keys)...

Citáty, které jsme uvedly, ukazují mimo jakékoliv pochyby, proti-křesťanskou povahu Zednářství. A přesto více jak milion Jižních Baptistů jsou v „zednářském bratrství“ a obhajují jej jako „křesťanské.“ V šokující demonstraci síly Zednářství (a i v počtu přítomných Zednářů, každoroční sjezd v roce 1993 odhlasoval, že členství v Zednářství je „záležitostí osobního svědomí.“ Toto hlasování následovalo zprávu od „Interfaith Witness Department, že „mnoho článků a učení Zednářství nejsou v souladu s Křesťanstvím a doktrínou Southern Baptists, a že „mnoho nepopíratelně pohanského a proti-křesťanského je v Zednářství obsaženo.“ Jak neuvěřitelné, že členství v proti-křesťanské organisaci je věcí volby v jedné z největších křesťanských denominací v Americe!


Nový Věk - Stará Lež.

Po mnoho let byl magazín „Scottish Rite Freemasonry“ ve Spojených Státech nazývaný „New Age.“ Tento titul přesně popisoval zednářskou víru a rituál. Aby se tento fakt zakryl (protože ta skutečná pravda o New Age je už známá), název magazínu byl změněný na „The Scottish Rite Journal.“ ....... Existuje jedno pozoruhodné středisko okultismu, známé jako Findhorn, na východní části Skotska. Někdy mu říkají „Vatikán New Age Hnutí.“ Findhorn byl založený podle specifických instrukcí údajných „spirituálních rádců.“ Spoluzakladatelka Eileen Caddy byla zřejmě první, která obdržela toto „vedení,“ skrze „vnitřní hlas“ který řekl: “Utiš se a věz že já jsem Bůh .... naslouchej, a bude s tebou dobře. Jsem ti blíže než tvůj dech, tvé ruce, tvé nohy. Věř mi!“ Vnitřní hlas je hlavním nástrojem okultu. Později uvidíme jak veliký je výskyt tohoto klamu v církvích a jakou devastaci vytváří.....

Všichni původní dospělí členové této unikátní společnosti byli „příjemci“ (channels) různých spirituálních „jednotek,“ a byli přivedeni dohromady podobným „vedením.“ Převažující téma byl soulad s přírodou a soužití s duchy přírodu obývající. Dokonce i údajní duchové „transformovaných“ ruských vězňů, kteří „vysílali“ skrze Anne Edwards, kázali známé evangelium naturalismu/panteismu že všechno je „Bůh,“ a že to „Vyšší Já“ každé osoby, může vytvářet svou vlastní realitu. (P. Hawk, The Magic of Findhorn)..

Tato populární zpráva - opět tak podobná tomu, co řekl Had Evě, je opakována doslova tisíci „vysílači,“ jako jev kontaktu se „spirituálními rádci,“ a exploduje po celém světě. Satan je tím zdrojem již od počátku, a pokouší se infikovat ty, kteří jsou otevření pro jeho inspiraci. Pasychiatr a badatel LSD Stanislav Grof sleduje se souhlasem nit, která se táhne celým světem okultu: „V těchto experimentech s LSD se lidé pohybovali do něčeho, čemu říkáme transpersonální říše ... což zahrnuje vzpomínky na milulé životy, mytologická setkání, prožitky sounáležitosti s přírodou, sounáležitost s kosmem, a tak dále. ... Když jsem se setkal se Swami Mukatandou, který mně pozval na seminář o Kashmir Sivaism, systému indické filosofie, objevil jsem, že tento starodávný filosofický systém je extrémně podobný k systému, který se vynořil spontánně z pozměněných stavů mysli moderních obyvatel Západu. Najít něco takového bylo velmi zajímavé .... že lidé objevují tu stejnou, stále se opakující pravdu v těchto neobvyklých stave (mysli), právě tak, jak je objevili starodávní mystikové. Ty nejpokročilejší vývoje vědy se vracejí k té starodávné moudrosti, která pochází z mystických tradicí.“

Taková konzistence nemůže být výsledkem imaginace. Přesto Will Baron byl neochotný uvěřit, že visualizace a meditace kterými indoktrínován, byly něco jiného než představivost. Přes to jeho zkušenosti byly tak silné a přesvědčující, že nakonec byl přesvědčen. Popisuje první zkušenost: Jak tak jeden ze členů skupiny „přijímal“ zprávy, najednou se v mé hlavě „rozsvítilo,“ jako by někdo rozsvítil žárovku uvnitř mého mozku.“

Další přesvědčující evidence přišla, když nová členka podala psychický výčet celé skupině potom, co si celou skupinu vysualizovala „v trojúhelníku zlatého světla,“ „Kristova světla,“ které bylo zaměřené ne její „vyšší Já.“ Řekla Willimu věci, které v žádném případě znát nemohla. Říká Will: „Byl jsem zcela šokovaný. Vzrušeně jsem řekl Rosie, že celá ta zpráva byla na 100 % přesná.... Na konci vyučování jsem se zeptal Rosie, „už provádítě toto přijímání, dlouhou dobu?“ „Vůbec ne - vlastně toto je vůbec první třída, kterou navštěvuji.“ „Překvapeně jsem zvolal, “vy máte ale neuvěřitelnou psychickou schopnost!“

Prodávání lži.

Úkazy zřejmé „psychické síly,“ takové s jakou se setkal Will, dávají důvěryhodnost a respekt okultu v naší době. Svědectví přicházející od vzrušených svědků na televizních reklamách pro „Psychic Network Hotline“ vytváří nové věřící. Víra, že údajní psychici se napojili na sílu, kterou má každý z nás je podporována osobnostmi, jako na příklad prohlášení Josefa Campbella na Bill Moyers interview: „My všichni se v tomto okamžiku účastňujeme na největším skoku lidského ducha do poznání .... naší vlastní hluboké záhady. Ano, toho největšího.“ (Campbell with Moyers, The Power of Myth)..

Invaze okultu získává na síle. Mnoho z tohoto růstu vděčí nové „úctyhodnosti,“ kterou získala spiritualita, a nic se nejeví tak „spirituální“, jako okult. Ve svém příspěvku do „New York Times News Service“ Mary Tabor říká: “Za posledních pár let, čtenáři počali polykat ještě širší pole knih na náboženská a spirituální téma. Náboženské a jakoby-spirituální knihy se pomalu vkrádají do hlavního proudu bestsellerů, díky vzrůstajícímu zájmu o spirituální a teologické náměty. Vydavatelé a knihkupci říkají, že tento trend pochází částečně z touhy po spirituálním a morálním vedení, a zčásti ze zklamání které připravuje počítači-hnaná, a stále krutější společnost.“ (Mary Tabor, Publishers Spread Wings)....

Jeden z největších bestsellerů je kniha „The Celestine Prophecy.“ I když je to fikce, její údajné „vnitřní pohledy a její zlověstná přesnost,“ týkající se „kvantového skoku vpřed,“ které lidstvo připravuje, jak se přibližujeme k novému tisíciletí,“ jsou přijímána smrtelně vážně širokým polem čtenářů. Autor cituje v jiném a vzrušujícím způsobem ty stejné lži, které slyšíme neustále z různých „vysílačů,“ lži jako ozvěna z Edenu a dnes už familiérní každému čtenáři. Ani se nedá pochybovat o tom , jak kniha prohlašuje, že „spirituální renaissance“ se děje na naší planetě v naší době .... Nová úctyhodnost, kterou „spiritualita“ získala, otevírá dveře chytrému klamu, že „člověk může být spirituální a ne náboženský ... Když se Will Baron poprvé střetnul s New Age do které ho se později zamotal, zeptal se, zda je tam zaangažováno také „náboženství.“ Vedoucí odvětil: “Nejsme náboženští - jsme spirituální.“ Dokonce Sears, ta bašta konservativismu, který má důvěru milionů, ve svém prvním článku k ženám, propaguje okult ve zkráceném článku z „New Woman“ píše: „Nejdříve se uvolni. Utiš svou mysl a ztichni v absolutní nic.... Setkej se se svým vnitřním rádcem. Se svou zklidněnou myslí, pozvi každou milující, moudrou osobu do svého povědomí. (awareness). Seď trpělivě, a nech vynořit představu. Potom začni mluvit o čemkoliv, co tě trápí...“

Jak už jsme poznamenali dříve, „spiritualita“ se stala tím velikým klamem. Vůbec nezáleží na tom, jakou „spiritualitu“ jeden vyznává. Už jen být „spirituálním,“ je dostatečné pro mentalitu New Age. „Spiritualita na sebe oblékla generický a ekumenický význam, který je rozvedený od pravdy. Ve skutečnosti: navrhnout že pravda existuje, vzbuzuje okamžitý antagonismus. Tato nová spiritualita je Satanova síť, do které chytá početné davy .... Marina Ray je „spirituální motivátorka, vedoucí semináře a presidentka „“High Performance.“ Vyučuje „Svatou Sexualitu,“ založenou na víře, že „všechno je Bůh, kýbl na vodu, podlaha, moucha která tu bzučí ... všechno je Bůh, a tak my můžeme přijímat lidi jako božské bytosti, bohyně a bohy. Uznáváme mezispojitost života ... Rae říká: „Nadějná známka posunu ve vědomí je, že mnohé církve jsou ochotné podporovat mé semináře. Jaké lepší místo může být k normalizaci „Svaté Sexuality,“ než církevní svatyně!“ (Innerself, November 1994)...

Překvapení široké akceptance.

Slavné osoby jsou hlavními propagátory této okultní „spirituality.“ Merv Griffin propagoval Maharishi Mahesh Yogi, a TM v sedmdesátých létech. Před deseti léty prozradila Oprah Winfrey, že „tajemstvím její neuvěřitelné vitality, energie a úspěchu ... je její osobní spojení s Bohem.“ Nemanželská dcera baptistického pastora, její matka nebyla schopna jí vychovat, a tak jí poslala k otci. „Ten ze mně vyhnal ďábla“ říká Oprah. Na neštěstí její idea ďábla a Boha je nebiblická. Jejím „bohem“ je Phil Jacksonův bůh okultu. Oprah se upnula na „A Course in Miracles,“ a na jejím show souhlasila s tím, že „všechna náboženství vedou k Bohu.“ (Paul McQuire, Hooked on Hollywood Religion, Charisma, November 1996). Oprah říká: “Každé ráno se soustředím na „dotek Božího světla. Věřím, že je v každém z nás. Někdo tomu říká modlitba, někdo meditace. Já tomu říkám „vycentrovat se.“ Dostanu z toho neomezenou energii. To, že jsem tam kde jsem, vděčím právě tomu....“

Mnoho slavných osobností se připojuje k přijímání okultu právě tak, jako Oprah. Jak jsme již dříve poznamenali, Robert Stack a Della Reese jsou zaangažováni v „Science of Mind.“ Demi Moore je přívrženkyní okultismu guru holistické-medicíny, Deepak Chopra. John Travolta, Tom Cruise, Nicole Kidman a Kirstie Alley jsou v Scientologii. A „psychic hotline“ je propagována Dionne Warvick-ovou, která tím „povzbuzuje lidi, aby se poradili s médiem o své budoucnosti. “Seznam by mohl jít dál a dál - od ex-Beatle George Harrisona a dnes už nežijícího Johna Denvera, po Elisabeth Taylorovou a Shirley McLaine ... Vlády jsou zainteresovány na okult také! Ingo Swann, jeden ze zakladatelů „remote-viewing programu vysvětluje, že „Spojené Státy se zaměřily na psychický výzkum proto, že „ suma peněz, a počet personálu v Sovětské psychotronice jasně ukázaly, že to berou vážně a že už docílili nějakých výsledků, které ospravedlňovaly zvýšení výdajů a dokonalou bezpečnost.“ Pokračuje: „Několik zcela respektabilních zdrojů mně upozornilo, že dvě velké země činí pokroky v psychoenergetických aplikacích, a že třetí, malý národ - známý svou nenávistí ku Spojeným Státům činí pokroky také.“ Vím, že osvobozené Rusko prodalo za těžké dolary sovětská psychická tajemství třikrát za sebou, aby sehnalo potřebné valuty. Remote viewers pomáhali nalézt SCUD rakety, pomohli nalézt biologické a chemické zbraně (V Iráku), odhalili podzemní tunely, veliké podzemní sklady a identifikovali jejich účel!“

Zřejmě také existovala spolupráce mezi Spojenými Státy a Ruskem na poli psychické experimentace, mnoho z toho financoval „Esalen,“ New Age Center jižně od San Franciska, kde se zrodil „Human Potential Movement“ v šedesátých létech. Pentagon má svůj vlastní „Meditation Club.“ Vede jej Edward Winchester. Přemluvil Sověty, aby společně s Američany „visualizovali mír,“ během doby nejhlubší Studené Války, a na návštěvě „dobré vůle“ meditoval uvnítř Kremlu .. rozdal „meditační pomůcky“ mírovým komisím v Moskvě, Kijevu a Leningradu.“ Na televizním programu „údajně sledovaným 150 miliony Sovětů, Winchestr pořádal veřejnou meditaci před Kazanskou katedrálou v Leningradu. (Alex Heard, Rolfing wit Yeltsin - in „The New Republic,“ October 9, 1989).


Vojenská a vládní účast.

Zabralo by to několik knih, popsat okultní invazi v US ozbrojených silách. „Psychic Warior“ od Davida Morehouse pozdvihnul pokličku tajemství o vojenském programu remote-viewing. Morehouse odhaluje intensivní trénink pro americké psychické vyzvědače, bojovníky a některé jejich využití. Proti prohlášení CIA, že USA ten program opustily, Morehouse je přesvědčený, že „Star Gate“ je aktivní více než dříve, ale je ve větším utajení, a že vláda vede tuto techniku do sféry zbraní. Přesto že je oficiálně na penzi, Morehouse „nemůže v noci spát, a zahlušuje televizí všechna ta data, která mu běhají hlavou,...

The Monroe Institutte in Faber, Virginia, založený Robertem Monroe, který učí „out-of-body-trips, (OBT) byl oblíbencem u vojska, vládních osob a i vedoucích v obchodu. Po smrti své ženy v r. 1992, Monroe tvrdil, že ji navštívil pomocí OBT, ale nebyl schopný kontrolovat své emoce, a tak se zapřísáhl že už to nikdy neudělá z obav, že by se, při příští návštěvě, nemusel vrátit zpět.... Nedávno zemřelý Monroe je nyní opravdu mimo své tělo a ví, kde je pravda. Monroe dostal tři patenty na audio signály, vyvolávající změnu vědomí. Dokonce i buddhističtí mnichové používají kazety pro trénink. Jak napsal Wall Street Journal: Albert Stubblebine, generál ve výslužbě, bývalý ředitel US Army Inteligence and Security Command, potvrzuje, že Army vyslala personál do institutu v 1980, zatím co vyšetřovala potenciální možné aplikace psychických jevů. .... Spoluautor bestselleru „Beyond IBM,“ Katie McKeown, navštívila institut po neočekávané smrti Louise Mobley-eho, jejího přítele a spoluautora knihy ... Mobley s ní komunikoval skrze James A.Hoover-a, manažéra z DuPont - skeptika, který navštívil institut na účet své firmy. Hoover, který nikdy Mobley-eho neznal, byl skeptický až ... McKeown řekla, že určité poznámky nemohl říci nikdo jiný, než Mobley. „To mne vylekalo k smrti,“ řekl Hoover. „Ještě teď mám husí kůži, když si na to vzpomenu.“ (Bob Ortega, Research Institute Shows People a Way Out of their Bodies. Wall Street Journal, 20/9 1994).

Téměř před deseti lety Representative Charles Rose tvrdil, že“ nejméně čtvrtina kongresmanů se zabývá výzkumem psychických jevů.“ Jako výsledek spoléhání se na radu psychika a astrologa, Robert L. Citron, pokladník Orange County, ztratil 1.7 miliardy dolarů v riskantním investmentu, a vyhlásil bankrot 6 prosince 1994. New York Times News Service nedávno oznámila: Washington D.C. se hemží názory futuristů a spiritualistů .... pro mluvčího (Newt Gingrich). Clintonovi se setkali s Marianne Williamson, autorkou, která propaguje sílu zázraků......

Nedostatek místa nám brání uvést okultní angažovanost nejvyšších míst ve vládě a obchodu po celém světě. Musíme se ještě zmínit o výskytu okultu ve světě Islámu. V Saudské Arábii, kde jsou nejsvatější muslimské památky, je okult běžný. Král Fahd je v okultu tak hluboko, že netráví mnoho času v hlavním městě Ryiádu, kvůlu psychickému proroctví, že tam zemře: Zvyk radit se s čarodějnicemi a čaroději se rozprostřel jako epidémie. Každý princ má svou čarodějnici nebo kouzelníka, který s ním bydlí. Všeobecně se věří, že jeden ze synovců krále Fahda má v paláci místnost pro černou m,agii. Slepá víra v nadpřirozené síly se rozšiřuje mimo královskou rodinu a je spojovaná se sérií nedávných tragedií....

Široká cesta vedoucí do zkázy.

Nikdo nevysvětlí základ nové spirituality lépe, než profesor psycholog, Charles Tart. Dal nám vědět, v nejjasnějších pojmech, že představuje odmítnutí Bible a biblického Křesťanství. Nová spiritualita je založená výlučně na osobní zkušenosti v pozměněném stavu mysli. Neexistují žádná kritéria pro posouzení, zda tyto prožitky-zkušenosti jsou skutečné, ale realita, jak v případě Karen Mains a jiných, je definována zkušeností samou. Říká Tart: „Když uvěříte předepsané doktríně, máte tendenci k neohybnosti, a nepodajnost se těžko udrží ve světě, kde změna je normou. A tak to, co spirituální psychologie nabízejí, je šance prozkoumat transpersonální oblast sama sebe. Lidé mohou přímo prožít sebe jako jednotky spojené s vesmírem. To je dostatečná nabídka...

Myšlenka že věda nebo psychologie může takové rozlišení udělat (mezi skutečnou spirituální příhodou a podvrhem, sebeklamem) se nedá dosti dobře přijmout. Po celém světě existuje spousta technik pro vyvolání náboženského prožitku - od půstu k meditaci, tanci. Možná, že transpersonální psychologie může zvýšit postup pokroku po spirituální cestě ... Já osobně radím lidem, aby se dívali kolem sebe po vhodné technice .... Jen tak do toho“skočit“ na poprvé či podruhé, je nebezpečné. Ale nehledejte ledabyle. Prohlédněte si každou cestu. Věnujte tomu měsíc či dva, aby jste poznali, kam vás ta či ona metoda vede. Když potom naleznete spirituální cestu s „pravým srdcem“ pro vás, můžete přemýšlet o tom, zda ji přijmout. Uvidíte, kam vás povede....

Já doufám, že studie transpersonální psychologie pomůže graduálně zvýšit spirituální praxi, která je efektivnější a méně obtěžkaná starým kulturním břemenem. Potom by mohli lidé nastoupit spirituální stezku bez riskování mentálního zdraví či mít vážné problémy během té cesty. (Tart, Science of Mind, 1997).

Úžasné! Zde máme inteligentního, vysoce vzdělaného a kultivovaného člověka, univerzitního profesora, který doporučuje „spirituální stezku, která může vést kamkoliv nebo nikam,“ která, jak připouští může být nebezpečná a kterou ani věda, ani psychologie ohodnotit nemohou. „Podívejte se, kam vás to povede,“ navrhuje a ignoruje možnost, že člověk může objevit příliš pozdě, že vede k věčnému zatracení. Pochopitelně, on nevěří ani v peklo, ani v nebe. Vše o co jde, je jako to komu „sedí.“ Taková mentalita je básí nové spirituality: myšlenka, že neexistuje pravda, správné nesprávné - jen „zkušenost.“ Tento klam přichází z Východního mysticismu a získává stále větší akceptanci a důvěryhodnost na Západě.


Tragické odmítnutí pravdy.

Akceptance spirituality, ve smyslu „všechno je přijatelné,“ je už v běhu po delší dobu. Když se vrátíme zpět do roku 1987, roční konference „Association for Transpersonal Psychology“ měla název „Spirit in Action.“Pittsburgský psycholog Jon Spiegel, v dopisu pro „Association for Humanistic Psychology (AHP), “ napsal: AHP vždy měla spirituální zájem na svém srdci, a zůstala otevřena spirituálním praktikám - jak východním, tak i západním. Bojovali jsme za návrat ducha do terapie.“

Člověk může jen hádat, co si humanisté představují pod termínem „spirit“, „spirituání zájem,“ a „spirituální praxe.“ Ve skutečnosti jsou ochotni přijmout jakoukoliv spiritualitu - Buddhismus, Hinduismus, čarodějnictví, či jakoukoliv formu šamanismu. Jenom jedna spiritualita je pro ně nepřijatelná: Křesťanství. Proč? Protože Křesťanství o sobě tvrdí, že je absolutní pravdou - něco co není přijatelné pro ty, kteří musí „zůstat otevření“ čemukoliv - kromě, pochopiteně - Křesťanství!

Nová spiritualita tvrdí, že to, co je „správné pro tebe,“ nemusí být „správné pro mne.“ Ale na tom vůbec nezáleží, protože my oba máme „pravdu“ v našem vlastním pohledu. „Pravda je to, co jste se rozhodli že pravdou je, protože zdroj pravdy leží v každém z nás.“ Ta nová respektabilita, kterou získal okult v devadesátých letech je zapříčiněna při nejmenším částečně - vzrůstem zájmu o náboženství... Americká křesťanská knihkupectví, kterých je více než 2500, zaznamenala asi 3 miliardy (dolarů) v prodeji. Je to asi 3x více, nežli v letech osmdesátých. Dále, dnes už nevycházejí křesťanské knihy výlučně z křesťanských tiskáren, ale také od velkých sekulárních vydavatelů. Časně v 1997, „Lily Foundation“ věnovalo dar 5 milionů dolarů veřejné televizní stanici WNET-TV v New Yorku, aby provedla 39 zajímavých týdenních půlhodinových programů v létě 1997. „Religion Weekly,“ jak se ten program měl nazývat, „pokryje různé náboženské pohledy a nebude „prosazovat“ žádné náboženství.“

A opět máme „žádné správné i žádné nesprávné.“ Jedno náboženství je právě tak dobré, jako druhé... Ale rozdíly mezi náboženskými systémy činí tento názor absurdním... Už zdravý selský rozum musí protestovat! Přístup „pravda neexistuje,“ nebo „na tom přece nezáleží,“ by byl katastrofický, kdyby jsme ho přijali v běžném životě! Představte si pilota letadla s takovou filosofií! Těžko by dosáhl určeného cíle, a on a jeho pasažéři, by jistě dlouho nežili. A tak, proč by si inteligentní lidé představovali, že každá cesta vede do nebe? Copak by Bůh, který ustavil takové definitivní zákony ve fyzickém vesmíru, neustavil právě tak definitivní zákony morální a spirituální?


„Spirituální“ je, kde to naleznete.

Phil Jackson považuje košíkovou, za spirtuální zábavu. Píše o spoji „mezi duchem a sportem.“ Termín spirit, nebo spirituální zřejmě znamená pro Jacksona něco zcela jiného, než pro biblické Křesťanství. A jeho nová spiritualita, přijatá světem, mu otevřela zdánlivě neomezené možnosti, které ho osvobodily od úzkoprsosti jeho výchovy v mládí.... Jackson uznává, že existence má v sobě spirituální rozměr. On jej zakusil, funguje to, a dokonce až k vytvoření basketbalového teamu, který je šampiónem! Ovšem, pravá spiritualita už není definovaná Biblí. Ten celý koncept „něco správné, něco nesprávné,“ byl odmítnut. Spiritualita pro Jacksona, je ohromná oblast k prozkoumání a k prožití. On hovoří o svých dvou největších vášních: „Basketbal a spirituální průzkum.“

Ano, průzkum! Jaké možnosti tato myšlenka otevírá pro doširoka otevřené oči toulající se exotickou krajinou, množství stezek umožněných odmítnutím Bible jako Božího Slova a neomylného rádce. A kdo se stará o to, kam vede ta, či druhá cesta? Vzrušení je v odhalování. Vše na čem záleží, je prožitek nekonečné výpravy!

Tato nová úctyhodnost, kterou svět dává generické spiritualitě tak dlouho, pokud to není Křesťanství, dovolila Phil Jacksonovi a mnoha dalším odmítnout to, o čem si myslí že Křesťanství je, bez pocitu viny. Jeho přijetí všech náboženství zatemnilo jakékoliv pochopení, které mohl o Křesťanství mít...

Jackson přirovnává víru v sebe, s vírou v Boha. V okultu jsme každý bohem. V prohlášení, „že Chicago Bulls věřili v sebe v 1991-1992,“ píše, „musíte věřit ve vnitřní poznání.“ Jak úžasné - Jackson zaměňuje „vnitřní poznání“ za to, co apoštol Pavel nazývá vírou: substance věcí, ve které doufáme, evidence věcí, které jsme ještě nespatřili...“

Naopak, Pavel speciálně říká, že nemá žádnou důvěru v sebe, či v nikoho jiného. Bible opakovatelně varuje před důvěrou v člověka, včetně sebe sama. Šalamoun píše:Věř v Pána celým svým srdcem, a nespoléhej se na vlastní pochopení.“ Jeremiáš varuje: Prokletý buď ten, kdo věří v člověka ... a jehož srdce se odvrátilo od Boha... A Ježíš řekl: Měj víru v Boha.Nebezpečný sebeklam.

Jackson byl schopný přesvědčit sama sebe, že vlastně Křesťanství neodmítnul; jen prostě „rozšířil svůj horizont“ v poznání, že Bible je pouze jednou z mnoha náboženských knih, které všechny je nutné přijímat se stejnou úctou, A tak může racionalizovat, že se stal „více spirituálním“ tím, že přijmul více „spirituality,“ včetně spirituality amerických domorodců, Zen Buddhismu, a koncept Hinduismu společně se vším, co se zdá „fungovat.“ Píše bez jakékoliv ironie: „V den kdy jsem převzal Chicago Bulls, přísahal jsem, že vytvořím prostředí založené na principech nesobeckosti a soucitu které jsem se naučil v domě mých rodičů, sedě na polštáři při praxi Zenu, při studiích učení Lakota Siouxů ... Dokonce i pro ty, kteří se nepovažují za „spirituální,“ v tom konvenčním smyslu slova - vytvořit úspěšné mužstvo - ať už je to šampion NBA, nebo rekord lámající team prodavačů, je v zásadě spirituální čin.“ (Jackson Delehanty, „Sacred“)..

Ten veliký příklad „nesobeckosti a soucitu,“ který se naučil v domě svých rodičů, byla Kristova oběť na kříži za naše hříchy - ale Jackson vyměnil Krista za Zen a za spiritualitu amerických domorodců. Nová spirituality Phila Jacksona je v úplném protikladu ku Křesťanství, které kdysi vyznával, právě tak jako Zen Buddhismus, Východní meditace, a další náboženství, ke kterým je dnes „otevřený.“

Jackson není osamělý v odmítání Křesťanství. Připojují se k němu nejenom další trenéři v NBA, jako Pat Riley z Orlanda, ale i mnoho pastorů a profesorů seminářů. Londýnské noviny nedávno přinesly zprávu:

Liberální Anglikánské a katolické kněžstvo dnes osloví shromáždění Pohanů a čarodějnic v pokusu nastolit „společnou základnu.“

(Daily Telegram, October 1, 1994).

Salem Massachusetts Religious Leaders Association“ oficiálně přivítala velekněze čarodějů do svých řad. Jeden episkopální kněz prohlásil, že nikdo z duchovních mezi-denominační skupiny, nemohl přednést pádný důvod pro vyloučení čaroděje..“

(The Christian News, December 21, 1994).14. Holistická medicína.

Jak se tak blíží konec století,, je cítit veliké zklamání z jednoho z jeho největších úspěchů:moderní medicína... Je možné, že by modlitba, víra a spiritualita skutečně zlepšila vaše fyzické zdraví? Rostoucí a překvapivé množství vědecké evidence říká, že ano....

- Time Magazine -

Sestáváme se nejméně ze 4 aspektů: Fyzický, emociální, mentální, a spirituální.. Aby byl kompletní, systém hojení musí zahrnovat všechny aspekty. Zástava energie v každé z těchto rovin, může vytvořit nemoc. A tak rovnováha celé osoby je zcela nutná.....

-Yonina Jacobs, světoznámý klinický psycholog a hojitel -Disciplíny jako jóga a tai ch´i, jsou víc než cvičení; jsou to techniky pro posílení těla a ducha, které se vyvíjely po tisíciletí.....

Dr.Sarah Sallon, Director of Natural Medecine Research Unit, Jerusalem´s Hebrew Universit y -Dostal jsem od mysl-tělo medicíny více, než jsem čekal. Dostal jsem náboženství. Nyní už vím, že existuje vědomí, které převyšuje vědu, vědomí k něčemu, k čemu se náš druh zajíkavě vyvíjí...pobídnuto občas schůzkou se smrtelností....

- Marty Kaplan , profesor biologie, Harward -

Holistické zdravotní hnutí sloužilo jako platforma pro rozsévání světonázoru Nového Vědomí a pro propagaci okultu, jako přístupu ku zdraví.....

- Paul Reisser, M.D.

Duch se dere do medicíny.....

- Joan Borysenko, Harward Medical SchoolPodle „New England Journal of Medicine,“ celá třetina Američanů je angažovaná v „nekonvenčním zdravotním léčení,“ každý daný rok..... Time magazín oznámil, že „Američané utratí asi 30 miliard dolarů ročně, za alternativní terapisty a hojitele vírou.“ V roce 1990 Američané udělali „425 milionů návštěv těch, kteří provádějí nekonvenční léčení, ve srovnání se 388 miliony návštěv konvenčních lékařů...“ Aby šla „s dobou,“ Harward Medical School počala nabízet měsíční kurzy v „nekonvenčních technikách.“ (Washington Post, February 5, 1993). Nejméně konvenční metody jsou v New Age - jako Východní meditace, jóga, visualizace, akupunktura, irridology, homeopatie, biofeedback a další mystické techniky. Na příklad Jon Kabat-Zinn „aplikoval koncepty Zen na snížení stresu“ na Massachusettském lékařském centru, který řídí..

Jedno nebezpečí je zřejmé: nedostatek regulí. „Každý, kdo chce začít kurz, může tak učinit, není ani ani kapka kontroly kvality.“ říká Wallace Sampson, profesor na škole medicíny ve Stanfordu. Mimo USA je to s kontrolou ještě horší. Někteří pacienti se domnívají, že našli pomoc, a zatím se ženou do neštěstí. Když lékaři řekli Pat Paulsenovi, že jeho střevní rakovina je nad jejich schopnosti, odejel přes hranici do Tijuany v Mexiku k jednomu z těch alternativních hojičů. Po několika injekcích z „embrya modrého žraloka,“ se mu tak ulevilo, že se rozhodl napsat knihu. Namísto toho zemřel.

Zcela větší nebezpečí, než ublížení na těle, je okultní otroctví, které může nastat. Popěvek provází přípravu nějakého bylinného odvaru, aby „vykrášlio“ jeho okultní sílu. „Víra“ v to záhadné, může vyvolat reakci ze světa démonů. Přesto, jak „USA Weekend“ nedávno oznámil: „Když nyní jeden ze tří Američanů se obrací k alternativnímu hojení, vládní komitét nařídil změnu ve studii lékařů. Nyní se již více lékařů učí kurzy léčení od bylinek až po modlitbu ... Ze 135 lékařských škol v USA, na padesáti z nich se anatomie a bio-chemie doplňují o akupunkturu, homeopatii, výživu, masáž a modlitby.. A skupina odborníků Národního Ústavu Zdraví doporučila, aby všichni studenti medicíny a ošetřovatelských škol, byli seznámeni s alternativními teoriemi a technikou... „Neříkáme, že by se měl každý student naučit jak dělat akupunkturu či řízenou imaginaci,“ říká Alůlen Neims, floridský lékař, který předsedá NIH sboru. „Ale měli by se naučit natolik, aby mohli o tom se svými pacienty komunikovat.“

Holistická znamená „wholistiscká.“

Holistická medicína New Age, se občas píše „wholistická,“ (whole = celek) protože údajně jedná s celou osobou: mysl, tělo a duch. Každého, kdo provádí holistickou medicínu je zapotřebí se zeptat: 1) Jakou medicínu používáte pro ducha? 2) Byl(a) jste skutečně vyškolený(á) na lékařské či ošetřovatelské škole udělat diagnózu a léčit ducha? 3) Není „duch“ náboženský termín? Které náboženství používáte na vaše pacienty ve jménu vědy? Ve skutečnosti, holistická medecína je šamanismus, oživený na Západě.

Zatím co pole medicíny není bez problémů a zneužívání vinou chtivosti výrobců, tento předmět je mimo rámec této knihy. Jednáme pouze s okultem. Holistická medicína předstírá aplikování a manipulování záhadnými nefyzickými silami. Proto holistické léčení nemá žádné medikální, nebo fyziologické vysvětlení, které by jej podporovalo. Ta údajná „vědecká“ báse je prostě skutečnost, že to léčení někdy „fungovalo.“ Jako dodatek k výčtu předem uvedených, holistické metodologie používají také reflexologii, radioniku, vitaminovou kinesiologii, hojení pomocí krystalu, a terapeutických doteků. Nedostatek místa nám brání tyto řádně rozebrat.

Zamysleme se nad homeopatií. Každý si může otevřít krám jako homeopat. Původní roztok jakékoliv substance, která je považovaná za lék, je ředěn a ředěn, až už není možné rozeznat jakoukoliv stopu původního prvku. Takové opakované „ředěniny“ dávají homeopatii její unikátní moc: záhadnou „sílu,“ v roztoku, kterou žádný chemik či fyzik není schopný identifikovat. „UC Berkeley Wellnes Letter“ nedávno varoval: „Kromě molekul duchů, homeopatická rozředěnina neobsahuje nic, než vodu a alkohol. Ty vám sice nemohou ublížit - ale mohou prospět? Varujte se každého a čehokoliv, kdo nebo co slibuje že vyléčí to, co nikdo jiný vyléčit nemůže!“

Úspěšná invaze.

Nedávný článek v „Jerusalem Post“ vysvětluje: „Žijeme v nelítosné, stresové společnosti ... Naše strava je těžká na maso, které je plné hormonů, bílého chleba bez živita, ovoce a zelenina plné chemikálií...“ Článek se snaží vysvětlit široko zasahující nespokojenost s věcmi jak jsou: Kyvadlo se počalo vracet tak před třiceti lety, když počala „alternativní medicína.“ Nejdřív to vypadalo jako „móda.“ Později ... jak podivné! ... dostávala víc a víc respektabilitu .. Nyní jí podávají M.D. na univerzitách a nemocnicích po USA, Evropě a Israeli. ....... Israelský „First Department of Integrated Medicine otevřel při Assaf Harofeh Hospital v 1991, a ošetřuje až 14 tisíc pacientů ročně. Jeho hlava, Dr.Shay Pintov říká: „Je to část trendu Západního světa. Dnešní lidé si jsou stále více vědomi svého zdraví a jsou unaveni chemickými roztoky. V USA nyní nabízí asi 400 univerzit jakousi hladinu výuky alternativní medicíny. Výzkum v přirozeném a lidovém léčení stále roste. Integrovaná, nebo přírodní medicína ... má svou hlavní roli. Její důraz na kontrolu mysl-tělo a relaxaci může být odpovědí na neustálý stres a průmyslový život. Jeho trvání na organických potravinách mluví jasně...“

Trend směrem k lepší výživě a od předpisování drog lze jen pochválit. Ale právě skrze spoléhání se na mysteriózní, nehmotné síly pro holistické účely, západní starost o zdraví byla infiltrována okultem. Na příklad akupunktura byla vytvořena v Číně, aby „sladila“ tělo s vesmírnou silou, zvanou „tao,“ kterou tvoří „yin“ a „yang.“ Ano, jehla, která pronikne pokožkou, může občas způsobit pozitivní reakci nervu, ale to není ten původní účel. Podle antropologa Michaela Harnera (který holistické hnutí chválí), je slovo „holistický“ jenom lepší název pro čarodějnictví, nyní známé jako šamanismus: Rostoucí pole holistické medicíny ukazuje úžasné množství experimentace zahrnující techniky už dávno používané v šamanismu, jako visualizace, pozměněný stav vědomí, aspekty psychoanalýzy, hypnoterapie, meditace, positivní přístup (Positive Posibility Thinking), snížení stresu, a mentální i emociální výjádření osobní vůle ke zdraví a hojení. (positive confession). Vlastně - šamanismus je znovu-objevený na Západě, protože je zapotřebí... (Harner, Shaman) .... Nedávný článek v Los Angeles Times nesl titulek „Alternative Care Edges into Medical Mainstream.“ Okultní techniky jako visualizace „vnitřních rádců“ (nejzákladnější a nejmocnější šamanská metoda) a „dotyky zdraví“ (pokus předat „lásku a dobré pocity,“ a tím „přeladit“ fyzické síly uvnitř, skrze pohyby dlaní, několik centimetrů nad tělem pacienta) se zcela otevřeně provádějí v hlavních nemocnicích po Americe.

Toto hnutí, které přináší „spiritualitu“ do medicíny, získává nejenom silnou podporu, ale také i neuvěřitelné momentum. Joan Borysenko, harwardská psycholožka, již dříve zmíněná, roznáší tuto zprávu všude. Inzerát pro lekturu na univerzitě v Albertě, Kanada, jí popisuje, jako vyškolenou“ve velkých spirituálních tradicích světa,“ a jako „okouzlující lektor ... která spojuje vědu, psychologii a spiritualitu jedinečným a mocným způsobem ... právě tak učí v nemocnicích, synagogách, kostelech a na občanských shromážděních....“ Dr. Borysenko popisuje její první pokusy zainteresovat členy lékařské profese na myšlenku, že „spirituální blaho, zdraví, může být rozdílem mezi naším životem a smrtí: Mluvila jsem ke skupině gynekologů a porodníků, na formálním profesionálním mítinku. „Napnula jsem své nervy a začala hovořit o povaze mysli a vědomí, o modlitbě, o případech blízké smrti, o zázračném uzdravování. Neměla jsem ani potuchy, jak budou reagovat a byla jsem nervozní, ale všechno vyústilo do neuvěřitelného prožitku... Nikdy jsem neměla tolik lidí čekajících na mně, celý den. Při večerní recepci jsem poslouchala, jak si mezi sebou sdílejí názory...“

Ustavení „vědeckého“ užitku modlitby.

Průzkum veřejného mínění v roce 1996 shledal, že 82% Američanů věřilo v „hojivou moc osobní modlitby,“ 77% věřilo, že „Bůh občas intervenuje, aby vyléčil lidi vážně nemocné,“ zatím co pouze 28% věřilo ve „schopnost hojičů vírou, aby lidi vyléčili pomocí jejich víry či osobního doteku.“ Modlitba, jelikož je „spirituální“ praxí, je zahrnuta v holistickém přístupu - ovšem ne biblická modlitba k jedinému pravému Bohu.

Na TV programu „Larry King Live,“ v květnu 31, 1997, Robert Schuller prohlásil, že „Positive“ nebo „Possibility Thinking“ je formou modlitny. Bohužel, Schuller propagoval modlitbu holistickou, či okultní. Příslušník každého náboženství - dokonce i ateisté - mohou myslet pozitivně. Jak už podotýká Harner, šamanismus zahrnuje pozitivní přiznání, jehož účelem je aktivizace univerzální síly. Taková „modlitba“ může být zaměřená na jekéhokoliv „boha,“ či sílu, nebo údajnou „vyšší moc,“ jakou si kdo vybere, dokonce i ke své vlastní síle či „vyššímu já.“

Jakékoliv náboženství a spiritualita se zdají „fungovat.“ Výsledkem je, že pojem „víra“ se stal termínem vědeckým, který nemá nic společného s pravdou, nebo s pravým Bohem, na kterého se dá pravá, skutečná víra položit. Studie v Dartmouthu v r. 1995 ukázala, že „nejsilnější předpoklad pro přežití po operaci srdce záleží na tom, jak pacienti čerpají sílu a komfort z kteréhokoliv náboženství.“ Lidé, kteří pravidelně navštěvují (kterékoliv) náboženské hohoslužby, mají nižší krevní tlak, méně srdečních potíží, nižší výskyt depresí a celkově lepší zdraví než ti, kteří takové nenavštěvují ... (Time June 24, 1996, page 64-65) ...... Podle záznamů světoznámého kardiologa Dr.Nicholase Fortuina z nemocnice Johns Hopkins, „lidé s vírou se vyléčí o 70% rychleji, než ti bez víry.“ (Coleen Smith The potent medicine of prayer, in Our Sunday Visitor, Feb.9, 1997). Opět se zdá, že jakákoliv víre je k tomu dobrá....

Lékař První Pomoci, William Dempsey věří, že doktoři „by se měli poradit s duchovenstvem,“ a že přišla doba „strhnout zeď mezi vědou a náboženstvím.“ (My už jsme viděli zničení pravé víry, které tento proces přináší). Dr.Dale Matthews, který se hlásí ku Křesťanství, a je členem „Humility Theology Information Center Advisory Board“ Johna Marks Tempeltona, souhlasí: „Vědecké poznání prokázalo pozitivní vlivy náboženství. Mohu, jako lékař a vědec říci, že - vědecky - modlitba je pro vás dobrá! Lékařské efekty víry na zdraví nejsou věcí víry, ale vědy.“

Jedna z pacientek Dr.Matthewse, která se „nepovažovala za náboženskou,“ přesto shledala „Matthewsův zájem o spirituální dimenzi extrémně užitečný.“ Říká: „Kdyby nebylo spirituálního pokroku, už bych naživu jistě nebyla.“ Být otevřený vůci duchu, který není Duchem Boha, může zajistit dočasnou úlevu, ale zároveň přináší hrozné důsledky pro věčnost. ...... Herbert Benson z Harwardu vyjadřuje pochybnosti o to, „zda existuje Bůh, který by reagoval na modlitby.“ Jefrey Levin odpovídá: „Přímo se to studovat nedá, ale jako poctivý vědec - to nemohu vyloučit.“ Ovšem Benson poukazuje na efekt, který má každé placebo: „Desítky let bádání ukazují, že když pacient uvěří, že ten či onen lék je užitečný- i když je to pilulka zhotovená z cukru - taková víra má moc léčit. Víra v lékařské ošetření, je léčivá, účinná v 60% až 90%, v běžných medikálních problémech. Víra ve všemocnou a neporazitelnou sílu, má ještě větší hojivou moc ... je to svrchovaně mocná víra.....“ (Time, June 24, 1996, page 59)...

Popírání Kristovy jedinečnosti?

Pakliže náboženská víra kteréhokoliv náboženství - a navzdory vážným kontradikcím mezi nimi - vytváří ty stejné blahodárné efekty, výsledky nemůžeme přičítat účinnosti ani jednoho z nich! Každé takové hojení „vírou“ musí být zapříčiněno „placebo efektu,“ který potom není způsobený silou náboženství, ale víry, která takovou sílu má. Podle psychiatra Petra Breggina, bylo „opakovatelně demonstrováno, že až 50% pacientů s depresí, se zlepšilo cukrovou pilulkou... V některých studiích to bylo až 90%....

Co nebo v koho člověk věří - Buddhismus, Hinduismus, Mohamed či Kristus, není zřejmě důležité pro některé hojící výsledky. Spíše se zdá, že víra sama spouští nějakou vnitřní sílu, která hojí... Toto je ovšem pravda pouze u psychostomatických případů. Logicky: pevná víra v v nějaký „lék“ by měla vyléčit to, co deprese a strach z nemoci zapříčinil. Většina „nemocí,“ které trápí Ameriku, a které hojitelé léčí, spadají do této kategorie. „Kolem 60% - 90% návštěv lékařů jsou v oblasti duch-tělo, stres“ podle Herberta Bensona. Bible tento nález podporuje. „Radostné srdce je dobrou medicínou, ale zlomený duch vysušuje kosti.“ (Přísoví 17:22). Toto prohlášení ovšem nenaznačuje nějakou neomezenou moc či potenciál uvnitř nás. Omezuje účinnost spojení mezi myslí, emocí a tělu na hojivou pomoc, jakou by člověk dostal od dobré medicíny. Je prostě faktem, že uvolněný, šťastný, optimistický postoj pomáhá tělu ve schopnosti hojit samo sebe.

V článku „Christianity Today,“ píše J.I.Packer, evangelický vedoucí a teolog: „Statistika naznačuje, že každá forma modlitby od kohokoliv, křesťanská či nekřesťanská, pomáhá k uzdravení pacienta. Pacienti, kteří byli požádáni, aby - ať už se modlí k jakémukoliv bohu, od kterého očekávají uzdravení, zaujali relaxační přístup tak, aby tím že je přirozený, je léčivý.“ Se zřejmým souhlasem „Christianity Today“ oznámilo: „Nadace, vládní agentury, výučovací nemocnice a univerzity podporují studie, které potvrzují účinnost modlitby. Minulý červenec ... výzkumy z Georgetown, Duke a Harward univerzit, Národní Úřad pro Zdravotní Výzkum se sešly, aby „stimulovali rozšíření výzkumu na téma „náboženství a zdraví.“ Konference se speciálně zabývala „rozhodnutím o proveditelnosti a mechanismu umístění faktor víry do hlavního proudu lékařské péče.“ Akademici vyvíjejí studie, zaměřené na ustavení vědecky rozeznatelného spojení mezi modlitbou a hojením. Počáteční studie, která počala vytvářet nový zájem byla vedená Randolfem Byrdem v 1994, měla asi 400 pacientů v San Francisko General Hospital.“ (Thomas, Doctors Who Pray).

Je obtížné pochopit nadšení „Christianity Today.“ Už jsme viděli podvody a popírání pravdy, které vznikají, když se věda smíchá s Křesťanstvím. Dále: Tvrzení, že každá generická modlitba, k jakémukoliv bohu pomáhá uzdravovat, by podkopalo tu samou víru v Boha Bible, kterou se „Christianity Today“ snaží rozšiřovat. Proč věřit v Yahwh-o,který vyžaduje čistotu, když kterýkoliv „bůh“ bude dobrý.... Článek cituje několik (údajně) křesťanských autorit v tom smyslu, že když ustavíte účinnost jakékoliv modlitby, dává to smrtelnou ránu Bohu Bible. Siang- Yang Tan profesor psychologie při Fuller Theological Seminary a autor „Managing Chronic Pains“ říká: „Nemůžeme, na bási studie Byrda říci, že modlitba nabídnutá skrze Ježíše je lepší, nežli muslimské modlitba, nabídnutá Alláhovi. Lze pouze říci, že některá modlitba je lepší, než modlitba žádná... Nebudete nikdy schopní dokázat, že judeo-křesťanský Bůh je tím pravým Bohem. To lze vědět pouze skrze víru.“„Víra“ a „důkaz.“

Právě naopak! my můžeme a musíme dokázat, že „judeo-křesťanský Bůh je tím pravým Bohem.“ Pakliže má pravdu Tan, proč by měl vůbec někdo věřit v Boha Bible spíše než v „Sílu“ z filmu „Star Wars?“ Nebo v Krista spíše nžli v Buddhu, nebo nějakého čarodějného lékaře z džungle? Pravá víra není skokem do tmy, abychom prostě „v něco uvěřili!“ Musí přece být solidní důvod pro naší víru! Jak Petr vyzývá Křesťany: „Ctěte Boha ve vašich srdcích a buďte vždy připravení dát uspokojivou odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod pro víru, kterou v sobě máte.“ (1 Petr 3:15).

Jak už jsme ukázali v několika naších knihách, existují stovky jasně vyznačených biblických proroctví, týkající se Israele a jejího Mesiáše. Jejich nevyvratitelné splnění v historii Israele, v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista - svědkem byl celý svět. Tato proroctví jsou příliš početná a specifická, než aby se mohla naplnit náhodou, či šťastný souběhem událostí. Zde máme konklusivní důkaz, že Bůh Bible je tím pravým Bohem, že Bible je Jeho Slovo a že Ježíš Kristus je jediným Spasitelem lidstva. Kdyby takový důkaz nebyl, víra by byla jen pošetilostí. Svěřit svůj věčný osud kterémukoliv náboženství, denominaci či vůdci bez dostatečného důkazu znamená spirituální sebevraždu. Nikde v jiných písmech takové důkazy nenajdete.....

Ano, Kristus žije v srdcích Křesťanů (Římanům 8:9-11, Koloským 1:27), a Jeho Duch svědčí společně s nasím duchem, že jsme Jeho děti. (Galackým 4:6). Ale ne-Křesťan e potřebuje objektivní důkaz a Bible ho dává. Ježíš vyvinul veliké úsilí, aby dokázal, že je naživu. (Skutky 1:3), a Pavel dokázal ze Starého Zákona, že Ježíš je Kristem. (Skutky 9:22), a tak učinil i Apolos. (Skutky 18:28). My musíme učinit totéž.... Jakmile takový důkaz byl pochopen, je možné udělat rozhodnutí pro uvěření Ježíši Kristu, jako svému osobnímu Spasiteli na věčnost. Potom Bůh často dává víru pro uzdravení, které může byt okamžité a daleko mocnější, než by mohlo udělat placebo. Mnoho takových zázračných případů, plně dokázaných lékařským prošetřením je zaznamenáno. Není nutné, a bylo by mimo účel knihy se s nimi zabývat.

Dr.Tan si pochvaluje, že „lidé jsou více otevření vůči náboženství,“ ale má také obavy, protože „se stávají otevření vůči všem náboženstvím, včetně variet z New Age.“ Ano, je tomu tak. A bez důkazu, který podle Dr. Tana neexistuje, není racionální báse ke zvolení jednoho náboženství před druhým, nebo údajného spasitele před druhým....

Víra ve víru - nebo v Boha?

Mnoho lidí, kteří si říkají Křesťané, se tak rozhodli na základě subjektivní a emociální báse. Jejich Křesťanství je příliš egocentrické a spoléhá se na pocity. Chodějí z kostela do kostela, hledají „znamení a zázraky,“ vždy doufají v „nové prožitky“ a tělesné vzrušení. Jak říká Pavel ti „nesnesou zdravé učení“ (2 Timoteovi 4:3) , které jediné zaopatřuje solidní základ pro křesťanský život... Mnozí se domnívají, že jsou Křesťany proto, že měli zdánlivě zázračnou zkušenost hojení, nebo že upadli do transu, když se jich hojitel dotknul, nebo cítí teplo či elektřinu v těle, mají silné třesení nebo vydávají nedobrovolně nějaké zvuky...

Pro takové Křesťany (jsou-li Křesťani), modlitba je náboženská technika, která má zajistit to co chtějí... Modlí se velmi silně, aby Boha přemluvili ke splnění svých přání. „Víra“ se stává bojem věřit že to, za co se modlí, se stane.. Ovšem, pakliže se tyto věci stanou protože máte víru, pak nepotřebujete Boha! Ano tito lidé se stali vlastními bohy, schopní vytvořit realitu svou myslí, pomocí „věření.“ ....... Mnoho lidí bylo učeno (autory a televizní evangelisty), aby hledali osobní zajištění „nadpřirozenou sílu.“ John Wimber a „Vineyard Christian Fellowship stáli v popředí propagace tohoto sebeklamu. I když se používá křesťanská terminologie a jsou citovány verše z Bible pro zdánlivou podporu, systém hojení uvnitř většiny církví, je směs herezí a okultu - více příbuzným k holistickému hnutí, nežli ku Křesťanství! Tento „křesťanský okultismus“ je subjekt, ke kterému se vrátíme později, popsal bývalý pastor Vineyardu, John Goodwine:

Wimber hovoří o hojení, jako by to byla technika, kterou se dá naučit. ... Potom pokračuje a říká v tomto videu o hojení, „Jak se tak za někoho modlím, hodnotím je a přijímám informace svými pěti smysly, zároveň nastavuji svou anténu na kosmickou realitu a sbírám informace. Když pocítíte to teplo v dlaních, víte že někdo bude uzdraven.“

Toto je velmi nebezpečný materiál. Důležité je, aby jste porozuměli spojení mezi tím, co se odehrává ve Vineyard Christan Fellowship-u, v okultu a v hnutí New Age. Všechny jsou na sebe vázáni - protože mají stejný zdroj.“ .... Co je potom, ta pravá víra? Ježíš řekl: “Měj víru v Boha“ (Marek 11:22) Víra je uvěřit že Bůh na modlitbu odpoví - ale podle Jeho vůle, v Jeho čase, a Jeho způsobem.... Víra neznamená pokus ohnout Boží vůli k nějakému cíli, nějakou modlitební technikou. Namísto toho, aby se snažil stvořit mentálně vyplnění svých přání pomocí Positive, nebo Possibility Thinking, či Positive Confession, pravý věřící v podřízení se Boží svrchovanosti, se modlí tak jako kdysi Ježíš: „Ne má, ale Tvá vůle, Otče...“

Jako kontrast, holistická medicína nemá zájem o pravdu či Boží vůli - ale o to, co bude fungovat! Spoléhá se na techniky, které jsou v rozporu se svědomím a s Biblí. Holistická medicína se poukouší „napojit“ na okultní síly; a tím odmítá milost jediného osobního Boha, jehož existenci a svrchovanost popírá. Lákavé kouzlo okultu vyprodukuje dostatečně výsledků, aby jeho oběti se stále pokoušely si ukousnout návnadu.......

Nový mezinárodní sebeklam?

Většina lidstva myslí primárně na své pohodlí a blahobyt. Zaujati sobeckým zájmem o jejich zdraví a blahobyt, mnozí se stanou naivními obětmi tak zvaných hojitelů vírou, nebo podnikatelů nejnovější „alternativní“ terapie a zázračného léčení. V hledání věčného mládí, ztrácejí čas i peníze na nabídky svádivých inzerátů, které slibují neuvěřitelné výsledky. Takový byl případ člověka jménem Will Baron, který říká, “psychoterapik Peter Blythe změnil kompletně můj život. Ale nikdy jsem ho nepotkal.“ Stalo se to, jak Baron popisuje, skrze knihu „Stress Disease“: Kniha uvedla holistický koncept New Age, že tělo, mysl a duch jsou nedělitelní, a že každý musí být v harmonii s druhými, aby vytvořili dokonalé zdraví.

Byl jsem fascinovaný čtením o akupunktuře, homeopatii, psychické chirurgii, chakra balanci, znovuzrození, primální terapúii, reiki, krystalech, bioenergetice. V popisu těchto druhů léčení se hovořilo mnoho o „energiích, balanci, a zdraví.“ Sednout na lep a dostat se do New Age skrze alternativní techniky hojení je něco zcela běžného. (Will. Baron, Deceived).

Jedním z nejpopulárnějším holistickým guru je Deepak Chopra, kterého „Time“ obdivně nazývá „císařem duše.“ „London Daily Telegraph“ nazývá jeho bestseller „Ageless Body, Timeless Mind“ briliantním, úchvatným. „Washington Post“ jí nazývá úžasnou, „San Francisco Chronicle“ informativní. Přesto ta kniha je pouze odvarem Východního mysticismu v pseudovědeckých a lékařských termínech - chytrá prezentace Hinduismu způsobem, který se Západu líbí: „Ve vědomí jednoty, může být tento svět vysvětlen jako tok Ducha, kterým je povědomí. (Awareness). Celý náš cíl je ustavení intimního vztahu k Sobě, jako Duchu. V rozsahu, v jakém tvoříme tuto intimitu, zážitek věčného těla a bezčasové mysli je realizován ..... Když se dostanete do styku se svou vlastní inteligencí, dostanete se do styku s tvořivým jádrem života .... Jsme obětmi nemocí, stárnutí, a smrti mezerami v našem sebe-poznání.“ (Deepak Chopra „Ageles Body, Timeless Mind, The Quantum Alternative to Growing Old, 1993 ).

Mezery v sebe-poznání“ jsou příčinou „nemocí, stárnutí, smrti?“ Jsme prostě jen ignoranti našeho božství a nesmrtelnosti? Celá ta kniha, tak oslavovaná (více než milion se jich prodalo v tvrdém vázání), je pokusem dokázat, že Satanova lež k Evě, je ve skutečnosti tajnou pravdou, a že Chopra je schopen to demonstrovat. Atraktivní pod-titul knihy je „The Quantum Alternative to Growing Old.“ Ale Chopra stárne právě tak, jako my! S vhodnou výživou a cvičením, může žít déle než většina z nás, ale brzy si smrt vezme co jí patří. A přesto jeho přívrženci věří pošetilostem jako: Možnost života nad nemocí a smrtí, byla vždy přijímána na Východě jako fakt. Věří se, že v Indii a Číně, některé spirituální osobnosti žili stovky let, jako výsledek dosažení stavu poznání věčnosti. Když je kouzlo smrtelnosti zlomené, můžete se zbavit strachu, který dává smrti moc.... když vidíte sama sebe jako nekonečné nesmrtelné Bytosti, každá buňka se probudí k nové existenci. Pravá nesmrtelnost se dá prožít zde a nyní ... prožitek bezčasové mysli a věčného těla, které nový paradigm (vzor) pro nás připravuje...

Tak my jsme „nesmrtelné Bytosti,“ podvedené „kouzlem smrtelnosti“? A inteligentní lidé této lži stále věří? Nikdo se smrti bát nemusí, protože jako části univerzálního pole energie, my všichni jsme nesmrtelní. Mnoho lidí opírá svou naději o tuto fantasii. My nejsme individuální bytosti,“ říká Chopra, „ale pouze lokálním výrazem nekonečného univerzálního pole energie.“

Energie je neosobní a nevědomá - proto nemá nic společného s lidským duchem a individuální personalitou. Energie existuje v mnoha formách, včetně molekul, které tvoří buňky rostlin, zvířat a našich těl. Není žádnou útěchou vědět, že když naše tělo zemře a rozpadne se, energie se nezničí, ale vezme na sebe jinou formu. Co nás zajímá je osud naší věčné duše a ducha - ne energie, která tvoří dočasná těla! ... Zatím co Chopra nabízí cenné rady pro zdravější život, nabízí nereálné naděje. Pohonnou silou holistického hnutí je neuvěřitelně naivní lehkověrnost živená sobeckými zájmy.

Míra občanské naivity.

Deepak Chopra vydal v listopadu 1996 informativní dopis obsahující interview s Christiane Northrup , M.D. Tato „holistická lékařka“ propaguje Východní mysticismus a prohlašuje, že „vesmír funguje takto: Naše vibrace přitahují to, co „vibrujeme.“ John Marks Templeton učí totéž. Řekněte to obětem znásilnění, loupeže či vraždy! „Vibrovali“ snad násilí které vytrpěli a tak jej přilákali k sobě? ... Northrup pokračuje: Deepak mluví o poli absolutní blaženosti a bytnosti - to je naše vrozené právo. To je, co my jsme.“ Opravdu? Tak proč musíme jít do pozměněného stavu našeho vědomí, abychom prožili to co jsme? Obrovitost tohoto sebeklamu převýší pouze úžasná pýcha, která jej přijímá. A přesto ochota akceptovat takovou pošetilost, udělala z Chopry všeobecně známou postavu a také - multimilionáře. Prodej jeho knih přesáhnul sedm milionů výtisků a poplatky za jeho seminář jsou 300 dolarů za dvojici.

Chopra je Hinduista který věří, že individuální „já“ (atman) je totožné s univerzálním „Já,“ (Brahman). Je podivné, že tak nejednáme, a musíme se klamat do „realizace“ toho, co už údajně jsme! Chopra se snaží vysvětlit naší menší-než-Brahman-zkušenost tím, že „toxické nahromadění zabraňuje příliv energie skrze tělo, mysl a ducha.“ Tímto klamem je prolezlá celá holistická medicína. Jeho doporučení je smíšenina Hinduismu zahrnující „Agni,“ (Hinduistický bůh ohně) a „pranayama,“ (dýchací cvičení jógy), zároveň se zcela rozumným doporučením vhodné stravy a propagace hinduistického učení„Ayurvedic.“ „Rovnováha v ayurvedické medicíně je podstatou zdraví,“ říká Chopra. Mnoho jeho lékařských kolegů s tím nesouhlasí.

Chopra byl žalovaný vdovou člověka, nemocného leukemií, který potom co podstoupil ayurvedickou léčbu byl prohlášený za vyléčeného, a krátce později zemřel. Žaloba byla nakonec zamítnuta a Chopra přiznal jen minimální angažovanost v tomto případě. A přesto - člověk, který prohlásil nemocného za „vyléčeného,“ je, podle Choprovy knihy „možná ten největší dnes žijící ayurvedický lékař na světě.“ .... Chopra navrhuje, aby ten, kdo chce dosáhnout nejlepšího zdraví, aby se zbavil „pocitu viny.“ Přesto ani Choprův Hinduismus, ani jeho New Age víra nenabízí jakoukoliv základnu pro odpuštění. Chopra říká, že vina „je samozřejmě obviňování sama sebe.“ Naopak, člověk zhřešil proti Bohu, a to je případ jeho viny. Choprova filosofie je amorální právě tak, jako je proti-křesťanská.

Los Angeles Times nazval Chopru „A New Age Superstar....“ Chopra a další dva indičtí lékaři napsali článek do Journal of the American Medical Association (JAMA), který popisoval ayurvedické léčení v zářicím světle. .... O měsíc později, JAMA editor vydal dlouhý, podrobně dokumentovaný článek, který ve skutečnosti obviňuje toto lékařské trio z „kšeftování s ohřátou Transcendentální Meditací, bez jakéhokoliv vědeckého podkladu.“ “Chopra„udeřil zpět“ soudní žalobou, která byla zamítnuta. (Tony Perry, Alternative Care Edges into the Medical Mainstream)..

Deepak Chopra tvrdí: „Máme novou vědu.“ Ve skutečnosti Chopra nenabízí vědu, ale náboženství. Tragické na tom je, že ti, kteří následují rady Chopry, velmi často podlehnou sebeklamu okultu a přijmou také Hinduismus. .... Marty Kaplan, ředitel hollywoodského studia, screenwriter a producent, byl „kulturním Židem, agnostikem, pokojovým nihilistou....“ Začal kurzy meditace podle knihy Deepak Chopry, a přijal falešného, generického boha okultu: „Já“ jako „Bůh.“ Takový je nyní jeho sebeklam, víra, že toto byl Bůh Ježíše. V článku nazvaném „Ambushed by Spirituality,“ Kaplan nadšeně popisuje svůj tragický pád do okultu: Co mne přilákalo k meditaci, byla její náboženská neutralita. Nemusíte věřit v nic a na nic, vše, co musíš, je to udělat! Tato spirituality mne přepadla. Aniž bych tušil, byl jsem v něčem, co bylo v srdci náboženského mysticismu po tisíciletí.....

Ten Bůh kterého jsem nalezl, je známý Mojžíšovi a Mohamedovi, Buddhovi i Ježíši ... co Kabala nazývá Ayin, nicotu, Duch, Bytost, Všechno. Navykl jsem si pohlížet na spirituální jevy jako na New Age humbug, na reinkarnaci jako na mýtus. Bral jsem termín „duše“ jako metafóru. Nyní vím, že Bůh existuje - můj Bůh, zde uvnitř - vyžadující ne mou víru, ale zkušenost, prožitek. (Time, June 24, 1996)...Spojka Maharishi - TM.

V roce 1983, unavený kouřením a pitím, aby se udržel emociálně pohromadě, jako uspěchaný lékař a vedoucí nemocničního personálu, navštívil Chopra indické centrum Maharashi Mahesh Yogi. Stal se téměř fanatickým konvertem na TM. Počal jezdit po světě a nabízel Maharashiho patentované „Ayur-Veda Products.“ Do r.1987 byl Chopra již „předsedou a jediným akcionářem Maharashi Ayur-Veda Products International.“ Stal se milionářem, kterému, v roce 1989 udělil titul přeložitelný jako „Pán Nesmrtelnosti.“ Přesto že se s Maharishim později rozešel, následující výňatek z novinového článku před osmi lety pomůže pochopit dnešního Chopru: Muž, který je nejvíce odpovědný za rozšiřování ideí velikého mudrce Maharishi je Deepak Chopra, bývalý personální šéf New England Memorial Hospital a nyní president „American Association of Ayurvedic Medicine.“ Pod vedením Maharishi-ho, Chopra se zasloužil o otevření 60 Ayurveda Medical středisek ve 23 zemích, a tak představil starodávné indické hojící umění západnímu světu... Chopra medituje pravidelně dvakrát denně po 40 minutách, běžně předepisuje TM svým pacientům. Dostal se do Transcendental Meditation před osmi léty - on i jeho žena Rita..... Změnilo to jeho život. Přestal kouřit přestal pít kávu i alkohol a stal se „10x více výkonným.“ Mezitím... citát z materiálů, které vydává Chopra ve svých „quantum healing“ seminářích: Jak vidím své tělo, jak je vnímám, je to, co rozhoduje o realitě tohoto. Interpretace mého těla rozhoduje jeho realitu, jeho samotné molekuly. Nyní jsem připravený reinterpretovat mé tělo jako pole měnících se vzorů, které ve skutečnosti kontroluji.... (Washington Post October 2, 1989)...

Je zcela jasné, že Choprovy názory na zdraví a tělo se odvozují z jeho praktik TM a doktríny Hinduismun ohledně „maya,“: že „tam venku“ žádný objektivní svět neexistuje, že my každý si vytváříme a kontrolujeme vlastní realitu svou myslí. Již jsme poznali absurditu této víry. Chopra nemá víc kontroly nad složením a funkcemi svého těla, než schopnosti obejít se bez vody a jídla... A ani molekuly svého těla nezná... Každá osoba, která prohlašuje že její myšlenky vytvářejí „molekuly“ jejího těla - molekuly, které nemůže ani vidět, ani svými myšlenkami pochopit - ukazuje na psychický sebeklam. Že spousta lidí Choprovi věří a doufají dosáhnout tohoto stavu sami, svědčí o klamavé síle toho okultu. Totální pošetilost Choprova prohlášení je očividné. Molekuly jeho těla jsou složené z elektronů a subatomických částic, některé z nich věda ještě ani neobjevila. A on je kontroluje? Nesmysl! Už dříve jsme poznali těžký okultismus spojený s TM. Choprova hluboká angažovanost v TM, by mohla vysvětlit jeho sebeklam. Už samý název „Transcendental Meditation“ je nepoctivý. Nic transcendentálního v něm není. Skrze TM člověk pravého Boha nepoznává, Boha, který transcenduje (přesahuje) všechno. Namísto toho se člověk dívá „dovnitř“ aby si uvědomil, že je Bohem. Zamyslete se nad následujícím svědectvím dvou instruktorů TM, Joan a Craiga.

Joan: Iniciace, kterou každý musí projít, je uctívací ceremoniál Hiduismu, který ctí bohy Hinduismu a „Ascended Masters,“ včetně Maharishi-ho mrtvého guru „Dev.“ Jako učitelce TM, mi bylo řečeno abych lhala a řekla nováčkům, že mantra, kterou jsme jim dali, je bezvýznamný zvuk, který jim pomáhá uvolnit se - zatím to bylo božstvo Hindu, s úžasnými okultními silami v pozadí... Pro ty, kteří se do toho opravdu dostali, pro ty byla TM jako raketa, mířící do jiného stavu vědomí. Nakonec uvěří, že se mohou stát bohy...

Craig: Byl jsem velmi hluboko v TM - po několik let, než mi došlo, že jsem se zapojil do kultu Hinduismu. Ovšem v tom čase jsem byl tak hluboko zaangažovaný, že bylo těžké vycouvat... Několik stovek z nás, kolem světa, studovali jeden měsíc s Maharishi v Evropě, a stali se učitely TM ... výsledek byl často velmi strašidelný... Někteří viděli groteskní duchy sedět vedle nich, když meditovali. Někteří byli duchy napadeni. Jiní upadli do záchvatů vzteku, dokonce i s ponoukáním ku vraždě.... Maharishi to vysvětloval tím, že „špatná karma se musí odpracovat z minulých životů“ - nutná část naší cesty k „vyššímu vědomí.“ Nakonec jsem dosáhnul „Jednotu Vědomí.“ Ale to počáteční nadšení z toho, že jsem „dorazi,l“ se změnilo v paniku, když jsem ztratil schopnost rozeznávat co je skutečné a co skutečné není. Maharishi nařídil, abych přestal meditovat. Pomalu jsem se vrátil do zdání normality - ale trpěl jsem častými pády do Jednoty Vědomí, něco jako flashbacky LSD. Po návratu do USA jsem pracoval na Maharishi-ho Internacionální univerzitě. Můj spolubydlící spáchal sebevraždu a já skončil v ústavu pro choromyslné....

Za hranici účinku placeba.

Psycholog Albert Ellis, president „Institute for Rational Emotive Therapy, není nijak unešený nad „vědeckou evidencí pro modlitbu.“ Věří, že „pacienti, kterým se uleví po modlitbě, tak učiní proto, že víra povzbuzuje immuní systém, a ne proto, že osobní Bůh skutečně zasáhne.“ Ellis papouškuje po Freudovi, že „náboženství je na stejné úrovni jako neracionální myšlení a emociální porucha.“ (Christianity Today, January 6, 1997). .... Ellise namůžete odmítnout v těch případech, kde se jedná o placebo efekt. Ovšem, ne všechna hojení spadají do této kategorie. Existují okamžitá organická uzdravení, která nemohla vzniknout vyvolanou představou.

Kromě toho jsme měli kontrolované případy, při kterých ani badatelé, ani subjekty nevěděli, která skupina je objektem modlitby. Tím žádný placebo efekt nemůže být podezříván. Nedávná studie vedená psychiatričkou Elisabeth Targ-ovou. klinická ředitelka psychosociálního onkologického výzkumu při California Medical Center in San Francisco, zahrnoval „20 vážně nemocných Aids pacientů, vybraných namátkou.... Za polovinu pacientů se modlilo 20 hojitelů vírou. Nikdo nevěděl, za koho byly modlitby vysloveny, a přesto byly výsledky dostatečně povzbuzující, aby ospravedlnily následující studii se 100 pacienty Aids.“ Typickou z těchto „hojičů“ použitou ve studii, byla Eetla Soracco, která „čerpá z křesťanské, buddhistické a domorodé tradice amerických Indiánů.. Je zřejmé, že to co nyzývá Křesťanstvím není biblické, protože jinak by se musela dostat do konfliktu s buddhistickou či americkou domorodou tradicí. S takovou míchanicí víry se strany „hojičů víry“ žádné příznivé výsledky nelze připočíst jednomu určitému „bohu,“ nebo náboženství...

Jasně, tyto výsledky nelze přičíst „víře“ pacienta. Ani nemohou tyto výsledky pocházet z vysílané síly těch, kteří se modlí, jelikož ti nevěděli ani totožnost (kromě jmen) ani lokalitu těch, za které se modlili. Musí zde být nějaké inteligentní řízení, a to ze zdroje, který není zdrojem lidským... Joan Borysenko z Harward Medical School praví: My už kompletní jsme. Jádro našeho „já,“ naše vnitřní přirozenost byla vždy kompletní, a vždy bude. Toto vysvětlení nezní právě dobře. Proč musíme bojovat abychom jsme se dostali k tomu, co už vlastně jsme? A proč byli pouze pacienti, vybraní pro modlitbu, zahrnuti v tomto boji?

Pátrání po vysvětlení.

Na nedávné konferenci Harward Medical School, „spiritualita“ byla spojována se zdravím, a všichni přednášející poukazovali ke „spiritualitě pacienta,“ jako „nenačatý zdroj.“ Herbert Benson z Harwardu píše ve své poslední knize „Timeless Healing“ toto: Náš genetický plán učinil víru v Nekonečné Absolutno částí naší přirozenosti. Evoluce nás tak vyzbrojila, abychom měli protiváhu k naší unikátní schonosti přemýšlet nad naší vlastní smrtelností. K vyrovnání našeho fundamentálního pocitu strachu - proto jsme také orientováni na Boha....

Opět jsme konfrontováni fantastickým nesmyslem od univerzitního profesora “Přesto, že Bůh neexistuje, je blahodárné věřit v neexistujícího „boha.“ A proto „síla,“ která stojí za evolucí, v uvědomění si, že víra v tohoto imaginárního „boha“ bude mít efekt placeba, zavedla tuto fantasii do našeho genetického uspořádání! Jak směšné fantasie si lidé vymyslí, jen aby unikli odpovědnosti vůči Bohu, který je stvořil!

Jenže, aby placebo efekt fungoval, nezáleží na tom v co, nebo v koho jeden věří. Samotná víra aktivuje jakousi vnitřní sílu. Evoluce nás vůbec nepotřebovala „naštelovat“ na víru v „boha.“ Nebylo by by výhodnější, kdybychom byli „naladěni“ na víru v sama sebe, a tak být bez potřeby seminářů, které nás učí, jak vybudovat vlastní sebe-představu a praktikovat jógu abychom si uvědomili, že to pravé „já“ je bůh?

Přesto všechno, ve zřejmém plném souhlasu s Bensonem, Rhwan Joseph, neurovědec z Palo Alto VA Medical Center in California, prohlašuje: „Schopnost mít náboženský prožitek, má neuro-anatomický podklad.“ Jak úžasné , že tato fantasie víry v neexistujícího „boha“ funguje ve spojení s neurologickým mechanismem, který evoluce vyvinula, aby tuto fantasii umožnila! Ti, kteří propagují tento nesmysl, urážejí víru v Boha! Jak se dají dnes aplikovat Kristova slova: „Slepí vůdcové, komára cedíte a velblouda spolknete!“ (Matouš 23:24)

Pozor na podvody!

Přestože varujeme před okultem (démonickou silou) v pozadí holistického hnutí, všechno okult není. Existuje mnoho podvodů, které se spoléhají na oklamání tvrzením, že v sobě mají mystickou sílu. Toto se týká mnohých „psychických chirurgů,“ hlavně na Filipínech a v Mexiku. Podobné triky jsou také používány čarodějnými doktory v džungli, i když by člověk nečekal nutnost podvodu tam, kde Satan neomezeně vládne!

V roce 1930, vydal Franz Boas částečný životopis „Giving-Potlaches-to-the World,“ Kwakiutl šamana. Ten vypráví, jak jeho iniciace do šamanismu přišla pozorováním hojících technik šamanů jeho kmene. Během takové ceremonie šaman „Making-Alive,“ asistovaný dalšími čtyřmi šamany „nalezne“ místo nemoci na pacientově hrudi, „vysaje“ z hrudi něco, co vypadá jako krvavý červ, prohlásí že nemoc odstranil, a zazpívá posvátnou píseň. Vyzvrátí krev a s ní kousek blýskavého křemene, který vyhodí do vzduchu. Jak ten se „ztratí,“ šaman prohlásí, že jej „střelil“ do žaludku „Giving-Potlaches-to-the-World.“ V té chvíli je tento nováček pozván do šamanství a rozhodne se nabídku přijmout.

Čtyřletní kurs zahrnuje techniku klamání pacientů a svědků do přesvědčení, že se jedná o magii, zatímco je to pouze trik, podvod. Ten „krvavý červ“ je kousek masa z orla, který je zbarvený od krvácejícího jazyka, do kterého se šaman kousne. Možná že to nejzajímavější je fakt, že tyto technoky byly tak přesvědčivé, že se lidé skutečně cítili vyléčeni. Je to opět ten placebo efekt ...... Tím se ovšem netvrdí, že všichni šamané jsou podvodníci. Někteří jsou skutečně služebníci Satana, a skrze ně pracují démoni neuvěřitelné „zázraky,“ aby udrželi své přívržence v otroctví jejich falešného náboženství. Wade Davis vysvětluje trochu z holistické medicíny ve vodoun společnosti na Haiti. Zní to velmi familiárně: Ve vodoun společnosti je lékař zároveň knězem, jelikož kondice ducha rozhoduje o kondici těla. Dobré či špatné výsledky závisí na správné či nesprávné rovnováze jednotlivce. Zdraví je stav harmonie ... něco svatého ... pro bohy.

Restaurovat pacientovo zdraví může vyžadovat i počet technik. Na materiální rovině to zahrnuje bylinné lázně a masáže a - možná to nejdůležitější: oběť, aby pacient vrátil zemi dar vitální energie života ... Ale je to intervence v rovině ducha, která ultimátně rozhoduje o osudu pacienta, a na to je houngan pouze sluhou loa. Duch je pozván do hlavy ať už houngana nebo jeho asistenta, a jako věštec, fyzické tělo člověka rozdává moudrosti bohů. (Davis, Serpent the Raibow).

Je mnoho upřímných lidí, kteří provádějí holistickou medicínu, kteří byli klamně nalákáni na praktiky, které v sobě nemají nic. Poukázali jsme na několik. Má-li čtenář zájem, nechť se pustí do dalšího průzkumu sám. A pamatujte si: Pakliže fyzioligicko/medikální vysvětlení, potom léčení je buď podvod - pakliže to funguje, je to pravděpodobně skrze síly okultu... Holistická medicína je jasně předmostím okultní invaze. Zdá se, že poskytuje evidenci pro mysteriózní hojivou moc k „víře“ každému. Dává to podporu tézi Al Gore-ho, že „vše co svět potřebuje je víra ve vyšší moc, pod jakýmkoliv jménem.... Holistická medicína je pouze jedním z obřích skoků lidstva směrem přicházejícímu světovému náboženství Antikrista.....


15. Dvanáct stupňů s „Bohem, jak vy Ho vnímáte.“

Založení Alkoholics Anonymous in Akron Ohio, desátého června 1935, bylo největší událostí dvacátého století.....

- M. Scott Peck, psychiatrist -Dvanácti stupňový program je cestou spirituálního hojení a růstu, která se může velmi dobře stát nejdůležitějším spirituálním vzorem všech věků, pro mnoho současných Křesťanů.

- Keith Miller, best-selling Christian author -

Došli jsme k víře, že Síla (ať už ji vnímáme jakkoliv), větší než jsme my, by nás mohla vrátit zpět k příčetnosti....

- Step 2 in the 12 step program Alcoholics Anonymous -


Lidské koncepce Boha se musí lišit podle mentální kultivovanosti a duchovním silám.. Zednář nepředstírá dogmatickou jistotu, ani si nepředstavuje, že taková jistota je dosažitelná.

- Ze zkoušky na 14 zednářský stupeň -

Proč bychom se měli pokusit o omezení ideje Svrchované Mysli uvnitř zvolené bariéry, nebo prostě jakéhokoliv pojetí Božstva....?

- Ze zkoušky na 28 zednářský stupeň -

Těch dvanáct stupňů jsou balíčkem křesťanské praxe, a nic v jejich použití nekompromituje..... měli bychom je používat s radostí .... Dělají úžasné dobro....

- Pastor Tim Stafford in Christianity Today -

Po léta, celkem tiše, dělaly Alcoholics Anonymous svou práci. Ale během posledních deseti let jsme zažili knihy best-sellery o různých druzích návyků. Programy 12 stupňů se zdají vyskakovat na všech stranách. Hnutí 12 stupňů odhalilo hlubokou potřebu v lidech ....

- Christianity Today -Je to křesťanská společnost, která je zdrojem 12 stupňů. A tak pokud máme tuto strategii dnes, byl to křesťanský instinkt a hodnoty, které tuto opatrovaly a učinily ji možnou. Dilema je, že tento druh křesťanské moudrosti který je ztělesněný ve 12 stupních, se oddělil od hlavního proudu v církvi......

- Dale Ryan, bávalý baptistický pastor, nyní výkonný ředitel „National Association for Christian Recovery....Vliv Východního mysticismu na Západě, jde dále, než bychom si mysleli, dokonce do doby před-drogového hnutí a invazí všech guru z Východu. Už jsme viděli, že Napoleon Hill obdržel základní filosofii PMA (Positive Mental Attitude) a Succes/motivation movement, od spirituálních „jednotek,“ které se klamně vydávaly za starodávné „Ascended Masters“ známé pod jménem „Venerable Brotherhood of India.“ Asi tak ve stejném čase, kdy Hill představoval obchodnímu světu svůj okult, Agnes Sanford jej uváděla do církve. Sto let před oběma prorazil okult předmostí na Západě skrze Zednářství. Později, ve třicátých a čtyřicátých letech se okult rozšířil pomocí Alcoholics Anonymous (AA). 12 Stupňů Alcoholics Anonymous prosadlio enormní vliv. Člověk by těžko spočítal to množství skupin, které se vytvořily. Ve své výborné knize, kterou by každý Křesťam měl číst, („12 Steps to Destruction“), Martin and Deidre píší: Tisíce skupin po Americe používají Wilsonovy „12 Steps, a právě tak většina programů na léčení závislosti používají 12 Steps ať už tak, či jinak. Zdá se, že všichni napojili filosofii, psychologii a náboženství 12 Steps, na jejich léčebný systém - ať už je jakýkoliv.

Nové názvy „závislost“ a „zotavení“ zahrnují nyní vše, co si dovedete představit. Dnes máte i „zotavné“ Bible, najmě „Serenity for Every Day.“ Alcoholics Anonymous zplodily skupiny jako „Adult Children of Alkoholics,“ „Debtors Anonymous,“ „Emotions Anonymous,“ „Gamblers Anonymous,“ „Narcotics Anonymous,“ „Overeaters Anonymous,“ „Sex-Addicts Anonymous,“ „Smokers Anonymous,“ „Shoplifters Anonymous,“ „Workaholics Anonymous,“ dokonce „Fundamentalists Anonymous.“ „Center for Religious Addiction and Abuse“ v Dallasu, vidí paralelu mezi rodinami, které vytvářejí Fundamentalisty, a rodinami ze kterých - údajně - pocházejí alkoholíci. Center se zaměřuje hlavně na Křesťany z hlavních denominací, a snaží se je „zotavit.“ Pochopitelně, anti-křesťanské skupiny se cítí velmi dobře s „vyšší silou,“ která může být cokoliv co si sami zvolíte - a „zotavuje“ je od Boha Bible!

Dokonalá zástěrka pro Satana a jeho démony.

Program Alcoholics Anonymous (a jakákoliv napodobenina) otevírá bránu okultu tím, že představuje členům „generického boha.“ Stupeň 2 říká: „Uvěřili jsme, že Síla větší, než jsme my, může způsobit naše ozdravení.“ Stupeň 3 zní: „Rozhodli jsme se odevzdat naší vůli a naše životy Bohu, jak my (Hinduisté, Buddhisté, Křesťané, Mormoni, Katolíci, agnostici) Ho chápeme.“ Právě tak, jako v Zednářství, kterýkoliv „bůh“ bude k tomu dobrý.... Je zřejmé, že ochota podřídit se a věřit „Vyšší Síle“ (jakékoliv) vícepresidenta Al Gore-ho dává Satanovi a jeho hordám perfektní masku pro jejich vliv a činnost. Satan není ateista! On ví, že Bůh existuje a chce pro sebe Jeho místo, aby mohl být lidstvem uctíván. K tomu účelu se mu hodí víra ve „vyšší sílu,“ která odvrací lidi od pravého Boha. Satan ví, že všicni máme pocit odcizení vůči Bohu, a že Boží Duch přemlouvá lidstvo ke správnému rozhodnutí. Jaký lepší způsob zamezit přijetí pravého Boha skrze Krista, než pseudo-smíření s padělkem „vyšší síly?

Takový byl případ samého Billa Wilsona, zakladatele „Alcoholics Anonymous.“ Přestože Wilson studoval pod Samem Shoemaker-em, Episkopálním pastorem v Bostonu, a studoval po celý rok pod biskupem Fulton J. Sheen-em (to nejbližší, co má katolická církev k televiznímu evangelismu), nikdy nepřijmul Pána Ježíše Krista jako Spasitele ..... V „Christianity Today,“ Tim Stafford píše: „12 Steps jsou křesťanské.“ A přesto žádný z těchto 12 stupňů neobsahuje ani zmínku o Ježíši z Nazareta, tím méně o Jeho evangeliu. Jak mohou být křesťanské? I Stafford připouští, že Wilson nikdy neprojevil lojalitu ke Kristu, nikdy nebyl pokřtěný, nikdy se nestal členem kterékoliv křesťanské kongregace... Bohužel ale, křesťanská církev se stala členem „AA.“

Pře-křesťanštění nekřesťanského.

Stafford a Christianity Today jsou s AA spokojeni natolik, že prohlašují: „Sam Shoemaker možná udělal svůj největší příspěvek skrze Wilsona.“ Přesto Stafford píše také: „AA je pluralistické a uznává tolik bohů, kolik je náboženských systémů, ze kterých každé může fungovat.“ Jak může, takový destruktivní koncept nazvat někdo „velikým příspěvkem pro lidstvo?“ Navíc, jak může Stafford prohlásit, že „nic není kompromitováno,“ použijeme-li program 12 Steps? Takovéto komentáře jsou zcela typické v dlouho-existující historii teologické ambivalence CT, ekumenismu, kompromisu a otevřené podpoře omylů....

Stafford také schvaluje programy 12 Steps, přizpůsobené podle vzoru AA, které se dostaly do církve. Pokouší se to ospravedlnit názorem, že „adoptování metodologie AA církví, znamená jejich pokřesťanštění.“ .... Pakliže, jak Stafford tvdí, jsou programy 12 Steps křesťanské, proč by měly být pokřesťanštěné? Pakliže, jak to ve skutečnosti také je, ztělesňují koncepty, které jsou přijatelné i ateistům, potom mluvit o jejich pokřesťanštění je nesmysl. Pravdou je, že 12 Steps v Alcoholics Anonymous jsou proti Bohu a proti Křesťanství. Přijmout je do církve je zlo..

Přijmutí jakékoliv formy 12 Steps naznačuje, že Bůh, Bible a Ježíš Kristus nenanabízí žádné (nebo ne dostatečné) řešení pro hřích opilosti a další „závislosti,“ a že AA tuto mezeru zaplnily. A přesto tisíce kongregací v USA činí právě to! „Willow Creek Community Church of South Barrington“ v Illinois, pastorovaný Bill Hybels-em je názorným příkladem, jelikož byl pojmenován „nejvlivnější kongregací v Severní Americe,“ a modelem pro příští století. V podrobné studii „The Willow Creek Phenomenon“ píše, jako disertační práci G.A. Pritchard: Jeden ze štábu kongregace mi hrdě sdělil, že více jak pět set jednotlivců se schází každý týden v různých zájmových skupinách jako Alcoholics Anonymous, Emotions Anonymous, Sexual Anonymous..... Po prozkoumání jsem zjistil, že tyto programy nebyly ve skutečnosti programy kostela, schůzky byly organizovány z venkovních zdrojů. Jedinou podmínkou těchto organizacích bylo, že nikdo z účastníků nesměl evangelizovat někoho jiného, nebo učit o Bohu. (G.A. Pritchard, Willow Creek Seeker Services, 1996)....


Tolerantní netolerance.

A tak jsme se dostali do situace, ve které evangelické kongregace sponzorují a doporučují svým členům programy pro překonání hříchů v jejich životech pomocí techniky a vyšší síly, která nahradí (či alespoň zastoupí) Boha a Jeho Ducha! Stafford chválí programy 12 Steps, pro jejich údajnou „toleranci.“ Cožpak je možná tolerance, která se týká totožnosti Boha a tolerance rozdílů mezi lží Satana a Boží pravdou? Co se týká údajné tolerance, zamyslete se nad pravidly programů 12 Steps při Willow Creek: Oficiální instrukční kód vysvětluje: Navrhujeme víru v Sílu větší, než jsme my,“Boha, jak Ho chápeme.“ Program se nepokouší nám říci, kdo tou Vyšší Silou musí být. Může to být cokoliv, co si zvolíme; na příklad lidská láska, síla dobra, vlastní skupina, příroda, vesmír, nebo tradiční Bůh (božstvo). Kód nabádá:“O náboženství nikdy nediskutujeme.“

Písmo nám přikazuje „abychom upřímně bojovali za víru, kterou nám pro vždy Bůh dal...“ Jak bychom potom mohli být tolerantní k propagaci vyšších sil, které se tlačí na místo, patřící pouze Bohu? Na podporu takové „tolerance,“ kterou Stafford vychvaluje, dodává: „Křesťané, (ve skupinách AA) mohou projevit svá přesvědčení...“ Jaká přesvědčení? Že Ježíš je tou vyšší silou? To není ani dovoleno, ani to není biblické.....

AA koncept „vyšší Síly“ je vyloženě pohanský... Byla by to tedy urážka Krista, spojovat Ho s tím v jakémkoliv ohledu. Kristus není Síla, ale osobnost. Stafford dodává, že Křesťané nemohou říci cokoliv, co by „podkopávalo pluralistické předpoklady názorem, že ostatní pohledy na Boha jsou pomýlené..“ (Stafford, Hidden Gospel). A tak tato chválená „tolerance“ má své hranice, a je vlasně netolerancí vůči evangeliu Ježíše Krista....

Co má Stafford skutečně na mysli je - a to je všechno co AA dovolí - je, že Křesťan, (jako Zednář) je svobodný prohlásit, že Ježíš je jeho-její Vyšší Silou, ale ne tou Vyšší Silou! Proč potom chválit tuto netolerantní toleranci? Kromě toho, jak může kdokoliv prohlásit pravdu o Kristovi „Já jsem ta cesta, pravda i život - nikdo se nedostane k Otci, než skrze mne,“ „Není jiné jméno pod nebem mezi lidmi, kterým bychom mohli být spaseni.“ aniž by zároveň prohlásil druhé pohledy za falešné? Pravdou tedy je, že falešné evangelium Alcoholics Anonymous potlačuje pravé evangelium Ježíše Krista, a tolerance kterou projevuje, je pouze tolerance vůči omylům, zatím co vůči pravdě je striktně netolerantní. Prichard komentuje program 12 Steps při Willow Creek takto: Dokonce ani členové nemohou hovořit o křesťanské pravdě na těchto shromážděních ve Willow Creek. Přestože programy jakoby sloužily „Vyšší Síle,“ fungují jako praktický ateismus, a učí kategorie současné psychologické světo-názory. Ale ani nedostatek teologické náplně nezastavil církve před propagováním těchto programů, během bohoslužeb... To že Willow Creek podporuje a inseruje tyto programy, poukazuje na nedostatek priority církve pro - křesťanskou pravdu......


Tragická ekumenická benevolence.

Jedna oficiální publikace Alcoholics Anonymous píše: Nevyžaduje se od vás, aby jste věřili čemukoliv. AA kráčí po mnohých stezkách v hledání pravdy. Nelíbí-li se vám jedna, jsme si jisti, že najdete takovou, která vám vyhovovat bude.... Budete-li si přát, můžete si z AA udělat svou Vyšší Sílu!“ Není pochyb o tom, že každé falešné božstvo bude právě tak dobré jako jiné, podle pohledu AA ... Cena doživotní střízlivosti je peklo na věčnost....

Byl to psycholog William James a jeho kniha „The Varieties of Religious Experience.“ co povzbudilo Wilsona k víře, že každý „bůh“ je dobrý. A byl to také zdroj, ze kterého Wilson čerpal ospravedlnění mystické a ekumenické náboženské zkušenosti, kterou podle něj každý alkoholík ke svému ozdravení potřebuje: William (James) dal Wilsonovi materiál, který ten potřeboval pro pochopení toho, co se s ním právě stalo, a dal mu to takovým způsobem, jaký byl pro Billa přijatelný. Bill Wilson, alkoholík, měl nyní spirituální zkušenost, která byla ratifikovaná profesorem z Harvardu, který byl nadto nazýván některými lidmi „otcem americké psychologie.“ V tradici Christianity Today dlouho trvající tolerance vůči omylům psychologie, směrem k falešnému evangeliu římského Katolicismu a ekumenismu, píše Stafford: Křesťané mohou - a také používají AA a další skupiny 12 Steps ...... není nic špatného hledat pomoc, kde je nabízena... Pomoc od jógy? Od Transcendental Meditation? A proč ne od Christian Science? Obracíme se na 12 Steps proto, že Kristus a Jeho Slovo nejsou dostačující?

Nejde zde o to, zda alkoholík dostane nějakou pomoc. Existují fantastická svědectví o změněných životech pomocí čehokoliv - od hypnózy přes psychoterapii, až po údajné únosy UFO! Tragedie spočívá v tom, že dočasná pomoc skrze AA „vyšší sílu“ vede pacienty od Ježíše Krista a Jeho spásy. Kromě toho, AA dává ve skutečnosti velmi málo pomoci i v překonání závislosti na alkoholu. Křesťanské skupiny, které se spoléhají pouze na Krista, mají mnohem lepší výsledky. Jako i jiné skupiny které upadly do okultu, AA odráží mentalitu, kterou John Wimber infikoval „Vineyards“: Pakliže to funguje, ber to!“ Ano, AA funguje pro některé lidi - někdy. Bible ale varuje před vyhledáváním pomoci od falešných bohů. Následky jsou tragické zničení životů v tomto světě právě tak, jako v tom věčném.... Přestože AA jsou velmi přísné pokud se alkoholu týká, jiné, nemorální chování může být tolerováno - někdy i povzbuzováno za účelem vyplnění prázdna po odepření alkoholu.

Stafford píše souhlasně: „12 Steps proniká každou vrstvou americké společnosti.“ Je toto dobré? Naopak. Toto pronikání je dalším důvodem bouřit na poplach proti falešným bohům a falešnému evangeliu Alcoholics Anonymous. Avšak namísto varování, Hybels, Willow Creek a mnoho dalších kongregací podporují a propagují tento smrtelně nebezpečný klam. Stafford a Christianity Today by měli dávat jasné varování před systémem, který sice zachrání pacienta před pitím, ale zanechá ho v Satanovo náručí pověky. Co se týká Bill Wilsona, Stafford přiznává, že potom co byl osvobozen od alkoholu, zbytek jeho života byl morálně pochybený.... Přesto Stafford a Christianity Today říkají: „12 Steps je souhrn křesťanských praktik a nekompromituje se nic jejich používáním... (Stafford, Hidden Gospel).....

Falešný základ.

Jednoduše a poctivě: Bill Wilson, zakladatel Alcoholics Anonymous byl alkoholík. Názvy „alkoholismus“ a „alkoholík“ nebyly ještě tak „akceptabilní,“ jako dnes... Martin a Deidre Bobgan to popisují: Po letech bojů s pocitem viny a odsuzování, které pocházely z přesvědčení, že nadměrné pití bylo jeho vinou a mělo původ v morálním defektu charakteru, Wilson si oddechl když uslyšel, že jeho pití bylo zapříčiněno „alergií.“ Dr.William D.Silkworth stvořil hypotézu, že „akce alkoholu na chronické alkoholíky je projevem alergie.“ Wilsonova oficiální biografie, vydaná Alcoholics Anonymous popisuje: Bill naslouchal jakoby v transu, když Silkworth vysvětloval svou teorii. Poprvé ve svém životě slyšel o alkoholismu - ne jako nedostatku síly vůle, ne jako morální defekt, ale jako legitimní nemoci. Byla to Silkworthova teorie- v tom čase unikátní - že alkoholismus byla kombinace této mysteriózní „alergie,“ a nutkání pít; že alkoholismus nemůže být „poražený“ silou vůle právě tak, jako nemůžete silou vůle „porazit“ tuberkulózu. Bill pocítil ohromnou úlevu.

Pomýlená teorie doktota Silkwortha by bývala zůstala neznámá, kdyby právě na ní nezaložil Wilson „Alkoholics Anonymous.“ Miliony opilců právě tak šťastných jako Wilson, byli zbaveni morální odpovědnosti pro jejich opilství a obrátili tuto teorii na téměř univerzálně přijmutý axiom. Skutečností je: Teorie že alkoholismus je nemoc, která vedla k založení AA, je zcela falešná. Jedna z největších kapacit na tomto poli, profesor Herbert Fingarette z University of California, napsal celou knihu - a i mnoho článků proti tomuto klamu.

Fingaretzte poukazuje k „ velikému množství vědecké evidence akumulované za poslední dvě desetiletí, ... které radikálně popírají všeobecně přijatou víru, že ´alkoholismus je nemoc. Vysvětluje, že tento pochybný koncept neměl nikdy vědecké ospravedlnění. (Herbert Fingarette, Heavy Drinking: „The Myth of Alkoholism as a Desease“ - „Utne Reader,“ November/December 1988). Když píše pro Harvard Medical School, Fingarette říká: Tento mýt, nyní tak rozšířený, proklamovaný, a všeobecně přijímaný, není ani soucitně pomocný, ani vědecky platný...“

Co se týká údajných úspěchů Alcoholics Anonymousm a dalších podobných programů, Doktor Fingarette říká, že „léčení alkoholismu jako nemoci nemá žádný zaznamenatelný dopad.“ Stanton Peele autor „Deseasing of America: Addiction Treatment Out of Control“ souhlasí a nabízí rozbor, že velké množství lidí bylo přesvědčeno „vymytím mozků,“ že mají nemoc alkoholismu. Tím, říká Peele ten celkový vysledek pozdržel dobu ozdravení, které by se normálně dostavilo. Harvard Medical School vydala prohlášení, kde popírá tvrzení AA, že „tento program je potřebný, protože alkoholíci se zřídka kdy ozdraví vlastními zdroji.“ Harvard píše: Většina uzdravení z alkoholismu není výsledkem léčení. Je pravděpodobné že ne více než 10 % alkoholíků se podrobuje léčení - ale asi tak 40% se vyléčí spontánně. Fakta jsou v přímém kontrastu se Staffordovým ujištěním a tvrzením Alkoholics Anonymous: „My Křesťané, bychom měli program 12 Steps používat s radostí a bez obav. Původně patří vlastně nám. Dělají úžasné dobro. Ve skutečnosti programy 12 Steps škodí tím, že odvracejí lidi od pravého Boha k falešné „Vyšší Síle,“ popírají dostatečnost Božího Slova a okrádají lidi o Jeho transformační moc. Je trestuhodné pro Christianity Today, křesťanské organizace i kongregace povzbuzovat účast na 12 Steps programech! S takovým zavádějícím povzbuzováním, mnoho lidí nejenom přijali anti-křesťanský pohanský systém, ale také vyložený podvod.....

Alcoholics Anonymous Okult.

Obrácení se od pravého Boha k bohům falešným, otevírá dveře k okultním jevům, podvodům a k otroctví. Takové je dědictví AA. Jak Bill Wilson tak i jeho blízký přítel Bob Smith, byli velmi hluboko angažováni v okultu nežli počali AA. Tato jejich angažovanost v okultu nepřestala založením Alcoholics Anonymous. Oficiální Wilsonův životopis, bez jakéhokoliv váhání prozrazuje, že ještě deset let po založení AA, byly prováděny pravidelné séance pomocí Quija, ve Wilsonově domě. Biografie popisuje: Existují poukazy na séance a jiné psychické události v dopisech, které Bill psal Lois (své ženě) během prvního jara v Akronu se Smithovými v 1935.

Bill většinou ležel na kauči a „dostával“ tyto věci ze spirituálního světa. Pokaždé, určití „lidé“ (démoni mluvící za mrtvé) přicházeli a v dlouhých větách se vyjadřovali.... Když v roce 1938 počal psát (pravidla AA), požádal o pomoc.... Slova se počala valit s neuvěřitelnou rychlostí. Za necelou půlhodinu měl první část. ...... Při sčítání stupňů - vyšlo to na dvanáct. Symbolické číslo; pomyslel na dvanáct apoštolů a brzy se přesvědčil, že Společnost by měla mít 12 stupňů.... A tak se stalo, že Wilson, jako medium, obdržel manuál pro Alcoholics Anonymous, ze světa démonů.... Nemělo by také překvapovat, že vliv AA, na mnohé z jeho členů, je vedl přímo k okultu. Wilson dokonce experimentoval s LSD v naději, že jej to dovede k vyšší mystické rovině a že to dokáže přežití ducha po smrti. V roce 1958 napsal Wilson Samovi Shoemakerovi: Pomocí AA nacházíme veliké množství psychických jevů - téměř všechny spontánní, samovolné. Alkoholík za alkoholíkem mi hovoří o takovýchto zkušenostech, které mají téměř celou škálu toho, co jsme četli v knihách. Jako dodatek k mé mystické zkušenosti, měl jsem dostatečné množství vlastních jevů....

Mystická zkušenost,“ o které se zmiňuje byl jeho údajný přestup na Křesťanství. Stal se, v klasickém okultním střetnutí s „bílým světlem“ spíše, než vírou v Ježíše Krista skrze Jeho evangelium. Wilson upadl do hluboké deprese a v zoufalosti zvolal: „Existuje-li Bůh, nechť se mi ukáže! Jsem připravený udělat cokoliv! Wilson požadoval něco, co Bůh není povinen vykonat. Byla to příležitost pro Satana aby zaopatřil „spirituální zkušenost,“ která dala vznik svodu milionů a milionů lidí této planety. Wilson popisuje, co se odehrálo po jeho výkřiku: Náhle pokoj zalilo prudké bílé světlo, a já byl jako v extázi. Zdálo se mi v hloubce mysli, že jsem na hoře a že vál vítr - ne vzduchu ale ducha. A vtom se mi rozbřesklo, že jsem svobodným člověkem. Kolem mě a skrze mě jsem měl nádherný pocit Přítomnosti a řekl jsem si „tak toto je ten Bůh kazatelů.“ A nade mnou se rozprostřel hluboký mír..... To nebyl „Bůh kazatelů,“ ale ten, „který se převléká za anděla světla“ (2 Korint. 11:14). Je to světlo, které popisují všichni, kteří jsou angažováni v okultu. Jak si tím můžeme být jisti? Protože Bůh přece nikoho k víře ve falešné bohy nevede - jak se to stalo Wilsonovi jako výsledek této zkušenosti. Dále, Bůh nenadiktoval „12 Stupňů“ které tvoří falešné evangelium, odvrátit ty kteří je následují, od víry v Krista a Jeho spásu. .. Ten prožitek byl tak mocný, že se Wilson již nikdy alkoholu nedotknul. Satan velmi rád zachrání člověka od alkoholismu, když, na oplátku jej může strhnout k sobě navěky... A oc větší ten trumf je, když to bude inspirovat miliony po celém světě, do stejné lži a klamu! Wilson okamžitě dostal velikou chuť na další „zkušenosti“ a tak se brzy dostal do spojení s tou nejznámější skupinou, kterou svět v té době nabízel: Oxford Group.....

Oxford Group.

Bylo to během návštěvy schůzky Oxford Group, v záchranné stanici Manhattan kde byl Wilson motivovaný požádat Boha, aby se mu zjevil. Stal se „štamgastem“ pravidelných schůzek v neděli večer, v Calvary Church, který byl vedený episkopálním pastorem Samem Shoemakerem. Později Wilson napsal, že Shoemaker ho zaopatřil „spirituálními klíčí, kterými jsou alkoholíci osvobozováni.“ Oxford Group byla založena luteránským knězem Frankem Buchmanem, který jak se zdá, dával kdysi dojem toho, že zná Krista. Ať už je to pravda nebo ne, jeho výtvor, „Oxford Group“ se brzy vzdálil od jakékoliv podobnosti k biblickému Křesťanství. Oxford Group byla od samého počátku ekumenická. Byla přijata terminologie tak, aby neurazila nevěřící a proto jí scházely základy evangelia, které jediné může zachránit duši. Tento kompromis, který prý byl údajně učiněný z dobrých důvodů, zapříčinil, že od té doby šlo všechno „s kopce.“

Oxford Group se později přejmenovala na „Moral Rearmament“ (MRA). Tato metamorfóza se udála skrze mystické „vedení,“ které bylo velikou částí Buchmanova života a přeneslo se jak do RMA, tak i do AA. „Jednou jsem tak kráčel Černým Lesem, (1936) a ta myšlenka Moral Rearmament ho napadla. Pět let později se Shoemaker oficiálně oddělil od Buchmana. Vysvětluje: „Určitá politika a některé názory povstaly ve vývoji Maral Rearmamentu v nás vzbuzovaly nejisté pocity.“ Britský autor a bývalý člen MRA, Roy Livesey píše: Je třeba říci, že jsem marně hledal v tom množství MRA a Oxford Group publikací, něco, co by ukazovalo cestu ku spáse. Angažovanost v tom, co se zdá být dobré v MRA, často vede k něčemu devastujícímu v životě spirituálním. Na příklad tři indičtí vůdci v Caux (MRA centrum ve Švýcarsku) na mne udělali dojem, a jejich zřetelný mír povzbudil můj zájem o Východní způsob života. MRA byla pro mne stupněm do okultu. Mítinky v Caux sloužily pouze k mému dalšímu povzbuzení.“

I přes Shoemakerovy zřejmé obavy o kompromitaci evangelia v MRA, byl to jeho laskavý přístup, který ovlivnil Buchmana v první řadě. Namísto jasného vyhlášení evangelia, za které se Pavel nestyděl, evangelia které je „mocí Boha ke spáse každému, který ji uvěří.“ Sam Shoemaker vyzýval své posluchače, aby „přijmuli Boha, ať už Ho chápou jakkoliv.“ A zde jepůvod Wilsonovy zoufalé modlitby. Byl to také původ „Stupně 3“: Udělejte rozhodnutí předat svou vůli a život do péče Boha „jak vy Ho chápete.“ .... Bůh neodpovídá na každé jméno, ani nereaguje na volání těch, kteří při volání „Boha,“ mají na mysli boha falešného. Ježíš řekl: „A toto je věčný život, když poznají Tebe, jediného pravého Boha, a Ježíše Krista, kterého jsi poslal.“ (Jan 17:3). Pavel pocítil nutnost identifikace Toho, kterého Athéňané uctívali jako „neznámého Boha,“ a prohlásit jim evangelium. Jsme varováni, že „Boží soud přichází na ty, kteří neznají Boha a neuposlechnou evangelium našeho Pána Ježíše Krista.“ (2 Tesalonským 1:8). Naše věčná budoucnost se určuje naším vztahem s pravým Bohem Bible. Je pochopitelné, že víra v bohy falešné, nám zabraňuje věřit pouze Bohu pravému.....

Vytváření médií a „přijímačů“...

Již před tím, než se změnila na MRA, Oxford Group zdůzazňovala denní „Čas Ticha se Svatým Duchem,“ během kterého byl zápisník a tužka po ruce k zaznamenání „každé, Bohem dané myšlenky a ideje.“ Proč by měl Bůh dávat „myšlenky a ideje“ stranou od Jeho Slova, a jak člověk rozliší, zda to jsou myšlenky od Boha, nebo jen vlastní? Toto je nebezpečná praxe, která je široce prováděna (pod vinětou „journaling“) dokonce i dnešními evangelíky. Účastníci jsou varováni, aby si kontrolovali svá subjektivní „vedení“ přes Bibli a „s dalšími, kteří také dostávají „vedení“ v Čase Ticha... Taková ochrana pouze omyl podpoří, protože samotné „vedení“ je zcela nebiblické. Bible ani v nejmenším nikde nenaznačuje, že by takové „vedení“ mělo být od Boha očekáváno. .... Buchman a jeho učení byli vřele přijati různými denominacemi a skupinami Křesťanů. Někteří z nich ale měli to porozumění, aby rozpoznali rozvíjející se okultismus. Křesťané Cambridge University přijali Buchmanovu výzvu žít život „jako Kristus.“ Nakonec ale k Buchmanovo „vedení“ ochladli, a Buchman se obrátil na na Oxford - na univerzitu, která dala hnutí své jméno. Dr.Oliver Barclay, bývalý Cambridge Inter-Colegiate Christian Union napsal:

Zprvu byl Buchman upřímně u CICCU přivítán. .... Jak tak šel čas, vynořily se znepokojivé skutečnosti. Mluvil o „Času Ticha,“ ale stále méně a méně to bylo studování Bible a víc a více času se strávilo v „naslouchání Bohu.“ Účastníci seděli s prázdnou myslí kolem stolu, pero a papír v ruce a psali myšlenky, které jim přišly na mysl... Tímto způsobem lidé dostávali zcela neracionální „vedení,“ které mělo být považované za autoritativní. Začali mít tendence pro ztrátu zájmu o doktrínu a končívali s méně definitivním pohledem na evangelium. (Oliver R. Barclay, Whatever Happened to the Jesus Lane Lot? 1977)...

Vliv konceptu času klidu, při kterém člověk dostává přímou komunikaci ze spirituálního světa (ještě podnes udržovanou v církvi skrze Richarda Fostera a jiných) můžeme vidět ve Stupni č. 11 v Alkoholics Anonymous, který nabádá k „meditaci, která vylepší náš vědomý kontakt s Bohem, jak my Ho chápeme.“ Dick B, jeden ze životopisců hnutí píše: Velká kniha AA diskuzí o 11 Stupni na stranách 85-88 činí poukazy na „meditaci,“ „modlitby“ v prosbě Boha za inspiraci, intuitivní myšlenku nebo rozhodnutí, jde zpět do dob v Akronu, kdy Bill a doktor Bob a Anna měli „Čas Ticha“ se čtením Písma a modliteb - a také séancí. (Dick B , Anne Smith ´s Spiritual Workbook, 1992).

Důraz v AA je čistě na „prožitek“ ozdravení. Na rozdíl od toho, Kristus nabídl ozdravení skrze pravdu, obsaženou v Jeho Slovu: „Budete-li pokračovat v mém slovu, poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31-32). Satan pravdu nenávidí, a používá mystické prožitky k přemlouvání lidí, aby uvěřili jeho lžím. Je tragické, jak uvidíme v určité hloubce později, okultu se podařila invaze do velké části církve skrze vzrůstající spoléhání se na prožitky více, než na Boží Slovo. Alam Morrison nám připomíná: Bývalý kvaker (quaker) a rockový kytarista John Wimber, zakladatel „Vineyard Ministries,“ otevřeně propaguje tak zvaný „paradigm shift“ (Posun vzoru) směrem od myšlení Západní logikou, do vyloženě prožitkového způsobu myšlení orientálního. Dále argumentuje, že „Semité prvního století neargumentovali od premisy ke konkluzi - nebyli pod kontrolou racionalizmu.“ (John Wimber, Power Evangelism, 1985).

Toto je zcela pomýlené a zlomyslné prohlášení. Nejenom že je historicky nepřesné, ale očerňuje i logiku. a zobrazuje ten značný zmatek, který vládne v charismatické části církve. Charismatické hnutí chybuje v identifikaci rozdílu mezi (nezdravým) racionalismem, kde je vše zázračné popíráno, a nadpřirozené dílo Svatého Ducha uráženo a (zdravým) racionalismem, skrze který Křesťan provádí nutné rozpoznávání. Vrcholným Semitem Prvního století byl bez pochyby Ježíš Kristus; přesto právě On používá devastující logiku pro zničení svých oponentů... Nikdy dříve nebyl „zdravý rozum“ tak nutný v životě Církve....

Centrální úloha „vedení.“

Důraz na náboženský prožitek místo na pravdu a síla těchto prožitků přesvědčit příjemce takových prožitků že to byl dotek Boha, je společný denominátor většiny kultů (mormonský oheň v hrudi, na příklad) a obzvláště v okultu. Nezáleží mnoho na tom, zda takový prožitek vznikl z drog, jógy, z „přijímání zpráv od rádců,“ z hypnózy, či prožitků „téměř-smrti“ a „bílého světla.“ Výsledky jsou téměř vždy stejné - slepota k evangeliu Ježíše Krista a případná nemorálnost, jak předpověděl Pavel v Římanech 1:21-32.

Hledání vedení ne z Bible ale od samotného Boha, který údajně hovoří vnitřním hlasem, se stalo hlavní částí Oxford Group, potom MRA, a nakonec AA. Je jasné, že vedení je hledáno ve Stupni 11: „Hledané skrze modlitby a meditaci je naše vědomé spojení s Bohem, jak my Ho chápeme, modlitby pouze za poznání Jeho vůle pro nás a za sílu, která by to umožnila.“

Právě z Oxford Group vyšla kniha „God Calling.“ Tato - jedna z nejpopulárnějších „Křesťanských“ knih všech dob, je také nejzrádnější. Napsaná „dvěma posluchači,“ předstírá uvádět slova Ježíše Krista tak, jak jim je údajně „nadiktoval,“ když se dostali do správného pasivního transu a tato slova napsali. Co tento „Kristus“ říká v „God Calling,“ nemúže být v žádném případě od pravého Krista, neboť je opakovatelně v kontradikci s Biblí. Ron Livesey dává přehled okultního učení, které démon předstírající být Krtistem podává v „God Calling.“

Zde je částečný výčet: Viditelná říše je manifestací Boží myšlenky nebo Božské Mysli. Neviditelný svět spirituální, je nadřazený a skutečnější než fyzická sféra. Stvoření funguje podle nezměnitelných zákonů, které musí uposlechnout i Bůh. Naše úmyslná imaginace něčeho s úmyslem vytvořit jeho existenci, vyprodukuje žádaný výsledek. Bůh je uvnitř každého člověka a může být uvnitř nalezen. Člověk pouze potřebuje utišit veškeré rozptýlení mysli, a obrátit se dovnitř aby mohl komunikovat s „ bohem uvnitř.“ Pomocí síly-myšlenky, opakováním-slov, a visualizace je možný kontakt a pocit Kristovy přítomnosti na zemi vedle nás.“

„Vedení“ jako dopravní prostředek Satanových lží.

God Calling“ opakuje stejné lži, obsažené v „Course in Miracles,“ kde se také předstírá, že to jsou Kristova slova pro dnešek. Existují i další „zaslané“ materiály. Jeden z posledních je „The Jesus Letters.“ Tak jako „God Calling“ byly údajně přijmuty od Krista dvěma ženami. Hlavním „přijímačem“ byla Jane Palzere. Způsob, jaký byly „Letters“ přijaty - tak jako „God Calling“ a „Course in Miracles“ byl tou starou okultní technikou automatického psaní. Těmto démonickým „Jesus Letters,“ které oplývají tou nejotevřenější herezí, Norman Vincent Peale (potvrzující opět svou zpotvořeninu „Křesťanství“) dává svůj následující souhlas: Málo záleží na tom, zda tato slova přišla od Ježíše z Nazareta nebo od „Ježíše“ Jany, (Jane Palzere) všechny jsou to stejné vědomí, a to vědomí je Bůh. Já jsem částí Boha, a Jane i Anna jsou částí toho samého Boha.“ (Christian News, May 12 1997)...

A.J.Rusel, který vydal „God Calling,“ napsal dříve „For Sinners Only,“ kde doporučuje Oxford Group. Russel oznámil svou „náboženskou konverzi“ v 1924, po které měl „počet divných mystických zážitků při kterých vzduch kolem něj praskal jakoby nabitý elektřinou, a on slyšel hlas, jak ho vede.“ Zde máme opět invazi okultu, a jeho vliv jasně běží skrze Oxford Group do MRA, potom do AA, a nakonec dnes i do církví....

Oxford Group se stala známou skrze „For Sinners Only.“ Russel byl i nadále veden „hlasy duchovních jednotek,“ které považoval za „božské vedení.“ Jakékoliv pátrání po okultní invazi světa a církve, vede do labyrintu navzájem spojených cestiček, které odhalují vliv několika klíčových figur. Russel je bez pochyb jednou z nich. Vydal knihy Agnes Sanfordové a propagoval její okultismus. Sanfordová dále zavedla množství lidí na stranu skrze svůj vliv na církevní vedoucí, jako John a Pavla Sandfordovi, Ritu Bennettovou, Richarda Fostera, Billa Vaswiga a Johna Wimbera. A vždy shledáme, že „naslouchání Duchu“ za účelem získání „vedení,“ hraje vždy důležitou roli.

MRA a Hnutí New Age.

Vliv Moral ReArmament-u je vidět v hnutí New Age po celém světě, a je také zcela evidentní v círvi. Frank Buchman, luteránský pastor, který tak toužil změnit svět, že kompromitoval celé evangelium a přijal „nová odhalení“ skrze okultní vedení, byl předchůdcem dnešní nové spirituality. Jeden z jeho žáků, blízký spolupracovník ze čtyřicátých a padesátých let napsal: MRA, „est“ a TM.... Bylo to probouzející se vědomí a sensitivita. Byla to střetnutí, konfrontace. Ještě než Bill Wilson vypil svůj první drink, Frank Buchman již „vysušoval“ první alkoholíky. Pohnul stovkami lidí v hotelových bálových sálech aby se „sdíleli“ jeden s druhým, než se Werner Erhard narodil. Inspiroval tisíce po všech kontinentech, aby po jednu hodinu meditovali, než Maharishi Mahesh Yogi vyplul z Indie. On byl skutečně tím prvním „Mr. Potential“ ještě než nastal ten pravý čas.....

New England-ská prominentní církevní osobnost se jednoho dne nahlas zamyslela v přítomnosti autora tétto knihy, kolik vlastně celé to střet-sensitivity hnutí dlužilo Buchmanovi a jeho skupinám „sdílení..“ „Est“ Wernera Erhardas nese jasné podobnosti. Bratr Roger Shulz, který založil „Taize Community ve francouzské Burgundii v r.1940, přičítá důležité prvky jeho spolku spojení s Oxford Group ve třicátých letech. Paul Tournier byl ztotožňovaný se stejným spolkem ve Švýcarsku v 1933 - 1939 a často projevoval vděčnost Buchmanovi za jeho přísup k poradenství...

Existují dvě spojitosti mezi Buchmanem a New Age. Zmínili jsme se o Findhornu na pobřeží Skotska, a skutečnost, že okultní komunikace s různými spirituálními bytostmi (přirození duchové, „devas“ žijící v rostlinách a pod.) byly část denního života ve Findhornu. Bylo to hlavně skrze „vedení“ přijmuté Eileen-ou Caddy-ovou, které dalo vznik Findhornu. A jak Livesey poukazuje: „Tak jako A.J.Rusel, Eileen Caddy se nejprve poučila o „vedení,“ když byla v MRA.“ (Livesey, Tvelve Steps). Její první manžel Andrew si velice MRA oblíbil - ona ne, a z počátku neměla žádný úspěch v získání vytouženého „vedení.“ ...... Počala jej dostávat, když opustila Andrew-a a se svým přítelem, Petzrem Caddym odjela do Glastonbury, Anglie. „Hlas“ ji řekl: „Přivedl jsem tebe a Petra dohromady za speciálním účelem.“ Eileen stále ještě měla dostatek svědomí, které ji připomínalo její nevěru, ale nakonec vyprchalo. Rozvedla se s Andrew-em, vzala si Petra a ti dva založili Findhorn. Nakonec se rozvedli také....Měnit svět.

Mnoho křesťanských skupin, které začaly dobře, se nakonec od víry vzdálily, protože nechtěly vypadat „úzkoprse“ a cítily, že když „změknou“ ve svých projevech, dosáhnou širší audienci. Počáteční kompromis „dosáhnout co nejvíce lidí,“ byl horší a horší. Takový byl případ s kluby YMCA, YWCA, a později uvidíme, jak to postihlo dnešní hlavní křesťanské organizace. Již v ranných čtyřicátých letech, ve své snaze „změnit svět“, se stal Buchman tak slepý vůči pravdě, že prohlásil: „RMA je plná zpráva Ježíše Krista.“ (Frank N.D.Buchman, Remaking the World)... Komentáře bývalého člena MRA, Roy Leveseye jsou poučné: Buchman se již připravoval integrovat jiné lidi z jiných náboženských společností a obrátil se na lidi jako Gandhi v Indii, Adenauer v Německu a jiní... Nyní byla MRA více zainteresována v „univerzálním náboženském zážitku“ spíše než v Křesťanství, a byl to její hlavní podpůrce, Rajmohan Gandhi, vnuk Mahatmy kdo prohlásil, že „MRA bylo to jediné, kde by se mohl Východ a Západ spojit....“

Širokomyslná a ekumenická propagace generické „spirituality“ byla velmi atraktivní a velmi přispěla k ohromnému úspěchu Buchmana. Ovšem, úspěch v tomto světě ještě nezaručuje úspěch v životě příštím. Jedna publikace MRA se považovala za největší současnou globální distribuci jednotlivé literární publikace v historii - 75 milionů výtisků. Jeden MRA film „The Crowning Experience“ s podporou od bývalého ministerského předsedy Japonska a slavného boxera Sugar Ray Robinsona byl prohlášen jako hlavní příspěvek k řešení diskriminace v Little Rock, Arkansas.... Buchman měl pozoruhodný dopad na diplomacii během Studené Války. Vyslanec USA v Moskvě, admirál William H.Stanley prohlásil: “Volba Ameriky je buď Moral ReArmament, nebo Komunismus.“ Celosvětový vliv MRA přinutil Sověty aby se ozvali. Moskevské rádio oznámilo: Moral ReArmament je globální ideologií, která má svá předmostí v každém národě, a je v konečné fázi totální expanze do celého světa. Má moc zachytit radikální revolucionářské mysli. Kontaminuje mysl mas.“

MRA se stala aktivní ve více než 50 zemích a dosáhla NGO (Non-Governmental Organisation) statutu při OSN, který požívá až podnes. Její základní konferenční centrum, které je umístěno v Caux, Švýcarsku, je mekka, ku které jsou přitahovány světové osobnosti. Lokace, vysoko nad Ženevským jezerem, a nádherné pobřežní město Montreux, je vyjímečně nádherné i pro Švýcarsko. Obrovské hotely a pozemky vyzařují bohatství, eleganci a moc... Zatím co autor této knihy pobýval v té oblasti s celou rodinou, navštívil několikrát Caux v 1966 a 67. Buchman zemřel 8 srpna 1961, ale světový vliv MRA nepominul. Na jedné z těchto návštěv jsme tam potkali Gandhiho vnuka, který tam byl se zpívající skupinou „Up with People.“ (odnož MRA). Nikdy tam nechyběli bohatí a vlivní návštěvníci, kteří byli nadšenými podporovateli MRA. Bylo to naše první setkání s MRA a cítili jsme se tak trochu zmateni při hovoru s lidmi, jeichž životy byly „transformovány“ skrze mocné spirituální zkušenosti, mladé lidi, kteří hořeli ve snaze „změnit svět,“ ale nezdálo se, že by znali Krista či Jeho Slovo, i když používali „křesťanské“ fráze. Livesey vypráví o své návštěvě Caux:

Nemohl jsem se ubránit silnému dojmu, který na mne udělal bývalý vůdce Mau-Mau, který stál na podiu s mladou bílou ženou. Před třiceti lety pohřbil za živa jejího otce v Kenii. Zrodilo se odpuštění, a ti dva se stali přátely pod hlavičkou MRA. ..... V Caux to množství politiků a členů vlád jako návštěvníků nikdy neubývalo. Přicházeli z celého světa. Byli v ve společnosti zkušených členů MRA, kteří se snažili je vystavit vlivu MRA co nejvíce..... Byl tam africký president a několik členů jeho kabinetu. Byl tam římsko-katolický arcibiskup. Byli tam král i královna, kteři se právě vrátili ze svatby Charlese a Diany... Na Konferenci o zdraví v 1984 se citovalo všechno - kromě Bible. Tato konference se o Kristovi nezmínila ani slovem. Při počáteční schůzi jeden Muslim prohlásil: Nespadněte do pasti, kde uvidíte pouze jednoho Boha!“ Dr. Paul Campbell, hlavní MRA vedoucí, vedl celé shromáždění v dlouho trvajícím potlesku.... (Livesey, Tvelve Steps)...„Vedení“ zabloudilo.

V pozadí tohoto zřejmého úspěchu leží pastička klamu okultního „vedení.“ Jeho celosvětové triumfy skrývají tragické historky o zmatku , nemorálnosti a zruinovaných životů. Nový magazín, „Forum on MRA,“ vydávaný Davidem Beldenem, se stal médiem vyjádření těch, kteří si přejí konečně povědět pravdu. Livesey píše: Po třiceti letech, ve kterých jsem slyšel pouze samé klady o MRA - alespoň od členů - lidé v MRA skutečně poctivě a citlivě hledají pomocí „Forum on MRA“ řešení problémů o kterých se ví. Na tyto problémy poukázaly generace již v třicátých letech a i jejich MRA děti... (Livesey, Twelve Steps)...

Forum on MRA publikuje dopisy bývalých MRA členů i jejich dětí právě tak, jako těch, kteří v MRA zůstali. Citujeme podrobně jeden z těchto dopisů. Napsaný ženou, které Livesey dal pseudonym „Bertha,“ a dává nezvyklý pohled na Buchmana a jeho MRA z uvnitř: Rodiče potkali Franka Buchmana v 1939 a zapojili se do MRA. Mé vzpomínky z mládí jsou nesmírně šťastné. „Vedení,“ MRA, schůze v našem domě, večeře pořádané za cílem někoho „změnit.“ Jednoho dne jsem na shromáždění povstala a vyznala, jak jsem odevzdala svůj život Bohu, a jak zachráním svět. Můj otec stál právě na pódiu, a já chtěla být jako on..... V listopadu 1957 dostal můj otec „radu“ ze spirituálního světa, aby odletěl za nějakým posláním v malém letadle. On a ještě dva lidé. Letadlo ve v horách zřítilo, všichni se zabili. Stovky lidí se shromáždily na vzpomínkovou bohoslužbu - tělo nebylo, jen pár zbytků a části letadla na sněhu..“

Tyranie ovoce okultního „vedení.“

To léto jela celá naše rodina na Mackinac. Několik týdnů po našem příjezdu, matka se zarudlýma očima požádala nás, tři děti, abychom s ní zasedli k velikému kulatému stolu. Bylo to opět skrze „vedení“ když byla nucena nám říci, jak ona a otec se pokoušeli žít v absolutní čistotě (jedno ze čtyřech MRA absoluten) a po tři léta nepřetržitě se vzdali sexu - ale otec se přiznal, že měl poměr s naší babičkou.... Celý ten tón, obviňující oči, které tam seděly u stolu s námi, to vše zabilo toho dne mé dětství . V jednom okamžiku jsem ztratila otce způsobem, kterým celá ta letecká katastrofa nebyla chopna mi ho vzít, ztratila jsme všechno, co jsem ve svém životě považovala za pravdivé - teplou vzpomínku na babičku. Má dvanáctiletá sestra Helena se zcela rozsypala a sama jela autostopem až do Chicaga....

Má matka se účastnila schůzky s jejími přáteli, s lidmi, se kterými sdílela svůj život, své cíle, vůči kterým byla dokonale zranitelná, a oni jí řekli, že se to všechno stalo pro její nečistotu, a chyby, že proto se otec zabil. ... Tu noc před tím než odletěl na osudnou cestu, matka měla s otcem sex, bez toho aby obdržela „vedení.“ Zaútočili na ní se surovostí a dravostí žraloků....matka se z toho už nikdy nevzpamatovala. ... Neměli jsme úspory, neměli jsme žádné pojištění. Otec i matka dávali jejich veškerý čas i peníze MRA. Kromě jedné vyjímky si nevzpomínám na nikoho z MRA že by nabídnul pomoc této 37 let staré vdově s dětmi.... To léto 1958, když matka opustila Mackinac v dezolátním stavu, já jsem měla jasnou hlubokou zkušenost Boží přítomnosti, a odevzdala jsem svůj život Bohu. Dnes se na to dívám s velmi cynickým zrakem. To, co bylo skutečné a hluboké v 15 letech, vidím dnes jako jedinou možnou volbu v mém zničeném životě.....

Příští rok v Mackinac, jsem byla chytřejší v 16ti. Viděla jsem jak byli lidé využívaní, celou tu mocenskou strukturu, manipulace - přesto jsem zůstala hluboce, totálně věrná MRA. Kdyby to byl Jonestown, určitě bych byla vypila otrávenou Kool-Aid ... Opravdu jsem dostala globální obraz, visi celé ideologie. Pracovala jsem sedm dní v týdnu .... používala jsem svůj čas pro změnu historie. Postrádám ty skutečně nádherné lidi, kteří byli ke mně laskaví - jedny z nejlepších myslí a štědrých osobností. Kde se to pokazilo - s takovým talentem, schopností a poctivostí těchto jednotlivců? Byla jsem jediným členem rodiny který zůstal v MRA. Pracovala jsem celé jaro po škole, abych si ušetřila na cesto do Mackinac....

Léto 1960 bylo peklo. Bylo zcela jasné že se mi každý vyhýbá, cítila jsem se jako malomocná. Pracovala jsem na dvě směny. Ukusovala jsem při vaření, spala tak 4 hodiny denně. Vracela jsem se domů, do školy zcela vyčerpaná... Někdo v místní MRA klubu dostal „vedení,“ že bych vypadala více angažovaná a disciplinovaná, kdybych ztratila 15 liber.. Každou sobotu jsem chodila do Klubu kde mně bylo vyčítáno, že nehubnu dostatečně. Byla jsem nervózní a jedla více, potom jsem si zase vzala více pilulek Dexedrinu v naději, že mne možná příští týden pochválí, že řeknou jak dobré je, že jsem částí dokonalého Božího plánu pro tento svět....

Z vysílení po 16 hodinovém pracovním dnu po celé léto, plus vysoké dávky Dexedrinu, mé tělo se vzdalo. Dostala jsem zarděnky v lednu 1961. Potom přišel zánět mozku a byla jsem dovezena v kómatu do nemocnice. Kóma trvalo deset dní. Měla jsem značně poškozené nervy. Dva roky jsem ztrávila uvnitř a mimo nemocnici. Potom to zabralo další dva, abych se znovu naučila číst, chodit, získat zpět vládu nad tělem. Nepamatuji se na jedno jediné telefonní zavolání či návštěvu od těch, které jsem považovala za své přátele ......Pět let jsem pracovala pro MRA dala jsem jim každý dolar, který jsem vydělala, dala jsem jim své srdce a mladou lásku, a když jsem nebyla k potřebě, stala jsem se nulou pro celou skupinu .... Když mně bylo 23, potkala jsem Johna, který byl plně zaměstnán v MRA a opustil ji pro studium na univerzitě. Hovořili jsme po hodiny jako dva váleční kamarádi, když se potkají. Zamilovali jsme se jeden do druhého okamžitě a vzali se v 1966 než on odešel do Vietnamu. Ztratili jsme jakékoliv spojení s MRA a ponechali jej někde v zadu našich životů. Teď, když čtu „Forum,“ cítím, jak ta bolest je stále živá..... (Livesey, Twelve Steps)...

Rozdíl.

Největší tragedií této povídky je skutečnost, že „Bertha“ a její rodina nikdy Boha nepoznali, i když se domnívali, že od Něj dostávají „vedení.“ Ani jednou se nezmínila o Kristovi. „Bertha“ se zdá být stále v otroctví okultu, stále věří, že MRA změní svět. ... Roy Livesey také MRA opustil a stal se opravdovým Křesťanem. Po více jak deseti letech se vrátil se svým křesťanským přítelem, také bývalým MRA členem do střediska MRA v Anglii. Byli přijati srdečně, ale všechno už bylo jiné. Livesey si vzpomíná: Právě tak jako skuteční Křesťané, i lidé z MRA mají hořící touhu komunikovat pravdu, jak ji oni věří..... Ale už zde byla propast, oddělující nás od starých přátel ... velmi jasně viditelná Křesťany. Člověk „předělaný“ po vzoru MRA, není totéž jako ten, který má nový život v Kristu. ..... Naše konverzace počaly být obtížné ... přítel mi později řekl, že jsme se hádali. Bible učí, abychom „zápasili o víru.“ ....

Když jsem byl zaangažovaný v MRA netušil jsem, že i když jsem měl tu a tam úspěch, když jsem používal „absolutní metr,“ v očích Boha jsem byl jenom hříšníkem. Nevěděl jsem, že jediné odpovědi jsou v Ježíši Kristu Nevěděl jsem, že Bible učí, že nemám žádné omluvy a že potřebuji Ježíše Krista .... že Ježíš Kristus je Bůh .... že prolil svou krev a zaplatil pokutu za můj hřích ... že jsem potřeboval spásu. .... Forum na MRA Davida Beldena vynesl na světlo svědectví lidí jako „Bertha,“ kteří byli v MRA. Toto zahrnovalo i ty, kteří jsou skutečnými věrnými členy MRA, kteří ji dali mnoho let služby a kteří nakonec shledali, že to neuspokojilo ty skutečné touhy jejich srdcí. Hledali pravdu a nenalezli ji......

Nic není tak smrtelně nebezpečné, jako náboženství! Každý falešný koncept Boha (od Star Wars „Force“ až po AA Vyšší Sílu) dává Satanovi a démonům masku. Falešné zázraky a falešná „vedení“ jsou pastičkami po cestě k okultnímu otroctví pro ty, kteří se odmítají podřídit Božímu Slovu. Je tragické, že MRA, AA a jejich odnože jsou přijímány v církvích. Ten stejný kompromis, který počal v Oxford Group, koruptuje „Youth with a Mission,“ „Intervarsity Christian Fellowship, „Campus Crusade for Christ“ a další křesťanské organizace v jejich stejném úsilí o „změnu světa.“ Kompromis ekumenismu otevírá dveře k něčemu, co se zprvu zdá být jen malinkým potůčkem omylu, který je vyvážen „dobrem, které je cílem. Potůček se stal řekou, jak jsme už viděli......


16. Svádění mladých.Média mají obavy z nebezpečí, které hrozí školní výchově, se strany tak zvané naboženské pravice....

- Thomas Sowell -Mé odcizení se od křesťanských hodnot zesílilo na střední škole (high school in USA), kde mne učitelé otevřeli pohled na kouzelné ideje, jako teorie evoluce, reinkarnace a mimosmyslové vnímání (ESP).

- Will Baron -Měly by být , a musí být (okultní ) hry pro mysl pro osoby všech věků včetně malých dětí, a v budoucnosti budou takové hry mysli ve školení všech stupňů.

-Robert Masters a Jean Houston, Games. -Humanistická revoluce pokračuje naplno a předbíhá dobu. „Kongregace“ pro nové náboženství je pozorné studentské posluchačstvo...

- John Steienbacher -


Nyní jsem ve skutečné bitvě. Studuji na sekundárního učitele. Učební osnova zahrnuje mystické meditace, studie pro děti o „silách“ zvířat a starodávných duchů. Ta škola je jednou z běžných státních škol a administrativa schvaluje tuto šamanskou iniciační techniku .

- Dopis z Anglie -CIA nikdy s experimenty kontroly mysli nepřestala - jen to trochu více utajila. Dva takové projekty dostaly přezdívky „Bluebird“ a „Mkultra.“ Tyto testy byly primárně prováděné na netušících lidských „morčatech...“

- Od psychiatra: Lidé v pozadí Hitlera -

Máme visi revoluce mysli - nové cestě myšlení ..........

- Michal Gorbačev, 1999 -

Mám mnoho homosexuálních přátel - nikdy je neodsoudím z kazatelny.......

- Billy Graham -

Jako společnost, jsme si zvykli na ostudu. .... Miliony se naladí na nekonečnou parádu neřesti a úchylností na denní televizi. Oslavujeme násilí jak v hudbě, tak i ve filmu. Děláme si ideály ze sprostě mluvících kabaretních umělců, a transvestitních sportovních osobností. Volíme znovu veřejné osoby, které byli chycené při kouření crack-kokainu a přisvádění chlapců. Zbavili jsme se konceptů „správného“ a „nesprávného.“

- Linda Chavez v „Counterpoints“ -

Robert Muller, bývalý „Assistant Secretary-General“ při OSN, známý jako „filosof OSN, a její prorok naděje,“ je dnes jedním z předních osobností v globálním vzdělání... Je kancléřem „University of Peace i Costa Rica, zakladatel Robert Muller School Arlington, Texas, právě tak jako autorem její „World Core Curriculum Mannual, který je široce používaný pedagogy ve mnoha zemích. Muller sám, se považuje za dobrého Katolíka, právě takovým ho vidí jeho církev. Za jednu ze svých nejcennějších věcí považuje zlatý kříž, který mu daroval papež Jan Pavel II. Muller je jedním z hlavních přispěvatelů k okultní invazi. Jeho „bohem“ je „mysteriózní síla, řídící vesmír“ a je „přijatelná každému náboženství.“ Pro záchranu světa chce indoktrinovat mládež univerzální spiritualitou (to znamená okultem) pro kterou vyvinul své curriculum. Bývalý UN Secretary-General U Thant, horlivý Buddhista-ateista, je jedním z Mullerových spirituálních mentorů.

Ve svém proslovu k OSN v 1971 na rozloučenou, U Thant se vyjádřil, že „výchova musí být spirituální, ne však náboženská: “Dal bych největší důraz na důležitost spirituálním hodnotám ..... úmyslně se vyhýbám termínu „náboženským.“ Mám na mysli víru v sebe, čistotu svého vnitřního „já,“ což je pro mne tou nejvyšší ctností. S tímto přístupem, jen s tímto konceptem, budeme moci zformovat společnost, jak my chceme.“ „Potřeba globální výchovy musí být nad materiálními, vědeckými i intelektuálními úspěchy a musí rozvážně zasáhnout do morální a spirituální sféry.“

Jak víra v sebe a čistota vlastního vnitřního „já“ funguje pro ty, kteří čistí nejsou? Jak Bible, tak i každodenní zkušenost dokazuje, že všichni lidé jsou hříšníci. Jak může kdokoliv - tím spíš světová osobnost věřit do budoucnosti v inherentní dobro lidstva, které historie popírá? Přesto všechno, ti, kteří jsou u kormidla, jsou přesvědčení, že globální výchova mládeže vytvoří spirituální rozvoj dobra uvnitř lidí ......... Tento námět byl prominentní v „Second Annual State of the World Forum“ v říjnu 1996. Organizoval jej „Gorbachev Foundation.“ Forum přilákalo víc jak 600 osobností z celého světa, aby se prodiskutoval nový světový řád. Ve svém plenárním proslovu, rabín Arthur Hertzberg nazval náboženství jako „iniciátora rozšiřování nenávisti.“ Forum vyzdvihlo Budhismus, zatím co znevážilo Křesťanství. (Christian News, 28 říjen 1996). Většina z toho co bylo řečeno, opakovalo tvrzení spisovatele Duane Elgina že „poznání našeho spojení s vědomím živého vesmíru, zaopatřuje základnu pro globální kulturu.“ Když promluvil za přítomné vedoucí mládeže, Harwardský student Bill Burke-White řekl: Tato obec (dnešních studentů), nemá žádnou toleranci pro dogmatismus a fundamentalismus. . Narodili jsme se do probouzející se Země...... Představte si, svět, který uskutečnil Youth Summit Vision tím, že postavil „Global Youth Alliance,“ síť mnoha mládežnických organizací, které sdílí tyto vise pro nové tisíciletí....Globální spiritualita ve výchově.

Co si U Thant, Muller, Gorbačev a další vůdci představují pod výrazem „spiritualita?“ Spiritualita U Thanta popírá Boha Bible a pochází z okultní síly. Muller vysvětluje: Pochopitelně, vynořila se okamžitě otázka: jak můžeme hovořit o globální spiritualitě ve světě, kde je tolik různého náboženství i ateistů, kromě náboženství jako Buddhismus, Jainismus a Sikhismus, které žádného Boha nemají? Je zde společný denominátor, když se lidé vidí jako část velmi záhadného a nádherného vesmíru. Z této posvátné úcty se vynoří spirituální přístup k životu. Vše se stává posvátným, zázračným ve vztahu k té síle, která vládne vesmíru...“ (Muller, Genesis)...

Žádná síla, jakkoliv záhadná, nemůže být zdrojem nijakých spirituálních kvalit! My máme spirituální kvality pouze proto, že jsme byli stvořeni k obrazu Boha, který je „Duch“ a který vyžaduje abychom Ho uctívali „v duchu a pravdě.“ Toto šílenství, že neosobní síla může stvořit osobní bytosti - je přijímána a obhajována jako věda v lidském pokusu vyhnout se morální odpovědnosti vůči svému Stvořiteli.. Mullerova spiritualita - se kterou plánuje indoktrínaci mládeže světa - se kryje s tím, co učí Norman Vincent Peale a John Marks Templeton. Je přesvědčený že víra, zvláště když je visualizovaná, působí materializaci toho, co si přejeme. Mullerova spiritualita přichází od lživé spirituální bytosti, která tvrdí, že patří dávno mrtvému tibetskému Mistru dobře známému pod jménem Djwhal Khul. V předmluvě k „World Core Curriculum“ čteme: Základní filosofii, na které stojí „Robert Muller School“ lze najít v učení Djwhal Khula v knihách Alice A. Bailey, a v učení M.Morya, jak je podané v Agni Yoga Series Book. Škola Roberta Mullera byla plně akreditovaná v 1985. Tato škola je dnes potvrzená, jako „United Nations Associated School,“ která poskytuje výučbu pro mezinárodní spolupráci a mír...

Muller získal „UNESCO Peace Education Prize“ v 1989.V roce 1990 se setkali delegáti ze 155 zemí v Thajsku na „Světové Konferenci o Výchově pro Všechny.“ aby pokračovali v plánech pro celosvětové curriculum, povětšině převzaté z Mullerových idejí. Další konference následovaly ve spolupráci jak s Republikánskou, tak i Demokratickou administrativou: Bush´s America 2000, Clinton´s Goals 2000, vedoucí k „Project Global 2000.“ Dr. Dennis Laurence Cuddy, bývalý „Senior Associate in US Department of Education vysvětluje: UNESCO a UNICEF, kteří jsou partnery s Global 2000, uvádějí do praxe iniciativy rozvedené na „World Conference od Education for All.“v Thajsko, 1990), ta největší edukační conference, která kdy byla.... (Berit Kjos, Brave New Schools: Guiding Your Child Through the Dangers of the Changing School System)...

Výchova ke globálnímu občanství.

Hlavním cílem „America 2000“ a „Globals 2000“ je zřídit výchovné a zkušební standardy po celé zemi, umístit kontrolu výchovy pod Federální vládu skrze ustavení „Outcome Based Education“ (OBE). OBE nemá nic do činění s tím, co rodiče od výchovy svých dětí očekávají, zato má hodně do činění s indoktrinací dětí do „politicky správných reakcí,“ do situační etiky. Jak to podává „Iowa Report,“ OBE a Mastery Learning (ML) jsou vytvořené pro „manipulaci se studenty skrze modifikaci chování, založenou na metodách B.F.Skinnera, a otevírá tím dveře pro zničení jejich tradičních a naboženských hodnot. V takovémto (OBE/ML) programu jsou křestanské hodnoty nepřijatelné....“

Tento národní program je připravený monitorovat „výsledky“ - to znamená rozhodnout zda studentovo chování dosahuje očekávané transformace. NAEP = „The National Assesment of Educational Progress vyhodnocuje programy ve státních školách. Pakliže „výsledky“ nedosahují standardu, školy dostanou nový materiál připravený „National Diffusion Network,“(NDN“) púro „ozdravení nedostatků....“ Tento program je mezinárodní. Jean-Francois Revel poukazuje na stejný proces, který se odehrává ve Francii. Vidíme vrcholení plánů, které byly pokládány po léta, a které zahrnují i Sověty, dnes Rusko. V 1934 „Carnegie Corporation“ podpořila studii o vzdělání, které se zmiňuje o „Západní civilizaci napojující se na světový řád .... nová éra kolektivismu (socialismu) nastává.... V 1958 president Eisenhower podepsal první United States - Soviet smlouvu týkající se výchovy. Transformace ve výuce se urychlila historickou „Generální Smlouvou“ podepsanou Reaganem a Gorbačevem v Ženevě, v listopadu 1985......

Tato „Smlouva“ vyměnila americkou technologii za psycho-sociální strategie, používané k indoktrinaci dětí, k modifikaci chování a monitorování lidí k zajištění spolupráce. Smlouva volá po společných studiích o učebnicích, které by vyústily ve společném curriculum „pro všechny třídy primární i sekundární výuky právě tak, jako vysoké školy a univerzity.“ Malachi Martin varuje: Jak to tak vidím, jednoho dne děti z Provolnoje - rodiště Gorbačeva a děti z Tampica, Illinois kde se narodil Reagan, budou studovat ty stejné materiály.... Ty všechny organizace, které pracují společně, aby sjednotily světové vyučování, a pokrok, který docílily až po tu nejnižší rovinu po celé Americe, je jiná povídka, která je mimo rámec této knihy. Naším zájmem je okult, anti-křesťanská spiritualita a průvodná imoralita ovlivňující mládež. Okultní invaze do státních škol, která nevyhnutelně musí zničit Křesťanství, se nestala přes jednu noc. V 1972 profesor Chester M.Pierce z Harwardu prohlásil: Každé dítě v Americe, které vstupuje do školy ve věku 5 let je nenormální, protože přichází s určitou lojálností vůči Otcům země, rodičům, s vírou v nadpřirozenou bytost... „Je na vás, učitelé, tyto děti uzdravit a vytvořit z nich děti mezinárodní, děti budoucnosti“.... (Roder, Kubillus, Burwell, Psychiatrists)......


Záměrný proces vymývání mozků.

Veřejné školy se uzavřely Křesťanství pro údajnou „dogmatičnost“ a staly se experimentální laboratoří pro poslední psychologické teorie a všechny druhy okultismu, od spirituality amerických Indiánů, po čarodějnictví. University se staly průkazným polem pro revoluci nejenom proti demokracii, ale i proti konvenční rodině a proti křesťanským hodnotám vůbec.... Byl to Joe, o čtyři roky starší bratr Phil Jacksona, který také „ztratil víru“ i když - po nějakou dobu „mluvil v jazycích,“ kdo vedl Phil Jacksona do sebe-hypnózy a také mu ukázal Zen-Buddhismus. Joe se opět to všechno naučil od od jednoho profesora z university v Texasu. Totéž se stalo s Philem. Jeho spolubydlící, bývalý Luterán, poradil Philovi, aby zaujal „odtažený pohled na celý systém křesťanské víry, a zkoumal život trochu volněji.“ Byl to mocný pocit. Šedesátá léta byla v plném rozběhu a já se ponořil do „anti-kultury...“ (Jacson Delehanty, „Sacred“)... Když Phil dospěl, oženil se v 1967 a se svou ženou měli dceru. Píše, že jeho velkou atrakcí šedesátých let byl „důraz na soucit a bratrství, shromažďovat se a milovat jeden druhého právě teď. A přesto se - potom co si slíbili lásku na celý život, Phil a jeho žena rozvedli. Jackson vysvětluje že „mladí se snažili uniknout starodávným pohledům rodičů, a znovu vynalézt svět.“ A samotné školy úmyslně podporovaly takový „útěk“ - zvláště od Křesťanství.... Ten konečný cíl - pochopitelně - je kontrola myšlení občanů světa - a Křesťanství stojí v cestě.

Většina světových vlád je angažována v pokusech se skrytou hypnózou, tajným podáváním drog, udílení elektrických šoků a elektrická stimulace mozku za účelem kontroly lidského chování. Tisíce lidí bylo takto mučeno a to nejenom v Nacistickém Německu, a Sovětském svazu, ale dnes i v islámských zemích, a na Západě. Spojené Státy nejsou vyjímkou. Dva z programů CIA o kterých se částečně psalo byly BLUEBIRD a MKULTRA. Dalšímu komentáři zabraňuje nedostatek místa.... Pedagogové, psychologové, a psychiatři (počínaje jmény jako Dewey, Skinner, Pierce a.t.d.) jsou rozhodnuti kontrolovat mysl mladých zdánlivě legitimními prostředky. Vlády počaly vydávat zákony, které umožňují manipulaci mysli skrze státní školy. Evangeliclé Křesťanství, které stojí v cestě přicházejícímu světovému náboženství, musí být zničeno. Na jeho místo budou zavedeny okultní techniky a spiritualita amerických domorodců, plus šamanské metody jako visualizace vnitřních vůdců.Holistická výuka.

Nová agenda pro celosvětové vyučování má v sobě stejné holistické koncepty, které ovládly pole zdravotní péče. Jeffrey Kane , který je editorem „Holistic Education Review“ připouští, že „holismus se týká toho, co je svaté.“ Co je „svaté“ pro humanistu? A má „svaté“ co do činění s veřejným školstvím v USA, kde existuje oddělení mezi církví a státem? Když Kane hovoří o tom, že holistická výuka „umožní, aby se dítě vyvíjelo spirituálně,“ je jasné že nepoukazuje na něco jako je Křesťanství! Jak prohlásil „Humanist Magazine“: Školní lavice se musí stát bitevním polem mezi „zahnívajícím tělem Křesťanství a novou vírou Humanismu.“

Humanismus je náboženstvím člověka jako boha, který má neomezenou moc a své vlastní „hodnoty“ uvnitř sebe. Je to náboženství Hnutí Lidského potenciálu, okultního náboženství psychických sil, které člověk doufá rozvinout pomocí předpokládaného vyššího stavu vědomí. Imaginace je hlavním pohonem holistické výchovy, prostředek k dosažení tohoto stavu snadněji a ku poznávání „jednotek,“ které obývají okultní rozměry. President Emeritus z university v Dallasu řekl: „Co nahradí logiku, fakta a analýzu v nastávajícím věku? Ústřední cesta myšlenky této nové éry bude imaginace. Imaginace bude činným tvořivým faktorem kultury, který bude transformovat hrubý materiál na vyšší, více informovanou rovinu.“ (Kjos, Schools)... Barbara Clark, z „California State University,“ doporučuje yógu, visualizaci a rozvíjení psychických sil ve své knize „ Growing Up Gifted.“ „Transcendence“ se má dosáhnout pomocí smyslu jednoty mysli mezi studenty „Transpersonální komunikací,“ která tvoří sebejistotu podle U Thantovy „vnitřní čistoty“: Transpersonální komunikace je pomocí lidem aby se naučili věřit platnosti osobních prožitků a aby přijmuli to, co se z těchto prožitků naučili, jako z nejlepšího zdroje moudrosti a pravdy.“

Ještě když byl guvernérem v Arkansasu, Bill Clinton a Hillary ustavili „The Governor School“ pro restrukturalizaci státních škol v Arkansasu. Neslušná řeč byla doporučovaná jako část vymývání mozků ve snaze zbavit studenty biblické morálky. Počala jasná podpora homosexuality, volného sexu, New Age názory a pohledy, (včetně uctívání sama sebe a vesmíru jako Boha), vzpoury proti autoritě a odcizování se od rodičú, jako příprava na vedení v New World Order.“ Clintonova administrativa míří na restruktularizaci celého školského systému v USA, jakkoliv je už nyní špatný... Je to právě v takovém prostředí otevřeného nepřátelství vůči Křesťanství, kde vychováváme naše děti a vnuky. Jakýkoliv kompromis je zničí, centimetr po centimetru....

Když „hodnoty“ nahradí biblickou „ctnost.“

Popření Boha, který nás stvořil k určitému účelu a ustavil morální standardy pro naše chování, ponechalo člověka žít ve vesmíru bez cíle s imaginací jako „vůdcem.“ Před léty tak zvané „Vysvětlení hodnot“ zničilo morálku tím že už děti v obecné se učily „vytvořit si vlastní hodnoty uvnitř. Dnes je to „Budova Souhlasu,“ ve které individuální hodnoty - ať už naučené nebo uznávané, jsou strženy dolů skrze „grupové myšlení,“ a nový globální standard se stane něčím, s čím kdekdo souhlasí „pro dobro celého světa.“

Dnes uznává společnost „hodnoty homosexuální“ právě tak, jako „hodnoty rodinné.“ Homosexuální hodnoty jsou považované za „širokomyslné“ a tudíž přijatelné, hodnoty rodinné jsou považovány za úzkoprsé a „negativní“ vůči homosexualitě a jiným imoralitám, a tím jsou nepřijatelné. Taková je bezmorální atmosféra ve školních třídách, ve kterých se naše mládež „globálně“ vyučuje... Malachi Martin to podává lapidárně:“Dobré“ nebude už zatěžováno morálním či náboženským zabarvením. .... bude prostě synonymní s „globálním.“ Důraz je na jednotě mysli, na tvoření vychovávání skutečné globalní mentality.“ (Martin, Keys)....

Bruce Logan, ředitel „New Zealand Education Developmennt Foundation, si stěžuje na odchod od jistot biblických ctností vydaných Bohem, a jejich nahrazením nejistými „hodnotami.“ „Tyto mohou být,“ říká Logan, „víry, pocity, preference, cokoliv co osoba či společnost - v tom určitém čase - za hodnoty považuje ... a tak pohledy Michaela Jacksona a Matky Terezy budou považovány za hodnoty s určitou equivalencí.... (Bruce Logan, „It is goodbye to „virtues“ and hello to „values.“ New Zealand Herald, October 29, 1996 )

Anglikánský kněz David Guthrie, administrátor „Holy Trinity Cathedral“ v Auclandu, Loganovi „vyčinil.“ Pochválil novou svobodu od biblických příkazů, a dokonce tvrdil, že tou pravou imoralitou, byla imoralita křesťanská. Guthrie píše: Cokoliv v dnešní době znamená být Křesťanem, nezahrnuje akceptování zákonodárného Boha ..... Jak se tak usazuje nová globální kultura na své koleje, nastane nový standard „ctností. Ctností, které si lidská společnost zvolí pro tu či onu dobu za vhodné - ne proto, že jsou nařízené nějakou božskou autoritou.....“

Ve skutečnosti to není „společnost,“ která rozhoduje, ale část společnosti proti námitkám zbytku. Je poměr 51% versus 49% dostatečný pro rozhodnutí správného či nesprávného? Názory se často mění, a tak dnešní „ctnost“ může být zítřejší „zlo.“ „Dobro“ a „Zlo“ ztrácí svůj význam. Na příklad v případě homosexuality, nepatrná menšina se zastrašováním vnutila na celou společnost.Kalkulované ničení hodnot.

Nedávný průzkum veřejného mínění, které provedl „Reader´s Digest“ ukazuje, že soudy, média a veřejné školy vnucují dětem humanistické hodnoty, se kterými jejich rodiče a většina amerických občanů nesouhlasí. Na příklad 80% lidí nesouhlasí s rozhodnutím Nejvyššího Soudu v USA že modlitba při maturitě je neústavní, zatím co 18% s tímto výrokem souhlasí. Co se modlitby (dobrovolné a osobní) ve veřejných školách týče, 75% je pro, pouze 19% je proti. William J.Bennett, Ministr školství (Secretary of Education) od r. 1985 - 1988, prohlásil: Ti, kteří zakládali tuto zemi (Founding Fathers) zamýšleli, aby křesťanské náboženství provádělo morální kotvu pro naší demokracii. Byl jsem napadán jako „ayatollah“ když jsem podporoval dobrovolnou modlitbu ve školách, a vystavení „Desatera“ ve třídách....“ V této zemi existuje válka o mysl našich dětí....“

Je tragedií, že veřejné školství ve Spojených Státech je odhodláno zničit křesťanskou víru a nahradit ji evolucí, čarodějnictvím, Hinduismem, Buddhismem či spiritualitou amerických indiánů. Ve většině škol v Západním světě výuka dává omluvu pro indoktrinaci. Jean-Francois Revel na to poukazuje v případě jeho rodné země Francie: Zneužívání důvěry a zrada na morální povinnosti učitele zde září v hanebné formě. Až do roku 1967 dodávaly učebnice idylický obraz Sovětského Svazu v souhlasu s tou nejoptimističtější propagandou. Namísto učení, máme autoritářské kázání. A tak, v pomůcce pro učitele, autor (Vincent, Bordas 1980), dává svým kolegům následující instrukce: Ve světě existují dva tábory: Jeden imperialistický a protidemokratický (USA), druhý protiimperialistický a demokratický (Sovětský Svaz).

Dokonce i v 1987 - kdy už nebylo výmluvou neznat tu strašnou pravdu - úspěchy sovětské ekonomie byly popisovány zářivou formou - ne v komunistické tisku, ale ve školních učebnicích pro naše děti..... (Revel, Flight)...

Rodiče, kteří nesouhlasí s takovým porušením důvěry ze strany výchovného systému a s jeho ničením morálky dětí, nemají právo „zasáhnout“ (a většinou si to ani neuvědomují), co veřejné školy dělají jejich dětem. Když hlasitě své obavy projeví, jsou nazýváni „fanatickými fundamentálními Křesťany.“ Toto je v dnešní době považováno za velmi ponižující epitaf.... Spisovatel Tom Robbins vyjádřil dnešní pohrdání a odpor vůči Božímu Slovu: Naším cílem je se rozmyšleně vyvíjet směrem k moudřejšímu a svobodnějšímu stavu, k návratu do Edenu, spřátelení se s Hadem a rozestavit počítače kolem divokých jabloní....“ (The Meaning of Life, Life, December 1988)..Psychologizace společnosti.

Aby si vynutili přeformaci mládeže na občany budoucího světa, vláda vyjadřuje zájem o psychologické blaho dětí. Martin L.Gross si stěžuje v „Psychological Society“: „Škola se stala pulsující psychologické centrum- naplněné nejenom sborem učitelů vyškolených „výchovnou psychologií,“ ale i šedesáti tisíci pracovníků zaměřených na „vedení“ a sedm tisíc školních psychologů, jejichž rady jsou na hranici psychoterapie....“ (Martin L. Gross, The Psychological Society: The impact - and the failure - of psychiatry, psychotherapy, psychoanalysis and the psychological revolution)...

Co vykonal dominantní vliv psychologie na našich veřejných školách? Před padesáti lety byly nejhorší problémy pro učitele a školní administrátory: 1) mluvení při vyučování, 2) žvýkací guma, 3) hlučnost, 4) pobíhání po chodbách, 5) předbíhání ve frontách, 6) porušování pravidel o oblečení, 7) nepořádek. Dnes to jsou: 1) Drogy, 2) alkohol, 3) těhotenství, 4) sebevraždy, 5) znásilnění, 7) přepadání. „Reader´s Digest“ komentuje: Američané se dozvěděli, že Magic Johnson se nakazil virem HIV, že školy v New Yorku rozdávaly preservativy nedospělým, a synovec presidenta John F. Kennedyho měl sex se ženou, kterou potkal v baru. Každá nová událost byla o něčem zcela cizím současné kultuře: o hříchu. ....

Hřích není něco, o co by se za posledních dvacet pět let lidé příliš starali. Ale hřích - při nejmenším - dával rámec k posouzení chování! Když tento rámec byl během sexuální revoluce demontován, ztratili jsme měřítko pro osobní odpovědnost..... Spojené Státy mají problémy s drogami, školním sexem, AIDS a znásilňování. Žádný z těchto se neztratí, dokud lidé na místech odpovědnosti nevystoupí a neřeknou v morálních termínech, že některé věci, které lidé dnes činí, jsou špatné... (Reader´s Digest, May 1992, převzato z Wall Street Journal)....

Ty nové „hodnoty,“ vštěpované na veřejných školách se také odrážejí v bezmorálních, zlých hrdinech a hrdinkách, které dnešní mládež obdivuje. Album Marilyn Manson „Antichrist Superstar“ bylo v prodeji mezi předními cédéčky, už v prvním týdnu vydání na podzim 1996. Pod uměleckým jménem, které představuje sebevražedný sexuální symbol Marilyn Monroe, a seriálního vraha Charles Mansona, tento „vysvěcený“ satanický kněz a jeho hlavotřasivá skupina odmítají jakýkoliv morální princip. Zatím co nosí trička s nápisy „Zabij Boha,“ „Zab svou mámu a tátu,“ „Zabij sebe,“ celá skupina oslavuje nenávist, rasismus, sexuální zvrácenosti, násilí, urážení Boha, pro kterého mají jen výsměch, a nadávky pro Krista. Marilyn Manson říká: “Jsem na cestě dolů, a chtěl bych vás vzít s sebou....“

Pouze na ruinách Křesťanství mohli teologové psychologie postavit své okultní náboženství. Carl Rogers připouští: “Ano, je to pravda - psychoterapie je podvratná.... Terapie, teorie a techniky prosazují nový model člověka, který je kontradikcí toho, co bylo tradičně přijatelné....“ V „Psychology Today“ (PT), se Rollo May ironicky usmívá: “Přišli jsme nabídnout goodbye teologům na pohřbu našeho mrtvého Boha....“Již v roce 1969 PT prohlásilo že musíme “čelit našim vnitřním prožitkům, bez vedení tradičních základů Judeo-křesťanské zkušenosti.... Jsme nuceni si vztyčit naší vlastní morálku, dojít k vlastní osobní víře....“ („Psychology Today, Psychology Tomorrow, Psychology Forever,“ Chronicles, March 1986)...

Bezúhonný člověk dneška.

Správné a nesprávné ztratilo svůj smysl, protože - podle moderní psychologie - není nikdo z nás odpovědný za své činy..... My všichni jsme obětmi, hnané k tomu co děláme, traumaty z dětství, traumaty, která stvořila skryté motivy a chtíče skryté v našem nevědomí a tak nám zcela neznámá a mimo naší kontrolu. Mnoho dnešních rodičů, kteří jsou přesvědčeni touto lží, nebudou své děti ani disciplinovat z obavy, že by poškodili jejich psyché.... Jak píše Gross: Než přišel Freud, žádný vzdělaný dospělý člověk nenalézal přijatelný důvod pro vyhnutí se odpovědnosti za vlastní činy. Až teprve psychoanalýza a psychodynamická psychologie stvořila bezúhonného člověka. Neudělal to tak, že by zakryla jeho nedostatky, ale tím, že je vystopovala až do jeho dětství, kdy byl ještě morálně nevinný....... Freud kdysi vysvětloval tuto bezúhonnost pacientovi, který se styděl za svou zbabělost: „Ukázal jsem mu, že by se neměl - logicky - považovat za odpovědného za tento opovrženíhodný rys povahy, protože tento je pouze derivátem jeho infantilního charakteru, který přežívá v nevědomí a - morální odpovědnost nemůžeme aplikovat na děti....“ Je to teorie „věčného dítěte.“ Nejenom neurózy, ale pocit nešťastnosti, neschopnost nalézt lásku či přátelství - to vše bylo zdviženo z našich dospělých ramen, a vrženo zpět na kojící ňadra matky... Nešťastně ženatý čtyřicátník nemusí hledat vysvětlení ve vlastním sobectví či nedospělosti .... „Má matka, otec a podobně ... tak začíná litanie Psychologické Společnosti....“ (Gross, Psychological)...

Hřích byl předefinován jako nemoc, a seznam „mentálních chorob“ denně roste. Místo aby byl prohlášený za odpovědného a žádán, aby litoval a změnil se, hříšník obdrží „terapii.“ Všechno, od neposlušnosti až k vraždě je omlouváno jako nějaký syndrom nebo závislost. Cizoložníci jsou nyní nazýváni „sexuálními narkomany,“ jejichž pojištění platí delší „léčení“ na sekulárních, či dokonce „křesťanských“ psychiatrických léčebnách... Exploze vzpoury mládeže, zločin a nemorálnost začala růst zároveň s propagací psychologie v ranných padesátých letech. Udál se 43% růst v počtu Američanů ve věku 10 - 19, kteří byli posláni do psychiatrických ústavů od roku 1980 až 1987, zatím co počet lůžek na 100 000 obyvatel v psychiatrických ústavech se zdvojnásobil během pěti lůet od 1983 do 1988. Jaký vzrůst průmyslu! Psychologie byla právem nazvaná jedinou profesí, která způsobuje nemoci, o kterých tvrdí, že je léčí....

Pevná disciplína, kterou děti potřebují a Bible učí (Přísloví 13:24, 22:15, Židům 12:6, a.t.d., jsou nazývána „týráním dětí,“ a děti byly odejmuty vládními úřady křesťanským rodičům, kteří uplatňovali s láskou nápravnou rákosku... To, co bylo kdysi nazýváno leností, nezájmem, tvrdohlavostí či vzpourou, je dnes omlouváno jako „mentální poruchy.“ Počet dětí s diagnózou „učební neschopnosti“ narostl téměř třikrát od 1977 do 1992. Děti jsou léčené Ritalinem potom, co jejich rodiče byli přesvědčeni nějakým terapeutem o jejich „abnormalitě“ - stigma (a výmluva), které již zůstanou s nimi po celý život.... Navzdory jeho návykové vlastnosti, nedostatku evidence o jeho užitečnosti, a mnoha případům násilí a i sebevražd při odvykání, Riptali se předepisuje milionům amerických dětí...

Zuřící epidemie mentálních chorob?

Aby posílili svou moc nad společností, psychiatři i psychologové stále vynalézají nové druhy „mentálních chorob.“ Miliony Američanů nyní trpí chorobami, které byly před několika lety, zcela neznámé. Tyto všechny jsou definovány v „Bibli mentálních nemocí,“ „American Psychiatric Association´s Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders“ (DSM). Když poprvé vyšla v 1952, čitala 112 mentálních poruch v porovnání se šesti o sto let dříve. DSM-II už jich měla 163. Bylo jich 224 v DSM-III v 1980. DSM-IV vyšel v 1994 a seznam mentálních poruch vzrostl na 374! Odkud přichází tato epidemie mentálních poruch - nebo nás někdo tahá za nos? Jeden novinářský editor píše: Nenávidí váš desetiletý(á) domácí úkol matematiky? Přiveďte ho (jí) na pohovku psychiatra, jelikož má Číslo 315.4, což je „Rozvíjející se Matematická Porucha.“ Možná že jste teenager, který se hádá s rodiči. Běžte k doktorovi - máte určitě Číslo 313.8, což je „Protivící se Vzdorná Porucha,.“ Ne, já si to nevymýšlím! To by byl Fiktivní Poruchový Syndrom.“….

Jeden program na CBS-TV poznamenal, že při interview mládeže, nejvíce na jejich mysli byly pochyby o jejich mentálním zdraví. V pokuse poukázat na to, jaká pošetilost zachvátila Ameriku, jeden autor napsal: Po věky věků, některé děti - tak jako dospělí - byly více aktivní nežli druhé. Možná, že si více hrají, či se mentálně toulají protože nemají dostatečnou pozornost. Jejich rodiče to vzali jako fakt života. A moudří rodiče se postarali o to, aby jejich děti se naučily měnit své chování k lepšímu. .... Ale psychiatrie rozhodla, že v tom je něco vadného. Rodiče a děti se počítali mezi normální, když vcházeli do ordinace psychiatra. Když vycházeli, už se normální necítili. Jako normální dítě, on(a) by byli tolerováni, vytrpěni, disciplinováni. Prostě něco, co dělali rodiče po tisíciletí.... A ve vši pravděpodobnosti by z toho vyrostl(a), a nic by se z toho nedělalo.... Jako abnormální dítě, bude s ní(m) zacházeno zcela jinak, jak rodičemi tak i učiteli a přáteli. Byl(a) by „zvláštním“ dítětem - po léta v léčení. On(a) si ovšem bude myslet že je s ní(m) něco vrozeně vadného, a většinou tato „abnormalita“ s ní(m) zůstane až do konce života..

Okultismus ve veřejných školách.

Článek s titulkem „Vedená Obraznost ve Vyučování“ v „Journal of Humanistic Psxychology“ deklaruje: Od „poznej sám sebe“ věštírny v Delfách, až po biblické „budete jako bozi,“ v nás zůstává jakési ujištění, že my jsme - skutečně - multi-rozměrné bytosti, které jsou schopné činů nad naše představy, a že hlavním smyslem naší existence je poznat kdo jsme a čím být můžeme.... Autor článku zřejmě nemá potuchy o tom, že „budete jako bozi“ je Satanova hlavní lež. Článek uvádí transpersonální výuku a prohlašuje, že „meditace a vedená obraznost jsou jádrem osnovy.“ Techniky, které se děti na školách učí, jsou podobné těm, které používají čarodějní doktoři pro navázání kontaktu se „spirituálními vůdci,“ (démony) kteří jim dávají sílu. Školní děti se učí visualizovat sebe jako pod vodou, vidí delfína DUSO, jak se k nim přibližuje, zaměřit se na něj až se představa zjasní a potom k němu mluvit. On vám odpoví.. Podařily se kontakty se spirituálními bytostmi. Potom, už je třeba DUSO pouze visualizovat - a on přijde na pomoc.... Celonárodní osnova „languague-arts READ, přibrala následující cvičení visualizace: „Zavřete oči, dýchejte z hluboka a uvolněte se. Představte si v mysli nějaké místo a seznamte se s ním. Požádejte o vůdce. Zvíře, osoba nebo nějaká bytost vás bude doprovázet a dá vám všechno, co potřebujete ... Pozorujte dobře to, co váš společník dělá nebo říká. Jděte kamkoliv vám říká, aby jste šli. Nebojte se, jste v bezpečí..“ („Journey Beneath Your Feet,“ Read, citováno v Kjos, Schools)...

Děti ve třetí obecné se učily visualizovat osobního spirituálního vůdce ve formě zvířete; potom měly napsat o této okultní zkušenosti s tímto tvorem. Toto bylo vystaveno na vývěsních tabulích. Oregonští studenti měli upravený zasedací pořádek podle znamení zvěrokruhu, kdy oslavovali zimní slunovrat , jak tak „sluneční bůh“ a „měsíční bohyně“ vstoupili do auditoria, doprovázeni pozpěvky a vířením bubnů. „Oslavovat Zimní Slunovrat s tancem kolem stromu Slunovratu,“ je jeden z „Anti-Bias Curriculum,“ navrhnutý jako alternativa Vánoc...

Lidé, kteří zavádějí okult do výchovy, jsou vysoce ctěni. Okultní psycholožku Jean Houstonovou, prohlásila „National Teachers Education Association“ a „National Catholic Educators“ za „Educator of the Year“ v 1984-85. Alexander Lamar, ministr školství za George Bushe přiznal, že kniha, která ho nejvíc ovlivnila v posledních deseti letech, byla „God Within“ od Rene Dubos-e, ve které autor říká, že „naše spása závisí na naší schopnosti vytvořit náboženství přírody, vhodné pro moderního člověka....“ (Lamar Alexander, „Steps Along the Way. A Governor Scapebook)..

Matka chlapce čtvrté obecné v Montaně objevila, že: „její klučina měl předstírat, že je částí mýtického indiánského kmene. Děti si měly představovat sebe na „dobrodružné výpravě“ v divočině a dokázat svému kmeni, “že jsou hodny být považovány za dospělé.“ Matka dostala podezření, že by její synek mohl potkat „spirituální vůdce,“ počala studovat lekce. V jedné z nich, jsou děti představeny mystickému mladému chlapci „z Kmene Modat, který má veliké šamany.“ Měli chlapce následovat (v mysli) „do hlubokého kaňonu, kde pocítí mnoho vstávajících duchů, kteří je volají, aby toto nádherné místo navštívili.“ Studenti měli napsat článek o svém dobrodružství..... Toto je pouze jen několik příkladů o tom, jak se okultismus učí na veřených školách.......

Hračky, hry a filmy.....

Mnoho z her, hraček a videí, které jsou mezi dětmi nejpopulárnější, zahrnují v sobě okult. Hry jako „Dungeons and Dragons“ (existuje dokonce „křesťanská“ verse „Dragon-Raid“), zavádí hráče do non-stop okultismu. Tyto fantasie, kde máte svou roli v ději, jsou extrémně nebezpečné, protože se používá imaginace, což je nejrychlejší cesta do okultu.... Nedostatek místa nám brání v jejich analýze. Rodiče sami si je musí prostudovat.....

Dětské kreslené filmy (grotesky) na televizi zaopatřují děti nejen zábavou, ale i úvodem do okultu. Rodiče si musí uvědomit jejich smysl a účel v jejich pozadí. Americké děti jsou posedlé okultem pomocí médií. Je jasná paralela mezi tvory, kteří se stali hrdinami a hrdinkami dnešní mládeže, a starodávnými pohanskými bohy a bohyněmi - a to jak v podobě, tak i v silách.... Mezi nejpopulárnější hrdiny patří „Teen-Age Mutant Ninja Turtles,“ kteří si udržují své speciální síly pomocí Východní meditace, kterou se naučily od svého guru, „Splinter the Rat.“ „She-Ra“ je hlavou skupiny čarodějnic a bohyň, které vládnou Vesmíru z Krystalového Zámku, středu a zdroje věškeré moci. Potom máme napůl-lidi, napůl-zvířata „Thunder-Cats,“ jejichž oči se rozsvítí vnitřní okultní silou. Dalo by se jich vyjmenovat mnohem víc...

Více než jednou se Sunday School (Křesťanská nedělní škola) učitel zeptal dětí, co by dělaly v případě nebezpečí či těžkých zkoušek, a slyšel odpověď, že by se neobracely na Boha či Krista, ale na She-Ra, na Princesnu Moci, na He-Man, či „Power Rangers.“ .... Tento trend počala trilogie filmů „Star Wars,“ již před dvaceti lety.... George Lucas propagoval čarodějnictví tím, že uvedl „Sílu,“ která měla Světlou a Temnou Stranu (bílá a černá magie). Rytíři Jedi, byli příslušníci „starého náboženství,“ jiné jméno pro Wicca, nebo čarodějnictví. Laserový meč nebyl zbraň, ale kouzelný nástroj, který pouze zasvěcení mohli používat. Luke Skywalker ho nemohl používat, dokud se nenaučil vejít do změněného stavu a nechal „Síle kontrolu.“ Obi Wan Kenobi se stal Lukův spirituálním vůdcem, když s ním komunikoval „z druhé strany.“ Darth Vader, který se s počátku zdá být ztělesněním zla, se ukáže vlastnit U Thantovo vnitřní zdokonalení a spojí se s Obi Wan Kanobi na druhé straně smrti, a tím dokazuje jednotu Všeho. Yoda je jogín, který učí Luka sílu positivního myšlení. Pro miliony mladých dětí, zabrala „Síla“ místo Boha......

Star Wars následovaly filmy další, které právě tak propagovaly okult. „Close Encounters of the Third Kind,“ „Poltergeist,“ „Ghost“ a spousta dalších. Skrze filmy a videa jsou mladí sváděni do „nečisté trojice,“ sexuální nemorality, vzpoury a okultu. Jeden z „nejžhavějších“ filmů v 1996, byl „The Craft.“ Příběh čtyřech dívek, které se dostaly do okultu, byl zamířený na teenagery... „Wizards“ je hra, která byla používána na veřejných školách Jižní Kalifornie -měla prý učit spelling (hláskování). Pravda je, že propaguje démonologii a čarodějnictví a vesele zobrazuje Satana jako někoho, kdo má výborné výsledky. Mezi další okultní knihy patří kniha od Deborah Rozman, „Meditating with Children: a Workbook on New Age Educational Methods,“ která získala široké uznání. Při poukazu na výsledky knihy, „San José Mercury“ deník prohlásil nadšeně: “Pedagogové, kteří se kdysi drželi Ritalinu a jiných drog pro hyper-aktivní děti, se dnes obracejí k denním cvičením meditace - s pozitivními výsledky.

Kniha představující Křesťanství by nikdy nemohla být povolena na veřejných školách - pro selektivně prosazované oddělení církve od Státu. Ale tato kniha je vřele přijímána, i když učí základní hinduistické náboženské praktiky a je věnována: „Paramahansa Yoganandovi, za některé jeho cvičení a pro inspiraci k napsání této knihy - a hlavně Tomu Jedinému.“ Její základní premisa je „Božská Přirozenosrt Dětství“ a její udávaný účel je „pomoci dětem všude, k vývoji jejich spirituálnímu určení.“ Tato kniha je vyloženou kompilací hinduistických náboženských symbolů a praktik - od skandování Oma cviků jógy, po sebe-uvědomění... Přesto East-West Journal píše: Nepřítomnost náboženského pohledu v knize, ji činí výbornou učební pomůckou...“

Smrtící zlo, ničivá konspirace.....

Okultismus je vždy spojený s nemoralitou, a sexuální zvráceností. Proti přání rodičů jsou jim rozdávány kondomy a „bezpečný sex“ se učí ve škole. Navrhnout abstinenci od sexu před manželstvím, je vyloučeno, jako „náboženská idea.“ Ale i sekulární studie ukázaly, že sex před manželstvím zvyšuje pravděpodobnost, že svazek skončí rozvodem - tedy přesně opak toho, co dnešní propaganda tvrdí, a co věří ti, kteří se sexu oddávají už v ranném věku.

Jedna z nejsmrtelnějších praktik je homosexuální a lesbický sex. Osoba, která žije výlučně homosexuálním stylem života má tisíckrát vyšší pravděpodobnost že se nakazí AIDS, než heterosexuál. Smrtelné zdravotní nebezpečí jako pojídání lidských fekálií, je běžná homosexuální praxe. Sadomasochismus provozuje 37% homosexuálů ....... Lidé, kteří oponují homosexualitě, jsou nazýváni „bigoty....“ A přesto surová statistika by měla přesvědčit každého, aby to odmítl.... Celonárodní pokřik, proti homosexualitě by měl být mnohem silnější než ten, který slyšíme proti kouření.... Průměrná délka života ženatého heterosexuála je téměř jednou tak vysoká, než homosexuála: 75, v porovnání k 39. Pouze 1 procento homosexuálů žije déle než 65 let. Průměrná délka života vdané ženy je 79 v porovnání k 45 pro lesbičky. Pravděpodobnost, že homosexuál spáchá sebevraždu je 87x vyšší a 23x pravděpodobněji dostanou srdeční záchvat. Když vezmeme tato fakta, je odsouzeníhodné schvalování či dokonce doporučování takového životního stylu....

Bohužel, tato fakta jsou potlačována. Politikové jsou zatlačeni do defenzivy volební silou homosexuálů, a staví se na jejich stranu.... Toto je speciálně pravdou v případě administrace za presidenta Clintona. Náboženské autority - Katolické i Protestantské - stále více legitimizují homosexualitu. Pravda, Billy Graham to prohlásil za hřích, ale jinak zůstal zcela zticha na tento námět... Během jeho návštěvy v Portlandu, Oregon, v září 1992, Graham se odvolal na neutralitu v politických záležitostech, a odmítl komentovat na „Návrh 9,“ který by znemožnil státu „propagaci, povzbuzování a usnadnění homosexuality...“ (Seattle Times, Sept. 22, 1992)....

Konservativci, kteří pociťují obavy, volají po návratu k „tradičním morálním hodnotám.“ Ano, ale jakou „tradici,“ a z čí „autority?“ Vzájemnou dohodou slušné společnosti? Kdy bude tyto termíny definovat? Zoufale potřebujem naslouchat radu Boha! Kristus řekl: “Ty které miluji, ty kárám a trestám.. Buďte tudíž horliví a kajte se....“ Je mnohem větší láskou homosexuály napomenout, než je akceptovat...“ Ten, kdo opravdu tyto pomýlené duše miluje, ten jim ukáže verše Písma, které homosexualitu nazývají „perverzí a odporností v očích Boha“ a požádá je, aby přestali s homosexualitou, která jedinně může přinést předčasnou smrt jak pro ně, tak i pro jejich „milence...“

AIDS má status, jaký žádná jiná nakažlivá a smrtelně nebezpečná nemoc nikdy neměla. Namísto toho, aby se s ní jednalo, jako se smrtelným morem, AIDS se stala právem, které těm kdo jsou jí nakažení dáva privilejovaný status a i právo držet v tajnosti skutečnost, že je ten či ta nositelem smrtelně nebezpečné choroby. Zdravotní zákony brání komukoliv, kdo má nemoc jako třeba žloutenku, aby mohl pracovat v pohostinství - nic takového neplatí na ty, kteří mají AIDS. Takový zákaz, který by zdravý rozum požadoval, je zakázaný jako diskriminace - i když znamená jistou smrt těm, kdo by se náhodou nakazili....

Takováto kriminální pošetilost ohrožuje každého katastrofou, která nemá precedent. Kontaminace krevních zásob pro neschopnost či ignoranci se stala katastrofou pro veliký počet hemofiliaků, kteří dnes umírají na AIDS. Arthur Ashe, (americký tenista) je jen jedním z transfúzních „omylů.“ I přes dnešní bezpečnostní opatření, lékařský personál ošetřující pacienty AIDS, se občas nakazí... Před nedávnem, celá rodina (rodiče i děti), byly vyhlazeni skrze AIDS. Jakým způsobem se nakazili, nikdo dodnes neví... Poslední studie z prosince 1997 ukázaly, že nový druh HIV viru který se objevil, je mnohem těžší k objevení, a celá epidemie AIDS se šíří rychleji, než se původně počítalo, s 30 miliony (1% ze sexuálně aktivních dospělých) nyní nakažených.... Volá se zoufale po vakcíně, navzdory vědecké evidenci, že žádná vakcína nikdy nalezena nebude.....Homosexuálové a lesbičky: Nová provilegovaná třída.

Pod tlakem této militantní a nepatrné menšiny (asi dvě nebo tři procenta) jak média, tak i veřejné školy prezentují homosexualitu jako přirozenou a a přijatelnou. Dveře veřejných škol, zavřené pro křesťanské mluvčí, jsou široce otevřené těm, kteří misreprezentací a vyloženou lží, obhajují homosexuality. „Projekt 10“ je jeden z programů, které mají otevřít pohled na homosexualitu americkým dětem. Děti jsou „vyučovány,“ v experimentaci, aby se naučily svou sexuální „orientaci“ či „preferenci.“

Čítanky pro prvňáčky, používané po celé zemi zahrnují „Daddy´s Roommate,“ (Tatínkův spolubydlící, ukazuje homosexualitu jako normální a slušnou), a „Heather Has Two Mommies.“ (povídka o dvou lesbičkách, které mají dítě skrze umělé oplodnění). Třetí třídy mezi jinými: Gloria Goes to Gay Pride.“ „The Philadelphia Gay News“ píše s hrdostí: Když pozdvihla náboženská pravice pokřik nad „Daddy´s Roommate,“ úvodní knihu Michaela Willhoite o chlapci, který žije se svým homosexuálním otcem a s jeho milencem, Willhoite očekává že „polezou po zdi,“ až dokončí pokračování „Dad´s Wedding.“ Willhoite nazývá sebe a Leslea Newman-a, který napsal kontraversální „Heather Has Two Mommies,“ „Antikristova dvojčata.“ (Philadelphia Gay News, April 7-13, 1995).

Už tím, že se nazývají „dvojčaty Antikrista,“ naznačují zdroj této perveze... Skutečnost, že homosexuálové jsou zaměřeni na změnění americké mládeže, je jimi přiznávána. Willhoite říká: „Možná, že rodiče už nezměníme, ale pokusíme se alespoň změnit mysl jejich dětí.“ Zde máte bezděké přiznání že - na rozdíl od toho co tvrdí, nikdo se homosexuálem nenarodí - jednotlivci jsou do tohoto hříchu vztaženi... Homosexuální propaganda rozšiřuje početné lži. Homosexuál je zobrazovaný jako mnohem více milující a více laskavý, nežli průměrný občan. Pakliže je to pravda, proč potom homosexuálové trvají na chování, které je smrtelně nebezpečné jak pro jejich „milence,“ tak i pro celou populaci?

Další lží je tvrzení, že AIDS vlastně není nakažlivá nemoc. Tak proč tedy máme tak velikou epidemii? Ve skutečnosti, Dr. John Barlett, hlava infekčních nemocí při John Hopkins Hospital, nazval AIDS „nejsmrtelnější epidemii v historii lidstva.“ Potom zde máme chytré použití statistiky, že více „sexuálního zneužívání je spácháno heterosexuály, nežli homosexuály.“ Ano, 98% heterosexuálního obyvatelstva provede více těchto zločinů, nežli 2% homosexuálů! Na druhé straně tyto dvě procenta má stále podíl na dvou třetinách až polovině z veškerého zneužívání mládeže, které se považuje za normální chování! Poslední podrobná studie ukazuje, že zneužívatelé chlapců využili 7x více chlapců, než heterosexuálové děvčátek... (Catholic Family News, April 1994)...

Primárním cílem „National Gay Task Force“ je odstranění ze všech věkových tříd zákon o souhlasu. Šokujícím faktem je, že NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), otevřený advokát pedofílie, se utvořil v církvi s mnoha „křesťanskými“ osobnostmi - jak protestanské, tak i katolické, účastňujících se souhlasně na této perverzi, Bohužel, velké procento pedofilů přichází ze římsko-katolického kněžstva. ........ Disney Worl v Orlandu oslavoval již sedmý každoroční „Gay Lesbian Day“ ve dnech 29 května až 1 června 1997. Plakáty ukazovaly Mickey Mouse a Donald Duck držící se za ruce před nápisem „Gay Day at Disney.“ Událost přilákala víc než 60 tisíc „gay men, lesbians, bisexuals and families,“ ve srovnání s 30 tisíci o rok dříve. Jak odporné je schvalovat před dětmi sexuální perverzi, která krátí život o polovinu!

Jako část oslav, které vítaly Clintonovu administrativu do Washingtonu D.C. v lednu 1993, naše hlavní město hostilo „Homosexual Inaugural Ball“ sponzorovaný presidentskou inaugurační komisí. Pozvánky nesly oficiální pečeť presidenta USA. Nad tanečním parketem, kde se oslavovala homosexualita, se promítaly na ohromném plátně veškeré výňatky z Clintonových projevů, příznivých homosexuálům, za potlesku přítomných.... Clinton ustavil mnoho homosexuálů a lesbiček na vysoká místa v jeho administrativě....Na záchranu dětí.

Zanedlouho potom, co Bush a Quayle prohráli volby ve prospěch Clintona a Gore-ho, „Atlantic Monthly“ vytisknul na první stránku článek s titulkem: Dan Quayle Was Right.“ Článek poukazuje na skutečnost, že i sociologové dnes připoštějí, že - po dvou desetiletí studií - vliv na rozpad rodiny jsou devastující a trvající. Mnoho škod bylo napácháno rostoucím výsměchem zaměřeným na stabilní klasickou rodinu, vedenou otcem a matkou, kteří jsou rozhodnutí mít láskyplné a věrné spojení za každou cenu. Pohrdání biblickou sexuální morálkou je původem nejenom rozvodů, rodin s jedním rodičem, a mimomanželských porodů, ale je také kořenem dnešních sociálních problémů. Žádné množství peněz nemůže vyléčit americká města, rozbité rodiny, „novou moralitu,“ a „alternativní životní styly,“ které jsou podporovány liberální vládou.

Mnoho křesťanských rodičů uvěřilo lžím psychologů, a nevychovávali své děti podle biblických principů. Bez této ochrany, se svět snadno dostane „dovnitř“. Víra rodičů není, v mnoha případech předána dětem. Jeden z těch, kteří se dostali do pavučiny drog a vzpoury, ale uvědomili si zlo toho všeho, píše: Byl jsem dítětem šedesátých let, částí „flower-children“ hnutí. Vzpomínám si, jak se to všechno zdálo být vzrušující! Být částí globální mládežnické konfederace, s novou visí míru, lásky a bratrství, spojený drogou a hudbou.... Všechno se zdálo být tak nové a nádherné. Zbavit se toho - je už docela něco jiného! Já jsem měl to štěstí dostat se ven s neporušenou myslí, i když mně to zabralo léta se osvobodit od spirituálního otroctví, ve kterém jsem žil.... Jiní přátelé takové štěstí neměli. Smrt, zlomená mysl i duch se odehrávaly každý den. Já vlastně nebyl „plno-právný hippie,“ pouze poctivý baptistický spratek, ketrý si hrál s drogou, a formou satanismu, který jsem v té době neroreznal.

Dnes stojím v úžasu, jak jsem se mohl nechat tak oklamat. Hovořil jsem s přáteli a vzpomínali jsme na tu dobu ... díval jsem se zpět v neochotě uvěřit, jako bych byl po čas pod hypnózou. Kromě drog, existovala ještě jedna mocná síla: rockové skupiny byly našími hrdiny, naší guru. Hudba každopádně pomohla obrátit příliv směrem k mysticismu, drogám a duchu Antikrista. Naši milovaní Beatles se dali na Východní náboženství a tak jsme učinili i my...

Navzdory všem protestům, na které se rodiče zmohli, „agenti“ změny byli rozhodnuti převládnout a prosazovat svou „spirituální“ agendu. Co rodiče potřebují je: 1) Denní společnou zbožnost a jistotu, že děti znají Krista osobně, a věří Mu. 2) Být si jistý, že děti věří Kristu a následují Ho dobrovolně z vlastního rozhodnutí bez jakéhokoliv rodičovského či kongregačního nátlaku. 3) Zajistit, aby otázky, které děti mají, byly zodpovězeny a vědí proč věří na bázi Božího Slova. 4) Aby rodiče věděli, co se děti učí ve škole (ať už ve veřejné, nebo křesťanské) aby vyzbrojili děti proti tomu co je špatné, a je-li to možné, aby to, co podlamuje jejich víru, aby odstranili ze školních programů. 5) Aby pečlivě dohlíželi na přátele svých dětí, jejich činnost a jiné vlivy, které mohou být právě tak smrtelně nebezpečné jako vlivy školního vyučování. 6) Aby se modlili k Bohu za moudrost, aby své děti skutečně milovali a byli vždy připravení dát správnou radu, trpělivě a poctivě....

Mladí by měli být plně přesvědčeni o tom, co si Bůh o nich myslí a co jim jednou řekne, až se jednou před Ním objeví. Jak Jim Elliot, jeden z Ekvádorských mučedníků, řekl kdysi - jako mladý muž, který zvolil misionářské pole před mnohem výnosnějším podnikáním toto: „Není hlupákem ten, kdo se vzdá toho co nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit.....“17. Hra na Boha: Chtíč po moci...... „a budu jako Nejvyšší.....“

-Lucifer, Izaiáš 14:14 -


Dnes vyhlašuji nárok na všechny atributy Boha ..... a jako Boží bytost, se raduji ve své Boží přirozenosti....“

- „Science of Mind,“ December 1986 -

Jak říkají Haiťané ..... vodounista tančí, aby se stal Bohem.....

- Wade Davis, antropolog a světový badatel -Ve Svatém Písmu .... čteme unikátní výzvu zaměřenou na nás .... „Vy jste bozi - všichni z vás“ (Žalm 82:6, Jan 10:34) .... Jako lidské bytosti - každý máme toto jedinečné poslání ... dosáhnout „teosis,“ každý z nás předurčený stát se bohem, být jako sám Bůh.....“

- Christoforos Stavropoulos, učenec Ortodoxie, vysvětluje jádro Východní Ortodoxie -Proto se stal Boží Syn člověkem, abychom my se mohli stát Bohem. Jediný Boží Syn chtěl abychom sdíleli Jeho božství, a tak vzal na sebe naše lidství, aby on ve formě člověka, mohl udělat z lidí bohy.....

- Katechismus Katolické církve cituje sv. Anastazia a sv. Tomáše Aquinského -Člověk je povolaný, aby s Bohem spolupracoval ve své spáse a zbožštění.... Zbožštění člověka přichází od Boha.....

- Papež Jan Pavel II. -


Člověk nebude hrát mladšího společníka ve firmě, kterou dovede - podle svého mínění - řídit lépe.... To je důvod, proč jsem zabil Boha.....

- Římsko-katolický dominikánský kněz (Morrison, „Serpent“) -

Člověk byl stvořený v třídě Boha. .... My jsme třída bohů ...... Sám Bůh nás zrodil ze své nejhlubší bytnosti.....

- Kenneth Copeland s Paul Crouch-em na TBN -

Byli jsme stvořeni, abychom se stali bohy na zemi - jenom to nezapomeňte psát s malým „b“.

- Charles Capps, vůdce „Positive Confession.“ -

Eventuálně nás všechny perspektivy vedou zpět k pravdě - že my jsme Bůh......

- Jon Klimo, sumarizuje „obdrženou zprávu.“


Nic není tak lákavé pro malé dítě, jako pohádky o magických silách. Ale i když člověk jednou dětství opouští, tak docela své dětské sny nepřeroste. Jejich hledání zaopatřilo mnoho motivace v pozadí vědy a technologie, od alchemie po nukleární fyziku a všechno mezi tím. Lidské ambice a touhy nemají hranic. Ti kteří věří v existenci Boha se pokoušejí si přisvojit Jeho moc (jako kdysi Satan), nebo Ho přemluvit aby tuto moc přiděloval pro jejich vlastní užitek (cíl každé hrabivé modlitby). V „Science of Mind“ a „Religious Science“ víra není důvěra ve smyslu podřizení se Bohu, který nás stvořil, ale „klíčem k Bohu-Síle“ uvnitř ..... aktivní nástroj, který vezme každou myšlenku a manifestuje ji ve světě formy a zkušenosti... Svět obchodu a podnikání následuje tyto „Pištce úspěchu,“ jejichž semináře slibují stejnou myslovou techniku pro osobní moc....

Harold Bloom autor „American Religion,“ tvrdí, že „pro Američana jediným bohem je on sám.“ Lež Hada z Edenu ( jádro okultní invaze) že se člověk může státi vlastním bohem, stále ovládá lidskou duši. A jak lépe prokázat, že člověk je Bohem, než demonstrací jako-božských psychických sil? Přesvědčení, že existují nadaní jednotlivci, kteří takovou moc ovládli, přináší hadačkám z ruky, psychikům, a každému guru docela slušné výdělky. Podle „Psychology Today,“ telefonní poradní síť „Dionne Warwick´s Psychic Friends Network“ zaznamenává 4 miliony minut za měsíc za $ 3.99 za minutu. Minulé jaro (1996) oslavila 10 miliontého zákazníka. Naděje na magické léky pohání posedlost alternativní medicíny, a žene tisíce lidí, s diagnózou terminální choroby aby hledali „zázračné léky“ v mysteriózních produktech, zahraničními klinikami, psychickými chirurgy..... Jak už jsme viděli, nikdo nevytrubuje deluze infinitního potenciálu hlasitěji a vábivěji než Deepak Chopra. Jeho měsíční oběžník nese titul: „Infinite Possibilities for Body, Mind Soul.“ Infinitivní? Pouze Bůh je infinitní - tudíž člověk je Bůh.....

Ani touha - aby se tyto neomezené vlastnosti staly běžné pro každého - ani ta neumírá. Norman Vincent Peale tvrdil, že získání této moci leží ve visualizaci Boha jako Energii (Bůh je energie řekl Peale), a ve vdechování této „energie“ do sebe. Pakliže Bůh je energií v pozadí vesmíru, potom se člověk - tím že se naučí tuto energii kontrolovat - může stát svým vlastním Bohem. Přesně to, co řekl Had Evě.. David Spangler, spoluzakladatel Findhornu, prohlašuje bez jakékoliv ironie či studu: Bytost, která pomáhá člověku, aby tohoto bodu (božství) dosáhnul, je Lucifer .... anděl lidské evoluce.... (Davis Spangler, Reflection on the Christ, 1978)...

Tato klamná naděje spočívá v přesvědčení, že někde uvnitř nás, ta nekonečná síla uschovaná dříme.... Tato fantazie vytvořila hnutí New Age, se svým tvrzením, že lidský potenciál je infinitní, pakliže unikneme otroctví negativního, fundamentalistického myšlení, které nám brání abychom dosáhli tohoto oslavného stavu „vyššího vědomí“ a plně využili naše vrozené síly... Podle Dalai Lamy: „Z pohledu Buddhisty, naše vědomí má potenciál znát každý objekt. Ovšem, proexistující překážky nejsme pro přítomnost, schopní všechno poznat. Ale až se nám postupně, podaří tyto překážky odstraňovat, budeme nakonec znát všechno...“

Toto je čistý nesmysl, který ani sám Dalai Lama nebyl schopen demonstrovat - i když o sobě tvrdí že je Bohem. A přesto v něj věří miliony....


Klíčová otázka.

Od svého počátku v alchymii a čarodějnictví, věda hledala neomezenou moc. Magie pomalu ustoupila na Západě materialismu, a věda se marně snažila vysvobodit lidstvo od jeho pověr. Sedmdesát let nuceného ateismu v Sovětském Svazu neodstranilo víru v něco za hmotou. Jakmile Železná Opona zmizela, občané osvobozených zemí bývalého Komunismu ve Východní Evropě se vydali na spirituální „flám“ a otevřeli se každému kultu a náboženství. A proto dříve nemyslitelné televizní programy jako „Myšlenky na Věčnost: Nedělní Morální Kázání“ se staly okamžitým hitem na ruské televizi jako i psychici a hojitelé... (Francis X.Clines, „An Unnamed Healing Force, debut na na sovětské televizi“ The New York Times International, November 26 1989)..

Věda se nyní vrátila k přesvědčení, že nehmotný vesmír existuje, vesmír obývaný duchovními bytostmi a vlastnící moc za hranicemu naší představy. Výzkum této nové disciplíny se vede ve vší vážnosti skrze psychické bádání (parapsychologie) na předních universitách : University of Nevada´s Consciousness Research Laboratory, Princetown´s Engineering Anomalies Research Lab, a.t.d. tak jako v nezávislých laboratořích jako SRI a „Institute of Noetic Sciences.“

O pozměněném vědomí se věří, že otevírá dveře do „jiného vesmíru,“ a že je klíčem k vyvíjení psychických sil. Aby se zaútočilo na ty dveře výzkumem vědomí, vláda opět povolila experimentaci s psychodelickými drogami jako LSD, MDMA (Extasy), DMT (droga vytvářející se přirozeně v lidském mozku), Peyote (z kaktusových výhonků), a Psilocybin (z posvátných hub). Fyzik Larry Dossey, autor „Prayer is a Good Medicine,“ je přesvědčený, že „až se bude psát historie vědomí dvacátého století, nynější laboratorní studie o mysli nad hmotou bude znamenat ten rozhodující obrat.“

Mysl nad hmotou“ a „kontrola mysli“ nad druhou myslí, bylo snem okultistů po tisíce let. Nyní podává věda pomocnou ruku této možnosti. „Psychology Today“ připouští, že se nyní zdá, „že lidské úmysly samy o sobě, mohou ovlivnit stroje i na dálku - tam, kde se žádný vliv nezdá možným.“ Dean Radin, vedoucí výzkumu pro výzkum mysli při univerzitě v Nevadě říká: „Hnutí mysli skutečně hmotu ovlivňuje. Ovlivňuje všechno, na co si můžete vzpomenout - i mysl samotnou.“

Ovlivňuje lidská mysl skutečně hmotu a i jinou mysl? Nebo je to mysl ne-lidská, třebas mysl démona, který se skrývá pod pláštíkem lidského potenciálu? Mohl by to všechno být jen komplot pokoušející se přesvědčit člověka, že Satanův slib je nakonec přece jen pravdou -aby toho člověka dostal do svého područí?


Nalézání „Boží Síly“ uvnitř.

Jednou z vůdců okultní invaze na Západ, byla Alice A.Bailey. Před její smrtí - tak asi před 40 lety, byla hlavní „přijímačkou“ pro Djwhal Khul-a, Tibetského Mistra, který skrze ní nadiktoval asi 20 knih a jehož učení následoval Robert Muller a další. Úžasné je, že to, co Khul nadiktoval skrze Bailey, představuje přesný plán okultní invaze tak, jak se skutečně vyvíjel. Toto bylo původně vydáno „Lucifer Publishing Company,“ známé nyní jako „Lucis Trust,“ které blízce spolupracuje s OSN. Její „World Goodwill Newsletter“ prohlásil: „Avantgardní psychologie potvrzuje nesmírný lidský potenciál který, když je kultivován, vede ke stavům vědomí, které byly vždy nazývány božské.“

Mohly by tyto stavy umožňovat démonickým bytostem, aby převzaly kontrolu a tak podvedly experimentující lidi? Ignorujíc tuto možnost psychický výzkum se pokouší o ustavení vědeckého ověření jako-božské síly v lidské mysli, která by mohla předvídat diagnózy, léčit choroby, ovlivňovat na dálku elektronoku, „vidět“ co se děje na vzdálených, tajných a skrytých lokacích, a dokonce pohybovat fyzickými objekty na dálku způsobem, který popírá fyzické zákony.....

Krátce jsme se zmínili o skutečnosti, že USA a i jiné vlády horlivě podporují vývoj psychických sil pro získávání špionážních informací pro defensivu a dokonce i pro ofensivu. Plná pravda o těchto programech je vysoce utajovaná. David Morehouse, který byl v takovém programu angažován, tvrdí že „ztrávil osm měsíců - osm hodin denně - v tréninku transcendovat prostor i čas aby dosáhl přístupu lidí, míst a vzdálených věcí (od něj), aby se pohyboval v čase vpřed i zpět , a.t.d. Psychology Today komentuje: „Přesto že CIA tvrdí, že opustila program „Star Gate.“ Morehouse a další jsou přesvědčeni, že vláda trénuje jednotlivce ve „vzdáleném ovlivňování“ a v dosažení mysli jiných lidí, aby je poškodili.“ ... Morehouse říká, že takový vzdálený vliv byl použit na Sadáma Husseina ve Válce v Zálivu. „Později jsem viděl Husseina na CNN, jak obviňuje USA, že ho napadají psychickými útoky....“

Přestože skeptikové nazývají Uri Geller-a (ohýbá lžíce silou mysli) podvodníkem, SRI a jiní vědci trávili mnoho času a vydali velikou námahu ve zkoušení jeho sil a došli k názoru, že nějaká, nevysvětlitelná síla byla použita. „Pod vědeckým dohledem vymazal video pásky (svou myslí), zvýšil masu závaží vah, a věděl předem osm hodů kostkami.“ Šamané a média řeknou, že takové síly pocházejí od duchů, ale budou se rozcházet co do jejich identifikace. Jako většina psychiků, Uri Geller se domnívá, že to jsou normální síly lidské mysli a že „kdysi jsme měli plnou kontrolu nad naší myslí, ale většinu těch schopností jsme zapoměli...“

John Randolph Price založil „Quartus Foundation“ pro Spirituální Výzkum „o božství v člověku.“ Price nestydatě prohlašuje, že cíl nadace je: Neustále dokumentovat pravdu, že člověk je spirituální bytostí, která má veškeré síly spirituální říše. Individualizovaný Bůh - a tak, jak si člověk uvědomí svou pravou totožnost, stane se „Mistr Mysl“ s vládou nad celým materiálním světem...“ (John Randolph Price, „The Planetary Commision,“ 1980).....Stát se Bohem - Opět.....

Scientologie, jako Hinduismus učí, že my jsme bozi, kteří zapoměli kdo jsou a potřebujeme znovu objevit magické síly, které máme. To stejné je s jógou: Jejím cílem je „sebe-realizace,“ dosažení stavu vědomí ve kterém si uvědomíme že jsme bohy, kteří pouze svou identitu zapoměli. Ovšem, pakliže jsme bohy, kteří zapoměli kdo jsou, k čemu bude dobré si to znovu připamatovat? Není jisté, že bychom to opět zapoměli?

Na jejích seminářích, které jsou naplněné k prasknutí v době, kdy byla na vrcholu své New Age popularity, Shirley McLane říkávala svý důvěřivým posluchačům “Jen si uvědomte že jste Bůh a podle toho jednejte.“ Zdravý rozum okamžitě protestuje: „není přece možné, aby pouhý člověk jednal jako Bůh - něco, co ani samotná Shirley nebyla schopna dělat....“ Pakliže jsme Bohem, proč tuto roli nehrajeme? A proč si Bůh musí zaplatit seminář, aby se dozvěděl kým je? Nebude to vědět bez toho, aniž by mu to někdo musel sdělit? Tato lež je při nejmenším absurdní!

Velikost této neuvěřitelné lži má konkurenci pouze v obrovské pýše která tuto propaguje a chce jí věřit. Už jsme hovořili o psychiatrovi jménem Scott Peck, jeho předstírané Křesťanství, o jeho schválení a popularitě mezi evangelickými osobnostmi, které by to měly poznat... V jeho interview v Playboy-i, Newsweek-u, a New Age Journal-u a jeho přítomnost na Oprah Winfrey Show, Peck měl různá prohlášení, která jsou jasně v kontradikci s jeho údajnou křesťanskou vírou. Kromě toho Pec také propaguje lež Hada: Říci to prostě - naše nevědomí je Bůh. Bůh v nás. A jelikož nevědomí je Bůh, my můžeme dále definovat cíl našeho spirituálního růstu: je to získání božství pomocí našeho vědomého já. ... stát se totálně, plně Bohem ... novou formou Boha. Bůh si přeje abychom se stali Jím (nebo Jí). Rosteme směrem k božství. Bůh je zdrojem naší evoluční síly a také naší destinací, konečným určením...(Scott Peck, The Road Less Traveled, 1978)....

Podobně i Norman Vincent Peale prohlásil, že v modlitbě nekomunikujeme s Bohem který nás stvořil, ale „s velkým faktorem uvnitř nás, s hlubokou podvědomou myslí. Psycholog Carl Rogers nazýval „já“ „bohem uvnitř“ a doporučoval jeho uctívání. Spirituální jednotky tuto fantasii prosazovaly od doby, kdy ji Satan nabídnul Evě a je to jádro Východní meditace a mysticismu. Alan Watts, episkopální kněz, který se stal Zen-Buddhistickým Mistrem prohlásil: „Atraktivita Zenu, jako jiného Východního náboženství je, že odhaluje obrovské náboženství, kde - konečně - je „já“ nerozpoznatelné od Boha...“

Ramtha prohlašuje: “My jsme stvořili vesmír. My jsme udělali hvězdy .... ale po tisících reinkarnacích my, velcí bohové světla, jsme zapoměli kdo jsme! Už si nevzpomínáme, že jsme stvořili vesmír ...Musíme skončit se starostmi o to co je a co není správné, a milovat Boha tím, že budeme milovat sebe. My máme moc obrátit proces stárnutí a žít věčně v našich nynějších tělech ... hojit každou nemoc - dokonce i moc narůst novou končetinu je-li původní odříznuta. Co nám brání, abychom to byli schopní? Je to naše pozměněné „druhé já,“ „Antikrist“ mezi námi, který nám stále říká že nejsme Bůh.“ (Utne Reader, July/August 1988) Bible obrácená naruby!!!

Bůh,“ který diktoval poslední bestseller „Dialogy s Bohem,“ říká Neal Donald Walschovi, že my všichni jsme „Bohové a Bohyně“ zrozením. „Co jsem já, jste i vy.“ Tuto stupiditu a rouhání „Dialogu“ převyšuje pouze stupidita dušiček, které jsou ochotné přijmout toto šílenství.... Walsch, „Bůh,“ který neví že je „Bůh,“ je informován „Bohem,“ že - kupodivu - to vezme ještě mnoho námahy, než si uvědomí kdo skutečně je: Nechť je jasné, že musíte zasvětit celou svou mysl, celé své tělo, celou svou duši ke stvoření Sebe - k obrazu a podobě Boha. Toto je proces sebe-realizace, o které Východní mystikové psali.... (Walsch, Dialogue).

Rama, jeden z oblíbených holywoodských guru osmdesátých let, okouzloval své následovníky touto absurditou: „Kdykoliv uděláte chybu, opomeňte si, že jste Bůh. Bůh chyby nedělá. Bůh má pouze zkušenosti.“ (Self Discovery newspaper, Fall 1983)... J.Z.Knight prohlásil že „Bůh je uvnitř každého jednotlivce ... každý je božský. Tato nehorázná realizace vytváří lidskou bytost, která žije podle toho, co cítí, že je správné.“ (J.Z.Knight, „First Word,“ v „Omni“ March 1988)... Že i ti, kteří si říkají evangeličtí Křesťané přijali tuto lež je neuvěřitelné, ale je tomu tak. A tento pošetilý souhlas je hojný ve „Faith“ a charismatickém hnutí....

„Budete jako Bozi“

Jako Finis Dake v „God´s Plan for Man“ televangelist Benny Hinn tvrdí, že Adam a Eva super-bytosti, které mohly létat rychleji a výše než ptáci, dokonce i do do prostoru a přeplavat tu nejrychlejší rybu ve vodě: „Adam byl prvním Supermanem ... jen pomyslel a mohl být na Měsíci. Mohl plavat pod vodou a nepotřeboval vzduch a právě tak jeho žena ... oba byli super-lidé...“ Zamyslete se nad následující poznámkou od jiných vedoucích „Positive Confession:“

Člověk byl naplánován a stvořen Bohem k tomu, aby se stal bohem tohoto světa....

- Robert Tilton, Kenneth E.Hagin, Charles Capps -

Máte stejnou schopnost jako Bůh, bydlící či žijící uvnitř vás...

- Charles Capps -

Máte schopnosti Boha.....

Kenneth Copeland -

Tvůrčí síla byla v ústech Boha - je také ve vašich ústech...

- Charles Capps -

My jsme v Bohu - a to nás činí částí Boha…

- Kenneth Copeland -Bůh nás udělal ... stejnou třídu bytostí jakou je On sám .... Bůh vzal něco ze sebe a položil to do člověka. Člověk byl pánem. Člověk žil na stejné úrovni s Bohem ... Toto je konec zprávy slabosti!

- Kennets E. Hagin -

Věděli jste o tom, že od počátku času - jediným účelem Boha bylo reprodukovat sebe Sama...? Kdo jste, než výrazem toho, co je Bůh.... A když zde stojím, bratře, nedíváš se na Morrice Cerullo, díváš se na Boha....

- Morrice Cerullo -Vedoucí satanistů, Michael Aquino prohlásil s přesvědčením na „Oprah Winnie Show,“ „My nejsme nějací sluhové nějakého Boha - my jsme našimi vlastními bohy!“ Alespoň v částečném souhlasu, Kenneth Copeland a Paul Crouch (jako Shirley McLaine) trvali na TBN na tom, že skutečně bohové jsou. „Jste malým bohem“ prohlašuje Copeland a Benny Hinn na TBN . „Jsem malým bohem“ prohlašuje nadšeně Paul Crouch na mezinárodní televizi, a odsuzuje do pekla všechny „lovce heretiků,“ kteří tvrdí, že jeho učení není biblické.

Rodney R. Romney, pastor „Seattle First Baptist Church“ schvaluje a učí téměř celou škálu okultismu, na který zde poukazujeme. Ve své knize „Journey to Inner Space: Finding God in Us, píše: “Znát Boha, milovat Boha a porozumět Bohu znamená - finálně - uvědomit si vlastní božství...“ Tato kniha byla vydána znovu - s veškerou herezí nedotčenou, potom co jsme ji odhalili v knize „Seduction of Christianity.“ V části knihy, kde píše že to obdržel „z vyššího zdroje,“ „nasloucháním“ (právě tak jako dva posluchači „obdrželi“ „God´s Calling,) Romney píše tato slova od „Boha: “Skrze modlitbu a meditaci se individuální božství vaší bytosti spojí se vševědoucností, a mikrokosmus se stane jedním s makrokosmem ... to posvátné místo vašeho vnitřního vědění .... je provním krokem ku hvězdám.“

Učení že člověk je Bohem, bohem nebo rovnocenný s Bohem, a že víra je síla pracující podle určitých zákonů se jen velmi málo liší od ateismu! V obou případech není bytosti - v celém vesmíru - která by stála nad člověkem. A tak je tomu v New Age hnutí. .... Zednářství, se svými tajnými rituály propaguje tuto centrální lež Hada. Ve svém vysvětlení 18tého stupně, Rex R.Hutchens, 33stupeň vysvětluje: “Nejstarší mytologie mluví o lidech stávajících se bohy.“ V lekci pro 23tí stupeň, Albert Pike chválí Pythagora za to že učil, “potřebu osobní svatosti člověka pro vstup do spolku bohů.“ Rituál pro 31 stupeň rozhoduje, zda kandidát „zaslouží žít mezi bohy.“ Doprovod kandidátů dělá egyptský bůh Horus. Jeho matka Isis má první slovo. Eventuálně bůh Thoth „oznámí, že kandidát je hoden žít mezi bohy.“ Osiris, „konečný rozhodčí“ nakonec pronese poslední soud“ a dá svůj souhlas...

Mormonská církev má svou vlastní variaci na toto téma: „Jak člověk je, Bůh kdysi byl; jak Bůh je, člověk se může stát.“ Mormonský „Bůh“ je oslavený člověk, který jako kandidát v Zednářství se dostal k božství vlastním úsilím - a každý Mormon doufá učinit totéž. V 1974, bývalý mormonský president Spencer W.Kimball prohlásil: „V každém z nás je potenciál stát se Bohem. Člověk sám se může ztransformovat - má v sobě semeno Božství, které může růst. Může se sám pozdvihnout ....“ (Salt Lake City Tribune, September 18 1974).


Ve stopách Hada.

Hadí slib božství Evě je, jak jsme viděli, základ okultismu, Pohanství a New Age hnutí. Vydání „The Occult Digest: A Magazine for Everybody“ z ledna 1931 obsahoval článek s titulem „Awakening the Divine Self.“ Čtenáři byli ujištěni, „Ve vás je každá moc vesmíru - všechna láska, všechna moudrost, veškerý život.“ Magazín nazval tuto moc jako „serpent power,“ což je pravda. Ta stejná lež je hlavním tématem běžícím většinou science fictions. Gene Roddenberry, nyní již mrtvý tvůrce seriálu „Star Trek,“ byl vychovaný v baptistické rodině ... byl v „Christian Association of Young Baptist,“ ale jeho pohled na náboženství a i Křesťanství byl negativní. Roddenberry byl přesvědčený, že „celá lidská rasa je Bůh-infant, a že on sám je Bohem.“

Nikde není lež Hada tak otevřeně vyznávána, jako v Mormonismu. 8 června 1873 mormonský vůdce Brogham Young z kazatelny „Mormon Tabernacle“ v Salt Lake City prohlásil: „Ďábel řekl Evě pravdu (o božství). Já se Matce Evě nedivím. Za nic na světě bych nechtěl, aby to zakázané ovoce odmítla.“ (Deseret News, June 18 1873).. Ve zřejmém souhlasu. psycholog Rollo May pojmenoval Evin hřích „felix culpa“ nebo-li „šťastný pád.“ (R.May, The Courage to Create)..

Joseph Smith založil svůj kult na falešné aspiraci na božství. Smith učil, že hmota a inteligence vždy existovaly, a že snaha po božství existovala vždy. V tom případě musí být nekonečný počet bohů v Mormonismu, i když Mormoné tvrdí, že oni jednají „pouze s Bohem tohoto světa,“ což - mimochodem je podle Bible Satan (2 Korint.4:4).. Tajné rituály v mormonských chrámech jsou prvním schůdkem pro mormonské muže v následování svých bohů na dlouhé cestě k „oslavení..“

Nedávno zemřelý mormonský president Spencer W. Kimball řekl, že „Kristus dal Mormonům „kód zákonůa příkazů, skrze které můžeme dosáhnout dokonalosti a - eventuálně - dosáhnout božství...“ Jak dlouho znamená „eventuálně“? Joseph Smith naznačoval, že to může trvat eóny věků: „Když stoupáte po žebříku, musíte začít na konci a vystupovat příčku za příčkou, až se dostanete na vrchol; a tak je to i s principy Evangelia; začínáte s prvním a jdete dál, až se naučíte všechny principy oslavení k božství... Ale bude to trvat dlouho potom co jste prošli stěnou smrti, než se to všechno naučíte...“

Mormonismus má schválení Normana Vincenta Peale-ho, který byl hlavním mluvčím při oslavách 85 narozenin presidenta Kimballa, v roce 1980. Peale nazval mormonské vedoucí „Božími muži,“ kteří dělají boží práci .... „podle ovoce je poznáte....“ Jelikož Kimball byl tak „hluboce spirituální,“ Peale se ho otázal “požehnáte mi?“ ..... Je možné, že Peale, který byl Zednářem 33 stupně, dával přednost Mormonismu, protože je úpodobný Zednářství. Každý stát USA má svou vlastní „Supreme Grand Lodge of Freemasonry,“ a většina z nich vydává „Monitor“ pro vedení členů v oficiálních doktrínách a praktikách. Zamyslete se nad následujícím z „Kentucky Monitor“: „Tři skutečně veliké rituály lidské rasy jsou Prajapati rituál starodávného Hinduismu, Mše křesťanské (římsko-katolické) církve, a rituál Třetího stupně Zednářství... Ti tři dohromady svědčí o nejhlubších pohledech lidské duše: Že Bůh se stane člověkem, aby se člověk jednou mohl stát Bohem!“ (Kentucky Monitor)....


Síla, Síla - kdo má tu Sílu?

Namísto eónů věků a iniciace, které Mormon očekává, že musí překonat, aby dosáhnul božství, jóga nabizí sebe-realizaci (vzrušení hadí síly Kundalini) v tomto životě. Parapsychologové doufají demonstrovat v laboratoři, že síly božství jsou již v nás a je třeba je pouze uvolnit. „World Goodwill“ věří, že „se můžeme prožít tak jak jsme .... naše božské uvnitř ... musíme věřit v božství lidstva“ ...... Experimentální psycholog a parapsycholog Lawrence LeShan, po mnoha letech pečlivého výzkumu došel k závěru, že psychické síly jsou demonstrovatelné za laboratorních podmínek, ale jsou za hranicí schopnosti vědy je vysvětlit..... Napsal: „Jak tak pokračujeme v našich výzkumech vědomí, shledáváme, že logické a matematické metody nejsou zde aplikovatelné.“

Sir Arthur Eddington souhlasí. Tento „největší britský astronom“ řekl: „Přirozené zákony se nedají aplikovat na neviditelný svět. Všechny pokusy, které se snažily dokázat, že tyto síly pocházejí z lidské mysli či psyché, neuspěly...“ Je možné, že pocházejí z jiného zdroje než lidského? Je velmi potěšující věřit, že Bůh lásky, spravedlnosti, milosrdenství, nekonečné moudrosti a síly má vesmír pod svou kontrolou. Bylo by strašné, kdyby namísto toho byly miliardy sobeckých, samolibých „bohů,“ každý s nekonečnou mocí. Naděje na uskutečnění údajného lidského potenciálu je vzrušující, ale myšlenka, že každý by takovou moc měl, mění tento sen v noční můru. Život by se stal hrůzným bojem čarodějů, soutěžících každý s každým...... Zamyslete se nad hrůzou, která provází členy zcela „šamanizované“ promitivní kultury. Taková situace existuje nejenom v amazonské džungli, ale také v „civilizovaných“ zemích, jako na púříklad Haiti, kde woodoo je stálepřítomný teror, navzdory tvrzení, že je používáno jen pro dobrý účel... Jaká hrůza by nastala na světě, kdyby každý Honza či Jiřina měli neomezenou božskou moc k použití, podle vlastní vůle????Nádherná pravda, nebo krutý vtip?

Cílem parapsychologie je dokázat, že lidé skutečně, takové síly mají. že jakou skutečnými bohy, kteří tvoří svůj vlastní vesmír svou myslí.... Každé dítě ví, že tomu tak není! Prochází se snad někdo na slunci, zatím co nějaký nositel „negativních“ myšlenek hned vedle něj jde v dešti? Je snad někdo, kdo létá stoprocentně bezpečně - zatím co ostatní cestující se zříti na zem, jelikož mají negativní postoj vůči bezpečnosti cestování letadlem, a kteří se „spikli,“ a ve své mysli si společně najednou představili padající letadlo? A pakliže víra je něco, co tvoří svou vlastní mocí, potom všichni pacienti mentálních institucí by byli giganté víry, protože ti každopádně věří ve své podovné iluze tak silně, jak jen se věřit dá - a přesto ta jejich víra nikdy nevyprodukuje „alternátní realitu“ jejich šílenství....

Na hony daleko od mentálního vytváření skutečností, lidstvo se bolestně vyškrábalo až k objevům neuvěřitelných tajemstvích vesmíru, který je tak neuvěřitelně ohromný a přesto tak strašně komplikovaný v tom nejmenším detailu, že to nevyhnutelně obráží génius Stavitele, jehož Mysl a tvůrčí síla jsou za hranicemi lidského chápání... Jak jsem mohli stvořit galaxie o kterých ani nevíme že existují, černé díry či interní hloubku nespočítaných atomů, o kterých nevíme právě tak nic? Jednoduchou pravdou je fakt, že přírodní události probíhají tak jak probíhají - zcela nezávisle na myšlenkách mrňavého človíčka. Myslet si něco jiného je taková pošetilost, že už jen trvání na něčem takovém může být pouze produktem stejného klamu který je živen stejnou slepou pýchou, která hnala Lucifera k jeho šílené ambici „být jako Nejvyšší...“

Jak kruté by bylo prohlásit milionům žebráků v Kalkutě, kteří žijí a umírají v hladu a bolestech na ulicích města, že jejich boláky, hlad a chudoba vlastně ve skutečnosti neexistuje - jen oni si představují že to existuje. Jediné co pořebují k změně jejich údělu je změnit způsob, jak to vnímají. Toto by byl skutečně ten nejkrutější výsměch všech dob.....


Strhnout Boha na vlastní úroveň.

Většina z těch, kteří učí, že si můžeme stvořit vlastní realitu, si také vymysleli Univerzální Mysl jako zdroj nekonečné síly a poznání. Podivné je to, že tato Univerzální Mysl nemá svou vlastní mysl, ale pouze obráží - jakoby v zrcadle - to, co si myslíme my! Nejpřekvapivější na tom je, že nás nekárá za naše hříchy. Nikdo nevyjádřil tento klam jasněji, než Ernest Holmes, zakladatel Církve Náboženské Vědy: „Člověk svým myšlením, může přivést do svých zkušeností, cokoliv si přeje.“ .... „Jsme spolupartnery s Nekonečnem - Univerzální Tvůrčí Myslí, která dostává dojem z našich myslenek a na tom také jedná...“ .... „Protože už z vlastní povahy tato Univerzální Mysl nemůže jednat bez obrazu myšlenky dodané člověkem....“ (Science of Mind, March 1978)....

Přijímané spirituální jednotky,“ (Channeled entities) ať už o sobě tvrdí cokoliv, všechny konsistentně učí, že my si vytváříme vlastní realitu svou myslí. „Seth“, na příklad, (přijímaný skrze Jane Roberts), prohlašuje: „Dostali jste dar bohů, tvoříte svou skutečnost podle toho, co věříte...“ „Ramtha“ nám říká: „Miluj se, jsi Bůh!..... My tvoříme uvnitř vlastní realitu, skrze kterou se vyjadřujeme, a ve které se vyvíjíme.“ A opět, Klimo nás ujišťuje, že tento pohled je ve skutečnosti zcela totožný s ostatním „přijímaným materiálem.....,“

Zamyslete se nad jasnou lehkostí, s jakou blesk zatemní město, blizard uzavře silnice i letiště, či tornado odnese střechu domu - to všechno nejenom bez pomoci lidské mysli - ale navzdory jejich kleteb a pozitivního myšlení! Pak se podívejte na hodiny v seminářích, samo-hypnóza, audio kazety se zprávou pro podvědomí, meditace i jóga, pozitivní prohlášení opakované opět a opět - všechna tato snaha o stvoření nové skutečnosti - s tak malým výsledkem. Když jednou vypnul elektrický proud na přednášce Shirley McLaine, Shirley vedla svou audienci asi tisíce lidí v koncentraci mysli na odstranění této závady. Pokus se nepodařil a audience „skoro-bohů“ - neschopná situaci napravit, se rozešla tiše do svých domovů.......


Hra na Boha pomocí visualizace.

Poukázali jsme na visualizaci, hlavní okultní techniku pro údajné vytváření reality. Phil Jackson se ji naučil na univerzitě a stala se důležitou součástí jeho „spirituality“ právě tak jako ji učil celý team Chicago Bulls. Yonggi Cho učí, že Bůh stvořil vesmír potom, co si ho vysualizoval ve své mysli, a pak manifestoval skrze „sílu myšlenky“ proto, abychom my mohli jednou, pomocí zákonů „čtvrté dimenze“ udělat totéž. .... Cho tvrdí, že člověk nemůže mít víru, pakliže nevisualizuje to, za co se modlí, a skrze visualizaci přivede svůj cíl či objekt do existence. Ovšem, jak už jsme poznali, my můžeme visualizovat pouze hrubé obrysy, ať už osoby nebo věci. Ta skutečná kompozice buněk a atomů je daleko mimo schopnost naší představivosti. Naše visualizace zřejmě nemůže být odpovědná za přivedení do existence něco, co visualizovat nemůžeme! Jistě, některé formy visualizace (architekt visualizující strukturu, kterou kreslí, čtenář visualizující scénu, o které právě čte a.t.d.) jsou legitimní. Člověk se dostává do okultu při používání visualizace za účelem vytvoření reality, nebo v pokusu o kontakt se spirituálními bytostmi, včetně toho, když se Křesťané pokoušejí visualizovat Krista či Boha...

Phil Jackson říká, že během „45 minut domácí visualizace“ před zápasem, „obvykle si vyvolávám představy hráčů před očima ve své mysli a pokouším se je ‘obejmout ve světle,’ což je způsob řeči, který adoptovala New Age. (Jackson Delehanty, „Sacred“)... Phil opětně prokazuje svou neznalost Křesťanství. Idea být „obejmutý bílým světlem“ nepřichází ani z Bible, ani z pentekostálního „slovníku,“ ale jen a jen z okultu.....


Je vesmír hologram?

Moderní vývoj hologramů nám dodal jeden z hlavních „vědeckých“ argumentů na podporu názoru, že my jsme nekonečné (infinite) bytosti, které jsou obdařeny infinitními silami. Holografický obraz může viset ve vzduchu a být viděný ze všech stran. Ty první primitivní hologramy byly použity ve filmu Star Wars.... Pozoruhodná skutečnost hologramu je, že ať už jej rozdělíte na jakékoliv množství částí, každá z nich bude obsahovat celý obraz. Někteří teoretikové tvrdějí, že základní struktura vesmíru a všechno v něm je holografické. Pakliže tomu tak je, potom každý z nás je holografickým obrazem celku, každý z nás mající veškerou moudrost, sílu a poznání které existuje a existovat bude... Deepak Chopra prohlašuje: „Když se prozkoumáte, uvědomíte si, že jsme hologramy všichni jsme hologramy - všechno co existuje mimo nás, je zároveň v nás.“ V žádném případě nás prozkoumání sama sebe nepřivede k poznání, že všechno z vnějšího světa je v nás. Naopak, stačí trochu zamyšlení k závěru, že tento pohled je klamem....

A přesto holografická teorie byla přijata předními vědci, jako je na příklad Brian Josephson, laureát Nobelovy ceny za fyziku. Podle tohoto pohledu, Roberts doufá že prozkoumá celý vesmír od nejvzdálenějšího atomu z nejvzdálenější části vesmíru tím, že se bude dívat na sebe pomocí jógy. Tento názor drží již nějaký čas - na výsledky bádání ještě čekáme.....


A co prohlášení: „Jste bohové?“

Co potom měl na mysli Ježíš, když citoval Žalm 82:6, kde Bůh říká: „Řekl jsem, jste bohové....“ (Jan 10: 34)... Protože zkoušel farizeje v pochopení Božího Slova, nevyslovil příští verš („ale zemřete jako lidé...“) Zní to, jako by „bůh“ a „smrt“ byly příbuzné... Jasně - tím že jim připoměl že Bůh řekl, že už bohové jsou, Ježíš neříká lidem, aby se stali bohy. Musíme se vrátit zpět ke Genesi 3:22, abychom zjistili, kdy a kde je Bůh nazývá „bohy.“ Zde Bůh říká „Hleďme, teď je člověk jako jeden z nás...“

Byl to Satan, ne Bůh, kdo slíbil božství Evě - ne že se stane Bohem, ale že bude „jako bozi“ (Gen. 3:5). A zde je ten chyták! Existuje pouze jeden pravý Bůh! Ti „bozi“ jsou falešní! Jsou pouze nápadníky o božství, Satanovi následovníci, kteří uvěřili jeho slibu. Tyto démonické bytosti jsou uctívány modloslužebníky. Když mluví o tom, „co je nabízeno jako oběť modlám,“ Pavel píše, že „Pohané obětují Ďáblu a ne Bohu.“ (1 Korint. 10:19-20)....

Každý problém dnešního světa lze zpětně stopovat až do Edenu, kde se lidstvo stalo rasou hledačů božství. Dnes máme takových „hledačů“ 6 miliard na Zemi - každý v konfliktu s tím druhým, všichni hledající moc, aby mohli prosadit svou vůli nad druhými!!! Dokud se nevzdáme hledání našeho „trůnu božství“ a nesmíříme se s Bohem skrze Kristovu oběť na Kalvárii, zůstaneme pod Jeho rozsudkem za to, že jsme se připojili k Satanově vzpouře.. Bůh varuje: „Ale Pán (Yahweh) je pravým Bohem. Bohové, kteří nestvořili nebesa a zemi, ti vyhynou ze země a z pod nebes....“

Bůh položil svůj prst na kořen každého lidského problému: Člověk rebel, který předstírá že je bůh, a prohlašující, že může tvořit svou myslí. A Bůh odhaluje tuto lež velmi jednoduše: Zřejmě jsme nestvořili ani nebesa, ani Zemi ale stvořil je On. Ten jediný pravý Bůh prohlašuje nesmlouvavě, že ti, kteří se vydávají za bohy, ale nestvořili ani nebe ani Zemi, vyhynou! A přesto Pavel Crouch prohlašuje: „Pakliže nejsme ‘malí Bozi,’ omluvíme se vám před deseti tisíci krát deseti tisíci u Křišťálového Moře!“ („Praise the Lord“ Newsletter, March 1993)..


Ortodoxní Křesťanství?

Právě tak jako v Katolicismu, srdcem Východní Ortodoxie je výzva stát se bohem skrze církevní rituál a dobré skutky. Ortodoxní teolog, Daniel B. Clendenin vysvětluje, že v ortodoxní teologii, „je zbožštění konečným cílem Božího stvoření.“ Cituje ortodoxní svaté v tom smyslu, že „se stáváme bohem skrze spojení s Bohem vírou.“ Tito “svatí“ dále prohlašují že „Věda ticha“ kontemplace a „prohloubení modlitby“ skrze opakované vzývání jména Ježíš, jsou také velmi důležité v získání „božství.“ „Dále se musíme věrně podílet na svátostech.“ Dále: „Držet Boží přikázání je nezbytné: Finálně dělají boha z člověka .. zbožštění, pro které jsme byli stvořeni...“

Zbožštění je dlouhotrvající proces, ve kterém jsou jak církev, tak i kněžstvo životně důležité. Spása milostí skrze víru je vášnivě odmítána. Poukazujíc na souhlas římského Katolicismu s Východní Ortodoxií v tomto bodě, papež Jan Pavel II. ve své oslavcované knize „Crossing the Treshold of Hope.“ vysoce oceňované evangelickými vůdci, vysvětluje že „spása a zbožštění“ jsou „konečným cílem“ života člověka. „S Bohem, člověk „tvoří’ svět,“ s Bohem „vytváří člověk svou osobní spásu. Zbožštění člověka přichází od Boha.“ (Jeho Svatost Jan Pavel II., 94)

Campus Crusade for Christ“ přijímala Katolicismus a Východní Ortodoxii, jako pravé Křesťanství. Bývalý člen štábu, který se stal ortodoxním knězem, svědčí: “Během dva a půl roku, kdy jsem byl ve štábu (Campus Crusade), jsem se plně účastňoval v blízké ortodoxní faře „Svatého proroka Eliáše. Campus Crusade mě podporoval.“ Frank Schaeffer, syn Francise a Edith Schaefferových, věnuje tento příběh své konverze na Ortodoxii některým členům Campus Crusade, kteří jsou dnes ortodoxní kněží, které on ortodoxní církvi představil. (Frank Schaeffer, Dancing Alone: The Quest for Orthodox Faith in the Age of False Religion,“ 1994)....

Schaeffer to ukazuje dostatečně jasně, že evangelická víra, ve které ho rodiče vychovali, musí být odmítnuta jako falešné náboženství, aby mohl přijmout katolicko/ortodoxní víru. Schaeffer nyní nazývá protestantské „znovu-zrozený“ „bezvýznamnou kouzelnou pilulkou pro řešení hříchu.“ Říká, že nejsme spaseni „vírou, že Kristus zemřel na kříži za naše hříchy, ale bojem stát se jako Kristus.“ ... Jsme postupně spaseni tak, jako jsem zbožštěni...“


Nezávislot a moc od „boha tohoto světa.“

Satanova primární taktika ve vzpouře proti Bohu není ateismus, ale falešné náboženství. Satanovo zvolání „budu jako Nejvyšší“ připouští existenci Boha, ale vyzdvihuje sebe na stejnou rovinu s Bohem. Satan se, ve skutečnosti, stal „bohem tohoto světa.“ (2 Korint. 4:4) Satan zničí mnohem více duší svodem za pyšnou mocí, než když je stáhne do bahna neřestí... Nesváděl Evu alkoholem nebo bestialitou, ale ambicí stát se bohem.. Satanovým cílem není dokázat, že Kristus nikdy neexistoval. Jeho přáním je, aby lidé zbožňovali Antikrista. Perverze „Křesťanství“ je jeho zbraní...

Ano, je ponižující připustit že jsme hříšníci, pochodující k věčnému soudu z rukou Boha, a totálně neschopní a nehodní se zachránit, či si vysloužit spásu. My musíme akceptovat spásu jako dar Boží milosti. Tak praví evangelium. Ovšem, mnohem atraktivnější je následující koncept, přijatý mnoha skupinami, kteří jsou spojeny v síti „globálních občanů Nového Světa.“ Čtěte: „Ti, kteří hledají spasitele mohou jej naleznout, podívají-li se do zrcadla. Učiňte svou část v pomoci lidem, aby rostli tím,. že je budete učit praktickou spiritualitu, a oni si uvědomí, že spasitel a osvoboditel leží v srdci každého z nich.... A potom, až každý uvolní radiantní energii a poletí na křídlech Lásky, všechny věci budou nové. A to je praktická cesta spásy....“ (John Randolph Price, „Practical Spirituality“).....

Výrazy jako „spasitel“ a „vykupitel“ jsou vypůjčená z Křesťanství. Dostaly ovšem zcela odlišný význam stojící v jasné opozici k biblickému evangeliu Ježíše Krista. Margaret R. Storz z „Science of Mind Practitioners“ píše: „Úkol každého z nás, v životech těch, kteří se cítí bezmocní, je pomoci jim, aby si uvědomili svou vlastní sílu v sobě .... aby začali objevovat, že skutečně mohou cokoliv „dekretovat“ a že se to stane..“ (Margaret Storz, „The Principle in Practice“ 1986)...

Prorok Jeremiáš řekl ale něco jiného: „Kdo řekne a stane se, pakliže to Bůh nepřikázal? (Pláč). Nikde Bible neučí, že by si kdokoliv mohl „nadekretovat“ co si přeje a uvedl to v realitu pomocí nějakého „univerzálního zákona, Pozitivním Myšlením, či Pozitivním Vyznáním!“ Tato lživá iluze je přesto přijímána všemi okultními systémy a dogmaticky učena Haginsi, Copelandy, Cho-mi, a jinými osobnostmi z Pozitive Confession kruhů....

Chci být nezávislý na lidech i okolnostech,“ říká Deepak Chopra. „Chci, aby má realita byla orchestrována z mého nitra.“ Ale ani on, kdo učí tento nesmysl jiné, není schopný aby tyto teorie pro něj „fungovaly“. Chopra, jako každý jiný, je ohrožován vnějšími problémy, které ho přivádějí z míry. Podal žalobu na 10 milionů dolarů proti lidem, kteří ho měli údajně pomlouvat. Později řekl: „Možná, že jsem měl být osvícený natolik, abych mohl říci, že je to všechno jedno...“


Co je zdrojem té síly?

Lawrence LeShan „pracoval s médiem Eileen Garrettovou a opakovaně pozoroval, jak produkuje paranormální jevy i za nejpřísnějšího vědeckého pozorování....“ Byl přesvědčený, že Garrettová je „pravá“, ale neměl potuchy co to znamená... Ona také ne... Garrettová se podrobila testům vědců, jak v Paříži, tak i Římě, v Cambridgi i Oxfordu, v Kolumbijské Univerzitě a John Hopkins Medical Center, v zoufalé naději důkazu, že ty „spirituální jednotky,“ které ji v transu kontrolovaly, byly prosté rozštěpení její osobnosti. Všechna evidence poukazovala na skutečnost, že to byly nezávislé osobnosti, oddělené od ní. LeShan řekl: Zde máme jednu z největších médií, které kdy věda poznala, hluboce seriózní ženu, která strávila posledních třicet let svého života v hledání pochopení, co vlastně její mediální schopnost byla, žena, která během těchto třiceti let pracovala téměř výlučně za experimentálních podmínek s kterýmkoliv vědcem, který by s ní pracoval. Říkala pouze, že neví zda její paranormální informace byly odvozené od duchů mrtvých či od telepatie..... (LeShan, Science)...

Ira Progoff, slavný psychoterapik (a velký přívrženec druhu „informování,“ které vyprodukovalo „God Calling“ podrobil Garrettovou početným testům. Psychoanalyzoval jak „Uvani“, tak i „Abdul Latif,“ (kteří kontrolovali Garrettovou pod hypnózou, a promlouvali skrze ní i proti její vůli) a měl nemálo rozhovorů s dvěma „bohy“ Tacoteh a Ramah, kteří také Garrettovou kontrolovali. Progof dospěl k názoru, že dosáhl „božího principu, který je v každém z nás.“ (Ira Progof , The Image of an Oracle, 1986)...

Eileen Garrettová byla posedlá mnoha duchy, kteří dokonce použili její hlasivky aby promluvili starodávným jazykem, který ona neznala. Věříme, že na základě lží, které propagovali, jsou právě tak jako ostatní „jednotky“ démoni kteří rozšiřují satanické lži. Klasický hororový film „The Exorcist“ je založený na skutečné události, jednající o démonické posedlosti, která vznikla používáním „Quija“, kterou J.B.Rhine důkladně prošetřil a prohlásil, že to byl ten „nejpůsobivější poltergeist zjev, který kdy on viděl.“ Tato možnost je ovšem něco, co parapsychologové čelit nechtějí....

Démonické „jednotky,“ které se snaží získat kontrolu nad lidstvem tím že nabízejí „psychické“ síly se budou vydávat za kohokoliv od duchů mrtvých k „Ascended Masters,“ od Univerzální Mysli k „Vyššímu Já.“ Ovšem nakonec by chtěli aby každý uvěřil, že jsou produktem lidské mysli. Dříve jsme se zmínili o mukách, které prožíval Jimi Hendrix když se domníval že je posedlý démonem. Přesto nemohl uniknout lži, která byla v jeho mysli. Řekl: „Věci jako čarodějnictví, což je forma výzkumu, byly zakázány a nazvány zlem. Je to proto, že lidé se bojí odhalit plnou sílu mysli...“

Pochopitelně, žádný parapsycholog si nepředstavuje, že lidská mysl, jednající na „vlastní pěst,“ má nekonečnou sílu. Je zapotřebí spojenectví. Dokonce i LeShan nebo Progoff připouštějí, že Garrettová musela použít nějakou Univerzální Mysl či Vědomí, nebo nějakou Univerzální Sílu.

Manifestace psychických sil vedla dokonce i ateisty k víře v nějakou „vyšší sílu,“ nebo „univerzální vědomí,“ kterého je buď lidská mysl částí, nebo se může „napojit“ a používat zdroj podle své vůle... Psychiatr a psychický badatel W.E.R. Mons ji nazval „Psychická Síla.“ (W.E.R. Mons, „Beyond Mind“ 1985)... Domnívá se že existuje mimo lidskou mysl, ale na lidskou mysl živě reaguje. Mons byl přesvědčen, že tato Síla nebyla „nebeským monarchou Církve, ani Bůh Stvořitel Starého Zákona. .... Bůh nestvořil člověka, ale lidstvo stvořilo Boha.

Psychici a badatelé mají občas neuvěřitelné úspěchy, jindy opět neúspěchy; tak nějak nejsou schopni vyřešit podstatu síly, kterou hledají... Je zřejmé, že psychická síla nikdy nebude pod psychickou kontrolou, ale bude kontrolována někým jiným... My jsme přesvědčeni že tato jednotka, skutečnost, bytost (na bási konkluzivní evidence) je Satan, a že on sám uděluje paranormální síly pouze za účelem prosazování svých cílů...

Satanovi je zcela lhostejné, zdali člověk věří že získává tuto sílu ve spojení s nějakou Univerzální Myslí, nebo se spirituálními bytostmi. Každá teorie, která popírá pravého Boha Bible, je přijatelná.... Právě tak člověk, ve své touze po moci se zajímá o vysvětlení - tak dlouho, jak si může hrát na Boha....18. UFO, ETI, a zkušenosti domělé smrti....Mnoho nejlepších vědeckých mozků předpokládá, že inteligentní život existuje .... skrze celý vesmír ... že některé životní formy s námi mohou komunikovat.

Ten nejlepší způsob, a možná pro nyní - ten jediný způsob jak s nimi komunikovat je v rámci pozměněného stavu vědomí.....

- Robert Masters a Jean Houston -Jsme na prahu hlavního průlomu v meziplanetární komunikaci. Už to není záležitost pouhých dohadů zda „tam“ někdo je, ale jak otevřít první meziplanetární dialog. Pracujeme ve dne v noci, jak tak prosíváme data.....

- Sovětský astronom Mirzojan -V dubnu 1996 přejmenoval guvernér Nevady, Robert Miller Státní Dálnici 375 na „Mimozemskou Dálnici,“ protože zde byly tak časté zjevy UFU. S hlediska občanů, vláda v tomto ohledu (UFO) už po padesát let zcela mlčí, zdá se udržovat přísné tajemství a někdy disinformuje. Zde je velká individuální výzva pro každého z nás.....

- Conference „When Cosmic Cultures Meet “ -Naslouchal jsem generálovi, který vedl agenturu v US Air Force, a který mi řekl o svém styku s mimozemšťany... Obědval jsem s bývalým pilotem CIA, který mne ujistil, že mimozemšťané jsou skutečně zde, zcela živí, ve velkém počtu, a že tajně pracují s našimi vědci .... Jiný člověk, bývalý důstojník Naval Inteligence mně prozradil, že byl jednou přiřazený ke skupině, která měla informovat tři admirály o tajné smlouvě, která existovala mezi US vládou a těmito mimozemšťany, kteří žili uvnitř našich nejtajnějších vojenských zařízeních.....

- Jacques Vallee, astrofyzik a jeden z nedůvěryhodnějších vyšetřovatelů UFO)....Vojenští „remote viewers“ zaznamenali určitou skupinu Marťanů, kteří vypadali jako šamani - dost zlověstní - kteří se zdáli mít schopnost oddělit své spirituální vzezření od svých fyzických těl, aby mohli navštěvovat shromáždění s bytostmi svého druhu. Poctivě řečeno, toto zcela vystrašilo US vojenské úřady.....

- Profesor Courtney, remote viewer -Nic nás nemůže udělat sťastnějšími než to, co se připravujeme udělat. Nikdy jsme neměli žádné pochyby. Bude to nejšťastnější den našeho života. Tak dlouho jsem se na to už těšil.....

- Členové „Heaven´s Gate“ kultu v natočeném proslovu na rozloučenou -Pakliže člověk je produktem univerzálních vývojových sil, potom, teoreticky, by měl být inteligentní život na dalších početných planetách po celém vesmíru. Jestli život na Zemi povstal náhodou, potom mohl náhodou povstat také jinde. Nedávný dopis editoru „Time“ píše: „Zdravý rozum a matematika nám diktují, že ve vesmíru, který obsahuje triliony hvězdných systémů, podmínky pro vznik života mohou být vzácné - a přesto se to mohlo odehrát milionkrát. Když se to stalo zde, můžeme si být jisti, že se to stalo i jinde.“ (Annie Gotlieb:In the Cosmic Neighborhood).. Ovšem, jak už jsme ukázali, matematika dokazuje, že život náhodou nemohl vzniknout nikde...

Evoluce byla centrální v náboženství členů „Heaven´s Gate.“ Tito inteligentní a talentovaní lidé byli přesvědčeni, že sebevražda jim pomůže k reinkarnaci do nových těl, na vyšší evoluční rovině. Pakliže je evoluce pravdivá, potom musí existovat někde vyšší životní formy. Evoluce mohla probíhat na jiných planetách o deset miliard let dříve než na Zemi....

Robert Jastrow (bývalý ředitel Goddardova Ústavu pro Studie Vesmíru) předpokládá, že některé inteligence (ETI) se mohly vyvinout tak daleko za člověka, jako je člověk za červem.... Jejich neuvěřitelné síly by z nich učinily v očích člověka bohy, před kterým by člověk padl na zem a uctíval je.. Pakliže tedy, tito nás jednou objeví, budou přátelští? Taková otázka by měla každého evolucionistu vyděsit.... President Reagan navrhnul, že taková příma hrozba by mohla spojit všechny obyvatele Země za účelem vzájemné obrany. Ovšem, každý tvor, schopný cestovat tak úžasné vzdálenosti, by byl tak daleko nad námi, že by jakákoliv obrana byla nemožná. A tím se známý film „Independence Day,“ kde se pozemšťané brání invazi z vesmíru stává fraškou......

Dosáhnout v našich raketách ty nejbližší hvězdy, by trvalo 90 tisíc let! Naše Galaxie měří asi 100 tisíc světelných let napříč, další nejbližší je asi 1 a půl milionu světelných let vzdálená. Prozkoumat jedno procento naší Galaxie by raketám Pioneer nebo Voayager 2 miliony let! Jacques Valleee tvrdí, že „prostor je možno složit, a tak cestovat téměř okamžitě od jednoho bodu vesíru k druhému.“ (Jacques Vallee, Revelations).. Toto je nedokázaná teorie - a určitě za hranicí našich schopností. ETI (extra-terrestrial-inteligence) která je schopna dosáhnout Země, by byla tak vyvinutá nad námi, že se o obraně nedá ani hovořit....

Mezinárodní konference „When Cosmic Cultures Meet“ se uskutečnila ve Washingtonu D.C. během 27-29 května 1995. Jednala o tom, jak se chovat při případném střetnutí s ETI. Tento autor (Dave Hunt) byl jediným mluvčím, který poukázal na absurnost této možnosti. Myslet si, že bychom mohli vůbec cokoliv vyjednávat! Neměli bychom žádnou obranu proti zbraním takových bytostí, žádnou základnu pro vyjednávání, žádný důvod pro naději na smilování, mnoho důvodů pro strach....

Proč by takové vysoce vyvinuté bytosti měli s námi - „červy“ - jednat jinak než podle jejich sobeckých zájmů? Není žádná evidence, že evoluce produkuje laskavost - i v těch nejvyšších formách, ale právě opak! Jakýkoliv druh nepřežívá příliš dlouho tím, že jedná milosrdně s druhými. Tito ETI by - pravděpodobně byli ještě více egocentričtí, než my! Jistě, mohli by si z nás ponechat jako domácí „miláčky“ nebo otroky, ale jejich roboti by jistě byli mnohem výkonnější s menší údržbou - tak k čemu udržovat lidskou rasu?