Svod křesťanství 2

Obsah

 1. 1 Magie, Scientismus a Křesťanství. 
 2. 2 AROGANTNÍ SCIENTISMUS. 
 3. 3 SCIENTISMUS, EVOLUCE A REINKARNACE. 
 4. 4 NÁBOŽENSTVÍ VE VĚDĚ. 
 5. 5 NÁBOŽENSKÁ VĚDA A ZÁKONY. 
 6. 6 AKTIVACE SPIRITUÁLNÍ SÍLY, KTERÁ FUNGUJE PRO KAŽDÉHO. 
 7. 7 MAGIE, RITUÁL A KŘESŤANSTVÍ. 
 8. 8 TEN SKUTEČNÝ PROBLÉM. 
 9. 9 POKUŠENÍ MOCI. 
 10. 10 POUŽÍVÁNÍ BOHA K NAŠIM ÚČELŮM. 
 11. 11 SMRT MATERIALISMU: ZROD VĚDECKÉHO MYSTICISMU. 
 12. 12 NOVÁ NÁBOŽENSKÁ VĚDA. 
 13. 13 HOLOGRAMY A BOŽSTVÍ. 
 14. 14 "ČTVRTÝ ROZMĚR". 
 15. 15 VISUALIZACE: JAKO SLEPICE SEDÍCÍ NA VEJCÍCH. 
 16. 16 MAGIE MYSLI: SPÍCÍ SÍLA DUŠE? 
 17. 17 STVOŘENÝ K OBRAZU BOŽÍMU. 
 18. 18 PSYCHICKÉ SÍLY OPROTI ZÁZRAKŮM. 
 19. 19 VÁŽNÝ ZMATEK V TERMINOLOGII. 
 20. 20 Vzkříšený šamanismus. 
 21. 21 AGNES SANFORD: "METAPHYSICAL METHOD". 
 22. 22 VLIV AGNES SANFORDOVÉ. 
 23. 23 PANTHEISMUS, JUNGIANISMUS A VNITŘNÍ HOJENÍ. 
 24. 24 BÍLÁ MAGIE MORTONA KELSEY-eho. 
 25. 25 KELSEY A "KŘESŤANSKÝ" ŠAMANISMUS. 
 26. 26 JEŽÍŠ, ŠAMANISMUS, NEVĚDOMÍ A SPIRITUÁLNÍ REALITA. 
 27. 27 ŠAMANISMUS A VISUALIZACE. 
 28. 28 Mentální alchymie. 
 29. 29 TVOŘIVÁ VISUALIZACE. 
 30. 30 VISUALIZACE: STARODÁVNÁ TRADICE. 
 31. 31 ŠAMANSKÉ VISUALIZACE V MODERNÍ ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI. 
 32. 32 FANTAZIE KONTRA VYSVĚTLENÍ. 
 33. 33 CO VIDÍŠ, TO BUDEŠ. 
 34. 34 NĚKTERÉ VÁŽNÉ PROBLÉMY. 
 35. 35 SKUTEČNĚ BOZI? 
 36. 36 Pokřesťanštěné modly. 
 37. 37 NOVÁ MYŠLENKA - NOVÉ OŽIVENÍ. 
 38. 38 SÍLA SAMOMLUVY. 
 39. 39 NOVÁ "VĚDA MYSLI. 
 40. 40 OD SLOV K OBRAZŮM. 
 41. 41 VISUALIZACE BOŽSTEV. 
 42. 42 JAK SE POTKAT S VLASTNÍM JEŽÍŠEM? 
 43. 43 ALE ONO TO FUNGUJE! 
 44. 44 NEBEZPEČÍ MENTÁLNÍHO OBRAZU. 
 45. 45 MODLÁŘSTVÍ A DÉMONI. 
 46. 46 Psychologická spása. 
 47. 47 DUCHOVNÍ VŮDCE JMÉNEM "JEŽÍŠ"? 
 48. 48 PSYCHOSPIRITUALITA NA POCHODU. 
 49. 49 JEN SI PŘEDSTAV! 
 50. 50 JEŽÍŠ, MARIE A DALŠÍ "INNER GUIDES". 
 51. 51 PRIMÁRNÍ KLAM.. 
 52. 52 ZBOŽŠTĚNÍ PROCESU ZRODU. 
 53. 53 FREUDŮV MÝTUS O PSYCHICKÉM DETERMINISMU. 
 54. 54 "ŘEŠÍ" PROBLÉM, KTERÝ SÁM VYTVÁŘÍ. 
 55. 55 Sebe-zbožštění. 
 56. 56 PSYCHOLOGICKÝ SVOD. 
 57. 57 EVANGELICKÝ HUMANISMUS. 
 58. 58 STARÉ A NOVÉ PRINCIPY. 
 59. 59 EPIDEMIE POKORY. 
 60. 60 MÝTUS SEBE-NENÁVISTI. 
 61. 61 ZKLAMANÍ PSYCHOTERAPISTÉ. 

Historik Herbert Schlossberg řekl: "Vyzdvihování lidstva do božství existuje od pradávna - ale jeho vývoj do ideologie, která zahrnuje masy lidstva je rysem doby moderní" (H. Schlossberg, "Idols for Destruction, 1983). 

Mělo by se dodat že vývoj ideologie zahrnující masy a šířící se do Křesťanstva, se zdá být jasným poukazem na blízkost příchodu Ježíše Krista. Pro ty, kteří odmítají "Positive Confession", Satan velmi chytře podává tu stejnou lež v balení, které se bude líbit: je to pseudo vědecký jazyk psychologie. Kouzelníkův vysoký klobouk, ze kterého si mohou křesťanští intelektuálové vytáhnout magické síly mysli, se jmenuje "subconscious" = podvědomí. Toto údajně, drží klíč k zázračnému hojení těla, duše, ducha, mysli a emocí. Satan posiluje svůj slib božství lží, že "všechno co potřebujeme, je uvnitř nás... Jenom vědět jak se napojit na tu sílu... 

Celý ten "guláš" terapií, doporučovaných křesťanskými vůdci, je ochutnáván Křesťany v některé z těch forem - ať už ve světě, či v kongregaci. Hodně vlivu přišlo skrze křesťanskou psychologii a pseudo psychologii "vnitřního hojení" a "hojení vzpomínek". Společným jmenovatelem je "JÁ". 

Ne každý by to identifikoval s přáním stát se bohem, ale je to ta lež, na kterou se chytila Eva. A to nejenom Eva, ale i její potomci. A v jakém rozsahu hledáme svou vlastní vůli, pochlebujeme naším egocentrickým přáním, nebo jak dalece se obáváme - či nejsme ochotní se podřídit vůli Boha - v tom rozsahu se pozdvihujeme na posici bohů, ať už to tak nazýváme, nebo ne... 

Šíří se učení, že my Boha nežádáme - my Mu přikazujeme aby nám dal to, co chceme. Je to naše "božské právo", které nám patří a které máme, pro svou potěchu využít.... Ať už je viněta na balíčku jakákoliv - výrobek uvnitř je ta stejná Satanova "bouda": Odpověď je ve vás!! My to můžeme "udělat", pakliže známe "správné" "zákony" a "principy", které dáme do "pohybu" "vírou"...Konečným cílem je vždy nějaká ta odměna pro to naše "JÁ". Ať už to nazývají jak chtějí - je to stále "Ta Lež", kterou Bible předpovídá v tom smyslu, že se stane "novou pravdou". "Novou pravdou", na které bude postaveno Antikristovo království. Ovšem základ se - eventuálně - ukáže být písek, jenom písek... Z tohoto kořene klamu vyrostl celý strom čarodějnictví. Vyrostl, rozkvetl a nyní dává zlé, otrávené ovoce, které naše generace dychtivě pojídá nejenom s háčkem, ale i s navijákem!!! 


Magie, Scientismus a Křesťanství. 


"Jako Jannés a Jambrés oponovali Mojžíšovi, tito lidé také odporují pravdě" (Timoteovi 3:8) 

"Jeden muž, jménem Šimon který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl lidi v úžas ...říkali: "On je ta Veliká Božská moc".. (Skutky 8:9-10). 

Velmi zneklidňující pro Křesťany by měla být skutečnost, že stále větší počet křesťanských vedoucích učí, že lidem je určeno stát se bohy. Fakt, že tato idea se šíří Křesťanstvem ve stejném čase, kdy je přijímána miliony lidí - prakticky v každé sféře lidské společnosti jako část New Age Hnutí, může být sotva náhoda... Mezitím existují vědci, kteří přidali svá prestižní schválení pro tuto cestu k "božství". Sloučená víra v evoluci a v neomezený lidský potenciál, vede - logicky - k závěru že Bůh, jako Stvořitel neexistuje, a že člověk sám, se - nakonec - může stát bohem. 

Orientální mysticismus, zaopatřuje psychospirituální prostředky pro prožití sebe jako boha, skrze tak zvaný "higher states of consciousness" (vyšší stavy vědomí). Miliony lidí toto prožili pomocí drog a různých forem Yogy a jsou tím zcela přesvědčeni. A nyní, když i věda podpořila průzkum "vnitřního prostoru", se tento klam rozjel naplno. 


AROGANTNÍ SCIENTISMUS. 


Robert Jastrow, jeden z vedoucích astrofyziků ve světě, nabídl populární teorii, že evoluce mohla probíhat na některých planetách o 10 miliard let déle než na Zemi. Tím by bylo možné, že existují bytosti, které jsou asi tak vysoko nad námi, jako my jsme nad červy. Jastrow navrhuje, že kdyby jsme takovou bytost potkali, zdály by se nám být něco jako bozi, s jejich silami všemohoucnosti a vševědoucnosti. (Robert Jastrow, "The Case for UFO's, 1980). A k takovým bytostem - nebo k sobě samým - bychom se měli obrátit pro spásu - ne k Bohu Bible! 

"Toto už není věda", říká historik Herbert Schlossberg "ale arogantní scientismus".(Schlossberg, "Idols")... (Vysvětlení: scientismus je filosofický názor, který absolutizuje vědu a její poznání. Metodologii považuje za nejvyšší formu poznávání). Náboženství scientismu vyžaduje "skok víry", která není podpořena důkazy. Scientismus byl zpopularizovaný lidmi jako Carl Sagan, který má neomezenou víru v to, že Kosmos je schopný vyprodukovat vyšší formy života. Bible takovou víru odsuzuje a popisuje její "věřící" jako hlupáky, kteří vyměnili Boží pravdu za lež a uctívají tvora (či stvoření) více než Stvořitele. (Řím.1:22, 25). 

Populární obraz vědců, jako střízlivých, chladných mozků, kteří zakládají všechno důsledně na solidních důkazech, je bohužel falešný! Schlossberg poznamenává, že "není možné se prostě odvolat ke skutečnosti, protože "factuality" (vlastnost podstaty) nemůže být zkoumána mimo filosofii, skrze kterou jsou fakta vysvětlována. Schlossberg pokračuje: "a nakonec odpadnou pochvy a objeví se ideologické meče". Dokonce i Aldous Huxley připustil, že "věda je "kouzelné zosobnění názorů té či jiné doby profesorů X a Y" (Aldous Huxley, "Brave New World Revisited" 1960) 

C.S.Lewis naznačil, "že celá ohromná struktura moderního naturalismu se vůbec nezdá být závislá na positivní evidenci, ale na apriori metafyzickém předsudku".....a není zkonstruovaná získat fakta, ale zbavit se Boha". (C.S.Lewis, "They Asked for a Paper", London 1962). 


SCIENTISMUS, EVOLUCE A REINKARNACE. 


Zatím co navenek zastávají ateismus, vědečtí materialisté mohou být považováni za polyteisty. Jejich bozi zplodili údajné evoluční procesy a přírodní síly. Bozi, se kterými se - jak doufají - jednou setkají. Dokonce plánují se stát něčím, jako jsou oni. To, čeho se okultista tradičně toužil dosáhnout skrze mystické rituály, to stejné chce vědecký materialista dosáhnout skrze technologii - ovládnutím atomu a prostoru, objevit tajemství života, vymýtit všechny nemoci a nakonec svrchovaně ovládnout všechny síly přírody. Stát se kapitánem svého osudu a vládcem vesmíru.... 

"Hnutí Humanistického Potenciálu" nabízí vzrůstající řadu způsobů a technik, jak převzít kontrolu nad svým vlastním vývojem a tak posunout lidský druh dopředu - ne fyzicky, ale metafyzicky tím, že uvolní síly, které - údajně leží skryté v jiných vrstvách vědomí, o kterých magie vždy věděla, ale které moderní člověk teprve začíná vážně zkoumat. Toto humanistické náboženství, které nahrazuje "JÁ" za Boha a vyžaduje slepou víru v neosobní a nevysvětlitelné síly, které kontrolovaly evoluci v minulosti, ale nad kterými můžeme převzít nyní kontrolu my, se nazývá vědou!! 

Na příklad "Institute For Conscious Evolution" (kursy pro kontrolu nad vlastní evolucí!) nabízí "evolučně poradní služby", ve svém centru v San Francisku, kde jsou k "mání" lekce ve "vědomé evoluci" až na titul M.A. (Master of Arts), nebo Ph.Dr. navzdory faktu, že není nikoho, kdo by byl schopný vysvětlit, či demonstrovat co "conscious evolution" vlastně je! Institute vydává čtvrtletní časopis jménem GAIA právě tak, jako velmi rozšířený New Age Magazín "Common Ground". Dále podporuje semináře, kursy a zvláštní projekty jako na příklad nedávný dar 125 tisíc dolarů na studii "kulturní transformace, které je částí "Earth Community Network" - to všechno ve jménu vědy.... 

Směs z Darwina a Freuda, namíchaná pro bizarní terapii, kterou se Jean Houston pokouší "vytvořit inspiraci pro budoucnost lidské rasy" tím, že si každý z jejích klientů "vzpomene" na dobu, "kdy žil jako plaz, obojživelník či opice". Toto je další ukázka směru, který se "věda" ubírá... Colin Patterson, senior paleontolog Britského Musea Přírodních Věd začal připouštět, že "tvrzení o původu (druhů) neodpovídá tomu, co nám ukazují zkameněliny, ale jsou to vymyšlené pohádky - ne část vědy".(Harper Magazine 1985). 

Stále větší počet vědců je přitahován k "mystickým kořenům evoluce". Evoluce, která má do vědy velmi daleko, byla integrální částí okultního mysticismu po tisíce let a byla považovaná za "hnací mechanismus stojící v pozadí reinkarnace. Tento koncept, v drtivé většině až do nedávna orientální - pomalu a graduálně nahrazuje, kdysi na Západě dominantní víru ve vzkříšení. 

Jak už jsme poznamenali, toto přišlo hlavně skrze "důkazy" pro reinkarnaci. Tyto "důkazy" byly získány v hypnotických regressích do "bývalých životů", provedených mnoha psychiatry..... Člověk se diví, jak mohou křesťanští psychologové a další "odborníci" na "léčení vzpomínek", ospravedlnit propagaci regresse do dětství a až do dělohy, když ta stejná metoda produkuje právě tak živé a skutečné "vzpomínky" na údajné "dřívější životy". 

Při nejmenším stejně tak důležitá je otázka, proč je zapotřebí vyvíjet a honit se za něčím, co by - údajně - udělalo Křesťanství "fungovatelnějším", když tyto metody nebyly známé vítězným křesťanům z minulosti a v Bibli o nich není ani zmínka? Je zřejmé, že by nikdo z Křesťanů o tyto metody zájem neměl, kdyby veliký počet z nich neztratil schopnost, najít radost a naplnění smyslu života v tom, co jsme my Křesťané vždy měli - jistotu Jeho návratu! Znamená to, že dnešní Křesťanství je "chudokrevné" a potřebuje pomoc "z venku", a nebo je to proto, že se biblické Křesťanství už víc neučí, ani nežije .... 

Jako část rostoucího hnutí pro "sebe-zlepšení" , jsou k dostání kazety pro "sebe-hypnósu" za účelem "přeprogramování" podvědomí, pro poznání psychických "sil" a pro "dosáhnutí lepší reinkarnace!" Přesto že se vyhnou tomu, co zahrnuje okultismus a reinkarnaci, Křesťané používají podobné sebe-zlepšovací kazety, které jim byly doporučené v zaměstnání - aniž by si uvědomili satanický vliv, který tyto mohou mít... Jeden z největších distributorů těchto "Human Potential" kazet, je Dick Sutphen. Jeho slova ukazují na typický, rostoucí klam, který je stále považován za vědu mnoha lidmi: 

...pojďme zpátky k začátku... existovala tam nefyzická říše a veliký gestalt energie (gestalt = sdružená fyzická, psychologická, nebo symbolická konfigurace, mající vlastnosti, které nelze odvodit z její části - přeložil bych to podle němčiny na "tvar","formu". Pozn. překladatele). Nazveme tento gestalt Bůh - ale jakýkoliv jiný název je přijatelný....a jak tak gestalt energie, nazvaný Bůh expanduje, buňky uvnitř ohromného těla se rozdělují a pod-rozdělují a při tom vytvářejí novou energii... totiž lidské bytosti jsou ve skutečnosti uspořádaná energie.... Pojmenujme tyto "nové Boží buňky" "nadduše" (oversouls)... Jak se tak člověk vyvinul z opice do lidství, dospěl k bodu, kde mohl podpořit (udržet) svou inteligenci ... tím zaopatřil "nadduši" programovým kanálem k expanzi energie ... všichni jejich potomci si udrží v podvědomí "vzpomínky" na jiný hvězdný systém (či jinou galaxii). Vaše nadduše je v přímé posloupnosti buňek či duší, které vedou zpět k tomu gestaltu energie, kterému říkáme Bůh. Když jste hypnoticky "regressovaný" k vašemu nejbližšímu minulému životu, prožíváte život vaší nadduše"... 


NÁBOŽENSTVÍ VE VĚDĚ. 


Jasná podobnost mezi Sutphenovým okultním vysvětlením lidského vědomí a "kolektivní nevědomí" (collective unconscious) psychologa Carla Junga (kterého mnoho křesťanských vedoucích přijalo) je při nejmenším varováním, že zde něco nehraje! Je zcela ohromující vidět, jak Křesťané, kteří odmítli evoluci, mohou být tak snadno přesvědčeni, aby přijali míchanici Darwina, Freuda a Junga jako přídavek, za účelem dodat to, co původnímu biblickému Křesťanství zřejmě schází! 

Přesto že je dnes podporovaná mnoha vědci, neuvěřitelná teorie o stále vyšší kosmické evoluci, vyplývající z přirozených sil inherentních (vlastních) vesmíru, - tato teorie není produktem vědeckého bádání, ale znovu opakovaná svádivá Satanova nabídka božství, v moderním vědeckém žargonu.... Ti, kteří přijímají a propagují tuto teorii, činí tak na základě náboženské víry, která i tak získala vřelý souhlas moderní vědy, medicíny, psychologie, sociologie a školní výuky. V těchto formách, Křesťané potkávají a i absorbují Satanovu lež - aniž by o tom věděli! 

"Evolucionisté - právě tak jako kreacionisté, se kterými oni velmi často svádí bitvy - nejsou sami nic jiného, než druh věřících lidí" říká Colin Patterson, který nedávno došel k znepokojujícímu závěru: "Už na tom (evoluci) pracuji déle než dvacet let, a neznám o tom ani jednu věc, která by byla pravdivá. Je to dost šokující, když si uvědomuji, jak dlouho jsem byl podvedený". (Harper 1985). Od té doby opatrně připomíná svým kolegům paleontologům, že "tvrzení o původu a vývoji, nejsou aplikovatelná v odkazu zkamenělin". To je ovšem něco, co jeho kolegové slyšet nechtějí.. Vzrůstající počet vědců o evoluci pochybuje, ale tím že odmítli Boha, nezůstala jim jiná alternativa! Je to snad neochota přijmout morální odpovědnost vůči Stvořiteli, která je nutí držet se evoluce navzdory opačné evidenci? 

D.M.S.Watson, popularizátor evoluce na britské televizi (něco jako Carl Sagan v USA), ve svém neobvykle upřímném přiznání, připomněl svým kolegům biologům "obecnou náboženskou víru", kterou všichni sdílí: Evoluce sama není přijímána zoology proto, že by byla pozorovatelná, nebo by se dala prokázat nějakou souvislou evidencí jako pravdivá, ale protože ta druhá alternativa - speciální stvoření, je jasně neuvěřitelná".(Douglas Dewar and L.M. Davies: "Science and the BBC. The Nineteenth Century and After"). 

Ti kteří klečí u oltáře scientismu byli šokováni a i uraženi promluvou Roberta Jastrowa při 144 národní konferenci asociace pro pokrok vědy. Jastrow, ředitel NASA Goddardova ústavu pro studie prostoru, připomněl asi 800 poslouchajícím vědcům-kolegům, že je převážná evidence pro to, že vesmír měl počátek. A to se zdá vyžadovat Stvořitele, přesně tak, jak učí Bible. (Radix, July 1979, Paul Harveson and Walter Hearn, "God and the Scientists; Reflection on a Big Bang")........ 

Jastrow, který je agnostikem, napsal: Astronomové jsou podivně vyvedeni z míry důkazem, že vesmír měl počátek. Jejich reakce podává zajímavou demonstraci reakce vědecké mysli - předpokládaně objektivní mysli - když evidence vede ke konfliktu s články víry jejich profese"... Existuje jakýsi druh náboženství ve vědě: Víra, že každá událost se dá vysvětlit jako produkt nějaké události předešlé.... Toto přesvědčení je porušeno objevem, že tento svět měl počátek, ve kterém známé fyzické zákony nejsou platné... vědec ztratil kontrolu... Pakliže by poctivě přezkoumal implikace byl by traumatizován. Jako obvykle, když je mysl konfrontována traumatem, reaguje tím, že ignoruje implikace..." 

NÁBOŽENSKÁ VĚDA A ZÁKONY. 

A tak v srdci vědy, jak Jastrow připouští, je "náboženství". Tato slepá a nepodpořená víra, že "každá událost se dá vysvětlit událostí předcházející", měla vážné a daleko zasahující následky pro lidstvo. Toto je klasické tvrzení ateismu: Žádný "Bůh" není (a žádný "Bůh" není zapotřebí), pakliže se všechno dá vysvětlit přirozenými procesy, které jsou ovládané vědecky vysvětlitelnými zákony. A přesto někteří Křesťané si vytvořili Boha, který je podřízený zákonům - aniž si uvědomili, že Ho v tomto procesu zničili; protože kdo potřebuje Boha, když se všechno děje podle zákonů, které musí poslouchat i Bůh? Tento pohled se zbavil pravých zázraků (co se zdá být zázrakem, je pouze projev nějakého "vyššího" zákona) a mění modlitbu v techniku na "uvolnění božských sil" tím že sleduje určité principy spíše, než by se poddal Boží vůli, věřil Jeho moudrosti, milosti a lásce. Tato víra, že všechno je řízené vyšším zákonem, odstraňuje Boha úplně pro ateistu, mění Ho na impersonální sílu pro okultistu a přiděluje Mu druhořadé místo těmi, kteří jsou v "Positive Confession". 

Není to pouze víra scientismu, ale je to také základ všech okultismů, kultů Vědy Mysli, Positivního i Možného Myšlení a nakonec i rostoucího hnutí Positivního Vyznání uvnitř církví. Přesto že Kenneth Hagin a Kenneth Copeland jsou nepopíratelnými vůdci v tomto hnutí, Charles Capps je tím populárním učitelem, který dovede tuto teologii vysvětlit nejjednodušími slovy. Capps podává něco, co se zdá být evangelická verze Mary Baker Eddy, zakladatelky "Christian Science" a jejího učení: Ježíš byl pouze "vědec", který jednoduše aplikoval zákony inherentní ve vesmíru a my můžeme "demonstrovat tu stejnou pravdu" v našich životech vědeckou aplikací spirituálních zákonů. Capps napsal: 

"Boží Slovo je spirituální zákon. Funguje právě tak spolehlivě, jako každý jiný přirozený zákon. Slova ovládaná spirituálním zákonem se stanou "spirituální silou", která pro vás pracuje"... Člověk byl stvořený v Boží třídě....spirituální bytost schopná operovat na stejné rovině víry jako Bůh... Bůh uvolnil svou víru do slov ... aby jste mohli imitovat Boha, musíte mluvit a jednat jako On"... 

PŘIROZENÝ SVĚT MÁ BÝT POD KONTROLOU ČLOVĚKA, KTERÝ HOVOŘÍ BOŽÍ SLOVA....Tvůrčí síla plynula z úst Boha a vy... máte tu stejnou schopnost ležící uvnitř vás... Toto není teorie ... to je fakt. Je to spirituální zákon. Funguje pokaždé, když je správně aplikovaný. ... vyznejte Boží Slovo nahlas aby jste se slyšeli... řekl: "Je to vědecká aplikace Boží moudrosti k psychologickému nitru člověka (Charles Capps, "The Tongue- a Creative Force 1976). 


AKTIVACE SPIRITUÁLNÍ SÍLY, KTERÁ FUNGUJE PRO KAŽDÉHO. 

Víra v zákony, které kontrolují spirituální síly které - na druhé straně kontrolují fyzický svět silou, která je inherentní v promluvených slovech, je v podstatě magie, čarodějnictví! Okultisté zastávají přesně ty stejné koncepty jako vůdci Positivního Vyznání. Charles Capps prohlašuje, že "slova jsou nejsilnější věcí ve vesmíru". Máme z toho odvodit, že slova jsou dokonce silnější nežli Bůh? Sám Bůh aktivuje ohromnou sílu, která je ve slovech tím, že je vyslovuje - v tom případě to můžete i vy, poněvadž jste v "Boží třídě". A tak "dostaň to co říkáš" - ať už je to positivní, či negativní, protože slova jsou "nádoby", které mají v sobě spirituální sílu, která se uvolní, ať už mluví kdokoliv! 

Pravá víra roste ze vztahu k Bohu, který nás změní na "přijímače" své lásky, milosti a vůle; tato nemá nic společného s "uvolněním" nějaké "síly",pomocí určitých slov!!! 

Co Jeho slova znamenají pro mně, ať už útěchu či opravu - a jak já je předávám dalším, závisí na mém vztahu k Němu - ne na nějaké síle, která je údajně inherentní některým slovům! Okultista opakuje mantru, což je speciální slovo se "spirituální silou" a cvičí "decreeing", jinak opakování "positivního vyznání", aby "stvořil" to co bylo vyslovené. Sokka Gakkai - jinak běžně známý jako Nichiren Shoshu popěvuje mantru "Nam-myoho-renge-kyo" aby "spojil základní věčnost života s podstatou vnějšího věčného Zákona". (Seikyo Times 1983). Lidé, kteří jsou ve skupinách "I AM", jako "Elisabeth Claire Prophet°s Church Universal and Triumphant" se neschází aby se modlili, ale aby "nařizovali (decree), protože oni věří ve "vědu vysloveného slova, tvůrčí sílu vysloveného slova" (E.Claire, "Prophet Quotes"). 

V kultech "mind-science" se nikdo nemodlí, ale činí "positivní tvrzení" (afirmation), což je přesně to, co také učí "Positive Confession Movement". Kdysi to bývalo vyznání hříchů a odvrácení se od nich. Ovšem dnes jsou mnozí, kteří by to považovali za "negativní konfesi", což je to nejhorší, co podle nich můžete udělat! Dnes by to někteří Křesťané nazvali "modlením se za problém", zatím co my se máme modlit za vyřešení. "Udělej positivní tvrzení". Protože síla je inherentní v samotných slovech, "negativní konfese" (přiznání hříchů), je právě tak silná, jako "positivní". Blízký vztah mezi "Positive Thinking", "Possibility Thinking" a Christian Science by měl být jasný. V kontradikci faktům, presentovaným v Písmu ("smutná je duše má až k smrti" "je li to možné, odejmi tento pohár ode mně".. "ale ať se stane Tvá vůle"... Charles Capps říká o Ježíši něco jiného: "On strávil mnoho času v modlitbách, ale nikdy "nemodlil problém" (nehovořil o těžkostech), ale vždy "modlil řešení" (vždy hovořil positivně). On vždy mluvil o konečných výsledcích - nikdy o problémech. Ježíš nikdy nemluvil o současných událostech - On hovořil o výsledcích, které si přál". 

MAGIE, RITUÁL A KŘESŤANSTVÍ. 

Na rozdíl od biblického učení o milosti, toto trvání na tom, že i Bůh sám musí "pracovat" na každém zázraku v rámci zákonů, které umožňují "napojit" se a využít spirituální sílu podle toho, co si myslíme, mluvíme, nebo konáme je základem všech rituálů okultismu. Když kmenový kouzelník, šáman, podřízne kohouta, stříká krev podle určitého vzoru a odříká nějakou tu formulku, bozi musí udělat to, co je žádáno, protože jsou "vázáni spirituálními zákony" aby tak učinili. Ten stejný sebeklam leží uvnitř každého náboženského rituálu, i když je to konáno ve jménu Ježíše Krista! 

Vedoucí autorita na okult, Manly P. Hall vysvětluje: Ceremoniální magie je starodávné umění vyvolat a kontrolovat duchy vědeckou aplikací určité formule. Čaroděj, zahalený v posvátném šatu a držící kouzelnou hůlku popsanou hieroglyfy, může silou, která je v některých slovech a symbolech, kontrolovat neviditelné tvory astrálního světa...Tajnými procesy ceremoniální magie je možné se dostat do styku s těmito neviditelnými tvory a získat pomoc v nějakém lidském podnikání....... 

V Magii (čarodějnictví) všechno pracuje podle zaběhlých tajných formulek. Tím že zná spirituální zákony, kněz (ať už čaroděj, šáman, kmenový kouzelník a pod.) se stane speciálním médiem, prostředníkem mezi lidem a bohy. Ujednání mezi knězem a duchovním světem se nazývá "čarodějná smlouva". To, co se zdá, užaslým přítomným jako zázrak, je vlastně výsledek "dohody" který, jak se věří, se může uskutečnit jak použitím spirituálních zákonů, které ovládají jak okultistu tak i duchy (kteří "prodávají" moc za lidské duše). 

Bible zakazuje lidem jakýkoliv pokus o kontakt či dohodu se spirituálním světem.(Deuteronomy 18:9-14). Může to vést pouze k neštěstí - i když se, s počátku zdají být hojení, nebo pocity lásky a míru skutečné. Mezi člověkem a duchem ať už andělem čí démonem- není žádný vztah ve smyslu příčina a následek. Tento pohled zlí duchové podporují aby oklamali a zotročili. Nesmíme nikdy zapomenout, že náš jediný přístup k Bohu je jako nehodný hříšník, spoléhající se na Jeho milost a lásku! Cokoliv je ovládáno zákonem, nemůže být milost! Idea "spirituálního zákona, kterému je podřízený i Bůh, je základem všeho okultismu. 

Přes to, že to nemusí mít v úmyslu, učitelé "Positive Confession" často presentují okultní teorie a metodologie v biblickém balení. Biblické učení o požádání, prosbě, nahradila myšlenka, že od Boha můžeme dostat co chceme, budeme-li sledovat pravidla hry. V poukazu na dům, který chtěla koupit, Gloria Copeland vypráví: "Nejdříve jsem si zjistila, zda mám nad tím domem autoritu, právě tak, jako nad penězi, které potřebuji ke koupi toho domu. Řekla jsem "Ve jménu Ježíše Krista si beru autoritu nad penězi, které potřebuji (řekla jsem ten specifický obnos). Poroučím vám, aby jste ke mně přišly (ty peníze), ve jménu Ježíše Krista. Spirituální služebníci jděte, a způsobte, aby přišly" ... Když mluvíme o andělech .. když se stanete hlasem Boha na zemi tím, že vyslovíte Jeho slova, oni se dají do práce! Jsou dobře vyškolení a ví, jak úkol vykonat! (Gloria Copeland, "God's will is Prosperity", Harrison House 1978). 

Nevěříme, že vůdci Hnutí Positivního Vyznání se úmyslně pohybují v čarodějnictví. Ale jejich terminologie, i když zní biblicky, propaguje koncepty, které v nenajdete Bibli, ale v literatuře okultní. Kromě toho, někteří z Hnutí Positivního Vyznání nejenom připouští ale i učí, že metody, zákony a principy, které používají, jsou také využívaná a to úspěšně, okultisty. Nikde Bible neučí, a to ani náznakem, že by Boží lid měl používat stejné metody či síly jako Pohané. Avšak Yonggi Cho nejenom učí, že zázraky se musí podřídit jeho "Zákonu Čtvrtého Rozměru" ale že kdokoliv, okultisty nevyjímaje, může aplikovat zákon čtvrtého rozměru a dělat zázraky (Cho, The Fourth Dimension"). 

Vypadá to jako "temná a světlá strana Síly" (z sci-fi filmu "Star Wars", kde na vesmírnou "Sílu" se mohl napojit jak "klaďas", tak i "darebák" pozn.překlad.). Přes to všechno, pastor Cho nás ujišťuje, že se to naučil od "Svatého Ducha" když se jednou v modlitbě otázal, proč okultisté mohou konat zázraky jako Křesťané. Cho si chválí japonského buddhistického okultistu Soka Gakkai za to, že koná "zázraky" skrze visualizaci "obrazu prosperity" tím, že opakuje a opakuje fráze a "vyvíjí lidský čtvrtý rozměr" a kárá Křesťany že nečiní totéž.... 

Vydavatel "Prophecy & Economics Newsletter", Frank Goines prohlašuje, že "kdokoliv, Křesťan nebo ne může "totálně kontrolovat přísun Božího bohatství, protože existuje zákon Prosperity, který může použít každý... modlitba je vědecká aplikace, která sleduje přesný zákon"... Nový Zákon varuje že čarodějnictví bude oživeno v posledních dnech před Jeho příchodem a že svět odmítne se toho vzdát. (Apokalypsa 9:21, 18:23, 21:8, 22:15). Řecká slova, která jsou zde používaná jsou přeložena jako čarodějnictví. Jedno je "mageia" ze kterého máme slovo magie a "pharmakeia" ze kterého máme slovo "drogy". Čaroděj používá drogy nebo praktikuje Yogu aby dosáhl změněného stavu vědomí a tak se spojil s "duchy", od kterých potom získá "magické" poznání a sílu. 

Toto oživení psychických sil vytvoří falešná "veliká znamení a divy," "která by podvedla - kdyby to bylo možné, i vyvolené" (Matouš 24:24). Ježíš varoval, že budou prováděna falešnými proroky před Jeho návratem. Pavel přidává další poznatek poukazem na to, že moderní tvůrci "zázraků" budou stát proti pravdě svými okultními silami právě tak, jako kdysi ti dva čarodějové faraónova dvora. Ti byli schopní napodobit zázraky, které Mojžíš udělal - do určitého bodu.... Ve fyzické říši sešle Bůh déšť "na dobré i zlé", ale v říši spirituální Boží požehnání a moc je podle Jeho milosti a jsou vyhražené Jeho vlastním, které žijí vírou a v poslušnosti Jeho vůle. Cokoliv co je spirituální podstaty, co může - zdánlivě - být vytvořeno ne-křesťany, je Satanův podvod a nemá to nic společného s jakoukoliv legitimní silou, kterou Bůh člověku dal.... 

TEN SKUTEČNÝ PROBLÉM. 

Robert Jastrow pojmenoval víru, že každá událost je výsledkem události předešlé (a všechny ovládané vědecky vysvětlitelnými zákony) je "vědecké náboženství". Je zřejmé, že v naivní úctě k vědě a slabosti pro "úspěch" mnoho vedoucích v církvích je svedeno do pokusu, udělat Křesťanství "vědeckým". Pakliže všechno je částí procesu "příčiny a následku", který je ovládaný fyzickými a spirituálními zákony, potom z toho vyplývá že: 1) Kdokoliv, nebo cokoliv, včetně Boha i bohů musí být částí toho procesu a také podřízený těmto zákonům. 2) Není něco jako "Stvoření z ničeho" a tím žádný Stvořitel, který by nebyl částí stvoření. 3) Není nic nadpřirozeného, jelikož všechno, (včetně činnosti bohů), je ovládáno zákony přirozenými. 4) Síly bohů, dosažitelné kýmkoliv. 

Na druhé straně, pakliže stvoření nabylo výsledkem přirozeným procesem, ovládaným přirozenými zákony, potom to musela být nadpřirozená událost, vyžadující Stvořitele. Tento fakt nás vede k následujícím závěrům: 1) Jelikož původ vesmíru je zázrakem, je jasné, že zázraky se mohou opakovat. 2) Pakliže se zázraky stávají, mohou být pouze výsledkem nezávislé činnosti Stvořitele. 3) Jelikož zázraky - už svou definicí - nejsou ovládány žádnými zákony, neexistuje rituál, žádná formule, modlitba či požadavek, které by kdokoliv mohl použít k vytvoření zázraků - ty se stávají pouze skrze milost. My se můžeme spolehnout na Boží přísliby už pro Jeho ryzost a lásku - ne proto, že by byl vázaný "vědeckými" zákony. 

Stvořitel Bůh z Bible není podřízený takovým zákonům a ani není ve vztahu "příčina-následek" se svým stvořením, protože v tom případě by byl částí problému a potom by nebylo žádné skutečné řešení. Protože On stojí mimo přírodu, není ovlivněný nemocí, rozpadem a smrtí, které přinášejí nevyhnutelné zničení celého vesmíru. 

Ano, vesmír má na sobě znamení smrti, protože se separoval od svého Stvořitele vzpourou nejprve Satana, potom člověka a tím se postavil pod Boží soud: "Odměna za hřích je smrt"... Ale náš transcendentní (je nezávislý na svém stvoření) Bůh Bible může velmi snadno natáhnout ruku "z venku" a udělat jakýkoliv zázrak, podle Jeho moudrosti a milosti. Jistě, zahrnuje to celou škálu zázraků, které "přehlasují" přírodní zákony, ale mnohem důležitější jsou zázraky jako odpuštění hříchu, , vykoupení, vzkříšení a tvoření nových tvorů pro nový vesmír, který On, jednou uvede do existence pro ty své vyvolené... 

Máme svobodnou vůli a tak se můžeme sami od sebe rozhodnout, jak budeme na Jeho lásku reagovat - On naší vůli nikdy neporuší! A na rozdíl od "kšeftování" a usmiřování si pohanské bohy, náš přístup k Bohu Bible musí být ve smyslu nehodného hříšníka, který se spoléhá na Jeho milost a laskavost v uvědomění si, že neexistují formulky a tajná slovíčka, která by Ho donutila aby reagoval tak, jak my si přejeme... 

My musíme přijít k Bohu za jeho podmínek ve víře, že On, skrze zrození z panny přišel jako člověk na tento svět, aby sám za naše hříchy zemřel a tak zaplatil pokutu, kterou my nejsme schopní zaplatit. On potom vstal z mrtvých, žije a hledá srdce těch, kteří Ho přijmou jako Spasitele a Pána..... Připustit, že ten pravý Bůh není vázán zákony, otevírá dveře pro skutečné zázraky a zavírá je pro okultismus a rituální magii. A když tak člověk učiní, potom už nemá ve vesmíru kontrolu sám nad sebou. A to je ten skutečný problém.... 

POKUŠENÍ MOCI. 

"Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry, a budou poslouchat podvádějící duchy a učení démonů".. (1 Timoteovi 4:1). 

"Dokonce i Satan se převléká za anděla světla".(2 Kor. 11:14). 

Je nešťastné, když Křesťané, kteří zažili skutečné zázraky, podlehnou pokušení a snaží se nad zázraky získat kontrolu a zvýšit Boží sílu skrze různé metody, principy a zákony. Je možné, že si neuvědomují, že tím popírají to skutečné zázračné a uzavřeli Boha do krabice, odkud ON MUSÍ reagovat předem určeným způsobem jako reakci na jejich "positivní myšlení, positivní vyznání, visualizace a prohlášení. Skutečnost, že si ani neuvědomují přestoupení hranice do okultu, je nezbavila efektu následků. 

POUŽÍVÁNÍ BOHA K NAŠIM ÚČELŮM. 

Čaroděj maskuje svou vzpouru proti Bohu tím, že postaví na Jeho místo neosobní metafyzickou "Sílu" se kterou může "vědecky" manipulovat tak, jako kdyby se "napojil" do energie atomu. Aniž by si to uvědomili, upřímní Křesťané přijímají - v zásadě - ten stejný postup, "zabalený" do psychologické a pseudo-křesťanské terminologie. Kromě positivní konfese, positivní a možnostní myšlení, existují další příklady. 

Ve své nejslavnější knize, "The Power of Positive Thinking", která byla prodána ve 3 milionech výtiscích, Norman Vincent Peale ukazuje, že celý jeho systém postavený na stejném základě. Na příklad Peale píše: Síla modlitby je projev energie. Právě tak jako existuje vědecký způsob, technika, pro uvolnění atomové energie, jsou vědecké procedury pro uvolnění spirituální energie mechanismem modlitby. Překvapující ukázky této - energii dávající síle - jsou evidentní.... Je důležité si uvědomit že když se modlíte, jednáte s tou nejmocnější silou vesmíru. Nové, zcela čerstvé spirituální techniky jsou objevovány ustavičně .. experiment se silou modlitby. 

Mnozí kteří tvrdí, že chtějí poznat Boha, velmi často toho pravého Boha poznat nechtějí, ale boha, jehož sílu by mohli použít pro vlastní cíle. Už samotné názvy těchto populárních knih , jako "God's Creative Power Will Work for You" (Charles Capps), "How To Write Your Own Ticket With God" (Kenneth Hagin) se zdají jasně podbíhat základní lidské slabosti, ať už v nich je i něco dobrého nebo ne. Naše sobecké ambice nám zaslepují oči ke skutečnosti že Bůh není "džinem" z Aladinovy lampy, který by žil jenom pro to, aby plnil naše přání. Bůh je přece Stvořitelem všeho, který nás volá, abychom se - dobrovolně - obrátili od naších pošetilostí k Němu. 

Jsou lidé, kteří hovoří o podrobení se Boží vůli, ale jejich mluva a základní premisa, která za tím leží, toto podrobení popírá. Boží prorok má hovořit s autoritou, ale jen jako Boží služebník, který vykonává Jeho vůli - ne jako kouzelník, který kontroluje kosmické síly tím, že poznal zákony, kterými se tyto zákony řídí. Báze splněné modlitby není "positivní vyznání", jak učí Jan: 

"A víme, že On nás slyší, kdykoliv o něco požádáme, potom také víme, že to co máme, máme od Něho".. 

"A o cokoliv požádáme, obdržíme protože zachováváme Jeho příkazy a děláme to, co On miluje. A toto je Jeho přikázáni, abychom věřili ve jméno Jeho Syna Ježíše Krista, a abychom milovali jeden druhého jak nám On přikázal"... (1 Jan 5:14, 3:22, 23). 

Bible obsahuje mnoho slibů Božího požehnání pro ty Jeho. Ať už jsou pro Israel nebo pro Církev - vždy jsou tyto sliby závisí na Jeho moudrosti a vůli v té, či jiné situaci a na poslušnosti Jeho lidu! Je naší přirozenou inklinací určit jako jedinou podmínku naší schopnost uvěřit že Bůh nám dá to, o co žádáme. Lidé, kteří se snaží vyvinout víru, která vždy dostane "ano", nemají ve skutečnosti pravou víru v Boží lásku a Jeho moudrost, aby Ho nechali konat podle Jeho vůle a ne jejich.... Jeho odpověď "může udělat neskonale víc, než za co prosíme.." (Efez.3:20) ale nemusí to být vždy to, co my jsme "vyznali", ale něco, co je pro nás mnohem lepší... 

SMRT MATERIALISMU: ZROD VĚDECKÉHO MYSTICISMU. 

Magie a materialistická věda mají stejný cíl, liší se pouze v prostředcích jak cíle dosáhnout. V úmyslu nebýt méně "vědeckým" než fyzik nebo chemik, okultista jedná se spirituálními zákony a metafyzickými silami (které, jak on věří, vládnou fyzickým prvkům) zatím co materialistický vědec se všeobecně omezil na jednání s fyzickými zákony, protože nevěří, že něco nefyzického existuje... 

Tento přístup se mění. Mortimer Adler, vedoucí duch za "The Encyclopeadia Britanica and Great Books of the Western World", předpověděl, že "víra v nefyzickou realitu, bude brzy považována za ortodoxní vědu" (Mortimer Adler, "The Difference of Mann and the Difference it Makes" 1967). Výsledek toho způsobí, že bude těžké rozeznat rozdíl mezi vědou a magií. Podle našeho názoru, zmatek mezi vědou, scientismem a magií bude důležitým faktorem v rostoucím svodu... 

Hlavní myšlenku v pozadí okultních metodologií že mysl vytváří realitu, považují vědecké špičky za implikované v quantové mechanice. Takové teorie ovlivňují dokonce i umění. Když Salvador Dali komentoval svůj náboženský mysticismus, tak zřejmý v jeho malbách, řekl že byl ovlivněný spiritualitou nové fyziky (quantum mechanics). "Uvědomil jsem si, že se věda pohybuje směrem k spirituální rovině" řekl Dali (Schlossberg, "Idols"). Po rozhovorech s vedoucími vědci jak z Evropy, tak i USA, filosof John Gliedman poznamenal že "několik vrcholných teoretiků, nezávisle na sobě došli k překvapujícím závěrům: "jejich průzkum ukazuje na skrytý spirituální svět". (J.Gliedman, "Scientists in Search of the Soul" - Reader°s Digest July 1982). 

Tento skok vědy k mysticismu má nepřímý, ale neuvěřitelný vliv na Křesťanství. Dr.Gliedman vysvětluje názory několika vědců: "Někteří vědci souhlasí se slavným fyzikem Fritz Londonem, že podle John von Neumanovy rigorózní formulace quantové mechaniky ukazují, že fyzická realita je výtvorem naší lidské představy a že jediná skutečnost, která existuje, je myšlenka.... "Je zcela možné", píše London a jeho spolupracovník, "že vědecká obec je jakýsi druh spirituální společnosti, která se věnuje studiu imaginárních jevů a že objektem fyziky jsou "duchové" vyprodukovaní pozorovatelem samotným"... (jako předešlé). 

Ještě před krátkou dobou byly takové názory omezené na několik esoterických spolků a většina je považovala za šílenství. Ovšem dnes, i když se nestaly více logické či faktuální, tento základ okultismu, že mysl si vytváří vlastní skutečnost, je podstatou "nové" fyziky a "nové" psychologie. Tyto ideje jsou vyjádřeny v populární formě v New Age Movement, pod jménem "Holistic Human Potential" nebo "Consciousness Movement". Už ne jako stroj, ale spíše "jako myšlenka" je viděn vesmír, podle Eddingtona. 

Ve své skvělé knize "Idols for Destruction", historik Schlossberg vysvětluje co se stalo: "Mnoho fyziků se změnilo v idealisty, kteří věří že mysl je konečnou realitou a hmota jako průvodní jev"... Sir James Jeans prohlásil, že věci se zdají být skutečné, protože jsou "živeny" myslí nějakého věčného ducha"... 

Křesťané často taková prohlášení vedoucích vědců citují, aby podpořili biblickou víru ve spirituální skutečnost - jako kdyby to dokazovalo, že lidé mají neomezený potenciál úžasné síly mysli. Ovšem místo radosti z toho, co říkají vědci, Křesťan by měl rozeznat nebezpečí v této "spirituální síle". Na příklad laureát Nobelovy ceny Max Plank poznamenal: "Považuji pohled, že vědomí je fundamentální a hmota pouze derivát, za velmi vzdálený Křesťanství. Povyšuje to lidskou mysl na božství, které je obdařené schopností si vytvářet vlastní skutečnost manipulací vědomí. Tato nová věda právě vyskočila z pánvičky materialismu a spadla rovnou do ohně mysticismu/okultismu. To je počátek ničivých důsledků jak pro společnost, tak i pro Křesťanství... 

NOVÁ NÁBOŽENSKÁ VĚDA. 

Mezi vědci je stále větší ochota přijmout něco, co William Tiller, profesor fyzických věd Stanford University popisuje jako" nové energie, se kterými se ještě nikdy ve fyzice nesetkal" William Tiller,"Creating a New Functional Model of Body Healing Energies"). Ať už jsou tyto nové "energie" cokoliv, nejsou "fyzické" v materiálním smyslu slova, ale jsou "nějak" spojené s lidským vědomím. Věda zabloudila do "spirituální říše", kde její instrumenty a metodologie jsou beznadějně neúčinné, irelevantní. Věda se stala obětí svých vlastních mylných koncepcí... 

Mnoho vědců dochází k závěru, stejně jak sám Tiller věří, že "v nějaké rovině vesmíru, jsme my všichni spojeni ... čas, prostor a hmota jsou schopné proměn ... mutací. Hinduismus to říká po tisíce let! Pakliže toto je pravdou, potom každý z nás není jenom potenciálním, ale skutečným Bohem! Self-realization, což znamená vlastně uvědomění si svého božství, je dosažitelné, jak Yogi tvrdí už tak dlouho. Stačí se podívat do sebe. 

I když je do mysticismu prozatím angažovaná pouze menšina vědců, je to menšina velmi hlasitá a reprezentuje populární pohled na vědu. Protože je uctívána jako posvátná kráva téměř každým, včetně mnoha Křesťanů, věda má silný vliv na Křesťanství a jeho trend směřující k magii... Tím, že se nazývá vědou, Yoga (která je srdcem Hinduismu) se stala za posledních dvacet let, integrální částí Západní společnosti, kde se vyučuje téměř v každé IMCA, nebo IWCA, v klubech, na veřejných školách, v průmyslu a i v mnoha církvích. Oblečena v Západním šatu, Yoga je přijímaná v medicíně, psychologii, vyučování i náboženství pod vinětou "soustředění", "relaxační terapie", "sebe-hypnósa", "tvořivá visualizace". Yoga vede k "realizaci vlastního božství" skrze meditační cestu, která nakonec objeví konečný zdroj lidské duše. 

Kdysi zesměšňována jako dokonalý nesmysl Západními vzdělanci, tato víra je dnes seriózně přijímána miliony na Západě a počet vedoucích vědců v tomto davu roste. Na příklad Brian Josephson, laureát Nobelovy ceny za fyziku v r. 1973 "vsadil svou ohromnou vědeckou reputaci na možnost, že může získat pohled do objektivní reality pomocí tradičních Orientálních technik meditace" (Science Digest, John Gliedman). 

HOLOGRAMY A BOŽSTVÍ. 

Tato idea, i když se zdá být s počátku absurdní, ukazuje zajímavou vědeckou bázi. Je možné, že už brzy uvidíme hologramy v kinech: třírozměrný obraz akce, která nezůstává jenom na plátně, ale rozprostře se mezi diváky. Ohromující na hologramu je to, že ať jej rozdělíte na kolik částí chcete, i když rozlišovací schopnost je pokřivená, každá, i ta nejmenší částečka je úplným obrazem celku! To stejné je v případě buňek v těle. Každá obsahuje celou DNA formuli aby mohla duplikovat celek. Tím je teoreticky možné duplikovat celého člověka z jediné buňky. (Pozn. překlad. Dave napsal tuto knihu v 1985 - dnes už taková duplikace teorií není!). Dalším logickým krokem je pohled, že každý z nás je malým hologramem vesmíru a - Boha. Každý z nás tedy obsahuje v sobě vše, co existuje. Křesťané se potřebují podívat do Bible a najít v co vlastně věří, aby věděli jak se postavit proti takovým názorům. Bohužel, většina populárního učení v církvích, namísto aby Orientální učení odmítli, zdá se, že jej podporují.... 

Jedním z příkladů je učení Paul Yonggi Cho o jeho "čtvrtém rozměru". Cho učí, že čára má rozměr jeden, plocha dva (zahrnuje ten předešlý), krychle má tři (opět zahrnuje předešlé dva). Potom pokračuje: "pak Bůh promluvil k mému srdci: "Synu, duch je rozměrem čtvrtým... jak třetí rozměr zahrnuje a kontroluje rozměr druhý, tak čtvrtý rozměr zahrnuje a kontroluje rozměr třetí a vytváří při tom pořádek a krásu" (Cho, "The Fourth Dimension"). Cho pokračuje: "Jsou tři spirituální síly na zemi. Duch Boží, duch člověka a duch Satana... Všichni tito tři, jsou v říši čtvrtého rozměru, a tím existují nad třetím rozměrem a vyvíjejí tvůrčí síly.... Boží Duch mi řekl: "Synu, člověk si ještě neuvědomuje spirituální sílu, kterou jsem mu dal" (tamtéž). Ano, řekl jsem si, když jsem si uvědomil na co Bůh naráží... Falešní proroci, měli tuto spirituální sílu, protože si uvědomili jak tento potenciál využít"... 

"ČTVRTÝ ROZMĚR". 

Jde zcela proti logice i vědě říkat, že duch je čtvrtým rozměrem a že zahrnuje a kontroluje rozměr třetí. Toto nejenom popírá Boží transcendenci tím, že Ho to umísťuje do rozměrového vztahu příčiny a následku s fyzickým vesmírem, ale zároveň tím presentuje hinduistický koncept Boha, který je všechno a všechno vytvořil ze sebe. Ovšem nejvážnější část celého toho učení je jeho tvrzení, že mu to řekl Duch Svatý! Dokonce uvádí konversaci s Bohem na tento námět. To že někdo přijde s mylným konceptem, to se dá vysvětlit nedokonalou logikou, ale mít slyšitelný hlas, o kterém se domnívá že pochází od Boha, to už dělá celou situaci nebezpečnou. Nejenom, že musíme toto "odhalení" odmítnout, ale mělo by nám připomenout "všechno zkoumejte, držte se pouze dobrého" 1 Tes.5:21. 

Z tohoto omylu může vzejít další vážný omyl: Tvrzení, že Duch Svatý, andělé, démoni, a duch člověka, obývají ten stejný rozměr. A opět zde máme popření transcendence Boha. A to je přece báze nároku Satana: "Budu jako Nejvyšší", což zároveň se stává bází slibu Evě, že budou jako bozi také. Na druhé straně Bible ukazuje Boha totálně ve své vlastní třídě... jediný mající nesmrtelnost, žijící v nepřístupném světle, kterého žádný člověk nikdy neviděl a neuvidí.... 

Duch člověka má, podle Božího úmyslu fungovat uvnitř těla, které operuje ve fyzickém prostoro/času/hmotném vesmíru a je podřízen zákonům, které určují řád té říše. Je nám zakázáno dělat kontakt s nefyzickými duchy - ať už to jsou andělé, démoni či duchové mrtvých. Ti žijí v jiném rozměru, který podléhá jiným zákonům, které nemůžeme měřit našimi přístroji, ani je nepochopíme na bázi naší fyzické zkušenosti, ani s nimi nemůžeme manipulovat formulkami či rituály. Když se tito dostanou do našeho fyzického prostoru, pak věci, které dělají, se nám zdají zcela nadpřirozené a přesto jsou zcela přirozené v oblasti, kterou obývají oni. 

Bůh "neobývá" a ani není částí jak světa spirituálního, tak i našeho. On je v říši čisté existence - totálně jiné, než cokoliv: Stvořitel a Jeho stvoření, ať už fyzická, nebo spirituální, jsou oddělené od sebe. Psychické jevy mají svůj původ v Satanovi a jeho přisluhovačů a jsou zamýšlená tak, aby se lidé domnívali, že se spojili se skutečnou nadpřirozenou silou Boha. Je důležité, abychom si toto uvědomili. 

VISUALIZACE: JAKO SLEPICE SEDÍCÍ NA VEJCÍCH. 

Přesto že si to asi neuvědomuje, pastor Cho vykreslil základní okultní teorii pro náboženství přírody, nebo magii. Tvrdí, že jelikož Bůh je částí celého fyzického vesmíru, může vytvořit hmotu sám ze sebe. A jak to dělá? "Inkubací", což je Cho-ovo slovo pro visualizaci. "V Genesi Duch Boží inkuboval .. jako slepice, která sedí na vejcích" (Cho "Fourth Dimension"). Bible nikdy nenavrhuje, tím méně učí, že Bůh tvoří nějakou technikou, visualizací nebo jinou. Navrhnout, jak Bůh tvoří by znamenalo omezit Ho na určitý způsob tvoření - On nemůže být omezen ničím. 

Tento pohled nás zavádí do klamu, že kdybychom i my, nějak, mohli použít tu stejnou "techniku", pak bychom dělali to, co dělá Bůh. A tak ten další omyl v Cho-ově uvažujícím procesu je - je li to vůbec možné, horší než předešlý: jelikož člověk je také "čtyř-rozměrná" bytost, můžeme také visualizovat, inkubovat, a tvořit realitu tak, jak to dělá Bůh. V jeho pokračování "Čtvrtého Rozměru" pastor Cho píše: Musíme se naučit jak visualizovat a snít o odpovědi jako by byla splněná, když jdeme k Bohu v modlitbě. Vždy se musíme snažit jak se modlíme, visualizovat si výsledek. Tak pomocí síly Svatého Ducha, můžeme inkubovat to, co chceme, aby Bůh pro nás udělal. 

Bůh použil proces visualizování v situaci Abraháma. Visualizací skrze spojenou myšlenku, Abrahám mohl inkubovat své (budoucí) děti a rozehnat pochyby ve svém srdci... hlavní věc je znát důležitost visualizace" ("Fourth" druhý svazek). Pakliže je visualizace tak důležitá, člověk by očekával že o tom Bible dost napíše. Ve skutečnosti se to slovo v celé Bibli nevyskytuje, a o celém konceptu tam není ani zmínka. Ještě se k tomu později vrátíme. Ale teď by měl každý pochopit, že celá idea visualizovat živý obraz v mysli za účelem vyprodukování efektu ve fyzickém světě nejenom že v Bibli není, ale je obsažená ve veškeré okultní literatuře a je ve skutečnosti základní pomůcka šámana. A přesto je učena nejenom tak, jak píše Cho, ale i používána křesťanskými psychology v terapii a "úspěch/motivace" kursy a je hlavní technikou používanou pro "vnitřní hojení", "hojení vzpomínek" a dokonce pro hojení na dálku. 

MAGIE MYSLI: SPÍCÍ SÍLA DUŠE? 

Celou historií běží lidská posedlost za mocí - od despotů, kteří stále hledali moc nad druhými, až k alchymistům a moderním vědcům, kteří hledali zdroj síly ve fyzickém materiálu a nakonec mystikové, kteří byli přesvědčeni, že největší síla leží uvnitř. Je to mýtus o neomezené síle uvnitř a hledání sebe-naplnění, co je dnes nejhlučnější. Po důkladném probádání psychologie, žurnalista Martin L.Gross prohlásil: Jedna z nejsilnějších náboženských idejí druhé poloviny dvacátého století je "Great Unconscious" (podvědomí). V náboženství podvědomí , naše vědomí je až na druhém místě ... pouhá loutka toho neznámého pravého "sebe". (Martin L.Gross, "The Psychological Society", 1978). 

Nejatraktivnější mýtus dne - neprokázaný ale "prodaný" lidstvu jako vědecký fakt tisíci psychology a psychiatry je teorie, že schovaná, někde v hloubkách naší duše, leží "nenačatý" neomezený lidský potenciál. To je základní myšlenka za "Human Potenciál Movement" a stovky metodologií jsou vydávány za pravé ignorantnímu publiku. Každá z nich vychvalovaná jako nejrychlejší, nejjistější technika pro uvolnění této bájné síly mysli..... 

Křesťané už také začali věřit této teorii, která je propagována populárními vůdci v církvích - kteří by tomu rozumět měli! ... Pastor a spisovatel C.S.Lowettt napsal: Bude vás to šokovat, když poznáte, že Boží, hojivá síla je dosažitelná vaší vlastní myslí a stačí jen zmáčknout tlačítko víry!.... Pakliže máte přímý přístup k vašemu podvědomí, můžete rozkázat kterékoliv nemoci aby se v okamžiku zahojila. Tolik moci máte po ruce. Ježíš k ní zřejmě přístup měl , protože On produkoval rozkazové hojení.. Bůh úmyslně umístil tuto sílu mimo naše vědomí, aby toho padlý člověk nemohl zneužít... Ale existuje k ní cesta - nepřímo - vírou. Zdá se vám to jako mysl-věda? Připouštím. Je pravda, že kulty objevily některé z Božích hojicích zákonů a lákají tím lidi do svých pavučin.... ale povězte mi: měli by znovu-narození věřící být bez přístupu k hojení, jenom proto, že některé kulty to využívají? ... Bylo by to jako vylít vodu i s dítětem. Je směšné říci: Já nemohu tyto zákony používat, protože je používá "Science of Mind". (C.S.Lowett, "The Medicine of Your Mind" 1979). 

Zde vidíte falešný pohled, který už dnes by měl být okamžitě odmítnut jako nesprávný. Takové učení je, vlastně starodávná magie, zabalena do křesťanské terminologie. Podobně jako učení "měj víru ve svou víru", Lovett učí, že máme mít víru v naše podvědomí. A ještě víc: on prohlašuje, že Ježíš nehojil skrze Boží sílu, ale že se "napojil" na sílu lidského podvědomí. A přitom víme, že Ježíš říká: "Měj víru v Boha"... 

STVOŘENÝ K OBRAZU BOŽÍMU. 

První, co, se v Bibli o člověku dovíme je to, že byl stvořený "k Božímu obrazu" (Genese 1:26-27). Je to něco jako odraz v zrcadle. Protože je vlastně zrcadlem Boží slávy, člověk měl odrážet jinou realitu, než tu svou! Je to absurdní pro člověka, právě tak jako pro zrcadlo snažit se vyvinout dobrý "odraz sebe".Jestliže je odraz nedokonalý, pokřivený, správné řešení je dostat se do správného vztahu s tím, jehož podobu máme odrážet než se honit za "sebe-zlepšením, sebe-důvěrou a podobně. Moderní psychologie učí, že je nutné se obrátit do našeho nitra spíše než se obrátit k Bohu, kde to pravé řešení leží... Člověk je totálně závislý na Bohu, protože byl stvořený aby odrážel Boží charakter a ne nějaké "dobro" sebe samého! 

Satanův slib Evě, že by mohla být "jako Bůh", by nedával žádný smysl, kdyby Eva už takové "božské" síly v sobě měla! Dále víme, že Satanův slib byla lež, což samo o sobě popírá možnost takových sil dosáhnout. Psychické síly nepředstavují něco, co člověk v sobě inherentně má, ale jsou to zásahy z říše démonů. Satan chce, aby si člověk myslel že skutečně takové síly vlastní a tím zakryl skutečnost, že si tím člověka - v jeho hladu po moci - zotročí. Tato populární idea zachytila kořeny i mezi křesťany pro kteří si pletou ESP (extrasensory perception), s dary Ducha, které Ralph Wilkerson popsal jako "HSP" (Holy Spirit Perception). Ve své knize, "ESP or HSP? Exploring Your Latent Seventh Sense" Wilkerson, který je pastorem "Melodyland Christian Center" v jižní Kalifornii, píše: 

"Proč jsou někteří více nadaní v HSP - a slyší hlas Boha, rozeznávají hlas démonů, mluví slova moudrosti a poznání - jiní mnohem méně, i když to občas manifestují? Někteří lidé se zdají být více sensitivní k sedmému smyslu, než druzí. Ti, jejichž předkové byli Američtí Indiáni, jako Oral Roberts, často ukazují větší otevřenost pro šestý smysl (ESP) a sedmý smysl (HSP) .... 

Zřejmě ženy si více uvědomují skryté říše... možná, že to vysvětluje, proč mnoho psychiků jsou ženy. (Ralph Wilkerson "ESP" or HSP? 1978). 

Jestliže Adam, první člověk, měl před svým pádem psychické síly, potom Ježíš, Druhý Muž, který žil bez hříchu, by jistě ukázal ty stejné síly - a přesto říká, že On sám tyto věci nedělá, ale Bůh Otec skrze Něj. V Janu 1:47-51, když Ježíš řekne Nathanaelovi že ho viděl "pod fíkovým stromem když to bylo fyzicky nemožné, Nathanael to uznal jako důkaz, že Ježíš je Božím Synem. Ježíš to přijmul. Neřekl Nathanaelovi že to byl výsledek psychických sil uvnitř a ani nepovzbuzoval, aby někdo tyto síly vyvíjel, jak to činí někteří pastoři.... 

PSYCHICKÉ SÍLY OPROTI ZÁZRAKŮM. 

Jediné nadpřirozené síly, které by Křesťan měl používat, jsou tak zvané "dary Ducha". Je zřejmé že tyto nejsou výsledkem nějaké latentní vnitřní síly, kterou člověk probudil, ale je to člověk, který skrze Svatého Ducha opět odráží Boží slávu. Písmo nikde nemluví o nějakých latentních silách uvnitř člověka. Zdroje jak psychických jevů, tak i skutečných zázraků leží mimo nás, my můžeme být pouze subjekty, skrze které se tyto realizují. Tato analogie odpovídá 1 Korintským 12:7, kde se mluví o zázračných darech jako o "manifestaci Ducha". 

Projev nadpřirozených sil u psychiků a jiných šámanů nejsou dary Svatého Ducha přicházející jako reakce na lítosti, vykoupení, víry a poslušnosti ukázané v Bibli. Tyto jsou projevy zlých duchů, démonů a samotného Satana. Samson manifestoval nadpřirozenou sílu, která zcela jasně nebyla jeho vlastní. Právě tak ten maniak Marka 5:2-13, kterého nemohl nikdo svázat. Ani on nepředstavoval žádnou vlastní sílu. Je jasné, že lidé nemají vlastní nadpřirozené síly. Když vidíme jejich projev u člověka, je to buď od Svatého Ducha, nebo démonů a vztahují se na spirituální boj mezi Bohem a Satanem o lidské duše. Neexistuje neutrální půda, na které by si člověk mohl činit nároky na vlastní nadpřirozené síly! Vysvětlení psychických sil neleží v nějaké universální neosobní Síle s bílou a černou stranou. Jsou dvě spirituální bytosti v konfliktu - všemohoucí Bůh a Satan. Cena je lidská duše. Bůh má veškerou moc, jistě - ale On neporuší svobodnou vůli, kterou člověku dal: My sami se musíme rozhodnout komu budeme sloužit. Satanovou zbraní je dostat člověka na svou stranu tím, že mu slibuje neomezené síly, které podle Satana leží uvnitř nás... 

VÁŽNÝ ZMATEK V TERMINOLOGII. 

Dokonce i zarytí sekulární humanisté dnes hovoří o sprituálních silách jako o něčem více než o metaforách. Ovšem, cokoliv ateista myslí pod pojmem "spirituální" je to metafyzické a nemá to co do činění s Biblí. Na příklad v posledním "Newsletter of the Association for Humanistic Psychology", AHP hlavní ředitel Francis U.Macy oznámil, že nedávné AHP konference na téma jako psychologické a spirituální reakce k ohrožení planety. (Association for Humanistic Newsletter 1984). 

Článek nechal otevřené vysvětlení pojmu "spirituální" a dodal: AHP vždy mělo spirituální zájmy blízko srdce. Byli jsme otevřeni spirituální praxi jak Orientální, tak i Západní. My, kteří se účastňujeme v mystickém bádání, můžeme pomoci".. (tamtéž)... 

Toto je ateistický mysticismus. Je to náboženství, které popírá, že náboženstvím je. Prohlašuje se za vědu a je ve velmi tvrdé opozici vůči biblickému Křesťanství. Přes to všechno v církvích, které tak vroucně přijaly psychologii se téměř nikdo neptá, co ateistický humanismus míní pod slovy "spiritual concern" concern=zájem, obava, starost). To je přece náboženský výraz! 

Psychiatr Thomas Szasz píše: ...moderní psychoterapie není pouze náboženství. Je to vlastně náboženství falešné, které má za úkol zničit náboženství pravé".. (Thomas Szasz, "The Myth of Psychotherapy, 1978).... Walter Bromberg, ve své knize: "From Shaman to Psychoterapist" píše: "Zatím co v dřívějších generacích "pozměněné vědomí" bylo známkou "bohémské mravní zvrácenosti", bylo-li hledáno úmyslně, a "šílenstvím" když bylo získáno nedobrovolně. Dnes je to "vzrůšo" a je to základem psychologické "kultivovanosti". (Walter Bromberg, "From Shaman to Psychoterapist"). 

Moderní medicína učinila ten stejný skok víry do mysticismu. Její podvádějící a svádějící tvrzení, které zahrnují léčbu "mysli těla i ducha". Popularita Holistické medicíny vzrůstá. Ve skutečnosti, nový zájem o "ducha" (spirit) ve zdraví a výchově, prodělal neuvěřitelnou transformaci Západní společnosti k přijetí Orientálního mysticismu. Je mnoho Křesťanů, kteří jsou velmi rychlí v přesvědčení, že když někdo používá slova jako "Bůh", Kristus" nebo "duch", má na mysli to stejné jako oni - zvláště když k těmto pojmům přidá váhu "vědy". Ale pojem "duch" není přece pojmem vědeckým, ale náboženským! A přesto, kolik Křesťanů se zeptá svého lékaře nebo psychologa, jakého "ducha" (spirit) používají na své pacienty ve jménu nejnovější lékařské vědy? 

Psycholog Jack Gibb to podává otevřeně: "Domněnka, kterou má každý v "Holistic Movement" je to, že všechno, co je nutné pro stvoření (vytvoření) mého života, je ve mně"..... Věřím, že jsem Bůh a věřím, že ty jsi Bůh..(Jack Gibb, "Psycho-Sociological Aspects of Holistic Health", 1977). .. Přesto že někteří křesťanští lékaři , právě tak, jako nekřesťanští používají termín "Holistic" pouze proto, že to tak dělá každý aniž by tomu rozuměli, veliká většina těch, kteří jsou v tomto hnutí angažovaní, praktikují nějakou formu magie. ...Michael Harner,z New York Academy of Science vysvětluje, že "náboženství v pozadí Holistické medicíny je vzkříšený starodávný šamanismus". Harner pokračuje: Zvětšující se pole holistické medicíny vykazuje úžasné množství experimentů, které se nijak neliší od metod používaných v šamanismu... V určitém smyslu slova, šamanismus byl znovu objeven na Západě. (Michael Harner, "The Way of the Shaman" 1980). Harnes mluví jako věřící, ne kritik a vysvětluje: "Šáman je slovo sibiřského lidu Tungů. Je převzato antropology a znamená to v západní terminologii: čarodějn-ice (ík), čarodějný doktor, kouzeln-ice (ík), mág. Šamanismus představuje nejrozšířenější starodávný metodologistický systém mysl-tělo hojení, známý lidstvu. Tyto metody jsou si nápadně podobné po celém světě i mezi národy, které mají kultury, jinak zcela odlišné a které byly oddělené oceány a kontinenty po tisíce let! 

Není proto překvapující, že šamanismus zůstává ve stejné formě i v moderní, kultivované Západní společnosti dnešní doby. Mnohem horší je ale fakt, že tyto šamanské praxe jsou přijímané pod psychologickými viňetami v dnešních církvích. Je vidět, že ten původní zdroj inspirace, který stojí v pozadí, je stále ten stejný zdroj - ať už se šamanismus vyskytuje kdekoliv! Bible nás nenechává v pochybách o tom, že ten, který ovládá celosvětový svod lidské rasy aby přijala falešné náboženství není nikdo jiný než "bůh tohoto světa" Satan, ve spojení jak s démony, tak i lidmi..... 

Vzkříšený šamanismus. 

"Před Bohem a Ježíšem Kristem ...hlásej slovo Boží...usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování... Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, ale podle svých choutek najdou učitele, kteří by byli v souladu s jejich přáním a svedou mnohé od pravdy k bájím... (2 Timoteovi 4:1-4). 

"Visualizace" a "vedené představy" (guided imagery) byly už dávno uznávané čaroději všeho druhu jako nejsilnější a nejefektivnější metody pro kontakt s duchy světa pro získání nadpřirozených sil, znalosti a hojení. Takovéto metody nejsou ani učeny ani prováděny v Bibli jako pomoc k víře či modlitbě. Ti, kteří se o to pokouší nenásledují vedení Svatého Ducha nebo Božího slova, ale provádějí starodávný okult. Legitimní použití představivosti zahrnují něco jako mentální obrazy něčeho, co je třeba popisováno v knize, plánování, navrhování a nebo učení se něčeho v mysli, připomínání si míst či událostí. Takovéto procesy jsou zcela normální pomůckou pro každodenní činnost a nezahrnují v sobě pokusy stvořit, kontrolovat realitu skrze síly mysli. Když hovoříme na následujících stránkách o visualizaci, nemáme na mysli ne-okultní použití představivosti Tyto visualizace se zaměstnávají starodávnou čarodějnickou technikou, která byla v centru šamanismu po tisíciletí a získává vzrůstající souhlas v dnešní sekulární společnosti a dokonce i v církvích. Používá živých představ v mysli jako způsob hojení nemocí, tvořící bohatství, a i jinak manipuluje s realitou. Je velmi podivné, jaký počet křesťanských osobností učí a provádí ty stejné techniky "ve jménu Krista", aniž by si uvědomili, co ty vlastně jsou... 

AGNES SANFORD: "METAPHYSICAL METHOD". 

Hodně "zásluhy" za zavlečení těchto okultních metodologií do Křesťanství má Agnes Sanford, která pravděpodobně ovlivnila církve - a to hlavně charismatické - jako žádná jiná žena v tomto století. John a Paula Sandford (nezaměnit!), kteří jsou dnes mezi vedoucími učiteli v "inner healing" řekli, že Agnes Sanford byla "pro nás všechny předchůdcem na poli "inner healing" modlitbou a byla také naším prvním mentorem v Kristu, naším přítelem, poradcem". Jako dobrá žena církve, založila "School of Pastoral Care", kam přicházelo mnoho pastorů, doktorů, ošetřovatelek a kde se učili. Mezi nimi: Francis McNutt, Barbara Shlemon, Tommy Tyson, Herman Riffel, Paula a já, a další, kteří od té doby napsali, nebo se stali známými v oblasti "hojení vnitřního člověka". (John and Paula Sandford, "The Transformation of the Inner Man", 1982). 

Tato "dobrá žena církve", která založila "Školu Péče o Pastory", vysvětlila svou doktrínu o hříchu a vykoupení v následujících metafyzicko/Jungové terminologii, se kterou každý "mind-science kultista bude souhlasit: "Boží láska byla "zatemněná" člověkem skrze "negativní myšlenkové vibrace" tohoto hříšného a trpějícího světa.. A tak Bůh v Getsemanské Zahradě podniknul to veliké dílo, kterému říkáme Vykoupení - ten okamžik, který znovu spojil Boha s člověkem. On doslovně snížil své myšlenkové vibrace až na úroveň vibrace lidstva a přijmul na sebe lidské myšlenky o hříchu, nemoci, bolesti a smrti... On očistil vibrace mysli, které obklopují zeměkouli.... Od té doby se stal zcela částí kolektivního podvědomí lidské rasy, když zemřel na kříži a část lidstva zemřela s Ním a určité vyzáření neviditelné a zosobněné energie lidstva s ním vystoupila na nebesa.. 

Jeho krev, ta záhadná esence života... zůstává zde na Zemi ve formě plazmy, rozevlátá větry nebes do každé země pod sluncem v explozi řetězové reakce duchovní (spiritual) síly. Ale jak můžeme usměrnit toto veliké plynutí do uzavřené mysli? .. Konáním pokání za hříchy světa, za hříchy konkrétního světového vládce, za kterého se modlíme. A tím, že ho přivedeme ke kříži Krista, a tam obdržíme pro něj odpuštění, uzdravení a život... Naučila jsem se spojit přístup svátostní (sacramental), s přístupem metafyzickým... ale ne každý má otevřenou mysl a schopnost visualizovat, což je nutné pro použití metafyzické metody"..(Agnes Sanford, "The Healing Light" 1982). 

V jejích knihách, které jsou tak zjevně pohanské, až to člověka mrazí - Agnes Sanford nedělá zcela žádný rozdíl mezi pravdou a omylem. Všechno, co se zdá být "napojené" na to, čemu říká "tok energie", "vysoká voltáž Boží tvořivosti" to všechno je přijatelné. Tím že učí o tom, že jsme "částí Boha", On že je v "Přírodě", a "On je Přírodou", nazývat Ho "primární energií", a Ježíš jako zkušený psychiatr", Sanford učila, že my doslova můžeme vytvořit ctnosti u jiných, pomocí síly naší mysli, hojit lidi na dálku a dokonce odpustit jim jejich hříchy (stejná kniha) skrze visualizaci. Sanford schvaluje, jak divocha tančícího někde v džungli..."primitivní lidé, kteří vytvoří atmosféru víry válečnými barvami a peřím" stejně jako kultisty "mind-science", kteří "mají svou cestu víry vytvořenou odmítáním všeho, co není dobré" 

I když nenachází žádnou vadu v "Christian Science" nebo pohanství které se mohou bezpečně následovat - pokud se Agnes týče - Sanfordová vysvětluje, že její osobní preference zvolila jinou techniku kterou zavedla do církve, jako klíčová část toho, co se nazývá "vnitřní hojení" (inner healing") a "hojení vzpomínek" (healing of memories): Jak tedy, vytvořím v sobě atmosféru víry? Ten pocit, že Bůh odpovídá na mou modlitbu? Metoda, kterou používám já, je cvičení tvůrčí představivosti (creative imagination). Při hojení vzpomínek, člověk se musí pevně držet představy obrazu.. té osoby bez ohledu na pokřivení...jako Boží svatý, a změnit představu tmavou a zastíněnou do obrazu zářících ctností, a zdroje síly. Ano, tak se to dá změnit. To je vykoupení. 

Zde vidíme starodávnou čarodějnickou nebo šámanskou metodu "hojení", která byla už "pokřesťančená" "mind.science kulty jako na příklad "Religious Science" a "Unity". Ve skutečnosti to byla pravděpodobně žena-kněz z Unity, která tuto techniku Agnes naučila. V její první knize "The Healing Light", chválí "Unity a jiné moderní školy modliteb" pro jejich metafyzické metody, které nám umožnily mentálně "promítnout Boží sílu do bytnosti člověka" Potom si vzpomíná, jak se jednou ptala té "lady minister" proč ona, Agnes není schopná promítnout hojicí sílu na dálku, skrze modlitbu. Dostala radu: "Ale milá, ty je vidíš jako nemocné" zvolala Unitářka "pakliže tvé podvědomí nevěří že on se uzdraví, potom tu nemoc na něj navěsíš úplně! Když se za někoho modlíš, musíš ho vidět zdravého"... (Sanford, Healing Light). 

VLIV AGNES SANFORDOVÉ. 

Richard Foster, který je jedním z obdivovatelů Agnes, byl jí velmi ovlivněný. "Velmi mi pomohli, jak Agnes Stanford tak i můj přítel pastor Bill Vaswig mému porozumění ceny imaginace v modlitbě za druhé". Foster říká, že některé ideje pro visualizaci vzal z knihy Billa Vaswiga (Richard Foster, "Celebration of Discipline 1978) a ten je měl od Agnes Stanfordové (Vaswig,"I Prayed, He Answered" 1977). 

Probuzení síly představ skrze fantazii a visualizaci, je jedno z nejhlavnějších témat Fosterovy knihy (bestseller!) "Celebration of Discipline", kterou, na druhé straně lze pochválit za povzbuzující oddanost k Bohu a větší disciplínu křesťanského života. Foster později píše opět: "Tuto radu modlitby skrze představu ... obraz hojení a mnohem víc jsem dostal od Agnes Stanford. Poznal jsem že ona je extrémně moudrý a zručný poradce.. Její kniha "The Healing Gifts of the Spirit" je výborným zdrojem". Cokoliv Stanford píše jako "zručný poradce" o jejím oblíbeném předmětu "modlitba skrze představu" (prayer through imagination") má kořeny v její, v podstatě pohanské víře, kterou pouze "oblékla" do křesťanské, psychologické a obzvláště Jungovské frazeologie. To by mělo být jasné každému kdo čte její knihy. Na příklad: 

"Moudří muži Indie po mnoho století kráčeli po velebných vrcholcích meditace, vyvíjeli své psycho-sprituální síly a dávali zrod svým "nadduším" (oversouls). Duše těch (mrtvých) za které se zde na zemi modlíme pracují skrze nás.... Člověk předává tuto hojicí sílu do vnitřní bytnosti (inner being) skrze zákon doporučení (suggestion)... On (ten který hojí) udělal myšlenkovou brázdu mezi svým duchem, svým podvědomím a svým tělem a mezi tělem, podvědomím a myslí pacienta. (Sanford, "Light"). 

Přes to, že je tak vysoce doporučovaná křesťanskými vůdci, zpráva její knihy je zcela konsistentní se základním učením okultismu. Toto je jasné nejenom z jejích knih, ale také podle zdrojů doporučení. Hlavní zastánce Hindu/Buddhist okultismu , "American Theosophist" píše: Inspirující kniha pro vyvinutí vlastní schopnosti pro bohatší život a bohatší dávání". A přesto knihy Agnes Stanfordové jsou stále mezi často nakupovanými knihami v křesťanských knihkupectvích. Křesťanské magazíny opětovně uvádějí výtažky z jejích knih. "Charisma" nedávno uvedl celou kapitolu. Skutečnost, že křesťanští vůdci, jako Richard Foster, který učí na křesťanské universitě a semináři, může "obejmout" to, co Agnes Sanford napsala - aniž by odmítl její vyložený okultismus, a místo varování, knihy doporučuje - dává nepříjemný pocit.... 

PANTHEISMUS, JUNGIANISMUS A VNITŘNÍ HOJENÍ. 

Už jsme prohlásili, že Agnes Sanford je pantheistkou. Tato šámanská filosofie zabarvuje všechny její základní ideje a učení, jako její tvrzení že "každá buňka v těle má základní mysl a uslyší vaše slova"(Sanford, "Gifts"..). a její jasná víra ve "věčnou lidskou pre-existenci", než "jsme přišli ve stopách oblaku slávy", s "bezvědomou (unconscious) vzpomínkou na zemi, ze které jsme přišli" ("Gifts"). Tato forma pantheismu se také obráží v její "univeralistické" víře, že "celá lidská rasa se musí pozdvihnout k vyššímu vědomí Boha, než se budou moci stát věci, které jsou možné. A právě tak její Jungiánské okultní učení o tom, že Ježíš Kristus se navždy stal částí masové mysli lidstva....část Jeho vědomí je navždy spojená s hloubkami lidské mysli". Skutečnost, že Jungiánský okultismus se stal základní kostrou pro šámanské učení o "vnitřním hojení", které ona vybrala z metafyziky kultů "mind-science a předala do evangelických církví je jasné: 

Existuje záhadné spojení mezi bezvědomou bytností (unconscious being of) jednoho člověka a hloubka mysli druhého. Kromě toho, toto spojení může cestovat v čase zpět i vpřed... Co se týče mluvení v jazycích, tato latentní (spící) síla v našem bezvědomí (nebo "nevědomí" (unconscious) je zrychlená, takže se může spojit s každýmkoliv žijícím, nebo s někým kdo žil dříve, či bude žít v budoucnosti (!) aby nás mohl Bůh pozdvihnout do nesmrtelnosti".. 

Její naivní důvěra v psychoterapii a Jungiánskou filosofii vedla Sanfordovou k názoru, že skrze svou inkarnaci vešel Kristus do "kolektivního nevědomí (unconscious) lidské rasy, hluboko do mysli každé osoby, kde je "k mání" pro hojení a pomoc" ("Gifts"). To jí vedlo k vyvíjení "inner healing" a "healing of memories", které tak hluboce ovlivnily Křesťanství. Jakákoliv zmínka o tom, že jsou si vědomi její okultní praxe a falešné víry, nápadně schází z knih a diskusí křesťanských vůdců, kteří jí doporučují, většinou s nadšením. 

S takovými myšlenkami které potkáte všude, Křesťan který necítí povinnost si všechno porovnat s Písmem, bude snadno svedený upřímnými ale pomýlenými pastory, kteří si sami neprověřili, co Agnes Sanford (a i jiní) učí. Co se týče "inner healing", pastor/autor Robert Wise píše: Název a myšlenka počala s Agnes Sanford... jedna z těch vzácných, vysoce nadaných lidí v Duchu. Agnes byla schopná originálně zvolit fráze a najít metafory, které dodaly vnitřní pohled na Boží hojivé síly. Její inspirované uvažování nás přivedlo do říše terapie modlitby (Robert L.Wise,"Healing of the Past"1984). Důsledná ve své šámanské víře, Agnes Sanford hovoří o jejím křtu v Svatém Duchu, který "přišel skrze slunce, vodu jezera a skrze vítr v borovicích". A toto je možné proto, že "i skála emanuje neviditelnou energii ... světlo Stvořitele ..." kterého také popisuje jako "sílu života, ze které se vyvinuly všechny věci". 

V jednom ze svých neuvěřitelných projevů, Agnes napsala: Není už pro mně možné, vykonávat mou práci (modlitbu) individuálně, od osoby k osobě, protože pole se rozšířilo. Bůh mně proto vedl k širší a důmyslnější cestě modlitby. Trochu mně to mate - protože nejsem schopná říci co můj duch dělá a kam jde. Ale že cestuje a že koná svou práci skrze mé spirituální tělo - i když má mysl o tom neví, je stále zřejmější. A proto mne volejte ve vaší mysli, nebo k někomu jinému, jako lidský tunel pro lásku Krista". 

BÍLÁ MAGIE MORTONA KELSEY-eho. 

Mezi mnoha křesťanskými vedoucími, kteří podporují a prosazují tu stejnou svodnou filosofii jako Agnes Sanford, je Episcopální kněz a Jungiánský psycholog Morton Kelsey, který je také přítelem Sanfordové. Agnes byla prostou ženou, jejíž "doma upečené" zprávy o jejích pozoruhodných zážitcích, jí přivedly mnoho obdivovatelů (a skrze ně i velikou část církví) do praxe šamanismu. Na druhé straně Kelsey je kultivovaný myslitel, plodný a přesvědčivý autor. Jeho základní Jungiánská víra (většinou zabalená do ortodoxně znějících slov), je, že dobro, zlo, Satan, andělé a démoni jsou prastaré konstrukce lidského duševna. (Morton T.Kelsey, "Christo-Psychology" 1982). Dává to Kelsey-ovým argumentům občas pomatenou, ale přesto svůdnou chuť. To, co Sanford učila skrze prožitky, to Kelsey nabízí církvím k věření atraktivním uvažováním: "Čarodějnictví, magie a jiné formy šamanismu nejsou zlem samy o sobě, pakliže je vykonáváme s láskou a pro dobro" (Morton Kelsey, "Christian and The Supernatural" 1976). Není nic vyloženě zlého v psychické síle, nebo v jejím použití. PSI prožitky nejsou něco mimo nás. Jsou to přirozené zkušenosti lidského duševna, které lidstvo sdílí s jinými živými věcmi a mohou být vyvinuty. Když mají lidé hluboké prožitky Boha, ESP (extra sensory perception) zážitky se většinou přihodí. Jasnovidnost, telepatie, před-poznání, psychokineze a hojení byly pozorovány v životech a kolem životů mnoha náboženských vůdců a Křesťanů. Je to stejný druh PSI síly, kterou měl Ježíš!!!!! 

KELSEY A "KŘESŤANSKÝ" ŠAMANISMUS. 

Není překvapující, že mnoho křesťanských vůdců, kteří jsou angažováni v hnutí "vnitřního hojení" a doporučují Sanfordovou, také všeobecně citují a obdivují Kelsey-e, přesto že on věří v údajnou komunikaci s mrtvými, kterou také provádí za účelem být jimi veden. (Kelsey, "Christo" a "Afterlife: The Other Side of Dying"). Kelsey srovnává Svatého Ducha se svým "Self" a klade na stejnou rovinu šamanské psychické síly a dary Svatého Ducha, které "se prostě projeví tam, kde je vitální Křesťanství". Kelsey, který věří že jeho matka za něj zemřela tak "jako zemřel náš Pán" prohlašuje, že "šámanský pohled na zlo, byl částí totálního pohledu Ježíše z Nazareta" ("Supernatural"). Kromě toho, "šáman není zlem, ale je to ten, v němž je Boží síla koncentrovaná a tak může plynout na druhé". Z této báze Kelsey prohlašuje: Ježíš byl člověk síly. Byl větší, než všichni šamané. Mojí studenti pochopili roli, kterou plnil Ježíš, když "Šamanismus" od Mircea Eliade a "Journey to Ixtlan" od Carlose Castanedy. Toto je stejný druh PSI síly, kterou měl Ježíš. 

Jak už jsme poznamenali dříve, "šaman" je slovo, které dnes používají antropologové pro ty, které dříve nazývali "witch doctor" (doktor-čaroděj) "medicine man", kouzelníky, mágy. Apoštol Pavel píše: To, co Pohané obětují (bůžkům), obětují démonům - ne Bohu. Ale právě tak jako Sanford, Kelsey nepovažuje to, co dělají šámané, nebo uctívači bůžků za něco, co by muselo být inherentně zlé. Podle Kelsey-ho, jasnovidství, telepatie, mimotělesné prožitky, psychokineze a jiné formy toho, co on nazývá ESP, jsou manifestace Boží síly. A proto zapojení se do těchto, může vést ke zlu pouze, pakliže jsou špatné motivy. Co víc: Používání drog, hypnóza, vytržený stav média, Yoga či jiné orientální metody meditace jsou neutrální a povolené pro kontakt s Bohem. 

V tom stejném duchu píše Robert Schuller: Různé přístupy k meditaci jsou používané rozličnými náboženskými skupinami právě tak jako nenáboženskými. Ve všech formách, TM (transcendental meditation), Zen Buddhismus, nebo Yoga, nebo meditace ve smyslu judeo-křesťanském.... meditující se pokouší překonat rozptýlení vědomé mysli. Je důležité si pamatovat, že meditace v jakékoliv formě, je spoutání - lidskými prostředky - Boží zákony... Jsme obdařeni mnoha silami a mocí, kterým plně nerozumíme. Ta nejvíc efektivní mantra používá "M" zvuk. Úplně to cítíte, když opakujete slova "I am, I am" mnohokrát po sobě. Transcendentální Meditace, jinak TM, není náboženství není ani nutně protikřesťanská" (Robert Schuller, "Peace of Mind Through Possibility Thinking" 1977). "Transcendental Meditation" je ve skutečnosti esence Hinduismu a zavede vás do věčné separace od Krista! 

JEŽÍŠ, ŠAMANISMUS, NEVĚDOMÍ A SPIRITUÁLNÍ REALITA. 

Pro Kelsey-ho to nejdůležitější je, že většina náboženství věří ve spirituální realitu a že lidé mohou osobně prožít Boha, ať už Ho nazývají jakkoliv. (Kelsey, "Dreams: A Way To Listen To God"). Doporučuje "Hinduismus, učedníky Zarahustry, čínské lidové náboženství, protože tato obecná víra je přesvědčená, že okultní Orakle Delfská byla správnou cestou dostat se do styku s Bohem. Chválí staré Řeky a Římany, protože "si byli jistí svými bohy, jako my dnes elektřinou". (Kelsey, "Dreams"). 

Říká: Starověcí šamané, kouzelničtí doktoři byli konfrontováni neuvěřitelnou silou (Boží), která je téměř přemohla. Tito muži a ženy byli úžasní hojitelé, kteří meditovali tyto neznámé síly ostatním.. (Kelsey, "Dreams"). Podle něho Ježíš v této šamanské tradici pokračoval: Křesťanství trvá na tom, že jediná bezpečná cesta, jak proniknout do nevědomí (unconscious), jak vejít do spirituální reality, je s vůdcem Ježíšem. Šamanismus nám ale ukazuje, že už před Ježíšem, Bůh mezi lidmi pracoval. (Kelsey, "Dreams"). 

Dojem, který člověk dostává, je že na tu "sílu", která se zdá být všude ve vesmíru, se může "napojit" jak zlo tak i dobro, má své kořeny v Jungovo "kolektivním nevědomí" (unconscious). Je považováno za analogii křesťanského pojmu "Bůh". Kelsey-mu, který došel ke svému porozumění Křesťanství skrze pochopení, které obdržel z Jungovy "hloubkové psychologie", "spirituální realita" je pouze konstrukce lidského "nevědomí" a tato "síla", která stojí v pozadí psychických jevů, je tím konečným (ultimate) spojujícím (integrative) prototypem, modelem (archtype). Těm lidem, na které se pohlíží jako na prostředníky této psychické síly pro dobro druhých, těm, se říká šamané. Po delším a pochvalném popisu šamanismu Kelsey nám opět dává vědět, že Křesťanství je pouze jiná forma této starodávné a universálně prováděné magie, kterou on doporučuje: 

Když se díváme na život Ježíše, vidíme, že jeho život a činy, jeho učení a praxe, jsou podobné šamanismu, založeném na intimním vztahu k bohu otci. Ve skutečnosti by se dala sestavit důležitá studie, která by porovnala činnost Ježíše se šamanismem. Ti, kteří jsou překvapení jeho léčivou činností... nemají ponětí o hojicích zkušenostech universálně .... většinou ve formě šamanismu.... Šaman je prostředníkem mezi jednotlivcem a spirituální realitou, ať dobrou či zlou - a tím je hojitelem jak těla, tak i ducha. Vstupem do své hojitelské role Ježíš "navázal" na prorocké a šamanské prameny Starého Zákona.(Morton Kelsey, "Healing and Christianity" 1976). 

ŠAMANISMUS A VISUALIZACE. 

Antropolog New York Academy of Science, Michael Harner dává visualizaci na první místo mezi dnes populární psychospirituální technologie, o kterých říká, že jsou vlastně oživením šamanismu, která on sám definuje jako čarodějnictví či magii. (Harner,"Šaman"). Harner to ovšem neříká jako kritik, ale jako člověk, který - jako mnoho "transpersonálních" antropologů a psychologů se stal přesvědčeným věřícím v šamanismus. Používání visualizace, která je tou nejefektivnější a nejmocnější metodou šamanismu se šíří jako exploze po světě a od jeho uvedení do církví Agnes Sanfordovou, získává důvěru i v Křesťanství. Harner vysvětluje ústřední roli, kterou visualizace hraje v šamanismu:  "Šaman, muž nebo žena který vejde do změněného stavu vědomí (altered state of consciousness) svou vůlí - aby kontaktoval a použil normálně skrytou realitu za účelem získání vědomostí, síly a pomoci druhým. Je to v SSC (Shamanic State of Consciousness) kdy je možno "vidět" šamansky. Lze to nazvat "visualizací", "představou" - nebo, jak říkají australští domorodci použitím "silného oka" (strong eye). Jeden uznávaný australský antropolog A.P.Elkins poznamenal, že vise domorodého šamana není pouhou halucinací. Je to mentální formace visualizovaná a přivedená ven z mysli (externalized), která může dokonce existovat po nějaký čas nezávisle na svém stvořiteli".. 

Psychologové tvrdí, že naše mysl není schopná rozlišit mezi "skutečným světem" (záleží na tom, co tím myslíte), a něčím živě představeným. Psycholog William Fezler o krok dále a tvrdí, že v tom není žádný reálný rozdíl! (William Fezler, "Just Imagine: A Guide to Materialization Using Imagery" 1980). Ve své poslední knize Carl Rogers obhajuje realitu, která je čistě subjektivní a vytvořená každým jednotlivcem. Tvrdí, že je tolik realit, kolik je osob a pobízí nás, abychom se připravili na svět bez solidní báze, svět procesů a změn, ve kterém individuální mysl vytváří novou realitu. (Carl Rogers "A Way of Becoming" 1980). 

Takové teorie zastávané mnohými, vysoce ctěnými psychology, jako na příklad Rogers, nejsou nic jiného, nežli starodávný šamanismus přeformulovaný do akademicky přijatelného jazyka. Desítky populárních psychologií a "self-help" kultů představují přepracování starého okultismu do moderní společnosti tak, aby byl přijatelný psychologií. Psychiatr C.G.Jung, kterého Morton T.Kelsey povýšil na úroveň křesťanského svatého a vůdce věřil, že jevy (images) vznikající v našich myslích jsou právě tak skutečné, jako ty, které přichází z externích objektů. Hluboce spojený s okultem včetně seancí pro styk s mrtvými, Jung vysvětluje "duchy", které viděl - a to nejednou - jako "exteriorization of archeotypal images" (něco jako přivedení z interiéru do exteriéru pradávný obraz, který existuje hluboko v duševnu lidské rasy). 

Tím, že odmítají věřit ve skutečný spirituální svět démonů nebo andělů, psychologové si hrají myšlénkové hry s visuálními představami, které potom Křesťané přijímají jako "vědecké", aniž by měli tušení že se otevírají démonickým vlivům. Podle Jungiánského analystky Barbary Hannah, která učí na C.G.Jung Institute, obraznost nebo visualizace je považovaná za nejsilnější nástroj v Jungiánské psychologii pro dosažení přímého kontaktu s nevědomím (unconscious) a pro získání většího vnitřního poznání. (Barbara Hannah, "Encounters With the Soul: Active Immagination as Developed by C.G. Jung). 

Magie, čarodějnictví pod "vědeckými" názvy se stala integrální částí moderní společnosti. Jde o vědomou snahu spojit vědu a šamanismus. Pod titulkem "Scientist, shamans to convene, explore common ground" (sjezd vědců a šamanů za účelem hledání společné základny), "Brain/Mind/Bulletin" Marilyn Fergusenové oznamuje jedno takové setkání, kterých je mnoho. Setkání se uskutečnilo v červnu 1984 v Ojai, Kalifornii, organizované antropoložkou Joan Halifax. Tento nezvyklý program, který měl stopovat vzory, spojující vědecké a posvátné tradice. Taková setkání mají podporu takových osobností, jako psycholog R.D.Laing a fyziolog rostlin Rupert Sheldrake. Setkání svedlo dohromady biology, fyziky, psychiatry, Americké Indiány, Africké hojitele, Tibetské lámy, Sufi mystiky, učitele Zen a specialisty bojových sportů. (Brain/Mind Bulletin 1984). 

Téměř nikdo to nespojuje s jeho pohanskými kořeny, když to přichází v psychologické terminologii jako kurs "osobního vývoje", kazety pro sebe-hypnósu, nebo PMA (Positive Mental Attitude) semináře, nebo úspěch/motivační semináře pro osobnosti průmyslu a obchodu. Šamanismus je těžší rozpoznat co vlastně ve skutečnosti je, když je naivně prezentovaný křesťanskými vůdci a tím dostává nádech biblické podpory... Dnešní řady upřímných Křesťanů, zahrnují množství doktorů medicíny, psychologů, profesorů universit a seminářů, sociologů, teologů, křesťanských vůdců a dalších vzdělaných a kultivovaných osob širokého vlivu. 

Mentální alchymie. 

"..navzdory spoustě tvých kouzel i navzdory tvým zaklínadlům, postihne tě neštěstí a nebudeš vědět jak je odčarovat" Izaiáš 47:9. 

Mnoho badatelů, kteří studovali explozi oživeného mysticismu uznávají, že Západní svět má své vlastní čarodějné doktory. Mají na sobě dokonale ušité obchodní obleky, kolárky kolem krku, bílé smokingy a někteří mají M.D., D.D., nebo Ph.D. diplomy. Téměř všichni z nich tvrdí že to, v co oni věří a provádějí, je čistě vědecké a mnoho z nich popírá existenci Boha, Satana, andělů nebo démonů, jako nezávislých existencí (independent entities). Tito lidé připisují zdroj psychických sil neomezenému lidskému potenciálu, který údajně leží uvnitř nevědomí (unconscious) každého z nás.. Jejich "kouzlo mysli" (mind magic) je velmi přesvědčivé a "funguje" mezi lidmi. Ve svém úvodu ke knize Williama Fezlera "Just Imagine: A Guide to Materialization Using Imagery", William S Kroger píše: 

"Jak tak pole moderní psychologie a medicíny rostou stále více v nás vzniká úžas, jak mnoho síly lidská mysl v sobě má. Nikde v lidských písemných dílech nebylo vysvětleno, jak si něco představit tak silně, aby to vyprodukovali konkrétní výsledky. "Just Imagine" zaplňuje tuto mezeru. Popisuje definitivní způsoby, jak vytvořit (structure) novou a lepší skutečnost. Tato metoda je používání mentálních představ, které mohou být rozvinuté a vylepšené tak že ovlivní realitu do takové míry, že se samy stanou realitou.. Posledních deset let jsem pracoval s doktorem Fezlerem a pozoroval, jak učí pacienty vytvářet představy dostatečně silné, aby se materializovaly..." 

TVOŘIVÁ VISUALIZACE. 

Šamanská visualizace je pokus vytvořit, nebo ovládnout fyzický svět, použitím "mentální alchymie" (mental alchemy". Ta je založená na víře starověkého čaroděje, že celý vesmír je pouhá iluze (zvaná "maya" v Hinduismu), vytvořená naší myslí. Adelaide Bry, jedna z vedoucích propagátorů šamanské visualizace, to popisuje jako: "Záměrné používání síly vaší mysli za účelem vytvoření vlastní reality... Visualizaci můžete použít pro cokoliv co si přejete" (Adelaide Bry and Marjorie Bair, "Visualization" 1979). 

Toto je esence starodávného rituálu magie, kterou dnešní kněží voodoo a čarodějní doktoři stále používají - jak pro kletby, tak i pro hojení. Dnes se na to pohlíží jako na neutrální sílu mysli obsaženou v neomezeném lidském potenciálu, kterým jsme všichni obdařeni - jen přijít na to, jak to funguje. Propagátorka New Age, Laurie Warner prohlašuje, že tato víra "běží celou literaturou New Age"... Dále vysvětluje: 

"Všechny metody New Age...meditace, yoga, ionics, krystalografie, výživa, transakční analýzy a jiné další systémy mohou být viděné jako nástroje pro zesílení a přeměňování energií (transmuting) a uvolňování vrozených spirituálních potenciálů. Dále se dozvídáme, že myšlenku následuje energie a že skrze vnitřní činnost "symbolické alchymie" a mentální programy se můžeme pohybovat skrze pozměněné stavy vědomí a prožít nové interakce s našimi realitami. (Laurie Warner M.A.,"New Age Energies" 1982). 

Po tom, co po léta byla označovaná jako primitivní pověra, moderní člověk objevuje, že v "tvořivé visualizaci" je neuvěřitelná síla a používá ji mnoha směry. Populární a mocné okultní metodologie, jako "Silva Mind Control" a "Mind Dynamics" na příklad, jsou hluboce závislé na visualizaci. Zvláštní zpráva "Psychosynthesis Institute" uvádí, že "používání představ je jeden z nejrychleji rostoucích trendů v psychologii a školství".. 

V úvodním odstavci své knihy, William Fezler nabízí svůdnou možnost "mentální alchymie" výmluvným způsobem: "Všichni vědci se shodují na tom, že hmotu je možné proměnit v energii. Jistě je možný také opak. Energie musí být konvertibilní do hmoty. Mysl je energie, Myšlenka je energie... Jíme jablko a to se přemění v energii. Proč je tak těžké pochopit, že myšlenka se může změnit v jablko? Ne představou jablka - ale pravým jablkem. Materializace je možná... (Fezler, "Imagine"). 

Agnes Sanford říká, že k použití imaginace pro hojení nemocných je zapotřebí "mentálního tréninku" aby se vytvořily "tvůrčí schopnosti" - ta část tvůrčích představ, která je nejvíce jak Bůh... Toto je učení "Christian Science" a dalších Věda-mysl kultů. Je to, bohužel také v učení Paul Yonggi Cho v jeho knize "The Fourth Dimension": "Bůh promluvil k mému srdci "Synu, čtvrtý rozměr má v sobě kontrolu nad třetím rozměrem a produkuje stvoření pořádku a krásy. Duch je čtvrtý rozměr. Každý člověk je spirituální bytost. Mají čtvrtý, právě tak, jako třetí rozměr ve svých srdcích. V Genesi Boží Duch inkuboval, jak se tak vznášel nad vodami. Byl jako slepice sedící na svých vejcích, vysedí je a vychovává kuřata. Tím stejným způsobem Svatý Duch inkubuje třetí rozměr, a tak inkubuje i duch zla... Můžete se podivovat nad tím, jak si můžeme inkubovat naše podvědomí... jediná cesta je skrze představy. Skrze visualizaci a sny, si můžete inkubovat vaší budoucnost a sklízet výsledky. A tak jak Křesťané, či okultisté tím, že prozkoumají sféru čtvrtého rozměru vývojem koncentrovaných visí a snů v jejich představách se mohou vznášet nad, a inkubovat třetí rozměr svým vlivem a změnit jej. To mně naučil Svatý Duch"...(Fourth Dimension"). 

VISUALIZACE: STARODÁVNÁ TRADICE. 

Podle Hermetických tradicí, egyptský bůh Thoth, známý Řekům jako Hermes Trismegistus (Trojmocný), byl zakladatelem alchymie. Učil, že fyzický svět může být transformovaný skrze mentální představy. Právě tak starodávné, používání visualizace yogy a tím docílit spojení s "Celkem" (Brahmou), se datuje tisíce let zpět. Jak bylo uvedeno v "The Journal of Transpersonal Psychology", Dalai Lama prohlásil že "používáním představ vytvořit představu "oka mysli", je nedílnou součástí tantrické yogy. Potom Lama vysvětluje, jak tato starodávná tradice je příbuzná podobným praxím, přijatých v moderní psychoterapii. 

Křesťanští vedoucí, kteří obhajují visualizaci se zdají být neochotní přiznat, že tato je srdcem náboženských učení, které jsou inspirovány démony a jsou Křesťanství nezměnitelně nepřátelské. Oni navrhují že šamanská visualizace je podvrh Boží pravdy, kterou učí oni. Ale v Bibli žádná visualizace učena není, aby z ní mohl Satan udělat podvrh. Visualizace je totálně v Bibli nepřítomná právě tak jako naopak je vždy přítomná ve všech okultech. Ani Izaiáš, Jeremiáš, ani ostatní proroci netvořili své vise skrze imaginaci. ale obdrželi je skrze inspiraci od Boha.... 

Ježíš nikdy neučil, že Ho učedníci mohou přivolat aby se jim zjevil nějakou visualizací, a nebo že mají visualizovat to, za co se modlí. A přesto je to učeno křesťanskými vůdci, kteří - aniž by zamýšleli vést kohokoliv do okultismu, ukazují jim tam cestu některými metodami, které propagují... Právě tak jako dnes v církvích, celou dobu historie byla šamanská visualizace spojená s hojením jak fyzickým, tak i duševním. Společné nitky víry a praxe mohou být vystopované od temných dob starověku až podnes. Není jasnějšího mostu mezi pohanským okultismem a moderní psychologicko náboženskou praxí než je visualizace. Biblické Křesťanství stojí jediné mimo a v opozici těmto pohanským tradicím. 

Mike Samuels a jeho žena Nancy, kteří jsou odborní okultisté v této oblasti, poukazují v jejich studiích visualizace na fakta: Egyptští přívrženci Herma, který věřil, že všechno je pouze v mysli, tvrdili, že nemoc se vyléčí visualizací dokonalého zdraví... Mezi Indiány kmene Navajo, skutečné hluboké visualizace, kterých se účastnilo větší množství lidí pomáhaly pacientovi k visualizaci perfektního zdraví..Paracelsus, švýcarský alchymista a fyzik šestnáctého století věřil, "že síla představy je velkým činitelem v medicíně. Může nemoci uzdravit a nebo způsobit... V pozdních létech devatenáctého století, Mary Baker Eddy založila "Christian Science" založené na konceptu, že "nemoc je vlastně produkt lidské mysli... původ nemocí je duševní... všechny nemoci se léčí božskou Myslí".... 

ŠAMANSKÉ VISUALIZACE V MODERNÍ ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI. 

Psychičtí hojitelé Bill Henkin a Amy Wallace zdůrazňují, že "visualizace je nejmocnější a široce používaná technika psychického hojení"..(Amy Wallace and Bill Henkin, "The Psychic Healing Book: How to Develop Your Psychic Potential")... Steller prohlašuje, že konání " visuální představivost je pravidelnou částí tréninku pro psychiky a hojitele v Spiritistických církvích"... Shakti Gawain říká, "tvořivá visualizace je způsob jak použít vaší představivost ve vytvoření toho, co chcete... stav vědomí, ve kterém víte, že jste stálým tvořitelem vašeho života"... (Shakti Gawain, "Creative Visualization" 1978). V jejím přiznání dává Gwain speciální díky jejímu vnitřnímu vůdci, "který mi stále ukazuje cestu a který je ve skutečnosti autorem její knihy.... David Conway, jeden z vedoucích okultistů, vysvětluje ve své knize "Ocult Primer" absolutní nutnost visualizace k provedení rituální magie: 

...technika visualizace je něco, co po stupních zvládnete, a zvládnout musíte, pakliže chcete udělat vůbec nějaký pokrok v magii.. je to jediný způsob, jak zapříčinit éterickou atmosféru". Umožňuje nám to stavět vlastní myšlenkovou formu, dostat se do styku s těmi, které již existují a dát průchod elementární energii kterou potřebujeme - dolů na fyzickou rovinu"... (David Conway, "Magic:An Ocult Primer"). 

Bry říká, že visualizace "je používaná různými druhy lidí: lékaři, psychoterapisty, atlety, učiteli, dietáři, umělci, průmyslníky a milenci - a to je pouze výsek. Nedávný kurs pro inženýry a průmyslníky v "Hughes Aircraft" v jižní Kalifornii učil: "promítnutí mentálního obrazu na plátno vaší mysli k vaší osobní transformaci, je to nádherné tajemství, známé a používané všemi velikými učiteli pravdy"....V červnu 1984 "Rockwell California Chapters podpořil program "New Age Thinking" s názvem Visualization Training to Expand Life Potential. Tento byl přednášený psychoterapistem Ritou Unimanovou, která řídí "Institut Holistické Psychologie". Tento kurs byl nazvaný jako kombinace Orientálních náboženství, Západní psychologie, Holistické zdraví, a trénink lidského potenciálu. Průmyslový a obchodní svět je plný takových kursů. Jejich skutečná náboženská povaha se prozradila v tomto prohlášení z Psychosyntetického Institutu, že "skrze představy a visualizace jsme schopní přesáhnout (transcend) světový pořádek a účastnit se věčného života a energie nad nebeského (super-celestial). Skrze tento princip, tudíž, budeme osvobozeni od pout samotného osudu". (Psychosynthesis Institute, Synthesis Two). 

Navzdory těchto zřejmých počátečních výhod, Satan nakonec svou libru masa dostane od každého, kdo hraje jeho "mind-games". Toto není pravda pouze v případě individuálních hororů, o kterých by se dalo vyprávět. Nepřekonatelné důkazy poukazují k tomu, že za celém tom drogy/okult oživení stojí mnohem vážnější účel, ve kterém šamanská visualizace je jeho nedílnou součástí. Ve své knize "Ocult Preparation for a New Age" Dane Rudhyar teosofista předkládá strategii a naděje všech těch, kteří propagují tyto techniky: 

"Růst používání L.S.D. a dalších psychedelických drog měl mocný očistný (cathartic) efekt, který otevíral dveře mysli a běžné "já-obrany" (ego-defenses) vypěstované v nás tradiční kulturou".. Akční pole současné proti-kultuře (counter-culture) je stále více definováno "psychickým" výzkumem všeho druhu a modernizací starých technik yogy a spirituálně-mentální disciplinou.... Počet lidí, kteří si činili nárok na jasnovidectví a spojení s vnitřními vůdci, bytostmi z prostoru, a duševních hojitelů se stále zvyšoval... manifestace... napadali platnost našeho Evro-Amerického hlavního proudu kultury. .. žijeme v čase přechodu od staré Západní civilizace k novému typu kultury - pravděpodobně globální povahy"... (Dane Rudhyar, "Ocult Preparation..."). 

FANTAZIE KONTRA VYSVĚTLENÍ. 

Ať už prováděná Křesťany nebo nekřesťany, visualizace je čistě okultní technikou, která nabízí náhradní zdroj síly, znalosti a hojení které, kdyby bylo možné realizovat, by udělalo boha, stojícího na vlastní platformě, nezávislého na svém Stvořiteli. Yonggi Cho se pokouší vyprodukovat příklady z Bible, ale tyto jsou postavené z neoprávněných domněnek. Protože Bůh řekl Abrahámovi aby se podíval na noční oblohu a řekl mu, že jeho sémě bude tak početné, jako hvězdy na nebi, Cho si okamžitě představuje, že Abrahám visualizoval nespočetné potomky - a tato fantazie dala počít Izáka!! A na takových spekulacích postavil Cho celé své visualizační učení. Píše: 

"Představuji si že Abrahám...když se díval na hvězdy - vše, co viděl byly tváře jeho budoucích dětí.... náhle cítil, že je slyší volat "Otče Abraháme"... Nemohl ani spát, když zavřel oči, protože všechny ty hvězdy se měnily na tváře jeho potomků... Tyto obrazy mu přicházely na mysl opět a opět... a staly se částí čtvrtého rozměru.... Tyto vise a sny přinesly vládu nad jeho starým tělem a to bylo jakoby transformováno na mladé tělo"..(Cho, "Fourth Dimension"). Toto není biblický výklad, ale pouhá fantazie! Nechceme pochybovat o motivech Cho, ale máme pochyby o jeho metodách a učení. Bohužel, jeho závěry jsou v dokonalém souladu s okultní tradici. Nekritické přijímání všeho, co křesťanští vůdci učí, namísto kontroly skrze Bibli, vede k apostázii! A to je, jak visualizace a jiné formy magie vchází do Křesťanství..... 

Někteří křesťanští autoři citují Bibli: "Není-li vidění, lid hyne".. Přísloví 29:18) aby podpořili používání visualizace. Ale Bůh přece poukazuje k visím, které On - z vlastní iniciativy dává svým vybraným prorokům - v Jeho čase a k Jeho vlastnímu účelu - a ne aby si někdo "vyprodukoval" vlastní vise tím, že fantazíruje živý obraz ve své představě! A přesto tento verš je používaný k podpoře falešného učení, že každý si může "vykouzlit" svou vlastní visi - a Bůh je nucený tuto přijmout! V Jeremiáši 23:16, Bůh varuje před právě touto perverzí Písma: "Neposlouchejte proroky, kteří vám prorokují... Vedou vás do prázdna. Oni hovoří vise svých vlastních představ - ne ty, které přicházejí z úst Boha".... 

CO VIDÍŠ, TO BUDEŠ. 

V příští kapitole budeme mít ještě více co říci o vzrůstajícím trendu, kde si můžete vyfantazírovat "Ježíše", nebo "Boha" podle toho, jak se vynoří ve vaší mysli. Každý šaman přizná, že visualizace někoho, nebo něčeho ve své mysli, je ta nejrychlejší cesta jak se dostat do styku s duchovními bytostmi (spirit entity). Šamanismus ve formě visualizace je dnes zaváděn do církví mnoha křesťanskými vůdci, kteří nemají ponětí o co běží. Fosterova kniha "Celebration of Discipline" byla velmi oblíbená mezi mnohými evangelikálními konzervativci. 

A přesto "Celebration" učí, že visualizace může být používána k přesáhnutí (transcend) času i prostoru a dostat se do samé přítomnosti Boha: "Ve vaší představě dovolte vašemu spirituálnímu tělu, aby vystoupilo z vašeho těla fyzického... vzhůru skrze oblaky a do stratosféry, ... hlouběji a hlouběji do prostoru - až už není nic, než hřejivá přítomnost věčného Stvořitele".. (Foster, "Celebration"). Foster nás ujišťuje, že toto není nějaká fantazie nebo představa, ale realita stvořená v naší mysli. Křesťané tak - aniž by to věděli - upadají do starodávných okultních pokusů stvořit realitu a dokonce manipulovat s Bohem pomocí vytváření živých mentálních obrazů. 

Paul Yonggi Cho píše: "Kdykoliv se modlíme, vždy si máme visualizovat žádaný výsledek... Pakliže jste si nevisualizovali ve vašem srdci přesně to, co chcete, , nemůže se to stát pro vás realitou... Učili jsme lidi, jak ... visualizovat úspěch... Skrze visualizaci a snění, můžete inkubovat svou budoucnost a sklidit výsledky".. 

Toto nebiblické používání představivosti by dalo lidem síly bohů, jak je možné vidět v následujícím obrázku Williama Fezlera: V Galileji muž, kterému říkají Kristus si představí, že několik ryb a bochníků chlebů je veliké množství a - nakrmí davy. Jeho víra, (faith) a jeho důvěra (belief) se stanou realitou. Myšlenka je otcem díla. Představa vždy předchází projev, realitu. V nemocnici v Los Angeles mladá žena na lůžku s rakovinou si představuje, že její bílé krvinky se staly rytíři v lesklém brnění, kteří ničí rakovinové buňky, které ona si představuje jako hamburgry. K úžasu nemocničního personálu, rakovina zmizí... Nejdříve mysl, potom hmota. Hmota je materializace mysli. Ti dva jsou neoddělitelní. Mysl a tělo, energie a hmota jsou jeden. (Fezler, "Imagine"). 

Norman Vincent Peale nazývá visualizaci "positivní myšlení, dotáhnuté o krok dále"... Toto je pořádné schválení od člověka, který strávil celý svůj život propagací Positivního Myšlení!! Ředitel distribuce "Amway Crown" Bunny Marks, vysvětluje sílu visualizace na motivační audio kazetě pod názvem "Co vidíte, tím budete": Tak první věc, kterou musíme udělat, když chceme dosáhnout a také žít úspěšný život - život bohatství a štěstí - první ze všeho si jej musíme visualizovat. My vytváříme realitu tím, že ji visualizujeme. Obraz ve vaší mysli se vyvíjí právě tak, jako se vyvíjí film. ..Pakliže počnete visualizovat to, po čem toužíte, budete to mít! Můžete mít všechno, co si přejete - přejete-li si to dostatečně silně a visualizujete to... A tak ten obraz je tím tajemstvím, klíčem - protože obraz který držíte, je obrazem toho, co vy budete. (Bunny Marks, inspirational tape). 

NĚKTERÉ VÁŽNÉ PROBLÉMY. 

Je až úděsné že ti, kteří visualizaci propagují, se nezdají vůbec brát na vědomí problémy, které tato přináší. Kromě faktu, že je to nejrychlejší cesta do okultismu, jsou zde další - etické otázky, které jsou ignorované. Jaké právo má člověk manipulovat s Božím vesmírem silou své mysli? A co kontrola akcí dalších lidí tím, že jim vnucujeme naší vůli? Agnes Sanford, zřejmě slepá k těmto skutečnostem prohlašuje: "Po několika měsících pokusů jsem zjistila, že mohu ovlivňovat své děti "dálkovou kontrolou"... za méně jak minutu dítě změní své chování a to, co jsem měla na mysli se stane.... Bylo to jako psát hru a zároveň ji hrát na jevišti. To, co jsem měla na mysli, to se odehrálo. My jsme skutečně stvořeni k Jeho obrazu - On je první ze všech, Stvořitel, a to jsme i my (Sanford, "Light"). 

Tak jako mnozí křesťanští vedoucí dnes, Sanford věřila že "existuje určitá síla a a funguje pro každého - ať Křesťan či ne - protože Bůh pracuje skrze aplikování zákonů a sil, které stvořil" (Sanford, "Gifts"). Toto popírá jak Bible, tak i logika. Klasický argument ateisty je: "Vy se domníváte že je to zázrak, protože ještě neznáte ten přírodní zákon, který ovládá tuto situaci". Každý z nás instinktivně ví, že všechno, co je ovládané vědecky vysvětlitelnými zákony je proces přirozený - kdežto zázraky jsou nadpřirozené Boží činy které vůbec nespadají pod vliv zákona příčiny-následku. Vykoupení, vzkříšení, odpuštění hříchů a okamžité hojení organických nemocí jsou zázraky neomezené fyzickými zákony a tím jsou akty Boží svrchované milosti. 

Agnes Sanford řekla jedné mladé matce, kterou se snažila naučit visualizaci "ve jménu Ježíše Krista". Žena se ohradila, že není Křesťankou, k čemuž Sanford odvětila že je to zcela jedno, protože tato síla je pro každého. "Udělej si v mysli obraz svého dítěte, podle tvého přání".... Podle toho, jak Agnes Sanfordová vyprávěla - zdá se, že kdybychom všichni počali visualizovat svět plný harmonie a lásky, planeta Země by se transformovala na Ráj. Učila, že "vysíláním odpouštějící lásky Krista" bychom "vynesli na povrch přirozenou lásku těch, které potkáváme". Sanford,"Light". Podle některých jejích zážitků které vyprávěla, Agnes byla dokonce schopná skrze visualizaci "zasáhnout" nic netušící osobu mocnými myšlenkami a změnit jej na místě, dokonce mu odpustit jeho hříchy a osvobodit ho - aniž by pronesla jedno slovo... 

SKUTEČNĚ BOZI? 

Pakliže, aplikací určitých principů nebo zákonů můžeme změnit Boží vesmír a přemodelovat ty, kteří v něm žijí - podle našich představ, potom jsme skuteční bozi. Norman Vincent Peale vypráví, jak pomocí visualizace donutil členy své kongregace zaplnit kostel v jeden bouřlivý nedělní večer a zároveň je přinutil, aby dali ten den vyšší příspěvky. Aby ukázal tuto sílu píše dále: Bratr Ondřej řekl "Ve městě žije jeden lékař... budeme se modlit, aby vám dal... pět tisíc dolarů. Nebudeme se jen modlit, ale budeme ho visualizovat, jak ty peníze dává" (Norman Vincent Peale se triumfálně vrátil s pěti tisíci dolary, aby sdělil svému čekajícímu příteli že potom, co nejprve doktor odmítl, změnil náhle svůj postoj a peníze Pealovi dal). Bratr Ondřej vysvětluje: "Jen jsem vyslal myšlenku, která se vznášela nad vámi celou tu dobu aby to on udělal, a má myšlenka ho udeřila přímo mezi oči"... Peale zvolal: "Ano, viděl jsem jak ho zasáhla!" Dále pokračoval: "Pronikla jeho mozek a změnila jeho myšlení. Uvědom si, když chceš něčeho dosáhnout, drž před sebou svůj obraz jak toho dosahuješ. Vykresli si všechny detaily. Udělej to tak skutečné, jak nejlépe dovedeš!" (Norman Vincent Peale, "Positive Imaging"). 

Dr. Peale byl od té doby ve visualizaci stále. Zřejmě bez toho, že by si uvědomil že používá šamanské metody v pokuse vnutit svou vůli Bohu nebo lidem... Peale píše: "Představivost" (imaging) byla vždy ve všem co jsem psal či mluvil.... teprve nedávno začala být uznávaná vědci a mediky..... Jestliže realita může být skutečně stvořena, nebo zmanipulovaná visualizací, každý by si mohl hrát Boha tohoto vesmíru. Co by se stalo, kdyby odlišné reality byly visualizované různými lidmi? Pakliže je visualizace schopná se "napojit" na nějakou sílu inherentní uvnitř vesmíru, a je dosažitelná každému - potom by to byla ta konečná zbraň k dostání lidskému egocentrismu a výsledkem by nebyl Ráj, ale peklo!! 

Pokřesťanštěné modly. 

"Poslechnout Boha je lepší, než přinášet oběti. Vzpoura je jako hřích čarodějnictví (magie) a svévole jako hřích a modlářství" 1 Samuel 15:22-23. 

A proto mojí milovaní, vyhněte se modloslužebnictví... To, co obětují Pohané, obětují démonům - ne Bohu"... 1 Korintským 10:14-20. 

Šamanismus slibuje sílu hojení a transformaci kontaktem se souběžným (parallel) vesmírem ducha, ze kterého - údajně - tato energie je získávaná. Tento kontakt se prý děje v naší mysli: Myšlenky, které myslíme a slova, která pronášíme se stávají vozidlem spirituální síly. Ti, kteří přijmou tento koncept se stávají obětmi velikého klamu, který dosazuje nás za Boha. V hledání síly pro nás samé, stáváme se ovlivnitelní moci Satana. Přes to všechno, i když rostou důkazy dokumentující jeho zhoubnou sílu, popularita šamanismu roste přímo explosivně ve světě a v "křesťanském" balení získává oblibu i v církvích. Je to z nevědomosti biblického varování před okultismem a z ochoty přijmout teorie psychologie a úspěchu.... 

Místo aby poznali, že šamanismus není ani biblický, ani vědecký, někteří Křesťané jej překvapivě propagují jako obojí. "Wall Street Journal nedávno komentoval: Další rys korejského Křesťanství který vzbuzuje obavy je tendence, podporovaná preláty jako Yonggi Cho, vidět Křesťanství jako cestu k materiálnímu blahobytu. Tato tendence, říkají kritici, je pozůstatek šamanismu, který byl (a je) národním náboženstvím jak v Koreji, tak i v jiných částech severovýchodní Asie po staletí. V šamanismu požádáte šamana, (jakýsi druh léčivého čaroděje či čarodějky) ... o kontakt s duchy aby se tak zajistilo vaše zdraví a blahobyt. 

V korejském šamanismu existuje veliký duch, který je nad ostatními duchy a kterého šaman kontaktovat nemůže. "A to pomohlo Křesťanství uchytit se v Koreji", říká David Susan, luteránský misionář, protože "když přišli první křesťanští misionáři a řekli: "Existuje všemohoucí Bůh, který vás bude soudit po smrti", Korejci řekli: " Ano, my už jsme o tom Bohu slyšeli". Ale v tomto směru to učinilo Křesťanství příliš lehké přijmout. ...Mnozí korejští Křesťané považují bohy šamanismu a Boha Křesťanství za příbuzné. (The Wall Street Journal, May 12 1983). 

Tato sympatie k šamanismu není pouze v Koreji, ale je vlastně po celém světě, jak Dokumentuje Michael Harner (Harner, "Shaman"). Dokonce i mezi evangelikály vidíme neuvěřitelné přijímání herezí, které připomínají radikální učení Transcendentalistů (Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau, William Chaning, Bronson Alcott a.t.d.), kteří založili "intelektuální" formu šamanismu v Americe na počátku 19 století. Transcendentalisté tenkrát vyvolali úspěšnou revoluci proti - tenkráte převládajícímu New-England Fundamentalismu. To stejné učení ožívá dnes, ale tentokráte Fundamentalismus je revolucionován zevnitř. 

NOVÁ MYŠLENKA - NOVÉ OŽIVENÍ. 

Transcendentalismus napomohl zrodu něčeho, co se stalo známým pod jménem "New Thought". Hnutí, které zdůrazňovalo, že myšlenka kontroluje všechno. Síla myšlení - ať už negativní či pozitivní se pokládala za dostatečnou k vytvoření fyzické reality, nebo k jejímu zničení. Bůh nebyl osobní, ale byl "Veliká Mysl", která byla aktivovaná našimi myšlenkami a může je realizovat do konkrétní formy. Důsledek této premisy je jasný: Člověk je božský. V tom čase byla tato myšlenka Křesťanstvím odmítnuta jako hereze. New Thought se stala podkladem pro "mind-science kulty jako Christian Science, Religious Science a Unity. Dnešní církve jsou zaplaveny oživením New Thought, které se dnes říká "Positive Thinking", "Possibility Thinking", "Positive Confession", "Positive Mental Attitude" a "Inner Healing"... 

Obáváme se, že tentokrát "New Thought", která representuje uvnitř Křesťanství to, co je světu New Age, už vytlačena nebude, ale zůstane v církvích a přidá svůj podíl ke stávajícímu zmatku a svodu... Jeden ze základů New Thought technik je visualizace, která je už pevně usazená uvnitř církví. I když byla zprvu New Thought vytlačena z hlavních církví, přežila v okrajových Pentekostálních církvích a v organisacích jako "Camps Farthest Out (CFO). Skrze zakladatele CFO Glenn Clarka přišlo překvapivě mnoho základních "mind-science" do evangelických církví. Clark učil, že zlo se dá překonat tím, že jej kompletně vypustíme z mysli (Glenn Clark, "Soul°s Desire"). Z této víry vyvinul Clark šamanský přístup k modlitbě. 

Historik "New Thought" Charles Braden píše: Stovky skupin po celé Americe, používají mnoho způsobů modliteb za hojení nejenom duše ale i těla, které jsou podle vzoru New Thought. Je to proto, že mnoho z nich navštěvovalo Clarkův "Camps Farthest Out". Důležitost těchto CFO je v tom, že skrze ně... se učení a praxe New Thought dostala do církví pomocí převzetí terminologie křesťanské ortodoxní víry, a většina lidí v církvích o tom nemá ponětí! (Charles Braden, Spirits in Rebellion"). 

Mezi populární mluvčí v CFO v sedmdesátých letech byli Ruth Carter Stapleton, Rodney Romney, Agnes Sanford, Tommy Tyson, Francis McNutt, Norman Grubb a John Sandford. Jejich vliv v církvích je silný, i když CFO samo ztrácí na popularitě. CFO bylo vlastně úvodním jevištěm, pro to, co je dnes v církvích známé pod názvy "Inner Healing" nebo "Healing of Memories", o kterých bude řeč později. Ještě větší vliv na udržení "New Thought" při životě v církvích má Robert Schuller a Norman Vincent Peale. Jak už jsme poznamenali, Peale chválí zakladatele "Religious Science", Charles Fillmore pro to, že z něj Pealeho, udělal "positivního" myslitele. "Positive Thinking" je fráze, kterou si Peale vypůjčil od Fillmore, spoluzakladatele "Unity School of Christianity" (Charles Braden,"Spirits in Rebellion). 

Dr. Peale jednou napsal: "Svět ve kterém žijete je mentální a ne fyzikální". Jindy opět: "Změňte myšlenku a změníte všechno". Podle Bradena, otec Dr. Pealeho řekl svému synu:"Ty jsi vyvinul nový křesťanský důraz (emphasis) kompozicí "Science of Mind", metafyziky, Christian Science, medikální a psychologické praxe, Baptistického evangelismu, Metodistického svědectví a solidního Reformovaného Kalvinismu". 

Při jednom interview v dubnu 1984 Vincent Peale nazval narození z panny "jakousi teologickou myšlenku, která nemá žádnou důležitost ve spáse".(Family Weekly, April 15, 1984). Na TV show Phila Donahue v říjnu 1984 Peale popřel nutnost znovuzrození pro spásu. "Já mám svůj osobní vztah k Bohu, vy máte váš", odpověděl tázajícímu se diváku. "Znám chrám Šinto v Japonsku, kde jsem nalezl jednoho dne věčný mír ve své duši".(Phil Donahue Show - transcript). Spojitost mezi Positive a Possibility myšlení a kulty "Mind Science", jako na příklad Unity School of Christianity" je jasná. 

V ústředí "Unity" blízko Kansas City, Dr. Robert Schuller oslovil veliké shromáždění posluchačů složené z pastorů a studentů-pastorů Unity. Přednášel o tom, jak jeho kongregace rostla, a jak by oni mohli aplikovat ty stejné principy pro vzrůst Unity. Když nastala debata, Dr.Schuller dal několik poučných odpovědí. Když byl požádán, aby sdělil jeden faktor, který nejvíce přispěl k jeho dílu, odvětil "náš pozitivní přístup". Co tím myslel se ukázalo v odpovědi k jiné otázce. "Doktore Schullere, v naší době slýcháme spousta řečí o New Age, Age of Aquarius, způsob New Age myšlení, které používáme v Holistickém léčení - to všemu se říká New Age. Jak by jste vykreslil roli pastora New Age v letech osmdesátých a dále?". Aniž by se ohradil, že o New Age nic neví, nebo že on sám New Age pastor není, Schuller odpověděl: "Já se domnívám, že záleží na tom, kde pracujete. Věřím, že v tomto Age je největší odpovědností "positivovat" náboženství. Pro vás to mnoho neznamená - Unity lidé jsou positivní. Ale já mluvím ke skupinám, které positivní nejsou...dokonce k těm, které bychom nazvali Fundamentalisty, kteří stále jednají s výrazy jako "hřích", "spása", "lítost", "vina" ... tyhle lidi mám na mysli". A tak, když jednáme s těmito lidmi, musíme "zpositivovat" slova, která klasicky mají pouze negativní výklad..... 

Dnes je New Thought opět v církvích oživována. Tentokrát ovšem její základní techniky "myšlení, mluvení a visualizování" přichází oblečené do terminologie, kterou nás křesťanská psychologie naučila přijímat. Kenneth Hagin mladší píše: Někdo bude argumentovat "ale vy hovoříte o positivním myšlení!" Ano, pravda! Já znám toho největšího Positivního Myslitele jaký kdy byl: Bůh! Bible říká, že "On povolává k bytí to co není" (Římanům 4:17). Dva z nejznámějších učitelů positivního myšlení jsou pastory".. (The Word of Faith, November 1984). 

Ano, je pravdou že nás naše myšlenky ovlivňují v mnoha směrech - není pravdou že "myšlení", "mluvení" a "visualizování" obsahuje v sobě neomezenou moc, která se jim připisuje; ani nejsou biblickou metodou, jak "uvolnit Boží sílu". Myšlenkově manipulační techniky pro řešení lidských problémů a pro zajištění zdraví a bohatství byly vždy součástí okultu... 

SÍLA SAMOMLUVY. 

Jedna z metod, propagovaných pro posílení positivního vyznání je samomluva (self-talk). Tuto myšlenku počal Emile Coue na počátku devatenáctého století. Jeho atraktivní fráze "Každý den a v každém směru se stávám lepším a lepším", zaplavila Evropu i Ameriku, léčila nemoci, a transformovala lidské životy než se později sama diskreditovala. Tato idea je znovu oživována - pod různými jmény jako "Positive Mental Attitude" (PMA), a jiné úspěch/motivační kruhy, když křesťanská psychologie je přivedla do církví. 

Přesto že se snaží odlišit svůj druh samomluvy (self-talk) od "Positive Confession", pastor a klinický psycholog David Stoop říká: "Síla, uvolněná naší samomluvou je neuvěřitelná. Nejenom, že naše myšlenky a slova vytváří naše emoce - mají také sílu uzdravit nás, nebo nám způsobit nemoc a mohou rozhodnout naší budoucnost. Tento nový důraz na sílu mysli obráží a vrací zpět starodávné ideje které se týkají mezivztahů těla a mysli. Tyto principy jsou universální. Myslíš, že dostáváš rýmu? Pozor - už ji máš! Myslíš, že tvé děti udělají u babičky ostudu? Tohle funguje vždycky! (David Stoop, "Self-talk; Key to Personal Growth", 1983). 

Zde máme nejenom psychosomatické symptomy, které vznikly naší myšlenkou - ale dokonce i chování dětí u babičky je naším myšlením ovlivněné! Takovéto nápady byly kdysi považované za pověrčivost - ovšem dnes je z nich věda, protože byly psychologií zařazené do teorií a terapií týkající se konfliktu mysli a ducha. Agnes Sanford píše: ...vibrace velmi, velmi vysoké intenzity a extrémně jemné vlnové délce, s úžasnou hojicí silou, vytvořené duchovními silami v mysli člověka - to bude příští úkol vědy objevit a probádat". (Sanford,"Light"). 

Takové myšlenky - kdysi sny alchymistů - jsou cílem dnešních psychologů. Přesto že tomu nejsou o nic blíže a nejsou o nic vědečtější než jejich předchůdci, mnozí křesťanští psychologové nabízejí toto "cukrátko" ztrápeným duším, které hledají mír a radost, kterou první křesťané nacházeli jen a jen v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu!.... Denis Waitley radí: Možná že ten nejdůležitější klíč ke stálému zušlechťování naší sebe-ceny je provádění positivní samomluvy. Každý okamžik našeho života musíme "krmit" náš sebe-obraz (self-image) positivními myšlenkami o nás samých, o naší práci - tak neúnavně a bez ustání, až náš obraz se časem zformuje tak, aby se mohl přizpůsobit novým a vyšším standardům".. (Denis Vaitley, "The Winner's Edge"). 

NOVÁ "VĚDA MYSLI. 

Biblická pravda přestala být řešením, nastoupily lichotky a fantazie mysli. To, co se kdysi nazývalo pýchou, se dnes jmenuje "positivní samomluva" (positive self-talk) a je právě tak pečlivě kultivovaná, jako byla kdysi odsuzovaná. Ta téměř normy-tvořící autorita, kterou dostala psychologie v církvích, vytváří stav kdy jinak zřejmě mylný názor či učení je považován za rozumný, dokonce i za vědecký. V další z jeho knih, tak vychvalovaných křesťanskými vůdci, Waitley navrhuje aby "positivní samomluva" byla zaznamenaná na pásku a opětovně poslouchána k vylepšení zdraví, sebe-ocenění 

a "tvůrčího růstu". Svádivý způsob, jakým je šamanismus úmyslně představován jako věda, aby získal všeobecný souhlas je jasný, když si přečtete následující článek z New Thought magazínu: 

"Něco nádherného se odehrálo za scénou jak vědy, tak i v nedominačním uctívání. ...průzkum ukazuje, že my jsme spirituální bytosti světla a kosmické substance, a že naše životy jsou produktem našeho myšlenkového ústrojí a jak my používáme ten náš jakoby-počítač k vytváření hologramů naší reality".. Rostoucí zájem o produkty sebe-pomoci dokazuje, že přišel čas učinit tuto informaci základním poznáním už od mateřské školky. Ale pokud tomu nedáme jiný název - třeba "bioenergetická fyzika", zůstane něčím jako náboženskou ideou a tím navěky mimo naše školství"... Toto by nemělo být vyškrtnuto z našich škol. Toto není náboženství. Toto je věda. Možná, v konečné analýze je toto jediná věda, která je.. (New Thought, Autumn 1983, Ann B.Martin,"The Great American Educational Blackout" 

To je ta stejná maska "vědy", pod kterou se šamanismus dostal do státních škol. Luteránský pastor Bill Vaswig prohlašuje: "Agnes Sanford věřila v Boží "světlo" ve smyslu skutečné energie, po mnoho let. Její víra byla potvrzena moderní fyzikou a psychologií" (Vaswig, "I Prayed"). Jako příklad jak to funguje uvádí Vaswig: "My jsme visualizovali Boží světlo a energii jak vstupuje do těla ženy a kompletně jí zahojí. Ženu jsme v naších představách podrželi a poděkovali Bohu, že se to tak stalo". 

Ve světě plném úspěch/motivačních seminářů, představivost se považuje být klíčem pro otevření nekonečného lidského potenciálu. A toto se představuje jako poslední vědecký objev přicházející z nové fyziky. Vaitley navrhuje aby positivní samomluvě se nenaslouchalo příliš "vědomě", ale aby bylo dovoleno "pravému mozku" zaznamenat všechno v podvědomí jako "obrazy a pocity o sobě"... dodává důrazně:"Koho ve vašich představách uvidíte, ten bude vládnout ve vašem světě"... (Vaitley, "Seeds"). 

Toto není návrh abychom soustředili naší pozornost na Pána. Namísto "být transformován do podoby Krista" meditací na Jeho slávu naší vírou, je nám řečeno abychom sami sebe visualizovali do podoby obrazu naší fantazie. Vaitley učí: "Jak se uvidíš v srdci tvé myšlenky, v oku tvé mysli, takovým se staneš"...... Pastor-autor C.S.Lovett píše: "Imaginace je klíčem ke stvoření. Všechno co Bůh dělá, nejdříve uvidí ve své mysli. A tak je to s lidmi stvořenými k Jeho podobě"...Zatím co naše víra nám dovolí přijmout to, co nevidíme.. naše představa nás vezme o krok dále a umožní nám zobrazit to, co nevidíme. Není to úžasné! 

OD SLOV K OBRAZŮM. 

Mentální představy, které si člověk může zobrazit nebo visualizovat už nepředstavují výplod naší fantazie, ale jsou realitou, stvořenou naší myslí, které mohou mít dopad na fyzický svět. Ten blízký vztah mezi myšlením, mluvením a viděním a silou těmito vytvořenou vytvořil bázi okultní teorie po tisíciletí. Metafyzická filozofie podtrhující Positive Thinking a Possibility Thinking právě tak, jako většinu aspektů hnutí Positive Confession, je založená na údajné síle inherentní ve slovech a myšlenkách. 

Charles Capps říká, že slova jsou tou nejmocnější silou vesmíru. (Capps, "Tongues"). Bůh údajně použil tuto sílu sídlící ve slovech, aby stvořil vesmír a tato síla je - údajně k "mání" i pro nás, tvory "v Boží třídě, schopné operovat s tou stejnou vírou". Jak to funguje? Capps vysvětluje: "Slova jsou nádoby. Obsahují víru nebo strach, a "produkují" podle svého druhu. Bůh je Bohem víry. Bůh uvolnil svou vůli ve slovech". 

V šamanismu myšlenky, slova a mentální představy (obrazy), mají to stejnou moc jako bůžkové a jsou těsně spojeni. New Thought přinesla tento základní šamanismus do Křesťanství, kde jej Agnes Sanford zdvihla a to je zdrojem modlitební techniky kterou tak mnoho křesťanů učila. Dnes jsou tito vedoucími kongregací. Hindu okultismus je nestarší a universální formou šamanismu. V jeho díle "Hindu Polytheismus" Alain Danielou vysvětluje: K původnímu, nebo pravému jazyku patří posvátná vyjádření používané v uctívání a jmenují se mantry. Toto slovo znamená "forma-myšlenky". Písmo Hindu prohlašuje: "Jdou do Pekla ti, kteří se domnívají že modla je pouze kámen a mantra jen písmeno abecedy". Všechna slova jsou formou Shakti (síla) jako síly zvuku. V Americe je mnoho kultů, kteří se snaží sloučit sílu Hindu mantry s New Thought a pseudo-křesťanstvím. 

The Church Universal and Triumphant vedený Elizabeth Clare Prophet (Guru Ma) je jeden z nejznámějších. Prorok prohlašuje: "S vědou mluveného slova pronikavé vzývání formou nařízení vyšším Mistrům (Ascended Masters) aby vyřešili specifické problémy. Jelikož esence "prany" přesahuje a proniká veškerou Hmotou.... vyřknutým slovem je také můžeme vyslat do světa, který potřebuje hojení. A tak zvuk je ten veliký rozkaz. (Elisabeth Clare Prophet, "The Control of the Human Aura Through the Service of the Spoken Word",1981). 

Bible takovéto metody neučí. Pravé nebezpečí spočívá ve faktu že tyto šamanské techniky mysli vytvoří mentální stavy, které se stanou náhražkou za skutečné řešení, které Křesťan nachází ve vztahu ke Kristu skrze víru.. 

VISUALIZACE BOŽSTEV. 

Ten nejsilnější způsob jak okultisté používají myšlenky, je visualizovat si nějakou speciální "formu-mysli (mantru) ve vlastní mysli. Tuto šamanskou metodu přijaly Humanistické a Transpersonální psychologie a pod "deštníkem" křesťanské psychologie přichází do církví. Dardik a Waitley prohlašují: Visualizace funguje, protože mysl reaguje automaticky na informace, které jí podáváme ve formě slov, obrazů a emocí.. Akt živě představené scény vytváří pravou realitu".. Irving Dardik and Denis Waitley, "Quantum Fitness"). 

Zakladatel "Silva Mind Control", Jose Silva souhlasí: "Pakliže operujete podle některých velmi jednoduchých zákonů, imaginární situace se stane reálnou... čím lépe se naučíte visualizovat, tím mocnější bude vaše zkušenost s Mind Control".(Jose Silva and Philip Miele, "The Silva Mind Control Method", 1977).... Okultisté již dlouho tvrdí, že visualizací mohou se myšlenky materializovat do existence na fyzické rovině. V její knize "Thought Forms", Annie Besant, nástupkyně po H.P. Blavatsky, zakladateli "Theosophical Society" píše: "..stvoření objektu je vyjití představy z mysli a její následovné zhmotnění, se stává na čas druh živého tvora zvaného "elemental". (Annie Bessant and C.W.Leadbeater, "Thought Forms", 1971). 

Visualizace dosahuje překvapivě snadno kontakt s těmi, které čarodějní doktoři a jiní šamané, nazývají duchy (spirits). Harner vysvětluje, že šaman má při nejmenším jednoho, či dva z těchto duchů k osobní službě. Bez ochranného ducha je zcela vyloučeno být šamanem. (Harner, "Shaman").... Moderní člověk provádí ty stejné šamanské techniky a má kontakt se stejnými duchy - ovšem on je nazývá "vnitřní vůdci" nebo "imaginární vůdci". (Inner guides, imaginary guides). Tato starodávná metoda došla pozoruhodných výsledků u Dr. O.Carl Simontona a jeho ženy Stephanie. Simontonovi se stali slavnými pro jejich úspěch s pacienty s terminální rakovinou, z nichž někteří byli zřejmě uzdravení skrze sílu "inner guides", které se Simontonovi naučili visualizovat. 

Kdysi bylo zásadní že vědci zkoumali proč se něco stalo, a bylo to pro vědce extrémně důležité. Harner vyjadřuje moderní postoj, když argumentuje že "používat techniku dlouho praktikovanou šamany ... jako visualizaci .. nepotřebujeme rozumět ve vědecké terminologii proč to funguje, právě tak, jako nepotřebujeme vědět proč funguje akupunktura abychom ji mohli využít"... Ve své populární knize "The Well Body Book", Mike Samuels M.D. popisuje jak se dostat do kontaktu s vlastním vnitřním "imaginárním doktorem" visualizací. Avšak jeho identifikace této záhadné, vše-vědoucí a vše-mocné "entity" je protiřečná a těžko uspokojivá. 

Na druhé straně doktor Samuels papouškuje psychologické vysvětlení - tak populární dnes - že tento zřejmě neomylný "doktor" který mluví svým vlastním nezávislým "vnitřním hlasem" je prostě jedna z mnoha forem, kterou "Nekonečná Moudrost" údajně žijící v nás, na sebe vezme, aby s námi komunikovala....A přesto v "Spirit Guides: Access ti Inner Worlds" Samuels zcela vážně prohlašuje, že jeho "imaginární doktor" je ve skutečnosti jeho osobní "spirit guide", kterého kontaktoval pomocí instrukcí od "Rolling Thunder", indiánského šamana. (Mike Samuels, "Spirit Guides"). 

Při visualizaci "Boha", "Ježíše" nebo věci za kterou se modlí, průměrný Křesťan nemá ani potuchy, že provádí stejnou proceduru o které šaman tvrdí, že otevírá "magické dveře" v mysli které vedou do světa magie. Tato jednoduchá ale mocná technika (dlouho používaná šamany pro vstup do říše duchů, aby navázali kontakt a udělali "obchod" s duchy (spirit entities) získala souhlas v dnešní medicíně, psychologii, úspěch/motivačních kursech, a školství. Je také propagován a vyučován stále se zvyšujícím počtem křesťanských vůdců, kteří chtějí, abychom visuovali náš koncept "Ježíše" a slibují, že ten obraz, který si v mysli stvoříme, se stane skutečným Ježíšem, který potom s námi skutečně spojí... 

C.S.Lovett píše: "Asi tak před 300 lety žil francouzský mnich, jménem Bratr Lawrence, který vyvinul umění visualizace Ježíše a to převrátilo jeho život naruby. Nejušlechtilejší účel imaginace je dát realitu neviditelnému Pánu.... Jak víte, mnozí mají tendenci k pověrčivosti, co se týče zobrazování si Pána. Ale, víte, Jemu je zcela jedno, jak si Ho visualizujeme. Zobraz si Ho jak chceš, ale miluj Ho!...Ze zkušenosti vím, že váš prožitek s Ním bude ještě lepší, dáte-li Mu i ruce, aby vás mohl obejmout".. (C.S.Lovett, "Longing"). 

JAK SE POTKAT S VLASTNÍM JEŽÍŠEM? 

Ti, kteří se honí za hojením a úspěchem, velmi často propadnou pokušení přijmout cokoliv co se zdá fungovat a podle toho si upraví svůj vlastní výklad Bible. Křesťané jsou učeni, aby visualizovali sami sebe na krásné písečné pláži, a přitom "vidí", jak se k nim přibližuje Ježíš. Po celé Americe, experti v hojení vzpomínek vedou celé kongregace jak visualizovat Ježíše jako přítomného u některé traumatické události z dětství - nebo dokonce před narozením. "Ježíš" u těchto událostí provádí odpouštění, hojení, změny - a tak v tomto procesu je vysvobozuje od jejich minulosti. Jsou také jiní, kteří sice nepropagují stejný druh "inner healing", ale jsou pro podobné visualizace Ježíše. 

Calvin Miller, jeden z nejváženějších křesťanských spisovatelů dnešní doby, doporučuje nebezpečnou ideu, že my můžeme visualizovat silou naší mysli - do existence dokonce Boha a Krista. Ve své knize, která také nabízí mnoho dobrého učení, Miller píše: Jedny dveře vedoucí do světa ducha: Imaginace... Abychom mohli následovat Krista, musíme si nejprve vytvořit v naší mysli Boží neviditelný svět - a nebo se do toho nepouštějme. Tak vytvoříme v naší mysli Krista... My nemůžeme komunikovat se Spasitelem, jehož forma a podoba nám uniká. Kdykoliv hovořím na dálku telefonem s některým z mých dětí, používám jejich hlasu abych si vytvořil tisíce obrazů či představ toho, co oni jsou. 

Právě tak, v konversaci s Kristem, Ho já vidím v bílém, v klidu a pohodlí v mém vlastním čase. Piji slávu Jeho hnědých očí, uchvacuje mně zlatá záře tančící po Jeho kaštanových vlasech. Vidím jak se Jeho mozolné ruce vztahují ke mně a celému světu, který miluje. Cože? Vy nesouhlasíte? Jeho vlasy jsou černé? A oči? Ať je po vašem! Jeho vlády nad mým životem je právě tak mým pokladem, jako je vaším.... Jeho obraz musí být pro vás reálný tak jako je můj pro mně, i když se liší. Klíč k životaschopnosti (vitality) však zůstává ten obraz.... Kousek po kousku, imaginární kus za kusem Ho definujeme a uctíváme Ho. Pisatelé Bible činili totéž..(Calvin Miller, "The Table of Inwardness"). 

Je tento visualizovaný "Ježíš" pouze pomůcka pro větší víru jako třeba ikona Řeckých Ortodoxních Křesťanů? Pakliže ano, jsou mentální obrazy božstva povolené, zatím co udělané ze dřeva či kamene zakázané? Je to skutečně sám Ježíš, který k nám přichází, kdykoliv si ho zpodobíme v mysli, jak někteří učí? Je-li tomu tak, nezdá se potom, že máme Ježíše na špagátku a On se objeví, kdykoliv my zatáhneme? Bible učí, že Kristus přišel aby žil uvnitř těch, kteří Mu otevřeli svá srdce a přijmuli Ho za Pána a Spasitele. Ježíš slíbil, že nikdy neopustí jednotlivého Křesťana a slíbil také svou přítomnost zvláštní cestou, když dva, nebo více je shromážděno v Jeho jménu. 

Je zcela něco jiného aby On se zjevil těm svým, i když se to několikrát stalo. Když se Ježíš náhle objevil za zavřenými dveřmi svým deseti učedníkům po svém vzkříšení, byla to zázračná událost z Jeho vůle pro Jeho účel. Nevěřící Tomáš, který při této příležitosti chyběl, musel čekat celý týden, než se vzkříšený Ježíš znovu objevil a dovolil mu dotknout se Jeho ran. Dnes se ovšem učí, že Tomáš nemusel čekat ani pět minut! Mohl snadno a jednoduše Ježíše visualizací přivolat. A to stejné, podle nich můžeme udělat každý z nás! 

Ježíš velmi specificky řekl svým učedníkům že odchází, a že pošle Svatého Ducha aby ten s nimi byl. Ten přišel a my známe Jeho přítomnost v našich životech skrze víru v Jeho slib a podle ovoce Ducha. Visualizace Boha či Ježíše nemá s tímto nic společného, není nutná a je to ve skutečnosti pokus o to aby se objevil spíše, než Ho znát Jeho stálou přítomnost v nás... Náš Pán v žádném případě nedal nijaké instrukce a ani nikdy nenaznačil, že Ho kdokoliv měl visualizovat tak, aby se objevil. Nový Zákon zaznamenává všechny události, kdy se Ježíš ukázal během 40 dní po svém vzkříšení a před odchodem do nebe a později setkání s Pavlem na cestě do Damašku. 

Nikde není ani zmínka o tom, že by snad některá Jeho zjevení byla iniciovaná někým jiným, než Kristem samým. Kdyby bývala tato zjevení zapříčinila visualizace, Pavlův argument z 1 Korint. 15, by ztrácel zcela smysl! Skutečný kontakt s Kristem je skrze víru a spojením v srdci, které On dává těm svým. Jistě, může se i zjevit, pakliže by chtěl - kvůli nějakému zvláštnímu účelu. Ale vytvořit si obraz Ježíše v mysli - a tvrdit, že je to opravdový Ježíš - a dokonce oslovit tento výtvor naší fantazie - to znamená se nechat opravdu podvést. Pokus, vytvořit atmosféru sugestibility, abychom mohli Jeho přítomnost "cítit", je sice trochu odlišné, ale stále se dobrovolně stavíme do rizika klamu. Při každém takovém pokusu vzniká každopádně možnost otevření dveří k démonickému kontaktu - nebo dokonce k získání "spirit guide", kterého budeme považovat za pravého Ježíše.... 

ALE ONO TO FUNGUJE! 

C.S.Lovett nám připomíná, že "nikdo na světě neví, jak Ježíš, ve své lidské formě vypadal". Proto také, každá osoba zapojená do visualizace si vyfantazírovala svého individuálního "Ježíše", se který se ve svých představách stýká. A přesto se zdá, že to funguje! Rita Bennett, vedla svého manžela Dennise, episcopálního kněze, skrze "healing of memories" sezení, při kterých si on visualizoval Ježíše, jak je s ním v minulosti. Dennis svědčí: "V jednom sezení visualizace byl Ježíš schopný změnit celý můj základní pocit ohledně mého dětství a života vůbec". (Rita Bennett, "You Can Be Emotionally Free",1982). Tak jako Lovett, Calvin Miller říká, že nezáleží na tom, jak vypadá ten Ježíš, kterého si visualizujete - a přesto říká: "Klíč k životnosti je ten visualizovaný obraz".. 

Člověk se diví, proč by měla být představa tak důležitá, pakliže nenese nijakou podobnost ke skutečné podobě toho, kterého má představovat. Vypadá to jako pokřesťanštělé modlářství. Hindu, na příklad by řekl, že tisíce různých obrazových představ konceptu božstva jsou stejně platné, protože to není v podobě obrazu (sochy) ale v připomínání tomu, který uctívá, vyšší realitu, kterou údajně představuje. Pro charismatické katolíky jako: Dennis a Matthew Linn a Sheila Fabricant, představy je přivádí do styku s pravým Ježíšem. 

Prohlašují: "Přesto že používala svou vlastní imaginaci, nebyla to pouze její imaginace - ale skutečný Ježíš se jí dotýkal".. (Dennis Linn, Matthew Linn, and Sheila Fabricant, "Praying With Another For Healing",1984)... Richard Foster slibuje, že skrze visualizaci potkáváme skutečného Ježíše Krista:"..vy se setkáváte se skutečným živým Kristem. Toto je víc než cvičení v imaginaci - je to opravdová konfrontace. Ježíš k vám skutečně přijde". (Foster, "Celebration"). 

Navzdory tomu, že není biblická, visualizace Ježíše se stává stále populárnějším nástrojem pro psychology a "vnitřní hojiče" (inner healers).Ruth Carter Stapleton píše: "..a jak tak ta řízená meditace pokračovala, Betty ve své představě náhle uviděla Ježíše vedle sebe. Obejmul ji a řekl jí, že jí miluje. Takovýto mystický okamžik stojí nad rovinou kritické analýzy. Tyto duchovní rozměry leží vysoko nad racionálními schopnostmi". (Ruth Carter Stapleton, "The Experience of Inner Healing", 1977). Někteří Křesťané mají dokonce visualizační zážitky být v přítomnosti Boha, navzdory biblickému učení, že Bůh "žije v nepřístupném světle - nikdo z lidí Ho vidět nemůže" (1 Timoteovi 6:16). 

Richard Foster píše: "Dovol ve své představě tvému spirituálnímu tělu, které září světlem, aby se zdvihlo ze tvého fyzického těla. Podívej se nazpět, aby si viděl sám sebe....ujisti své tělo, že se brzy vrátíš... Jdi hlouběji a hlouběji do venkovního prostoru (outer space) až už tam nebude nic jiného, nežli hřející přítomnost věčného Stvořitele. Naslouchej tiše, jakékoliv instrukci, která ti může být dána". (Foster, "Celebration"). 

NEBEZPEČÍ MENTÁLNÍHO OBRAZU. 

Rita Bennett argumentuje, že pakliže není správné visualizovat si Ježíše proto, že nikdo neví, jak vypadal, potom musí být stejně nesprávné malovat obrazy Ježíše. Pravda, velmi málo Křesťanů tvrdí, že obdrželi vedení, nebo hojení od Kristových obrazů. Kromě toho, pakliže vše, co máme je "obraz" který jsme si v mysli "namalovali", potom je stejně pošetilé hovořit s tímto - právě tak, jako s obrazem na zdi. Z tohoto důvodu A.W.Tozer trval na rozlišování mezi vírou a visualizací. Jedno je morální, druhé mentální. (A.W.Tozer, "The Incredible Christian", 1964). Lidé se liší v jejich schopnosti visualizace - někteří toho nejsou schopní vůbec. Navíc, skutečná nevýhoda by spočívala v tom, že ti, kteří visualizují, by byli vedení k víře ve své imaginace spíše než v Boha. 

Tozer pokračuje: Neochota věřit dokazuje, že lidé milují tmu raději než světlo - zatím co neschopnost visualizovat neukazuje nic víc, než nedostatek představivosti, něco za co - jednou - souzeni nebudeme. Schopnost visualizovat je nalézána většinou mezi vitálně založenými lidmi - ať už jejich morální a spirituální stav je jakýkoliv.... Moudrý Křesťan si nebude dodávat jistotu, která by závisela od jeho imaginační síly"... Nebezpečí mentálního obrazu spočívá v tom, že se zdá být skutečný a v tom leží veliký potenciál pro svod. Pro Brother Lawrence a Frank Laubach zážitek, zkušenost prokazuje sama sebe" a toto mystické "potkat Boha duši k duši a tváří v tvář" stojí pro ně výše, nežli jakékoliv objektivní zhodnocení dokonce i nad Písmem. Laubach prohlašuje že ať je to jakkoliv nebezpečné, on bude riskovat "aby docílil "vědomí Boha (God consciousness) "protože to udělalo Krista Kristem". (Frank Laubach, "Practicing His Presence" 1973). 

Bylo by moudré, uvědomit si znovu slova Johna Calvína: "Když zkorumpovaní, žalostní lidé hledají Boha.... nechápou v Něm Jeho charakter kterým se manifestuje, ale představují si Ho jako cokoliv, co si jejich nerozumná zbrklost vykreslila"... S takovou ideou Boha - nic, co by mohli nabídnout ve formě uctívání, nebo poslušnosti nemá žádnou cenu v Jeho očích, protože to není On, koho uctívají, ale výtvor jejich vlastních srdcí.. (John Calvin, "Institutes of the Christian Religion"). 

Existuje ještě jeden, zřejmější - i když zdánlivě přehlížený problém. Jelikož žádný obraz Ježíše nemůže být věrný, je jasné, že mnoho - možná že všechny - jsou zavádějící a ovlivňují křesťanův pocit o Něm. Když hovořila o svém oblíbeném obrazu Ježíše, Linda, dcera C.S.Lovetta připouští: "Ano, ovlivňuje můj koncept Ježíše, miluji jej". A přesto ani Lovett, ani jiní propagátoři visualizace Krista a Boha se nezdají si uvědomovat, že právě tak jako obrazy, tak i mentální představy Ježíše také zavádí - a to ještě více, protože jsou pokládány za skutečného Ježíše. Je Křesťanství sváděno novým druhem "křesťanského modlářství, které se dnes učí a je popularizované? 

J.I.Packer udělal zajímavé pozorování: "béřeme druhé přikázání, tak jak bylo vždy bráno - ukazující k principu že (cituji Charles Hodge-ho): "modlářství se neskládá pouze z uctívání falešných bůžků, ale také z uctívání pravého Boha obrazem, sochou, podobou"... V křesťanské aplikaci to znamená, že si nemáme tvořit žádnou visuální nebo obrazovou představu či representaci žádné z osob Trojice k účelu uctívání... Jaké je zde nebezpečí, tážeme se, když se někdo obklopí soškami a obrazy - pakliže mu pomáhají pozvednout srdce k Bohu? Jestliže je lidé shledávají potřebnými, co k tomu říci? ... Je jisté, že když budete mít své myšlenky stále upřené na představu, nebo obraz Toho, ke kterému se modlíte, budete se k Němu modlit a budete o něm přemýšlet tak, jak Ho ten obraz představuje. Tím se budete - v určitém smyslu - klanět vaší představě. A tím, že obraz nikdy nepředstaví pravou podstatu Boha, nebudete uctívat Boha v pravdě! A to je, proč Bůh zakazuje vám i mně, tvořit si představy, nebo malovat obrazy pro uctívání... 

Budete-li následovat imaginaci vašeho srdce v říši teologie, zůstanete ignorantní ve věcech poznání pravého Boha a stanete se uctívačem bůžků - tentokrát ten bůžek je falešný mentální obraz Boha, kterého jste si vytvořili "k obrazu vašemu", podle vlastních spekulací a představ"..... 

MODLÁŘSTVÍ A DÉMONI. 

Pavel uvádí silný důvod proti modlářství když vysvětluje, že Pohané ve skutečnosti uctívají démony. (1 Korint. 10:20). Písmo je jasné v tom, že my musíme znát toho pravého Boha - kdo On skutečně je - a musíme k Němu přijít podle podmínek, které určil On!! Satan nebo démoni se budou schovávat za jakoukoliv maskou a odpoví vám v jakékoliv podobě či na jakékoliv jméno. Oni jsou velkorysí v jejich pokusech dostat lidi pod svou moc. Zdá se, že Pavel varuje, že ne pouze některé modly, ale modly vůbec jsou kulisou pro démony! A to je to, co činí visualizaci Ježíše nebo Boha nejenom malým omylem, ale ohromné nebezpečí! Že visualizace je vhodná pro styk s démony je potvrzené ve faktu, že byla používaná šamany po tisíce let. Každý šaman vám řekne, že nezáleží na tom, jaký obraz si v mysli vytvoříte, ale vytvořit obraz si musíte! 

Málokterý modlář by by řekl, že se snaží uctívat ďábla či démony. Většina z nich bude protestovat s tvrzením, že se dívají na bůžka jako na symbol pravého Boha. A přesto pracují s ďáblem a jeho démony, protože používají metodu, kterou Bůh zakázal! Bude snad "upřímnost" při visualizaci "Ježíše" nebo "Boha", přijatelnou omluvou? Démonům určitě nevadí, jsou-li považováni za "Ježíše" - to slouží jejich účelu extrémně dobře... 

C.S.Lewis to shrnuje ve své alegorii "The Screwtape Letters". Screwtape je starším čertem, který radí svému synovci, který se jmenuje Wormwood, jak nejlépe svádět Křesťany. Na tento subjekt Screwtape píše: "Kdykoliv se postaví proti pravému nepříteli, porazí nás. Ale jsou způsoby, jak jim v tom zabránit. Nejjednodušší je obrátit jejich zrak na sama sebe. Pozoruj jejich vlastní mysl a pokus se tam vyprodukovat nějaké pocity, akcí jejich vlastní vůle. Lidé nezačínají pocitem plného chápání Boha, kterému my se nemůžeme vyhnout. 

Oni nikdy nepocítili tu hrůznou světlost (luminosity), ten probodávající a spalující pohled, který je zdrojem stálé bolesti v našich životech. Pakliže se podíváš do jeho mysli když se modlí, tento obraz (představu) tam neuvidíš. Když prozkoumáš ten obraz, na který je soustředěn, shledáš že tento je komposice mnoha - zcela směšných částí. Budou tam představy odvozené od představ Nepřítele (Ježíš), jak se ukázal během té neuvěřitelné epizody známé jako Inkarnace. (Od Betléma po Odchod). Dále uvidíš nejasné a možná až barbarské představy spojené s První a Třetí osobou Trojice. Budou tam dokonce i pocity úcty (plus nějaké fyzické pocity) k oblíbené představě. 

Znal jsem případy, kdy to, co "pacient" nazýval "Bohem" bylo umístěné v koutě jeho ložnice nebo v jeho hlavě nebo to byl kříž na zdi. Ať už je povaha té jeho představy jakákoliv, musíš ho udržovat v modlitbě "k tomu", k věci která byla vytvořená a ne k Tomu, kdo jej stvořil. Můžeš mu dokonce pomáhat aby si tu svou představu vylepšil, zdokonalil. Navrhni mu, aby se jí pevně držel po celou dobu jeho modlitby... On si nesmí nikdy uvědomit rozdíl mezi objektem a Osobou. Kdyby se mu někdy podařilo vědomě zaměřit svou modlitbu: "Ne co já si myslím, že Ty jsi - ale to, co Ty víš že jsi".. V tom okamžiku je naše situace zoufale neudržitelná! Kdyby se to někdy stalo, vzniklo by nebezpečí, že odmítne všechny myšlenky a představy. A nebo si je sice podrží s vědomím jejich subjektivní povahy. V tom okamžiku se člověk vrhne před kompletně reálnou, neviditelnou Přítomnost, která s ním v tom pokoji je. To je to nejhorší, co by se mohlo přihodit". 

Psychologická spása. 

"Varujte se, aby vás nikdo nechytil skrze filosofii a prázdné klamy lidských tradicí podle světa - na rozdíl od podle Krista".... Tyto věci které jistě dávají dojem moudrosti v člověkem vytvořeném náboženství - ale nemají žádnou moc proti tělesným vášním"... Koloským 2:8, 23. 

Samotná síla prožitků, kterých lze dosáhnout skrze visualizaci se zdá být "důkazem" že jsou pravé a to nejenom Pohanům, ale i křesťanským vůdcům. Robert L.Wise dobře známý pastor a vedoucí Hnutí Presbyteriánského Oživení vysvětluje v časopise "Christian Life" "novou metodu terapie modlitbou", o které píše, že byla založená v šedesátých letech, starším "Episkopální teologie oživení", Agnes Sanford .... 

Wise vypráví co se stalo, když poprvé visualizoval "Ježíše" během sezení "Healing of Memories" pod vedením křesťanského vedoucího, který se učil u Agnes Sanford: "Počal jsem se visualizovat jako osmiletý chlapec. Polekal jsem se, když jsem se viděl jak nesu na zádech veliký balík, který zřejmě symbolizoval mé potřeby a starosti v minulosti." ... Teď se pokuste visualizovat jak se zjevuje Ježíš. Nechte ho přijít k vám"... K mému ohromení, já - ustavený Reformovaný kněz s doktorátem psychologie - jsem shledal, že se mi to děje. Představa Ježíše kráčela pomalu ke mně. Počal vztahovat ke mně ruce v láskyplném gestu. Už jsem to nebyl já, kdo tu scénu vytvářel... Postava Krista se naklonila a on zdvihl balík z mých zad. A udělal to s takovou silou, že jsem doslova vyskočil ze židle "(Robert Wise,"Healing of Memories" 1984). 

DUCHOVNÍ VŮDCE JMÉNEM "JEŽÍŠ"? 

Je ten pravý Ježíš? Rita Bennett říká: "Když se modlíme a povzbuzujeme někoho aby si visualizoval Ježíše, přesnost obrazu nehraje roli". (Bennett, "Free"). Vytvořte si ho tak, jak ho namaloval váš oblíbený malíř, chcete-li". Přes to, Rita Bennett se zdá být přesvědčená, že na tom celém se podílí něco víc, než jen naše imaginace. Když hovoří o tomto fantazijním Ježíši, který je v počátku vytvořený naší imaginací ale který potom jaksi obživne jako na filmovém plátnu, Rita říká: "Je nutné následovat jeho vedení".. Pakliže je to skutečný Ježíš, potom nám Rita dává dobrou radu. Ovšem, nikde v Bibli nestojí, že se Ježíš kdy zjevil nebo zjeví komukoliv proto, že si ho ten či ta visualizovali. On není nějaký magický džin, kterého si kdekdo může vyčarovat silou své mysli. 

Tak tedy: Kdo a nebo co je ta postava, která se zdá být tak skutečná? Co se vlastně děje v mysli toho, který visualizuje? V některém tom zážitku "inner healing", jak popisuje Robert Wise, se zdá, že byl navázaný kontakt s nějakou spirituální bytostí. Kromě toho co tento "Ježíš" říká nebo dělá, jak tak ten fantastický film běží po plátně naší mysli se zdá dávat platné odpovědi na otázky a řeší složité problémy. Je možné, že by se - ta stejná démonická bytost, která se vydává za "spirit guide" pro Pohany, občas pózovala jako "Ježíš" pro Křesťany? Byl by démon schopný takových taktik? 

Mělo by být jasné že: 1) tato procedura není biblická. 2) Byla používaná po tisíce let v mnohých formách jako magie. 3) Hraje zde něco víc než lidská představivost. 4) Ti, kteří si s tím hrají, riskují tím, že se otevřou démonickému vlivu... "Spirit guides", kteří byli nedílnou částí okultismu po tisíce let, jsou kontaktováni tou stejnou technikou či způsobem a jsou právě tak "skuteční" jako visualizovaný "Ježíš". A jejich rady a vedení nejsou o nic méně přesné či přesvědčující. Přesto že Bůh je milosrdný, Křesťan, který vytrvává ve snaze si přivolávat Ježíše tímto způsobem, se pohybuje na nebezpečné půdě. 

C.S.Lovett píše: Zapni svou imaginační obrazovku. Uděláme cvičení, které ti pomůže visualizovat Pána. Chci si být jistý, že máte jasný mentální obraz Pána. Ale víte, Jemu je úplně jedno, jak si ho visualizuješ. Každý, kdo je ochotný se ponížit až na ten kříž, nebude malicherný pro to, jak si ho visualizujeme....Děkuji Ti za to, že jsi mně upozornil na toto nádherné využití mé imaginace...moje visualizace Tebe bude jasnější a jasnější a strávíme spolu mnohem více času...(Lovett, "Longing"). 

PSYCHOSPIRITUALITA NA POCHODU. 

Lovett tímto souhlasí s Calvin Millerem, že každý má svobodu si visualizovat Ježíše tak jak se mu líbí. Robert Foster říká: My se musíme přesvědčit o důležitosti myšlení a prožívání představ"... Uvědomte si prosím, že my nehovoříme o visuálních představách, jaké používají umělci, architekti a průměrný člověk aby "viděl" o čem mu někdo vypráví... Pouze techniky či způsoby speciálně zaměřené na manipulování s realitou či k vyvolání a zjevení božstev - těch bychom se měli vyvarovat...... Uvnitř tohoto "vnitřního světa" stvořeného v mysli, který zaplavoval okultisty a mystiky po tisíce let, ty stejné výtvory naší fantazie se ukazují modernímu člověku, který používá stejné okultní techniky. 

Morton Kelsey nám připomíná Jungův popis něčeho co nazval "vstup do nevědomí" (unconscious): Nekonečný proud fantazie se otevřel a já jsem se snažil neztratit svou hlavu ale najít nějaký způsob, jak těmto podivným věcem porozumět. Kelsey k tomu přidává vlastní komentář: "Mystici" všech náboženství šli po stejných cestách a popisovali stejná setkání. Šamani mnohého primitivního náboženství jsou vedeni skrze rozčtvrcení (dismemberment) a smrt směrem k obnovení (renewal) Oni těmto podivným věcem rozuměli. 

A tak ve jménu poslední psychologie jsme vedeni zpět do primitivního pohanského šamanismu, který potom vchází do Křesťanství, protože psychologie je vítaná jako vědecká a neutrální. A toto, tragicky dělají i upřímní Křesťané, kteří si představují, že tím přinášejí oživení, obnovu do církví. Bez toho, že by si to uvědomili, tito vlastně adoptovali psychologizovaný šamanismus v jejich touze obnovit Boží moc v oblasti fyzického a duševního hojení. Tito lidé vlastně vytvářejí New Age "posun vzoru" (paradigm shift), a tak mění tu cestu/způsob, jak tisíce pastorů dnes a budoucí pastorové budou pohlížet na Křesťanství a Bibli. 

V jeho poslední "Signs and Wonders Lecture Notes", John Wimber píše: V čase přípravy tohoto manuálu Dr.Peter Wagner a já jsme učili MC510 po tři roky. Bylo to pro nás úplné dobrodružství. V tom čase jsme měli víc než 700 studentů, kteří navštěvovali tento kurs při "Fuller Seminary School of World Missions". Výsledky byly ohromující. Více než 90 % studentů ukázalo "posun vzoru" ve kterém dnes vyučují, podle pozměněného pohledu na svět" (John Wimber, "Signs and Wonders and Church Growth"). 

Wimberovy semináře jsou navštěvované tisíci pastory a křesťanskými vůdci. John Wimber je velmi upřímný ve své touze po uvedení biblického učení. Jsou to jeho extra-biblické zdroje ze kterých čerpá on a druzí, které působí hlavní problém. Pod vlivem autorů jako Sanford, Kelsey a tak dále, mnoho křesťanských vedoucích vykládá Písmo skrze mřížky mysticismu smíchaného s Jungovou psychologií... 

JEN SI PŘEDSTAV! 

Každopádně se tvoří "posun vzoru" v myšlení širokého spektra vedoucích v církvích. Katoličtí kněží, Dennis a Matthew Linn prohlašují: "Cokoliv živě prožiji v mé imaginaci, působí na mně, jako kdybych to skutečně prožil". 

Luteránský pastor William Vaswig píše: Možná že z toho všeho, co mne Agnes Sanford naučila o modlitbě, byla imaginace tím nejdůležitějším... Vždy jsem viděl imaginaci jako něco negativního. Často jsem slyšel:"Nenech se zanést imaginací". Genese 6:5 říká, že imaginace člověka byla zcela zkorumpovaná".. . Věřím, že imaginace je tím nejdůležitějším klíčem k účinné modlitbě. Bůh se mne dotýká skrze mou představu... Imaginace je jeden z klíčů ke vztahu modlitby s Bohem".... 

Pakliže tedy představa je tím klíčem, potom přesný obraz představy není důležitý. Tato myšlenka se nedá srovnat s inspirací od Boha - a přesto se šíří trend mezi Křesťany, kde se staví obě na stejnou rovinu. Napoleon Hill, jak jsme již poznamenali, visualizoval velké postavy z historie - jako Darwina a Voltaire, kteří ho spojili s nekonečným zdrojem moudrosti - a přesto on tvrdil, že je to pouhá imaginace. Lékař Carl Simonton povzbuzuje pacienty s rakovinou, aby si visualizovali "inner guides", a někteří z nich zažili zázračné hojení na této bázi. Dr.Irving Oyle, kterému lékaři posílají beznadějné případy, učí své pacienty visualizovat "zvířata síly" (power animals). jako kojota, který je populární americkým šamanům. Dosahuje neuvěřitelné výsledky. 

V pohledu na to, co jsme uvedli a na další příklady, které bychom mohli podat, dnešní populární praxe visualizování "Ježíše" je, bez jakékoliv pochyby podobná praxi okultní. Toto neznamená, že Bůh, ve své milosti, nemohl ochránit Křesťany kteří z nevědomosti používají šamanskou techniku. Ovšem, těžko lze očekávat že Bůh poctí okultní metodu tím, že se zjeví těm, kteří ji používají!! Je jedna věc pro Boha ochránit Křesťany, kteří nevinně hrají Ouija board, ale je něco zcela jiného očekávat že Bůh k nim bude hovořit skrze nějakou takovou metodu - tím spíše se pravidelně zjevovat! 

Mnoho Křesťanů se pokoušelo použít Ouija board, a aniž by si uvědomili sílu, která za tím stojí, byli zklamáni, že neměli úspěch. Později, když si uvědomili o co jde, děkovali Bohu, že je ochránil. To stejné je s Křesťanem, který se pokoušel visualizovat Ježíše a nic se nestalo. Pro ty, kteří se kontaktují s "Ježíšem" touto metodou, máme pouze varování, že neexistuje biblická podpora pro myšlenku, že SKUTEČNÝ Ježíš se jim zjeví na bázi této praxe. Ve skutečnosti všechno mluví proti tomu! Početná místa v Bibli, jako třebas Deuteronomy 18 jasně ukazuje, že všechny okultní metody jsou Božímu lidu přísně zakázané. 

To neznamená, že každý, kdo se dostane do okultních metod, okamžitě přichází pod Satanovu moc. Někteří mohou projít očistným (cathartic) a velmi emocionální prožitek, který ho "přesvědčí", že to všechno je pravé a odchází od Boha. I když to není přímo démonické, každopádně to táhne tím směrem. Někteří praktikující "inner healing" se pokouší vysvětlit dokonce zdánlivě reálné zjevy "Ježíše" v psychologické řeči, přičítající všechno síle představ. Tím se zcela pohodlně odstraní jakýkoliv strach z kontaktu s démony nebo ze svodu Satana - a pochopitelně není to biblické... 

Pakliže imaginární prožitek má stejný vliv jako skutečný (jak nám tvrdí naší křesťanští vůdci, kteří učí v církvích základní PMA) potom není třeba se starat o to, zda ten Ježíš je reálný nebo ne, jelikož imaginární bude mít stejný vliv jako skutečný! A jsme opět v Hinduismu a Christian Science, které učí, že VŠECHNO je pouze iluze počatá v naší mysli. A tím jsme otevřeli dokořán dveře, pro jakýkoliv druh klamu a podvodu..... 

JEŽÍŠ, MARIE A DALŠÍ "INNER GUIDES". 

Zázračná hojení, extatické prožitky univerzální lásky a osobní transformace se staly nejenom skrze visualizace "Ježíše", ale také visualizací duchů mrtvých, velkých světců, "vyšších Mistrů, a náboženských vůdců z minulosti - jako smíšené množství starodávných gurů Hinduismu nebo Budhy. Jaký je zde rozdíl? Jung tvrdí, že žádný, a to stejné se zdá být učení Kelseye ale i dalších křesťanských vůdců. Morton T.Kelsey píše: Díky Jungově obhajobě aktivní imaginace plus porozumění tomu, že mrtví žijí vlastně dál, mohl jsem setkat s mou (mrtvou) matkou. Zdála se mi skutečná...(Kelsey, "Christo"). Když je jedno, zdali visualizujeme Ježíše nebo Budhu, potom musí být také jedno, zdali věříme v Ježíše nebo Budhu! Je to přece všechno jen výlet v mysli: Imaginace je stejně reálná, jako skutečný prožitek. 

I když někteří to popřou, je to jediná premisa, na které spočívá "inner healing". IMAGINACE JE STVOŘITELEM celé "nové" minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a je tak nějak pomíchaná s Božím "odhalením" (revelation). Někteří z "Vineyard Christian Fellowship", který vede John Wimber, jsou hluboce angažováni v používání imaginace, visualizace a inner healing. "Christian Research Institute" napsal, že "spirituální prožitky jsou většinou "důkazy samy o sobě" ve Vineyard Fellowship a přesvědčení že "cokoliv se odehraje v jejich středu, je od Boha".. John Wimber doporučuje autory jako je Kelsey, Sanford, MacNutt, Sandfordovi, a Linn-sovi je zcela konsistentní s rostoucím spoléhání se na psycho-spirituální pseudo-křesťanské techniky, jako nutný dodatek k biblickému Křesťanství, aby se zajistilo plného osvobození a svobody. 

Francis MacNutt říká: "Pakliže někdo nedostal dosti mateřské lásky, požádám Ježíše (když je to katolík) aby seslal svou matku, aby udělala to, co dělají matky ve snaze zajistit pro své děti lásku a bezpečí". (Francis MacNutt, "Healing" 1974). Bratři Linn, jezuité, jsou mezi nejznámějšími vůdci ve hnutí "inner healing". Když poukazovali k určitému specifickému příkladu, oba Linn-ové a Sheila Fabricant napsali: 

"Judy se připojila k Marii u kříže, a pozorovala (imaginárně), jak Ježíš zemřel....počala pociťovat to, co cítila Marie..... Marie plakala na jejím rameni. Tak Dennis Linn povzbudil Judy (v její představované vizi) aby řekla Marii všechno, co bylo pro ní tak těžké o smrti její matky. Judy si vzpomínala, jak byla ustrašená v matčině nemocničním pokoji. Ale nyní Judy viděla, jak v tom stejném pokoji je s ní Marie a drží ji. Potom co se naplnila láskou Marie, Judy ji požádala, aby tam s ní zůstala až do okamžiku, kdy matka zemře. Judy viděla, jak Marie přivedla do pokoje také Ježíše. V jiném případě Linda, která neuvádí svou identitu visualizovala "Ježíše", který jí povzbuzoval: "Dělej, proklej mně"... 

Tento týden jsme požádali Ježíše, aby jí vzal do domu jeho rodičů Josefa a Marie...V naší modlitbě jsme prosili, aby Marie a Josef se stali jejími adoptivními rodiči. Také jsme prosili, aby jejich vzájemná láska obemkla také Lindu tak, jak to udělal Ježíš, když pronikl do její podvědomé mysli a vzpomínky od okamžiku jejího početí, a zreformoval její sexuální identitu ve světle - spíše než ve tmě, ve které byla vychovaná" (Linns and Fabricant, "Praying"). 

Člověk se jen diví, jak evangelikálové, kteří by pochopitelně odmítli pohled na Marii s Josefem jako hojitele, se mohou smířit s toto praktikou provozovatelů "inner healing", které doporučují. Jelikož visualizace Marie je právě tak dobrá jako visualizace Ježíše, jak evangelikálové rozlišují ty dva? Jak vysvětlí zřejmě zázračnou hojivou moc visualizované Marie? Zdá se, že byly učiněné značné "úpravy" v tom, co se považovalo jako biblické standardy, aby se mohlo přijmout hnutí hojení... 

Wimber je doporučuje a píše: Otcové Dennis a Matthew Linn jsou jezuitští knězi, kteří napsali čtyři knihy, které jednají s fyzickým, psychologickým a spirituálním zdravím. Jsou vysoce školeni v psychologii a kombinují ty nejlepší pohledy z tohoto pole s teologickým porozuměním, které má charismatickou zkušenost"... 

Je absolutně nutné, aby každý zážitek byl posuzovaný podle Bible! Pakliže Bible není zcela jasná v podpoře nové metody, neměla by tato být církvemi adoptovaná, ať už se zdá být jakkoliv zázračná či krásná ...... 

Bohužel, je až alarmující že na Písmo se již nepohlíží jako na plného a dostatečného vůdce, který byl daný Svatým Duchem "pro usvědčení, k nápravě, k výchově spravedlnosti". Dva hlavní pohledy otevřely dveře omylu v církvích: 1) Prožitek je přijímaný jako důkaz, takže potřeba biblické kontroly je uznávána - v nejlepším - jako okrajová 2) psychologické teorie, které jsou přijímány, dodávají "pravdivost" zážitkům a metodám, které nemohou být ospravedlněné Biblí. Tyto dva postoje se šíří církvemi.... 

PRIMÁRNÍ KLAM.. 

Podle Ojai Foundation, organizace v jižní Kalifornii, která propaguje Orientální mysticismus, šamanismu zahrnuje také "cesty" do minulosti, které doprovází "inner guide" skrze starodávná cvičení a rituály, "probudit dřímající lidské kapacity a konekce, které jsou zapomenuté", včetně odstranění spirituální bolesti a nemoci.(Ojai Foundation 1985). Výměna "spirit guide" za "Ježíše" a "inner healing" "starým cvičením a rituály" a šamanismus za křesťanské techniky "inner healing" a psychologická forma spásy a psychologická forma spásy jsou nepopíratelné. 

Jak světské, tak i křesťanské terapie mají chovají společný klam, že spása nebo hojení přichází skrze "úpravy" vzpomínek na "bolesti" z ranného dětství, nebo dokonce z prenatální doby v matčině těle. Tato "bolíska" jsou - údajně pohřbena hluboko v našem podvědomí - odkud "diktují" naše současné chování aniž bychom o tom věděli. A tak se vina svaluje na minulost a na jiné - namísto na nás samotné!! 

Je možné, že je něco v naší minulosti, s čím se musíme vyrovnat, něco co tvoří hořkost proti někomu kdo nám ublížil a komu jsme neodpustili. Nebo pocit viny za něco co jsme udělali druhým a nikdy se neomluvili. Žádný Křesťan by neměl žít s něčím podobným na svém svědomí a také nemusí! Všechno, co potřebujeme pro jednání s takovými problémy je ve faktu, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, aby žil svůj život v nás... 

Nikdo, kdo opravdu obdržel Boží lásku a odpuštění jako hříšný vzbouřenec, nemůže v žádném případě odmítnout tu stejnou lásku a odpuštění těm, kteří mu ublížili.. Milujeme druhé a odpouštíme jim, protože Bůh odpustil nám...Je to hrozně jednoduché a říká se tomu "ovoce Ducha" (fruit of the Spirit), které vzniká tím, že v nás žije Kristus. Pakliže jsme ochotní se postavit pravdě do očí, potom On nám dá sílu to nést. Inner healing je založené na popření že toto je vše, co potřebujeme - "něco více" se musí přidat, a to něco je vypůjčené z různých psychoterapií, ze kterých většina je příbuzná šamanismu. 

Mnoho z těchto terapií vyžaduje znovu zahrát ve své fantazii traumata z minulosti. Toto se dělá metodami které jdou od dýchacích cvičení, vedenou imaginaci až po psychodrama. "Druhy k dostání" zahrnují celou škálu od "Primal Scream" (Arthur Janov) a jeho "křesťanský" ekvivalent "Primal Integration Therapy"(Cecil Osborne) až po různé náhražky které se provádějí v církvích cestujícími specialisty v oboru "inner healing" nebo "healing of memories". "Primal Scream" je tak otřesný, že ho většina těch, kteří provádí inner healing zásadně odsuzuje. Přesto je podobný základním deterministickým teoriím, které jsou základem psychoterapie a většiny forem "healing of memories" - světských či křesťanských. Kromě toho někteří křesťanští psychologové používají Primal Scream. 

Martin a Deidre Bobgan vysvětlují jak Primal Scream zapadá do všeobecného rámce deterministické psychologie a jak je příbuzný "křesťanské" verzi: "Posvátná slova Primal Terapy jsou "primal pain" které dítě akumuluje ... z nenaplněných potřeb jako na příklad: nebylo nakrmené když mělo hlad, nebyly mu vyměněné plenky když bylo mokré, .. konflikty mezi svými potřebami a očekáváním rodičů...to vše nakonec zapříčiní "Primal Pool of Pain" . Když už je "pool" dostatečně "hluboký", stačí údajně nějaký malý incident a dítě se dostane do neurotického stavu. Takový "incident" se nazývá "major Primal Scene"... které se odehrávají mezi pěti až sedmi lety stáří a jsou pohřbeny v nevědomí (unconscious). .. 

Janov teorizoval, že aby pacient mohl být vyléčen, musí se vrátit ke své "major Primal Scene", zažít všechny ty emoce, události a - doprovodnou bolest.... Taková skupina, která prochází takovým léčením je - totální chaos,, vyložený blázinec... dospělí cucají z dětských láhví, jiní se mazlí s vycpanými zvířátky, jiní se houpají v kolébkách, vyrobených pro dospělé. Potom je zde také stimulátor pro ty, kteří chtějí prožít "primals", které jdou až do dělohy a projdou porodem...jiní kopou na zemi, žvatlají nesmysly, tlučou hračkami o podlahu, pobrukují si, další ječí "Tatí, buď hodný!", "Mami, pomoz!", "Nenávidím tě, nenávidím tě"...(Bobgans, "Psychological Way"). 

Tato ošklivá, nemocná, psychoterapie, je velmi podobná "křesťanskému" inner healing zavedené Stanislavem Grofem, který "začal jako přísný Freudista ale potom přijal Jungovy transpersonální stavy aby ospravedlnil své poznatky. (The Tarrytown Letters, Dec. 1983). Během "výzkumu v Československu v šedesátých letech", když "používal terapii, založenou na LSD, Grof objevil, že schizofrenici "spontánně produkovali silné fantazie "znovunarození" pod vlivem halucinogenních drog (The Tarrytown Letters). Tak Grof ověřil s LSD, teorie které objevili Freud i Jung skrze stejně šamanskou metodu hypnózy. Takovéto teorie tvoří vědeckou" bázi pro psychoterapii a křesťanské "inner healing".... 

ZBOŽŠTĚNÍ PROCESU ZRODU. 

Fantazie, které byly přivoděné pomocí LSD, se staly bází nové sekulární terapie nazvané "přerození" (rebirthing"). Stala se jednou z nejrychleji rostoucí populární psychologie. Každý ten rituál provádí - od Unitářů po Religious Science - za účelem "healing of memories". Občas "rebirthing" se odehrává ve vodě, a zdá se být odpovědí kultů "mind science", na křesťanský křest. Přerození je Západní verze starodávné mytologie, která je těsně spjatá s kulty plodnosti. Připisuje mystický význam a "božské" síly procesu zrodu. Přesto že Grof a další psychologové - aby ospravedlnili "sekulární spásu", navrhují že obraznost přerození (rebirth imagery) je "jádrem mystického prožitku" (Tarrytown Letters) ale trvají na tom, že vyvolávání a vysvětlování toho všeho je věda! Trvají na tom přes vědecké poznatky, že před-natální, natální a ranný post-natální (natální = týkající se zrodu) mozek nemá schopnost podržet si vzpomínky. A nyní podobné myšlenky vstupují do církví. 

Rita Bennett nazývá její speciální druh healing of memories, "znovu prožití tu scénu s Ježíšem". Její metoda si nárokuje znovu prožití minulosti - tentokráte s Ježíšem přítomným v matčině bříšku, u porodu a u všech dětských traumat. Její seznam toho, za co je nutné se modlit zahrnuje: "pakliže byl nesprávně ponechaný hladový, mokrý, nebo v bolesti - nemohl si říhnout".. (Rita Bennett, "How to Pray for Inner healing For Yourself and For Others" 1984). 

Stále populárnější "křesťanské" přerození, se zdá produkovat v základu ty stejné "vzpomínky" jakých dosáhl Grof pomocí LSD, nebo pozměněným rytmem dýchání. Jako část rituálu za hojení takovýchto pochybných "vzpomínek", Rita Bennett nabízí meditace v detailech: "Pane, prosím umyj jakýkoliv pocit viny, který bych mohl mít za porodní bolest způsobenou mé matce ...visualizujte si své rodiče a poděkujte jim za jejich zásluhu o vaší existenci, představte si na té scéně Ježíše" a.t.d. (Bennett, "How To Pray..."). 

Má to nějaké výsledky? Na důkaz toho, Rita Bennett cituje svědectví jako na příklad od "modlitebního poradce" při katedrále Sv. Filipa, v Atlantě: "Chtěl bych vám potvrdit, že nic tak nepomohlo v naší "inner healing" praxi, jako naučit se modlit od okamžiku koncepce (!) skrze celou před-natální dobu až do porodu. Za takové pohledy porozumění, jsme velmi vděční... jaké požehnání být částí takovéto služby! (Bennett, "How to.."). 

Mnoho vedoucích v inner healing hnutí učí a téměř se zdají tvrdit, že minulost je vlastně pozměňovaná tím, že visualizujeme Ježíše, jak prochází skrze náš "vzpomínky" a přetváří historii. MacNutt vysvětluje že Ježíš, jako Pán času, je schopný toho čeho my nejsme... požádáme Ho, aby s námi šel do minulosti ... je to to vnitřní dítě minulosti, které je ozdravováno.(Francis McNutt, "Healing" 1974). Ruth Carter Stapleton, která jako většina druhých vedoucích v hnutí, se naučila inner healing od Agnes Sanford, praví mladé ženě která se dostala do drog a zločinu, že je to proto, "že nenáviděla sama sebe protože byla neligitimním dítětem". Řešení, které Stapleton navrhuje, je "vzít tu ženu zpět skrze "vedenou meditaci" (guided meditation) při které bude Kristus přítomný skrze akt smilstva, které způsobilo její početí a svou přítomností tento počin smilstva posvětí jako něco, co bylo ustaveno Bohem.(Stapleton "Experience"). Fakt, že byla počata nelegitimně může působit bolest, ale o co vlastně jde dnes, je náš nynější vztah k Bohu skrze Pána Ježíše Krista... 

Přes to všechno, místo aby vedla tu mladou ženu ke vzkříšenému Kristu jako ke Spasiteli a Pánu, Stapleton ji vede do fantazií kolem imaginárního Ježíše, který jde do minulosti, aby změnil smilstvo, na něco posvěceného. .. Francis MacNutt píše: Celá ta idea inner healing je, že my můžeme požádat Ježíše, aby se s námi vrátil v čase a osvobodil nás od efektů, které nás zraňují v přítomnosti. (MacNutt, "Healing"). 

Každému by mělo být jasné, že to, co se učí v tak zvané "křesťanské formě mentální alchymie je srdcem či jádrem šamanismu. Jinak pokus manipulovat realitu ať minulou, přítomnou či budoucí je základní magie, čarodějnictví. V nejlepším případě, tyto nebiblické metody popírají Boží všemohoucnost naznačením toho, že Bůh "potřebuje" naší "tvořivou visualizaci" aby mohl efektivně využít své odpuštění a hojení. V nejhorším případě nás staví jako "bohy" kteří mohou, skrze předepsané rituály použít Boha a Jeho sílu jako naše nářadí. Ruth Stapleton oslovila shromáždění velké Unitářské kongregace a předložila základní bázi inner healing metody, která vysvětluje proč my jsme schopní přetvořit minulost: 

"Bůh je celek; vy jste Bůh. Ve vás On žije a pohybuje se, ve vás má svou bytnost"..(její kazeta z 26 února 1978. Řeč pronesená v "Christ Universal Temple", Chicago, Il). 


FREUDŮV MÝTUS O PSYCHICKÉM DETERMINISMU. 


Primárním základem pro inner healing je přijetí Freudovy diskreditované teorie "psychického determinismu". Učebnice psychologie to popisuje jako víru v to že"lidské chování se děje v souladu s intrapsychickými příčinami"(Lyle E.Bourne, Jr. and Bruce R.Eckstrand , "Psychology, its Principles and Meaning", second edition, 1976) a je vlastně "kontrolováno impulsy, z nichž mnohé jsou pohřbeny v nevědomí (unconscious), hluboko pod hranicí vědomí. (stejná učebnice). Tyto dva Freudo/Jungovské pojmy "psychický determinismus" a "nevědomí", tvoří základ pro inner healing jak ve světské, tak i křesťanské sféře. 

Je ovšem zřejmé, že pakliže je Freudova teorie o přítomnosti determinované minulostí je pravdivá, potom člověk nemá svobodnou vůli, a je řízený silami nevědomí (unconscious). V tom případě není možné vinit a trestat člověka za jeho činy - není za ně odpovědný. Metody inner healing většinou připravují základ pro svalování viny na někoho jiného, (rodiče, přátele, Boha) a potom jim tu "vinu" odpustí, použitím Freudovy teorie o nevědomí jako odůvodnění.... Psycholog a spisovatel Martin Bobgan řekl: Jedna z největších kritik Freudovy psychologie dnes - a dnes je jí více, než kdy jindy - je kritika, která je zaměřená přímo na "nevědomí. Jak z biblického, tak i vědeckého pohledu není žádná podpora pro používání "nevědomí", jak existuje ve Freudovo psychologii a jak si jej vypůjčili inner healers... 

Aby posilnil své teorie, Freud tvrdil že "nevědomí je hlavní motivační silou v pozadí veškerého lidského jednání"(Camille B. Wortman and Elisabeth F.Loftus,"Psychology"). Přijatý jako vědecký, Freudův koncept hrál podstatnou roli při obrácení Západu na Orientální pohled na život a svět, který je založený na "sebe" (selfism). Morton Kelsey píše: Těžko přecenit důležitost této teorie pro pozdější pohledy na podstatu a přirozenost osobnosti. (Kelsey, "Healing and Christianity"). 

Ve vysokoškolských učebnicích je typické následující: "Ať už člověk souhlasí s Freudovou teorií nebo ne, je jasné že jeho koncepty úplně zrevidovaly způsob, jakým se díváme na lidskou přirozenost. Vlastně by se dalo bezpečně prohlásit, že žádný jednotlivec nezměnil tolik pohled, jak se na sebe díváme". (B.R. Hergebahn, "An Introduction To Theories of Personality", 1980). 

Další Freudův "objev" který tolik ovlivnil společnost a nyní svádí Křesťanství je myšlenka že "pro všechny praktické účely je dospělá lidská osobnost koncem pátého roku života" (Hergebahn) skrze skutečné psychosexuální fáze rozvoje, které rozhodují jaký druh personality bude vlastnit ten či onen člověk jako dospělý. (Hergebahn). Je důležité vědět, že to bylo skrze "vzpomínky" na minulé zážitky, vyvolané pod vlivem hypnózy, o kterých jsme se již zmínili a které jsou při nejmenších nespolehlivé, pravděpodobně démonické, podle kterých Jung a Freud vyvinuli své primární teorie. 

Kelsey potvrzuje, že skrze hypnotickou "vratnost" (regression) Freud objevil, že jeho pacienti "byli řízeni myšlenkami a pocity, které byly potlačeny a pohřbeny již od dětství". (Kelsey, "Healing"). Při té stejné přednášce, Martin Bobgan připomíná svým posluchačům: "Používání minulosti je další zákeřný psychologický koncept, který splynul s křesťanskými doktrínami aby mohl být použitý na nezkušené Křesťany. Nenalézám v tom, ani jednu biblickou bázi". (Bobgan, "Seduction"). 

I Křesťané přijali tuto teorii navzdory Biblickému učení, že současné morální volby - spíše než naše minulost rozhodují o našem momentálním stavu a činech. Bible nikdy nedávala nějaký příklad proroka, kněze či apoštola, který by jednal - byť i jen náznakem - s potlačenými, nebo pohřbenými emocemi či vzpomínkami. Kdyby bylo pravdou to, co “inner healers” tvrdí, jistě by Písmo o tom mělo učení nebo příklad. Naopak, Pavel, jehož legalistická výchova a zločiny proti Církvi před jeho obrácením, by z něj dělaly primárního kandidáta na "healing of memories" - nejenom že byl svobodný od jakéhokoliv špatného vlivu, ale on dokonce prohlásil: "Zapomínám to, co bylo, a snažím se o dosažení odměny ve výzvě Boha, skrze Ježíše Krista". 

John a Paula Sandford, autoři "nejobsáhlejší" knihy na Inner healing dnes (John and Paula Sandford, "The Transformation of the Inner Man", 1982). prohlašují: "Musíme pečlivě prozkoumat celou historii osoby. .. my nepomáháme pouze dospělému člověku, ale i dítěti, které žije v našem srdci. Velmi často leží hořkost a nelibost zcela pod srdcem a myslí. Jejich původ je duchovně buď v děloze matky, nebo při narození".(John and Paula Sandford). 

Nikdo nepopírá, že minulé události nemají nějaký vliv na naše současné názory a postoje, není ani biblické ani racionální probádat celou naší historii včetně zatrpklostí, které "leží někde pod srdcem a myslí". Není to ani tak ta či ona událost - ale naše reakce na ní má největší důležitost v našich životech. Naše reakce nejsou zasazené do betonu, ale jsou upravovány, jak tak rosteme v Kristu. Pokusit se o zaktivizování minulých traumat, jako by to byly uzavřené, nedotčené skutečnosti někde v nevědomí, i s původní reakci na ně, nadělá více škody než užitku. Nakonec by to byla nekonečná práce vykopat všechny minulé prožitky. My nejsme přikováni k minulosti, než nás nějaká terapie osvobodí! My jsme svobodní v Ježíši Kristu! On je naším životem. Takový život nepotřebuje “inner healing”, nebo nějakou jinou nebiblickou terapii. My jsme znovu-zrození v okamžiku, kdy On vejde do našich srdcí. 

A od toho dne Boží Duch pracuje v životě každého Božího dítěte a transformuje jeho srdce a mysl. Co se počítá, je naše láska pro Něj, naše jednoduchá víra a naše poslušnost k vedení Jeho Ducha v přítomnosti. To celé tajemství radosti a přinášení ovoce jako Křesťan, je náš dynamický vztah ke Kristu žijícím v našich srdcích teď! A přesto Agnes Sanford učí, že hříchy, které jsme spáchali, včetně nenávistí a hořkosti, které jsme v sobě chovali, musí být "rozpomenuty" a litovány, abychom dostali požehnání kříže: 

"Nyní už čtenář musí rozumět, že v našem duchu víme a chápeme cokoliv se s námi stalo v matčině těle... V jejím duchu (mluví o určité osobě), soudila otce i matku za smilstvo , otce za pití a cizoložství a za odmítnutí její matky a jí samou. To jí odsoudilo a): k odmítnutí někoho jiného (manžela) právě tak, jak byla odmítnuta ona, b):k pití, c): k cizoložství. A jak ona nenáviděla pocit hanby z existence v děloze, nenáviděla to, že se stávala osobností - a tak její růst do děvčete v ní vzbudil nenávist sama k sobě a nakonec i nenávist k jejímu dítěti (John and Paula Sandford). 

Nedá se popřít, že mnoho Křesťanů trpí různými stupni intensity následujícími: frustrace, starostí, zvyky, lítosti, hořkostí, závistí, nejistotou, chtivosti a podobně. Co nejvíce v církvích potřebujeme hlavně jsou lidé se soucitem, s volným časem a výcvikem pomoci takovýmto trpícím. Výborná kniha na tento námět je "How to Counsel From Scripture" od Martina a Deidre Bobgan. Musíme pomáhat radou jeden druhému, ale musí to být postaveno na Bibli a ne na pochybných psychologických teoriích. Bohužel, v oblasti psychologie jsme převzali víry a praxe které nemají ani vědeckou, ani biblickou bázi. Jak prohlásila psycholožka Carol Tavris: Ironií celého toho problému je, že lidé, kteří se nenechají oklamat ani na minutu astrologií, podřizují se pochybným terapiím po léta, kde se vyskytují stejné omyly jako v astrologii. (Carol Travis, "Freedom To Change", 1980). 


"ŘEŠÍ" PROBLÉM, KTERÝ SÁM VYTVÁŘÍ. 


Inner healing je prostě pokřešťanštělá psychoanalýza, která používá sílu sugesce k "vyřešení problémů", které většinou sama stvořila. To stejné se dá říci o dalších formách psychoterapie. Dr. Carney Landis z Psychiatric Institute of Columbia University, shledal že je na tom hůře po psychoanalýze než před ní. Jeho analytik mu upřímně přiznal, že " analytická procedura vyvolá neurózu u normální osoby". Landis potom udělal uzávěr: Věřím, že fantazie z dětství, vzpomínky, pocity neskutečnosti, přenos lásky (transference) jsou analýzou vytvořeny - ne odhaleny... 

Takové byly případy s mnoha Křesťany, kteří se stali obětmi inner healing. Zářivá svědectví zakrývají ten skutečný problém. V církvích, kde inner healing počalo, členové, kteří vypadali zcela šťastně a normálně, začali podléhat depresím po přijmutí destruktivní myšlenky, že jsou ve skutečnosti pronásledováni bolestmi a nenávistmi, o kterých neměli ponětí, pohřbenými hluboko v jejich nevědomí. Proces healing of memories, který je měl osvobodit, ve skutečnosti vyvolal pseudo vzpomínky, které je zmátly. Už se nemohli spoléhat na jednoduché sliby Bible ale stali se závislí na praxi a metodách, které se snaží zprostředkovat Boží požehnání skrze emociální prožitky a periodické očistění vytvořené vedenou představou.... 

Sebe-zbožštění. 

"Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu"... "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už položený je, a to je Ježíš Kristus"... 1 Korint.1:31, 3:11.. 

Svod Křesťanství není v žádném případě omezený na okrajové oblasti. Freudiánsko/Jungovské mýty o psychickém determinismu a o nevědomí, byly tak universálně přijaté, že nyní - tyto ničím nepodložené domněnky - představují veliký vliv na křesťanské myšlení ve všech církvích. Provádění šamanské visualizace běží jako široké spektrum od inner healing až k sebe-zlepšovacím metodám (to druhé zahrnuje v sobě různé formy hypnózy), od Positivního Potvrzení (affirmation) a Positivního Vyznání (confession) až po audio pásky se subliminálně-přesvědčujícími náměty. 

Tento svod již nyní zasahuje veškeré aspekty křesťanského života a infikuje církve od charismatiků po anti-charismatiky, od liberálů až k evangelikálům, od Katolíků po Protestanty, od duchovenstva až po normální členy. Hlavním prostředníkem, šiřitelem který spojuje všechny jeho prvky PSYCHOLOGIE JE TÍM DOKONALÝM TROJSKÝM KONĚM, KTERÝ SE DOSTAL PŘES VŠECHNY PŘEKÁŽKY. V roce 1973 Jay Adams, autor mnoha knih v oboru křesťanského poradenství, měl několik přednášek v jednom z vedoucích evangelických seminářů. Hlavní důraz položil na nutnost držet se striktně Bible a vyhnout se psychologickým vlivům. Adams řekl studentům: "Nemyslím, že musím tento bod příliš rozebírat...Jsem si jistý, že ten důvod, proč jsem byl pozvaný abych tyto přednášky provedl, byla ta skutečnost, že máme stejný pohled na tuto důležitost" (Jay E.Adams, "The Use of the Scriptures in Counseling", 1975). 

Adams dal své přesvědčení jasně najevo: "Podle mého názoru, obhajovat, dovolovat a praktikovat psychiatrická a psychoanalytická dogmata uvnitř církve, je právě tak pohanské a heretické (a proto nebezpečné) jako propagace učení těch nejbizarnějších kultů. Jediný hlavní rozdíl spočívá v tom, že kulty jsou méně nebezpečné, protože jejich omyly se dají snadno rozpoznat"..(Jay E.Adams,"More Than Redemption",1979). Adams varoval tuto skupinu budoucích pastorů: "Členové vaší kongregace, starší, a duchovenstvo vůbec - nemluvě o Křesťanech, kteří jsou psychiatři a psychologové se mohou na vás obrátit s tlakem, a pokusí se vás odvrátit od jakéhokoliv pevného rozhodnutí učinit vaše rady pouze podle Písma". 

Mohou trvat na tom, že nemůžete použít Bibli jako učebnici pro poradenství, pokusí se vám namluvit, že seminář vás dostatečně pro vaší práci nevyškolil, budou vás pokoušet tím, že vám nakoupí spoustu naleštěného psychologického zboží které by jste měli používat společně s Biblí a všeobecně budou tvrdit, že váš postoj je arogantní, omezený, úzkoprsý a že se prostě pro vaší práci nehodíte. Budou vás varovat a hrozit a vysmívat se tak, jak se vysmívají biblické metodě: "Víš jakou škodu naděláš, budeš-li rozdávat verše z Bible jako recepty a pilulky"... (Adams, "Use of Scripture"). 

Tento seminář zůstal jako bašta biblické pravdy - jeden z mála seminářů bez oboru psychologie. Ovšem i tak se tam časem psychologie dostala. Dvanáct let po těchto přednáškách, předmět, který se nazývá "Pastorální Poradna", je vyučovaná dvěma psychiatry a jedním psychologem... 

Tito zastávají mylnou představu, že psychologie je vědecká. (Paul D.Meier, M.D., Frank B.Minirth, M.D., Frank Wichern, Ph.D., "Introduction to Psychology and Counseling, 1982). Ve skutečnosti je to pseudo-věda plná kontradikcí a zmatků. Učebnice, kterou nyní tento seminář používá, společně sepsaná kádrem pracovníků "Pastorální Poradny", nabízí úplnou antitezi toho, co Jay Adams vnímal jako orientaci té školy v r. 1973: Základní koncept této učebnice je "že všechno, co je pravda, je Boží pravda, ať už ji najdete kdekoliv"."Autoři doufají, že tato kniha pomůže snížit antagonismus, který by Křesťané vůči psychologii mohli mít"..(stejná kniha). 

PSYCHOLOGICKÝ SVOD. 

Základní problém v přístupu že "všechna pravda je Boží pravda" spočívá v tom: Psychologie předstírá že nabízí odpovědi, které - i kdyby vědou opravdu byla - nikdy by dát nemohla! Nemáme žádný spor s chemií, medicínou nebo fyzikou ale máme spor s psychologií, která předstírá že vědecky rozumí a jedná se srdcem člověka, který je spirituální bytostí, stvořenou k Božímu obrazu. Jakmile se pokusíte jednat "vědecky" s lidským chováním, popíráte svobodnou vůli a duchovní přirozenost. Pakliže vědomí, osobnost a lidské reakce je možné vědecky, nebo psychologicky vysvětlit, potom věta "Miluji Tě" nebude mít více smyslu, než věta "Bolí mně břicho". Láska a radost právě tak jako smysl pro spravedlnost, krásu či smyslu by byl produktem přirozených procesů, které se dají vysvětlit vědecky a - tím bez jakéhokoliv významu. 

Psychologie, na rozdíl od od biblické rady - už svou definicí není schopná ani vysvětlit, ani dostatečně jednat s člověkem, jak jej stvořil Bůh - tím méně jako vykoupenou, spasenou bytost, ve které žije Kristus. Věda se může zabývat s něčím jako s nedostatkem živin, nebo chemickou nevyrovnaností v mozku, ALE UŽ NEMÁ CO ŘÍCI O LIDSKÉ MYSLI, KTERÁ JE NEFYZICKÁ! Kromě toho psychologie nejenom předstírá, že přináší "vědu" k problémům, které nemůže ani definovat, natož vyřešit - ale zároveň tvrdí, že může "dodat" to, o čemž Bible říká, že ona sama jediná to může zaopatřit. A tím psychologie se stává konkurenčním náboženstvím, které se nikdy s Křesťanstvím spojit nemůže! Kromě toho psychoterapie v sobě nese nebezpečí, které je obsažené v každém falešném náboženství: Ti kteří jej praktikují, se vystavují všem druhům démonických lží a klamů. 

Pakliže je Bible pravdivá, pak psychologie předstírá, že nám dává něco, co my nepotřebujeme: "Jeho Božská moc nám dala všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti".. (2 Petr 1:3). "Přišel jsem, aby měli život a to život hojný" (Jan 10:10). "Kteréžto věci také hovoříme ne ve slovech lidské moudrosti, ale v těch, které učí Duch"..1 Korint.2:13). 

G.Campbell Morgan popisuje křesťanský život těmito slovy: Kristus musí být vytvořen uvnitř spojením (by communication) sama sebe...A zde jsme dosáhli hranice záhady... Nikdo nepochopí dokonale akt Božího Ducha, který napojí k individuální duši samý Kristův život... V okamžiku, kdy se duše poddá požadavkům Krista, , Kristus je uvnitř stvořen Duchem Svatým. A v tom je podřízení se Jemu, jako absolutnímu Pánu života a důvěra v Něj proto, že odstranil náš hřích - je to proces mimo naší schopnost vysvětlit cokoliv. Nemůžete simulovat tento život! Svatost není "ta", ale On. 

EVANGELICKÝ HUMANISMUS. 

Myšlenka vrozeného lidského dobra - nevinného dítěte, která v nás ještě stále žije - je základním kamenem psychologie. Pod tímto praporem byla evangelická tradice nahrazená novým, humanistickým pohledem člověka, který se vysmívá "teologii červa" důrazu na uvědomění si hříchu, lítosti, lidské nehodnosti. Nové evangelium sebe-ocenění bylo přijaté upřímnými křesťanskými vůdci, kteří mají efektivní kongregace. Jeden z nejuznávanějších píše: "V pravém smyslu slova, zdraví celé společnosti závisí na snadnosti, jak jednotlivý člen, získá přijetí své osobnosti. A tak, kdykoliv klíč k sebe-ocenění je mimo dosah většího procenta lidí jako ve dvacátém století Ameriky, potom se rozšíří "duševní nemoci" jako neurózy, nenávist, alkoholismus, drogy, násilí a sociální neklid určitě nastane"..(James Dobson,"Hide or Seek" 1974). 

Tato myšlenka, že nízké sebe-ocenění je hojné a je kořenem celého problému je prezentovaný tak, jako by to byl dokázaný fakt. A přesto mnoho psychologů nesouhlasí. Přesto že autor si upřímně přeje držet se Bible, založil svou službu na víře, která není odvozená z Bible ale je pouze jednou - ze vzájemně konfliktujících psychologických teorií. Sebe-láska (selfism) je také u srdce světa "úspěch/motivace.. Jeden z nejznámějších křesťanských vůdců na tomto poli píše: Když se sami sebe přijmete, uvidíte se jako osoba, která si skutečně zaslouží "dobré věci života"... Shakespeare to řekl: "A nade vše buď věrný (pravdivý) sobě". Jakmile přijmete sami sebe ve vlastní skutečné ceně, potom symptomy vulgárnosti, sprostoty, lenosti promiskuity zmizí. A tam se ztratí váš problém". (Zig Zigler, "See You At the Top", 1975). 

Toto svůdné evangelium "sebe" je nyní vyučováno dobře známými pastory a prohlašováno známýmio mluvčími. Tato "sebe" psychologie v křesťanském balení by byla snadno rozpoznatelná jako zřejmý podvod, nebýt pro skutečnost že to, co je "Boží pravda", dostalo v psychologii autoritu na stejné rovině s Biblí. Písmo se rozchází s nynějším pohledem, že problémy světa vznikají z nedostatku sebe-lásky jeho obyvatel. Naopak. Pavel varuje, že sebe-láska v konečné době, bude kořenem těchto problémů. Nezačíná se proroctví naplňovat? 

"Uvědomte si však, že v konečných dnech přijde těžká doba . Muži budou milovat sami sebe, budou milovat peníze.. Nafoukaní, arogantní, pomlouvační, neposlouchající své rodiče, nevděční, nečistí, bez lásky, nesmiřitelní, bez ovládání sama sebe, brutální, bezohlední, vychloubační, milovníci požitku více než Boha". 2 Timoteovi 3:1-4. 

Někteří z nejupřímnějších Božích služebníků přijímají myšlenky, které jsou v rozporu s tím, co evangelikálové učili před několika lety. Tento problém je tím těžší odhalit proto, že psychologové a psychiatři se většinou upřímně snaží pomoci. Kromě toho jsou psychiatři M.D. (jako Freud nebo Jung), medicína stojí za psychiatrií a nikdo nemá větší důvěru společnosti jako domácí lékař (snad kromě pastora). Stále větší počet pastorů dostává diplomy v psychologii, aby mohli těm, kteří přichází pro radu, a ti, se potom cítí povinní přijmout "zdánlivě" nedůležitá prohlášení psychologických profesionálů. 

Tato nová vlna teologie/psychologie sebe-lásky a sebe-ocenění - nejenom, že není Biblí podpořená, ale je s ní v přímé opozici. Bůh si vybral Mojžíše, který byl "velice pokorný, pokornější, než kdokoliv na zemi". (Numbers, 12:3), aby se postavil nejmocnějšímu vládci země a vysvobodil Israel. Tak, aby pouze Bůh a nikdo jiný nedostal slávu. Mojžíš se třásl při pomyšlení na tento úkol. Místo aby mu Bůh dal několika měsíční školení, a pozdvihl jeho ubohé sebe ocenění, slíbil mu že půjde s ním a že mu pomůže. Dnes jsme připravováni o přítomnost a sílu Boha ((kterou Mojžíš a jiní znali) tím, že je nám řečeno, že naše problémy vznikají z nedostatečného sebe-ocenění. 

Jediný správný obraz našeho "Já", přichází skrze pozorování Boha - ne sebe. Není to zrovna povzbuzující, ale mění to životy a vrací nás to k Bohu. Když Izaiáš spatřil Boha na trůnu , zvolal: "Běda mi, jsem člověk nečistých rtů!" Pouhý záblesk Boží slávy - v porovnání k jeho ubohosti, změnil celý jeho život. Okamžik, který změnil Jobův život byl, když řekl: "Nyní Tě mé oči viděly a štítím se sama sebe"... A tak Bůh požehnal konci Jobova života více, než začátku. . A tak to bylo se všemi Božími muži i ženami v minulosti. Dnes by ovšem takový zážitek byl škodlivý našemu sebe-ocenění. 

STARÉ A NOVÉ PRINCIPY. 

Jakmile se přijme názor, že psychologie obsahuje část Boží pravdy, která schází v Bibli, potom její prohlášení a závěry musí stát na stejné výši, jako slova Bible. Výsledek je, že psychologie má konečné slovo a ti, kteří rozumí pouze Bibli, ale ne psychologii, nejsou kvalifikovaní posuzovat tuto novou pravdu. To znamená že ti, kteří mají diplom v psychologii, mohou činit prohlášení, která nejsou napadnutelná z jakékoliv pozice. Toto "světské duchovenstvo" tvrdí, že může diktovat nové "vědecké" standardy na všechno od našeho sexuálního života, až po výchovu našich dětí. Tyto "zdravé" psychologické principy se staly sítem, přes který vykládáme Bibli. 

Jedno je ale jasné: Bible nikdy nevyzývá k sebelásce, sebe-přijetí, sebe-jistotě, sebe-ocenění a k dalším "sebesmům", tak populárních v naší době. Odpověď na depresi není "přijmout sebe sama" ale obrátit se od sebe ke Kristu. Zabývat se sebou, je úplná antiteze toho, co učí Bible a nikdo v církvích by o tom nic nevěděl, nebýt svádivého vlivu psychologických "sebesmů". Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. člověka hned napadne obraz zrcadla, které má pouze jediný účel: obrážet skutečnost jinou, ne vlastní. Bylo by absurdní, kdyby zrcadlo chtělo obrážet vlastní sebe-obraz. Je právě tak absurdní a nebiblické, aby toto dělali lidé. Pakliže je něco vadného s obrazem v zrcadle, potom jediné řešení pro zrcadlo je dostat se do správného poměru s tím, jehož obraz má ukazovat. A tak je to i s člověkem, který byl stvořený, aby odrážel slávu svého Stvořitele. A kdykoliv se soustředíme na sebe-obraz - ať už jakkoliv upřímně, okrádáme sebe i Boha o ten správný vztah který musíme mít, abychom správně obráželi Jeho slávu. Zdá se, že není konce všem těm nebiblickým, nelogickým a nepodpořeným teoriím. Mělo bY být jasné, že dnešní populární "sebesmus" nás neosvobodí "od nás". A to "nás", je naším největším nepřítelem. To jediné, co nám Bible říká je, abychom naše "JÁ" popřeli a přijmuli Kristovu smrt za vlastní. To se zdálo být dostatečné jak pro apoštoly, tak i pro rannou Církev. Zapřeme-li sebe, zničí to náš křehký sebesmus a pocit "autentické osobnosti". 

Následující "doporučení" od křesťanského autora představuje to, co je dnes tak populární:"Vybudujte si vlastní sebe-obraz, napište si na papír všechny vaše positivní kvality, a mějte jej po ruce... Občas se chlubte sám sebou.. Najděte si vlastní koutek. Měli by jste si také vyhradit pár minut denně k jedinému účelu: dívejte se (v zrcadle) sám sobě do očí. A jak se tak na sebe díváte opakujte si některé positivní věci, které jste udělali. Potom opakujte nějaké dobré věci, které o vás lidé řekli. Jsou případy, kdy plastická operace může ve výstavbě sebe-ocenění pomoci. Toto je obzvláště pravdou, máte-li odstávající uši, veliký či dlouhý nos, nebo nadměrná či malá ňadra. (Ziglar, "See You"): 

Je divné, že příliš málo lidí v křesťanských kruzích si uvědomuje, že Křesťanství začíná znít jako psychologie humanismu. Porovnejte to co říkají Křesťané s následující řečí psychoterapisty z Los Angeles, jménem Nathaniel Branden, který je autorem "Psychology of Self and Honoring the Self": Nikdo nedělá zlo záměrně - my všichni jsme obětmi nemoci, za kterou nemáme nijakou odpovědnost. "Mor" ubohého sebe-konceptu nakazil náš svět a ten je příčinou všeho špatného". Branden pokračuje: "Nemohu přijít ani na jeden psychologický problém - od depresí a strachu z intimity - až po zločinné násilí, za kterým by se nenacházel ubohý sebe-koncept.. Dokud nebudeme ochotní ctít sama sebe a hrdě prohlásit naše právo tak učinit, nemůžeme bojovat za sebe-ocenění, ani jej dosáhnout. (Nathaniel Branden, "Rises to the Defense of Self", 1984). 

Jako kontrast k těmto novým myšlenkám, které byly vypůjčeny z psychologie "sebesmu". William Law ukazuje pohled, který drželo Křesťanství po staletí:Lidé jsou mrtví k Bohu, protože žijí "sobě". Sebe-láska, sebe-ocenění a sebe-hledání jsou podstata pýchy života. Ďábel, ten otec pýchy není nikdy prost těchto vášní ani svého vlivu na ně. .. Abychom objevili nejhlubší kořeny a železnou sílu pýchy a sebe vynášení, musíme vstoupit do nejhlubší komůrky lidské duše, kde Boží Duch, který jediný dává pokoru a podřízení se, byl popřený skrze hřích Adama... Zde, v tom nejniternějším nitru, dostává "sebesmus" svůj vznik. Tam si postaví trůn a začne vládnout nad královstvím tajné pýchy, pro kterou všechna ta vnější pompéznost a marnivost jsou pouze přechodné dětské hračky.. Představivost, ta poslední a nejvěrnější podpora "sebesmu" pokládá neviditelné světy k nohám "sebe" a korunuje se tajnými pomstami a vysněnými poctami. Toto satanské přirozené "JÁ", musí být popřené a ukřižované, jinak tam není místo pro učedníka Ježíše Krista. Jednodušší vysvětlení není a můžeme to říci právě tak slovy Spasitele: Pokud se člověk nezapře, nevezme svůj kříž a nenásleduje mně - nemůže být mým učedníkem"..(William Law, "The Power of the Spirit"). 

EPIDEMIE POKORY. 

Nejenom je to jasné učení Bible, ale i Pohané vědí ve svých srdcích, že hřích, který souží lidstvo je pýcha. My máme přirozené tendence myslet o sobě velmi vysoko. Ovšem, tato dlouho uznávaná biblická pravda byla v poslední době shledána jako mylná. Osvíceni psychologií, pastoři a křesťanští vedoucí nyní prohlašují, že ten hřích, který lidstvo trápí, není pýcha, ale pokora. My máme ubohý sebe-obraz, sebe-ocenění, ze kterých nás může zachránit pouze terapeutické rituály, které byly pokřesťanštělé právě pro nás.... Ale tato rada psychologie je v přímém konfliktu s: "V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe"... Filipským 2:3. 

Pavlovo jasné varování v Římským 12:3, abychom nemysleli o sobě víc, než bychom měli, se tak nějak otočilo a znamená, že největší pro nás je, když si o sobě myslíme hodně... Pod touto novou inspirací, která k nám přišla od apoštolů psychologie, křesťanští vedoucí zasvěcují svá kázání, semináře a i celé knihy evangelismu "sebesmu". Pakliže existuje - taková epidemie pocitu méněcennosti - bude první v historii lidstva a určitě vznikla skrze přednášky, kázání a knihy, varující před tím. Namísto aby bylo solí a světlem, Křesťanství skočilo na udičku filosofie úspěchu a poctilo svůj stereotyp sebe-jistých a sebe- prosazujících mužů i žen, kteří "září" sebe-přijetím a dobrým sebe-obrazem. 

Graig W.Ellison editoval "Self Esteem", sbírku spisů vedoucích křesťanských psychologů na tento námět, vydaný "Christian Association for Psychological Studies". Co je na tom ironického, je ta skutečnost, že ta moderní myšlenka, kterou tito lidé přijali, je v opozici nejenom vůči Božímu Slovu, ale také proti nálezům samotné psychologie... 

Psycholog David G. Myers v "The Inflated Self" píše: Jean Paul Codol provedl dvacet experimentů Francouzi ve stáří od dvanácti let až po dospělé profesionály. Bez ohledu na stáří a metody experimentů, všichni měli vlastní pocit nadřazenosti ustavičně. Američtí studenti se typicky řadí mezi špičku třídy... Soudě podle jejich reakcí k testům, kde se sami hodnotili se zdá, že studenti amerických středních škol necítí nijakou podřazenost. 70 procent se řadilo do nadprůměru, 2 procenta do podprůměru. Ve schopnosti "vyjít s druhým" ani jeden se nepovažoval za podprůměr. 60 procent se ocenilo mezi hořejšími 10 procenty a 25 procent mezi nejvyšší jednoprocentní elitu. Povšimněte si, jak radikálně nesouhlasí tento závěr s populární moudrostí, že trpíme nedostatkem sebe-ocenění. Kazatelé přednášejí povzbuzující řeči k problému, který existuje jen zřídka.. D.Meyers, "The Inflated Self", 1980). 

MÝTUS SEBE-NENÁVISTI. 

Ježíš shrnul Zákon a Proroky do něčeho, čemu se říká "Zlaté Pravidlo": Jak chceš, aby lidé jednali s tebou, tak jednej s nimi". Kdyby Ježíš nevěděl najisto, že lidé sami sebe milují, nemohl by býval takové prohlášení učinit. Jistě, pakliže je nám vlastní nenávidět sama sebe, potom bychom si přáli na druhé to stejné zlo, jaké si přejeme na sebe. Ale kdo si na sebe přeje zlo? Nikdo, jen duševně nemocní lidé. Efezským 5:29 říká universální pravdu, kterou všichni uznáváme: Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí jej". A přesto všechno, záplava křesťanského vysílání, televizní show, kazety, magazíny - to všechno tvrdí, že se vlastně nenávidíme a že potřebujeme milovat sami sebe dříve, než počneme milovat druhé, či dokonce Boha.. 

Jistě, jsou lidé, kteří vyjadřují určité stupně sebe-nenávisti. Že ovšem tato nenávist není vůči nám samým, lze snadno poznat. Osoba, která říká "jsem tak ošklivá, nenávidím se". Není to pravda, protože kdyby se nenáviděla, byla by ráda, že ošklivou je! Ale protože se miluje, je vyvedená z míry reakcí lidí na sebe. Osoba, která žije v depresi a říká, že se nenávidí, protože promarnila svůj život zbytečně, byla by tomu ráda, kdyby se opravdu nenáviděla. Ten zdánlivě lítostný zločinec, který tvrdí, že se nenávidí, protože spáchal zločin, by měl být rád, že trpí ve vězení - pakliže nenávidí sama sebe...... 

A přesto doufá, že svému osudu unikne, což dokazuje že se má rád - přes všechny ta výkřiky.. To stejné je s těmi, kteří spáchají sebevraždu. Drtivá většina z nich považují sebevraždu za únik - ale kdo by pomáhal k úniku tomu, koho nenávidí? Sebezabití je poslední, finální akt "sebeismu", utéct okolnostem, bez ohledu na kohokoliv jiného. Osoba, která se stále ponižuje, neprojevuje k sobě nenávist ani nemá nějaký špatný sebe-obraz. Prostě dává nejevo druhým, že nestačí na standard, který si sám pro sebe určil. Není to žádný symptom nízkého sebe-ocenění, ale druhá strana pýchy. A.W.Tozer to velmi dobře vysvětluje: Sebe-pohrdání, odsuzování sebe ja špatné proto, že "Sebe" tam vždy musí být, aby pohrdalo. "JÁ", ať už se chválí, nebo haní, vždy stojí k nenávisti vůči Bohu. Vytahujeme-li se, dáváme najevo, že jsme sami se sebou spokojení - ponižujeme-li se, říkáme že nejsme s "JÁ" spokojení. V obou případech říkáme, že o sobě máme vysoké mínění. (A.W.Tozer, "Man,, the Dwelling Place od God", 1975). 

Byl to Friedrich Nietzche, otec "Bůh Je Mrtvý" filosofie, velký inspirátor Adolfa Hitlera, kdo položil základ pro moderní interpretaci "Zlatého Pravidla" Ježíše Krista. Nietzche napsal: Vaše láska k bližnímu, je špatnou láskou k vám samým. Prcháte od sebe k bližnímu a děláte z toho ctnost. Ale já prokoukl vaší "nesobeckost!" Nemůžete vystát sami sebe a nemilujete se dostatečně! (Friedrich Nietzche, "Thus Spake Zarahustra"). Nietzche byl mezi prvními který si stěžoval na "epidemii" sebe-nenávisti, o které tak často káží dnešní evangeličtí vůdci. 

Po 1900 let církve učily, že my jsme, už od přirozenosti egocentrické bytosti, které se nepotřebují učit lásku k sobě samému. Je nám řečeno, abychom milovali Boha a druhé lidi. Dobrá kniha na toto téma je "Danger of Self-love", Paul Brownback, 1982. Ale skrze vlivu Fromma a dalších psychologů, jsme přijali myšlenku, že když Ježíš učil "miluj svého bližního" učil nejprve, že musíme milovat sami sebe, než začneme milovat Boha a svého bližního. Robert Schuller byl mezi prvními církevními vůdci, který propagoval tuto radikální pře-interpretaci ve své knize "Self-love, the Dynamic Force of Success". Mnozí jej následovali a dnes je toto všeobecně přijatý výklad, který slyšíte z mnoha kazatelen. 

Psychoterapeutické omyly, ať už jakkoliv upřímně zamýšlené, nevyhnutelně pokřiví pohled na Písmo. Prohlášení Ježíše Krista, že máme milovat své bližní, se neomezuje na ty, kteří mají tak zvaně "zdravou sebe-lásku". Tento rozdíl kteří se křesťanští psychologové snaží prosadit, není možné odvodit z Bible. Toto přikázání je pro všechny - a není ani stín náznaku o tom, že někteří lidé by se mohli milovat méně a tak nepochopit to, co řekl Ježíš... Biblické varování abychom si o sobě mnoho nemysleli, je vykládáno ve světle moderní psychologie abychom si o sobě nemysleli málo. A ti, kteří nechtějí přijmout toto nové evangelium "neznají prostě psychologii" i když možná znají Písmo. Podporovat "sebesmus" ve tvorech, kteří jsou plní hříchu a egocentrismu je jako hasit oheň benzínem... Tozer to říká takto: "JÁ" je ta nejhouževnatější rostlina, která roste v zahradě života! Ve skutečnosti je člověkem nezničitelná. V okamžiku, kdy si myslíme že je mrtvá, objeví se někde právě tak silná, jako před tím, aby nám otrávila život. Vítězný Křesťan se ani nevychloubá, ani nesnižuje. Jeho pranic nezajímá čím on je, nebo není. Křesťan věří, že byl ukřižovaný s Kristem a není ochotný takového člověka ani povyšovat, ani jím pohrdat.... 

ZKLAMANÍ PSYCHOTERAPISTÉ. 

Teď už by mělo být čtenáři jasné, že psychologie hraje hlavní roli v nynějším závratném svodu Křesťanství. .... Vysoká úcta a neodiskutovatelná autorita, věnovaná tomuto pohanskému císaři uvnitř církví, je tím víc překvapující po tom, když jeho nahota byla odhalená samotnými světskými psychology a psychiatry. V tom stejném čase, kdy vlastní posádka se zoufale snaží ucpat všechny díry aby se loď nepotopila, křesťanské nadšení pro tohoto monarchu stále roste. Toto je ještě více neuvěřitelné když si člověk uvědomí, že vlastně prodávají svou biblickou prvorozenost aby si zakoupili lístek k cestě na lodi, která se potápí... 

Zklamání těch, kteří kdysi v psychoterapii věřili a důvod proč psychoterapisté (a on sám také) se obrací k Orientálnímu náboženství jsou vyjádřeny Jakubem Needlemanem: Moderní psychiatrie vyrostla na myšlence, že člověk se musí změnit sám a nečekat na imaginárního Boha. Před půl stoletím byla lidská duše vzata z unavených rukou organizovaného náboženství a byla umístěna do světa přírody jako předmět vědeckého zkoumání. Zrodila se éra psychologie. Na konci Druhé Světové Války mnoho nejlepších mozků nové generace byli magnetizováni vírou v tuto novou vědu duše. V přesvědčení, že byla otevřena cesta pro odstranění zmatku a utrpení lidstva, studie mysli počala být standardním předmětem na Amerických univerzitách.... 

Proti tomu obru nové naděje bylo organizované náboženství bezmocné. Koncept lidské přirozenosti který vedl Judeo-Křesťanskou tradici po dva tisíce let musel být pozměněn. Přesto že psychiatrie v mnoha formách vrostla do naší kultury, naděje v ní vložené, pomalu odcházejí a psychiatři sami si zoufají nad vlastní neschopností pomoci lidským tvorům... Stále vzrůstající množství psychoterapistů je přesvědčeno, že Orientální náboženství nabízí mnohem kompletnější pochopení lidské mysli, než cokoliv, o co se pokouší západní věda.. V té stejné době - početní guru - se snaží přeformulovat a pře-adaptovat tradiční systém podle jazykosloví a atmosféry moderní psychologie...(Daniel, Goleman, Richard Davidson, "Consciousness of Awarenessand Mysticismus", Jacob Needleman, "Psychiatry and the Sacred"). 

Početné studie ukázaly, že množství "psychologických" problémů vzrůstá v přímém poměru k rostoucímu počtu psychologů a psychiatrů. Jerome Frank, profesor emeritus při John Hopkins University School of Medicine - sám psychiatr, říká: "Čím větší počet lokací pro léčení a čím lépe jsou známé, tím větší je počet lidí, kteří je vyhledávají. Psychoterapie je jedinou formou léčení která, alespoň do určité míry, se zdá vytvářet problémy, které léčí"...