Jak blízko jsme? 4

Obsah

 1. 1 DVĚ ODLIŠNÉ UDÁLOSTI. 
 2. 2 THEORIE JEDNÉ UDÁLOSTI. 
 3. 3 PŘÍPRAVA NEVĚSTY NA VÁLKU. 
 4. 4 VÍCE DŮVODŮ PRO PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE. 
 5. 5 Neuvěřitelný Podvod. 
 6. 6 JEŽÍŠ MOHL MÍT NA MYSLI POUZE PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE. 
 7. 7 ODMÍTNUTÍ RAPTURE. 
 8. 8 SUPER-PŘEKRUCOVÁNÍ PÍSMA. 
 9. 9 CÍRKEV, KTERÁ UDĚLÁ VŠECHNO, NEŽ SE ON VRÁTÍ. 
 10. 10 KLAM S VÁŽNÝMI NÁSLEDKY. 
 11. 11 MOCNÝ KLAM OD BOHA. 
 12. 12 Klíč k hádance - Před-Tribulace. 
 13. 13 KRISTOVA ŘEČ JE JASNÁ. 
 14. 14 A CO TI VYVOLENÍ? 
 15. 15 REALITA PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE. 
 16. 16 VLIV PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE NA SVĚT. 
 17. 17 PRE-TRIB RAPTURE: PERFEKTNÍ PŘÍLEŽITOST PRO ANTIKRISTA. 
 18. 18 JAK TOTO SCENÁRIO SOUHLASÍ S JINÝMI VERŠI BIBLE. 
 19. 19 DALŠÍ DŮVODY PRO ODSTRANĚNÍ CÍRKVE. 
 20. 20 Po-tribulační scenário. 
 21. 21 RUŠIVÉ ZPRÁVY. 
 22. 22 KDYBY VĚŘILI NA PO-TRIB, PROČ SE VZRUŠOVAT? 
 23. 23 DEN PÁNĚ/KRISTA. 
 24. 24 DALŠÍ NEZBYTNOST DVOU PŘÍCHODŮ. 
 25. 25 ALE CO TEDY S "PRVNÍM VZKŘÍŠENÍM?" 
 26. 26 PO-TRIBULAČNÍ SCÉNÁŘ. 
 27. 27 NEUVĚŘITELNÉ SCENÁRIO. 
 28. 28 Bezprostřednost. 
 29. 29 ČEKÁNÍ NA KRISTA. 
 30. 30 BEZPROSTŘEDNOST A OČEKÁVÁNÍ V NOVÉM ZÁKONĚ. 
 31. 31 BLAŽENÁ NADĚJE. 
 32. 32 ČEKAT, POZOROVAT = POSTOJ KŘESŤANA. 
 33. 33 "TAJNÁ" RAPTURE. 
 34. 34 PRVNÍ UČITEL BEZPROSTŘEDNOSTI. 
 35. 35 CÍRKEV SAMOLIBÁ, DŘÍMAJÍCÍ. 
 36. 36 PRAKTICKÉ OTÁZKY O ČASOVÁNÍ. 
 37. 37 Faktory časové. 
 38. 38 TAK JAKO ZA DNŮ NOÉ. 
 39. 39 NEOBVYKLÁ ZNAMENÍ NEZNÁMÁ DŘÍVĚJŠÍM GENERACÍM. 
 40. 40 NIKDO NEMŮŽE KUPOVAT ČI PRODÁVAT BEZ ZNAMENÍ. 
 41. 41 A CO CHRÁM? 
 42. 42 DOME OF THE ROCK - OMAROVA MEŠITA. 
 43. 43 PŘIPRAVENÝ K OBNOVENÍ. 
 44. 44 NEUVĚŘITELNÝ JEV. 
 45. 45 A CO EZECHIEL 38-39 A TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA? 
 46. 46 BEZPROSTŘEDNOST ZŮSTÁVÁ. 

DVĚ ODLIŠNÉ UDÁLOSTI. 

V předešlých kapitolách jsme uvedli značný počet důvodů, proč Rapture a Druhý Příchod musí být dvě odlišné události - jedna začínající na počátku, druhá na konci sedmdesátého týdne Daniela. Kristus musí - především - přijít pro ty své svaté a vzít je do nebe, protože by jinak s nimi nemohl přijít k záchraně Israele k Armageddonu. Rapture se odehraje v okamžiku, kdy ji nikdo očekávat nebude, zatím co Druhý Příchod bude předem ohlášený. Znamení budou dána a každý bude vědět, že se velmi brzy vrátí Kristus v moci a slávě. Rapture přijde v době klidu a míru. (1Tesal. 5:3) Druhý Příchod uprostřed války. (Apokalypsa 19:11-21). Prostě člověk nemůže dát do jednoho časového rámce a jedné události, vzájemně se vylučující prohlášení v Novém Zákonu o Rapture a Druhém Příchodu. 

"Ale to by znamenalo, že jsou ještě dva příchody Ježíše Krista v budoucnosti - protestují mnozí - ukaž mi, kde se v Novém Zákoně píše, že budou ještě dva příchody!" Samozřejmě to tam napsané není - ale jak už jsme vysvětlili, závěr je zcela nevyhnutelný! Mesiáš nepřišel pouze vládnout, přišel také zemřít. Přece se nedalo spojit do jednoho časového období to, co Starý Zákon předpovídal o Mesiáši. Skutečnost, že nepochopili dva příchody, donutila mnoho lidí odmítnout Ježíše. To stejné platí i dnes: Je mnoho těch, kteří se nazývají Křesťany a kteří skončí v řadách Antikrista proto, že ho budou považovat za Krista! Důvodem pro jejich zmatek bude ten stejný, jaký měli ti, kteří Ho odmítli, když přišel poprvé. Budou soustředěni na budování království pozemského a budou zcela nepřipraveni na cestu do nebe! Neschopnost porozumět že Rapture a Druhý Příchod jsou sedm let od sebe - leží v centru tohoto zmatku! 

Že tyto události se od sebe liší, je také jasné ve slovech Ježíše Krista:"Opět se vrátím a přijmu vás k sobě, aby jste byli tam, kde jsem já." je osobní slib pouze pro ty Jeho! To je to, o čem hovoří Pavel "a tak budeme s Pánem navždy." A to je o co se jedná v Rapture! Kristus vezme ty své domů, aby je představil Otci! Druhý Příchod má docela jiný účel: Zachránit Israel uprostřed Armageddonu, zničit Antikrista a jeho světovou říši zla. To tak dlouho očekávané setkání Ženicha a Jeho Nevěsty se sotva může odehrát v době, kdy Kristus přichází se svou armádou nebes, aby zničil Antikrista a jeho síly v boji. Slib, že budeme vytrženi a setkáme se s Ním - nesouhlasí s Jeho "přistáním" na Olivetské hoře pro záchranu Israele! Ani to intimní setkání v prostoru nějak nehraje s prohlášením:"A každé oko Ho uvidí," až přijede na bílém koni s armádou svých věrných..... 

THEORIE JEDNÉ UDÁLOSTI. 

Jsou lidé kteří tvrdí, že jak Rapture, tak i Druhý Příchod mohou být jednou a tou stejnou událostí. Už jsme ukázali, že Rapture přichází v době míru, Druhý Příchod v době války. A tak, tyto dvě nemohou přijít ve stejný čas. Ale jelikož tento pohled získává popularitu mezi Evangelíky, (navzdory důkazům, které jsme dali) podívejme se na vysvětlení, které se snaží dát tyto dvě události do jednoho časového rámce. Je navrhnuto že Kristus, jak je na své cestě na Olivetskou horu, se na chvíli zastaví a vytrhne nás k sobě. My se potom připojíme k Jeho armádě a vrátíme se s Ním na Zemi.... Jako dodatek k důvodům, které jsme právě udali, jsou zde další početné problémy s tímto pohledem. Ten nejzřejmější je ten, že písmo Bible jej nepodporuje. Ve verších, které jsme citovali na počátku této kapitoly, Ježíš slibuje že "opět přijde,“ aby nás vzal do domu Otce. A to je celý význam toho, co zde říká! Jeden by nikdy "nevymáčkl" z tohoto verše, že se nevrací, aby nás vzal do domu Otce, ale pouze nás vytrhne, aby jsme se spojili s Jeho armádou při sestupu na Olivetskou horu. Kromě toho tento pohled nedává dostatek času pro události, které se musí odehrát mezi Rapture a Druhým Příchodem! 

PŘÍPRAVA NEVĚSTY NA VÁLKU. 

Jisté je to, že první událostí v nebi bude Soudná Stolice Ježíše Krista. (2Korint.5:10, 1Korint. 3:12-15) My všichni budeme muset vydat výčet našemu Pánu z každé akce, z každého zbytečného slova, tajné myšlenky. Jak dlouho to bude trvat, to nevíme - určitě se to neodehraje ve chvíli, kdy se vznášíme nad Olivetskou horou - ale v přítomnosti Otce (tou přítomností Otce si nejsem jistý - Bible mně o tom neinformuje - nemá-li na mysli Boží všudypřítomnost - pozn. překlad.). 

Potom, co Kristův Soud vykonal své očistění a "otřel všechny slzy z naších očí," předpokládá se, že Ženich bude chtít ztrávit nějaký čas se svou Nevěstou, nyní oslavenou Církví. On má jistě hodně toho, co nám chce říci! Je velmi těžké si představit ženicha, který uchvátí svou milou a hned ji vezme do středu té největší bitvy, kterou lidstvo vidělo! Nevěsta a Ženich chtějí strávit nějaký čas spolu v domě Otce! V dobách Krista na zemi, bylo židovským zvykem pro ženicha a nevěstu zůstat v soukromí po sedm dní v domě Otce. Ježíš musel mít tento zvyk na mysli, když slíbil nevěstě místo v domě Otce. A zase zde máme období sedmi let-týdnů-dnů! Na konci tohoto týdne máme svatební hostinu Beránka. Pro tuto událost (a jasně jako výsledek Soudné Stolice Krista kde to, co náš život špinilo, bylo odstraněno. (1Korint. 3:12-15) Nevěsta bude oděna v jemném kmentu, čistém a bílém, což je spravedlnost svatých. (Apo.19:7-9) 

VÍCE DŮVODŮ PRO PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE. 

V Apokalypse 19:11, vidíme Krista jak přichází na Zem k Armageddonu, aby zachránil Israel. Toto je dále popsané v Ezekielovi, kap. 38. a 39. a v Zachariáši, kap. 12. až 14. Kristus je "obklopený armádami, které byly v nebi... oblečené v jemném kmentu, čistém a bílém." Právě jsme viděli Jeho nevěstu-Církev, oblečenou přesně tak jak jsme četli o šest veršů dříve. A proto je dobrý důvod věřit že ona, složená ze svatých všech dob, tvoří při nejmenším, velikou část těchto armád. Není zde ani zmínka o andělech přicházejících s Kristem (i když je v 2Tesal.1:7) ale je nám řečeno, že "všichni svatí Ho doprovází" na Olivetskou horu. (Zachariáš 14:5) Svatí by těžko mohli být částí armád v nebi, jestliže nikdy v nebi nebyli! Ani by nemohli doprovázet Krista z nebe na Zem, kdyby tam nebyli před tím vzati. Opět vidíme důkazy o tom, že Rapture se musí odehrát nějakou dobu před Armageddonem. Už jsme podali mocné důkazy, proč se to stane sedm let před Armageddonem. Jelikož to bylo vytvoření Církve, které zapříčinilo zastavení běhu posledního týdne Daniela, musí tedy být odstraněná Církev, aby mohl poslední týden-roků začít svůj, tak dlouho odložený průběh. 

Neméně přesvědčující je skutečnost, že ať už budou úmysly jakkoliv upřímné a snahy geniální - bez kataklysmické globální katastrofy, která by byla bez obdoby v historii lidstva, unifikace Arabů a Židů, Muslimů a Hindů se nikdy neuskuteční! Zároveň, pochopitelně "Křesťané" se budou muset sjednotit s ostatními náboženskými trendy světa. Etnické a kmenové nenávisti a závisti trvající po staletí, budou muset být odstraněny také... Co by mohlo způsobit konec nacionalismu, malým válkám mezi etnickými a náboženskými skupinami? Jaká skutečnost by donutila celý svět, aby se spojil a vytvořil "novou světovou vládu" a "nové světové náboženství" a aby náhle přijmul vedení Antikrista jako diktátora světa? Docílit světový politický, etnický a náboženský mír může zapříčinit pouze nějaká nepochopitelná událost kosmické velikosti. A to je přesně to, co bude Rapture - Boží katalyzátor, který uvede do běhu Danielův poslední týden - finální akt v dramatu lidské historie.... 

A proto se Rapture musí odehrát před tribulační dobou, (Dobou Strastí) o které hovořil Ježíš Kristus, a která je podrobně ukázaná v Apokalypse. Proti tomuto názoru je mnoho námitek. Na příklad jeden z veršů zmíněných na počátku této kapitoly učí, že vzkříšení mrtvých a transformace živých nastane při "poslední trubce." A proto Rapture nemůže přijít na počátku posledních sedmi let, jelikož "poslední trubka" zazní až blízko konce. (Apokalypsa 11:15. A tak někteří argumentují.... 

První dopis do Korintu 15:32 tuto "trubku" neidentifikuje, a tak se musíme otázat: Poslední trubka čeho? Mohla by to být poslední trubka svátku trubek, z Leviticus 23:24, která předchází Den Smíření. Takový je pohled některých studentů Bible. Nebo je to jiná "poslední trubka." Podrobnosti nám nebyly dány. Při Rapture může být celá série trubkových zvuků, které by mohly tuto událost ohlašovat. Potom, při posledním zatroubení by mohli vstát mrtví. Tak jednoduché může to vysvětlení být! (poz. překlad.: Rozumím tomu tak, že Rapture bude vyloženě "privátní záležitostí" Krista a Církve, bez vědomí světa! Trubku uslyší pouze ti, které tato volá! Svět jenom pozná, že mnoho lidí chybí.) V žádném případě ale Pavel neztotožňuje tuto "poslední trubku" s poslední trubkou v Apokalypse 11:15. A ani tomu tak být nemůže jak uvidíme. Před-tribulační Rapture je klíčem k té celé záhadě! 

Neuvěřitelný Podvod. 

"A jak bylo ve dnech Noé, tak bude i ve dni (příchodu) Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do chvíle, než Noé vešel do archy. Potom přišla Potopa a zahubila všechny..... Právě tak tomu bylo za dní Lota - jedli, pili kupovali, prodávali, sázeli, stavěli. Ale v den, kdy Lot opustil Sodomu pršel oheň a síra z nebes a zahubila všechny. A tak to bude, až se ukáže Syn člověka." (Lukáš 17:26-30. "A dávejte dobrý pozor, aby vás tento den nezastihl nepřipravené! Protože přijde jako léčka na všechny, kteří žijí na povrchu země. Dávejte tedy pozor a stále se modlete!" (Lukáš 21:34) 

Zde máme další důkaz, který silně poukazuje k před-tribulační Rapture. Čas příchodu Krista bude podobný k času v dobách Noé a Lota. Byla to období velikého zla a v tomto ohledu se tomu naše generace podobá. Ovšem to není to, o čem Kristus mluví. Důraz je na skutečnosti, že život běžel zcela normálně, a Boží soud bylo to poslední, co lidé očekávali! A tak to bude, až se Kristus vrátí. On sám to říká. A opět vidíme, že Rapture a Druhý Příchod jsou dvě odlišné události. Je jasné, že Kristovy verše nepopisují Jeho Druhý Příchod - zřejmě mluví o události zcela odlišné! Druhý Příchod se odehraje v Apokalypse 19. Kapitoly před touto popisují nesmírnou progresivní devastaci planety, která těsně před koncem dosáhne nepředstavitelných proporcí. Život v žádném případě není normální! Dokonce jídlo a pití se stává problémem také, jelikož se mluví o hladomoru. (Apokalypsa 6:5-6) Třetina stromů a všechna zelená tráva byla spálená, a třetina oceánu se proměnila v krev, třetina zemské vody se stala hořkou a jedovatou. (Apokalypsa 8:7-11) 

Ani nakupování, prodávání, sázení stavění nebylo normální! Více jak miliarda lidstva zahynula ve válkách a moru. Nastaly přírodní kataklysmické otřesy, které rozemlely půdu a ponechaly obyvatele v zoufalé situaci. Každopádně podmínky na Zemi jsou zcela opačné od stavu společnosti, o které mluví Ježíš. Ve dnech Noé i Lota byl pojem "soud Boží" neznámý, a bylo to to poslední, co by lidé očekávali.... Ani nálada na Zemi - před Druhým Příchodem - není něco jako "všichni si šťastně žijí," "nic na nás nepříjde," "bude dobře napořád." Něco jako nálady před Potopou a před zničením Sodomy. Lidé, kteří žijí na konci sedmdesátého týdne, si dávno uvědomili, že se na ně valí Boží Soud! Už v Apokalypse 6:15-16 čteme, že se každý snaží se před Bohem schovat a volá aby na něj spadly skály a ukryly ho před Božím hněvem. 

JEŽÍŠ MOHL MÍT NA MYSLI POUZE PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE. 

Když Ježíš řekne:"A jak bylo za dob Noé a Lota," je absolutně jasné, že nepopisuje podmínky, které budou převládat při Jeho Druhém Příchodu! Proto musí popisovat dobu před Druhým Příchodem a před devastací tribulační doby... Někdo namítne:"Ale takový symbolismus je vadný". Kristův popis je jiný v Matouši 24:39. Tam se říká:"A nevěděli, dokud je Potopa neodnesla." To "je" znamená, pochopitelně ty zlé. A proto se argumentuje, že to nebyl Noé s rodinou kdo byl "vzatý pryč" ale nevěřící! A tím se stane, že Rapture nebude, ale: "Zlí budou vzati" k Božímu soudu, a "dobří" zůstanou na Zemi! To je pohled lidí, kteří popírají Rapture! 

Ve skutečnosti jak Noé, tak i ti kteří odmítli jeho kázání, byli "vzati." Noé a jeho rodina byli odneseni archou k životu, druzí vodou ke smrti. Když se potom dostaneme k Lotovi, tam je to zcela jasné: On a jeho rodina byli každopádně odvedeni anděly, (typ Rapture) a po jejich odchodu do bezpečí - se dostavil soud, (typ Doby Strastí, jinak Tribulace). Před-tribulační Rapture by nemohla být lépe ukázaná... 

ODMÍTNUTÍ RAPTURE. 

I když je Písmo zcela jasné, pravda o Rapture byla povětšinou ztracená po staletí z příčiny apostáze a dominace římského Katolicismu. Reformace také neobnovila víru v Rapture, jak už jsme se zmínili. Ani jedno z reformačních prohlášení víry nedělá rozdíl mezi Rapture a Druhým Příchodem! Zmiňují se pouze o příchodu nebo návratu ve všeobecném smyslu slova. Ani u velmi známých a čtených křesťanských autorů nenajdete poukaz na Rapture! C.S.Lewis na příklad, dokonce zapomněl pojem Rapture, když psal svou slavnou essay "Poslední Noc Světa", ve které píše o konečných událostech historie člověka! 

Překvapivý počet Evangelikálů odmítá Rapture pro názor že my zůstaneme zde a převezmeme "kormidlo" světa! Existuje celé hnutí Manifestovaných Synů, kteří odmítají Rapture. "Je na Křesťanech" - podle jejich učení - "aby se ukázali jako synové Boží tím, že si osvojí bezhříšnou dokonalost a nesmrtelnost." A to, jak říkají, se nestane při příchodu Krista - ale musí být dosaženo, abychom Ho přivedli zpět. Ti, kteří překonají a ukáží se jako synové Boží, převezmou moc nad světem. Když potom Církev ustaví Království, Kristus se vrátí - ne aby někoho vzal do nebe, ale aby vládnul na Zemi, kterou mu ti, kteří překonali, odevzdají! Toto jasně nebiblické učení se zrodilo v Pentecostálním "Oživení" v Kanadě kolem 1948. Údajné "prorocké jazyky" podaly "božské" vysvětlení Římanů 8:19. Kdyby posluchači prostě přečetli kontext ve verších 14-25, poznali by, jak totálně nesmyslná tato idea je! "Manifestace Božích synů" přichází při "adopci," při "vykoupení našeho těla!" (verš 23 přece znamená vzkříšení z mrtvých a transformace žijících při Rapture a oslavení s Kristem v nebi. (verš 17) Přesto že toto učení bylo okamžitě odsouzeno jako hereze hnutím "Assembly of God," a omezeno na periferijní skupinu fanatiků po dlouhá léta, toto učení získává zvětšující souhlas mezi Pentecostals a Charismatiky! V úplném popření Kristova slibu "že nás vezme domů," a i jiných částí Písma které jsme probrali dříve, jeden z vůdců tohoto hnutí píše: "Můžete si studovat knihy o odchodu do nebe - jinak nazvaném Rapture, když vás to vzrušuje, ale my chceme studovat Bibli, abychom se naučili žít i milovat a přinést nebe na Zem.." 

SUPER-PŘEKRUCOVÁNÍ PÍSMA. 

Představte si: My přineseme nebe na Zemi! Jaká slepá pýcha! Některá prohlášení těchto lidí jsou tak v kontradikci k Bibli, že se člověku těžko věří že ti, kteří toto tvrdí, vůbec kdy Bibli četli! Ano, četli - a stejně přišli k těmto závěrům! Pastor kongregace nedaleko Atlanty, která má víc jak 12 tisíc členů, autor několika knih, sice popírá, že by byl částí tohoto hnutí, ale učí právě tak nebiblické doktríny. Povšimněte si dobře "kroucení" Písma v následujícím: 

"My kteří jsme naživu a zůstáváme, jsme zde ponecháni pro určitý účel: Podmanit si posledního nepřítele, kterým je smrt. Bůh nás zde ponechal abychom převzali vládu nad smrtí..." 

Odmítnutí jasného biblického učení už nemůže být zřejmější! Tento populární autor začíná své prohlášení částečným citátem z Bible:"potom my živí, kteří se toho dočkáme," a dál přidává vlastní slova, která přímo odporují tomu, co řekl Bůh. Bible učí: "potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s Ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu" (ekumenická Bible) "potom my živí, pozůstaveni s nimi, zachváceni budeme do oblaků vstříc Pánu v povětří a tak vždycky s Pánem budeme." (Kralická) Jeho poznámka že "my živí, kteří se toho dočkáme" "jsme zde ponecháni" je přímý opak "a budeme uchváceni" co slibuje Bůh!. 

Porazíme smrt? My? Jaká pošetilost! Učení Bible je zcela jasné: Ježíš Kristus je ten jediný, kdo smrt porazil! Neexistuje nic, co bychom museli - či mohli udělat, abychom ovládli smrt! Kristus nám dává moc svého Vzkříšení v odpuštění hříchů a v daru věčného života. Ale naše těla zůstávají pod mocí smrti do té doby než se vrátí On.. Mrtvé vzkřísí a ztransformuje těla těch, kteří budou v té době naživu a vezme je k sobě do nebe. 

Zde je souslednost událostí, uvedených v 1Tesal.4: 1) Pán sestoupí z nebe, aby si vzal svou Církev ze světa. 2) Zavolá a zazní trubka a (při "poslední trubce" podle 1Korint. 15) mrtví vstanou, (v nových věčných tělech) aby se s Ním potkali. 3) Živí budou v okamžiku transformováni (do věčných těl) a se vzkříšenými jsou pak uchváceni do prostoru, kde se setkají s Kristem. 4) On vezme všechny sebou domů.... Pavel to popisuje ještě podrobněji v 1Korint. 15:51-57. Píše, že se tato neuvěřitelná událost odehraje "naráz, v okamžiku, při poslední trubce," trubka zazní a mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my živí budeme proměněni ..." „potom se stane to, co je psáno, Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil..." Písmo snad nemůže být už jasnější: Konečné vítězství nad smrtí se stane, až se vrátí Kristus, vzkřísí mrtvé a změní živé. Teprve potom bude Smrt pohlcena ve vítězství. Nestane se to skrze naše "pozitivní prohlášení," že máme moc porazit smrt, nebo víra v Boha, že nám dá nesmrtelnost již zde na Zemi. Bude to skrze slovo Ježíše Krista, které pronese, až se pro nás v Rapture vrátí..... 

CÍRKEV, KTERÁ UDĚLÁ VŠECHNO, NEŽ SE ON VRÁTÍ. 

A přesto tento pastor, (Earl Paulk) jehož vliv roste s každou jeho knihou, skrze křesťanské rádio, televizi a sjezdové projevy prohlašuje: "Církev Ježíše Krista ještě Smrt nepřemohla, ale tento poslední nepřítel bude totálně poražen ještě než se vrátí Kristus. (Earl Paulk: "Odmaskovaný Satan, str. 254). Před návratem Ježíše Krista? Toto prohlášení je přímou kontradikcí veršů, které jsme právě četli! Další překroucení Písma pokračuje: Církev bude změněna naráz, v okamžiku - a stane se velikou slavnou Církví Ježíše Krista na Zemi! (E. Paulk "Zraněné Tělo Kristovo" str. 97-98) Zcela naopak - toto se stane až budeme uchváceni vstříc Kristu a On si nás vezme domů do nebe! 

Tento muž trvá na tom, že v Rapture věří - když je v přítomnosti těch, kteří v ní věří a podá vám falešný obraz toho, co si pod pojmem "Rapture" představuje. Ve skutečnosti jeho Rapture nemá nic společného s odchodem Církve do nebe. Je to alegorický výraz vyznačující transformaci Církve na vyšší duchovní rovinu, kde má moc nad nemocí a smrtí tak, že může převzít vládu nad světem! Earl Paulk pokračuje: Já věřím, že až se Kristus vrátí, Církev už bude mít vládu nad zemí, a její vedoucí role bude zajištěna!" Pakliže Církev bude mít vládu nad světem, Kristus, při Jeho příchodu nebude muset porazit Antikrista! Takovéto učení by jistě ohromilo Pavla, který učil pod inspirací Božího Ducha: "Kterého Pán zničí jasností svého příchodu" (2 Tesal. 2:8). A Kristus nepřijde, aby zachránil Israel u Armageddonu. Církev má už všechno pod kontrolou a porazila - pakliže nezměnila - Antikrista a na Zemi je ráj. Zapomeňme na Ezechiela 38-39, Zachariáše 12-14, Apokalypsu 19 a další početné pasáže z Písma, které jsou nahraženy "novým pohledem moderních proroků". Abychom nezůstali na pochybách o tom, co tito lidí věří a učí, bratr Earl Paulka "vysvětluje": 

Po staletí čekal Bůh až se Jeho Království na Zemi ustaví.. Bůh vyčkává s vydáním signálu pro návrat svého Syna. Ale to se nemůže stát do té doby, než Tělo Kristovo - Církev dospěje. My jsme (chybně, v minulosti) shledali pohodlným soustředit naší pozornost na Israel a připisovali mu roli "Božích hodin". Písmo jasně říká, že my, Církev, jsme se stali Israelem! "Boží hodiny" nejsou nějaká jasná etnická skupina. Boží hodiny jsou Jeho Církev - Spirituální Israel! Ale neočekávejte Rapture aby vás zachránila! Pakliže chcete přivést Krista zpět na Zem, můžete tak učinit! MY TO MŮŽEME UDĚLAT!... My držíme klíče k Jeho návratu! (Don Paulk, Harwester 1984). Tak my musíme zřídit království a když tak učiníme, my vrátíme Krista na Zem! Kristus nás tedy neuchvátí do prostoru, aby nás vzal domů. On přijde dolů, aby vládnul království, které my jsme zřídili, aby On se mohl vrátit. Rapture je omyl, "útěková teorie" pro ty, kteří se nechtějí zapojit do přeměny světa! Tak zní tvrzení rostoucího hnutí Evangelikálů. 

KLAM S VÁŽNÝMI NÁSLEDKY. 

Důsledky jsou opravdu velmi vážné pro ty, kteří zastávají a věří v tento klam. Písmo jasně prohlašuje, že Ježíš Kristus se vrátí, aby nás vytrhnul do prostoru a vzal domů. A proto ti, kteří čekají, že se potkají "Krista" na zemi, potkají "krista," který nepřišel z nebe - ale bude vládnout v jejich "království" a oni budou pracovat pro Antikrista! Učení, že Církev musí ovládnout svět tak, aby Kristus se mohl vrátit - staví svět a "církev" do pozice, ze které jednou obejmou Antikrista až se objeví! Jeho podvržené "království" bude existovat před tisíciletou vládou Krista. Ve skutečnosti úkolem Druhého Příchodu je za prvé zničit Antikristovo království! Často se namítá, že před-tribulační Rapture činí lidi nepřipravené čelit Antikristovi a tím snadno podléhající klamu. Pravý opak je pravdou! Jsou to právě ti, kteří popírají Rapture, kteří spadnou do hrozného podvodu! Antikrist se bude vydávat za Krista, o kterém jsou oni přesvědčeni, že bude vládnout v království, které oni založili. Dokonce je pochválí za dobrou práci v přípravě půdy pro jeho vládu. Stamiliony lidí, kteří si říkají Křesťané, budou kompletně podvedeni! 

Vlastně právě ta víra v Rapture, je tou nejjistější ochranou před nebezpečím klamu. Ať už přijde Kristus odkudkoliv, pakliže nevzkřísí všechny mrtvé Křesťany a neuchvátí je se všemi živými do nebe, je to podvodník! To je něco, co Antikrist, ani s celým pytlem triků, nebude moci udělat! Když někdo nevěří v Rapture, to znamená být uchvácený do nebe, je zcela možné, že uvěří psychickému "představení" Satana a uvěří, že on je Kristem. Pavel varoval před tím "zlým" který přijde v moci Satanově ve vší síle a se znamením lži a lživými zázraky a bude svádět ty, kteří jdou do záhuby, jelikož nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni ti, kteří neuvěřili pravdě ale milovali zlo."( 2 Tes.2:9) 

MOCNÝ KLAM OD BOHA. 

Antikrist udělá přesně to, co Bible předpověděla. Na příklad jako způsob ku stabilizaci ekonomie, zavede celosvětový systém pro nakupování a prodávání, kde použije nějakým způsobem číslo 666. Není třeba spekulovat o roli, kterou toto číslo bude hrát. Ti, kteří neposlechnou, nebudou moci ani prodávat, ani nakupovat. On postaví svou sochu v Chrámu - sochu, kterou budou muset všichni uctívat. Odmítnutí znamená trest smrti. Jak by mohl být člověk svědkem událostí, které všechny byly předpověděné v Bibli a věřit, že je dělá Kristus? Pavel varuje, že sám Bůh sešle silný klam těm, kteří před Rapture odmítli přijmout pravdu. Ti, kteří odmítají jasné učení Písma co se týče Rapture a vybrali si místo toho iluzi vlády nad světem, už prokázali odmítnutí Boží pravdy. Takoví budou úplně přesvědčeni že Antikrist je Kristus a budou ho následovat s nadšením! On jim splní všechna jejich očekávání, která se týkají Kristova návratu. 

Nebude fakt zmizení milionů křesťanů silným důkazem toho, že Rapture už proběhla? Ne nutně! Budou různá vysvětlení, která budou dokazovat že to, co se stalo, nebyla Rapture. Na příklad část přívrženců "Manifestovaných Synů Božích" věří, že ti, kteří nepřijmou jejich učení, a "nepřekonají", budou "odstraněni" k soudu. To je jejich výklad veršů z Matouše 24:40-41! Ta skutečnost, že zde zůstali, nebude členy hnutí "Manifestovaných Synů Boží" vůbec trápit! Naopak ! Dokáže jim to že oni jsou ti věrní, kteří zůstali! Podle nich, právě ti, kteří zmizeli, byli vzati k soudu. Ti by měli truchlit! Jaká nádherná příprava pro nástup Antikrista! 

Klíč k hádance - Před-Tribulace. 

"Ihned po Dnech Strastí se zatmí slunce, měsíc nedá své světlo, ... A pak se objeví znamení Syna člověka na nebesích .... On sešle své anděly silným zvukem polnice a ti shromáždí Jeho vyvolené ze čtyř stran světa (Matouš 24:29-31) 

"A bylo mu dáno, aby vedl válku proti svatým a aby nad nimi zvítězil. Dostal moc (od Satana) nade všemi kmeny, národy, jazyky a rasou. Všichni obyvatelé země ho budou uctívat, jejichž jména nejsou napsaná v knize života, v knize zabitého Beránka, který byl zabitý už od počátku světa. A on (druhá bestie, falešný prorok) má moc zabít každého, kdo nebude uctívat podobu Bestie. A nikdo nebude moci kupovat či prodávat, kdo nemá znamení - nebo jméno Bestie ... na pravé ruce, nebo na čele. (Apokalypsa 13:7-17) Tyto verše z Matouše 24, představují nejsilnější „důkaz“ pro po-tribulační Rapture. Podle zastánců tohoto pohledu není prostě žádný argument proti něčemu, co je napsáno tak jasně: "Ihned po tribulaci těchto dnů .... shromáždí Jeho vyvolené ze čtyř stran světa"... Správný výklad závisí na základním argumentu, který jsme podpořili jak biblickými, tak i historickými důkazy v předešlých kapitolách: 1) Rapture musí přijít na počátku sedmdesátého týdne-roků proroka Daniela. 2) Druhý Příchod, který se jasně stane na konci tohoto "týdne", v polovině Armageddonu. Ano, Příchod Krista bude - bezprostředně po strastech těch dnů - není to však Rapture, ale Druhý Příchod! Veškerá evidence, kterou jsme předložili na těchto stránkách, jasně podporuje tento pohled. A tak i slova předešlých veršů! Máme několik faktorů k uvažování. První: Příchod popsaný v předešlých verších se uskuteční po Době Strastí, a je doprovázený neomylnými znameními na obloze, které vidí celé lidstvo. Avšak Rapture přijde za doby, která bude podobná době ve které žil Noé. Žádné strasti a také Boží soud nikdo neočekával. Rapture nebudou předcházet žádná znamení! Celá ta myšlenka za tím je překvapení - proto Kristus varuje, "abychom byli bdělí a čekali, jinak nás Jeho příchod překvapí spící." 

KRISTOVA ŘEČ JE JASNÁ. 

Kolikrát jsme již opakovali Kristovo:"A já se opět vrátím, abych vás vzal k sobě" (Jan 14:3). Byl to ten Jeho nádherný slib, který dal u Poslední Večeře. Je to Jeho intimní slib, který dal těm svým. Slib, že je jednoho dne vytrhne z této Země a přivede do domu Otce, aby už tam s Ním zůstali navždy. To, co Kristus popisuje v Matouši 24, zní zcela jinak, než Rapture! Vezměme na příklad verš před tímto: "A jako blesk přichází z východu, a osvětlí západ, takový bude příchod Syna člověka." Je zřejmé, že zde je celý svět rozváženě informovaný o tom, co přijít má. ... Ten opovrhovaný a odmítnutý přichází s odplatou. Kristus bude konfrontovat Antikrista tváří v tvář. Svět nechť se chvěje! Událost takto popsaná, jistě nezobrazuje důvěrné vytržení Nevěsty na cestu do domu Otce! Dalo by se argumentovat, že "zázračné znamení na nebi - v době Rapture - by přidalo hrůzu k tomu náhlému zmizení milionů lidí." Ale Kristus nepopisuje "znamení", které by přidalo důrazu k záhadnému zmizení milionů lidí ze Země. On zřejmě hovoří o Jeho Druhém Příchodu na místo kde Ho odmítli a tam vykoná soud. Pokračuje: "A oni uvidí Syna člověka přicházet z nebe na oblacích s mocí a velikou slávou." To může být pouze u Armageddonu na Olivetskou horu, jak Jan vysvětluje detailně trochu později: 

"Pohleď, On přichází s oblaky a každé oko Ho uvidí; a také ti, kteří Ho probodli, a všechna pokolení Země budou kvůli Němu naříkat. A viděl jsem jak se nebe otevřelo a hleď: Bílý kůň a na něm seděl ten, který se nazývá Věrný a Pravý. Oči jako ohnivý plamen a na Jeho hlavě mnoho korun. .A armády, které byly v nebi, Ho následovaly na bílých koních oblečeni v jemném kmentu, bílém a čistém. A z Jeho úst vychází ostrý meč, se kterým udeří národy; a bude vládnout železnou rukou. A On bude tlačit lis Božího hněvu ... A já jsem viděl Bestii, a králové této Země se s ní spojili aby bojovali proti tomu, který seděl na koni. (Apokalypsa 1:7, 19:11-20) Kristus kdysi přišel jako Beránek Boží. A jako beránek je tichý před střihači, On mlčel před těmi, kteří Ho obvinili. Proč? Protože stál tam, kde jsme měli stát my a neměl ani slovo obrany proti vznešeným obviněním! Byl mírný, podřídil se lidské surovosti a nenávisti. Dovolil, aby Ho přibili na kříž. Ale nyní přichází jako Lev kmene Juda - majestátně s mocí - Pán Slávy, Stvořitel vesmíru, aby vykonal rozsudek nad bezbožnými. A to je důvod, proč ten Druhý Příchod bude jako blesk na obloze, každému oku viditelný! 

Ty verše nepopisují Rapture všech Křesťanů do nebe, ale viditelný příchod Krista na Zem se všemi svatými, kteří Ho následují. Jeho úmyslem - tentokrát - není vyzdvihnout svou Nevěstu domů, ale konfrontovat Antikrista na Zemi, zničit jeho království a nastolit vládu spravedlnosti a pravdy. Toto není vytržení Jeho svatých ku Kristově Soudní Stolici, ale provedení soudu nad těmi, kteří Ho na Zemi odmítli . 

A CO TI VYVOLENÍ? 

"Ano, to všechno se zdá být logické," přitakají zastánci po-tribulační Rapture, "ale pasáž jasně učí, že On uchvátí své vyvolené! To přece musí znamenat Církev a proto se jedná o Rapture. Je zde také zvuk trubky jako v 1Tesalonským.4 a 1Korintským 15. Nic nemůže být jasnější: Rapture se odehrává ve spojení s Druhým Příchodem na Konci Doby Strastí!" Už jsme přednesli, proč tyto dvě události se nemohou odehrát v tom stejném čase. Kromě toho tento verš - svým vyjádřením - ten fakt potvrzuje. Podívejme se na verš 31 opět, a povšimněme si určité kontrasty mezi nimi a verši o Rapture. V 1Tesal. 4. máme "hlas archanděla a Boží trubku;“ zde máme "mocný zvuk trubky" a žádného archanděla. V Rapture to bude sám Kristus, kdo vytrhne ty své, aby se s nimi setkal v prostoru nad Zemí. Zde to jsou "andělé, kteří shromažďují Jeho vyvolené." Není zde ani zmínka o "uchvácení". Ten výraz "shromáždit dohromady" je zcela něco jiného. "Shromáždit ze všech úhlů světa" nebo ze čtyř konců země - zřejmě na jedno místo na zemi není setkání v prostoru mimo Zemi. 

Jsou to Jeho vyvolení, kteří jsou shromažďováni dohromady. Kdo jsou ti lidé? Tento výraz je používán pro Církev - ale také pro Israel! "Kvůli mému služebníku Jakubovi a Israel mojí vyvolení." (Izaiáš 45:4) Kdyby se zde jednalo o Církev, byla by chycena, uchvácena do oblak, aby se tam setkala s Kristem. Namísto toho jsou shromažďováni zpět do své vlastní země, aby tam žili tisíc let pod vládou Mesiáše. Přesně jak to předpověděl prorok: "Dám vzejít z Jakuba potomstvo a z Judy dědice mých hor; zdědí je mojí vyvolení a mojí služebníci tam budou přebývat....Budu se radovat v Jerusalémě, radovat se z mých lidí; pláč už tam nezazní ...a mojí vyvolení budou mít radost z práce jejich rukou... oni jsou sémě Bohem požehnaných, i jejich potomci... vlk a jehně se budou pást spolu a lev bude žrát trávu jako býček. Nikdo nebude činit zlo a šířit zkázu na mé svaté hoře." (Izaiáš 65:9-25) 

Lze pouze usoudit, že "vyvolení" zde, znamenají semeno Abraháma Izáka a Jakuba. Tito byli shromážděni ze všech částí země a vzati do Israele kam Kristus přišel, aby porazil Antikrista, zachránil své lidi a ustavil Království. Všichni Židé kteří přežili, a ještě bydlí mimo Israel, budou dopraveni do Israele, aby se setkali se svým Mesiášem a zúčastnili se Jeho Mileniální vlády. Rapture je něco zcela jiného. Předchází o sedm let to, co je popsané ve verších, které jsme rozebrali. Ve skutečnosti jak uvidíme, kdyby nepřišla Rapture, Antikrist by se nemohl objevit na scéně! Finální události, popsané v Apokalypse vyžadují Rapture jako katalyzátor, který zapříčíní prozatím nemožná spojení etnických, náboženských, národnostních či rasových skupin lidstva a zavede Antikristův globální mír. Kromě toho, bez Rapture, "všichni svatí," (Zachariáš 14:5) by nemohli být v nebi připraveni na návrat s Kristem na Zem. 

REALITA PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE. 

Ať už jeden v Rapture věří, nebo nevěří - předpokládejme na okamžik, že už se odehrála. Zde máme událost, která je tak za hranicí čehokoliv, co se prozatím v historii lidstva odehrálo, že to překročí hranice naší představivosti. Bez jakéhokoliv varování a v době, kdy se všechno zdá být OK - kdy si svět "gratuluje" ke globálnímu "míru a bezpečnosti," (1Tesal. 5:3) desítky milionů lidí - z každého národa, rasy a místa, se ve zlomku vteřiny ztratí z této planety. Odhad podává počet Křesťanů v Rudé Číně až na 80 milionů, v Africe na 100 milionů, V USA na 50 milionů. (pozn. překlad.: Tyto odhady jsou zcela subjektivní! Je obtížné vědět zda je Křesťanem váš soused - natož potom odhadnout počet Křesťanů jakéhokoliv kontinentu! Kromě toho podle autora v Evropě Křesťané neexistují! Dovolte zdvořilý protest! Konec poznámky) 

Tato čísla jsou pravděpodobně vysoká - zvláště co se týče USA. Ale i tak - z odhadnutých 1.7 miliardy těch, kteří prohlašují, že Křesťany jsou - není přehnané navrhnout, že takových 250 milionů skutečně Krista zná a že v Rapture odejdou. To je téměř celé obyvatelstvo USA! Člověk by si těžko představil dosah takového hromadného zmizení... Sta miliony lidí po celé planetě budou svědky nepochopitelného: Příbuzný, přítel, soused, totální cizinec - možná i kombinace takových - se pojednou ztratí z povrchu Země! Lidé zmizí z pohyblivých chodníků super-marketů či výtahů ve výškových domech, z letadel za letu. Řidiči aut všeho druhu zmizí. Některé dálnice budou plné prázdných, či havarovaných automobilů, které byly řidičem za jízdy opuštěny. Odstranění takových vozů, může trvat týdny při katastrofě takové velikosti. Ve Spojených Státech, na rozdíl od většiny druhých zemí, (pozn. překlad.: To píše, pochopitelně Američan. Stejná potíž, jako u poznámky předešlé!) zmizí známé tváře z Bílého Domu, Kongresu, Senátu, Pentagonu. Armáda je decimovaná: admirálové, generálové, piloti atd. Obchod a průmysl (???) také. Bezpečnostní Rada OSN - až na těch pár, kteří budou chybět - se schází, aby udělala kroky k vyřešení záhadné katastrofy. Občanské orgány v každé zemi zápasí s neuvěřitelným chaosem. Bude to trvat měsíce, než pojišťovny vyrovnají všechny nároky poškozených. A co bankovní účty, kde chybí ten, který by vyzvedl své, nebo zaplatil co dluží? 

VLIV PŘED-TRIBULAČNÍ RAPTURE NA SVĚT. 

Největší hrůza z celé této katastrofy bude zmizení sta milionů (???) nemluvňat. Pakliže věříme, že malé děti, které zemřou, spadají pod Kristovo vykoupení a jsou vzaté do nebe, potom je pravděpodobné, že všechny děti, které nedosáhly věku odpovědnosti (???) budou vzaté v Rapture do nebe. Sotva se najde rodina - kdekoliv na světě, která by nebyla nějak dotčena touto událostí. Zde máte nejstrašnější, srdcervoucí pohled na tuto událost. Skutečnost, že zmizelá nemluvňata a malé děti převyšují počtem dospělé (???) je samo o sobě něco hrůzného. Kam všichni odešli? Kdo je odnesl? Nějaká mezigalaktická moc, která hledá otroky? Mohli být všichni - na příklad transportováni na palubu nějaké ohromné vesmírné lodě? Vzali je tito tvorové, aby osídlili nějakou prázdnou planetu, v nějakém bizarním experimentu? V tom případě by se obyvatelé Země cítili vystaveni na milost a nemilost síle, která zřejmě nezná slitování a proti které není ochrany. Každým okamžikem mohou zmizet další lidé! Kdo bude příští obětí? ..V pozadí této složité hádanky a chaosu číhá nevyslovitelná hrůza, která sevřela svět. A zde je něco, dostatečně veliké, aby to spojilo všechny válčící strany této planety. Společný strach sdílený každým, spojí lidstvo tak, jak jej nic jiného spojit nemohlo! Náhlý pocit sounáležitosti a vzájemné závislosti - situace trosečníků na opuštěném ostrově se tomu nedá přirovnat! Zde jsou ti, kteří přežili nepochopitelnou tajemnou katastrofu. Konflikty mezi Muslimy a Hindu v Indii, Araby a Židy v Israeli, Katolíky a Protestanty v Irsku, Bosňáky a Srby v Jugoslávii , se náhle stanou povrchními, bezvýznamnými problémky! Všechno, co se zdálo být životně důležité včera, jako nenávist, válka či mír, zisk nebo ztráta, známky ve škole či zaměstnání, či cokoliv jiného, ztratilo svou důležitost. Zůstala pouze jedna realita. Děsivý strach, který každého svíral, přehlušil i bolest ztráty někoho blízkého. Jediným vládcem bude strach a panika. Zde máme situaci takové velikosti, že by mohla odstranit jiné úvahy a sjednotit svět tak, jako nic jiného. Jsou sice lidé, kteří tvrdí, že by něco podobného mohl vyvolat atomový plamen Třetí Světové Války. To je velmi pochybné scenário. Žádná válka v historii neměla podobný efekt a je pochybné, že by se tak někdy stalo. Válka přináší jizvy a nenávist, která spíše vytvoří rozdělení, ne jednotu... 

Každé scenário, které by sjednotilo svět musí jednat s jednou miliardou Muslimů. Jejich věrnost k Aláhovi je váže ke konečné svrchovanosti Islámu jako hlavnímu článku jejich víry. Žádná mírová smlouva, žádné sliby či hrozby by nemohly změnit tuto skutečnost! Arabové nejsou jednotní ani mezi sebou, a rvali by se jeden s druhým, kdyby neměli společného nepřítele. To jediné, co dává Arabům alespoň trochu jednotnosti, je jejich nenávist Israele! Zkuste si vymyslet něco jiného, co by sjednotilo Araby a Židy! Nic takového neexistuje!¨ Rapture a jenom Rapture je schopná odstranit jakoukoliv bariéru a spojit svět. Arabové a dokonce i ti nejfanatičtější Muslimové by sdíleli ten stejný strach a hrůzu, jako celý svět. Takový strach, že i nenávist k Israeli by byla na čas zapomenuta.... 

PRE-TRIB RAPTURE: PERFEKTNÍ PŘÍLEŽITOST PRO ANTIKRISTA. 

Dejme tomu že náhle - uprostřed této hrůzy - by povstal jeden muž, který by měl duchaplné ale i přijatelné vysvětlení pro to, co se právě stalo. Navíc, on jediný bude moci garantovat všem, kteří se mu podřídí jako vládci, ochranu před zmizením ze Země. Tento muž bude mít také "pověřovací listiny," které vytvoří pocit důvěry v jeho schopnosti a moudrost. Nejpřesvědčivější budou jeho očividné zázraky, které bude schopný předvést. Zatím co je to všechno prováděno s pomocí Satana, on to bude vysvětlovat jako psychickou sílu, kterou si, jak on slíbí, bude moci osvojit každý pod jeho vedením. 

V tomto směru je možnost mnoha různých scénárií. Podívejme se na jedno: Dejme tomu, že těsně po Rapture se objeví větší množství výskytu UFO. Velké kosmické lodě jsou vidět všude - i za dne - takže nebude pochyb o jejich existenci a síle. Armády této planety jsou zcela bezmocné. Tento člověk v odvážném pokusu o komunikaci s těmito bytostmi se "nechá odvést na tu hlavní hvězdnou loď". On, jako jediný z celého světa, je vybrán těmito tvory, kteří sice popírají, že kohokoliv odnesli - ale znají zdroj této katastrofy - a jsou schopní tomu v budoucnosti zabránit. A náš muž je tím jediným člověkem z celé planety, se kterým jsou tito hosté z vesmíru, ochotni vyjednávat. A skrze něj bude zaručena pro lidstvo ochrana, jestliže lidstvo přistoupí na určité podmínky. 

Tento muž povstane s vysvětlením, kterému svět uvěří a s jeho mocí zaručit bezpečnost obyvatel Země, má tuto ve svých rukou. On může dokonce prohlásit, že je v jednání s tou druhou mezigalaktickou silou o navrácení těch, kteří se ztratili! Stále ještě emociálně narušené, (mnoho z nich zešílelo) lidstvo rádo vezme znamení na ruku či na čelo s vědomím, že tak jsou dokonale chráněni pomocí Velikého Bratra. Je mnoho jiných možností, jak se to může odehrát, ale nemá cenu o nich spekulovat. Ať už lidé dostanou vysvětlení jakékoliv, ať jsou okolnosti takové, nebo jiné, jedno zůstává jisté: Rapture je katalyzátorem, který uvede na jeviště světa Nový Světový Řád - ať už jej pojmenují jakkoliv - s jednou světovládou, a jedním náboženským systémem, které budou základnou světovlády Antikrista... Rapture je životně nutná pro každé možné scénário, které posadí Antikrista na trůn světa..... 

JAK TOTO SCENÁRIO SOUHLASÍ S JINÝMI VERŠI BIBLE. 

Přednesli jsme mnoho biblických důvodů pro před-tribulační Rapture. Ukázali jsme, že sedmdesátý týden Danielův nemůže ani začít, dokud nebude odstraněna Církev. Dále jsme poznali, že skuteční Křesťané musí být nejdříve ze Země vytrženi, aby se na ní jednou mohli vrátit s Kristem, při Jeho Druhém Příchodu! Nyní jsme přidali další, logický důvod: Antikrist by nikdy nemohll uchvátit moc nad světem, kdyby Rapture nevyděsila celou naší planetu! Bible udává alespoň dva důvody, které tento pohled podporují: 

Především je to "načasování" Antikristova nástupu k moci. Jsou lidé, kteří tvrdí, že se to nemůže stát dříve, nežli v polovině posledních sedmi let. Oni si nedovedou představit, jak by Antikrist mohl uchvátit moc nad světem kdykoliv dříve. Ale on přece "udělá smlouvu s mnohými na celý "týden," jak už jsme četli, a tak musí mít moc již od počátku posledního týdne! Poruší tuto smlouvu "v polovině týdne" a tak by těžko mohl v té době přijít k moci, jelikož je to smlouva, kterou udělal tři a půl roku dříve. 

Závěr,, ke kterému jsme došli, představuje soudržný obraz. Sedmdesátý týden nemůže začít a ani Antikrist nemůže být světu představený, dokud nebude odstraněna Církev v Rapture! Ale on musí okamžitě získat moc, aby mohl uzavřít smlouvu na počátku sedmého týdne, jak Daniel předpověděl. (pozn. překl.: výraz "okamžitě" dává dojem, že Rapture "nastartuje" sedmý týden. Jistě, Rapture je tím katalyzátorem ale je možné, že to bude chvíli trvat, než se lidstvo sjednotí. Zdá se, že počátek poslední periody lidského systému začíná tím, že Antikrist uzavře smlouvu - viz Daniel 9:27. Jistě, na to už musí být u moci - ale to neznamená, že by se to nemohlo stát - řekněme rok - rok a půl - po Rapture! Antikrist se přece nezmocní vlády na celým světem druhý den ráno po Rapture!) 

Logicky tedy je to Rapture, která zapříčiní aby Antikrist mohl být představený světu. Ta vyděsí svět do - jinak nemožné jednoty, která vynese Antikrista až na samý vrchol moci. Dále, Pavel píše Tesalonským: Víte přece co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas".... dokud nebude odstraněn z cesty ten, který tomu brání.“ (2Tesal.2:6-8) Nějaká Osoba brání tomu, aby se mohl představit Antikrist. Je zřejmé, že není nějakou obyčejnou osobou, protože ten, o kterém píše Pavel před 1900 roky, zadržuje Antikrista až dodnes. Je nejenom nadčasový, ale také všemocný, protože Satan nemůže jednat, dokud tento nebude odstraněný. Pavel může psát jedině o Svatém Duchu. Ale Ten nemůže být ze Země odstraněný, protože je všudypřítomný. Dále: mnoho lidí bude obráceno během Doby Strastí - a aby to bylo možné, Boží Duch musí na Zemi být, aby je přesvědčil a usvědčil. Tak tedy, co to znamená "až bude odstraněný?" Jak bychom to mohli aplikovat na Svatého Ducha? Církev je popsána jako "duchovní příbytek Boží." (Efezským 2:22) Těla všech Křesťanů jsou "chrámem Svatého Ducha." (1Korint. 6:19) Třetí Osoba = Duch Svatý, je přítomný dnes na světě jedinečným způsobem, který neexistoval před vznikem Církve a nebude existovat po jejím odstranění ze Země. Po vytržení Církve do nebe, ta speciální přítomnost Božího Ducha bude vytržena také, i když zde zůstává jako Boží Všudypřítomnost tak, jak On je věčně přítomný v celém vesmíru. 

DALŠÍ DŮVODY PRO ODSTRANĚNÍ CÍRKVE. 

Pravá Církev Ježíše Krista by netolerovala Antikrista ani jednu vteřinu! Odhalila by jeho totožnost, dokázala by tak z Písma a postavila by se proti němu! Aktivně by varovala další a stála by mu v cestě jeho ďábelských machinací. Satanovy plány skrze Antikrista neprojdou, dokud Církev nebude odstraněna Satanovi z cesty! Dále: Kdyby Církev byla přítomná v Době Strastí, byla by totálně vyhlazena Antikristem! A to nedovolí Bůh! Ten, který Církev ochraňuje, který řekl:"a brány pekelné ji nepřemohou" je tím samým, který dá Antikristovi moc "vést válku se svatými a přemoci je ... a všichni ti, kteří neuctívali sochu Bestie budou zabiti." (Apokalypsa 13:7, 15) Jediný způsob jak ochránit Církev a dovolit Antikristovi, aby zabil všechny svaté, je odstranit Církev. Křesťané, kteří jsou pobiti jsou ti, kteří před tím Krista neodmítli a stali se křesťany během Tribulační Doby. Ti platí za víru svou krví: 

"A já uviděl pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo a pro jejich svědectví. A ti volali: Jak dlouho, Bože, než pomstíš naši smrt na těch, kteří žijí na Zemi? A bylo jim řečeno, aby ještě odpočívali - dokud jejich spoluslužebníci a jejich bratři nebudou také pobiti, aby se vše naplnilo. To jsou ti, kteří vyšli z Velké Tribulace, kteří si očistili svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. (Apokalypsa 6:9, 7:14) Po-tribulační Rapture by byla dokonalé Nic. Křesťanů, kteří by čekali na Kristovo Uchvácení, by bylo strašně málo - většina by byla pobita, protože to je osud těch, kteří odmítnou znamení Antikrista ať na ruku, či na čelo. A podřídit se Antikristovi by byla jediná možnost jak přežít. Ovšem pro ty, kteří přijmou to znamení, na ty čeká ještě horší osud: "Kdokoliv uctívá Bestii a její sochu a přijme znamení ať na čelo či na ruku, bude pít víno Božího hněvu, který je naléván nezředěný. ...A nebudou mít odpočinek ve dne i v noci ti, kteří se Bestii klaní a přijmuli její znamení na ruku, nebo na čelo". (Apokalypsa 14:9-11). A finálně: Po-tribulační Rapture odstraní ten základní faktor který je v Rapture zahrnutý: Bezprostřednost! Bible, jak uvidíme učí, že Kristus může přijít kdykoliv v historii. Neexistuje nic, co by bránilo Jeho příchodu třeba v tomto okamžiku! 

Po-tribulační scenário. 

"Vy dobře víte, že den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou volat "mír a bezpečnost," náhlá zkáza na ně padne, jak když je žena těhotná - a neuniknou. Ale vy, bratři, nejste v temnotách, aby vás tento den mohl zaskočit jako zloděj. Vy jste děti světla, děti dne. A proto nespěte, ale střízlivě hlídejte!" (1Tesalonským 5:2-4) Občas slyšíme argument:"Není nikde záznam o tom, že by ranná Církev věřila v bezprostřední (ve kteroukoliv dobu) návrat Krista. Myšlenka před-tribulační Rapture nebyla "vysněna" až v r. 1830!" Odpověď: Nezáleží na tom, jak ranná tato idea byla - církev (kterákoliv) - je špatné místo kde bychom měli hledat pravdu!!! 

Pavel si stěžuje:"Všichni, kteří žijí v Asii, se ode mně odvrátili" (2 Timoteovi 1:15). Církev už za dnů Pavla nastoupila své vlastní cesty v mnoha směrech. Většina jeho dopisů byla napsána aby opravila omyly, které již v ranných kongregacích existovaly! Nenechte se oklamat těmi, kteří citují nějakého "otce" ranné Církve a navrhují, aychom přijmuli jeho výklad Bible jako autentický proto, že "znali Petra" byli "současníky Jana" a podobně. Ti, kteří žili v době Petra, Jana či Pavla už přijímali nebezpečné hereze! Pavel musel varovat starší kongregace v Efezu: Po mém odchodu přijdou draví vlci mezi vás a neušetří stádo. Z vašeho vlastního středu povstanou lidé, kteří budou překrucovat Písmo a strhnou za sebou učedníky". Když starší kongregací, které učil přímo Pavel mohou věřit hereze - potom žádný t.zv. "Otců Církve“ nebude bezpečnou autoritou také! 

Boží Slovo - Bible, je jediným bezpečným zdrojem pravdy! Zapomeňte na to, co ranní Křesťané věřili, nebo nevěřili! Nový Zákon nám poví, co ranná Církev věřila, kde se někteří odchýlili od pravdy, a co máme věřit nebo nevěřit my! Když čtete Nový Zákon, nemůžete mít pochybnosti o tom, že Církev v čase Pavla věřila v bezprostřední Kristův návrat a toužebně Ho očekávala! Ranná Církev nám nedává žádný příklad o nesprávnosti tohoto tvrzení! 

RUŠIVÉ ZPRÁVY. 

Uvidíme, že ranná Církev v Kristův bezprostřední návrat věřila a také jej aktivně očekávala. A tím také museli věřit v před-tribulační Rapture - i když tento výraz není použit. Kristův bezprostřední návrat je hlavní téma, které běží Novým Zákonem. Byla to ta "šťastná naděje," (Titovi 2:13) kterou očekávali každým dnem. Tento fakt je zřejmý podle toho, co napsal Pavel ve svém druhém dopise do Tesaloniky: 

"Pokud jde o Příchod Ježíše Krista (Druhý Příchod) a o naše shromáždění se kolem Něj, (Rapture) nenechte se snadno vyvést z rovnováhy nějakým projevem ducha, nebo slova, které doměle vychází z nás, jako by Den Páně už měl nastat. (2 Tesalon. 2:1-2) Co to bylo za "Den Páně" o kterém Pavel psal a proč by, se měli Tesalonští starat o to zda přijde? Aby uklidnil jejich zájem, Pavel referuje jak o Rapture, tak i o Druhém Příchodu. V tom případě musí mít oba nějaký důležitý vztah ku "Dni Páně." Pavel se zmínil o tomto dni v jeho prvním dopise do Tesaloniky ve verších, které jsme uvedli na začátku této kapitoly. Pavel zdůrazňuje, že přijde "jako zloděj" v době, kdy jej svět očekávat nebude. 

Křesťané ale zaskočeni nebudou - pakliže budou bedlivě pozorovat a čekat na Kristův návrat. Myšlenka, že tento den už byl "přede dveřmi" byl důvodem jejich vzrušení. "Zřejmě nepozorovali dobře, a ten den je chytil nepozorné." Jejich obavy šly ale ještě dále. Pavel s nimi určitě prodiskutoval "Den Páně," a oni jistě věděli, že to bude čas velkých katastrof a ničení, které pošle Bůh na svět. Ve skutečnosti to zahrnuje Dobu Strastí, jak jim Pavel vysvětluje v počátečních verších svého druhého dopisu do Tesaloniky. Potom, co je pochválil za jejich trpělivost za víru v Boha, se kterou překonávají pronásledování z rukou bezbožných lidí, Pavel jim píše: 

"A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a nepřijmuli evangelium Ježíše Krista. Budou potrestáni věčným trestem daleko od přítomnosti Pána ... když On přijde, oslavený ve svých svatých a obdivován těmi, kteří uvěřili. (2 Tesalo. 1:6-10) 

Zde je zřejmý poukaz na Kristův Druhý Příchod v moci a slávě k Armageddonu, aby zničil své nepřátele. "V ten den" znamená samozřejmě "Den Krista," a tak "přišpendlil" tuto totožnost k času Jeho představení se světu v kapacitě Mstitele. Tento den také musí zahrnovat předběžné události, které vedou k Armageddonu. Jinak by Křesťané v Tesalonice nemluvili o tom, že ten den již nadešel - vždyť na obzoru - a to ani na vzdáleném - nebyla žádná veliká bitva! 

KDYBY VĚŘILI NA PO-TRIB, PROČ SE VZRUŠOVAT? 

Jediná možnost by byla ta, že byli zaskočeni "spící" - což by neměli - proč by si jinak mysleli, že "Den Páně" je přepadl nepřipravené? Kdyby věřili v po-triulační příchod, nebyl by důvod k nějakým obavám! Ovšem, pakliže věřili v před-tribulační příchod Krista - potom by důvod ke starostem byl. Je zcela jasné, že Tesalonští věřili v Rapture před Dobou Strastí. Kdyby Křesťané v Tesalonice věděli, že budou muset projít Dobou Strastí, než budou vytrženi v Rapture - na kterou se nesmírně těšili - potom by nebyli nijak vzrušeni tím, že někdo řekl, že Den Páně už přišel. Jejich reakce by byla:"Zaplať Bůh, už přišel čas, kdy se budeme muset postavit Antikristovi, abychom dokázali naší lásku a věrnost pro Krista! Projdeme-li mučednickou smrtí, dostaneme zvláštní korunu. Když přežijeme, budeme uchváceni do prostoru, abychom se s Ním setkali někde nad oblaky Země, při Jeho Příchodu na Olivetskou horu." Konec konců, příchod Dne Páně a představení Antikrista spolu s destrukcí Země muselo být to, co očekávali, pakliže věřili v po-tribulační Rapture. Není to zrovna "šťastná naděje" a také nic, co by je mělo vzrušit. 

Pakliže ale, Tesalonští očekávali Krista před Dobou Strastí a ta by se dostavila, aniž by byli uchváceni v Rapture, potom by měli důvod k obavám: Byli jsme odmítnuti? Proč nás Kristus nevzal domů? A jak to, že zde byl ještě Pavel a všichni ostatní Křesťané? Nikdo nebyl ještě vytržený! Pakliže ten den přišel aniž by si Kristus vzal kohokoliv k sobě, je zcela možné, že byli misinformováni a to nejen v tomto subjektu. A to bylo něco, co jim přineslo nejistotu a obavy..... 

Pointa tohoto uvažování je, že by Tesalonští neměli vůbec žádné starosti, kdyby věřili v po-tribulační Rapture! Skutečnost, že byli "otřeseni" to, že si mysleli že už jsou v Době Strastí dokazuje, že byli učeni, že Kristus pro ně přijde před tou dobou. Pavel nepoužívá výrazů jako "Doba Strastí"nebo tribulace". On se o tom zmiňuje jako o "Den Krista". Jinde to nazývá "Den Pána Ježíše". Oba dva výrazy jsou totéž, jako "den Páně" použitý ve Starém Zákoně. 

DEN PÁNĚ/KRISTA. 

Že tento "den" nepředstavuje 24 hodinovou časovou periodu je jasné už po přečtení několika referencí. V tomto "dni" se stane příliš mnoho událostí! Vlastně jsme to zjistili již u Příchodu Krista - a tak to je i s pojmem „Den Páně.“ Zdánlivé kontradikční prohlášení, které byly vysloveny, musí být vyrovnány - a to vyžaduje více času, než je jeden den. Většinou "Den Páně" se považuje jako den běd, zla, pomsty, nepopsatelné katastrofy. "Den Jeho hněvu," (žalm 110:5) "den zhouby," (Joél 1:15) "země i nebesa se třesou," (Joél 2:10) "tma, žádné světlo," (Ámos 5:18) "Den Božího hněvu." (Sofoniáš 2:2-3) Výraz "Pán" (Lord) se vztahuje speciálně k Israeli a zahrnuje Mesiáše, který přichází k Armageddonu, aby zachránil Israel a vykonal rozsudek nad těmi, kteří israelskému národu ubližovali. Je zajímavé se uvědomit, jak Ježíš přednesl Písmo (Izaiáše 61:1-2), které četl v Nazaretské synagoze v ten důležitý den, kdy vyhlásil důvod pro svou přítomnost na Zemi: 

"A přišel do Nazareta kde vyrostl. A jak bylo Jeho zvykem navštívil v sobotu synagogu. Povstal, aby četl z Písma. Podali Mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a počal číst: Duch Páně je nade mnou, proto mně pomazal abych prohlásil evangelium chudým; poslal mně abych zahojil zlomená srdce, abych hlásal propuštění zajatcům, vrátil zrak slepým, abych osvobodil zzaněné. Abych vyhlásil rok Hospodinovy milosti... Ježíš zavřel knihu a řekl: Dnes se toto Písmo naplnilo va vašem sluchu." (Lukáš 4:16-21). 

Pochopitelně, On prohlašoval svému městu, které Jej znalo pouze jako tesaře, že On je naplnění veršů, které právě četl - že On je Mesiášem. Ti to považovali za vyložené rouhání se Bohu a pokoušeli se Ho zabít. Nejzajímavější na tom, co učinil bylo to, že ukončil své čtení uprostřed věty! Ta fráze, kterou vynechal zní: "a den Boží odplaty." 

DALŠÍ NEZBYTNOST DVOU PŘÍCHODŮ. 

Zde máme další příklad ze Starého Zákona: dvojsmyslný verš, který vyžadoval, aby Mesiáš přišel dvakrát. Ježíš přečetl část, která se týkala Jeho prvního příchodu - část o druhém příchodu vynechal. "Den Odplaty" je jen jiný popis "Dne Hospodina". Vidíme blízký vztah tohoto verše a Mesiášova Druhého Příchodu. Juda, jak už jsme poznamenali dříve, nám připomíná předpověď Henocha který říká: Hospodin Yahweh přijde "s desetitisíci" (nespočítatelné množství) svých svatých, aby vykonal soud nade všemi." 

A tak Den Hospodinův, ten den odplaty a soudu od Všemohoucího, zahrnuje Druhý Příchod. A proto je v Novém Zákoně zvaný "Dnem Krista," protože to je ten den, kdy On "bude odhalený z nebe v plamenném ohni, aby vykonal odplatu nad těmi, kteří neznají Boha." Mesiáš je ten, který tento den vyhlásí a odplatu vykoná. Proto je právem nazvaný "Dnem Krista.¨ Tím, že přestal číst tam kde přestal, Ježíš naznačil, že Den Odplaty byl odložen! Kdyby býval Danielův sedmdesátý týden následoval ihned po skončení týdne šedesátého devátého, "Den Krista" by nastal ihned po Ukřižování - ale víme, že se tak nestalo. Byl odložen z důvodů, které jsme uvedli dříve. Tento "Den Krista, "Den Hospodina", zahrnuje mnohem víc, než Dobu Strastí (čas Jakubova soužení - Jeremiáš 30:7) a Armageddon. Je to také den požehnání pro Israel pod Mesiášovou tisíciletou vládou - jak Zachariáš 14 (a další Písmo) jasně předpovídá: 

"Přichází Den Hospodina. Shromáždím všechny národy do bitvy proti Jerusalému; město bude dobyto. .A pak půjde Pán, a bude bojovat proti těm národům. A Jeho nohy budou stát v ten den (Den Páně) na Olivetské hoře a Olivetská hora se rozštěpí ve svém středu směrem k východu a k západu a vznikne tam velké údolí. A stane se v ten den, (Den Páně, Hospodina, Krista) že skrze to údolí budou téci vody z Jerusaléma. A Pán (Kristus) bude králem nad celou Zemí - bude vládnout na trůnu svého otce Davida v Jerusalémě. A v tom dni (Dne Krista) bude jeden Pán a bude mít jedno jméno. (i.e. žádný jiný nebude povolen) A stane se, že každý kdo přežil z těch národů, kteří bojovali proti Jerusalému bude přicházet rok za rokem, aby uctíval Krále, Pána zástupů (Ježíš Kristus) a bude světit svátek stánků." (Zach.14) 

A ještě stále více je v tomto Dnu. Zahrnuje, po skončení Milenia zničení celého vesmíru ohněm a vytvoření nového. Petr potvrzuje Pavlovo prohlášení o dni, který "přichází jako zloděj v noci," (1Tesalon. 5:2) a potom vysvětluje dále to, co Jan znovu potvrdil v Apokalypse: 

"Ale Den Páně" přijde jako zloděj v noci, ve které se nebesa ztratí s velikým hlukem a prvky se roztaví ve strašném žáru. A také Země a všechno co je na ní, bude také spáleno. Přesto však, podle Jeho slibu očekáváme nové Nebe a novou Zemi, ve které přebývá spravedlnost. (2 Petr 3:10-13) 

"A já jsem viděl nové Nebe a novou Zemi, protože to první Nebe a první Země zmizeli - moře už nebylo. A já, Jan viděl to svaté město, Nový Jerusalém, jak přichází dolů od Boha z nebe, připravené jako nevěsta vykrášlená pro svého ženicha." (Apokalypsa 21:1-2) 

Zatím co my jsme přesvědčeni, že Den Páně začíná Rapture, hlavní zastánci "pre-wrath" Rapture, (Rapture těsně před vypuknutím Božího hněvu) pokládají Rapture na konec Apokalypsy 6, těsně před zlomením sedmé pečetě Kristem. Takovéto načasování je nemožné! Šest ze sedmi pečetí již byly rozlomeny, svět leží v chaosu hladu, válek a přírodních katastrof bez obdoby! Zlomení druhé pečetě znamená konec míru na Zemi (verš 4). A přece Den Páně přijde v době, kdy svět dosáhne "míru a bezpečí". Celý svět rozezná, že "veliký den Toho (kdo sedí na trůnu a Beránka) a Jeho hněv přichází" (verše 6:16-17). A přece Den Páně přijde jako zloděj v noci, v čase, kdy se nikdo nenadá! 

Můžeme pouze shrnout vše, co jsme probrali a prohlásit, že Den Páně začne dříve, než bude možné pozorovat jakákoliv znamení či varování před nastávajícím obdobím soudů. Víme, že Rapture znamená počátek Danielova sedmdesátého týdne - který je počátkem Dne Páně. Takové scenário souhlasí s varováním Ježíše Krista, že přijde "jako zloděj v noci," kdy i věřící budou překvapeni a nepřipravení. Bude to čas podobný době, kdy žil Noé - lidé jedli, pili, stavěli, ženili a vdávaly se. Takové podmínky však nevidíme na konci šesté kapitoly Apokalypsy, tím méně uprostřed Armageddonu! 

ALE CO TEDY S "PRVNÍM VZKŘÍŠENÍM?" 

Hlavní argument přívrženců "po-tribulační" Rapture je, že Bible učí "po-trib" vzkříšení a tak tedy to musí být ta doba, kdy přijde Rapture. Na příklad Apokalypsa 20:4-5 prohlašuje, že "první vzkříšení" přijde po bitvě u Armageddonu, a tak Rapture musí přijít v té době! Kromě toho, Kristus přece řekl:"Nikdo ke mně nemůže přijít, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mně poslal a já ho vzkřísím v poslední den." Ten výraz "poslední den" by se mohl vztahovat k počátku Doby Strastí, Tribulačnímu období! 

Za prvé musíme poznamenat, že Apokalypsa 20:4 je pouze vzkříšení částečné! Nevztahuje se na vzkříšení všech Křesťanů ale pouze na ty, kteří byli popraveni Antikristem během Tribulační Doby: "těm, kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, kteří neuctívali Bestii ani jeho sochu, ani nepřijali jeho znamení." 

Člověk by se mohl zeptat: A co Abrahám, David, Petr, Pavel, Spurgeon, O.B.Green, Vernon McGee a další Křesťané, kteří zemřeli nedávno? Nikdo z nich nebyl zabitý Antikristem! Kdy jsou vzkříšeni oni? Bible jasně učí, že tito jsou vzkříšeni v Rapture:"My kteří budeme na živu až se Ježíš vrátí, nepředejdeme ty, kteří již zemřeli. Mrtví v Kristu (všichni!) vstanou první. Potom my budeme s nimi uchváceni, a setkáme se s Kristem v prostoru." (1Tesalo. 4:16-17) 

A proto Rapture, která znamená všeobecné vzkříšení těch, kteří zemřeli ve víře v Krista je docela jinou událostí, a musí se odehrát v jiné době. Před a nebo po Armageddonu? Zřejmě před, protože vzkříšení Křesťané jsou již v nebi a doprovází Krista k Armageddonu! Apokalypsa 19:7-9 popisuje Beránkovu svatební večeři, která, pochopitelně zahrnuje Jeho Nevěstu, Církev. (Efezským 5:23-32) Je oblečena v jemném kmentu, bílém a čistém (Apok.19:8). Dále, Kristus sestupuje "s armádami, které byly v nebi (také) oblečené v jemném kmentu, bílém a čistém (Apok.19:14) aby konfrontovaly a totálně zničili Antikrista u Armageddonu. Církev zřetelně tvoří - při nejmenším - podstatnou část té armády. 

Jak už jsme se zmínili, Henoch předpověděl, že "Kristus se vrátí na tuto Zem, „s desetitisíci (nespočítatelné množství) svých svatých, aby vykonal soud nad Antikristem a jeho stoupenci.“ (Juda 14,15). Zachariáš 14:4-5 píše, že až se Kristus vrátí na zem aby zachránil Israel,"Jeho nohy se postaví na Olivetskou horu a všichni svatí s Ním.“ Toto nejsou nějaké bytosti bez těl, které čekají na vzkříšení! Ti, kteří se účastní Beránkovy Svatební Večeře, a kteří doprovází Krista z nebe na zem aby vládli s Ním na zemi, musí již být v jejich nových tělech - a proto museli už před tím v nebi být, aby s Ním mohli z nebe přijít! 

Že vzkříšení, které bude po Armageddonu zahrnuje pouze ty, kteří byli zabiti Antikristem je, ve skutečnosti další bod pro "před-tribulační Rapture. Ukazuje, že všichni ostatní již vzkříšeni byli! Tak proč se tedy čeká tak dlouho na jejich vzkříšení? Bible to vysvětluje a některé z těchto duší, vidíme již dříve: "a viděl jsem pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro slovo Boží a bylo jim řečeno aby ještě odpočívali, dokud jejich spoluslužebníci nebudou zabiti také.“ (Apokalypsa 6:9-11) Jelikož všichni, kteří byli popraveni v Době Strastí jsou vzkříšeni společně - a jelikož Antikrist je bude zabíjet až do Armageddonu - jejich vzkříšení musí být až po Armageddonu. 

Pakliže vzkříšení věřících, kteří žili před Dobou Strastí, se stalo o sedm let dříve, proč se toto vzkříšení v Apokalypse 20, nazývá "prvním" vzkříšením? Musí tomu tak být, aby se ukázalo, že tito jsou částí toho celkového "společenství" vzkříšených - patří k těm, kteří již vzkříšeni byli sedm let dříve. Proto se specificky říká, že "budou s Ním vládnout po tisíc let." (Apo.20:6) A to přece zahrnuje všechny spasené ze všech věků! 

A co s větou:"a já je vzkřísím v poslední den?" Jak už jsme si řekli dříve: Tento "poslední den" nemůže mít 24 hodin, protože je mnoho dní a počítá se k nim i Milenium! "Poslední Den" je poukaz na to, čemu se také říká "Den Boha," Den Hospodina..." (Izaiáš 2:12, Jeremiáš 46:10, Ezechiel 30:3, Joél 1:15 a další) Nebo potom "Den Krista," (1Korint. 1:8, Filipským 1:10, 2 Tesalo. 2:2) o kterých jsme již diskutovali. Jak už jsme poznali, počíná v Rapture a zahrnuje sedmdesátý týden Daniela, Milenium, zničení starého a stvoření nového vesmíru. 

PO-TRIBULAČNÍ SCÉNÁŘ. 

Ti, kteří věří v po-tribulační Rapture, musí umístit počátek "Dne Páně" k Armageddonu. Těžko by se dal posunout ještě později, jako na příklad k počátku Milenia, protože víme, že tento den v sobě zahrnuje velikou zkázu, soud nad Israelem a jinými národy. Na konci Tribulační Doby jsou podmínky zcela opačné, než ty, které udává Kristus pro dobu Rapture. Přijměme na okamžik po-tribulační Rapture, abychom poznali, že nesouhlasí s Jeho výzvou i varováním. Podívejme se na skupinku několika Křesťanů, kteří jsou obklopeni mořem nebezpečí, a kteří se sešli, riskujíce vlastní život. Je konec Doby Strastí. Oni jsou tím zcela jisti, protože všechny události, které proběhly, byly Kristem předpověděné. Oni ty všechny hrůzy prožili. 

Antikrist prosadil svůj Nový Světový Řád, vylízal se ze smrtelné rány, pokračoval v provádění zázraků a znamení a celý svět uctívá jeho sochu v Jerusalémském Chrámu. Všichni, kteří Antikrista neuctívali, byli popraveni - až na několik málo nových věřících v Ježíše, kteří jsou pronásledováni policií celého světa, která má své informátory všude. Všechny katastrofy se staly tak, jak On předpověděl. Televize ukázala celému světu dva svědky, kteří kázali v ulicích Jerusaléma. Jejich popravu Antikristem a jejich pozdější vzestup do nebe, svět viděl také. Není pochyb, že sedmý týden pomalu končí.... Když shromáždil armády světa, Antikrist provedl invazi do Israele a začala nukleární válka. Israel, který odmítl jít na smrt "jako ovce," zvolil použití atomových zbraní tak, jak varoval že udělá. Přes to všechno, přesila je nepřemožitelná a Israel je odsouzený k zániku. Je to opakování Hitlerova "konečného řešení židovské otázky." Tentokráte je to v masovém měřítku a řízené samotným Antikristem. 

Naše skupinka se shromáždí v nějaké skalní jeskyni, někde v lese. Tím, že odmítli přijmout znamení Antikrista, nemohou ani prodávat, ani nakupovat. Jsou zoufalí, hladoví. Prozatím se jim nějak dařilo unikat pronásledovatelům. Jak tak pozorují události posledních sedmi let, poznamenávali si na okraji staré, otřepané Bible všechna ta proroctví, která se už splnila. A došli k Apokalypse 19. a na okraj Bible napíší, že Armageddon je plně rozběhlý. Jeden z nich se nesměle zeptá: "Myslíte, že je nyní čas, aby se vrátil Kristus?" Ostatní okamžitě vyskočí:"To víš, že ne! Podívej se na podmínky, které právě na světě jsou! Pakliže kdy byl čas nevhodný k Jeho příchodu, je to nyní!" Pojďme se trochu vyspat!" Takový scénář je nesmyslný! 

NEUVĚŘITELNÉ SCENÁRIO. 

Předešlá scéna je velmi daleko od "v takovou hodinu, kdy nebudete očekávat, přijde Syn člověka," doby, kterou popisuje Ježíš. Jedí, pijí, prodávají a nakupují, vdávají se a oslavují - žádné očekávání soudu, jako za dnů Noé? Převládají tyto podmínky na konci Doby Strastí? Člověk by musel ztratit rozum, aby si vymyslil takové kulisy pro po-tribulační Rapture! Svět je na pokraji zkázy! Kristus varoval, že kdyby On nezasáhl, nikdo by na živu nezůstal (Matouš 24:22) Spokojena sama se sebou, Církev je v hlubokém spánku, moudří společně s pošetilými? Antikrist měl možnost pobít všechny Křesťany už delší dobu - on a jeho pomocníci, kteří se podílejí na jeho Novém Světovém Řádu se obrátili proti falešné církvi a zničili ji (Apokalypsa 17:16-17) Jak by mohl přijít Kristus teď, kdy všechna proroctví byla splněna a každí ví, že On je "už za dveřmi" (Matouš 24:33) Dokonce i Antikrist ví, že Kristus přichází a "shromáždili se, aby proti Němu vedli válku" (Apokalypsa 19:19). 

Po-tribulační příchod? Ano, ale bude to Druhý Příchod v moci a slávě! Zachrání Israel, zničí Antikrista a jeho armády. Tato doba není vhodná pro přijetí své Nevěsty! Ona už v nebi byla a přichází s Ním dolů na Zemi, aby byla svědkem Jeho triumfálního vítězství. Nezaměňujte Rapture s Druhým Příchodem! Až se dostaví ten druhý, všechna znamení budou dána a celý svět bude vědět, že On je už nablízku. Když přijde k Rapture, bude to překvapení. Žádná znamení, žádné varování! On může přijít kteroukoliv hodinu! Nemůžete číst Bibli i s minimálním pochopením, a dojít k jinému závěru! Není zapotřebí nějaké teologické meditace aby si jeden uvědomil, že po-tribulační Rapture neodpovídá Kristovu popisu mírové, prosperující společnosti světa a sebe-spokojené, spící Církve. Je to přece tak jednoduché, jako Jeho slova:"bděte tedy, protože nevíte, kdy váš Pán přijde." A to se může stát každou vteřinu!.... 

Bezprostřednost. 

"Jak jste se obrátili od bůžků k Bohu, aby jste sloužili tomu pravému, živému Bohu. a očekávali Jeho Syna z nebe, kterého On vzkřísil z mrtvých, Ježíše, který nás zachraňuje od přicházejícího hněvu," (1Tesalo.1:9-10) "ukáže se podruhé těm, kteří Ho očekávají" (Židům 9:28) "ať jsou vaše bedra opásaná a lampy hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého Pána, až se vrátí ze svatební hostiny .. .když zaklepe, aby jste ihned otevřeli. Také vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete." (Lukáš 12:35-40) 

Když čtete první dopis do Tesaloniky, vidíte jak byl Pavel nadšený transformací a duchovním růstem těch, kteří poznali Krista. To starodávné řecké město zaujímalo strategickou pozici na křižovatkách obchodních cest těch, kteří cestovali na Balkán. Cestující kupci projížděli Tesalonikou všemi směry a zprávy o transformaci bývalých Pohanů, se šířily na všechny strany. Ještě něco se o nich vyprávělo. Informace se dostaly až k Pavlovi a velmi ho potěšily. Tesalonští, ač mladí ve víře, nejenom počali uctívat pravého Boha a navíc počali očekávat Krista z nebe. Zřejmě je Pavel tuto pravdu učil a zdá se, že to bylo pro ně velmi důležité. 

ČEKÁNÍ NA KRISTA. 

Je jisté, že jim Pavel neřekl, že se Kristus příští dva tisíce let nevrátí - a proto není třeba se nijak vzrušovat! Ani je neučil, že než přijde Kristus, musí se nejprve objevit Antikrist a potom - snad - na konci Tribulační doby ... Ne! Pavel je musel učit, že Kristus se může vrátit každou minutu a proto na Něj tak vzrušeně čekali! Pavel chválí Tesalonské Křesťany za to, že "čekají" na Kristův návrat. Potvrzuje tím, že takový by měl být postoj každého, kdo věří slibu Ježíše Krista. Aby v nich toto očekávání ještě více rozvinul to, co je již učil, Pavel podává v prvním dopise do Tesaloniky (pravděpodobně první jeho dopis vůbec) ten nejpodrobnější popis Rapture z celé Bible! 

"Očekávat Jeho Syna z nebe" má takový nadějný nádech. Je to mnohem specifičtější, než to všeobecné crédo obsažené ve všech vyznáních víry, která se Křesťané učili po staletí. Toto jde daleko za učení, že se Kristus - jednou v mlhavé budoucnosti vrátí. Tesalonští věřili, že se může vrátit kdykoliv. A tak je to Pavel musel učit, protože jinak to "čekat ," nedává ani trochu smyslu! Člověk přece nejede na letiště čekat na tetu Amálku v červnu, když psala, že přiletí v listopadu! "Čekat na Krista," by nebyl postoj Tesalonských Křesťanů, kdyby je byl Pavel učil, že nejdříve musí přijít nějaká znamení. Člověk, který věří, že se Kristus vrátí až po rozlomení šesti pečetí, po příchodu Antikrista, nebo na konci Tribulace, nebude přece "čekat!" Víra v „po-cokoliv“ Rapture, vylučuje to dychtivé čekání, za které je Pavel chválí. Řeč Bible je: "hlídat", "čekat" "bedlivě pozorovat.." Bezprostřednost! Kristus se může vrátit každým okamžikem! 

BEZPROSTŘEDNOST A OČEKÁVÁNÍ V NOVÉM ZÁKONĚ. 

Je zcela zřejmé, že Křesťané, které Pavel v Tesalonice chválí, nevěřili v po-tribulační Rapture. Jinak by neočekávali každým dnem Toho, který by se mohl - nejdříve - vrátit za sedm let! Pavlova řeč poukazuje na to, že ranní křesťané očekávali Rapture, jako událost v pořadí, na "jízdním řádu" proroctví. Nevěřili, že budou prožívat na zemi všechny ty hrůzy Danielova sedmdesátého týdne! Nemělo by cenu očekávat Krista, když ještě Jerusalém není obklíčený armádou Antikrista a na cestě Armageddon. Pakliže nejprve musí přijít Armageddon, a nebo cokoliv jiného se před Rapture musí odehrát, potom nemá význam na Krista čekat teď! V tom případě by Křesťané čekali na Antikrista či Armageddon! Je zvláštní, že nikde v Písmu není zmínka o tom, že by Křesťané čekali na Antikrista! Ani o tom, že by to někdo někdy učil! Pavel končí dopis s poukazem na Kristův návrat:"A sám Bůh pokoje ať vás posvětí i vašeho ducha a duši i tělo též zachová až k příchodu našeho Pána, Ježíše Krista"..Taková prosba by nedávala smysl, kdyby Kristus se měl vrátit až na konci Milenia! 

I jenom z běžné znalosti Nového Zákona je vidět, že v ranné Církvi se považovalo za normální očekávat návrat Krista kdykoliv. Pavel zdraví Korintské Křesťany, kteří "čekají na návrat Ježíše Krista " (1 Korint. 1:7). Opět jeho řeč vyžaduje bezprostřednost! Vyzval Timotea aby "zachoval tento příkaz bez poskvrny a úhony do návratu Ježíše Krista." (1Timoteovi 6:14) I když se nehovoří o "okamžitosti," implikuje se zde možnost, že adresát bude ještě naživu, až se Kristus vrátí... 

Poukaz na takovou možnost vidíme ve všech dopisech Pavla. Na příklad začíná dopis "všem svatým, kteří jsou ve Filipi" s důvěrou, že "Ten, který v nich počal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista." Pavel neříká "vytrvejte až do smrti," což by bylo správné, kdyby očekával Krista za dva tisíce let! Právě stejnou naději má verš 3:20: "naše občanství je v nebi, odkud také očekáváme našeho Spasitele, Ježíše Krista." Pavel povzbuzuje Křesťany ve Filipi, aby očekávali vzkříšení z mrtvých, transformaci živých a Rapture obou do nebe... 

BLAŽENÁ NADĚJE. 

Pakliže musíme nejprve čelit Antikristovi a Době Strastí, potom je Pavel klame jak zde, tak i v druhých dopisech. Nikde není jediné slovo varování před Dobou Strastí, ani zmínka o nebezpečí odmítnutí znamení Bestie. A to je přece velmi důležitý námět který měli znát nejenom oni, ale i my dnes! Žádný odkaz na to, jak poznat Antikrista, žádné varování před zrádným klamem. Pavel, naopak nazývá prospekt na bezprostřední Rapture "blaženou nadějí." (Titovi 2:13) Těžko by byl "blaženou nadějí" výhled na Tribulační dobu se vším tím hladem, válkami, katastrofami. Podivná "blažená naděje" když má Antikrist povolení pobít všechny Křesťany, na které se dostane! V tom případě by se jednalo o krutý a zlomyslný žert! 

Podívejme se, na okamžik na sémantiku Pavlových slov. "Naděje" je něco, co se může - pravděpodobně - udát tak, aby z toho plynula nějaká výhoda pro existující situaci. Na příklad: někdo umírá v troskách auta a má naději, že se někdo dostaví, aby ho zachránil. Řekněme, že by vám prorok řekl:"Budete jedním ze sta pasažérů, kteří přežijí pád letadla do moře. Letadlo bude 50 metrů pod vodou a pomalu dovnitř poteče voda. Pomoc přijde teprve až 98 lidí zemře zadušením. V tom okamžiku dorazí záchranná četa a jednoho z nich zachrání." Byla by to "blažená naděje?" Nikdo z trosečníků nemohl doufat v záchranu dokud bylo 75 lidí naživu, 50, 25, 10. Nabídnout Církvi takovou Rapture by byl podvod! Pakliže má lidský jazyk vůbec jaký význam, potom po-tribulační Rapture není "blaženou nadějí!" 

ČEKAT, POZOROVAT = POSTOJ KŘESŤANA. 

Fakt, že Tesalonští, tak i Filipští Křesťané čekali na Krista poukazuje na to, že On mohl přijít během jejich života. Ale to ukazovalo ještě na něco víc! Člověk neočekává toužebně strýce Kleofáše, jestliže tento napsal, že se vrátí během příštích dvaceti let! To zní příliš neurčitě a pravděpodobně i vzdáleně, než aby jeden počal strýce očekávat. Církev, o které čteme v Novém Zákoně, očekávala, dívala se, hlídala - zřejmě očekávaje Krista každou chvilku! Jak je to odlišné od postoje dnešních Křesťanů! V poukazu na Kristův návrat, autor dopisu Židům použil podobné terminologie "těm, kteří Ho očekávají." Autor dopisu, inspirován Božím Duchem, se zdá považovat očekávání Krista" za běžný a zcela logický postoj každého opravdového Křesťana. Přečti si to ještě jednou a uvažuj: "A jako je lidem přisouzeno jednou zemřít a potom soud, tak i Kristus byl obětovaný jednou, aby nesl hříchy mnohých; podruhé se bez hříchu ukáže těm, kteří Ho očekávají ku spáse." (Židům 9:27) "Těm, kteří Ho očekávají, se zjeví." 

Znamená to tedy, že když se právě nedíváte do nebe, nebo alespoň na Jeho návrat nemyslíte v okamžiku, kdy On uchvátí svou Církev - že vás tu nechá? Jistě že ne! Naše "stěhování" se do nebe nezáleží ani na tom, zda věříme v Rapture - tím méně na tom, zda se právě někam díváme! Naší "vstupenkou" do nebe je Jeho výkupné dílo na kříži. Pakliže jeden věří v Ježíše Krista jako ve svého Spasitele, bude "odstěhovaný" do nebe - ať už termín Rapture kdy slyšel, nebo neslyšel! 

Pakliže jsou zahrnuti všichni Křesťané, proč se píše: "těm, kteří Ho očekávají“ Odpověď je jednoduchá: Zřejmě se očekává, že všichni Křesťané Ho budou toužebně očekávat! Zde se nepíše o nějakých super-Křesťanech, kteří - jako jediní, neustále vyhlížejí Krista a kteří tedy jediní půjdou v Rapture! Bible přece neučí "částečnou" Rapture těch "hodných," (aťuž to znamená cokoliv) a "nehodní" zůstanou na Zemi. Pro autora dopisu Židům, "čekání na Krista" bylo zřejmě normálním postojem v životě Křesťanů. On je vlastně ani k této činnosti nijak nenabádá - považuje to za samozřejmost. A tak výrok "těm, kteří Ho očekávají," je vlastně totožný s "a zjeví se všem Křesťanům." Není to nadsazené? Není. Mluvíme o Rapture a v tomto případě se Kristus objeví pouze své Nevěstě, jak ji vytrhne ze země do nebe... 

"TAJNÁ" RAPTURE. 

Stává se víc a víc populárním - dokonce i mezi Evangelikály těchto posledních dnů, vysmívat se idei tajné Rapture. Ale tak přece učí Písmo a navíc to dává smysl! Svět nebude vidět, co se odehrálo, a to nejméně ze dvou důvodů. 1) Rapture je intimní setkání Krista a Jeho nevěsty - a nemá nic společného s těmi, kteří Ho odmítli. Proč by tedy měli být svědky toho, co se jich netýká? Oni pozváni byli - a odmítli! (Lukáš 14:16-24) 2) Kdyby celý svět tuto událost viděl, celá ta záhada by přestala být záhadou a Antikrist by neměl možnost oklamat svět falešným vysvětlením... Není Boží vůle, aby svět objevil pravdu o tom, co se stane! Od okamžiku Rapture, všichni ti, kteří pravdu odmítnou, se dostanou pod vliv mocné lži seslané od Boha, a to jim usnadní uvěřit lžím Satana a Antikrista. To poslední čemu by věřili je to, že Rapture je již historií... 

Mnoho papíru bylo použito, mnoho knih napsáno o tom, že tajná, před-tribulační Rapture byla zpopularizována zakladatelem církve "Plymouth Brethern" J.N. Darby. On prý tento pohled dostal od "falešného odhalení", které má původ ve skotském pentekostálním hnutí a vychází od jedné mladé ženy Margaret McDonald v 1830. Mnoho času a úsilí bylo věnováno ve prospěch této teorie a právě tolik na jejím popření. Důkazy a protidůkazy nejsou důležité. Co Margaret McDonald myslela nebo nemyslela svým "zamotaným" "zjevením," a jak velkou roli hrála v Darbyho myšlení, může být zajímavé pro historiky a pro ty, kteří mají čas sledovat takové záležitosti. Ale to nemá zcela nic společného s diskusí mezi před a po-tribulačními názory. Tato kontroverse se dá vyřešit pouze na základě toho, co Bible píše, nebo nepíše! To je ten jediný závěr. 

PRVNÍ UČITEL BEZPROSTŘEDNOSTI. 

Očekávání, které bylo tak samozřejmé pro rannou Církev nepochází pouze od učení apoštolů. Toto přišlo v první řadě z úst samotného Krista. On sám učil neustále, že Jeho návrat je iminentní, bezprostřední. Těžko by se našla silnější slova než ta, kterými jsme otevřeli tuto kapitolu: "Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny." „Šťastní jsou služebníci, kteří budou bdít, až se jejich pán vrátí." Kristus zde nabádá ke dvoum věcem: 1) Udržovat vysoký stav pohotovosti a připravenosti k Jeho návratu. 2) pokračovat v očekávání Jeho příchodu. Že On učil bezprostřednost Jeho návratu a před-tribulační Rapture, se nedá popřít.... Je neuvěřitelné, že by někdo mohl číst slova samého Krista a dojít k přesvědčení, že On se nemůže vrátit dokud se neobjeví Antikrist, či v polovině Doby Strastí a nebo dokonce na konci Milenia! V Matouši 24. čteme varování: "Bděte tedy, protože nevíte v který den váš Pán přijde.“ "Proto buďte připraveni, Syn člověka přijde v hodinu, kterou si to nemyslíte." 

Byl by Křesťan, který přežil Dobu Strastí a viděl Armageddon, nějak překvapený příchodem Ježíše Krista? Nebo by si, dokonce řekl: "Nedomnívám se, že by se teď Kristus vrátil." Jistě, Kristus se v půli Armageddonu vrátí, ale přece musí být ještě jeden příchod, který by se odehrál za podmínek, které Ježíš popisuje! Jak jsme dokumentovali, Písmo si vyžaduje dva příchody nebo dvě fáze Jeho návratu: Rapture a Druhý Příchod! A každý z nich má v Písmu na sebe poukaz - když ne v přímém popisu události, tak v popisu podmínek, které budou převládat jak ve světě, tak i v Církvi v té době.... 

CÍRKEV SAMOLIBÁ, DŘÍMAJÍCÍ. 

V Matouši 25. Ježíš varuje že Církev bude pravděpodobně dřímat ve chvíli kdy se vrátí, aby si odvedl svou nevěstu. Ano, pět panen bylo moudrých, pět pošetilých. Zřejmě proto, že těch pět nemělo olej v jejich lampách (olej je symbol Svatého Ducha) znamená, že to nebyli skuteční Křesťané. (pozn. překl.: Ovšem tomuto symbolu by se dalo také rozumět zcela jinak! "Pešita," což je starý Syriacký překlad Bible (kolem 3 století) tento text podává takto: ...deseti pannám, které vyšly přivítat ženicha a Nevěstu!) Chápeš, že v tomto případě by se mohlo jednat o někoho zcela jiného? Konec pozn.) Ale ať už je to jakkoliv, Kristovo prohlášení je velmi jednoznačné: "Zatím co ženich se zdržel, všechny usnuly." Usnuly jak ty pošetilé, tak i ty moudré! "Ženich se zdržel" a tak se jim zdálo, že v příštích hodinách nepřijde - a využily příležitosti ke krátkému spánku - a v tom On přišel! 

Teď je jasné, proč Pán zdůraznil svou výzvu "bděte, buďte připraveni" s varováním že přijde v čas, kdy Ho čekat nebudou. Tento popis neodpovídá Tribulační Době, Době Strastí! A opět zde máme bezprostřednost. On může přijít každým okamžikem! Bdi a buď připravený! Zde máme další ukázku toho že On nepřijde na konci Danielova sedmdesátého týdne, nebo uprostřed Armageddonu: Nikdo za těchto okolností jistě dřímat nebude! 

PRAKTICKÉ OTÁZKY O ČASOVÁNÍ. 

Co s Pavlovým prohlášením, že mrtví budou vzkříšeni s "poslední trubkou?" Tato otázka se tlačí stále do popředí. Už jsme jednou poznamenali názor, že "poslední trubka" z 1Korint. 15, je sedmou trubkou v Apokalypse 11. není nijak Písmem potvrzený! Ani další kritéria, jako samolibost, spánek, obchod jako vždy, žádné očekávání Božích soudů, návratu Krista a podobně. Je mnoho možných "posledních trubek," a Pavel nedává žádné vysvětlení, kterou má na mysli. Kromě toho sedmá trubka Apokalypsy 11, předchází Armageddon nejméně o několik měsíců, takže kdyby Rapture přišla v tuto dobu, byly by oddělena od Druhého Příchodu tak jako tak. Ale otázka je: Proč v tuto dobu? A proto musí být lepší důvod pro načasování Rapture, než aby byla provedena souběžně se zvukem trubky! Ale jiný důvod nevidíme. Zároveň to ničí bezprostřednost, když musíme čekat na zvuk trubky. 

Tato teorie je zcela nebiblická! V poslední době se stává populární myšlenka, že "poslední trubka," kterou měl na mysli Pavel je ta, která zazní jako poslední na Slavnosti Trubek. A opět zde vidíme chybu, která okamžitě tuto "teorii" ničí: Pakliže Kristus nepřišel s poslední trubkou letošní Slavnosti Trubek, potom víme, že máme před sebou celý jeden rok, než se opět může vrátit! 

Tím končí bezprostřednost a musíme tento pohled odmítnout také. Tím, že jsme prokázali nade vší pochybnost bezprostřednost Jeho návratu víme, že On se může vrátit pro svou nevěstu teď, zítra či příští týden. Ale stále jsme ještě neodpověděli na naší otázku: Jak blízko jsme? Ještě ale zbývá jeden praktický problém, který musíme vyřešit: Přesto že nejsou žádné "předpodmínky" a žádná znamení, která by předem ohlásila příchod Rapture, je jich mnoho pro Druhý Příchod! My víme, že sedm let, sedmdesátý týden Danielův odděluje Rapture od Druhého Příchodu. Ještě zbývá jedna otázka: Je dostatek času pro to, co je předpovězené a co se má odehrát v těchto sedmi letech, aniž by byla nutná nějaká příprava? Pakliže není - ztratili jsme celý náš případ "bezprostřednosti!" 

Faktory časové. 

"Tehdy nastane takové soužení, jaké nebylo od počátku světa a jaké už potom nikdy nebude"...."a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by zachráněn nikdo.." Matouš 24:21, 22). 

"přijde jako past na všechny, kteří žijí na povrchu země". (Lukáš 21:35). 

"Protože jsi udržel slovo mé trpělivosti, ušetřím tě od hodiny zkoušek, které přijdou na celý svět, aby vyzkoušely ty, kteří žijí na povrchu země"..(Apokal. 3:10).... 


Dovolte, abychom ještě jednou přednesli náš případ. Dospěli jsme tedy k závěru že Ježíš a Jeho apoštolové učili a Křesťané v době počátku křesťanské éry věřili a očekávali před-tribulační (před Dobou Strastí) a bezprostřední (bez varování) Rapture! Pakliže máme pravdu, v běhu celé křesťanské historie - nestálo nic mezi Církví a Rapture! Nejsou žádná znamení a žádné podmínky, které by musely být splněny - ani v minulosti - ani dnes. Takový dojem zanechává písmo Nového Zákona! 

Neurčili jsme ale nějaké naše podmínky? Na příklad, že Kristus přijde v čas, kdy Ho Církev očekávat nebude. Ovšem, toto prohlášení může být právě tak popis duchovní letargie církví, jako stavu světa. Netrvalo dlouho než Křesťanstvo ztratilo ten pocit toužebného očekávání Jeho návratu a tak by se přísloví o deseti spících pannách dalo aplikovat na celou historii Církve... Kolik z těch, kteří se nazývají Křesťany, dnes - právě dnes - skutečně bdí a očekávají Kristův návrat? Velmi malé procento! A tak kritéria, která existovala stále, nepoukazují na určitý výsek historie, ale dají se aplikovat na celé období Církve a tím nepopírají bezprostřednost. Naopak, jak už jsme poznali, faktor bezprostřednosti jasně vyznačuje období, kdy by Rapture nastat nemohla - a to je konec Doby Strastí! V té době obchodní rozmach, samolibost, spokojenost a mír, jsou mimo jakoukoliv úvahu. Dokonce i Antikrist bude vědět, že se Kristus vrací! Tím poznávací znaky - spíše než by popíraly před-tribulační Rapture, jasně popírají Rapture po-tribulační.... 

TAK JAKO ZA DNŮ NOÉ. 

A co tedy toto kritérium: "tak jak tomu bylo za dnů Noé, jedli, pili, nakupovali, žádné očekávání soudu?" Podmínka Jeho příchodu? Uvědom si, že Ježíš mluví o poměrech celosvětových. Zatím co hlad, války nemoci, přírodní neštěstí byly ve světě vždycky, nikdy tyto enormní katastrofy nedosáhly celosvětového měřítka! Tak se stane v Době Strastí po Rapture ale ne dříve. Podobnosti k podmínkám předpotopním existovaly vždycky v mnoha, ne-li ve všech částech světa. Tato skutečnost je podpořena výroky těch, kteří zůstávají skeptičtí, pokud se týče přicházejícího soudu i dnes: "Vězte především, že v posledních dnech přijdou někteří s posměchem, kteří budou žít podle svého, a budou říkat: Kde je ten slib Jeho Příchodu? Od dob, kdy zemřeli otcové, všechno zůstává tak, jak bylo na počátku stvoření!" (2 Petr 3:3-4) 

Tito posměváčkové trvají na tom, že světové podmínky jsou stále stejné tak, jako byly za dnů Noé. Ano, mnoho Křesťanů, kteří byli pronásledováni, ve vězení i zabíjeni v Rusku, Číně, Laosu Kambodži v muslimských - a i katolických zemích, se mohli domnívat, že jsou již v Době Strastí. Ale neměli k tomu biblický podklad. Doba Strastí bude mnohem strašnější a zároveň v měřítku celosvětovém, jak předpovídá Matouš 24:21. A proto tato kritéria také - místo aby poukazovala k období, kdy Rapture musí nastat, ukazují čas, kdy Rapture nastat nemůže, to je v době kdy podmínky jsou diametrálně jiné, než za dnů Noé.... 

NEOBVYKLÁ ZNAMENÍ NEZNÁMÁ DŘÍVĚJŠÍM GENERACÍM. 

V předešlé kapitole jsme se zmínili o tom, že ku znamením, která budou ohlašovat blízkost Jeho návratu (války, hladomory, nemoci, zemětřesení), budou další znamení, neznámá dřívějším generacím. Naše je první generací, které tato znamení, která se zdála být nemožná v minulosti, dávají smysl! Ztratili jsme tím pocit bezprostřednosti? Podívejme se na některá z těchto znamení. Ve verších, které jsme citovali na počátku kapitoly Kristus prohlašuje, že Doba Strastí bude zahrnovat taková životní nebezpečí, jako nikdy před tím. Tak hrozná, že "pakliže nebudou tyto dny zkráceny, nikdo by se nezachránil". Takové prohlášení se zdálo být přehnané po téměř 1900 let! Neexistovaly zbraně schopné vymazat život z této planety. Žádné, dokud nepřišla na scénu generace naše.. Nejde jenom o nukleární zbraně, které samozřejmě spadají do této kategorie, ale další, tajné zbraně - ještě více smrtelné, které jsou již plně vyvinuté. Hlavní brzdou proti použití těchto "hvězdných zbraní" byla obava z možné katastrofy, která by mohla mít kosmický dosah a zničit život na celé planetě. 

Jak neuvěřitelně přesná byla Kristova předpověď před 1900 lety! A opět máme potvrzení Jeho božství a Bible, jako Boží Slovo. Také toho, že toto jsou ty "poslední dny," o kterých Ježíš hovořil. V naší době - poprvé v historii lidstva - splnění Ježíšova hrůzného proroctví - proroctví, které se zdálo být nemožným po mnoha století - je dnes pouze záležitostí těchto existujících zbraní použít! Tento smrtelně nebezpečný vývoj destruktivních schopností znamená, že Jeho předpověď se může realizovat kdykoliv... Tato skutečnost nás konfrontuje s jednou důležitou otázkou: Pakliže zbraně, které byly vynalezené teprve v naší generaci, musejí existovat při Armageddonu - nebránila jejich neexistence příchodu Krista v generacích dřívějších? Odpověď pochopitelně závisí na tom, zda by bývaly tyto generace byly schopné takové zbraně vyprodukovat během sedmi let mezi Rapture a Armageddonem. Bylo by bývalo možné, pro tyto generace - vyskočit z rytířského brnění a začít výzkum na nukleárních zbraních, v tak krátkém čase? Takovýto "skok" v technologii není nutný! Je zcela možné, že by se daly vyvinout zbraně jiné, ne tak technicky důmyslné, ale právě tak nebezpečné. Lidský génius je nepředvídavý.... 

NIKDO NEMŮŽE KUPOVAT ČI PRODÁVAT BEZ ZNAMENÍ. 

Apokalypsa 13 učí, že Antikrist bude kontrolovat veškeré bankovnictví i průmysl. A opět - tento koncept se zdál být nemožným v minulosti. A pojednou je tu generace, která vyvinula počítače a komunikační satelity se kterými je splnění tohoto proroctví velmi snadné! Pohybujeme se velice rychle směrem k bezhotovostní společnosti z důvodů výkonnosti, účinnosti a kontroly zločinu. Přepadání, únosy, vydírání, obchod s drogy, praní špinavých peněz, výroba falešných, či daňové podvody by byly vyloučeny. Žádná hotovost a všechno převáděno elektronicky. Z těchto důvodů je takový systém nevyhnutelný. Ovšem, kreditní kartička může být ztracena, ukradena, či zapomenuta doma. Nepatrný počítačový "čip," bezbolestně implantovaný pod kůži na ruce či čele, by naplnil toto proroctví. Technologii i zařízení pro uplatnění takové kontroly v celosvětovém měřítku už máme několik let! 

Je jasné, že značka či znamení, které bude Antikrist vyžadovat, nebude v očích obyvatelstva považovaná za něco zlého, ale za něco velmi užitečného, co naše generace "pro blaho všech" vynalezla.... A opět se musíme otázat, zda taková složitá elektronika by mohla být vyvinuta řekněme - feudální společností. Kromě toho, tento kontrolní systém, (prodeje i nákupu) by musel být funkční pár let před Armageddonem. Mohlo by se tak stát? (pozn. překl.: Tyto spekulace se mohou zdát bizarní - ale Dave se snaží - a zcela správně - udržet jistotu "bezprostřednosti," která je životně nutná pro Rapture, jak o ní hovoří Pavel - a vlastně hlavně Ježíš).... 

Opět, i když připustíme, že takový "výkon" se nezdá být pravděpodobný za obvyklých okolností, nelze to prohlásit za nemožné. Je možné, že existují zcela jiné, geniální metody, které by tohoto dosáhly, kdyby Rapture nastala kdykoliv v minulosti. Je zcela možné, že by nějaká dřívější generace s nadprůměrným géniem mohla vyvinout - během sedmi let - technologii, které by bylo zapotřebí ku splnění proroctví sedmdesátého týdne Daniela. Tato jednoduchá možnost zachovává "bezprostřednost". 

Rapture se v minulosti neodehrála. Dnes stojíme tváří tvář velmi vážné skutečnosti. Na rozdíl od předešlých generací, my jsme tou první, která již vlastní všechno potřebné ku splnění všech předpovědí! Kromě toho - už ta skutečnost, že ta nutná a neobvyklá schopnost se náhle vyvinula během jedné generace - už to samotné zvyšuje pocit očekávání! Proč právě teď ? Jistě nějaký důvod existuje! 

Zatím co Rapture mohla přijít kdykoliv, její příchod v minulosti by vyžadoval nějaké rychlé vývoje, hlavně technologické. Tyto podstatné přípravy se náhle uskutečnily v naší generaci. Všechny kulisy jsou na svých místech, připravené pro poslední jednání. A tím je nejenom možné, aby Rapture nastala ve kterýkoliv okamžik, jak vždy bylo, ale dnes je to mnohem pravděpodobnější, než ve kteroukoliv jinou dobu v naší historii! 

A CO CHRÁM? 

Hlavním faktorem pochopitelně je, nutnost Israele být opět ve své zemi, kam je proroctví posledních dnů, umísťuje okamžitě po Rapture. Toto je vyžadováno faktem, že Antikrist uzavře smlouvu, která zahrnuje Israel hned na počátku sedmdesátého týdne Daniela. Neznamená to, že Rapture nemůže přijít, dokud Israel nebude ve své zemi? Pakliže ano, ztrácíme "bezprostřednost!" Ne není nutné pro proroctví, aby Israel byl v zemi. Dejme tomu, že by Antikrist dospěl k moci a Židé jsou ještě ve všech koutech světa bez vlasti. Část té smlouvy by mohla právě být o vrácení Židů do Israele a národ okamžitě existuje! Ovšem, toho není zapotřebí, protože Israel už je ve své zemi..... 

Proroctví také poukazuje na to, že Chrám musí být znovu postavený v Jerusalémě. Ne "zdali," ale "kdy?" je ta jediná otázka. Jak už jsme poznamenali v předešlé kapitole, Antikrist se posadí v Chrámě a prohlásí se za Boha, (2Tesalo.2:4) a tak Chrám musí být v té době v existenci. Antikrist také zastaví oběti a dary. (Daniel 9:27) To nám znovu ukazuje, že během sedmdesátého týdne musí být Chrám zcela funkční se všemi obětmi a dary. Velmi pravděpodobně - jako část smlouvy, ihned po Rapture, Antikrist povolí znovu postavení Chrámu. Podle Daniela, Antikrist "potvrdí smlouvu na jeden týden." (Danielův sedmdesátý týden pochopitelně) 

Potom, v polovině týdne své slovo poruší. Možná, že to bude právě v době, kdy postaví svou sochu v Chrámu a bude žádat, aby ji všichni uctívali, ve spojení s prohlášením o svém božství. Tyto události postaví celý svět směr: Armageddon! Z našeho pohledu dnes se zdají být překážky nezdolatelné! Třetí nejposvátnější místo Islámu - Omarova mešita - stojí na místě, kde kdysi stál Chrám. Zkuste s tím pohnout! Údajně, k této skále Al-Aqsa (údajně uvnitř) cestoval Mohamed z Mekky a ze které prý vstoupil na nebesa na kouzelném koni. Toto však, je výmysl strýce Yasser Arafata, Haj Amin el-Husseini, během dvacátých let, kdy byl Velkým Muftim v Jerusalému. Haj Amin spolupracoval s nacisty na vyhlazení Židů. Aby vzbudil odpor Arabů proti jakékoliv přítomnosti Židů v Jerusalémě, vynalezl povídku, že Dome of the Rock, jinak Omarova mešita, je postavena na "Al-Aqsa. 

DOME OF THE ROCK - OMAROVA MEŠITA. 

Je úplně jasné, že v době, když mešitu stavěli, nikdo neměl ponětí o lokalitě Al-Aqsa. Šůra 17:1, jediný verš v Koránu, který se o Al-Aqsa zmiňuje, nepochopitelně schází mezi verši, kterými je mešita vyzdobena. Ve skutečnosti, skála pod mešitou je nejvyšším bodem hory Morija, a je velmi pravděpodobně místem, kde Abrahám měl obětovat Izáka! (Genese 22) David to místo později odkoupil od Ornana Jebusejského a postavil tam oltář, (1 Letopisy 21) a bylo to na tom stejném místě, kde Šalamoun postavil Chrám. (2 Letopisy 3:1) 

Původní důvod Arabů k postavení mešity na toto místo, byl zabránit Židům znovu-postavení Chrámu! Nápad, že to je Al-Aqsa nebyl ještě na světě! Uvědomte si, že Korán se ani jednou nezmiňuje o Jerusalému! Někteří židovští archeologové se domnívají, že to nejsvětější místo Chrámu bylo přímo nad tou skálou. Další tvrdí, že na ni navazovalo. Ať už to bylo kdekoliv, „Dome of the Rock“ by musel být odstěhován, aby se dal Chrám postavit. Nemožné? Dejme tomu, že by Arabové objevili to pravé místo Al-Aqsa. S pomocí israelské technologie by bylo možné mešitu přemístit na správnou lokalitu. Jsou i jiné možnosti.... 

Každopádně - psychologická síla katastrofálního a záhadného zmizení milionů lidí při Rapture, pomůže Antikristovi zařídit relokaci mešity. To by otevřelo dveře pro rekonstrukci Chrámu na jeho původním místě. Mnoho ortodoxních Židů věří, že Mesiáš bude schopen určit přesnou lokaci starého Chrámu. Pakliže Antikrist toto učiní, přijmou ho za Mesiáše tím spíše! Přivedl na svět mír, dal odstranit „Dome of the Rock,“ poukázal na přesné místo, dal povolení a možná i pomohl financovat celý ten projekt, většina Židů bude přesvědčena, že konečně mají svého Mesiáše! 

Ať už se to stane jak se to stane - je to jen detail. Fakt je, že Chrám bude postavený velmi rychle, pravděpodobně okamžitě po Rapture. Podle židovských stavebních expertů, s dnešní technologií, není to otázka roků, ale měsíců! A zase nic nevylučuje bezprostřednost! Ve kterékoliv chvíli v historii, mohl Kristus uchvátit svou Církev, a národ Israel by se narodil v okamžiku znovu a postavil Chrám... A opět, naše generace je tou první, která vidí Israel zpět ve své zemi a přípravy k vybudování Chrámu realizované. Tyto základní skutečnosti se objevily v té stejné generaci, která je svědkem vývoje technologie, nutné pro splnění dalších proroctví. Domníváte se, že je to náhoda? A opět, přestože možnost zůstává stejná, pravděpodobnost se zvyšuje! 

PŘIPRAVENÝ K OBNOVENÍ. 

Někteří Židé nejsou pro znovu-postavení Chrámu vůbec. Necítí žádnou náboženskou nutnost a mají obavy z toho, že toto by mohlo znepřátelit svět proti Israeli. Přesto však pro většinu Židů, fakt znovu postaveného Chrámu bude znamením, že Israel konečně ve své zemi funguje a je schopný splnit své, Bohem dané poslání... Zatím co toto vnitřní přesvědčení pro osudový úkol národa Israel má více co do činění s tradicí, než s pravou vírou v Boha, tento cit leží hluboko a silně v židovském vědomí.. Nejúžasnější je jeho spojení s Chrámem. 

Stačí si je připomenout ty intensivní emoce mezi Židy, když byl pahorek, na kterém kdysi Chrám stál, dobyt. Israelští parašutisté okupovali toto posvátné místo ve čtvrtý den té tak známé "Six Day War." Válce, která trvala šest dnů v červnu 1967. Otrlí, ostřílení vojáci plakali nekontrolovatelným pláčem a téměř jako by nějaká mystická síla držela jejich nohy na posvátném místě. Později však, pod diplomatickým nátlakem, israelský ministr obrany Moše Dayan, vrátil správu pahorku zpět Arabům. Ve skutečnosti, podle židovského zákona, žádný Žid tam vstoupit nesmí, protože nikdo neví přesné místo té nejsvětější svatyně, kam směl vstoupit pouze velekněz a to jedenkrát za rok. 

Mezitím se horečně dělaly plány na obnovení třetího Chrámu. První byl Šalamounův postavený kolem 950 B.C. a zničený 586 B.C. Nebúkadnesarem. Druhý Zerubabelův, původně dokončený v 515 B.C. Byl remodelován a zvětšen Herodem, počínaje 20 B.C. Druhý Chrám byl totálně zničen římskými legiemi v A.D. 70. a leží v ruinách víc jak 1900 let. Dnes ale, začíná probuzení mezi Židy, že přišel čas dlouho očekávaného znovu zřízení jejich spirituálního centra. Rozsah příprav jak pro stavbu, tak i pro znovu zavedení zvířecích obětí je ohromující. Základní kámen už byl v kamenolomu otesaný, chrámové oblečení zhotovené, nástroje na zabíjení obětí připravené, kněží jsou školeni. Dokonce i harfy, které jsou nutné k doprovodu zpěvu, který provází uctívání jsou ručně vyrobeny v Jerusalémě. Všechno je připraveno.... 

NEUVĚŘITELNÝ JEV. 

Jsme v posledním desetiletí dvacátého století. Žijeme ve věku letů do vesmíru, počítačů, atomových zbraní a vysoce vyvinuté technologie. Zdá se být proto zcela neuvěřitelné, že dnešní moderní Židé, kteří patří mezi nejvzdělanější a nejvědečtější lidi na této planetě, by měli v sobě vášnivou touhu postavit Chrám - a dokonce trvat na přesné lokaci! Proč? Je málo Židů, kteří jsou nábožensky založení. Většina z nich jsou skeptici, agnostici, humanisté, ateisté, zastánci New Age. Drtivá většina zřídka kdy - pakliže vůbec - navštěvují bohoslužby šábátu. Odkud přichází ta vášnivá touha všech těch lidí zavést znovu starodávný chrámový rituál? Proč ten návrat do minulosti? Chrámové rituály spadají do doby Mojžíše, k jeho fantastickému (pro většinu Židů) tvrzení, že tyto obdržel přímo od Boha. 

Toto je starodávná, archaistická praxe, zahrnující kadidla a olej na pomazání, jejichž recepty jdou zpět tisíce let! V samém srdci těchto ceremonií jsou rituály, které zahrnují tisíce zvířecích obětí. Co tomu řeknou lidé ze spolků pro ochranu zvířat? Tyto silně symbolické ceremonie, směřovaly všechny k oběti židovského Mesiáše který, jako Beránek Boží, odnese na sobě hříchy světa. Jaký jiný důvod by mohl mít tento lid, tak světsky zaměřený? Rituály, které plánují oživit, budou konány kněžstvem, které bude nosit archaistické oblečení, jehož vzor byl daný Mojžíšovi na hoře Sinai tak asi před 3500 lety! 

Kněží a jejich hábity musí být očistěné v ceremonii, která vyžaduje popel z červené jalovice. To všechno zní tak prázdně, pakliže ten skutečný význam je vypuštěný - a přesto Israel hoří touhou Chrám postavit! Na jednu stranu se zdá být neuvěřitelné, že by se moderní národ zapojil do takového starodávného náboženství. Tradice sama to nevysvětluje. Na druhé straně to nepřekvapuje, jelikož se to musí stát, aby se splnilo proroctví. Herodovi to trvalo 46 let (Jan 2:20). Dnes je to otázka měsíců. Opět máme základní kritéria, která neohrožují princip bezprostřednosti.... 

A CO EZECHIEL 38-39 A TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA? 

Mnohu studentů Písma věří, že příští událost na kalendáři je Třetí Světová Válka a že teprve potom může přijít Rapture. Učí se, že je to konflikt, popsaný ve zmíněných kapitolách. Ještě dávno před tím, než se Sovětský Svaz stal světovou velmocí, studenti Bible zastávali názor, že Rusko povede koalici, včetně Arabů, ve strašném útoku na Israel a bude poraženo Bohem. Nedávný pád SSSR spíše tento pohled posilnil. Nové, nezávislé Rusko má na svém okraji povětšině muslimské národy, jejichž nezávislost spočívá hlavně ve stycích s Iranem, Irákem, Syrií a dalšími radikálními islámskými národy, které jsou rozhodnuté Israel zničit. Pád komunismu se zdál pohnout figurkami na šachovnici. Někteří křesťanští vůdci jsou přesvědčeni, že právě z takové porážky by mohlo být oživené Římské Impérium (deset států Západní Evropy) s Antikristem v čele. Opět: Pakliže tento výklad je správný, a tato válka musí předcházet Rapture, bezprostřednost se tím ztrácí... Podívejte se sami na následující verše Ezechiela: 38:16, 19-20, 23, 39:7, 17-18, 21-22, 29. 

Z těchto veršů plyne, že tato bitva je Armageddon a ne nějaký jiný konflikt. Hlavní námitka proti tomu je, že "zbraně poražených armád se budou spalovat po sedm let a to by přece zabíhalo do Milenia. Proč ne? Palivo se bude jistě používat i v Mileniu. Nikde není zmínka o tom, že by Bůh v té době nějak zázračně vyčistil planetu. A opakovaná deklarace že "od toho dne" poznají Pohané, že Israel je Jeho národem apod. To se nemůže vztahovat na nic než Armageddon! Taková transformace se nemůže stát před poslední bitvou! V Zachariáši 12-14 nacházíme Israel - po prvé v historii - jak si uvědomuje, kdo Kristus je a vrací se k Bohu. A je to popisováno jako výsledek konfliktu v Ezechielu 38 a 39. Proto tyto kapitoly mohou poukazovat pouze k Armageddonu. 

BEZPROSTŘEDNOST ZŮSTÁVÁ. 

Shrňme to všechno: Máme některá neobvyklá proroctví, která se pojí na poslední týden Daniela. Pakliže by podmínky pro tyto nebylo možné vyvinout během posledních sedmi let okamžitě po Rapture, ztrácíme bezprostřednost. Něco z toho by se muselo odehrát před Rapture! Ve skutečnosti se všechny mohly vyvinout v kterémkoliv období historie! Rapture mohla přijít kdykoliv v minulosti! Ezechiel 38-39 je jasně Armageddon! Zajímavý je fakt, že vůbec poprvé existují předpoklady k splnění těchto předpovědí. A všechny se objevily v jedné generaci. V té, která viděla návrat Židů do země. Je to pouze shoda okolností? Všechno, co je nutné je zde. Proč by to mělo existovat dlouho jen v pohotovosti? Všechno poukazuje k tomu, že počátek Danielova týdne je velmi blízko a přijde bez varování jako zloděj v noci!