Svod křesťanství 3

KLESÁ POD VLASTNÍ TÍŽÍ. 


Přesto že toto povolání, jak Dorothy Tenneov popisuje v "Psychoterapy, the Hazardous Cure", klesá pod váhou vlastní neefektivnosti, a dělá poslední pokusy aby našla důvod pro svou existenci, přesto prosťoučké publikum a vládní agentury, které existují pro jediný účel: vlastní existenci, podporují tento růst. Nikdo tomu nevěřil s větší naivitou než vedoucí křesťanských církví, kteří nejenom pozměnili svou teologii podle psychologie ale poslali to "dál", na své ovečky. 

Psychologické katedry při křesťanských univerzitách a seminářích jsou nyní tak rozšířené a tak zaběhnuté s celými štáby pastorů a jejich pomocníků - všichni s diplomy z psychologie - všechno tak ohromné, že se zdá být příliš pozdě - celý ten příliv obrátit.... Psycholog Roger Mills ve své knize píše:"Dnešní pole psychologie je dokonalý zmatek. Technik, metod a terapií je tolik, kolik je terapistů. Já sám osobně jsem byl svědkem, jak terapisté přesvědčili své pacienty, že za všechny problémy mohou jejich matky, hvězdy, bio-chemické uspořádání, dieta, životní styl a - dokonce i karma jejich bývalých životů".(Roger Mills, "Psychology Goes Insane, Botches Role As Science" 1980). 

Na psychoterapickém trhu je asi 200 různých léčebných přístupů, a víc jak 10 tisíc specifických technik pro pacienta k dostání.(Martin & Deidre Bobgan, "The Psychological Way/ The Spiritual Way", 1979). Většina z nich je v kontradikci k té další... Kromě toho, že je na hony vzdálená od toho aby Křesťanům pomáhala (jak o sobě prohlašuje) psychologie je ve skutečnosti náboženstvím, které s Křesťanstvím soutěží. Jerome Frank prohlásil, že "psychoterapie se podobá náboženství".(Jerome Frank, "Mental Health In a Fragmented Society", 1979). 

Jolan Jacobi, jeden z Jungových nejlepších studentů tento fakt přiznává a říká, že "Jungova psychoterapie je cestou hojení a cestou spásy ... vede jednotlivce k jeho spáse a duchovní cestě". (Jolan Jacobi, "The Psychology of C.G.Jung" 1973). Lance Lee nazývá psychoanalýzu "náboženstvím schovaném pod terminologií vědy" a "náboženskou náhražkou jak pro psychiatra, tak i pro pacienta" (Lance Lee, "American Psychoanalysis:Looking Beyond the Ethical Disease", 1980). Paul C.Vitz, profesor psychologie při New York University, hovoří o Jungově konečném cíli "sebe-uskutečnění" (self-realization) a cíli Abrahama Maslowa "sebe-zkonkrétnění" (self-actualization) že to jsou - každý z nich - "světskou formou spásy" (Christian Vision: Man in Society, Paul C.Vitz, "A Covenant Theory of Personality: A Theoretical Introduction"). 

William Kilpatrick, který si nakonec uvědomil, že jeho láska k psychologii jej vede od biblického Křesťanství, píše: "Navzdory stvoření skutečné armády psychiatrů, psychometrů, poradců a sociálních pracovníků - nenastal žádný pokles duševních nemocí, sebevražd, alkoholismu, návyku na drogách, zneužívání dětí, rozvodů, vražd a všeobecného zmatku. Navzdory tomu, co by člověk měl očekávat ve společnosti tak pečlivě analyzované a "ošetřované" duševními experty, vzrůst výše zmíněných kategorií je ve stálém růstu... Někdy se zdá, že je přímý poměr mezi zvyšujícím se počtem pomocníků a těmi, kteří pomoc potřebují. Jsme nuceni se zabývat možností, že psychologie a příbuzné profese navrhují řešit problémy, které sami pomáhají tvořit". (William Kilpatrick, "Psychological Seduction"). 

STAVBA NA PÍSKU. 

Je nepochopitelné: Přes zničující evidenci že psychoterapie je pseudo-vědou plnou kontradikcí a zmatků, největším snem většiny křesťanských psychologů je - spojit jí s Křesťanstvím. Organizace jako "Christian Association for Psychological Studies" a magazínů jako "Journal of Psychology and Theology" - právě tak, jako mnohé knihy propagují tuto možnost. Nejenom, že Freudovi nástupci modifikovali své původní teorie mnohokrát, právě tak jako Freud kdysi během svého života, ale jeho myšlenky byly podrobovány kritice po celý jeho život (Paul Vitz, "Psychology As a Religion: The Cult of Self-Worship, 1977).... 

Nositel Nobelovy ceny Richard Feynman říká, že "psychoanalýza není vědou" (Richard Feynman,"The Feynman Lectures on Physics", 1963). Paul Vitz kritizuje křesťanskou tendenci "nakupovat za mnoho a prodávat za málo", co se týče sociální vědy, aby adoptovali populární myšlenkové směry v době, kdy sekulární profesionálové počínají tyto trendy podrobovat vážné kritice. Vypadá to jako že nastupují na vlak, který už pomalu zastavuje.... Karl Popper, který je považovaný za největšího žijícího filosofa vědy, řekl, že Freudovy teorie "i když se vydávají za vědu, mají více společného s primitivními mýty než s vědou - podobají se více astrologii, než astronomii" (Karl Popper "Scientific Theory and Falsiability"). 

E.Fuller Torrey prohlašuje:" Techniky (metody) používané Západními psychiatry jsou - s několika vyjímkami - na přesně stejné vědecké úrovni - jako metody užívané čarodějnými doktory". (Fuller Torrey,"The Mind Games: Witchdoctors and Psychiatrists",1972). Arthur Shapiro, profesor psychiatrie Mount Sinai School of Medicine který nazývá psychoanalýzu "míchanici - letkvar mysli řekl: "Právě tak, jako "pouštění krve" bylo možná placebo metoda minulosti, tak psychoanalýza - a její "potomci" jsou to nejvíce užívané placebo, našeho času, které samo o sobě nemá žádnou cenu, ale uživatel věří, že má. (Interview with Dr. Shapiro). 

ORWELLOVSKÝ ZLÝ SEN. 

Člověka ohromuje, když si uvědomí, že diskreditované teorie, na kterých psychoterapie spočívá - vytváří nejenom bázi pro kvetoucí praxi inner healing a křesťanskou psychologii, ale také pro nové evangelium "sebesmu", který svádí Křesťanstvo více, než cokoliv jiného v historii. Tento nahý císař, kterému se dnes církve klaní není už tím zranitelným starým hlupákem z pohádky "Císařovy nové šaty", ale je to zlý a krutý tyran.. Zdá se, že bez nějakého zázračného zásahu, důsledky jak pro svět, tak i pro Křesťanství jsou odstrašující mimo naší schopnost všechno domyslet! psychologie na církve se etabloval na stejné falešné bázi jako na svět: že si zaslouží autoritu diktátora tím, že je vědou lidského chování. Tím, že přijala jeho falešné pověřovací listiny, společnost už není schopná omezit její moc. Trend již počal. 

Jonas Robitscher, psychiatr a právník, nám připomíná: Naše Kultura je prosáknutá psychiatrickým myšlením. Psychiatrie, která s počátku měla za úkol péči o nemocné, se roztáhla a zahrnuje každého. Vykonává autoritu nad celou populací metodami, které jdou od nucené terapie a vyžadovanou kontrolu až po rozvoj myšlenek a prosazování hodnot"...(Jonas Robitscher, "The Powers of Psychiatry", 1980). 

Pravda, zdvihlo se mnoho hlasů na protest proti předstírání a hanbě psychoterapie, ale nebezpečný klam roste. Je už dnes mnohem horší, než ta povídka o císařových šatech. Dnes existují miliony psychologů, psychiatrů, sociologů, psychiatrických sociálních pracovníků, universitních profesorů a vládních agentur "ad infinitum", jejichž živobytí závisí na této lži, takže je velmi nepravděpodobné, že by tento trend mohl být obrácen... Stanford University Alumni Association vydalo zajímavou sbírku písemnictví od expertů, kteří zkoumali otázku, zda jsme, v roce 1984 zůstali pozadu, nebo předběhli scenário George Orwella. Některé závěry byly hrůzné. Poukazovaly na zneužití psychiatrie v bývalém Sovětském Svazu a bylo poukazováno na skutečnost, že takové strašné možnosti existují i ve svobodné společnosti. 

Philip G. Zimbardo poukázal na zásluhu George Orwella, že viděl potenciální moc profesionálů, které společnost pověřila, aby intervenovali v životech občanů "pro jejich vlastní blaho". Zimbardo prohlásil, že "Orwell se sotva dotknul povrchu toho, co je v roce 1984 zcela evidentní". Pokračuje: "V nové ideologii intervence - namísto potrestání, mučení, vyhoštění a dalších triků v arzenálu tyrana, vidíme nové triky: intervence jako terapie, výchovy, sociálních služeb, reformy, přeškolování, a rehabilitace. V kritickém útoku na roli zřízeních duševního zdraví jako "Nová Strana" v našem "1984" investigativní žurnalista Peter Schrag varuje před zákeřným nebezpečím, které se skrývá za přijetím této zdánlivě blahodárné ideologie bez zkoumání. (Stanford Alumni Association, "On 1984", 1984). 

Ovšem ani Zimbardo, ani Schrag nepoukázali na skutečnost, že se psychologie přestěhovala do říše "ducha" a propaguje šamanské metody, Toto zvětšuje - nezměřitelně - sílu a nebezpečí svodu a kontroly. I tak, Zimbardo chápe tu část, kde psycho-spirituální techniky mysli, mohou hrát roli v zavedení kontroly nad miliony lidí "smrtelnými mesiáši". (Stejný článek). Takoví guru jsou pouhými předchůdci velikého guru - samého Antikrista. Svod přesně sleduje prorokovaný vzor. A stále rostou podobnosti mezi tím, co se odehrává ve světě, a co v Křesťanství. 

Co by se mělo udělat, aby každý se ještě jednou podíval - tentokrát objektivně a kriticky? Ten císař nemá žádné šaty. Je zcela nahý! Ale mnoho respektovaných a upřímných křesťanských vedoucích vynášejí krásu císařova obleku. Těm, kteří žádné šaty nevidí, je řečeno, aby použili vlastní imaginaci. Taková ztráta objektivity otevírá dveře plné síle svodu.... 

BIBLICKÁ SPÁSA. 

Bible jasně učí, že "Kristus zemřel za naše hříchy" (1 Korint.15:3) a že ti, kteří Ho přijmou jako Spasitele a Pána, jsou nová stvoření, pro které všechny staré věci odešly a vše je nové.) 2 Korint. 5:17). O naši minulost je postaráno na bázi naší víry v Boha a dokončeného díla Ježíše Krista na kříži - ne na bázi nějakého psychoterapického procesu, který musíme použít, aby se Boží sliby staly efektivní. Něco, co Bible neučí a ani první učedníci nedělali. Na rozdíl od toho, psychoterapie je založená na tom, že minulost se s námi táhne dále, pohřbena někde v našem nevědomí, kde rozhoduje o našich přístupech a chování. Tato světská forma spásy nabízí psychospirituální rituály, které "vykopou" minulost na povrch a setřou celou tabuli na čisto. Je to - v nejlepším nebiblický přídavek, který odvádí od síly kříže, při nejhorším náhražka světa, která zničí pravou víru v Boha. 

Nepopíráme hodnotu profesionálního poradce pro oblasti denních akcí, které nejsou v Bibli kryté, který nenachází řešení pouze skrze náš vztah k Bohu, ale vždy, když hledáme radu, měla by být stále biblická v tom dosahu, aby nakonec Bible tuto situaci pokryla. Boží Slovo nabízí ty nejlepší rady v každé sféře lidského chování a lidských vztahů. Zatím co Přísloví a Kazatel jednají s takovými problémy přímo, příklady a instrukce dostatečné, aby nás vedly - jsou v celém Písmu. A to je další důvod, proč celá Bible musí být studovaná jako uzavřená jednotka. Obsahuje zdravé morální instrukce pravě tak, jako cenné rady na diety a hygienu... 

Bible samozřejmě ze sebe nedělá učebnici chemie, fyziky, medicíny, výživy, práva, účetnictví, ekonomie a podobně. To nechává otevřené dveře pro pomoc nejenom od právníků, lékařů, účetních a podobně, ale i od kvalifikovaných psychologů, kteří jednají s něčím jako problémy v učení, chování psychopatického nebo alkoholického ať už muže nebo ženy. Ovšem, psycholog, který radí pouze v těchto omezených oblastech a který je prost té celé nákazy falešných předpokladů a praktik, které jsou v celé psychologii, takový psycholog je velmi vzácný. Jsou někteří křesťanští "psychologové", kteří se rozhodli dávat rady pouze podle Písma. Není to však vůbec jednoduché i pro ty, kteří chtějí být striktně bibličtí, aby se oprostili od všech let studií, kde nabrali mylné myšlenky, které mohou nakonec zabarvit jejich výklad Bible, aniž by si to uvědomili. 

Co vlastně potřebujeme je odvrátit se od zaobírání se sebou a obrátit se na Krista. Bůh nás spasil proto, že On takový je a ne proto kdo my jsme, nebo co by z nás mohl udělat. Bůh nás miluje, protože On Láska je - ne proto, že my jsme "pomilování hodní" A to je ta pevná báze naší jistoty. To nové učení, že "Bůh mně ocenil tak vysoko, že za mně zemřel", mně může, s počátku dát větší pocit jistoty, ale ten pocit potrvá tak dlouho pokud ve mně vytrvá tento pocit sebe-hodnoty. Když se obrátím od Toho, kdo mně miluje k sobě jako k objektu své lásky, okrádám se o pravou radost a svobodu, kterou najdu pouze v Něm. Vědět, že Bůh mně miluje ne proto kdo já jsem, ale proto kdo On je, mně dává skutečnou svobodu a dává mi bezpečnou jistotu, jakou mi evangelium "sebesmu" nikdy dát nemůže.... 

Zítra Celý Svět! 

"Obrátili jste se k Bohu od bůžků aby jste sloužili živému, pravému Bohu, aby jste očekávali Jeho Syny z nebes". 1 Tesal. 1:9-10. 

Psaní této knihy nebylo motivováno přáním byt kritický, dělat roztržky, ale postavit se skutečné potřebě, která se ukazovala v záplavě telefonních hovorů a dopisů z celého světa. Některé byly hněvivé, téměř všechny plné zmatku, žádající o pomoc. Máme přání, aby tato kniha sloužila jako odpověď na ty mnohé dotazy, odpovědi na které, jsme mnohokráte nedotáhli do dostatečné hloubky. Je ještě mnoho otázek od zmatených Křesťanů, kteří byli vyškoleni okultními technikami v obchodním světě - dokonce i když byli spojeni s organizacemi, o kterých se domnívali že jsou křesťansky orientované. Věda mysli (mind-science), a PMA metody (od visualizace až po sebe-hypnózu a psychologii sebe-ocenění - a jiné podobné metody prosazované v prodejním průmyslu a výcviku nováčků, vytváří v lidech podivné pocity, ale oni neví proč a chtějí vysvětlení. 

VZRŮSTAJÍCÍ PROBLÉM. 

Potom, co se stali Křesťany, mnoho z těch, kteří byli angažováni v New Age, a znají jej dobře, se začínají vyptávat, proč nacházejí ten samý okultismus v církvích a na křesťanské televizi, a proč jen málo pastorů se zdají být ochotní, tento problém konfrontovat... 

Stále se zvyšuje podezření průměrných Křesťanů, že většina křesťanské televize je kontrolovaná hrstkou lidí, kteří mají poslední a rozhodné slovo k programům. Mají velikou moc a vliv, ale jsou izolovaní od jakékoliv opravy od lidí, kteří vlastně křesťanskou televizi svými příspěvky umožňují. Tito lidé neodpovídají nikomu kromě sebe. Ta stejná situace je v rostoucí síti křesťanského satelitního vysílání. Typický je následující dopis od ženy která vyslovuje své obavy o učení, které přichází do církví satelity: "Dělávala jsem karate, levitovala fyzické předměty tím, že jsem "promítala" energii skrze mé ruce, četla jsem "aury" ("záření", které nás údajně obklopuje), jednou mně ta "síla" téměř usmrtila. Nevidím přílišný rozdíl mezi tím a tím, co (jmenuje některé charismatické vedoucí) oni učí. Neotevírá to dveře církví něčemu, co by tam nemělo být? Hodně se mluví o znameních a zázracích, ale já vím jako fakt, že někteří lidé, kteří byli údajně "vyléčeni", vyléčeni nebyli. Nechci opustit naší církev, ale cítím, že nemá pravdu" (dopis založený). 

Nástroje pro porozumění a vyhnutí se tomuto rostoucímu svodu by měly být dodány místní kongregací. Bohužel, místní církev občas propaguje šamanství. Následující výňatky jsou z dopisu, který napsala majitelka křesťanského knihkupectví, jejíž manžel je chirurg: "Upřímně řečeno, když jsem poprvé četla "Peace, Prosperity and the Coming Holocaust", shledala jsem to zajímavým, ale tak nějak ode mně vzdálené. Později náš (United Methodist) pastor vedl celou kongregaci v provádění imaginace ("Zavřete oči...uvidíte Ježíše jak přichází skrze dveře..") Poznala jsem to a neúčastnila jsem se.... Nedávno navštívil (její manžel) seminář v Kalifornii a učení během Nedělní školy, visualizační technika, která pomohla kontrolovat pooperační bolesti. Zeptal se mně, co si o tom myslím. Odpověděla jsem, že to zní jako New Age... řekl mi, že Ježíš používal vedenou imaginaci (guided imagery) v podobenstvích... Můj manžel našel výtisk "New Age Journal" v lékařské knihovně při nemocnici. Byl v něm - bez jakékoliv autorizace. Ten kurs, kterým prošel náš pastor byl vytištěn v tom žurnálu". 

My jsme, bez jakýchkoliv pochyb - uprostřed oživení magie a čarodějnictví v celosvětovém měřítku které nemá obdoby, které má vliv nejenom na každou vrstvu a každý sektor moderní společnosti, ale i na církve. Pod jmény "New Age", "Holistic", "Human Potential" nebo "Consciousness Movement" je srdcem toho, co antropologie nazývá šamanismem. Je to starý okultismus, který zní přirozeně, pozemsky, a tím zdravě. Také je upraven, aby zněl křesťansky. Pokusili jsme se vám prezentovat pochopení různých cest, podle kterých tento klam připravoval svět pro Antikrista - nyní svádí samotné Křesťanství.. 

Náš zájem byl především dokumentovat tu skutečnost, že svod je už všude kolem nás a to nejenom ve světě ale i v církvích... Co se děje, se zdá zapadat do vzoru, který byl prorokovaný pro časové období před příchodem Ježíše Krista pro ty své. Každému by mělo být jasné, že nestojíme tváří v tvář nějakým pochybným učením zde a támhle, ale že je zde rychle se rozšiřující akceptace myšlenek uvnitř Křesťanství, které představují oživení starodávného okultismu a můžete jej vystopovat až zpět ke lži hada Evě v Zahradě Ráje. 

V žádném případě nemáme v úmyslu odsoudit každého, kdo se angažuje v sebesmu a jeho psychologii, visualizaci, úspěch/motivační techniky a nebo jiné pochybné praxe. Ani netvrdíme že křesťanští vedoucí, kteří takové metody navrhují spolupracují vědomě s Antikristem ..... 

Naším zájmem je ukázat že vzrůstá určitá forma svodu, prorokovaná v Bibli, a že nikdo není imunní před tímto klamem a před podvedením druhých. 

MISIONÁŘI JINÉHO EVANGELIA. 

V nedávném vývoji, některé největší a nejmocnější korporace Ameriky, které mají filiálky v mnoha zemích, počali podporovat misionářské snahy ve světovém měřítku. To, co tito průmysloví misionáři přináší světu není ovšem Křesťanství ale Orientální mysticismus který je vylepšení do technik, které mají vylepšit osobní a obchodní výkon. "Ascended Masters from the Temple of Wisdom" kteří k nám přiletěli na astrální rovině, aby informovali svého vyslance Napoleona Hilla o jejich tajné formuli úspěchu. Hill musí být spokojený s tolika učedníky, kteří přišli po něm... 

Kultivovaní, diplomovaní, bohatí noví misionáři dodávají důvěryhodnost, která dělá jejich svůdné evangelium neodolatelné: Jak se stát osobou podle vašeho přání, jak si užít života a hlavně: jak mít úspěch ve všem co děláte. Toto je nový druh obchodníků a průmyslníků, kteří mluví o "planetární jednotě", "bratrství", "starost o ekologii", a "nutnost sdílet naše “know-how” s chudšími národy". Tito se hlavně snaží sdílet psychospirituální technologie mysli, které jak doufají, pomohou aby si všichni uvědomili svou lidskost a udělali ze země ráj.... To všechno zní OK, ale to jsou přesně cíle, které Antikrist slíbí dosáhnout. Jak by mohl člověk pracovat pro nový svět, aniž by spadl do jeho tábora? Odpověď na tuto otázku bude velmi důležitá, pakliže jsme v posledních dnech... 

VYNOŘUJÍCÍ SE ESCHATOLOGIE. 

Vliv nové "Já" psychologie má množství Křesťanů, kteří učí nové evangelium a jejich řady rostou. Místo toho aby přineslo uvědomění si hříchu, představuje Ježíše jako prostředek ke splnění ambicí Hnutí Lidského Potenciálu aby mohli obrátit tento svět do ráje skrze znovunabytí sebe-ocenění. Veliký zájem o záchranu našeho světa před ekologickou katastrofou a nukleární zkázou je jistě zcela legitimní. Ale způsob, jakým má záchrana být provedena, musí být biblický. Pakliže není, Křesťan by se mohl najít jak propaguje humanistickou spásu a možná i spolupracovat se silami Antikrista. Pakliže jsme skutečně v posledních časech, potom výklad eschatologický - to je biblické zobrazení budoucnosti - se stává stále více důležité a i kontraversální ve dnech, které přicházejí... 

Je mnoho skupin, které představují zdánlivě rozličné pohledy na to zda může být svět zachráněn, a pakliže ano, pak jak. Existuje ale jedna myšlenka, na které se všichni ti, kteří se zdají oponovat jeden druhému dokonale shodnou: Tato překvapující soudržnost je vyjádřena v rostoucí opozici k tradičnímu fundamentálnímu pohledu, že jediná naděje pro záchranu tohoto světa je zázračná intervence Ježíše Krista. Stále vzrůstající počet křesťanských vůdců odmítá tento pohled a v tom stejném čase odmítají také názor, že Křesťané jsou ve skutečnosti občané nebe a ne tohoto světa, a že Ježíš Kristus "vytrhne svou Církev z tohoto světa. Celá ta idea o povstání a vládě Antikrista během Doby Strastí a víra v Rapture - ať už před, mid a nebo po tribulační upadá v nepřízeň. Pohled více a více Křesťanů na budoucnost světa se začíná podobat pohledu humanistické naděje, že se lidstvo "najde v bratrské lásce" a vytvoří svým potenciálem skutečnou lidskost a osobnost lidstva.. 

Dnes se vynořují v Křesťanství dvě rozdílné skupiny. Jedna se drží názoru že v posledních dnech přichází na Křesťanství apostásie a s ní veliké strasti a Boží soud nad světem. Na nás je, abychom zachránili co nejvíce ztracených než bude pozdě, aby tito získali nebeské občanství.... Na druhé straně jsou Křesťané, právě tak upřímní, kteří vidí hlavní roli Křesťanství v řešení sociálních, hospodářských a politických problémů. I když i oni mají zájem na spasení duší, oni vidí obrácení velké masy lidí jako prostředek pro získání tohoto světa pro Krista. Vzít Satanovi jeho vládu a tím ustavit Království, aby se Kristus konečně mohl vrátit... 

Uvnitř té druhé skupiny existují dvě frakce, jejichž cíle se stále více podobají jeden druhému. Křesťanští socialisté doufají v redistribuci, kde by se bohatí podíleli s chudými - zatím co Křesťané, kteří jsou zaměření na úspěch, jako Positive Confession a Faith Movement by chtěli udělat boháče ze všech... Ze stále více isolovaného koutku varují fundamentalisté, že ani jedno nemá naději na úspěch, protože svět směřuje k velikému trápení, které vyvrcholí Bitvou u Armageddonu. To zahrnuje také návrat Krista aby zachránil Israel a ustavil své Království. Odmítavý postoj k tomuto pohledu stále roste. Opozice vidí toto fundamentalistické scenário jako negativní, něco jako sýčkové předpovídající jen zkázu. 

MŮŽEME ZABRÁNIT ARMAGEDDONU TÍM, ŽE JEJ BUDEME IGNOROVAT? 

Někteří Křesťané mylně předpokládají, že každý, kdo bere Armageddon vážně, je fatalistou, který se odevzdal celosvětové katastrofě a dokonce ho blaží, když vidí znamení, která k němu vedou. Není tomu nutně tak. Kdyby svět tato varování vzal vážně a obrátil se, Bůh by mohl zadržet svůj soud. (Pozn. Překladatel s Davem nesouhlasí z obdobného důvodu jako v předešlé knize "How Close?". Vysvětlení: Boží proroctví se nedají pozměnit proto, že Bůh tuto situaci viděl ve svém nadčasovém pohledu a tak ji předpověděl. Kdyby nastala situace že by "svět vzal tato varování vážně" byl by ji Bůh viděl a nepředpověděl by Dobu Strastí a Armageddon! To, co Bůh předpověděl se stane, protože se to vlastně už - v Boží předznalosti stalo!! Proroctví nelze změnit - Bůh přece nemůže lhát - jen se můžeš pokusit pár lidí zachránit). (Pozn. korektora překladu. To je přece jasné, je to přece pouze hypotetická možnost.)

Bůh tak učinil v minulosti jako na příklad v případě Ninive, které se obrátilo, když Jonáš varoval před přicházejícím neštěstím. (pozn. překladatele: Ninive není obdobný případ. Bůh v Jonáši 1:2 říká pouze že vidí špatnost města. Ale, a to hlavně: Bůh ve svém předvědění viděl, jak se město obrací. Ninive v Jeho nadhledu nebyla v této době zničené. To se stalo asi o sto let později). 

Ovšem, když proroctví o přicházejícím soudu - která jsou jasná a početná - jsou "zametena" církvemi pod koberec, není důvod, aby je svět bral vážně, tím méně aby se obrátil. Odvážíme se ignorovat celé části Bible pro to, že je shledáváme negativními? Armageddon přece nezmizí proto, že začneme všichni myslet positivně! Ať se to naší generaci líbí nebo ne, faktem zůstává, že Bible předpovídá velmi jasnou řečí veliký Boží soud přicházející na tuto zemi a přitom udává důvody pro takový soud. Jak už jsme viděli, Satana bude uctívat celý svět (kromě vyvolených) a jeho muž, Antikrist bude uctíván jako Bůh. Ti, žijící na zemi pod jednou vládou a jedním náboženstvím, pravého Boha popřou a přivedou na sebe spravedlný trest. V té stejné době se jejich zlo ukáže v tom, že se budou snažit zničit Israel a potom jeden druhého u Armageddonu. Ježíš řekl, že bude muset zasáhnout aby zachránil nejenom Israel, ale celé lidstvo. Poctivý pohled na to, co nám říká Bible nás nutí zachraňovat kohokoliv, než bude navěky pozdě. 

ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ - HNUTÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU. 

Dva souběžně probíhající vývoje za posledních dvacet let postavily jeviště pro překvapující partnerství, které se počíná formovat. Na jedné straně to byl nevídaný růst Positivního Duševního Postoje (Positive Mental Attitude - PMA) ve světě. V té stejné době nejrychlejší růst v Křesťanství zaznamenala dvě rozdílná a přesto blízce příbuzná hnutí: Peale/Schuller "Positive Possibility" thinkers, s kořeny v "Nové Myšlence" (New Thought) a Hagin/Copeland "Positive Confession" a "Word of Faith" skupiny, které mají kořeny v E.W. Kenyon, William Branham a "Manifested Sons of God"/"Latter Rain" hnutí. Peale a Schuller jsou již dlouho populárními mluvčími v PMA, a nejsou veliké rozdíly v tom, co přednášejí křesťanskému, nebo světskému posluchačstvu. Spolupráce Křesťanství a světa roste v alarmujícím tempu a dokonce dostala podporu od formace "Success-N-Life Clubs", pod inspirací Roberta Tiltona, novátorského pastora z "Word of Faith World Outreach Center" v Dallasu. Inzerát v Saturday Evening Post,v prosinci 1984 nabízí: 

PRO MUŽE A ŽENY, KTEŘÍ CHTĚJÍ DOSÁHNOUT SVÉHO MAXIMÁLNÍHO POTENCIÁLU. 

Success-N-Life pobočky kvetou po celé Americe tam, kde obchod a vedoucí společnosti plánují vzrušující události pro muže i ženy, kteří chtějí dosáhnout maximum svého potenciálu v životě.... Hlavní mluvčí, zároveň se slavnými umělci, jsou vysíláni satelitem na obrovská plátna pro večerní události a jsou lokalizované po celé Americe. Tyto události vám pomohou chytit a podřídit si vaše nejvroucnější sny jak pro vás, tak i pro vaše rodiny. 

Měsíční klubové schůze, jiné aktivity a dobročinnosti jsou plánované postavit armádu úspěšných a bohatých Křesťanů, kteří budou schopní financovat a i jinak pomoci při převzetí světa pro Krista... Během šesti měsíců od první schůze v prosinci 1984, kolem osmi set klubů bylu založeno po USA a počet stále roste. Mluvčí v té době, vysílaní z Dallasu, byli Denis Watley, Og Mandino a Zig Ziglar. Dnes už není možné popřít spojení mezi PMA úspěch/motivace učení a Positive/Possibility Thinking a Positive Confession Hnutí. Jsou to jen různé variace na to stejné téma - poprvé "prodávané" pod jednou novou viňetou. 

"BOŽÍ" LIDÉ. 

Robert Tilton se stává nejvlivnějším pastorem v USA. Kolem 1400 dalších kongregací (a počet roste), je napojeno přes satelit na jeho kostel v Dallasu, odkud poslouchají zvláštní události, konference mluvčích a učící semináře. V souhlase se svou základní teologií na které stojí Positive Confession Movement jak už jsme viděli, Robert Tilton věří, že člověk byl stvořen aby byl bohem na této zemi, který tuto vládu ztratil a že je to na něm, aby si ji vzal od Satana zpět a tak počal opět fungovat jako bůh. Aby se toto mohlo stát, my Křesťané musíme začít - jak Kenyon učil - "kráčet tak jak Ježíš kráčel, bez vědomí jakékoliv méněcennosti vůči Bohu a mít víru, která by zatřásla světem". (Kenyon, "Blood Covenant"). 

Kenneth Copeland zní jako ozvěna, když prohlašuje: Předáváte (impart) lidství do dítěte, které se vám narodilo. Protože jste člověkem předáváte lidskou přirozenost do toho dítěte.... Bůh je Bohem. Bůh je Duch. A On předal do vás, když jste se znovu narodili - Petr to řekl jasně, když prohlásil : "My jsme účastnými na Jeho Božské Přirozenosti". Tato Přirozenost je věčná v absolutní dokonalosti, a ta vám byla předaná do vašeho "duchovního člověka" právě tak, jako vy jste předali lidství vaším dětem. To dítě se nenarodilo jako velryba. Narodilo se jako člověk. No vy "nemáte" člověčenství - vy jste člověkem. Vy nemáte Boha v sobě - vy jste bůh. (Kenneth Copeland, "The Force of Love" - tape). 

Jak už jsme dokumentovali - toto není přeřeknutí nebo nějaká nová doktrína. Toto je srdcem Positive Confession hnutí dnes. Dá se vystopovat k jiným skupinám v minulosti jako "Manifested Sons of God" a "Latter Rain" hnutí. Najdete v písemnostech lidí jako Kenyon, Branham, a John G.Lake to, co je dnes základním učením Hagina, Copelanda, Capps-e a.t.d. Lake napsal: Člověk není separátní jednotka oddělená od Boha - on je částí samého Boha... Bůh chtěl abychom byli bozi....volá nás k probuzení a k uvědomění si, že ten vnitřní člověk je skutečným člověkem. Vnitřní člověk je tím pravým vládcem, pravý člověk, o kterém Ježíš řekl, že je bohem. (Dr.John G.Lake, ""The God Men and other Sermons" 1976). 

Pastor/autor Earl Paulk je jedním z vůdců tohoto rostoucího hnutí. Paulk říká: "Právě tak jako psi mají štěňata a kočky koťata, Bůh má malé bohy....dokud nepochopíme že jsme malí bozi a nezačneme jednat jako bozi, nemůžeme ustavit Království Boží" (Earl Paulk, "Satan Unmasked", 1984). 


LOGICKÝ DŮSLEDEK. 

Toto je ta lež, kterou Satan podvedl Evu. Prohlásil ji Paulk a jednou, pod Antikristem, ji přijme celý svět. Rostoucí souhlas s tímto poukazuje na to, že se blížíme k hodině, kdy bude Antikrist uveden před svět. Původ této lži z úst Hada v Edenu je tak jasně popsán, a varování před oživením v poslední dny světa tak srozumitelné, že je nepochopitelné, aby někdo, kdo si Bibli přečetl - tím méně Křesťan - by tou lží mohl být podvedený. A přesto se to děje! Je neuvěřitelné že to, co Bible presentuje jako starodávnou lež, je učena a přijata v Křesťanstvu jako nová pravda. Tím stejným způsobem, jak přinesla kdysi lidstvu Pád, v těchto posledních dnech je opět klame. Pakliže bohy jsme - stvoření v "třídě Boha" abychom vládli nad zemí, potom logický závěr je, tuto božskost využít a zbavit svět nemocí, bolesti, chudoby a nakonec samého hříchu! 

Toto byla zpráva přednesená během "Satellite Network Seminar" který jednal o budoucnosti. Bylo to v prosinci 1984 při Word of Faith Outreach Center v Dallasu. Při shrnutí první řeči večera, pastor Tilton řekl: "Seděl jsem zde a nechal si mého ducha naplnit, abych nebyl oslepen přirozenýma očima. Vidím to tak jasně jako vidím toto shromáždění... Jsme mocná skupina a my do Království nedokulháme... když Bůh osvobodil děti Israele, byli naloženi stříbrem a zlatem. ... On nám dal moc vytvořit bohatství a my už dnes vidíme, že se to děje a já věřím, že věřící nebude sedět na zadních místech v autobuse až tam pojedeme. My jsme Spravedlnost Boží. Řeknu vám, Křesťanství prožívá největší hodinu své existence! Řeknu vám: Převezmeme toto město, tento národ a tento svět s dobrou zprávou Ježíše Krista"(Pat Robertson, Richard Roberts, Rex Humbard, Dr.Robert Schuller, "Word of Faith Satellite Network"). 

Je to zneklidňující, když kongregace v Laodiceji, které Kristus praví: "vyplivnu tě z mých úst", je popsaná podobně: "Jsem bohatá a nic nepotřebuji"... To nadšení, že Křesťané převezmou svět se šíří jako lavina. Pro mnohé v Positive Confession představa, že by nás musel Ježíš Kristus přijít zachránit je jako přiznání, že jsme neudělali to, co jsme měli za úkol. A návrh, že Kristus nás vezme k sobě v Rapture, je teorie "útěku" pro toho, kdo očekává, že zde na zemi zvítězí a postaví Království Boha na zemi. 

Earl Paulk prohlašuje: "Když jsme poprvé začali poukazovat na fakt, že Křesťané (pošetile) stáli a zírali do nebe v očekávání nějakého dramatického úniku z této země, někteří začali volat °to je hereze!°.. Ale Slovo dokazuje, že země je Boží a vláda nad ní, to je náš úkol, který musíme splnit. Odhoď tradice a slyš, co ti říká Boží Duch... NEOČEKÁVEJ ZÁCHRANU V RAPTURE! Chceš-li přivést Krista zpět na zemi - ty to můžeš udělat! My to můžeme udělat! Udělej si čas a spoj se s námi-Bůh si mobilizuje armádu" (Harwest Time, June 1984). 

I když se jejich základní víra liší, ti, kteří plánují ustavit dokonalé království před návratem Krista mají cíl, který má blízkou podobu k humanistickým plánům pro spojení světa v lásce, míru a bratrství. Volání po uskutečnění našeho plného potenciálu, tvořit si vlastní osud, pozdvihnout se do nových výšek proti nebezpečí ekologického zhroucení, nebo nukleární zkázy, zachránit náš svět i rasu tím, že postavíme novou vládu - vládu lásky a rovnosti - má univerzální kouzlo. Lichotí to naší pýše když řekneme druhým, že "to můžeme udělat". A když potom tímto budeme demonstrovat, že jsme opravdu bozi - co by mohlo být ušlechtilejší? Komu by se to nelíbilo? 

A tak se to líbilo psychiatrovi jménem Dr. Scott Peck, který se údajně stal Křesťanem při psaní jeho dvou knih (best-sellers) "People of the Lie" a "The Road Less Traveled" které staví Křesťany a ty druhé dohromady ve vzájemném smyslu odpovědnosti za "náš společný osud a budoucnost" Obě tyto knihy se objevily v katalogu "knih roku" evangelikálního magazínu. Výběr knih je volen hlasy evangelikálních autorů, vedoucích a teologů. (Christianity Today,"Is God a Psychoterapist?" 1985). Obě knihy jsou plné nových psychologizovaných spiritualit, které jsou dnes tak populární. Jak jeden čtenář poznamenal: Peck dovolí, aby to co on považuje za psychologickou nutnost, diktovalo teologické pravdy".(Stejný zdroj). Je to tak jasné, jak to všechno zapadá do stejného klamu! 

Peck píše: Nezáleží na tom, jak kolem toho našlapujeme - všichni, kteří mají konečný cíl milujícího Boha a přemýšlí o tom, dojdou k ohromující myšlence: Bůh si přeje, abychom se stali jednou Jím (nebo Jí, nebo Tím!). Rosteme do božství. Bůh je konečným cílem evoluce. Je to Bůh kdo je zdrojem evoluční síly a Bůh je konečným určením. Kdybychom měli věřit, že je možné aby se člověk stal Bohem svou vlastní přirozeností, uložilo by to na nás povinnost se o to snažit... ale my nechceme Boží odpovědnost. Pokud budeme věřit že božství je pro nás něco nedosažitelného, potom se nemusíme starat o náš spirituální růst, nemusíme se snažit dosáhnout vyššího a vyššího stupně vědomí a láskyplné činnosti..(Scott Peck, "The Road Less Traveled", 1978). 

A opět to všechno zní povědomě. Jestliže přiznáme vrozené božství, potom, předpokládaně se postavíme tváří v tvář naší odpovědnosti vyčistit tuto planetu a i naše životy. Nakonec, my za to stojíme, jsme v Boží "třídě" a my to udělat můžeme. Humanisté to tvrdí po léta. Dnes se přidali křesťanští vůdci a říkají totéž ... 

Pakliže ten pravý Ježíš skutečně "uchvátí" v Rapture ty své z tohoto světa (ať už před, v polovině či na konci Doby Strastí), potom ti, kteří budou stát na této Zemi, až potkají svého "Krista" byli zřejmě oklamáni. Ti, kteří visualizují svého vlastního Ježíše jsou připravováni na klam právě tak jako ti, kteří sledují vlastní představy namísto Bible, v očekávání "Krista", který přijde aby převzal nádherné království, které pro Něj vybudovali. 

Bylo by užitečné, kdyby si každý uvědomil, že v Německu třicátých let byli na delší čas povedeni Hitlerem i evangeličtí Křesťané. Začal vypadat jako Antikrist, když už bylo pozdě něco dělat. Jeho veřejné projevy zahrnovaly i slib obnovení "Positivního Křesťanství" v Německu. Hitler přinesl řád, zákon, postavil se rozhodně proti homosexualitě, pornografii, prostituci,. podporoval modlitbu na školách a přinesl mír a prosperitu národu, který se třásl na pokraji zkázy. 


JEDNODUCHOST V KRISTU. 

Ať už je něčí eschatologický (budoucnostní) pohled jakýkoliv, těžko bude správný, pakliže ten či onen nevezme vážně biblická varování, která se týkají jak Božího soudu, který na svět přichází, tak varování před klamem a apostázií posledních dnů. Pakliže je to "negativní", myslet na tyto skutečnosti, potom Ježíš a Pavel, kteří varovali před zkázou a klamem posledních dnů, nám dali příklad. Oni také hovořili o přicházejícím království... Pavel prohlásil, že "člověk jak je, nemůže vejít do království". To znamená že království nemůže být Milenium se všemi "plnokrevnými" lidmi, kteří se budou množit po tváři země - tím méně svět dneška, který by převzali Křesťané. Bible nám říká, že Boží Království je věčné. 

Izaiáš prorokuje, že království přicházejícího Mesiáše, ani míru který přinese nebude konce. To znamená, že opět toto království nemůže být Milenium, protože ta krásná doba míru na Zemi pod Kristovou vládou nejenom končí, ale končí velkou válkou (Apokalypsa 20:7-9). Ježíš jednoznačně prohlásil: Moje království není z tohoto světa". Přesto že Království začíná v srdcích všech, kteří uposlechnou Krista jako Krále, venkovní manifestace tohoto Království nepřijde ve své plnosti dokud Bůh nezničí tento vesmír a nestvoří nový, kam už nikdy nevkročí hřích... 

Bible nás povolává do "toho" Království, které nemůže být zřízeno našimi programy a úsilím, ale do kterého vejdeme skrze odvrácení se od našich pokusů hrát si na bohy. Věčný život je to, co Bůh nabízí rase tvorů, kteří si zaslouží věčný trest a může být obdržen pouze jako nezasloužený dar z Jeho milosti těm, kteří jsou ochotni přijmout Ježíše Krista jako jediného Spasitele a Pána, Toho, který zemřel za jejich hříchy a znovu vstal do života, aby žil svůj život v nich.. 

Toto se může zdát příliš prosté těm, kteří konfrontují svět zmatku a beznaděje a kteří se domnívají, že moderní metody a terapie nedávno vyvinuté tou či onou psychologickou školou jsou nutné v tomto moderním pokročilém věku. A přesto je jednoduchý "recept" předepsaný Bohem v Jeho Slovu - a protože ta původní nemoc se nezměnila, nepotřebujeme žádné moderní léky. 

Co my zoufale potřebujeme je vrátit se zpět k té jednoduchosti, která je v Kristu a upřímně násĺedovali Dobrého Pastýře spíše, než ty, kteří tvrdí, že za Něho mluví.... 

Neber naše slovo, ale ověř si všechno sám! Buď jako Berojští, kteří nepřijali vše, co jim Pavel říkal proto, že byl Velikým Apoštolem pro Pohany, ale "pátrali v Písmu denně, aby si ověřili, zda je to tak, jak Pavel učí".. Každý z nás musíme dojít k vlastnímu pevnému přesvědčení o tom co věříme a proč tak věříme a to na základě samotné Bible, ne proto, že to někdo tak, či onak vykládá! 

Je mnoho relevantních částí Písma, ale tyto dvě jsou zvláště příhodné: Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a ta nás učí, abychom odmítli bezbožnost a světské choutky a žili rozumně, spravedlně a zbožně v tomto věku a očekávali splnění našich nadějí a příchod velkého Boha a Spasitele, Ježíše Krista. Titovi 2:11-13. 

a druhé: 

Víme že Syn Boží přišel, a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali prvého Boha. A my jsme v Něm, protože jsme v Jeho Synu Ježíši Kristu. On je tím pravým Bohem a věčným životem. Děti, varujte se modlářství... 1 Jan 5:20-21. 


Seduction of Christianity 

Konec.

  

 17:46:50 20. 4.1997